Page 1

m i n i n i c k

THEPPITAK SAKJAY

“ Everything is just a little thing. Just do it “ “ ทุ ก อ ย่ า ง จ ะ เ ป็ น เ พี ย ง สิ่ ง เ ล็ ก ๆ เ พี ย ง แ ค่ ล ง มื อ ท ำ� ”


EDUCATION : KANLAYANEE THAMMARAT

SI SCHOOL

COMMUNICATION ART AND DESIGN KING MONGKUT’S IN STITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

INTERNSHIP : SOOK MAGAZINE

AWARD :

CANON U CHALLENGE SEASON3 (2011)

(THE WINNER)


t u o y a l n g i s de


ออกแบบ Layout magazine วินเทจ สำ�หรับผู้ชาย


ออกแบบ Layout แผ่นพับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง โดยช่องที่พับแต่ละช่องจะแบ่งตามสาขาที่เรียน


ออกแบบงานโชว์ทีสิส นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง See all scene ภายใต้คอนเส็ป airforce ก็คือ แบ่งเป็นสามเหล่าทัพ ตามสาขา นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ที่พร้อมจะทยานขึ้นครองน่านฟ้า โชว์ศักยภาพความเป็น นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง


logo desi gn


16x

2x

3x 2x

16x

16x 2x 44x

3x 2x 16x 2x 3x

39x

ออกแบบโลโก้ CHOCOHOLIC ร้านขายขนมหวานที่มีช็อคโกแลตเป็นส่วน ประกอบทั้งหมด มีตัวย่อ คือ C C H L โลโก้จึงใช้ตัวย่อและรูปทรงแท่ง ช็อคโกแลตมารวมกัน แล้วตัดทอนให้ดูเรียบคลาสสิก และยังคงความเป็น รูปทรงแท่งช็อคโกแลตอยู่ ส่วนสีที่ใช้จะเป็นสีน้ำ�ตาลเข้มซึ่งเป็นสีหลักของ ช็อคโกแลต ให้ความรู้สึกมั่นคง และยังเกี่ยวข้องกับการเติมเต็มของความ รู้สึก ทำ�ให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ช็อคโกแลตในวันสำ�คัญเกี่ยวกับความรัก


ออกแบบโลโก้พิพิธภัณฑ์ของเล่นสังกะสี ออกแบบโดยการนำ� เอาหุ่นยนต์ตัวหลักของ ของเล่นสังกะสีมาตัดทอนรายละเอียด กราฟฟิกจะมีขอบดำ�เป็นการดึงเอาเอกสักษณ์ของ ของเล่น สังกะสีมา โดยสีที่ใช้ในโลโก้จะเป็นสี แดง เหลือง ฟ้า ที่สดใสสว่าง ให้ความรู้สึกสนุกสนาน ร่าเริง สดใส เหมาะกับของเล่น


MEN

VINTAG

ESTYE

ISSUE 001

100 THB

TONS OF NEW GROOMONG PRODUCTS UPDATE JUST FOR YOU WWW.VINAGE.COM


IN VG A E

ISSUE 001

100 THB

M E N

V I N T A G E

WWW.VINAGE.COM

S T Y L E

ออกแบบ โลโก้ magazine วิน เทจ ผู้ชาย ชื่อ vintage โดย ใช้ คำ�ว่า vin + age ความหมาย คือ ยุคของวินเทจ


Ill tra us tio n


ออกแบบโปสเตอร์ หนังรักโรแมนติกคอมมาดี้ MY Neigthbor


ออกแบบ Icon สัตว์ โดย ตัดทอนใช้รป ู ทรงเรขาคณิต


Awa

rd


ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โปสเตอร์งานประกวด รณรงค์การ สวมหมวกกันน็อคในเด็ก คอนเส็ป คือ ทำ�หมวกกันน็อค ให้มีรูปแบบการ์ตูนที่เด็กชอบ และเด็กก็จะอยากใส่เอง


ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Canon U Challenge Season3(2011) Concept: Reection in Color Party การสะท้อนของมุมมองภายใต้สีสันแห่ง ควาสุข สื่อถึงความเป็นนักดนตรี นักร้อง นักแสดง นายแบบ โดยพรีเซนเตอร์ของแคนน่อนครั้งนี้่มีความโดดเด่น ไม่เหมือน ใคร มีหลากหลายไตล์แต่ยังคงความเป็น เป้ อารักษ์ ผ่านมุมมอ ทางความคิดเสมือนการเลือก มุมมองผ่านเลน์ สื่อการสะท้อน และการแตกออกของตัวตนในแต่ละด้านผ่านโทสีการจัดวางแล สื่อสาร ถึงกล้อง 4 ตัว 4 สีของแคนน่อน ได้อย่างลงตัว


C O N T A C T Mail Tel FB

: :

mininick3@gmail.com 084 307 5320 : mini.nick.1

mininick Portfolio  

พอร์ตโฟลิโอแสดงผลงานของ เทพพิทักษ์ ศักดิ์จ้าย รวบรวมผลงานตั้งแต่ปีที่หนึ่ง ถึงปีที่สาม ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลย...