Page 1

1


Nordland kunst- og filmfagskole

Nordland kunst- og filmfagskole er landets eneste alternative filmskole. Her utdanner vi nye reflekterte filmkunstnere som tørr å utfordre konvensjonene. Studentene definerer selv sine arbeidsmetoder og uttrykksform. Den utvidede og nye filmen får fokus i det bevegelige bildet i spennet mellom kino og utstilling.

Tilknyttet skolen er det et stort internasjonalt nettverk med filmskapere og kunstnere, og faste veiledere som står for kreativ, kritisk og politisk arbeid med det bevegelige bilde. Søknadsfrist 15.april 2017 Se www.kunstfilm.no

2


PROGRAM MINIMALEN 2017 PROGRAMME MINIMALEN 2017 TIRSDAG 24. JANUAR 18:15 Forum: Samtidspropaganda

TUESDAY JANUARY 24 18:15 Forum: Contemporary Propaganda

76

ANTIKVARIATET

ONSDAG 25. JANUAR 12:00 NOR 1: Nordisk & norsk konkurranse 14:00 NOR 2: Nordisk & norsk konkurranse 16:00 Møt filmskaperne (NOR 1-2) 16:00 Europeiske prisvinnere 1 18:00 Midtnorsk filmsenter: Festforestilling 19:30 Åpningsmottakelse 21:00 INT 1: Internasjonal konkurranse 22:00 Festivalklubb

WEDNESDAY JANUARY 25 12:00 NOR 1: Nordic & Norwegian Competition 14:00 NOR 2: Nordic & Norwegian Competition 16:00 Meet the Filmmakers (NOR 1-2) 16:00 Short Matters 1 18:00 Regional Premieres 19:30 Opening Reception 21:00 INT 1: International Competition 22:00 Festival Club

20 23 82 34 78 78 6 82

NOVA 2 NOVA 2 MOSKUS NOVA 2 NOVA 1 OLAVS PUB NOVA 2 MOSKUS

TORSDAG 26. JANUAR 10:00 Barnimalen 1 (1.–4. trinn) 11:00 Hvordan trollet ble laget (1.–4. trinn) 11:00 NOR 3: Nordisk & norsk konkurranse 12:00 Barnimalen 2 (5.–7. trinn) 13:00 Hvordan trollet ble laget (5.–7. trinn) 13:00 NOR 4: Nordisk & norsk konkurranse 15:00 Møt filmskaperne (NOR 3-4 & INT 1) 15:00 Europeiske prisvinnere 2 17:00 Mestermøte: Short Film Studies Symposium 19:00 INT 2: Internasjonal konkurranse 21:00 INT 3: Internasjonal konkurranse 22:00 Festivalklubb

THURSDAY JANUARY 26 10:00 Children’s Programme 1 (grades 1–4) 11:00 How the Troll Was Made (grades 1–4) 11:00 NOR 3: Nordic & Norwegian Competition 12:00 Children’s Programme 2 (grades 5–7) 13:00 How the Troll Was Made (grades 5–7) 13:00 NOR 4: Nordic & Norwegian Competition 15:00 Meet the Filmmakers (NOR 3-4 & INT 1) 15:00 Short Matters 2 17:00 Short Film Studies Symposium 19:00 INT 2: International Competition 21:00 INT 3: International Competition 22:00 Festival Club

72 75 25 73 75 27 82 36 42 9 11 82

NOVA 1 NOVA 3 NOVA 2 NOVA 1 NOVA 3 NOVA 2 MOSKUS NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 MOSKUS

FREDAG 27. JANUAR 11:00 NOR 5: Nordisk & norsk konkurranse 12:00 Ettminuttsfilm 13:00 NOR 6: Nordisk & norsk konkurranse 15:00 Møt filmskaperne (NOR 5-6 & INT 2-3) 15:00 Europeiske prisvinnere 3 17:00 INT 4: Internasjonal konkurranse 19:00 Deborah Stratman 1: Retrospektiv 21:00 Tsjekkisk animasjon 1: 1946-1965 21:00 Musikkvideofest

FRIDAY JANUARY 27 11:00 NOR 5: Nordic & Norwegian Competition 12:00 One-minute-films 13:00 NOR 6: Nordic & Norwegian Competition 15:00 Meet the Filmmakers (NOR 5-6 & INT 2-3) 15:00 Short Matters 3 17:00 INT 4: International Competition 19:00 Deborah Stratman 1: Retrospective 21:00 Czech Animation 1: 1946-1965 21:00 Music Video Party

29 40 31 82 38 13 44 50 80

NOVA 2 NOVA 1 NOVA 2 MOSKUS NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 HELMET STUDIO

LØRDAG 28. JANUAR 11:00 Tsjekkisk animasjon 2: 1966-1999 13:00 INT 5: Internasjonal konkurranse 15:00 INT 6: Internasjonal konkurranse 17:00 Møt filmskaperne (INT 4-5-6) 17:00 Deborah Stratman 2: Retrospektiv 19:00 Deborah Stratman 3: Masterclass 21:00 Tsjekkisk animasjon 3: Švankmajer 22:00 Festivalklubb

SATURDAY JANUARY 28 11:00 Czech Animation 2: 1966-1999 13:00 INT 5: International Competition 15:00 INT 6: International Competition 17:00 Meet the Filmmakers (INT 4-5-6) 17:00 Deborah Stratman 2: Retrospective 19:00 Deborah Stratman 3: Masterclass 21:00 Czech Animation 3: Švankmajer 22:00 Festival Club

53 15 17 82 47 48 55 82

NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 MOSKUS NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 MOSKUS

SØNDAG 29. JANUAR 11:00 Norsk filmkunst 1990–2000: Del 1 13:00 Norsk filmkunst 1990–2000: Del 2 15:00 Prisutdeling og visning 18:00 Multiplié Dansefilm 20:00 Korte godbiter 20:00 Festivalklubb

SUNDAY JANUARY 29 11:00 Norwegian Film Art 1990–2000: Part 1 13:00 Norwegian Film Art 1990–2000: Part 2 15:00 Award Ceremony and Screening 18:00 Multiplié Dance Film 20:00 Short Treats 20:00 Festival Club

57 61 84 65 68 82

NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 NOVA 2 MOSKUS


DEN 29. MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL presenteres av stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival i samarbeid med Trondheim kino. THE 29th MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL is presented by Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival in cooperation with Trondheim kino. ORG.NR: 983 418 767 Minimalen is a member of Short Film Conference and The Nordic Short Film Festival Network. Visningsarena | Festival venue: Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gt. 5 Generell aldersgrense: 15 år (Barnefilmprogrammene: 6 år) General age restriction: 15 y.o. (The Children’s programmes: 6 y.o.) Web: www.minimalen.com E-mail: festival@minimalen.com Social: facebook.com/minimalen twitter.com/minimalen instagram.com/minimalensff Address: Kjøpmannsgata 35, NO-7011 Trondheim, Norway Telephone: +47 7352 2757 Styret | Board of Directors: Martina Fabianova, Per Fikse, Ingrid Synneva Holtar, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Endre Eidsaa Larsen, Marianne Lindseth, Eli Nygård, Mads Outzen. Festivalsjef | Festival Director: Per Fikse Festivalprodusent | Festival Producer: Line Klungseth Johansen Festivalkoordinator | Festival Coordinator: Eli Nygård

4

Printkoordinator | Print Coordinator: Thor-Eirik Johnsen Presse | Press: Anette Svane Teknisk ledelse | Technical Executives: Jo Hage, Torbjørn Grav Katalog | Catalogue: Thor-Eirik Johnsen, Per Fikse Layout: Kjell Jakobsen, www.kjelljakobsen.no Plakat | Poster: Helmet Films & Visual Effects – Sondre Nymoen, Øystein Moe, Line Klungseth Johansen, Thomas Rønning Minifilm: Helmet Films & Visual Effects Trykk | Printing: Heimdal nye trykkeri, offset 1200x Forhåndsjury NOR | NOR Selection Jury: Martina Fabianova, Per Fikse, Frank Furseth, Ingrid Synneva Holtar, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Endre Eidsaa Larsen, Marianne Lindseth, Kristine Mørkved, Eli Nygård, Mads Outzen. Forhåndsjury INT | INT Selection Jury: Martina Fabianova, Per Fikse, Ingrid Synneva Holtar, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Endre Eidsaa Larsen, Marianne Lindseth, Eli Nygård, Mads Outzen. Arrangementet har mottatt støtte fra: Financial Support: Den Tsjekkiske Ambassade i Oslo Fritt Ord Midtnorsk filmsenter Norsk filminstitutt Trondheim kino Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune

Takk for støtte og hjelp: Thanks for support and help: Trondheim kino, adm. og personale Norsk filminstitutt Midtnorsk filmsenter DHL Helmet Films & Visual Effects Bar Moskus Richard Raskin Barnefilmklubben i Trondheim Cinemateket Trondheim Trondheim Filmklubb Våre samarbeidspartnere og annonsører Takk for gjestfrihet til disse filmfestivalene: Thanks for hospitality to these film festivals: Clermont-Ferrand (FRA), Encounters Bristol (GBR), FiFF Verdal (NOR), Grimstad (NOR), Hamburg (DEU), Kosmorama (NOR), Nordisk panorama Malmö (SWE), Odense (DNK), Uppsala (SWE), Vila do Conde (PRT). Takk for prisytelse: Thanks for granting awards: Høyskolen Kristiania Trondheim NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap Trondheim kino


NYANSER AV SANNHET

SHADES OF TRUTH

Det siste året har sannhetens sårbarhet blitt tydelig. Slavoj Žižek skrev i den norske utgaven av Le Monde Diplomatique om et brudd med etterkrigstidens siviliserte politiske debatt, og pekte på en tendens i samtiden til at både stats­ ledere og opposisjonspolitikere nå kan bryte med «god folkeskikk», komme med bøllete påstander og halvsannheter, og faktisk tjene på det. Høstens presidentvalg i USA kan tolkes som en bekreftelse på dette. «Det postfaktuelle samfunn» er blitt et begrep; Internetts muligheter for redaksjonsløs kommunikasjon fra alle til alle har lagt slagmarken åpen for denne formen for propaganda, enten det gjelder en skruppelløs presidentkandidat eller individer fra politiske randsoner. Når så visuelle medier utgjør et nyttig tannhjul i dette postfaktuelle spillet, vil vi gjerne bidra til å få et grep om det. Derfor tjuvstarter vi årets festival med et forum der spesialister på konspirasjon og propagandafilm møtes for å belyse problemkomplekset under tittelen «Samtidspropaganda» tirsdag kveld.

The past year, the vulnerability of truth has become evident. Slavoj Žižek wrote in the Norwegian edition of Le Monde Diplomatique about a shift in the civilized, post-war political debate, and pointed to a recent tendency that politicians both in government and opposition may disrespect ‘good manners,’ come with rowdy claims and half-truths, and actually profit from it. The U.S. presidential election last autumn might be interpreted in line with this. The ‘post-truth society’ has become a concept; the potential for the Internet to offer communication without the intervention of any editorial staff, from anyone to anyone, has opened up the battlefield to this form of propaganda, whether it is a ruthless presidential candidate or individuals from the outskirts of the political landscape. Seeing how visual media constitutes a useful cog in this game of post-truth, we want to help get a grip on it. Hence, as a Tuesday night prelude to the festival, we offer a forum under the title ‘Contemporary Propaganda’ where conspiracy and propaganda film specialists meet to illuminate this complex problem.

Undersøkelse av fenomener er også noe av det årets hovedgjest, Deborah Stratman, er beskjeftiget med i sine eksperiment- og dokumentarfilmer. Benytt denne unike muligheten til å bli kjent med en filmkunst preget av rik forestillingsevne og kritisk spørsmålsstilling, som bruker mer av potensialet til filmatisk optikk, lyd og montasje enn det vi er vant med i dagens industrielle kinofilm.

Investigation of phenomena is also an area this year’s main guest, Deborah Stratman, is focusing on in her experimental and documentary films. Take this unique opportunity to get to know a film art characterized by vivid imagination and critical questioning, using more of the potential of cinematic optics, sounds and montage than what we are used to in today’s industrial feature film.

På vår reise gjennom norsk filmkunsts historie, tiår for tiår, nærmer vi oss vår egen tid. Nå er det 90-tallet som står for tur, med en bred presentasjon av 29 verker. All ære og takk til Atopia og Farhad Kalantary som står bak denne pionerinnsatsen.

On our journey through Norwegian Film Art history, decade by decade, we are approaching our own time. Now it’s time for a closer look at the 90’s, with a broad presentation of 29 works. All praise and thanks to Atopia and Farhad Kalantary, who is responsible for this pioneering effort.

I animasjonsfilmens historie representerer Tsjekkoslovakia en egen klasse. Dette er året du kan bli familiær med klassikere av Trnka, Pojar og Švankmajer, bare for å nevne noen. Tekniske innovatører innen dukkefilm, men også kjennetegnet av skarp satire, lek med det absurde, og en sterk visuell fortellerevne hvor kunst og underholdning går hånd i hånd. Mer animasjon kan vi love når vårt kjære Barnimalen byr på et møte med vår egen Pjotr Sapegin, en av de som virkelig har satt Norge på animasjonskartet i verdenssammenheng. På det filmfaglige området verdsetter vi stort det å ha Richard Raskin med oss nok en gang for å presentere to moderne klassikere i Mestermøte. Apropos mangeårige samarbeid ser vi fram til tredje år med Multiplié dansefilm i samarbeid med DansiT, og ikke minst Musikkvideofest hos våre venner Helmet – de grafiske trollmennene som står bak vår visuelle profil. Alt i alt omfatter årets program mer enn 200 filmer fordelt på 35 programbolker. Festivalens kjerne er de to konkurransene INT og NOR, med de beste nye filmene fra Norge, Norden og den store, vide verden. Slik gjør Minimalen nye produk­ sjoner systematisk tilgjengelige, hvilket kanskje er det viktigste rasjonale for at et sivilisert samfunn må ha festivaler for kortfilm. Så spørs det da, hvordan det samme siviliserte samfunnet klarer å håndtere de ulike nyansene av sannhet som konstrueres rundt omkring i de tusen mørke kjellere og overivrige, politiske kampanjekontorer. Takk til alle som har bidratt, og god fornøyelse! Per Fikse, festivalsjef

In the history of animation, Czechoslovakia represents a level of its own. This is the year you can become familiar with the classics of Trnka, Pojar and Švankmajer, just to name a few. Technical innovators in puppet film, but also characterized by sharp satire, play on the absurd, and a strong visual narrative capacity where art and entertainment go hand in hand. We can promise more animation when our beloved Children’s section, Barnimalen, offers an encounter with our own Pjotr Sapegin, one of those who have really put Norway on the world map of animation. In the realm of film academics, we highly appreciate once again having Richard Raskin with us to present two modern classics in the Short Film Studies Symposium. Speaking of longtime cooperation, we look forward to the third year of Multiplié Dance Film in collaboration with DansiT, and not least, the Music Video Party at our friends Helmet’s – the graphical wizards behind our visual profile. In total, this year’s program spans more than 200 films divided into 35 program sections. The core of the festival consists of the two competitions INT and NOR, covering the best new shorts from Norway, The Nordic Countries and the big, wide world. This way, Minimalen systematically makes new productions available to the public, which is perhaps the main rationale for a civilized society to have festivals for short films. At the end, we are left with the question of how the same civilized society will be able to deal with the different shades of truth being constructed in all the dark basements and over-zealous political campaign offices. Thanks to everyone contributing, and please enjoy! Per Fikse, Festival Director

5


ONSDAG/TORSDAG/FREDAG/LØRDAG

INTERNASJONAL KONKURRANSE

INT: INTERNASJONAL KONKURRANSE

INT: INTERNATIONAL COMPETITION

PRISER

AWARDS

• Beste internasjonale film En film premieres av INT-prisjuryen, og vinneren tildeles Minimalen-troféet og 1.000 euro gitt av Minimalen.

• Best International Film One film is awarded by the INT Award Jury and presented with The Minimalen Trophy and EUR 1 000 given by Minimalen.

• Publikumsprisen Publikum stemmer fram sin favorittfilm i INT, og vinneren tildeles 500 euro gitt av Høyskolen Kristiania Trondheim.

• Audience Award The audience vote for their favourite INT film, and the winner is awarded EUR 500 given by Kristiania University College Trondheim.

INT er Minimalens internasjonale konkurranse for kortfilmer fra hele verden (dvs. verden utenfor Norden; de nordiske og norske filmene konkurrerer i seksjonen NOR). 45 av verdens beste nye kortfilmer er valgt ut og presenteres i seks programmer. Regissørene blir presentert i starten av hvert program. Senere får de mulighet til å snakke om filmen sin i Møt filmskaperne. Prisutdeling er søndag.

6

INT is Minimalen’s International Competition for shorts from all over the world (i.e. the world outside the Nordic countries; the Nordic and Norwegian films compete in the NOR section). 45 of the best new shorts of the World have been selected and are to be presented in six programmes. The directors are presented at the beginning of each screening. Later, they get the opportunity to talk about their film in Meet the Filmmakers. The Award Ceremony is due Sunday.

JURY INT

JURY INT

MICK HANNIGAN (f. 1954, Irland), meddirektør for IndieCork Film Festival, den største festivalen for kortfilm i Irland – som han også var med å etablere. Var etablerende kinosjef for Irish Film Centre, og forlot den stillingen for å etablere Kino Arthouse i Cork som han drev i 13 år. Har vært styremedlem i Federation of Irish Film Societies, Irish Film Institute og Irish Film Board.

MICK HANNIGAN (b. 1953, Ireland), Co-Director and co-founder of the IndieCork Film Festival, the biggest festival for shorts in Ireland. He was the founding Cinemas Director of the Irish Film Centre, leaving that position to establish the Kino Arthouse Cinema in Cork which he ran for 13 years. Has served on the boards of the Federation of Irish Film Societies, the Irish Film Institute and the Irish Film Board.

MARTE VOLD (f. 1978, Norge), regissør, filmfotograf og billedkunstner med utdannelse fra Kabelvåg, Kunstakademiet i Oslo og Den Norske Filmskolen. Har skrevet, regissert og produsert bl.a. kortfilmene Små Episoder (2011) og Totem (2015), og co-regissert spillefilmen Mot Naturen (2014) sammen med Ole Giæver. Ikke minst har hennes kameraarbeid løftet en rekke norske filmer visuelt.

MARTE VOLD (b. 1978, Norway), director, cinematographer and visual artist educated at Nordland College of Art and Film, The Art Academy in Oslo and the Norwegian Film School. Has written, directed and produced a.o. the shorts Small Episodes (2011) and Totem (2015), and co-directed the feature film Out of Nature (2014) with Ole Giæver. Not least, her work as a cinematographer has made a number of Norwegian films shine visually.

DIETER WIECZOREK (f. 1957, Tyskland), festivalsjef, programmerer og uavhengig kritiker av film, samtidskunst og kultur, bosatt i Paris i Frankrike. I 2003 grunnla han International Festival Signes de Nuit, basert i Paris og med visninger over hele verden (140 programmer i 34 land), med en unik programmering av eksperimentelle, korte og dokumentariske verk. Han har et livslangt engasjement i et variert utvalg av kunstrelaterte aktiviteter.

DIETER WIECZOREK (b. 1957, Germany), Festival Director, Programmer and independent critic of film, contemporary art and culture, living in Paris, France. In 2003 he founded International Festival Signes de Nuit, based in Paris and screening worldwide (140 programms in 34 countries), with a unique programming of experimental, short and documentary works. He has a life long engagement in a diverse array of art related activities.


INT 1

90 min

ONSDAG 21:00

NYERKUK Ti år gamle Adam er tvunget til å flykte til byen etter at faren dør i et bombeangrep. Han har ikke noe annet valg enn å hjelpe en eldre tyv med å bryte seg inn i hus. Ting blir komplisert når Adam bestemmer seg for å slutte. After his father dies in an air bombing, 10 years old Adam is forced to flee to the city. Having no other option to get by, he helps an older thief break into houses. Things get complicated when Adam decides to quit.

SDN 2016 | Fic. | 19 min. Director: Mohamed Kordofani Cast: Khaled Abu Ashara, Tariq Fakhreldin Contact: Mohamed Kordofani e: mk@kordofanifilms.com

IN OTHER WORDS En mann husker tilbake til et øyeblikk hvor han ikke grep muligheten til å kommunisere med sin datter. Når de møtes igjen flere år senere, blir hans verden stående tom tilbake, og ordene hans uten mening. A man recalls a moment of lost opportunity to communicate with his daughter. Their brief meeting after years undermines his world and renders his words meaningless.

ISR 2015 | Ani. Fic. | 6 min. Director: Tal Kantor Script: Tal Kantor Cast: Yehoyahin Fridlander, Dana Yadlin Production: Tal Kantor Contact: Tal Kantor, t: ++972-546694774 e: kantaltor@gmail.com

THE HORSES OF A CAVALRY CAPTAIN (DIE PFERDE DES RITTMEISTERS) Wehrmachts hester og sivile som flykter fra dem. Det subjektive blikket til fotografen bak frontlinjen. The horses of the Wehrmacht and the civilians fleeing from them. The subjective view of the cameraman behind the front line.

DEU 2016 | Doc. | 10 min. Director: Clemens von Wedemeyer Contact: Clemens von Wedemeyer t: 4915140420328, e: studio@filmmaterial.net Distributor: Arsenal Germany

EARS, NOSE AND THROAT En kvinne går gjennom medisinske undersøkelser før hun forteller en tragisk historie. Vi kan ikke se, høre eller lukte grusomhetene, men vi kan alt for lett tenke oss dem. A woman’s testimonial faculties are confirmed through medical examinations before she recites a tragic story, whose horrors we don’t see, hear, or smell, but can imagine far too easily.

USA 2016 | Fic. | 10 min. Director: Kevin Jerome Everson Camera: Kevin Jerome Everson | Editing: Kevin Jerome Everson | Sound: Lydia Hicks, Elizabeth Webb Cast: Shadeena Brooks, Dr. Eric Mansfield, Dr. Heather Honeycutt Production, contact: Picture Palace Pictures Madeleine Molyneaux, t: +1 2122523187 e: picturepalacesale@yahoo.com

7


ONSDAG 21:00

INT 1

DECORADO Verden er en vidunderlig scene, men karakterene er skammelige. The world is a wonderful stage, but its characters are disgraceful.

ESP 2016 | Ani. | 11 min. Director: Alberto Vázquez Script: Alberto Vázquez | Editing: Ivan Minambres Music: Victor Garcia Production: Ivan Minambres, Nicolas Schmerkin Contact: Autour de Minuit e: festivals@autourdeminuit.com

WISP OF HAIR (GIS) Håret er Faezehs identitet. Men det tykke krøllete håret ramler av i store klumper, hårtuppene sitter igjen i bunter mellom fingrene. Faezeh pakker resolutt håret sammen med sine andre eiendeler, hun skal forlate Tyskland og vende tilbake til Iran. Her hair is Faezeh’s identity. Yet her thick curly hair is falling out in large clumps, the strands of her hair caught in bundles between her fingers. Faezeh resolutely packs her hair with her other things, she will be leaving Germany and returning to Iran.

DEU 2016 | Exp. Fic. | 15 min. Director: Narges Kalhor Script: Narges Kalhor, Aydin Alinejad Cast: Faezeh Nikoozad, Benjamin Kramme Production: Isabelle Bertolone Contact: Isabelle Bertolone t: 0049 1788368205, e: nadeshda@wirfilm.de

EDEN (EL EDÉN) To tenåringer bryter seg inn i El Edén, et forlatt spa midt inne i den tykkeste vegetasjonen. Volden som engang fantes der blir en del av dem. Two teenagers break into El Edén, an abandoned spa in the middle of the thick vegetation. The violence once lived there is embodied in them.

8

ESP, COL 2016 | Fic. | 19 min. Director: Andrés Ramírez Pulido Script: Andrés Ramírez Pulido Cast: Jaime Barrios, Etienne Boussac, Carlos E. Garcia, Ivan Acosta, Juan Agudelo, Libardo Olaya Production: Diana Fernanda Agudelo, Andrés Mossos, Andrés Ramírez Pulido, Johana Agudelo Susa Contact: Marvin Wayne, t: +34934863313 e: fest@marvinwayne.com


INT 2

92 min

TORSDAG 19:00

WOMAN WITHOUT MANDOLIN Ansiktet til en kvinne ser ut til å fluktuere i rommet. Hun er fortapt i tanker, og det er nesten umulig å høre henne puste. Plutselig våkner hun. Hun ser på oss, megetsigende. I mellomtiden omskaper hun seg selv, hun rakner og gjenoppretter seg selv, del for del.

DEU 2015 | Fic. | 5 min. Director: Fabiano Mixo Cast: Miriam Goldschmidt Production: Fabiano Mixo, Leonie Schäfer Contact: Fabiano Mixo, e: mail@fabianomixo.com

The face of a woman seems to be fluctuating in space. She is absorbed and it is almost possible to hear her breathing. Suddenly, she seems to wake up. She gazes at us profoundly. Meanwhile she is transforming herself, unravelling and recovering herself piece by piece.

A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X Turboutgaven av historien om skulptøren Constantin Brancusis beryktede ”Prinsesse X”, en futuristisk bronsefallos som egentlig er en byste av Napoleons like beryktede tipp-grandniese Marie Bonaparte. A supercharged history of sculptor Constantin Brancusi’s infamous ‘Princess X’, a futuristic bronze phallus that is actually a bust portrait of Napoleon’s equally infamous great grand niece, Marie Bonaparte.

FRA, PRT 2016 | Fic. Doc. | 7 min. Director: Gabriel Abrantes Script: Gabriel Abrantes Camera: Jorge Quintela | Editing: Margarida Lucas Cast: Joana Barrios, Francisco Cipriano Production: Gabriel Abrantes - HERMAPHRODITE FILMS, Justin Taurand - LES FILMS DU BÉLIER, Benjamin Cook - LUX / ICO Contact: AGENCIA - Portuguese Short Film Agency Worldwide - Liliana Costa t: +351252646683, e: liliana@curtas.pt

BACK TRACK En 3D-remix av spillefilmer fra 1950- og 1960-tallet.

AUT 2015 | Ani.Exp. | 7 min. Director: Virgil Widrich

A 3D-remix of feature films from the 1950s and 60s.

Script: Virgil Widrich Production: Virgil Widrich Contact: Virgil Widrich t: +43-1-513 00 00-0, e: virgil@widrichfilm.com

CAMREX Camrex House er et notorisk hospits for hjemløse, som i 40 år har opprettholdt et skremmende rykte. Hospitsets tvilsomme holdninger blir holdt ved like av menn med kronglete bakgrunn. Camrex House is a notorious homeless hostel that for 40 years has upheld a fearsome reputation. Its skewed, in-house morality perpetuated by men with complex histories.

GBR 2015 | Doc. Exp. | 14 min. Director: Mark Chapman Script: Mark Chapman Production, contact: Mark Chapman, t: +447932795231, e: contact@mark-chapman.co.uk

9


TORSDAG 19:00

INT 2

LIMBO Ulven skal bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. The leopard shall lie down with the goat. The wolves shall live with the lambs. And the young boy will lead them.

FRA, GRE 2016 | Fic. | 30 min. Director: Konstantina Kotzamani Script: Konstantina Kotzamani Camera: Yorgos Karvelas | Editing: Yannis Chalkiadakis Sound: Nikos Exarhos, Alexandros Sidiropoulos, Lionel Guenoun | Music: Lawrence English Cast: Felix Margenfeld, Aggelos Ntanos, Lucjano Cani Production: Ron Dyens, Maria Drandaki Contact: Sacrebleu Productions France - Ron Dyens t: +33142253027, e: distribution@sacrebleuprod.com

ALL THE WORLD’S A STAGE En animert adapsjon av Shakespeare-diktet “All the World’s a Stage”, lest av den kjente Shakespeare-skuespilleren og -regissøren Samuel West. An animated adaptation of the famous Shakespeare poem ’All The World’s a Stage’ narrated by the renowned Shakespeare actor and director Samuel West.

DEU 2016 | Ani. | 2 min. Director: Hannes Rall Script: Daniel Jernigan (adaptation), William Shakespeare Cast: Samuel West (narrator) Production: Daniel Keith jernigan, Seah Hock Soon, Hannes Rall Contact: Hannes Rall, e: mail@hannesrall.com

MORIOM Sommeren 2014. På landsbygda i Bangladesh. “Jeg kom fra Himmelen. Jeg kom for å ødelegge alt det fæle i verden. Jeg er en politimann. Jeg er en helgen. Jeg jobber på politistasjonen. Jeg vil straffe dem. Jeg vil sette dem i fengsel”. Dette er historien om en jente og tragedien som forandret hennes liv. Summer 2014. Rural Bangladesh. ’I came from Heaven. I came to destroy all bad things in the world. I’m a police officer. I’m a flower angel. I got a job at the police station. I will punish them. I will put them in jail.’ This is the story of a girl and the tragedy that changed her life.

CHE 2015 | Doc. | 12 min. Director: Mark Olexa, Francesca Scalisi Camera: Mark Olexa Editing: Francesca Scalisi Music: Olivier Verleye Production: Mark Olexa, Francesca Scalisi Contact: Mark Olexa t: +41797184891, e: mrkolexa@gmail.com

TIMECODE Luna og Diego er sikkerhetsvakter på parkeringsplassen. Diego tar nattskiftet, og Luna jobber på dagtid.

ESP 2016 | Fic. | 15 min. Director: Juanjo Giménez

Luna and Diego are the parking lot security guards. Diego does the night shift, and Luna works by day.

Script: Pere Altimira, Juanjo Giménez Camera: Pere Pueyo | Editing: Silvia Cervantes Music: Iván Céster Cast: Lali Ayguadé, Nicolas Ricchini, Vicente Gil, Pep Domenech Production: Juanjo Giménez, Daniel Villanueva, Arturo Méndiz | Contact: Marvin&Wayne Short Film Distribution Worldwide All Rights e: fest@marvinwayne.com

10


INT 3

91 min

TORSDAG 21:00

TUESDAY (SALI) En vanlig skoledag for en tenåringsjente i Istanbul. Hun møter tre forskjellige menn på vei til skolen, mens hun spiller basketball og når hun tar bussen hjem. An ordinary school day for a teenage girl in Istanbul and her encounters with three different men as she goes to school, plays basketball and takes a bus on the way home.

TUR 2015 | Fic. | 13 min. Director: Ziya Demirel Script: Ziya Demirel, Buket Coskuner Camera: Meryem Yavuz | Editing: Henrique Cartaxo Cast: Melis Balaban, Zeki Ocak Production: Olivier Berlemont, Emilie Dubois, Anna Maria Aslanolgu Contact: Origine films, e: festivals@originefilms.fr

ALL RIGHTS RESERVED (‫)תורומש תויוכזה לכ‬ En kort dokumentar om et hus og karakterer som ikke kan gjengis. En historie hvor eierskap overdras, og hvor objekter forteller det som mennesker forsøker å skjule.

ISR 2015 | Doc. Ani. Exp. | 12 min. Director: Anael Ruth Resnick, Laila Bettermann

A short documentary about a house and characters that cannot be shown. A story where ownerships pass and where objects tell that which people try to hide.

Production: Maya Zaydman Contact: Anael Resnick t: +972524637616, e: anaelruth@gmail.com

Script: Anael Ruth Resnick, Laila Bettermann

STEMS Om å få musikk ut av animasjonsdukke-bygging.

GBR 2015 | Ani. | 3 min. Director: Ainslie Henderson

Making puppet making make music.

Script: Ainslie Henderson Production, contact: Ainslie Henderson t: 07973867681, e: ainslieainslie@gmail.com

PUSSY En ung jente tilbringer kvelden hjemme alene. Hun bestemmer seg for å ha en herlig stund med seg selv, men ikke alt går etter planen.

POL 2016 | Ani. | 8 min. Director: Renata Gasiorowska

A young girl spends the evening alone at home. She decides to have some sweet solo pleasure session, but not everything goes according to plan.

Production: Ewa Jastrzebska Contact: Krakow Film Foundation - Marta Swiatek e: marta.swiatek@kff.com.pl

Script: Renata Gasiorowska

11


TORSDAG 21:00

INT 3

THIS IS CIVILIZATION Sju unge mennesker får se et halvt århundre med midtøstenhistorie gjennom en eldre diplomats kamera. Dette inspirerer dem til å fortelle historier, konfrontere misoppfatninger og å dele et håp for framtiden. Witnessing half a century of Middle Eastern history through an elderly American diplomat’s camera inspires a group of seven young people to tell stories, confront misperceptions, and share hope for the future.

USA 2016 | Ani. Doc. | 10 min. Director: Jennifer Smart Cast: Badriyyah Al-Sabah, Colbert Held, Ibrahim Al-Assil, Lina Najem, Paul Salem, Sameer Saboungi, Yousif Kalian, Zeynep Ekmekçi Production: Hayley Smart Contact: Jennifer Smart t: 8583542023, e: smartj@usc.edu

ASCENSION (ASCENSÃO) Mens solen går opp, forsøker en gruppe landsens folk å redde en ung mann opp fra en brønn. During the sunrise, a group of peasants try to rescue the body of a young man from a well.

PRT 2016 | Fic. | 18 min. Director: Pedro Peralta Script: Pedro Peralta | Camera: João Ribeiro Editing: Francisco Moreira | Sound: Ricardo Leal Cast: Domicília Nunes Production: João Matos - Terratreme Filmes Contact: IndieLisboa , e: portugalfilm@indielisboa.com

DEAR LORDE Den fjorten år gamle beinsamleren Maxine Rose ønsker seg bekreftelser fra heltene sine, blant dem primatologen Jane Goddall, erkebiskop Desmond Tutu og den newzealandske popstjernen Lorde. Fourteen-year-old bone collector Maxine Rose is looking for validation from her heroes, amongst them the primatologist Jane Goodall, Archbishop Desmond Tutu and the New Zealand teen pop star Lorde.

12

MEX, ZAF, CAN, USA 2015 | Exp. Fic. | 27 min. Directors: Emily Vey Duke, Cooper Battersby Script: Emily Vey Duke, Cooper Battersby Cast: Maxine Rose, Rosini Scifres, Katie Agretelis, Rebecca Manley Production: Emily Vey Duke, Cooper Battersby Contact: Video Data Bank -Emily Eddy t: +1 3123453550, e: distro@vdb.org


INT 4

92 min

FREDAG 17:00

THE NAME YOU CARRY (LE NOM QUE TU PORTES) Vlace blir utvist for å slå en medelev. Sasha bli innkalt for å hente sønnen på skolen, og har ikke noe annet valg enn å ta ham med på transportrunden sin. When Vlace is suspended for hitting a classmate, Sasha is called to come get his son at school and has no choice but to take him along on his delivery route.

CAN 2015 | Fic. | 15 min. Director: Hervé Demers Script: Jean-Philippe Boudreau Camera: Hong An Nguyen | Editing: Hervé Demers Sound: Olivier Calvert | Cast: Sasha Samar, Vlace Samar, Gregory Hlady Production, contact: Hervé Demers t: 15147435234, e: hd@hervedemers.com

THE MEADOW En vanlig dag for en flokk med kyr, på grensen mellom Israel og Syria. A day in the life of a herd of cows – on the border of Israel and Syria.

CHE 2015 | Doc. | 9 min. Director: Jela Hasler Camera: Andi Widmer | Editing: Stephan Heiniger Production, contact: Jela Hasler t: +41 797576491, e: jela@jelahasler.ch

ANALYSIS PARALYSIS Antons hode er sprekkfullt av tanker. Gartneren syder av sinne: hvem har trampet i blomsterbedene hennes? Anton’s head is bursting with thoughts. The gardener is seething with anger: who has trampled her flower beds?

CHE 2016 | Ani. | 9 min. Director: Anete Melece Script: Anete Melece Cast: Peter Bräker, Sabine Timoteo Production: Saskia von Virág Contact: Anete Melece t: +41 786115230, e: anete.melece@gmail.com

ANY VIRGIN LEFT ALIVE? (Y’A-T-IL UNE VIERGE ENCORE VIVANTE?) Ifølge en engelsk legende døde ikke Jeanne d’Arc på bålet. Øynene hennes ble brent, og jomfrudommen tatt av en britisk hingst. Hun ble så dømt til å rave rundt på slagmarkene, som en åtseleter, på utkikk etter liv, på leting etter jomfruer fremdeles i live. According to an English legend, Joan of Arc did not die at the stake. Her eyes were burned, and she was deflowered by a British stalion. She was then bound to ramble on battlefields, as a scavenger, on the lookout for life, in search of virgins still alive.

FRA 2015 | Fic. | 9 min. Director: Bertrand Mandico Script: Elina Löwensöhn, Bertrand Mandico Camera: Pascale Granel Editing: Laure Saint-Marc Cast: Elina Löwensöhn, Éva Maloisel Production: Emmanuel Chaumet Contact: Louise Rinaldi, e: rinaldi@eccefilms.fr

13


FREDAG 17:00

INT 4

SYNTHESIS Gjenbruk av utslitt undervisningsfilm og reklamefilm som promoterer kjemi, fysikk og helsemateriell, akkompagnert av en lesning av skapelsesberetningen. Found footage taken from worn educational and promotional films embracing chemistry, physics and healthcare, accompanied by a reading of Genesis.

DEU 2015 | Exp. | 8 min. Director: Christoph Girardet Production, contact: Christoph Girardet, e: girardet@freenet.de

BLIND VAYSHA (VAYSHA, L’AVEUGLE) Vaysha er ikke som de andre ungjentene, hun var født med ett grønt øye og ett brunt. Men dette er ikke det eneste som er spesielt med blikket hennes. Det venstre øyet ser bare fortiden, mens det høyre bare ser fremtiden. Vaysha is not like other young girls; she was born with one green eye and one brown eye. But her odd eyes aren’t the only thing that’s special about her gaze. Her left eye sees only the past. Her right, only the future.

CAN 2015 | Ani. | 8 min. Director: Theodore Ushev Script: Theodore Ushev Production: Marc Bertrand, National Filmboard of Canada Contact: Élise Labbé, e: festivals@nfb.ca

HOME Mens tusener av menn, kvinner og barn forsøker å komme seg inn i Europa, legger en engelsk familie ut på det som ser ut til å være en ferie. As thousands of men, women and children attempt to get into Europe, a comfortable English family sets out on what appears to be a holiday.

KOS, GBR 2016 | Fic. | 20 min. Director: Daniel Mulloy Script: Daniel Mulloy | Camera: Paul MacKay, Victor Seguin | Editing: Phil Currie Cast: Jack O’Connell, Holliday Grainger Production: Chris Watling, Scott O’Donnell, Tim Nash, Shpat Deda, Afolabi Kuti Contact: Daniel Mulloy, e: mulloydaniel@yahoo.co.uk

OH WHAT A WONDERFUL FEELING Stjerner, skjul deres brann, la ikke lyset se mitt svarte og dype begjær. Heller ikke noen lastebil.

CAN 2016 | Fic. | 14 min. Director: François Jaros

Stars, hide your fires; let not light see my black and deep desires. Nor any truck.

Script: François Jarros | Camera: Olivier Gossot Editing: François Jaros | Sound: Jean-François Sauvé Music: Olivier Alary Cast: Karelle Tremblay, Frédérike Bédard Production: Fanny-Laure Malo, François Jaros Contact: Fanny-Laure Malo e: fanny@laboiteafanny.com

14


INT 5

88 min

LØRDAG 13:00

BROKEN – THE WOMEN’S PRISON AT HOHENECK (KAPUTT) Et glimt fra det mest notoriske kvinnefengslet i Øst-Tyskland. A glimpse into the most notorious women’s prison in East Germany.

DEU 2016 | Ani. Doc. | 7 min. Director: Volker Schlecht, Alexander Lahl Script: Alexander Lahl, Max Moench Cast: Gabriele Stoetzer, Birgit Willschuetz Production: Alexander Lahl, Max Moench Contact: Volker Schlecht, t: + 49 (0)1777388949 e: schlecht@drushbapankow.de

JUS SOLI En skildring av de endrede følelsene til Storbritannias svarte befolkning - fra en karibier på SS Windrush, full av håp og kjærlighet for moderlandet, til en misfornøyd britisk ungdom, sint, fremmedgjort og marginalisert i det britiske samfunnet. Charting the changing emotions of Britain’s Black population, from a Caribbean on the SS Windrush: full of hope and love for the ’motherland’ to a disaffected British youth angry, alienated and marginalised in British society.

GBR 2015 | Doc. Exp. | 15 min. Director: somebody nobody Script: somebody nobody Camera: Annika Summerson Editing: Hiran Balasuriya Sound, music: Sami El-Enany Cast: Nicholas Pinnock Production: somebody nobody Contact: Simon Jenkins, t: 07947610907, e: simon. jenkins@somebodynobody.co.uk

THE SADNESS WILL NOT LAST FOREVER (HET VERDRIET ZAL NIET EEUWIG DUREN) De vakreste maleriene er de du drømmer om når du ligger i senga og røker en pipe, men som du aldri maler. Brev fra sykesengen til van Gogh. The most beautiful paintings are those which you dream about when you lie in bed smoking a pipe, but which you never paint. Letters from the hospital bed of van Goghs brother

RUS 2016 | Doc. Ani. Exp. | 8 min. Director: Alexei Dmitriev Script: Alexei Dmitriev, Mathieu Janssen Music: Frank Boeijen | Cast: Mathieu Janssen Production, contact: Alexei Dmitriev t: +79 219861669, e: alexei.v.dmitriev@gmail.com

AUTUMN (HERBST) Mennesker er i stand til å lære. Dyr også. Hva med bamser? Human beings are able to learn. Animals also. Plush toys, too?

AUT 2015 | Exp. | 3 min. Director: Meinhard Rauchensteiner Camera, editing: Daniel Zimmermann Voice: Meinhard Rauchensteiner Production, contact: Six Pack Films - Gerald Weber, t: +43 1526099012, m: gerald@sixpackfilm.com

15


LØRDAG 13:00

INT 5

A JOURNEY IN SEARCH OF ABUL ARABI Abu El Araby er en velkjent mytisk skikkelse fra den egyptiske kulturen, kjent for sine storslåtte dåder og superkrefter. Vi har lagt ut på denne reisen for å lete etter spor etter hans eksistens. Abu El Araby is a mythical character engraved in the Egyptian culture known for his glorious achievement and super powers. We have embarked on this journey in search for answers about his existence.

EGY 2016 | Doc. | 12 min. Director: Akram Elbezawy Script: Akram Elbezawy | Cast: Akram Elbezawy Production, contact: Akram El Bezawy t: 00201020108210, e: kimo_mahalaa@hotmail.com

THUNDER ROAD Betjent Arnaud elsket sin mor. Officer Arnaud loved his Mom.

USA 2015 | Fic. | 13 min. Director: Jim Cummings Script: Jim Cummings Camera: Drew Daniels Cast: Jim Cummings Production: Mark Vashro Contact: Jim Cummings, t: 6174069225, e: jimmycthatsme@mac.com

THE CEMETERY MEN En gammel bønnesanger lever et stille liv på en kirkegård. Han er den eneste bønnesangeren der. En dag kommer en flink, yngre bønnesanger til kirkegården og forstyrrer freden. An old beadsman lives quietly in a cemetery. He is the only beadsman of the cemetery. One day a young and good-sounding beadsman enters into the cemetery and disturbs the peace.

16

IRN 2015 | Fic. | 30 min. Director: Ali Mardomi Script: Ali Mardomi Cast: Hadi Eftekharzadeh, Reza Khoroujian, Vahid Razavi Production: Iranian Youth Cinema Society Contact: Yousef Kargar, e: yusef.kargar@gmail.com


INT 6

90 min

LØRDAG 15:00

E.W.A EWA er en tenåringsjente som lider av konstant neseblod. EWA is a teenage girl who is suffering from a condition of a constant nose bleed.

UKR 2016 | Fic. | 7 min. Director: Gigi Ben Artzi Script: Gigi Ben Artzi, Roy Ben Artzi, Adam Horowitz Camera: Gigi Ben Artzi | Editing: Indi Hait Sound: Rotem Dror | Music: Yonatan Gat Cast: Alihah Galyautdinova Production: Pavel Buryak, Roy Ben Artzi Contact: La Distributrice de Films - Serge Abiaad t: +1 5145779389, e: serge@ladistributrice.ca

THREE DIMENSIONS OF TIME Tre øyeblikk er fanget i tre lag av bilder med hver sin farge, og vist samtidig. Three moments in time are captured in three layers of coloured imagery shown simultaneously.

NED, RUS 2016 | Doc. Exp. | 14 min. Director: Pim Zwier Camera: Vladimir Usoltsev | Editing: Pim Zwier Production, contact: Pim Zwier e: pimzwier@gmail.com

THE SILENCE (IL SILENZIO) Fatma og moren er kurdiske flyktninger i Italia. Hos doktoren må Fatma oversette for moren, men hun nekter å si noe. Fatma and her mother are Kurdish refugees in Italy. On their visit to the doctor, Fatma has to translate what the doctor tells to her mother, but she keeps silent.

ITA 2016 | Fic. | 15 min. Director: Ali Asgari, Farnoosh Samadi Script: Ali Asgari, Farnoosh Samadi | Camera: Alberto Marchiori | Editing: Mauro Rossi | Music: Matti Paalen Cast: Fatma Alakus, Cahide Ozel, Valentina Carnelutti Production: Giovanni Pompili, Olivier Chantriaux Contact: Olivier Chantriaux, e: prod@filmo.biz

ANIMATED DAILY (JOURNAL ANIMÉ) En kunstnerisk improvisasjon i sanntid, dag ut og dag inn, inspirert av internasjonale nyheter hentet fra den franske avisen Libération. An artistic improvisation in real time led day in and day out, inspired by international events as taken from the pages of the French daily newspaper Libération.

FRA 2016 | Ani. Exp. | 5 min. Director: Donato Sansone Script, animation: Donato Sansone Sound: Enrico Ascoli Production: Nicolas Schmerkin Contact: Autour de Minuit e: festivals@autourdeminuit.com

17


LØRDAG 15:00

INT 6

MIRROR Å berøre og å bli berørt, å avsløre og skjule. Blyantstreker som utforsker hud, en indre verden som blir gjort synlig på kroppens ytre lag. Bevegelser og gester blir manifestasjoner av forholdet mellom kroppen og mine tegninger. To touch and be touched, to reveal and conceal. Pencil lines exploring skin, an inner world made visible on the body’s outer layer. Movements and gestures become manifestations of the relationship between the body and my drawings.

DEU 2016 | Ani. Exp. | 5 min. Director: Anna Lytton Script: Anna Lytton | Cast: Susanne Grau Production: Academy of Media Arts Cologne Contact: Anna Lytton t: +49 17632848307, e: anna.lytton@gmail.com

SEVERED GARDEN Politibetjenten Sophie er i ferd med å føde. På sykehussenga reiser vi gjennom øyeblikk fra hennes fremtidige liv som mor. Sophie, a police officer, is about to give birth. On her hospital bed, we journey through moments of her future life as a mother.

GBR 2015 | Fic. | 20 min. Director: Gonçalo Almeida Script: Goncalo Almeida | Camera: Mark Khalife Editing: Adam Stunkle | Cast: Elisa Lasowski, Christien Anholt Production: Laura Spini Contact: Gonçalo Almeida t: +44 7446903983, e: goncalo@goncaloalmeida.net

LOVE Abstrakte haikulignende situasjoner avslører forandringen i atmosfæren på en planet, forårsaket av forandringer i gravitasjon og lys.

FRA, HUN 2015 | Ani. Exp. | 15 min. Director: Réka Bucsi

Abstract haiku-like situations reveal the change in atmosphere on one planet, caused by the change of gravity and light.

Production: Marc Bodin-Joyeux, Gábor Osváth Contact: Dániel Deák t: +36 207755700, e: danieldeak@daazo.com

Script: Réka Bucsi | Sound: Péter Benjámin Lukács

THE ORDINARY En ung mann har vunnet slaget mot en drage. Mens udyret dør i smerter, danser han sin seiersdans.

FRA 2016 | Exp. Fic. | 9 min. Director: Julien Dara, Simon Dara

A young man has overcome his battle against a dragon. While the beast goes out in agony, he dances to celebrate his victory.

Script: Julien Dara, Simon Dara | Camera: Balthazar Lab Editing: Camille Langlais | Sound: Robin Bouet, Juliette Heintz, Olivier Guillaume | Music: Erwann Kermorvant Cast: Jérémy Déglise Production: Christophe Clément Contact: La Distributrice de Films - Serge Abiaad t: +1 5145779389, e: serge@ladistributrice.ca

18


19


ONSDAG/TORSDAG/FREDAG

NORDISK & NORSK KONKURRANSE

NOR: NORDISK & NORSK KONKURRANSE

NOR: NORDIC & NORWEGIAN COMPETITION

NOR-JURYENS PRISER Fem filmer premieres av NOR-juryen: • Beste nordiske film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Minimalen • Beste nordiske fiksjon • Beste nordiske dokumentar • Beste nordiske animasjon eller kunstfilm • Beste norske film Minimalen-troféet, og 5.000 kroner gitt av NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap. Nomineres til Amanda-prisen (jf. s. 84).

AWARDS OF THE NOR JURY Five films are awarded by the NOR Award Jury: • Best Nordic Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by Minimalen • Best Nordic Fiction • Best Nordic Documentary • Best Nordic Animation or Art Film • Best Norwegian Film The Minimalen Trophy, and NOK 5 000 given by NTNU Dept. of Art and Media Studies. Nominated to the Amanda Award (see page 84).

ANDRE PRISER • Beste norske forfilm Trondheim kino velger en norsk film og viser den som forfilm i én måned. Spilletid ca. 5 minutter, regional tilknytning prioriteres.

OTHER AWARDS • Best Norwegian Prerunner Trondheim kino will select one Norwegian film to be screened before a feature film for one month. Runtime approx. 5 minutes, regional productions will be preferred.

Forhåndsjuryene har kommet fram til et utvalg på 38 filmer (18 fra Norge og 20 fra Danmark, Finland, Island og Sverige). Disse filmene inngår i seksjonen NOR som omfatter 6 bolker med nordisk og norsk film i konkurranse. Regissørene blir presentert i starten av hvert program. Senere får de mulighet til å snakke om filmen sin i Møt filmskaperne (se side 82). Alle filmene kjemper om fire nordiske priser, og de norske filmene konkurrerer i tillegg om to nasjonale priser. Prisutdeling er søndag.

20

The selection committees have made this selection of 38 films (18 from Norway and 20 from Denmark, Finland, Iceland and Sweden). These films are screened in the NOR section, spanning 6 programmes of Nordic and Norwegian films in competition. The directors are presented at the beginning of each screening. Later, they get the opportunity to talk about their film in Meet the Filmmakers (see page 82). All films compete for four Nordic awards, the Norwegian films also compete for two national awards. The Award Ceremony is due Sunday.

JURY NOR

JURY NOR

MIKHAIL ZHELEZNIKOV (f. 1972, Sovjetunionen), dokumentarog eksperimentfilmskaper. Har laget ca. 20 filmer for bl.a. Arte og YLE, hvorav mange er vist ved prestisjetunge filmfestivaler over hele verden. Kurator for konkurransen for eksperimentell kortfilm ved Message to Man Film Festival siden 2011, og medarrangør av den Internett-kortfilmfestivalen Kinodot. Underviser ved St. Petersburg State Institute of Culture siden 2015.

MIKHAIL ZHELEZNIKOV (b. 1972, Soviet Union), documentary and experimental filmmaker. Has made approx. 20 films for Arte, YLE a.o., many of which are screened at prestigious film festivals worldwide. Curator for the experimental shorts competition at the Message to Man Film Festival since 2011, and co-organizer of the online Kinodot Minimalist Short Film Festival. Since 2015, he has been teaching at St. Petersburg State Institute of Culture.

VIBEKE HEIDE (f. 1978, Norge), utdannet filmregissør fra Den norske filmskolen i 2008. Driver sitt eget produksjonsselskap, Sentimeter film, og har skrevet, regissert og produsert en rekke musikkvideoer og flere prisvinnende kortfilmer. Og leken er god vant prisen for beste film under Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2012, og med Bunker vant hun den nasjonale Amandaprisen i 2015.

VIBEKE HEIDE (b. 1978, Norway), graduated as a Film Director from the Norwegian Film School 2008. Runs her own production company, Sentimeter film, and has written, directed and produced numerous music videos and several award-winning shorts. And the Going is Good won the 2012 main award in Grimstad, and with Bunker, she won the national Amanda Award in 2015.

DANIEL VADOCKÝ (f. 1980, Tsjekkoslovakia), er utdannet i filosofi og filmvitenskap fra universitetene i Trnava og Bratislava i Slovakia. Har forelest om filosofi og estetikk for filmstudenter, og publisert artikler om internasjonal film, filmhistorie og teori. Programmerer for kortfilmkonkurransen og spillefilmseksjonen Fokus på Art Film Fest i Slovakia. Var salgssjef for Det Nasjonale Filmarkivet i Praha i tre år, og er i dag salgsagent for selskapet Negativ Film Productions.

DANIEL VADOCKÝ (b. 1980, Czechoslovakia), holds degrees in Philosophy and Film Studies from the universities of Trnava and Bratislava in Slovakia. Has lectured on Philosophy and Aesthetics for film students and published articles on world cinema, film history and theory. Programming for the short film competition and the non-competitive feature film section Focus at Art Film Fest in Slovakia. Was Head of Sales at The National Film Archive in Prague for three years, and currently Sales Agent for Negativ Film Productions.


NOR 1

92 min

ONSDAG 12:00

TEN METER TOWER (HOPPTORNET) Situasjonen i seg selv belyser et dilemma. Frykten for å gjøre det eller ydmykelsen i å gi seg. Hvordan er vi når vi nøler, og når vi bestemmer oss? Hvordan oppfører vi oss når vi er alene, og hvordan forholder vi oss til andre? The situation itself highlights a dilemma. The fear of going for it, or the humiliation of backing down. What are we like when we hesitate, and when we decide? How do we behave when we’re alone, and what are we like when relating to others?

SWE 2016 | Doc. Exp. | 16 min. Directors: Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson Script: Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson Editing: Maximilien Van Aertryck Sound: Gustaf Berger, Lars Wignell Production: Plattform Produktion AB - Axel Danielson, Erik Hemmendorff | Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

DAD (PAPPA) Da filmskaperens pappa døde, etterlot han seg sine mest personlige dagbøker. Disse dagbøkene beskriver en helt annerledes person enn den fraværende pappaen hun kjente mens han levde. I filmen forsøker regissøren å finne frem til og bli kjent med farens skjulte personlighet. When the filmmaker’s father died, he left his most personal diaries. These diaries described her dad as a totally different person from whom he appeared to be in real life. In this film the filmmaker tries to get to know her dad’s inner hidden personality.

NOR 2016 | Doc. | 29 min. Director: Nina Bergström Script, photo, editing: Nina Bergström Music: Katharina Nuttall Production, contact: Cecilie Bjørnaraa - True Fiction t: +47 90956838, e: cecilie@truefiction.no

CRYING MAN En mann jogger i skogen. A man is jogging in a pine forest.

NOR 2016 | Fic. | 6 min. Director: Jorunn Myklebust Syversen Script: Jorunn Myklebust Syversen Camera: Marte Vold | Sound Design: Johannes Dekko Cast: Anders Baasmo Christiansen Production, contact: Ragna Midtgard - Mer Film t: 97657359, e: ragna@merfilm.no

DRAG ME TO KEMPELE Et portrett av en middelmådig by der folk shopper, trener eller kjører gjennom på vei nordover eller sørover. A portrait of a mediocre town where people shop, exercise or drive through on their way North or South.

FIN 2017 | Doc. Exp. | 8 min. Director: Samuli Alapuranen Script: Samuli Alapuranen Production: Samuli Alapuranen Contact: AV-arkki, t: +35 8504356092 e: programme@av-arkki.fi

21


ONSDAG 12:00

NOR 1 HOW FAR SHE WENT Om det slitsomme forholdet mellom en bestemor og hennes fremmedgjorte barnebarn, og om hvordan et offer kan avsløre kjærlighetens dybder. About the quarrelsome relationship between a grandmother, her estranged granddaughter, and how sacrifice can reveal the depths of love.

ISL, USA 2016 | Fic. | 13 min. Director: Ugla Hauksdóttir Script: Chloe Lenihan | Camera: Markus Englmair Editing: Ugla Hauksdóttir | Sound: Skip Lievsay Cast: Chloe Lenihan, Johanna Day, Jordyn DiNataleWill Pullen, Carl Lundstedt Production: Chloe Lenihan Contact: Ugla Hauksdóttir t: +1 9179306117, e: ugla@uglahauks.com

READY TO ASSEMBLE (FÖRÄNDRING FRYDER) Rune og Pernille finner stuebordet ødelagt på mystisk vis. På jakt etter et nytt stuebord på IKEA møter forholdet deres større prøvelser enn de hadde sett for seg. Er dette den naturlige gangen i et forhold, eller ligger det en større konspirasjon bak? Rune and Pernille suddenly find their living room table unexplainably broken. Looking for a new table at IKEA, their relationship runs into bigger ordeals than they ever would have imagined. Is this really how a relationship works, or are they the subjects of a conspiracy?

22

NOR 2016 | Fic. | 20 min Directors: Astrid Thorvaldsen, Erik Paulsen Script, editing: Astrid Thorvaldsen, Erik Paulsen Camera: Thomas Lind, Kristoffer Bergersen Sound Design: Eli Nygård Music: Andreas Gutuen Aaser Cast: Atle Antonsen, Marianne Meløy, Jakob Schøyen Andersen, Erling Rinnan Green Production: Gine Moen Kirkholt - Ninjafilm, Paul Hensrud - To Sølvmynter Film Contact: Gine Moen Kirkholt t: +47 45290848, e: gine@ninjafilm.no


NOR 2

92 min

ONSDAG 14:00

RETRACT (RETRETT) Gritt arbeider med å sette sine teorier ut i praksis som nyankommen bevegelseskunstner til landet for de selverklærte vinnerne av verdenslotteriet. Vi følger henne i hennes nye hverdag, og gjennom en fabulerende stemme finner vi et menneske med et stort gap mellom sin indre og ytre verden.

NOR 2016 | Fic. | 30 min. Director: Itonje Søimer Guttormsen

The roving Gritt fights the exhausting battle of establishing her ideas into practice as an autodidact movement artist arriving in the capital of the self-acclaimed winners of the world lottery. We follow her during her first week in Oslo, and through her philosophical but rather dissociative voice, we find a person with a huge gap between her inner and outer world.

Production, contact: Itonje Søimer Guttormsen - Andropia, t: +47 97794363, e: itonje@andropia.no

Script, editing: Itonje Søimer Guttormsen Camera: Patrik Säfström | Sound, music: Erik Ljunggren Cast: Birgitte Larsen, Marte Wexelsen Goksøyr, Marianne Stormoen, Andrea Bræin Hovig, Mattis Hermann Nyquist

TRACKS (SPÅR) Hvert år begår omtrent 80 mennesker selvmord på toglinjene i Sverige.

SWE 2016 | Doc. | 14 min. Directors: Gunnar Bergdahl, Annica Carlsson Bergdahl

Every year about 80 people kill themselves in Sweden by standing on a rail track and wait for a train.

Script: Gunnar Bergdahl Production, contact: Vilda Bomben Film AB Fredrik Lange t: +46 739467363, e: fredrik@vildabomben.com

HOW THEY DANCE 2 En film om en profesjonell danser som prøver å danse som en normal fyr. A film about a professional dancer trying to dance like a normal guy.

DNK 2016 | Doc. | 5 min. Director: Jesper Ravn Nielsen Script: Jesper Ravn Nielsen Cast: Taneli Törmä, Claus Handberh Christensen Production, contact: Jesper Ravn Nielsen e: jesperravnnielsen@gmail.com

MUTENESS (STUMHET) 192 km/t rett i bakken.

NOR 2016 | Exp. | 4 min Director: Yenni Lee

192 km/h straight into the ground.

Script: Yenni Lee | Music: Magnus Húmle Production, contact: Yenni Lee - Yenni Film, e: post@yennilee.com

23


ONSDAG 14:00

NOR 2

HOW LONG, NOT LONG En visuell reise som utfordrer oss til å tenke på en universiell tilhørighet som ikke begrenser seg til en by, en region eller nasjonale grenser, i en tid hvor fremmedfrykt, nasjonalisme og intoleranse er dagligdags. A visual journey that challenges us to think about a universal belonging that doesn’t confine itself to a city, region or national boundary, in an age in which xenophobia, nationalism and intolerance are commonplace.

DNK 2016 | Ani. | 6 min. Directors: Michelle Kranot, Uri Kranot Script: Michelle Kranot, Uri Kranot Production: Marie Bro Contact: Uri Kranot, t: +45 87554913 e: urikranot@yahoo.com

DAUGHTER OF OF GUANG NAN Ti år gamle Yanxuan bor alene i den lille landsbyen Guang Nan. Hun er et barn av Kamfolket, en etnisk minoritet sør i Kina, som på grunn av urbanisering opplever vanskeligheter i hverdagen. Yanxuan elsker å synge og danse som stjernene på TV, men hennes største ønske er å feire bursdagen sin med familien.

NOR 2016 | Doc. | 14 min. Director: Michael Mellemløkken Renjo Production: Cai Binbin Contact: Michael Mellemløkken Renjo e: m.renjo@gmail.com

Ten year old Yanxuan, lives all by herself in the small village Guang Nan. She is a child of the Kam people, an ethnic minority group in Southern China, facing difficulties due to urbanisation. Yanxuan loves singing and dancing like the stars on television. Her greatest wish, though, is to celebrate her birthday with the whole family.

THANKS FOR DANCING (TAKK FOR TUREN)

Det går mot slutten for det livslange samlivet mellom to eldre menn og tidligere toppidrettsutøvere. Vi følger dem gjennom deres siste vinter sammen. A lifelong relationship is coming to an end, as we follow two elderly men and former athletes the last winter they are living together.

24

NOR 2015 | Fic. | 19 min. Director: Henrik Martin Dahlsbakken Script, editing: Henrik Martin Dahlsbakken | Camera: Oskar Dahlsbakken | Sound: Inger Elise Holm, Nils Are Gjerde Viken | Cast: Jan Malsmjö, Stein Winge Production, contact: Kamilla Kristiane Hodol - Filmbros, t: +44 7596465605, e: kamilla@filmbros.no


NOR 3

93 min

TORSDAG 11:00

6A Foreldrene til barna i klasse 6A samles til et krisemøte for å diskutere konfliktene i klassen. The parents of the children in class 6A have gathered for a crisis meeting to discuss the conflicts in the class.

SWE 2016 | Fic. | 30 min. Director: Peter Modestij Script: Peter Modestij | Camera: Lisabi Fridell Cast: Emine Özkan, Omeya Lundqvist, Tyra Olin, Caroline Söderström Production, contact: Film Väst - Siri Hjorton Wagner e: sirihjortonwagner@gmail.com

WE WILL ARRIVE TOMORROW Mahmad, Rasha og Odei håper på et nytt og bedre liv i Europa og begir seg ut på en livsfarlig reise over Middelhavet. De legger krigen i Syria bak seg, men frykten og minnene slipper ikke taket. Vi følger dem på sjøveien til Italia gjennom stemmene deres, kombinert med surrealistisk cut-out animasjon. Syrian refugees Mahmad, Rasha and Odei set out on a dangerous journey across the Mediterranean Sea to reach Italy. They try to leave the war in Syria behind, but their fear and memories still linger. We follow their journey through their own voices, combined with surreal cutout animation.

NOR 2016 | Doc., ani. | 8 min. Director: Maria Galliani Dyrvik Script: Maria Galliani Dyrvik Camera: Anita Jonsterhaug Vedå, Maria Galliani Dyrvik Editing: Anita Jonsterhaug Vedå Sound Design: Øyvind Rydland Animation: Tommy Grov Production, contact: Anita Jonsterhaug Vedå t: +47 91585217, e: post@smau.no

OCEAN SWELLS (DØNNINGER) To unge menn finner trygghet hos hverandre i ly fra moderne dating og tidligere forhold.

NOR 2016 | Fic. | 13 min. Director: Sverre Matias Glenne

Two young men find safety in each other, taking shelter from modern dating and past relationships.

Script, editing: Sverre Matias Glenne Camera: Tora Johanne Turøy Sound: Birgitte Aarebrodt Cast: David Krøyer, Olav Fangel Jamtveit Production: Nordland kunst- og filmfagskole Contact: Sverre Matias Glenne e: smatiasglenne@gmail.com

MADRE 16 år gamle Andrea tar turen ned fra det fattige nabolaget i åsene rundt Medellin, Colombias nest største by, for å delta i en pornofilm-casting. 16 year-old Andrea comes down from her poor neighborhood in the hills of Medellin, Colombia’s second largest city, to attend a downtown casting call for a porno film.

SWE, COL 2016 | Fic. | 14 min. Director: Simón Mesa Soto Script: Simón Mesa Soto | Camera: Juan Sarmiento G. Editing: Gustavo Vasco | Cast: Yurani Anduquia Cortés, María Camila Maldonado, Paulo de Jesús Barros Sousa Production: Momento Film AB - David Herdies Contact: Theo Tsappos − SFI, t: +46 86651133 e: theo.tsappos@sfi.se

25


TORSDAG 11:00

NOR 3

A WORK OF ART En refleksjon rundt kunstnerens eget arbeide, speilet i en dialog fra tre resirkulerte karakterer. Sammen evaluerer de kunsterverket på brutalt ærlig vis.

SWE 2016 | Ani. | 2 min. Director: J Tobias Anderson

A reflection on the artist’s own work, mirrored in a dialogue involving three secondhand characters. Together they make an honest evaluation of the artwork to reveal the harsh truth.

Production, contact: J Tobias Anderson +46 704989774, e: tobiasanderson@hotmail.com

Script: J Tobias Anderson

PULSE En av Europas største hjortefarmer ligger gjemt i åsene i det sørlige Ungarn, og har over 1500 sterke dyr. Hjortene er i bunn og grunn fremdeles ville. One of Europe’s largest deer farms lies hidden in the hills of southern Hungary and is home to more than 1,500 strong red deer. The animals are essentially still wild.

33rd Hamburg International ShortFilmFestival

www.shortfilm.com 26

DNK, HUN 2015 | Doc. Exp. | 26 min. Director: Robin Petré Script: Robin Petré | Editing: Robin Petré Sound: Rudolf Varhegyi | Music: András Emszt Production: Robin Petré, Doc Nomads Contact: Robin Petré t: +45 9354405, e: robinpetre@gmail.com

June 6 – 12 2017


NOR 4

89 min

TORSDAG 13:00

POST-WAR DREAMS Da krigen var over, dukket den opp i drømmer som de ønsket å glemme. When the war was over, it was talked about in dreams that they wanted to forget.

FIN 2016 | Doc. | 25 min. Director: Juhani Haukka Script: Juhani Haukka Production: Henri Holopainen Contact: Aalto University Film Festival Office - Saara Toivanen, t: +35 8 503317754, e: saara.toivanen@aalto.fi

BROTHER IN MIDNIGHT SUN Brødrene Arne og Leif bor nord i Sverige. Selv om de begge er voksne menn i femtiårene, har de fremdeles store problemer med å kommunisere med hverandre. Arne and Leif, two brothers living in the north of Sweden. Although both in their fifties, they still have big issues communicating with one another.

SWE 2016 | Fic. | 8 min. Director: Lars Persson Script: Lars Persson Cast: Lennart Jähkel, Jacob Nordenson Production: Isabelle Björklund Contact: Lars Persson, e: kalkontelevision@gmail.com

DARK MATTER (MØRK MATERIE) Mørk materie er en uidentifisert og usynlig kraft i universet. Ved å abstrahere trær, vann og vulkanske landskap uttrykkes den ukjente materien gjennom den kjente materien. Naturlig lyd er redusert i hastighet til et punkt hvor den blir ugjenkjennelig. Dark matter is an unidentified and invisible force in the universe. By abstracting trees, water and volcanic landscapes, the film expresses the unknown matter through known matter. Natural sound is slowed down to a point where it becomes alien.

NOR 2016 | Exp. | 6 min. Director: Jørgen Johansen Script: Jørgen Johansen Sound mastering: Hoff Mastering Production, contact: Jørgen Johansen e: jorge.joje.johansen@gmail.com

DRYLAND En ung svømmer sliter seg gjennom etterdønningene av morens selvmordsforsøk. Hun kjemper mot traumene i bassenget mens hun desperat forsøker å bryte stillheten hjemme. Reeling in the aftermath of her mother’s suicide attempt, a young swimmer works through her trauma in the water while desperately trying to break the wall of silence at home.

DNK, USA 2015 | Fic. | 22 min. Director: Liv Prior Colliander Script: Anne Metcalf, Liv Prior Colliander Camera: Nicholas Trikonis | Editing: Emily Mendez Music: Katy Jarzebowski Cast: Charlie Kanter, Jacqueline Wright Production, contact: Brian Mancini t: +1 3232364504, e: brianmancini.la@gmail.com

27


TORSDAG 13:00

NOR 4 I WAS A WINNER (JAG VAR EN VINNARE) Dataspillavhengighet er et voksende problem som har blitt diskutert i media de siste årene. Denne filmen lar folk som er eller har vært avhengige av dataspill snakke ut, og gir dem en sjanse til å fortelle om både positive og negative sider ved spillkulturen. Video game dependency or addiction is a growing problem that has been highlighted in some parts of the media in recent years. This film lets people who are or have been video game addicts speak out, and gives them a chance to talk about the positive and negative aspects of gaming.

SWE 2016 | Doc. Ani. | 14 min. Director: Jonas Odell Script: Jonas Odell | Animation: Niklas Lundgren Production: Apparat, Johan Edström Filmproduktion AB - Johan Edström Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

THE COMMITTEE (KOMMITTÉN) Tre delegater fra Sverige, Norge og Finland er samlet i Lapland for å ta en avgjørelse knyttet til et kunstverk som skal plasseres der de tre landegrensene møtes. Men kommiteen kan vente seg en overraskelse. Three delegates from Sweden, Norway and Finland are gathered in Lapland to decide on an art piece, which is to be placed where the three borders meet geographically. But the committee is in for a surprise.

28

NOR, FIN, SWE 2016 | Fic. | 14 min. Director: Gunhild Enger, Jenni Toivoniemi Script: Gunhild Enger, Jenni Toivoniemi Camera: Jarmo Kiuru, Annika Summerson Editing: Trude Lirhus Sound Design: Tuomas Klaavo Cast: Kristin Groven Holmboe, Cecilia Milocco, Tapio Liinoja, Martin Slaatto, Teemu Aromaa Production: Marie Kjellson, Isak Eymundsson, Elli Toivoniemi Contact: The Swedish Film Institute t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se


NOR 5

94 min

FREDAG 11:00

ANATOMY (ANATOMI) En anatomisk PowerPoint-presentasjon som forklarer hvorfor en mann har blitt som han er. An anatomical PowerPoint presentation explaining why a man has become what he is.

SWE 2016 | Ani. | 8 min. Director: Patrik Eklund Script, editing: Patrik Eklund | Music: Björn Baummann Production: Patrik Eklund Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

THE LOST DREAMS OF NAOKI HAYAKAWA Art director Naoki Hayakawa jobber 16 timers dager i et kreativt, neo-totalitært reklamebyrå i Tokyo. Arbeidspresset fører ham inn i en mental tilstand som veksler mellom søvn og våkenhet, og som gir ham merkelige og fantastiske drømmer. Art director Naoki Hayakawa works 16 hours daily in a creative, neo-totalitarian advertisement company in Tokyo. The working pressure causes a mental condition between sleep and wakefulness where he has strange and wonderful dreams.

NOR 2016 | Fic. | 25 min. Directors: Ane Hjort Guttu, Daisuke Kosugi Script: Ane Hjort Guttu, Daisuke Kosugi Camera: Marte Vold | Editing: Jon Endre Mørk Music: Mari Kvien Brunvoll | Sound: Øyvind Rydland Cast: Daisuke Kosugi Production, contact: Ane Hjort Guttu, t: +47 99258097 e: anehjortguttu.film@gmail.com

FIGHT ON A SWEDISH BEACH Dette er hva som skjer når du kaller noens kone en hore og roper sieg heil. Han fortjente det. This is what happens when you call someone’s wife a whore and yell sieg heil. He had it coming.

SWE 2016 | Fic. | 16 min. Director: Simon Vahlne Script: Simon Vahlne | Camera: Maximilien Van Aertryck Cast: Stefan Holmberg, Lotti Sjödin, Hugo Nylén Production: Axel Danielson - Plattform AB, Ellen Hallin Don Piano | Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

ETERNAL HUNTING GROUNDS (EVIGE JAKTMARKER) To barn samler døde dyr og sender dem avgårde til et nytt liv i de evige jaktmarker. Om hvordan døden og dødsriket ikke er noe farlig, men en del av livet. Two children collect dead animals and send them off to a new life on eternal hunting grounds. About how death and the hereafter is not something dangerous, but a part of life.

NOR 2016 | Ani. | 19 min. Director: Elin Grimstad Script: Elin Grimstad | Camera: Urmas Jõemees Animation: Andres Tenusaar, Olga Bulgakova, Sergei Kibus | Editing: Robert Stengård, Skafti Gudmundsson Music: Sam Mcloughlin | Sound Design: Yngve Sætre Production, contact: Ingvild Giske - Medieoperatørene, t: +47 95754529, e: ingvil@mop.no

29


FREDAG 11:00

NOR 5

Q Kunstnerens førstefødte sønn, på et øyeblikk forvandlet til en ung mann. The artist’s firstborn son transformed, in the blink of an eye, into a young man.

FIN 2016 | Exp. | 6 min. Director: Milja Viita Script: Milja Viita Production: Milja Viita Contact: AV-arkki, t: +35 8504356092 e: programme@av-arkki.fi

DRIVING TO THULE (MEÐAN VIT KOYRA TIL THULE) Om å være ung på Færøyene. About being young at the Faroe Islands

NOR, DNK 2015 | Doc. | 7 min. Director: Tommy Flavin Camera: Hanna Suni Johansen | Editing: Daniel Rørvik Davidsen | Music, Sound Design: Kevin O’Regan | With: Bjarni Viggo Hansen Production, contact: Hanna Suni Johansen t: +47 91793193, e: hanna.suni.johansen@hotmail.com

MR. DEATH Et eksklusivt intervju med Døden. An exclusive interview with Mr. Death.

NOR 2016 | Fic. | 15 min. Director: Andreas J. Riiser Script: Andreas J. Riiser | Camera: Gaute Gunnari Editing: Sunniva Sundby, Andreas J. Riiser Sound Design: Christian Schaanning | Cast: Trond Espen Seim, Inger Johanne Ravn Production: Ola Narum Berg Contact: Andreas J. Riiser, t: +47 91640040 e: andreas@riiser.net

30


NOR 6

91 min

FREDAG 13:00

COLD SHIVERS (FRYSNINGER) Kristoffer tar med seg en jente hjem for første gang. Det som først ser ut som en kjærlighetshistorie, tar en tragisk vending. Intimitet, kropp, frysninger. Kristoffer brings a girl home for the first time. What at first seems as a tender love story makes a tragic shift. Intimacy, body, cold shivers.

NOR 2016 | Fic. | 18 min. Director: Marius Myrmel Script: Marius Myrmel | Camera: Even Grimsgaard Editing: Mathias Hamre Askeland Sound Design: Simen Normann, Siri Schippers Skaar Cast: Victor Johansen, Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen, Tiril-Marie Hilleren Olsen Production, contact: Marius Myrmel t: +47 41144377, e: mariusmyrmel@live.no

CINEPLASTO En abstrakt animasjonsfilm med musikk av Motorpsycho. Flytende former og farger som er skapt ved å kutte 1 mm tynne skiver av blokker med modelleire, og slik gradvis avdekke de skjulte mønstre og former.

NOR 2015 | Exp. Ani. | 5 min. Director: Thor Sivertsen

An abstract, animated short with music from the Norwegian band Motorpsycho. Floating shapes and colours created by cutting 1 mm thin slices off blocks of modelling clay, gradually revealing the patterns and shapes hidden inside.

Production, contact: Thor Sivertsen t: +47 93401122, e: thor.sivertsen@ntebb.no

Script, Camera, Animation, Editing: Thor Sivertsen Music: Motorpsycho

MELON RAINBOW Melon Rainbow gjør rent for mennesker hun nesten ikke har noe kontakt med. På kveldstid jobber hun fra sengen, badet i neonlys. Melon Rainbow cleans for people she has almost no contact with and spends her evenings working in neon light from her bed.

DNK 2015 | Fic. | 28 min. Director: Laurits Flensted-Jensen Script: Laurits Flensted-Jensen Camera: Sine Vadstrup Brooker Editing: Esben Bay Grundsøe Sound: Christian Scheuer | Music: Jesper Ankarfeldt Production: Rikke Lassen Contact: The National Film School of Denmark t: +45 41718911, e: infoz@filmskolen.dk

THE BODY IS A LONELY PLACE (KROPPEN ÄR EN ENSAM PLATS) Se livet fra innsiden av en spiseforstyrrelse. See life from inside an eating disorder.

SWE 2016 | Doc. | 10 min. Director: Ida Lindgren Script: Ida Lindgren, My Roman Fagerlind Camera: Ida Lindgren | Editing: Hanna Storby Sound: Andreas Andersson Production: Idali Images - Ida Lindgren Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

31


FREDAG 13:00

NOR 6

WHERE IS THON? (VAR ÄR THON?) En kveld dro Thon ut på byen sammen med to kompiser og forsvant. Hva skjedde? Hvor er Thon? One night, Thon went drinking with two friends and disappeared. What happened? Where is Thon?

FIN 2016 | Ani. Fic. | 6 min. Directors: Antti Polojärvi, Einari Paakkanen Production: Antti Polojärvi, Einari Paakkanen Contact: Antti Polojärvi, e: polojarvi@gmail.com

NOTHING EVER REALLY ENDS (INGENTING TAR NOENSINNE SLUTT) Ebba og Marius er et par i konstant konflikt, men likevel klarer de aldri å slå opp. En melankolsk komedie om kjærlighet og dysfunksjonalitet, fortalt gjennom tre påfølgende nyttårsaftener. Ebba and Marius is a couple in constant conflict even though they love each other deeply. Every New Year’s Eve they try to break up. A melancholy comedy about love and dysfunctionality told over the course of three years.

32

NOR 2016 | Fic. | 24 min. Director: Jakob Rørvik Script: Jakob Rørvik | Camera: Annika Summerson Editing: Christian Siebenherz | Music: Diskjokke Sound Design: Hugo Ekornes Cast: Kristin Jess Rodin, Arthur Berning Production: Moa Liljedahl, Åshild Ramborg Contact: Åshild Ramborg t: +47 92468529, e: aashild@maipo.no


33


ONSDAG/TORSDAG/FREDAG

EUROPEISKE PRISVINNERE | SHORT MATTERS

EUROPEISKE PRISVINNERE

SHORT MATTERS

Under vignetten Short Matters presenteres 15 EFA-vinnere fra europeiske festivaler, alle nominert til European Film Awards 2016. Det er Det Europeiske Filmakademiet (EFA) som står bak denne kortfilmturneen, med ønske om at så mange som mulig skal få anledning til å nyte dette panoramaet av ung, moderne europeisk filmproduksjon.

Under the heading Short Matters, 15 EFA winners from European festivals are presented, all nominated for the European Film Awards 2016. The European Film Academy (EFA) is the organizer of this short film tour, with the intention of giving as many audiences as possible the opportunity to enjoy this panorama of young, contemporary European filmmaking.

Det var til slutt den nederlandsk-produserte Syria-filmen 9 DAYS – FROM MY WINDOW IN ALEPPO som trakk det lengste strået og ble tildelt kortfilmprisen EFA Grand Prix. Filmene presenteres i tre deler onsdag, torsdag og fredag.

Ultimately, the Dutch produced Syria film 9 DAYS – FROM MY WINDOW IN ALEPPO that drew the longest straw and was awarded the EFA short film Grand Prix. The films are presented in three parts on Wednesday, Thursday and Friday.

CONTACT:

European Film Academy e.V. - Sandra Leege, e: s.leege@europeanfilmacademy.org

ONSDAG 16:00

EUROPEISKE PRISVINNERE 1 | SHORT MATTERS 1

92 min

LIMBO Tolv barn hvisker til hverandre på en merkelig strand, fordi det er en nykommer der, ulik alle de andre. Og det er en annen merkelig ting på stranden. Twelve children on a strange beach, whispering among themselves, because there is a newcomer, different from everybody else... and there is another strange thing on the beach.

FRA, GRC 2016 | Fic. | 30 min. Director: Konstantina Kotzamani Script: Konstantina Kotzamani Camera: Yorgos Karvelas | Editing: Yannis Chalkiadakis | Cast: Felix Margenfeld, Aggelos Ntanos, Lucjano Cani, Haris Fountas, Hristos Psihramis, David Szymczak Production: Homemade Films, Ron Dyens

IN THE DISTANCE

34

En mann sitter trygt på taket av en stor bygning, det er stille og rolig over skyene. Mannen passer sine egne saker, men kaos lurer i horisonten, og det kommer nærmere hver natt.

DEU 2015 | Ani. | 7 min. Director: Florian Grolig

A man is sitting safely on the roof of a large building, it is quiet and peaceful above the clouds. The man is trying to get by on his own but chaos lurks in the distance, and every night it comes closer and closer.

Production: Florian Grolig

Script, editing: Florian Grolig


EUROPEISKE PRISVINNERE 1 | SHORT MATTERS 1

ONSDAG 16:00

9 DAYS — FROM MY WINDOW IN ALEPPO 19. august 2012 ser fotografen Issa Touma noen unge menn bygge en barrikade i nærheten av leiligheten hans. Med kameraet sitt fanger han de ni første dagene av det syriske opprøret fra vinduet sitt, dokumentasjon på dynamikken i en begynnende borgerkrig. On August 19, 2012 photographer Issa Touma sees some young men build a barricade near his apartment. With his camera, he captures the first nine days of the Syrian uprising from his window, documenting the changing dynamics of a budding civil war.

NED 2015 | Doc. | 12 min. Director: Issa Touma, Thomas Vroege, Floor van der Meulen Script, camera: Issa Touma Editing: Floor van der Meulen, Thomas Vroege Production: National Film and Television School

SHOOTING STAR (ПАДАЩАЗВЕЗДА | PADASHTA ZVEZDA) Når storebror Martin plukker opp lillesøsteren fra barnehagen kommer de ut for en tragisk ulykke. Selv om de er uskadde, er påvirkningen stor. De blir tvunget til å foreta valg som får betydning for resten av livene deres. When big brother Martin picks up his little sister from kindergarten, they are involved in a tragic accident. Even though they are unharmed, the impact is great. They are forced to make choices that will determine the rest of their lives.

BGR, ITA 2015 | Fic. | 28 min. Director: Lyubo Yonchev Script: Lyubo Yonchev, Yassen Genadiev Camera: Damian Dimitrov | Editing: Lyubo Kirov Cast: Stefka Yanorova, Kalia Kamenova, Stefan Popov Production: Crystal Frame Ltd., Lyubo Yonchev, Lyubo Kirov

AMALIMBO Fem år gamle Tipuana er trist fordi faren hennes er død. Hun savner ham noe voldsomt, og er villig til å gi alt for å få ham tilbake. For å nå ham prøver hun å komme seg over til “den andre siden”, men hun setter seg fast i limbo. Five-year old Tipuana is sad, because her father has passed away. She misses him enormously and would give anything to see him again. To reach him, she tries to pass over to ’the other side’, but she gets entangled in limbo.

SWE, EST 2016 | Ani. | 15 min. Director: Juan Pablo Libossart Script: Juan Pablo Libossart Camera: Nicklas Karpaty, Pia Lehto Cast: Örjan Byström, Sven-Åke Gustavsson, Fredrik Helgesson, Annalena Persson, Nemanja Stojanovic, Margaretha Ulfendahl Production: Johanna Lind

35


TORSDAG 15:00

EUROPEISKE PRISVINNERE 2 | SHORT MATTERS 2

91 min

A MAN RETURNED (EIN MANN KEHRT ZURÜCK) Etter mange år vender 26 år gamle Reda tilbake til den palestinske flyktningleiren han forlot. Leiren lider under interne konflikter og den nært forestående krigen i Syria. Men det er også stedet hvor barndomskjæresten hans bor.

GBR, DNK, NED 2015 | Fic. | 30 min. Director: Mahdi Fleifel Production: Patrick Campbell

After many years, 26-year-old Reda returns to the Palestinian refugee camp he originally left. The camp has suffered from internal conflicts and the imminent war in Syria. But it is also the place where his childhood sweetheart lives.

THE WALL (LE MUR) Hong Kong. En vrimmel av skyskrapere i betong uten personlighet. På innsiden, trange leiligheter der folk bor for seg selv. Helt til den dagen ungkaren Chung bestemmer seg for å henge opp et bilde. Hong Kong. A multitude of high-rise concrete buildings without personality. Inside, tight studios where people live withdrawn to themselves. Until the day Chung, a bachelor, decides to hang a picture on the wall.

BEL 2015 | Fic. | 7 min. Director: Samuel Lampaert Script: Samuel Lampaert, Hugo Lampaert Camera: Bernard Vervoort Editing: Nicolas Bier Music: Pierre Gillet Cast: Yves Yan, Steven Eng, Cathy Min Jung Production: Nicolas George, Les films du carré

SMALL TALK Vi følger familien Dvergsnes fra Kristiansand gjennom tre hendelser som fant sted høsten og vinteren 2014.

NOR 2015 | Fic. | 21 min. Director: Even Hafnor, Lisa Brooke Hansen

We follow the Dvergsnes family of Kristiansand through three events that took place during the fall and winter of 2014.

Script: Even Hafnor | Camera: Steivan Hasler Editing: Erik Anderson | Sound: Marius Ytterdal Cast: Espen Gunstensen, Marit Langeland, Harry Halvorsen, Elisabeth Robstad Production: Even Hafnor, Jon Puntervold t: 47652998, e: puntervold@gmail.com

WE ALL LOVE THE SEA SHORE (TOUT LE MONDE AIME LE BORD DE LA MER) En gruppe menn står i skogkanten ved kysten, mens de venter på overfarten til Europa. Mens de venter, fortapt i tidens og stedets limbo, mellom Afrika og Europa, lager de en film der de spiller seg selv. A group of men stand at the edge of a wooded area by the coast, waiting to make the trip to Europe. While they wait, lost in a limbo of time and place, between Africa and Europe, they make a movie and star as themselves.

36

ESP 2016 | Doc.Exp. | 18 min. Director: Keina Espiñeira Script: Samuel M. Delgado, Keina Espiñeira Camera: José Ángel Alayón | Editing: Samuel M. Delgado | Cast: Boubacar Barry, Mohamed Diakité, Aliou Diallo, a.o. Production: Lourdes Pérez


EUROPEISKE PRISVINNERE 2 | SHORT MATTERS 2

TORSDAG 15:00

THE GOODBYE (EL ADIÓS) Rosana har jobbet som hushjelp for Vidal-familien i mange år. Når eldstefruen i huset dør, sørger hun på sitt eget vis. På begravelsesdagen må hun fortsette å jobbe for den sørgende familien. Rosana has been working as a housekeeper for the Vidal family for several years. When the elderly lady of the house dies, Rosana mourns in her own way. On the day of the funeral, she has to continue to work for the grieving family.

ESP 2015 | Fic. | 15 min. Director: Clara Roquet Script: Clara Roquet | Camera: Gris Jordana Editing: Mounia Akl, Carlos Marqués-Marcet Cast: Jenny Rios, Mercè Pons, Júlia Danés Production: Lastor Mewdia, Sergio Moreno, Tono Folguera

37


FREDAG 15:00

EUROPEISKE PRISVINNERE 3 | SHORT MATTERS 3

91 min

HOME Mens tusener av menn, kvinner og barn forsøker å komme seg til Europa, setter en engelsk familie ut på hva som ser ut til å være en ferie. Far, mor og to barn, fullt pakket, setter seg inn i bilen og legger i vei på en livsforandrende reise.

Kosovo, GBR 2016 | Fic. | 20 min. Director: Daniel Mulloy

While thousands of people are on the run and trying to reach Europe, an average British family also gather their belongings. Fully packed, father, mother and their two children get into the car and leave on a life-changing journey.

Production: Chris Watling, Scott O’Donnell, Tim Nash, Shpat Deda, Afolabi Kuti Contact: Daniel Mulloy, E: mulloydaniel@yahoo.co.uk

Script: Daniel Mulloy Cast: Jack O’Connell, Holliday Grainger

I’M NOT FROM HERE (YO NO SOY DE AQUÍ) Gamle Josebe kommer opprinnelig fra Spania, men har bodd i Chile i mange år. Hun bor nå på et gamlehjem. Hun synes det er rarere og rarere at alle rundt henne hevder å være chilenere, siden hodet hennes er fullt av minner fra hjemlandet Spania. Elderly Josebe is originally from Spain, but has been living in Chile for years. She now lives in a retirement home. She finds it increasingly strange that everyone around her claims to be Chilean, because her head is full of memories from her homeland Spain.

DNK, CHL, LTU 2015 | Doc. | 26 min. Directors: Maite Alberdi, Giedrė Žickytė Script: Maite Alberdi, Giedr Žickyt Camera: Pablo Valdés | Editing: Juan Eduardo Murillo Cast: Josebe Echaveguren, Mario Rosselot, Oscar Sotomayor Production: Micromundo Producciones & Moonmakers, Patro R. Gajardo, Maite Alberdi

EDMOND Edmonds trang til å elske og til å være nær andre er sterk, kanskje for sterk. Mens han står alene ved en innsjø og grubler over sine valg, reiser han bakover gjennom livet, og gjenopplever alle de definerende øyeblikkene i søken etter utgangspunktet for sitt begjær. Edmond’s impulse to love and be close to others is strong - maybe too strong. As he stands alone by a lake, contemplating his options, he goes on a journey backwards through his life, and revisits all his defining moments in search for the origin of his desires.

GBR 2015 | Ani. | 10 min. Director: Nina Gantz Script: Nina Gantz | Camera: Ian Forbes Editing: Nina Rac Production: National Film and Television School, Emilie Jouffroy

THE FULLNESS OF TIME - ROMANCE (L’IMMENSE RETOUR - ROMANCE) Hun venter, og har ventet i all evighet ved kanten av en dyp kløft. Kanskje har hun ventet for lenge, klamrende til håpet om at fjellet skal gi tilbake hennes elsker. Hennes elskede er innelåst dypt nede i isen. She is waiting, has been eternally waiting at the edge of a deep gorge. Perhaps she’s been waiting too long, clinging to the stubborn hope that the mountain will give back her lover. Her beloved is locked up deep in the ice.

38

BEL, FRA 2016 | Fic. | 14 min. Director: Manon Coubia Camera: Hanno Kunow Cast: Carsten Clemens, Jürgen Haug, Ecco Mylla, Stefan Dietrich Production: K17 Films, Marianne Graffam


EUROPEISKE PRISVINNERE 3 | SHORT MATTERS 3

FREDAG 15:00

90 DEGREES NORTH (90 GRAD NORD) Forretningsmannen Karl stopper samvittighetsfullt på rødt lys. Han er sent ute til en presentasjon og venter utålmodig på at lyset skal bli grønt. Men det skjer ikke, for dette er ikke et vanlig trafikklys. Businessman Karl conscientiously stops for a red light. He is running late for a presentation and waits impatiently until the light turns green; but that does not happen, because this is no ordinary traffic light.

DEU 2015 | Fic. | 21 min. Director: Detsky Graffam Camera: Hanno Kunow Cast: Carsten Clemens, Jürgen Haug, Ecco Mylla, Stefan Dietrich Production: K17 Films, Marianne Graffam

N.b.,b.s.

Not better, but shorter. 21st Internationale Kurzfilmtage Winterthur, The Short Film Festival of Switzerland 7–12 November 2017, kurzfilmtage.ch Submission Deadline: 16 July 2017 Main Sponsor

Media Partners

39


FREDAG 12:00

ETTMINUTTSFILM & EMU | ONE-MINUTE-FILMS & EMU

ETTMINUTTSFILM & EMU

ONE-MINUTE-FILMS & EMU

To konkurranse-kategorier for norske filmer med spilletid under ett minutt, som avvikles fortløpende i kinosalen.

Two competition categories for Norwegian films with a running time of less than one minute, continuously executed in the theater.

Billett kr 25 (gratis for filmenes regissører).

Ticket NOK 25 (free for the participating directors).

EMU: ETTMINUTTSFILM UNG

EMU: ONE-MINUTE-FILMS – YOUNG

Aldersbestemt konkurranse (14 - 19 år, født 1997-2002) for norske kortfilmer under ett minutt.

Age restricted competition (14 - 19 y.o., born 1997-2002) for Norwegian films with a running time of less than one minute.

Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum. Regissøren av vinnerfilmen tildeles Sølvsaks-diplomet og kroner 3.000 gitt av Midtnorsk Filmsenter.

Audience award: The winner receives the Silver Scissors Diploma, along with NOK 3 000 given by Midtnorsk Filmsenter.

Filmene i visningsrekkefølge | The films in screening order:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40

Tittel | Title

Regi | Dir.

Ballonggutten Black Friday Etterfulgt Filmkveld Gjemsel I Can Fly Jaget Knock Knock Lyden Mobil Zombie Pakkeraseri Sigg Skog Secret Smil Snøengel Tyggisfilmen Uhellet

Karianne Dahle Østerlie, Isak Bondø, Kristina Dragsnes Kenneth Andersen, Brage Solberg, Jonas Lyngstad, Magnus Soderlind Rune Molander, Adam Garberg Lieng, Brage Frengen Hovik, Elias Eggen Sander Dybvik, Kalle Huelssner, Oda Flatås Bjørnerud, Maria Størseth Simon Røed, Brynjar Lysklett, Marius Andreassen, Nora Nyheim Amalie Valmyr Wikmark, Johannes Rognes, Ida Skogseth, Anja Johnsen Haugbjørg Trygve Øien, Paal Marcus Berg Foss, Håvard Strøm, Vidar Strand Gladsø Dennis Wikmark, Sander Johnsen Drangsholt, Sunniva Odden, Pawel Tanona Markus Strøm Grytan, Cecilie Larstorp Fiksdal, Sara Heid Schmidt, Julie Fridlund Løkvik Maja Johansen, Daria patrycja Bodora, Lea Marie Anfinset, Rebecca Jamtøy Malin Johnsen, Ask Jacobsen, Alexander Nerleir, Leif Viljar Revhaug Asia Giskemo Maffei Vladyslav Chusta Silje Krokdal, Kristin Raustein, Eirunn Egeland, Synne Haugen Almås Siri Østmark, Oda Haugen, Emilie Modalen, Tuva Lund Anna Kennedy, Emilie Storsve, Julie Kjebekk, Mia Nonås Marit Selbæk, Lasse Amundsen, Therese Aarmo Jensen, Kasper Kam


ETTMINUTTSFILM

ONE-MINUTE-FILMS

Åpen konkurranse om beste kortfilm under ett minutt.

Open competition of films with a running time of less than one minute.

Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum, og vinneren tildeles troféet Den Gyldne Saks 2.0.

Audience award: Audience award, the winner receives the challenge cup Den Gyldne Saks (The Golden Scissors).

Filmene i visningsrekkefølge | The films in screening order: Tittel | Title

Regi | Dir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Crampchat Fixed Position Første dagen i resten av ditt liv Hvorfor? Ideen om ideen Melon November Persistence of Vision Refleksjon

Henrik Lande Andersen Rolv Lyssand Bjørø Hamid Waheed Stian B. Olsen, Terje S. Hanssen Natasha Skjelstadås Hofstad Knut-Anders Nystad Bartholsen Ananda Serne Signe Andersen Boye Ismael Sanz-Pena Valerijs Goloveckis, Mari Broch Furunes, Ulrik Anker-Nilssen, Aleksander Aahjem Pedersen

11

Snikksnakk

Tom Larsen

41


hers nal ng

e.

r

hort

art at

or order our titles visit Road, Fishponds, Bristol, UK, BS16 3JG.

Image: Alumbramiento/Lightborne, directed by Eduardo Chapero-Jackson. Photo

TORSDAG 17:00

SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2017 Minimalen presenterer i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter:

Minimalen presents, in cooperation with Midtnorsk Filmsenter:

MESTERMØTE: SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2017

SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2017

Fortjener kvalitetskortfilmer en nærgående og omfattende studie? Hvis svaret ditt er et rungende «ja», vil sannsynligvis tidsskriftet Short Film Studies interessere deg. På dette symposiet vil vi lansere det fjortende nummeret (#7.2) av tidsskriftet, med fokus på de to prisbelønte kortfilmene som er blinket ut for en nærstudie (se neste side). Vi er så privilegerte å ha en av filmskaperne og en av artikkelforfatterne med oss for en drøfting av viktige sider ved hver av filmene, under stødig ledelse av redaktør Richard Raskin. Det vil bli rikelig plass for publikum til å spille en aktiv rolle i diskusjonen. Dette blir en skikkelig vitamininnsprøyting for enhver som ønsker å forstå hva som får en kortfilm til å fungere, og et kompetanseløft for filmskapere på alle nivåer.

Do quality short films deserve close and comprehensive study? If you would answer that question with a resounding ’yes’, then the journal called Short Film Studies is likely to interest you. At this symposium, we will launch the fourteenth issue (#7.2) of the journal, focusing on the two prize-winning short films singled out for close study in the issue (see next page). We are privileged to be joined by one of the filmmakers and one of the article contributors for a discussion of key aspects of each of the films, under the firm supervision of editor Richard Raskin. There will be ample room for members of the audience to play an active role in the discussion. This will be a genuine vitamin injection for anyone who wants to understand what makes a short film tick, and a competence boost for filmmakers at all levels.

Short Film Studies er et fagfellevurdert (double-blind peer-reviewed) tidsskrift fra Intellect Journals, opprettet for å stimulere den pågående forskningen på enkeltstående kortfilmer for slik å øke forståelsen av kunstformen som helhet. I hver utgave velges to filmer for omfattende studie, med artikler som belyser hver film fra ulike perspektiver.

Short Film Studies is a double-blind peer-reviewed journal from Intellect Journals, designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two short films will be selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives.

Mer info på | More info on www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=191/

Richard Raskin (f. 1941), grunnlegger og redaktør av Short Film Studies, underviser i manusskriving ved universitetet i Aarhus i Danmark. Han har skrevet en rekke bøker, blant andre The Art of the Short Fiction Film (McFarland, 2002). I mange år var han redaktør for P.O.V. – A Danish Journal of Film Studies, et tidsskrift han også grunnla. Kortfilmer basert på hans manus har blitt finansiert av offentlige danske filminstitusjoner, og både vist og premiert på internasjonale filmfestivaler.

42

Richard Raskin (b. 1941), founding editor of Short Film Studies, is associate professor at Aarhus University, where he teaches screenwriting and video production. His books include The Art of the Short Fiction Film (McFarland, 2002). For many years he edited P.O.V. – A Danish Journal of Film Studies, a journal he also founded. Short films based on his screenplays have been publicly funded in Denmark, and both screened and awarded at international film festivals.


SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2017

TORSDAG 17:00

THE JACKET (DIE JACKE) Gutt møter jente. Det kan være kjærlighet. Men så er det denne jakken. Og jakken forandrer alt...

AUT 2014 | Fic. | 9 min. Director: Patrick Vollrath

A boy meets a girl. It could be love. But there is this jacket, too. And the jacket will change everything...

Script: Patrick Vollrath | Camera: Anselm Hartmann Editing: Sebastian Schreiner, Patrick Vollrath Sound: Konrad Glas | Sound design: Rudi Pototschnig Cast: Daniel Sträßer, Laurence Rupp, Hanna Binder Production: garde11, Patrick Vollrath

Patrick Vollrath (b. 1985, Tyskland)

IT CAN PASS THROUGH THE WALL (TRECE SI PRIN PERETE) Jeg er redd, Bestefar! Hører du? Menneskene i huset gråter, sa han. De savner han som døde, det er grunnen til at gråter. Basert på en Tsjekhov-novelle. Radu Jude (b. 1977, Romania)

I’m frightened, Grandfather! Do you hear? The people in the house are crying, he said. They miss the one who died, that’s why they are crying. Based on a short story by Chekhov.

ROU 2014 | Fic. | 17 min Director: Radu Jude Script: Radu Jude | Camera: Marius Panduru Editing: Cătălin Cristuţiu Cast: Ion Arcudeanu, Marcel Horobet, Sofia Nicolaescu, Gabriel Spahiu Production: Ada Solomon − Micro Film

call for entries Entries 01.04.17 - 01.08.17

FLEMISH & EUROPEAN competitions (Jury Awards are Academy Award ® Qualifying)

INTERNATIONAL non-competitive programmes

2 — 9 | 12 | 17

www.kortfilmfestival.be 43


FREDAG/LØRDAG

THE NAME IS NOT THE THING NAMED: DEBORAH STRATMAN

En av de store kvalitetene til Deborah Stratmans filmer ligger i hvordan de fremdyrker en særegen og flertydig følelse av undring med den samme teknologien som regelmessig trivialiserer og standardiserer omgivelsene og oppmerksomheten vår. Filmene hennes kan ofte beskrives som kritiske undersøkelser og lyriske fremmaninger; på samme tid frigjørende dikt og essayistiske underliggjøringer av status quo.

One of the great virtues of Deborah Stratman’s films is how they cultivate a distinct and polysemic sense of wonder with the same type of technology that regularly trivialize, standardize and commodify our environment and attention. Both critical examinations and lyrical evocations of cultural and natural phenomena, her films could often be described as liberating poems and essayistic estrangements of status quo.

I frykt for å redusere kompleksiteten i filmene, kan de sies å stadig ta for seg overvåkning og kontroll, og elementære krefter som unnslipper eller stiller spørsmål ved vårt verbale språk og vår tradisjonelle, konseptuelle forståelse. I den forstand kan de bli sett i lys av den franske filmskaperen og filmtenkeren Jean Epstein.

In fear of reducing the complexity and thickness of the film’s imaginative operations and varied thematizations of things, they repeatedly deal with systems of surveillance and control, and the play of elementary forces that escape or question our verbal language and traditional, conceptual understanding. In this last regard, Stratman’s filmmaking can be seen in line with that of the French filmmaker and film thinker Jean Epstein.

For Epstein tilbød ikke film bare en radikalt ny måte å eksperimentere med persepsjon på, men et omveltende skifte i hvordan vi kan betrakte livet. Dette er hva Epstein kalte ‘en maskins intelligens’, for å bruke tittelen på en av hans bøker: Film, eller det han kaller ‘the cinematograph’, gir oss ikke bare en ny optikk, men nye tankeformer – film kan skape nye sammenkoblinger og splittelser mellom ting, og «avsløre et nytt ansikt ved virkeligheten». Som han selvsikkert foreslår på side 2 av boken:

For Epstein, cinema not only offered a radically new way of experimenting with perception, but a transformative transition in how we could conceive life. This is what Epstein calls ‘the ‘intelligence of a machine’, to use the title of one of his books: Cinema or what he calls ‘the cinematograph’ not only gives us new optics, but new forms of thinking – cinema can create new links and splits between things, and «reveal a new face of reality». As he confidently proposes on page 2 of this book:

«Whether for good or not, in recording and reproducing a subject, the cinematograph always transforms it, recreates it as a second personality whose appearance might confound consciousness to the point of asking: who am I? Where is my true identity? And this represents a notable attenuation of the certainty that we exist, of our ‘I think therefore I am,’ to which we must add: ‘but I do not think myself the way I am.’»

«Whether for good or not, in recording and reproducing a subject, the cinematograph always transforms it, recreates it as a second personality whose appearance might confound consciousness to the point of asking: who am I? Where is my true identity? And this represents a notable attenuation of the certainty that we exist, of our ‘I think therefore I am,’ to which we must add: ‘but I do not think myself the way I am.’»

Med sine inspirerte kombinasjoner av bilder og lyder, antyder eller skaper Stratmans filmer nye måter å sette verden i perspektiv, lar oss gripe fenomener, og stille spørsmål. Tittelen på hennes film The Name is Not the Thing Named (2012) er illustrerende for denne kvaliteten.

With vigorously inspired combinations of images and sounds, Stratman’s films suggest or create new ways of putting the world in perspective and lets us regrasp certain phenomena, giving us new forms of thought and perception, and using cinema to question reality in new ways. The title of her film The Name is Not the Thing Named (2012) is illustrative of this quality.

44


Dette materialspesifikke arbeidet med persepsjon er ofte koblet, som allerede antydet, til en rekonfigurasjon av etablerte systemer for teknologi og makt. Som i In Order Not to Be Here (2004), hvor utilitaristiske teknologier for dominans, overvåkning og kontroll er forskjøvet for å gi opphav til marerittaktige figurasjoner og taktile, affektive bilder på undertrykkelse. Et infrarødt bilde av en angrepshund er forandret fra å være et praktisk redskap for makt til å bli et plaget uttrykk for en brutal virkelighet. Det er som om propaganda-‘reality-showet’ Cops var regissert av en tålmodig, angstfull og kritisk romantisk poet i en tid som forutser Snowden. I den briljante Hacked Circuit (2014) vil Snowden bli eksplisitt fremkalt i et beleilig portrett av kunsten og manipulasjonen som inngår i lydlegging av filmer. I en verden full av teknokratiske tenkemåter og banale bilder er Stratmans filmskaping en motgift preget av rik forestillingsevne og kritisk spørsmålsstilling, som fullt ut bruker potensialet til filmatisk optikk, lyd og montasje for å tenke fenomener på ny. Med vårt retrospektiv og Stratmans masterclass ønsker vi å peke på noe av dette potensialet, og å løfte frem en filmskaper som er dypt engasjert i både presserende politiske og vedvarende filosofiske spørsmål.

68 min

This materially specific work on perception is often linked, as suggested, to a reconfiguration of established systems of technologies of power. As in In Order Not to Be Here (2004), in where utilitarian technologies of dominance, surveillance and policing are turned into nightmarish figurations and tactile, affective images of oppression. For instance, an infrared image of an attack dog is turned from being a practical tool of power to become a haunted expression of a brutal reality. It’s as if the propaganda ‘reality show’ Cops was redirected by a restful romantic poet anguished and critical in a time prefiguring Snowden. In the brilliant Hacked Circuit (2014), Snowden will be explicitly evoked in a timely rumination on the art and technique of manipulating sounds in films. In a world full of technocratic rationalities and banal images, Stratman’s cinema is an antidote of vivid imagination and critical questioning – using the potential of cinematic optics, sounds and montage to rethink phenomena. By presenting this retrospective and masterclass, we want to point to some of this potential, and draw attention to a filmmaker greatly engaged in both pressingly urgent and abiding philosophical questions.

DEBORAH STRATMAN 1

Arrangementet har mottatt støtte fra Fritt Ord

FREDAG 19:00

Alle filmbeskrivelsene er ved Deborah Stratman. All of the film descriptions are courtesy of Deborah Stratman.

UNTIED «Et lite portrett av intimitetsovertredelse, og av å bryte fri fra mishandlingssykluser. Laget som respons på et år med sammenbrutte forhold og voldelige ulykker som etterlot meg knust, dislokalisert og fastlåst i leiligheten min.»

USA 2001 | Exp. | 3 min Director: Deborah Stratman Production: Deborah Stratman

«A small portrait of the volatility of intimacy, and of breaking free from abusive cycles. Made in response to a year of collapsing relationships and violent accidents that left me broken, dislocated and stuck in my apartment.»

IT WILL DIE OUT IN THE MIND «Tekstene er hentet fra Andrei Tarkovskijs film Stalker, hvor Stalkerens datter forløser hans ellers fordømte åndelige reise. Hun tilbyr ham noe mer ekspansivt og mindre forklarlig enn logikk og teknologi som de konseptuelle søylene for den menneskelige ånd.” Del av Den paranormale trilogi.

USA 2006 | Exp. | 4 min Director: Deborah Stratman Production: Deborah Stratman

«Texts are lifted from Andrei Tarkovsky’s film Stalker in which the Stalker’s daughter redeems his otherwise doomed spiritual journey. She offers him something more expansive and less explicable than logic or technology as the conceptual pillar of the human spirit.» A part of The Paranormal Trilogy.

45


FREDAG 19:00

DEBORAH STRATMAN 1 IN ORDER NOT TO BE HERE «Bilder av forstads-overvåkning og vold som befinner seg på grensen av det virkelige.» «Images of suburban surveillance and violence that push up against the limits of the real.»

USA 2002 | Exp. | 33 min Director: Deborah Stratman Camera, Editing, Sound Design: Deborah Stratman Music: Kevin Drumm | Cast: Joaquin DeLaPuente Production: Deborah Stratman

HOW AMONG THE FROZEN WORDS «Inspirert av et kapittel i Francois Rabelais episke roman Gargantua & Pantagruel fra 1534, hvor Pantagruel oppdager at eksplosjoner, skrik og andre lyder fra en kamp som har funnet sted et år tidligere, har blitt fastfrosset i gjenkjenbare former – og at lydene kan bli frigjort ved å bryte eller smelte de frosne formene.» Del av Den Paranormale trilogi.

USA 2005 | Exp. | 1 min Director: Deborah Stratman Production: Deborah Stratman

«Inspired by a chapter in Francois Rabelais’ 1534 epic novel Gargantua & Pantagruel wherein Pantagruel finds that the explosions, cries and other sounds generated from a battle that had occurred the year before have been frozen into discernable shapes – and that the sounds can be released upon the breaking or melting of the frozen forms.» A part of The Paranormal Trilogy.

THE MAGICIAN’S HOUSE «Noen ganger dveler det overnaturlige i de mest ordinære steder, bare hemmelig på den måten at dets spor forblir oversett.» Del av Den paranormale trilogi.

USA 2007 | Exp. | 6 min Director: Deborah Stratman Production: Deborah Stratman

«Sometimes the supernatural lingers plainly in the most ordinary places, secret only in so much as its trace goes unnoticed.» Part of The Paranormal Trilogy.

MUSICAL INSECTS «Filmens temporalitet inntar temporaliteten til et trykket bokarbeid. En hyllest til Bette J. Davis’ illustrerte bok med samme tittel, som selv er en hyllest til insektverdenens små musikkskapere.» «The temporality of film takes on the temporality of a printed work. In homage to a Bette J. Davis’ illustrated book of the same title, itself an homage to the small music makers of the insect world.»

46

USA 2013 | Exp. | 7 min Director: Deborah Stratman Camera, Editing, Sound Design: Deborah Stratman Music, Sounds: Disinformation, John Duncan & Max Springer, Ryoji Ikeda, L.O.S.D., Pansonic, S.E.T.I. Production: Deborah Stratman


DEBORAH STRATMAN 1

FREDAG 19:00

...THESE BLAZEING STARRS! «Helt siden vi begynte å studere kometene, har de spådd ulykke: katastrofer, messiaser, omveltninger og dommedag. En kortfilm om disse meteoriske, iskjernede ildkulene og deres historiske bånd til guddommelighet, som kombinerer bilder av europeiske plakater fra det femtende til attende århundret med opptak fra NASAs Jet Propulsion Laboratory.» «Since comets have been recorded, they’ve augured disaster: catastrophe, messiahs, upheaval and end times. A short film about these meteoric ice-cored fireballs and their historic ties to divination that combines imagery of 15th-18th century European broadsides with NASA Jet Propulsion Laboratory footage.»

81 min

DEBORAH STRATMAN 2

Arrangementet har mottatt støtte fra Fritt Ord

USA 2011 | Exp. | 14 min Director: Deborah Stratman Camera, Editing, Sound Design: Deborah Stratman Music: Fontanelle Production: Deborah Stratman

LØRDAG 17:00

Alle filmbeskrivelsene er ved Deborah Stratman. All of the film descriptions are courtesy of Deborah Stratman.

RAY’S BIRDS «Ray Lowden bor i den engelske byen Northumberland og eier syttito store rovfugler, fem rådyr og noen wallabyer. På tolv år har han vært borte fra jobb kun ti dager, og han elsker det han gjør. Filmen er en liten hyllest til hans vekselsvis sjenerte, bydende, nysgjerrige, stae og komiske rovfugler.»

USA 2010 | Doc. | 7 min Director: Deborah Stratman Production: Deborah Stratman

«Ray Lowden keeps seventy-two large birds of prey, five deer and some wallabies at his place in Northumberland, England. He’s had ten days off in twelve years and loves what he does. The film is a little homage to his variously coy, imperious, curious, stubborn and comic raptor menagerie.

SECOND SIGHTED «Dunkle tegn varsler en nær forestående, uforklarlig kollaps. En orakulær dekoding av lanskapet.» «Obscure signs portend a looming, indecipherable slump. An oracular decoding of the landscape.»

USA 2014 | Exp. | 5 min Director: Deborah Stratman Editing: Deborah Stratman Sound: Olivia Block Production: Deborah Stratman

O’ER THE LAND «En meditasjon over et høynet trusselmiljø, som tar opp nasjonal identitet, våpenkultur, villmark, forbruk, patriotisme og muligheten for personlig transcendens. Av særlig interesse er måten amerikanere har endt opp med å forstå frihet, og de stadig voksende teknologiske gjentakelsene av forhåndsbestemt skjebne.»

USA 2009 | Exp. | 52 min Director: Deborah Stratman

«A meditation on the milieu of elevated threat addressing national identity, gun culture, wilderness, consumption, patriotism and the possibility of personal transcendence. Of particular interest are the ways Americans have come to understand freedom and the increasingly technological reiterations of manifest destiny.»

Production: Deborah Stratman

Camera, Editing, Sound Design: Deborah Stratman

47


LØRDAG 17:00

DEBORAH STRATMAN 2 HACKED CIRCUIT «Et koreografert portrett av Foley-prosessen, gjort i én tagning, som avslører mange lag av fabrikasjon og påbud.» «A single-shot, choreographed portrait of the Foley process, revealing multiple layers of fabrication and imposition.»

USA 2014 | Exp. | 15 min Director: Deborah Stratman Concept, Sound Design: Deborah Stratman Camera: Norbert Shieh, Nathaniel Elegino Cast: Gregg Barbanell, Darrin Mann Production: Deborah Stratman

LØRDAG 19:00

DEBORAH STRATMAN 3: MASTERCLASS

Arrangementet har mottatt støtte fra Fritt Ord

Deborah Stratman (f. 1967) har arbeidet med film og kunstinstallasjon siden 90-tallet. Hun bor i Chicago, hvor hun også underviser ved Universitetet i Illinois.

Deborah Stratman (b. 1967) has worked with film and art installations since the 90’s. She lives in Chicago, where she also teaches at the University of Illinois.

Stratmans arbeid og tenkning byr på en inspirerende utforskning av hvordan film kan konstruere mening på en særegen måte, blant annet ved å skape mellomrom eller intervaller mellom ting og fenomener. I denne masterclassen vil hun fokusere på ‘forskyvninger’ eller ‘dislokasjon’.

Stratman’s work and thought offers a vivid exploration of the gaping signification of filmic treatment of phenomena. In this masterclass, she will focus on ‘displacements’. Here are her introductory remarks:

Her er hennes introduksjonstekst:

DISPLACEMENTS A brief consideration of how images and sounds get fortified by displacement. A gap gives us perspective, history, criticality, meaning – the interval orients us. There are many ways to define an interval: as duration or space, absence or presence, definite or indefinite, as lapse, refrain, shadow, ellipse, harmonics, memory, detachment, removal….etc. The class will focus on a few of these, including how distance defines a chord, or whether a chord can be sculptural. – Deborah Stratman.

48


49


FREDAG/LØRDAG

TSJEKKISK ANIMASJON | CZECH ANIMATION

Tsjekkoslovakia og Tsjekkia representerer en egen klasse innen animasjonshistorien. Derfor er det med stor glede vi presenterer klassikere fra perioden 1946-1998 av Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Jiří Barta, Jan Švankmajer, Michaela Pavlátová og Aurel Klimt. Filmene presenteres i tre deler fredag og lørdag. En enorm mengde animasjonsfilm på verdenstoppnivå ble produsert i Tsjekkoslovakia i perioden 1945-1990. De ble hovedsakelig skapt i to studioer i Praha, begge grunnlagt av universalgeniet Jiří Trnka sammen med kolleger. Studio bratři v triku ble etablert i 1945, og hadde fram til 2005 produsert mer enn 1600 filmer i ulike stiler, sjangre og lengder. I 1947 ble Studio for dukkefilm etablert. Trnkas dukkefilmer ble verdensberømte, og tsjekkisk animasjonsfilm, da særlig tegnefilmer for barn, ble en stor eksportartikkel. Trnka animerte ikke selv, men samarbeidet med store tekniske begavelser som Břetislav Pojar. Pojars egne filmer var preget av lyriske eller satiriske kvaliteter, ofte i et ubestemmelig område mellom barn og voksen - før han dro til Canada og videreførte karrieren i National Filmboard of Canada. Jan Švankmajer sto i spissen for en renessanse for dukkefilmen i 1980- og 1990-årene; teknisk innovativ og med surrealisme i ryggmargen, og vel den av alle som virkelig har brent sitt navn inn i den generelle filmhistorien. Tsjekkisk animasjonsfilm har en tradisjon med å pakke inn brennbart politisk innhold i en ufarlig innpakning, og er generelt preget av humanisme og klok humor - noen ganger lyrisk, andre ganger nær satire. Dessverre har ironi vist seg som en lumsk samarbeidspartner gjennom historien. Under den kommunistiske perioden var det ingen frihet, og kunstnerne måtte slite med sensur og lage politiske og sosiale bestillingsverk, men statsstøtte ga trygg finansiering. Når så friheten endelig kom i 1989, forsvant pengestrømmen fra myndighetene, og hele bransjen ble sterkt rammet av økonomiske problemer. Det gikk hardt ut over de en gang stolte studioene, som ble omdannet eller forsvant, samtidig som tsjekkisk animasjon ble borte fra fjernsynsskjermene. Jiří Barta, ofte omtalt som Trnkas arving, var en av de som ble hardest rammet av nedturen, han opplevde en tørke på 15 år midt i karrieren. Men nye mestere har vokst fram – slike som Aurel Klimt (som arbeider med ulike teknikker, f.eks pikselasjon) og Michaela Pavlátová (som lager tegnefilm) – og gjør at vi ser konturene av en ny æra. Supported by The Embassy of the Czech Republic in Oslo. Print sources: Krátký Film, Filmový archiv. Primary text sources: G. Bendazzi (2016): Animation a World History I - III; Krátký Film - www.kratkyfilm.eu

50

Czechoslovakia and the Czech Republic represent a level of their own within the history of animation. It is with great pleasure we present classics from the period 19461998 by Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Jiří Barta, Jan Švankmajer, Michaela Pavlátová and Aurel Klimt. The films are presented in three parts on Friday and Saturday. A huge amount of animation in the world top level was produced in Czechoslovakia during the period 1945-1990. They were mainly created in two studios in Prague, both founded by the renaissance personality Jiří Trnka along with colleagues. Studio bratri v triku was established in 1945 and had by 2005 produced more than 1,600 films in various styles, genres and lengths. In 1947 Studio for puppet film was established. Trnkas puppet films were world famous, and Czech animated film, especially cartoons for children, became major export goods. Trnka himself did not animate, but collaborated with technically highly skilled people like Břetislav Pojar. Pojars own films were characterized by lyrical or satirical qualities, often in a nondescript area between children and adults - before he went to Canada and continued his career at the National Film Board of Canada. Jan Švankmajer spearheaded a renaissance of puppet films in the 1980s and 1990s; technically innovative and with surrealism in the spinal cord, he is the one that really has burned his name into the general history of film. Czech animation has a tradition of wrapping combustible political content in a safe packaging, and is generally characterized by humanism and wise humor - sometimes lyrical, sometimes close to satire. Sadly, irony has proved itself as an insidious partner throughout history. During the communist period, there was no freedom, and artists had to struggle with censorship and work with political and social commissions, but state aid gave safe financing. When such freedom finally came in 1989, the flow of money from the government disappeared, and the whole industry was severely affected by financial problems. This took its toll on once proud studios, which were transformed or went out of business, while Czech animation disappeared from the television screens. Jiří Barta, often referred to as Trnkas heir, was one of those hardest hit by the downturn, experiencing a 15 year drought in the middle of his career. But since then, new masters have emerged – such as Aurel Klimt (working with different techniques, a.o. pixelation) and Michaela Pavlátová (who makes cartoons) – making us see the outlines of a new era.


86 min

TSJEKKISK ANIMASJON 1: 1946-1965 CZECH ANIMATION 1: 1946-1965

FREDAG 21:00

THE SPRINGER AND THE SS MEN (PÉRÁK A SS) Den første animasjonsfilm for voksne av Jiří Trnka. En humoristisk historie om en legendarisk feier som ved hjelp av gamle lenestol-fjærer terroriserer tyske SS-soldater i Praha under andre verdenskrig. The first animated picture Jiří Trnka made for adults. A comic story of a legendary chimney-cleaner who, with the help of a spring from an old lounge-chair, became the terror of the Prague occupation SS troops in World War II.

CSK 1946 | Ani. | 13 min. Director: Jiří Trnka, Jiří Brdečka Script: Jiří Brdečka, Jiří Trnka, Ota Šafránek, Eduard Hofman (story) Music: Jan Rychlík Art Direction: Jiří Trnka Production: Krátký Film - Studio Bratři v triku

THE PASSION (VÁŠEN) En historie om lidenskap for høy hastighet som viser at en slik lidenskap, lidenskap for hva som helst, er selvødeleggende hvis den ikke er under kontroll. A story about passion for high speed shows that such passion, passion for anything, if not controlled, is self-destructing and even suicidal.

CSK 1962 | Ani. | 8 min. Director: Jiří Trnka Script: Jiří Trnka Editing: Hana Walachová Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio

THE HAND (RUKA) Trnkas siste film, en dyster og melankolsk allegori som gjenspeiler det strikte miljøet mange kunstnere måtte arbeide i, handler om konflikten mellom en mektig Hånd og den maktesløse Harlequin. Etter okkupasjonen i 1968 ble filmen forbudt. Trnka’s final film, a somber and melancholy allegory that reflects a restrictive environment in which many artists had to work, features a conflict between a powerful Hand and powerless Harlequin. The film was banned after the occupation in 1968.

CSK 1965 | Ani. | 18 min. Director: Jiří Trnka Script: Jiří Trnka Camera: Jiří Šafář Editing: Hana Walachová Music: Václav Trojan Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio

ONE GLASS TOO MANY (O SKLENIČKU VÍC) Břetislav Pojar brukte Trnkas dukker og skapte en historie basert på et slagord som advarer oss mot promillekjøring. Fortellingen kombinerer lyriske øyeblikk med høy dramatikk, og demonstrerer kunstens sosiale formål i 50-årene – å advare og oppdra. Břetislav Pojar, using Trnka’s puppets, created a short story from a slogan warning us that driving and alcohol just don’t go together. The story combines lyrical moments with high drama, and shows the social purposes of the films created in the 50s – to warn and teach.

CSK 1953 | Ani. | 19 min. Director: Břetislav Pojar Script: Břetislav Pojar Camera: Ludvík Hájek, Emanuel Franek Editing: Helena Lebdušková Puppets: Jiří Trnka Music: Jan Rychlík, Milivoj Uzelac Production: Loutkový Film

51


FREDAG 21:00

TSJEKKISK ANIMASJON 1: 1946-1965 CZECH ANIMATION 1: 1946-1965 THE LION AND THE SONG (LEV A PÍSNIČKA) En animert lignelse om kunstens varige verdi og det gode i mennesket. Med uttrykksfulle dukker utvikler Pojar et poetisk drama om en følsom harlekin som spiller musikk for alle dyrene i en oase. Inntil løven dukker opp. An animated parable about the indestructibility of art, and also the goodness in a man. Using expressive puppets, Pojar develops a poetic drama about a fragile harlequin playing music to all the animals in a desert oasis. Until the lion shows up.

CSK 1959 | Ani. | 17 min. Director: Břetislav Pojar Script: Břetislav Pojar Camera: Vladimír Malík Puppets: Zdeněk Seydl Music: Wiliam Bukový Production: Kreslený a loutkový Film

THE OPENING SPEECH WILL BE DELIVERED BY (ÚVODNI SLOVO PRONESE) Pojars satire over en mann som lar seg fortrylle av sin egen kunnskap og stemme mens han forbereder seg til å holde en betydningsløs tale. Innholdet er ikke alltid så viktig. Pojar’s satire is mocking speechmakers using any public event only to listen to the sound of their own voices while delivering long speeches without really saying anything.

NORDISK PANORAMA

film festival MALMÖ, SWEDEN, 21-26 SEPT 2017

NORDISKPANORAMA.COM 28th edition

52

CSK 1962 | Ani. | 11 min. Director: Břetislav Pojar Script: Miloš Macourek Camera: Vladimír Malík Editing: Helena Lebdušková Music: Wiliam Bukový Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio


83 min

TSJEKKISK ANIMASJON 2: 1966-1999 CZECH ANIMATION 2: 1966-1999

LØRDAG 11:00

HOW THEY ATE THE SOUP OF WIT (JAK JEDLI VTIPNOU KAŠI) Den fjerde episoden av serien ”Hei, la oss leke”, hvor heltene er to bjørner – en lur og den andre naiv. Dette er første gang den lille bjørnen lykkes i å lure den store. Generasjoner av tsjekkere har stilt seg spørsmålet: Er disse filmene for barn eller voksne?

CSK 1966 | Ani. | 12 min. Director: Břetislav Pojar, Miroslav Štěpánek

The fourth episode of the series ‘Hey, Mister, let’s play’, in which the heroes are two bears - one foxy and the other naive. For the first time the small bear will succeed in outsmarting the big one. Generations of Czechs have been asking: Are these films for children or adults?

Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio

Script: Břetislav Pojar | Camera: Vladimír Malík Editing: Helena Lebdušková | Music: Wiliam Bukový

THE APPLE MAIDEN (JABLOŇOVÁ PANNA) Basert på et eventyr om en prins, en vakker, forhekset prinsesse og en ond heks. Pojars subtile humor og Miroslav Štěpáneks gotisk stiliserte figurer skaper en fin helhet. Based on the romantic story of an enchanted apple maiden set free from the spell of a bad witch by big and true love. Pojars subtle humor and Miroslav Štěpánek’s stylized, Gothic figures unites very well.

CSK, ITA 1973 | Ani. | 14 min. Director: Břetislav Pojar Script: Břetislav Pojar | Camera: Vladimír Malík Editing: Jitka Kavalierová | Music: Jiří Kolafa, Vieri Tosatti Puppets: Miroslav Štěpánek Production: Krátký Film – Loutkový film, Corona Cinematografica Italy

THE DESIGN (PROJEKT) En kritikk av ensformigheten i datidens boligpolitikk og arkitektur. Hva skjer med ulike folk med ulike liv når de flytter inn en av mange like leiligheter i den nye betongblokken?

CSK 1981 | Ani. | 6 min. Director: Jiří Barta

A film criticising the overdone uniformity and dehumanisation of some architectural designs. What happens to different people with different lives when they move into one of many similar apartments in the new concrete block?

Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio

Editing: Helena Lebdoušková | Music: Petr Skoumal

THE LOST WORLD OF GLOVES (ZANIKLÝ SVĚT RUKAVIC) Her makter Bartas hanske-skuespillere mesterstykket å parafrasere syv ulike filmsjangre på femten minutter. Med sin tidstypiske form og fantasi er filmen representativ for post-Trnka perioden i tsjekkisk dukkefilm. In a suggestive sequence of scenes, the glove-actors of Barta manage to paraphrase seven film genres in fifteen minutes. The film with its state-of-the-art form and fantasy is a representative of the post-Trnka period of the Czech puppet pictures.

CSK 1982 | Ani. | 17 min. Director: Jiří Barta Script, Design: Jiří Barta | Camera: Vladimír Malík, Michael Gahút | Editing: Helena Lebdoušková Music: Petr Skoumal Production: Krátký Film - Jiří Trnka Studio

53


LØRDAG 11:00

TSJEKKISK ANIMASJON 2: 1966-1999 CZECH ANIMATION 2: 1966-1999 THE CROSSWORDS (KŘÍŽOVKA) En komedie om kjærlighet – kjærlighet mellom en mann og en kvinne, og litt mellom en mann og hans kryssord. Til og med hennes kjærlighetserklæring hjelper ham å finne det siste ordet av kryssordet!

CSK 1989 | Ani. | 5 min. Director: Michaela Pavlátová Music: Zuzana Navarová, Vít Sázavský Production: Studio bratři v triku

A humorous film, an animated short story full of dynamic gags, tells us a story of a man who spends all his free time doing crosswords. In the end even love proposals from his wife do not lead him to a night full of love but to a solution of the last word missing in the crossword puzzle: LOVE.

WORDS, WORDS, WORDS (ŘEČI, ŘEČI, ŘEČI) I en kafé sitter folk og prater om ulike ting med et animert ‘språk’ av kunstferdige symboler og bilder. Så begynner disse symbolene og bildene å interagere med hverandre. Man trenger ikke ord for å vise hvordan man kommuniserer. In a cafe, various characters sit at tables, chatting about different things via an animated ‘language’ of artistic symbols and pictures. The symbols and pictures interact, and tell in an easily understandable and amusing way about people who, at first sight, are only chatting in a cafe.

CSK 1991 | Ani. | 8 min. Director: Michaela Pavlátová Script: Michaela Pavlátová Camera: Jaroslava Zimová Editing: Gaia Vítková Music: Zuzana Navarová, Vít Sázavský Production: Studio bratři v triku

AN EASTERN - BLOODY HUGO (EASTERN - KRVAVÝ HUGO) Når den fryktede skurken Blodtørstige Hugo rømmer fra fengselet, er ingen trygge. Ikke de gamle, og ikke uskyldige jomfruer. En av disse vil imidlertid vise seg å være en felle. Animasjonsteknikken i denne korte komedien er pikselering. When the dreaded criminal Bloodthirsty Hugo escapes from a prison cell, nobody is safe. Not elderly people, nor innocent maidens. One of these will however turn out to be a trap. The film animation technique of pixilation was used in this short comedy.

CZE 1997 | Ani. | 5 min. Director: Aurel Klimt Script, Editing: Aurel Klimt Camera: Jakub Šimůnek Music: Miloš Vacek Production: Studio FAMU, Česká televize

THE FALL (PÁD) En bisarr dukke-komedie basert på surrealisten Daniil Kharms fortelling som foregår i Moskvas gater. Det absurde i forholdet mellom liv og død er de viktigste hovedpersonene. A bizarre puppet comedy film based on the surrealist Daniil Kharms story that takes place in the streets of Moscow. The absurdity of life and death are the main protagonists.

54

CZE 1999 | Ani. | 6 min. Director: Aurel Klimt Script: Aurel Klimt (story: Daniil Kharms) Camera: Zdeněk Pospíšil Editing: Aurel Klimt Music: Petr Komár Soudek Production: Studio FAMU, Česká televize, Krátký Film - Jiří Trnka Studio


92 min

TSJEKKISK ANIMASJON 3: ŠVANKMAJER CZECH ANIMATION 3: ŠVANKMAJER

LØRDAG 21:00

J. S. BACH: FANTASY IN G MINOR (J S BACH: FANTASIA G-MOLL) Svart/hvit-fantasier i g-moll. Her er det musikken som følger animasjonen - symmetriske former kombinert med disharmoni, bevegelige masser, plutselige klipp sammen med intens musikk. Black and white imaginations in G minor. Here it is the music which is followed by animations - protruding symmetric shapes combined with dissonance, moving masses, sudden transitions along with intense music.

CSK 1965 | Ani.Fic. | 9 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Svatopluk Malý Editing: Milada Sádková Production: Krátký Film, Zdeněk Novák

HISTORIA NATURAE, SUITA En dyster og urovekkende kommentar til menneskets behandling av andre levende vesener. Teknisk beslektet med Walerian Borowczyk i sin surrealistiske parade av gamle trykk og litografier. A bleak and disturbing comment on humanity’s treatment of other living creatures. Technically akin to Walerian Borowczyk in its surreal parade of old prints and lithographs.

CSK 1967 | Ani. | 9 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Zdeněk Šibrava Editing: Milada Sádková Music: Zdeněk Liška Production: Krátký Film, Antonín Vaněk

THE FLAT (BYT) En mann er fanget i en skummel leilighet hvor ingenting ser ut til å adlyde naturlovene. A man is trapped in a creepy apartment where nothing seems to obey the laws of nature.

CSK 1968 | Ani.Fic. | 13 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer | Camera: Svatopluk Malý Editing: Hana Walachová | Music: Zdeněk Liška Production: Krátký Film - Jiří Vaněk, Erna Kmínková

A QUIET WEEK IN THE HOUSE (TICHÝ TÝDEN V DOMĚ) En mann som øyensynlig er på rømmen søker ly i et falleferdig hus. Hver dag borer han et hull i veggen og ser inn i et av rommene. I denne filmen veves ikke animasjon og live action sammen slik Švankmajer bruker å gjøre, men blir satt i kontrast til hverandre. A man, apparently on the run, seeks shelter in a crumbling house. Every day he drills a hole in the wall and looks into one of the rooms. In this film, animation and live action are not interweaved in the ordinary, Švankmajer way, but set in contrast to each other.

CSK 1969 | Ani.Fic. | 19 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Svatopluk Malý, Karel Suzan Editing: Helena Lebdušková Production: Production: Krátký Film - Jiří Vaněk, Jiří Trnka Studio

55


LØRDAG 21:00

TSJEKKISK ANIMASJON 3: ŠVANKMAJER CZECH ANIMATION 3: ŠVANKMAJER DIMENSIONS OF DIALOGUE (MOŽNOSTI DIALOGU) En tredelt kommentar til våre skrøpelige muligheter til å kommunisere: Evig samtale - Arcimboldo-lignende hoder hakkes i stykker; Lidenskapelig diskurs - en mann og en kvinne oppløses i hverandre; Omfattende drøftelse - to eldre hoder ekstruderer og fletter sammen ulike objekter. Švankmajer brukte teknikker som montasje, kollasj, objekt-animasjon og menneskelige aktører animert gjennom modellering. A three part comment on our bleak possibilites for communication: Eternal conversation -Arcimboldo-like heads minced into pieces; Passionate discourse - a man and woman dissolve into one another; Exhaustive discussion - two elderly heads extrude and intertwine various objects. Švankmajer used the techniques of assemblage, collage, object animation and human actors animated through modeling.

CSK 1982 | Ani. | 11 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Vladimír Malík Editing: Helena Lebdušková Music: Jan Klusák Production: Krátký Film Klára Stoklasová, Jiří Trnka Studio

DOWN TO THE CELLAR (DO PIVNICE) Når en liten jente går ned i kjelleren for å hente poteter, er det sin egen frykt hun finner. Denne filmen er en visjon av skrekken fra vår egen barndom, av hva et barn kan forestille seg i mørket. When a little girl goes to get potatoes from the cellar, she finds her fears instead. This film is a vision of our own childhood fears, of what a child can create out of the darkness.

CSK 1983 | Ani.Fic. | 15 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer | Camera: Juraj Galvánek | Music: Ivo Špajl Production: Slovenská filmová tvorba, Eduard Galbavý

DARKNESS-LIGHT-DARKNESS (TMA, SVĚTLO, TMA) En mann fyller et tomt rom med kroppen, sansene, sin eksistens. Men hans eksistens er skrøpelig og kortvarig, og slik han kom fra mørket, går han inn i mørket. Filmen er bemerkelsesverdig både for sin utmerkede animasjon av leire og dagligdagse objekter, og den filosofiske tilnærmingen til spørsmålet om menneskets tilværelse. A man fills an empty room with his body, senses, his existence. But his existence is fragile and temporary and as he came from the darkness he leaves for the darkness. The film is remarkable for both its excellent animation of clay and real objects and the philosophical attitude to the question of human life.

CSK 1989 | Ani. | 7 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Miloslav Špála Editing: Věra Benešová Production: Krátký Film Jiří Trnka Studio

THE DEATH OF STALINISM IN BOHEMIA (KONEC STALINISMU V ČECHÁCH) Stalins byste ligger åpent på et operasjonsbord, hvilket setter i gang en animert sekvens som viser Tsjekkias historie fra 1948, da den ble overtatt av kommunistene, til 1989, da fløyelsrevolusjonen fant sted. Švankmajer viser at forandringer ikke vil skje uavhengig av tidligere tider.

56

Stalin’s bust is opened on an operating table, and this leads into an animated sequence depicting Czech history from 1948, when it was taken over by Communists, to 1989, when the Velvet Revolution took place. Švankmajer shows that the transformation will not happen without the influence of the past times.

GBR, BRD, CSK 1990 | Ani. | 9 min. Director: Jan Švankmajer Script: Jan Švankmajer Camera: Svatopluk Malý Editing: Marie Zemanová Production: BBC - Jaromir Kallista, Nomad Films


67 min

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 1 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 1

Dette er fjerde del av et prosjekt der Minimalen i samarbeid med Atopia presenterer norsk film- og videokunst, tiår for tiår. Vi begynte på 60-tallet, denne gangen er det 90-tallet som står for tur. Denne historieskrivingen er i stor grad et nybrottsarbeid, slik skapes historien samtidig som den blir bevart. Minimalen setter stor pris på muligheten til å kunne videreformidle dette arbeidet, og gir ordet til kuratoren, Farhad Kalantary i Atopia:

RETROSPEKTIV: FILM- OG VIDEOKUNST I NORGE 1990-2000

Atopia er stolte av å presentere dette programmet med film- og videoarbeider som representerer tilnærminger og holdninger som kunstnerne har brakt til det bevegelige bildet på 1990-tallet. 30 kunstnere har bidratt til dette omfattende programmet med 29 arbeider for single-screen. Noen av dem var unge kunstnere på 90-tallet, kom rett fra skolen, mens andre var etablerte kunstnere og lærere innen området. Det er bemerkelsesverdig hvordan de har fortsatt å blomstre i deres omgang med det bevegelige bildet de påfølgende 20 til 30 år. Atopia startet dette prosjektet for mer enn sju år siden, hvorpå kunstnernes verker fortløpende er blitt samlet inn fra hele landet. Tre utstillinger ble organisert i 2013 med Marianne Zamecznik, Natalie Hope O’Donnell og Per Kvist som inviterte kuratorer. Det nåværende programmet er i stor grad en følge av deres innsats, og inneholder mange av arbeidene de valgte. Dette programmet er kulminasjonen av Atopias arbeid om 90-tallet, og fører sammen et bredt utvalg av kunstnere og kunstverk. Programmet består av single-screen kortfilm- og videoarbeider. På grunn av denne begrensningen er en rekke viktige bidrag til kunst med bevegelige bilder fra denne perioden, laget av kunstnere som Kjell Bjørgeengen, Kristin Bergaust, Lars Paalgard, Ingrid Book og Carina Hedén, ikke tatt med. Og sist, men ikke minst på listen over kunstnere vi savner tilstedeværelsen av er film- og installasjonskunstneren Ellen Thrap-Meyer, som ikke klarte å bære byrden av 90-tallet. Ellen og hennes like var de virkelige heltene i denne perioden.

SØNDAG 11:00

This is the fourth part of Minimalen’s cooperation project with Atopia of screening Norwegian film art, decade by decade. We started in the 60s, now it’s time to look at the 90s. This writing of history is largely a pioneering effort, and in this way history is both made and preserved. Minimalen appreciates highly the unique opportunity to make this work available, and gives the floor to the curator, Farhad Kalantary of Atopia:

RETROSPECTIVE: FILM & VIDEO ART IN NORWAY, 1990-2000

Atopia is proud to present this program of film and video works representative of the approaches and attitudes that artists brought to the moving image works in the 1990’s. 29 artists have contributed to this substantial program with their single-screen works. Some of them were young artists in the 90’s, fresh out of school, while others were established artists and educators of the practice. Remarkably they have all continued and flourished their engagement with the moving image in the following 20 to 30 years. Atopia started this project more than seven years ago, during which artists´ works were collected from around the country. Three exhibitions were organized in 2013 with Marianne Zamecznik, , Natalie Hope O’Donnell and Per Kvist as invited curators. The current program owes much to their contribution and includes many of the works they had selected. This program is the culmination of Atopia’s work on the 90’s and it brings together a wide selection of artists and art works. The program contains single screen short film and video works. Due to such limitations a number of important contributions to the moving image in that period made by artists such as Kjell Bjørgeengen, Kristin Bergaust, Lars Paalgard, Ingrid Book and Carina Hedén could not be included. And last, but not least in the list of artists here we miss the presence of film and installation artist Ellen Thrap-Meyer, who could not bear the burden of the 90’s. Ellen and her likes were the real heroes of that period. We are very grateful to all the artists who have contributed to this long awaited project of Atopia.

Vi er dypt takknemlige til alle kunstnerne som har bidratt til dette etterlengtede prosjektet fra Atopia. Kurator & kontakt: Atopia ved Farhad Kalantary.

Curator & Contact: Atopia, Farhad Kalantary.

Merknad fra redaksjonen: Tekst merket * er i hovedsak levert av kunstneren, mens oversettelsene er ved redaksjonen og kan være forkortet; den fullstendige oversatte teksten er tilgjengelig på www.minimalen.com.

Note from the editor: Texts marked * are mainly courtesy of the artist, while as the editor is responsible for the translations, which may have been shortened; the complete translated text is available online at www.minimalen.com.

57


SØNDAG 11:00

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 1 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 1 SØNDAG Skutt i Trondheim, oktober 1990. Dette var min første video laget i Norge. En søndags ettermiddag, utforskning av nabolaget med et videokamera. *

NOR 1990 | Exp. | 8 min Director: Jeremy Welsh

Shot in Trondheim, October 1990. This was my first video made in Norway. A Sunday afternoon, exploring the neighbourhood with a video camera.

NORDLYS En 16mm-film som møtepunktet mellom lys og lyd og skapelsen av tonale, bevegelige bilder.

NOR 1991 | Exp. | 10 min Director: Rolf Aamot

A 16mm film as the merging point of light and sound and the creation of tonal moving images. *

TALKING TO A STONE Talking to a Stone bruker filmens tidsdimensjon til å utforske forfall i det urbane landskapet, ved å akselerere ødeleggelsen rundt oss gjennom usynlig menneskelig inngripen. [Laura Hudson, LFMC. Lux-katalog.]

NOR 1993 | Exp. | 6 min Director: Inger Lise Hansen

Talking to a Stone uses cinema’s dimension of time to explore decay in an urban landscape, accelerating the destruction around us through invisible human intervention. Everyday objects move from the weight of reality and become fragile, and we witness their extinction through frame-by-frame manipulation. Hansen uses cinema to take sculpture into the realm of time, where space and form can be manipulated into patterns, returning as Sisyphus to the beginning. [Laura Hudson, LFMC. Lux catalogue*]

MOTHER TONGUE Jeg sitter med munnen mot kameraobjektivet. På TV-skjermen vises munnen som gjør grimaser til kameraets linse. Jeg rekker tunge mot kamera, lager ikke språklige lyder. Jeg snur tungen rundt og geiper til kamera. Munnen gaper høyt og viser frem tenner, klapper tennene sammen, smiler bredt, lager smattelyder, trutmunn, hvisker: «ikke vær redd, kom nærmere, kom!» *

NOR 1993 | Exp. | 3 min Director: Elisabeth Mathisen

I’m sitting with my mouth against the camera lens. On the TV screen the mouth is shown making grimaces to the lens. I stick my tongue out against the camera, I don’t make language sounds. I’m turning my tongue around and points it at the camera. The mouth is gaping and showing teeth, smacking the teeth together, smiles widely, clucks out loud, pouting, whispering: «don’t be afraid, come closer, come!»

ALL AS NOTHING AT ALL En oppmåling av det postmoderne rommet, eller en lek med videomediet? Bedre sint enn alvor! * A survey of the postmodern room, or a game with video as a medium? Better angry than seriously!

58

NOR 1993 | Exp. | 2 min Director: Torbjørn Skårild


NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 1 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 1

SØNDAG 11:00

HELVETIKA «All the children are insane, Waiting for the summer rain» (Jim Morrison) En amatør bruker et kamera til å bevise at alle bilder av minnene hans ikke er annet enn skygger av det muterende rommet under nok et vindu han observerer verden gjennom.

NOR 1995 | Exp. | 3 min Director: Dimitri Lurie

«All the children are insane, Waiting for the summer rain» (Jim Morrison) An amateur takes a film camera to prove that all images of his memories are nothing else but shadows of the mutable space beneath yet another window he observes the world through. *

HIDE AND SEEK Hide and Seek viser en navle hos en gravid kvinne, kryssklippet med en pustende mage. Det starter langsomt før navlen vrenges ut og inn i stadig økende tempo, til lyden av hjerteslag som ustanselig banker fortere, i takt med bildet. En kropp jager den andre, eller jakter den på seg selv? Til slutt løper alt løpsk og i siste bilde slukes man av navlen. *

NOR 1995 | Exp. | 1 min Director: Åslaug Krokann Berg

Hide and Seek shows a pregnant woman’s belly button, cross cut to a breathing stomach. It starts slowly, before the belly button inverts back and forth, ever fastening, to the sound of heartbeats speeding up, in lock with the images. A body chases the other, or is it hunting itself? In the end everything becomes a riot, and in the last image one is swallowed by the belly button.

THE STORM The Storm viser en persons rygg, skuldre, nakke og bakhode. Han strekker armene over hodet og nærmest svaier til lyden av en herjende storm. Kroppen er lyssatt og bearbeidet i redigeringen slik at den til slutt mest ligner et ørkenlandskap, med taktile sanddyner som forandrer og føyer seg i forhold til omgivende krefter. *

NOR 1997 | Exp. | 2 min Director: Åslaug Krokann Berg

The Storm presents a person’s back, shoulders, neck and back of the head. He extends his arms over his head, almost swaying to a raging storm. The body is lighted and processed in the editing so that it more than anything looks like a desert landscape in the end, with tactile dunes changing and acquiescing to the forces around it.

UNTITLED PISSING Videoen viser en skritt-tagning av en mann som pisser i buksa. Hovedtematikken har å gjøre med maskulinitet, og på en enkel måte demonstrerer videoen maskulinitet og seksualitet uten å være fallos-sentrert.

NOR 1995 | Exp. | 2 min Director: Knut Åsdam

The video shows a crotch-shot of a man pissing his pants. The main theme is in relation to masculinity, and in a simple way the video mentions masculinity and sexuality without being phallocentric. *

59


SØNDAG 11:00

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 1 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 1 FLYING SHOES FOR A PRINCESS En video-loop som viser beina til en ung jente iført et par gullsko med vinger. Hun forsøker gang på gang å lette, men tyngdekraften drar henne uvergerlig ned igjen. Den absurde gjentagelsen i dette sisyfosarbeidet plasserer handlingen utenfor den meningsfulle, linjære tiden. *

NOR 1995 | Exp. | 5 min Director: Marte Aas

A video loop showing the legs of a young girl wearing golden shoes with wings. She’s trying to take flight, again and again, but the gravity is pulling her down. The absurd repetition of this Sisyphean labour places the narrative outside meaningful and linear time.

CENTURY FUGE 225 Century Fuge 225 dekonstruerer og sammenstiller paralleller mellom den industrielle revolusjon og informasjonsalderen. Verket forener referanser til motiver og teknikker forbundet med Sovjetisk montasjefilm med visjoner om fremtidens teknologi. Et nedstrippet lydbilde bestående av industrielle- og digitale maskinlyder er synkronisert til akselererende kutt og morphing, slik at det oppstår en felles rytme mellom lyd og bilde. *

NOR 1996 | Exp. | 6 min Director: Ivar Smedstad

Century Fuge 225 deconstructs and juxtaposes parallels between the Industrial Revolution and the Information Age. The work unites references to motifs and techniques associated with Soviet montage films and visions about the technology of the future.

DADA MEMORY (INTERACTIVE SOUND COMPOSITION) Dada Memory = minnet om de ukjente muligheter. Videoen presenterer et interaktivt kunstgrensesnitt. Verket var skapt i kontekst av et fleroverflateverk i forbindelse med performancen Dada Memory, som ble presentert i 1996 i Paris.

NOR 1996 | Exp. | 2 min Director: Pia Myrvold

Dada Memory = the memory of the unknown possibilities. The video presents an interactive art interface. The work was created in the context of a multi-surface work related to the performance Dada Memory, presented in Paris, 1996. *

COMPOSITIONS IN RED, YELLOW AND BLUE Videoen ble laget ved å filme 7 ulikt fargede A4-papirark og gjennom kamera og datamaskin redigert sammen for å få frem et rytmisk mønster. Verket er basert på ideen om hvordan rytmiske strukturer og komplekse tegnsystem påvirker våre bevegelser og persepsjon. The video was made by filming 7 different coloured A4 sheets of paper and through the camera and the computer edited together to make out a rhythmical pattern. The work is based on the idea of how rhythmical structures and complex sign systems influence and affect our movements and perception. *

60

NOR 1997 | Exp. | 5 min Directors: Tone Myskja, Jon Balke


NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 1 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 1

SØNDAG 11:00

UNFORGETTING Unforgetting var mitt første forsøk på å studere hverdagsfrykt gjennom film og å utforske ideen om dens allestedsnærvær. Denne 16mm-filmen handler om iboende frykt innen arkitektonisk rom, og å gjenskape frykt for å kunne få grep om den. Samtidig skaper den sin egen vei i sammenstillingen av lyd og bilde og søker etter et sted mellom det narrative og det abstrakte.

NOR 1997 | Exp. | 7 min Director: Farhad Kalantary

Unforgetting was my first attempt to study everyday fear through film and explore the idea of its omnipresence. This 16mm film is about imbedded fear within the architectural space, and re-enacting fear in order to grasp it. At the same time it makes its own way of combining sound and image, and looks for a place between the narrative and the abstract. *

BÆRTUR Siste halvdel av 90-tallet var det hasjtørke i Oslo, dette førte til at veldig mange begynte på tyngre stoffer. Derfor ble gatebildet endra, og det ble en betydelig økning av folk som sto på og i gatene og svaia og falt. Ved å plassere en gruppe mennesker svaiende og fallende på samme måte som junkiene, men i blåbærskauen, var balansen på en måte gjennopprettet. *

NOR 1998 | Exp. | 5 min Director: Cathrine Constanse Gjelsnes

In the latter half of the 90s, there was a ’hash drought’ in Oslo, which led many people to heavier substances. This changed the streetscape and there was a considerable increase in people swaying and falling on and in the streets. By placing a group of people swaying and falling in the same way as the junkies, but in blueberry fields, the balance was in some way restored.

72 min

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 2 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 2

SØNDAG 13:00

DEFINITELY WEEKEND Definitely Weekend viser restene fra Koninginnedagen i Amsterdam i april, der mer enn 100.000 nederlendere kommer til Amsterdam for å bli fulle og danse i gatene sammen med innbyggerne. Byen står igjen med masse plastikk og annet søppel; videoen er som et mareritt og et minne, som å våkne opp og være alene etter en stor fest uten å huske mye av det som har skjedd.

NOR 1998 | Exp. | 5 min Director: Kjetil Skøien

Definitely Weekend shows the leftovers from the Queen’s Day in April in Amsterdam, where more than 100.000 Dutch people come to Amsterdam to get drunk and dance in the streets together with the citizens. The town is left with tons of plastic and other garbage; the video is like a nightmare and a memory, like waking up and being alone after a big party and not remembering much of what happened. *

61


SØNDAG 13:00

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 2 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 2 EVERYDAY LIFE IN THE POST-UTOPIAN WELFARE STATE (THE RAIN)

Denne videoen (skutt i vertikalt format) viser en ung mann (kunstneren selv) liggende i senga fra en statisk kameravinkel. Hverdagsscener av røyking og søvnløshet avbrytes nå og da av mer drømmelignende scenarier. Videoen ble opprinnelig vist som del av en storskala rominstallasjon.

NOR 1998 | Exp. | 8 min Director: Mattias Härenstam

The video (shot in upright format) shows a young man (the artist himself) lying in bed from a static camera angle. Everyday scenes of smoking and insomnia are interrupted every now and then by more dreamlike scenarios. Originally, the video was projected as part of a large-scale room-installation. *

HKMARK1 En kaleidoskopisk visuell reise gjennom Hong Kongs tette urbane landskap, der kunstneren bruker en variasjon av lagdeling og bildemanipulasjonsteknikk for å oppnå en grafisk visuell kvalitet med referanser til orientalsk kunsttradisjon.

NOR 1998 | Exp. | 5 min Director: HC Gilje

A kaleidoscopic visual journey through the dense urban landscape of Hong Kong, in which the artist uses a variety of layering and image manipulation techniques to achieve a graphic visual quality with references to the tradition of oriental art. In the midst of the urban bustle, a Buddhist monk is a stark and compelling impelling image, like the still point at the center of the maelstrom. As with many electronic image works, which focus upon the environment, either urban or natural, this piece returns our attention to the changing status of humanity’s relationship with its habitat. *

I HOLD YOUR HEAD IN MY HANDS

Et normalt bilde av hverdagsliv, en pause i en ordinær situasjon som blir til en forførende påminnelse om at ingenting i livet er ordinært. Alt vi ser er et par eldre hender som holder det opp-ned-snudde hodet til en annen person.

NOR 1999 | Exp. | 4 min Director: A K Dolven

A normal image of everyday life, a pause on an ordinary situation that turns it into a seductive reminder that nothing in life is ordinary. All we see is a pair of older hands holding the upside down head of another person. *

MAROTTE Marotte, eller narresepter, er en stavdukke fra middelalderen, der dukken gjenspeilet kostymet til narren som brukte den. Filmen er inspirert av 70- og 80-tallets skrekkfilm og eksperimenterer med den underliggende tilstanden av galskap og paranoia.

NOR 1998 | Exp. | 3 min Director: Jannicke Låker

Marotte is a theatre figure from the medieval period where the figure reflects the costume of the fool who used it. The film is inspired by 70s and 80s horror films, and experiments with the underlying state of madness and paranoia. *

SPIDERWOMAN Spiderwoman er én i serien av “non editing video works”, der ideen var å gjøre arbeidet i én tagning. I serien finnes også arbeidet ”Spiderman” der Spiderwoman er aggressor og Spiderman offer. * Spiderwoman is one film in a series of ’non editing video works’ where the idea was to shoot the work in one take. The series also consist of the work ’Spiderman’, where Spiderwoman is the aggressor and Spiderman the victim.

62

NOR 1998 | Exp. | 1 min Director: Jannicke Låker


NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 2 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 2

SØNDAG 13:00

CONTINUAL SHOOTING WITH CANON Samir Tasaft og Karim Bounbaa fra Marokko synger den franske barnesangen Frère Jacques i kanon i sitt nye hjemland - Frankrike. Underveis i filmen oppstår det små, men dramatiske skifter: sangen brytes opp og skifter gradvis karakter.

NOR 1999 | Exp. | 8 min Director: Andrea Lange

Featuring Moroccan-born Samir Tasaft and Karim Bounbaa singing the French children’s song Frère Jacques in cannon, in their new country of residence – France. During the course of the film, small but dramatic shifts take place: The order of the song breaks down and gradually changes character. *

WE ARE REAL TOURISTS… YES Ni forskjellige personer uttaler seg om det å bo og arbeide i en fremmed kultur. Uttalelsene er flettet sammen med dokumentariske klipp fra bl.a. en butikk på landsbygda på Sri Lanka, mennesker i bevegelse under det tidligere World Trade Centeri New York, urbant gateliv og naturscener hvor en flokk elefanter bader. *

NOR 1999 | Exp. | 10 min Director: Leif Gaute Staurland

Nine people tells us how it is to live and work in a foreign culture. The statements are combined with images from a shop in a village in Sri Lanka, people walking under the former World Trade Center in New York, urban street life and nature scenes of elephants bathing.

ONCE A LULLABY Once a Lullaby skildrer møtet mellom en far og hans voksne datter. En tidligere godnattsang får motsatt effekt da den blir gjenstand for latterkrampe. Tross latteren, synliggjør farens skjøre stemme og nærheten som oppstår mellom dem, et alvor. *

NOR 1999 | Exp. | 2 min Director: Mariken Kramer

Once a Lullaby portrays the encounter between a father and his now adult daughter. A lullaby evokes the opposite effect when it results in laughter. Despite the laughter, the brittle voice of the father and the closeness between the two reveals a grave backdrop.

HARVEST Harvest viser to eldre mennesker som spiser sammen i stillhet. Stenseth har filmet i en amatøraktig stil: det er blandet lys, slow motion og bildene har en kornete tekstur. Det siste tilfører en sensitivitet til videoessayet. Lydbildet består av samplet ellevehundretallsmusikk, og atmosfæren den skaper henger på en intuitiv måte sammen med det visuelle.

NOR 1999 | Exp. | 10 min Director: Anne Lise Stenseth

Harvest shows two old people eating together in determined silence. Stenseth filmed in an ‘amateur’ style: we see mixed lighting, slow motion and a grainy texture. The last adds a level of sensitivity to the video essay. The sound image consists of sampled twelfth-century music and the atmosphere it creates hangs intuitively together with the visual imagery. *

63


SØNDAG 13:00

NORSK FILMKUNST 1990-2000: DEL 2 NORWEGIAN FILM ART 1990-2000: PART 2 DESTROY ALLAN

Etter en tragisk kjærlighetshistorie i København bearbeidet jeg sorgen gjennom å animere fotografier tatt i Allans leilighet.

NOR 1999 | Exp. | 1 min Director: Sabina Jacobsson

After a bad love story in Copenhagen I processed my grief by an animation on photographs taken in Allan’s apartment. *

FLIP FILM Denne reisen gjennom et urbant landskap er et stakkato blikk på San Francisco fra innsiden av en buss. I tradisjonen fra 1890-tallets Biograph-filmleker animeres en flippbok og filmen utforsker den gjentagende prosessen: det er en film av en flippbok med fotografier fra en film av en fotograf og filmskaper.

NOR 1999 | Exp. | 2 min Directors: Ellen Ugelstad, Alfonso Alvarez

This trip through the urban landscape is a staccato peek at San Francisco from the inside of a bus. An animated flip book in the tradition of Biograph’s 1890 film toy, the Mutoscope, this sixty-second film explores the reiterative process: it is a film of a flip-book of photographic stills from a film by a photographer and a filmmaker. *

ALL ABOUT ATTITUDES

Serien All About Attitiudes består av seks videoarbeider som kommenterer spenningen mellom stereotypiske rollemodeller og karakterer som står utenfor dette synet - outsiders. De seks arbeidene har titler som er hentet fra kjente kommersielle slagord.

NOR 2000 | Exp. | 11 min Directors: Trine Wester, Anneke von der Fehr

The series All About Attitiudes consist of 6 video-works that all comments on the tension between stereotypic role models and outsiders characters, each titled with different well known commercial slogans. In these video-works, artist Synne Røbekk and Anne Britt Rage also contributes. *

AMOMENTUM Med Amomentum ønsket jeg å visualisere en ultimat tilstedeværelse; selve øyeblikket for eksistens, når og hvor alt kan oppstå, om sjansen er høy eller lav. Ikke en apokalypse, kun et symbolsk øyeblikk av universell orden. Dette verket er laget som en loop, som kan fortsette til det ikke er mer. With Amomentum I wanted to visualize an ultimate presence, the actual moment of existence, when and where anything can occur, whether odds are high or low. Not an apocalypse, just a symbolic moment of universal order. Originally it was made as a loop, to go on forever until it is no more. *

64

NOR 2000 | Exp. | 2 min Director: Pekka Persson


74 min

MULTIPLIÉ DANSEFILM | MULTIPLIÉ DANCE FILM

MULTIPLIÉ DANSEFILM

SØNDAG 18:00

MULTIPLIÉ DANCE FILM

I 2015 ble Multiplié dansefilm til gjennom et samarbeid mellom DansiT og Minimalen Kortfilmfestival. Årets program tar utgangspunkt i den unike profilen til Multiplié Dansefestival, der dansekunsten bøyes og tøyes inn i nye, overraskende og engasjerende former.

Back in 2015, Multiplié Dance Film was established as a cooperation between DansiT and Minimalen Short Film Festival. This year’s programme is based on the unique profile of Multiplié Dance Festival, which explores and bends the art of dance into new, surprising and exciting forms.

DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale utøvere og organisasjoner/institusjoner.

DansiT is a regional dance agency for professional dance artists in South-Trøndelag. DansiT’s main goal is to strengthen and develop the professional dance field in the region. DansiT offers a production space, residency program, co-productions and various workshops/seminars for dance artists.

DansiT tilbyr både utøver- og publikumsrettede aktiviteter som workshops, residens, gjestespill, Åpen Scene for Dans, Dansens dag og Multiplié Dansefestival. I tillegg er DansiT norsk partner i den internasjonale dansefilmkonkurransen 60secondsdance.

DansiT promotes, offers and delivers a range of dance-related activities, such as national and international guest performances and touring network. In addition, DansiT is Norwegian partner in the international dance film competition 60secondsdance.

Kurator & kontakt | Curator & contact: DansiT - Eline Bjerkan www.dansit.no e: eline@dansit.no, t: + 47 45496192

EXQUISITE CORPS Førtito amerikanske koreografer uttrykker sin kjærlighetserklæring til dansen. Forty-two American contemporary choreographers link together on a chain love letter to dance.

USA 2016 | Fic. | 6 min. Director: Mitchell Rose Script: Mitchell Rose Cast: Bebe Miller, David Dorfman, Victoria Marks, Kyle Abraham, a.o. Production: Mitchell Rose t: +1 614 505 3515, e: MitchellRose@mac.com

SPINA BIFIDA Elen danser på sitt favorittsted ved sjøen. Hun er født med ryggmargsbrokk, og bruker derfor rullestol. Elen is dancing on her favourite spot by the sea. She is born with Spina Bifida, and is using a wheelchair.

NOR 2016 | Fic. | 1 min Director: Håvard Wettland Gossé Cast: Elen Øyen | Production assistant: Arne Bye Production: Spætt Film AS t: +47 98878923, e: havard@spaett.no

65


SØNDAG 18:00

MULTIPLIÉ DANSEFILM | MULTIPLIÉ DANCE FILM BODY LANGUAGE ZONE Gjennom fire ulike episoder byr en konsulent på sin kvalifiserte kunnskap om anvendelse av kroppsspråk i kontorlokaler. In four episodes, a consultant gives expert advice on body language for the office environment.

FIN 2015 | Fic. | 10 min Director: Kim Saarinen Script: Johanna Keinänen, Kim Saarinen Camera, Editing: Kim Saarinen | Music: Dave Forestfield Narration: Sami Kojonen | Cast: Johanna Keinänen Production: Johanna Keinänen t: +35 8504030278, e: kim.saarinen@outlook.com

ITSY BITSY Det finnes visstnok ni forskjellige typer intelligens: naturalistisk, musikalsk, logisk-matematisk, eksistensiell, mellommenneskelig, kroppslig/kinest tisk, språklig, selvinnsikt og visuell intelligens. Itsy bitsy undersøker alternative former for intelligens som ennå ikke har blitt beskrevet. According to research, there are nine different types of intelligence: naturalistic, musical, logical-mathematical, existential, interpersonal, bodily-kinaesthetic, linguistic, intra-personal, and spatial. Itsy bitsy questions alternative types of intelligence not previously defined.

USA 2015 | Fic. | 7 min. Directors: Lisa Kusanagi, Juju Kusanagi Script, Cast: Lisa Kusanagi, Juju Kusanagi Camera: Annisa Amalia | Editing: Juju Kusanagi Composers: Maxwell Transue, Tony Denove Production Designer: Lisa Kusanagi Production: Lisa Kusanagi t: (419) 835-4982, e: kusanagi.sisters@gmail.com

STEADFAST Steadfast er basert på et eventyr av H.C. Andersen, og omhandler tema som ensomhet og tilbaketrukkethet. Based on a story by H.C. Andersen, Steadfast is a stylized take on themes of solitude and isolation.

CZE 2014 | Fic. | 9 min. Director: Regina Hofmanova Script: Regina Hofmanova | Camera: Tim Spreng Editing: Chiara Finello | Cast: Jakub Sedlacek, Anna Kocianova Production: Regina Hofmanova t: 0042 0603225303, e: regina.hofmanova@gmail.com

CHAN Det kinesiske ordet «chan» betyr meditasjon. Hva skjer med bevisstheten til en lærd mann når han, inspirert av atmosfæren rundt et forlatt buddhistisk kloster, går inn i en dyp meditasjon? Kan denne transformative prosessen visualiseres gjennom dans? The Chinese word “chan” means meditation. When an adept, inspired by the atmosphere of an abandoned Buddhist monastery, goes deep into meditation, what happens to his consciousness? Could the process of transformation be visualized in the form of a dance?

RUS 2016 | Fic. | 7 min. Director: Manas Sirakanyan Choreography: Brahim Bouchelaghem Music: Aleksi Aubry Carlson, Rene Aubry Cast: Dmitry Li Production: Manas Sirakanyan e: manas.sirakanyan@yahoo.com

SINK OR SWIM En guttegjeng leker i en forlatt svømmehall. Leken har sine egne regler og hierarkier, og guttene egger hverandre opp til å utfordre grenser. Nykommerne Yinka og Glenn må bevise at de fortjener en plass innad i gruppa. In an otherwise deserted swimming pool, a group of boys play a game with its own rules and hierarchy. The boys continually goad one another into going another step further. Newcomers Yinka and Glenn need to prove themselves.

66

NED 2014 | Fic. | 10 min. Director: Michiel Vaanhold Script: Michiel Vaanhold, Jaakko Toivonen Production: Bosbros Contact: Michiel Vaanhold t: +31 647238143, e: info@michielvaanhold.nl


MULTIPLIÉ DANSEFILM | MULTIPLIÉ DANCE FILM

SØNDAG 18:00

TAILORED En skredder og hans kone, på en dag lik alle andre dager. Så kommer hun inn. Plutselig: Et uhell, et blikk… si enda ett ord, og albuene vil røre ved hverandre. Den rytmiske utførelsen av skredderfaget blir en dans. A tailor, his wife: a day like any other. Then she comes in. Suddenly a mistake, a glimpse... one more word and the elbows will touch. The rhythmic gestures of the craft become a dance.

ITA 2014 | Fic. | 1 min. Director: Augenblick Script: Augenblick | Editing, Camera: Marco Longo Coreography, Cast: Alessandra Elettra Badoino, Marina Giardina, Fabio Poggi Production: Augenblick t: +39 3283811423, e: augenblick1234@gmail.com

YOUR BODY IS YOUR BUDDHA Vår forståelse av verden kan uttrykkes gjennom kroppen. Koreografien her undersøker, gjennom identifikasjon, en slags biologisk metamorfose ved hjelp av et bredt spekter dyrearter. Filmen er inspirert av de tidlige kronofotografiske eksperimentene til Muybridge og Marey.   The understanding of the world is expressed through the body. The choreography intends to investigate, through a process of identification, the countless possibilities of biological metamorphosis taking a cue from the first chronophotographic experiments realized by Muybridge and Marey and making use of a wide variety of wildlife species.

ITA 2014 | Fic. | 4 min. Director: Antonello Matarazzo Script: Simona Lisi, Antonello Matarazzo Editing, Music, Camera: Antonello Matarazzo Coreography, Cast: Simona Lisi Production: Antonello Matarazzo e: info@antonellomatarazzo.it

RHIZOPHORA 40 år etter Vietnamkrigen har ennå ikke krigens giftige etterlatenskaper forsvunnet. I en dans mellom drøm og virkelighet, følger vi elleve vitenamesiske ungdommer med funksjonshemminger som skyldes det kjemiske stoffet «Agent Orange». It has been forty years since the Vietnam War. Yet, its toxic remnants are not fading. Dancing between waking and dreaming, Rhizophora follows eleven Vietnamese youth, with disabilities caused by the toxic herbicide ‘Agent Orange’.

USA, DEU 2015 | Doc. | 16 min. Directors: Julia Metzger-Traber, Davide De Lillis Camera: Davide De Lillis, Julia Metzger-Traber, Do Thu Hien | Editing: Katelyn Stiles Costume: Mai Ngô Music: Barnaby Tree Cast:Huong Đinh, Mai Ngô, Long Nguyen, Long Canh, Đô Lê, Tuan Vuong, Hon Vy, Thuan Tran, Le Nguyen, Hóa Bùi, Dung Hà Production: ¿Che.Ne.So? t: +49 1755092005, e: julia.traber@cheneso.com

INTANGIBLE BODY

En eksperimentell film som undersøker hva som kan defineres som en kvinnekropp i vår digitale samtid. I Iran er det ulovlig for kvinner å danse offentlig, til og med animerte filmer som viser dansende kvinner blir sensurert. Denne filmen utfordrer grensene for hva som kan være en kropp, en dans eller en iransk kvinne. An experimental film exploring the censorship of Iranian women’s dance performance and what constitutes a woman’s body in the digital age. Given that women dancing in public is illegal in Iran today – and even animated movies are censored – this film plays with thedefinitions of what constitutes a body, a dance, or an Iranian woman.

USA 2016 | Ani. | 3 min. Director: Emelie Mahdavian Choreography: Aisan Hoss Editing: Emelie Mahdavian Music: Gretchen Jude Motion Capture: Jesse Smith Model, Visual Design: Shunxu Huang Animation Supervisor: Michael Neff Production: Emelie Mahdavian, t: (510) 323-5570, e: emeliem@protonmail.com

67


SØNDAG 20:00

KORTE GODBITER | SHORT TREATS

90 min

TEN METER TOWER (HOPPTORNET) Situasjonen i seg selv belyser et dilemma. Frykten for å gjøre det eller ydmykelsen i å gi seg. Hvordan er vi når vi nøler, og når vi bestemmer oss? Hvordan oppfører vi oss når vi er alene, og hvordan forholder vi oss til andre? The situation itself highlights a dilemma. The fear of going for it, or the humiliation of backing down. What are we like when we hesitate, and when we decide? How do we behave when we’re alone, and what are we like when relating to others?

SWE 2016 | Doc. Exp. | 16 min. Directors: Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson Script: Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson Editing: Maximilien Van Aertryck Sound: Gustaf Berger, Lars Wignell Production: Plattform Produktion AB - Axel Danielson, Erik Hemmendorff | Contact: Theo Tsappos − SFI t: +46 86651133, e: theo.tsappos@sfi.se

LOVE Abstrakte haikulignende situasjoner avslører forandringen i atmosfæren på en planet, forårsaket av forandringer i gravitasjon og lys.

FRA, HUN 2015 | Ani. Exp. | 15 min. Director: Réka Bucsi

Abstract haiku-like situations reveal the change in atmosphere on one planet, caused by the change of gravity and light.

Production: Marc Bodin-Joyeux, Gábor Osváth Contact: Dániel Deák, t: +36 207755700 e: danieldeak@daazo.com

Script: Réka Bucsi | Sound: Péter Benjámin Lukács

STEMS Om å få musikk ut av animasjonsdukke-bygging.

GBR 2015 | Ani. | 3 min. Director: Ainslie Henderson

Making puppet making make music.

Script: Ainslie Henderson Production, contact: Ainslie Henderson t: 07973867681, e: ainslieainslie@gmail.com

BROTHER IN MIDNIGHT SUN Brødrene Arne og Leif bor nord i Sverige. Selv om de begge er voksne menn i femtiårene, har de fremdeles store problemer med å kommunisere med hverandre. Arne and Leif, two brothers living in the north of Sweden. Although both in their fifties, they still have big issues communicating with one another.

68

SWE 2016 | Fic. | 8 min. Director: Lars Persson Script: Lars Persson Cast: Lennart Jähkel, Jacob Nordenson Production: Isabelle Björklund Contact: Lars Persson, e: kalkontelevision@gmail.com


KORTE GODBITER | SHORT TREATS

SØNDAG 20:00

THUNDER ROAD Betjent Arnaud elsket sin mor. Officer Arnaud loved his Mom.

USA 2015 | Fic. | 13 min. Director: Jim Cummings Script: Jim Cummings | Camera: Drew Daniels Cast: Jim Cummings Production: Mark Vashro Contact: Jim Cummings t: 6174069225, e: jimmycthatsme@mac.com

PUSSY En ung jente tilbringer kvelden hjemme alene. Hun bestemmer seg for å ha en herlig stund med seg selv, men ikke alt går etter planen.

POL 2016 | Ani. | 8 min. Director: Renata Gasiorowska

A young girl spends the evening alone at home. She decides to have some sweet solo pleasure session, but not everything goes according to plan.

Production: Ewa Jastrzebska Contact: Krakow Film Foundation - Marta Swiatek e: marta.swiatek@kff.com.pl

Script: Renata Gasiorowska

TIMECODE Luna og Diego er sikkerhetsvakter på parkeringsplassen. Diego tar nattskiftet, og Luna jobber på dagtid.

ESP 2016 | Fic. | 15 min. Director: Juanjo Giménez

Luna and Diego are the parking lot security guards. Diego does the night shift, and Luna works by day.

Script: Pere Altimira, Juanjo Giménez Camera: Pere Pueyo | Editing: Silvia Cervantes Music: Iván Céster Cast: Lali Ayguadé, Nicolas Ricchini, Vicente Gil, Pep Domenech

AUTUMN (HERBST) Mennesker er i stand til å lære. Dyr også. Hva med bamser? Human beings are able to learn. Animals also. Plush toys, too?

Production: Juanjo Giménez, Daniel Villanueva, Arturo Méndiz | Contact: Marvin&Wayne Short Film Distribution Worldwide All Rights e: fest@marvinwayne.com AUT 2015 | Exp. | 3 min. Director: Meinhard Rauchensteiner Camera, editing: Daniel Zimmermann Voice: Meinhard Rauchensteiner Production, contact: Six Pack Films - Gerald Weber, t: +43 1526099012, m: gerald@sixpackfilm.com

THE ORDINARY En ung mann har vunnet slaget mot en drage. Mens udyret dør i smerter, danser han sin seiersdans.

FRA 2016 | Exp. Fic. | 9 min. Director: Julien Dara, Simon Dara

A young man has overcome his battle against a dragon. While the beast goes out in agony, he dances to celebrate his victory.

Script: Julien Dara, Simon Dara | Camera: Balthazar Lab Editing: Camille Langlais | Sound: Robin Bouet, Juliette Heintz, Olivier Guillaume | Music: Erwann Kermorvant Cast: Jérémy Déglise Production: Christophe Clément Contact: La Distributrice de Films - Serge Abiaad t: +1 5145779389, e: serge@ladistributrice.ca

69


TRYKK / KOPISENTER PÅ HEIMDAL COOP / POSTEN

• Brosjyrer • Plakater • Posters • Rapporter • DM’er • Tidsskrifter • Konferanser • Programmer • Sort/hvitt og farge digitalprints

Alt i reklame- og kontortrykksaker Kontakt oss for pristilbud

VISEN ADRESSEA

Heimdalsveien 3 • Telefon 72 59 22 60 / 906 02 970 heimdal@heimdaltrykkeri.no • www.heimdaltrykkeri.no

INNRAMMINGEN AV FESTIVALPRISEN BLIR BESØRGET AV:

SKREDDERSYDD INNRAMMING

Innherredsveien 9 7014 Trondheim Tlf. 73 53 26 20 info@listoghempe.no 70

www.listoghempe.no


71


TORSDAG 10:00

BARNIMALEN 1 | CHILDREN’S PROGRAMME 1

50 min

BARNIMALEN 1

CHILDREN’S PROGRAMME 1

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 1.–4. trinn.

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 1 – 4.

PUPPAN TE PAPPA Barnefilmklubben arrangerer hvert år animasjonskurs der barna får lage film helt på egen hånd, og her er resultatet! I år ble det musikkvideo av sangen Puppan te pappa.

NOR 2016 | Ani. | 2 min Director: Bente Aasheim

The kids who are members of the Children’s Film Club of Trondheim made a music video at their animationworkshop this year.

Production: Bente Aasheim Contact: BFK

Script, Animation: Barna i BFK

THE RED HERRING (PIPOPINGVIINI) En animert komedie om pingviner som blir for grådige til deres eget beste. An animated comedy about a group of penguins getting too greedy for their own good.

FIN 2015 | Ani. | 6 min Director:Leevi Lemmetty Production:Tamsin Lyons Contact: The Finnish Film Foundation - e: suvi. paavola@ses.fi

NINA Nina finner en mystisk gjenstand når hun leker gjemsel i bursdagsselskap, er det kanskje flere som har funnet noe mystisk? Og er farfar plutselig blitt veldig glemsk? Trøndersk science fiction fra Trondheim amatørfilmklubb.

NOR 2015 | Fic. | 17 min Director: Øyvind Johansen Contact: johansen_oyvind@hotmail.com

Nina is playing hide and seek with her friends, and suddenly she finds a mysterious object. A science fiction movie made in Trondheim.

CATS & DOGS En film om vennskap, og der nye vennskap bygges på en uventet krise. A short about friendship. One can’t force a friendship, but an emergency can build a friendship.

CHE 2015 | Ani. | 6 min Director: Jesús Peréz Production: Gerd Gockell Contact: gerd.gockell@anigraf.org

WOLF

72

Ulven prøver å finne en ufortstyrret plass i skogen for å utøve sin hemmelige hobby som ballettdanser. Plutselig dukker det opp en uventet tilskuer i buskene.

DEU 2015 | Ani. | 4 min Director: Julia Ocker

The wolf is wandering through the woods, trying to find a peaceful spot to practise his secret hobby. But then a spectator shows up in the bushes.

Production: Thomas Meyer-Hermann Contact:studio@filmbilder.de

Animation: Ferdinand Engländer


BARNIMALEN 1 | CHILDREN’S PROGRAMME 1 TORSDAG 10:00 FISKEBOLLA I SJOKOLADESAUS Barnefilmklubben arrangerer hvert år animasjonskurs der barna får lage film helt på egen hånd, og her er resultatet! I år ble det musikkvideo av sangen Fiskebolla i sjokoladesaus.

NOR 2016 | Ani. | 3 min Director: Bente Aasheim

The kids who are members of the Children’s Film Club of Trondheim made a music video at their workshop this year.

Production: Bente Aasheim Contact: BFK

Script, Animation: Barna i BFK

DET SISTE NORSKE TROLLET (THE LAST NORWEGIAN TROLL) I gamle dager pleide Norge å være et trygt sted for troll, men ikke nå lenger. En dag bestemmer tre unge geiter seg for å bli kvitt det gamle trollet som bor under ei bru. In the old days, Norway used to be a safe haven for Trolls, but not anymore. One day three young goats decide to get rid of an old Troll living under a bridge.

47 min

NOR 2010 | Ani. | 13 min Director: Pjotr Sapegin Script, Animation: Pjotr Sapegin Camera: Janne K. Hansen Production: Pravda AS - Gry Nøstdahl Contact: Pravda AS - e: mail@pravda.no

BARNIMALEN 2 | CHILDREN’S PROGRAMME 2 TORSDAG 12:00

BARNIMALEN 2

CHILDREN’S PROGRAMME 2

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 5.­–7. trinn.

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 5 – 7.

PUPPAN TE PAPPA Barnefilmklubben arrangerer hvert år animasjonskurs der barna får lage film helt på egen hånd, og her er resultatet! I år ble det musikkvideo av sangen Puppan te pappa.

NOR 2016 | Ani. | 2 min Director: Bente Aasheim

The kids who are members of the Children’s Film Club of Trondheim made a music video at their animationworkshop this year.

Production: Bente Aasheim Contact: BFK

Script, Animation: Barna i BFK

CATS & DOGS En film om vennskap, og der nye vennskap bygges på en uventet krise. A short about friendship. One can’t force a friendship, but an emergency can build a friendship.

CHE 2015 | Ani. | 6 min Director: Jesús Peréz Production: Gerd Gockell Contact: gerd.gockell@anigraf.org

73


TORSDAG 12:00

BARNIMALEN 2 | CHILDREN’S PROGRAMME 2

FIRST SNOW (PRVNÍ SNÍH) En fortelling om det nysgjerrige lille pinnsvinet som går seg vill i skogen og må begi seg ut på en farlig reise for å finne tilbake til hiet sitt. A fairy tale about the curious little Hedgehog who gets lost in snowy woods and heads out for a dangerous adventure to find his den.

CZK 2015 | Ani. | 14 min Director: Lenka Ivancikova Production: Dita Knotova Contact: ivancikova@hotmail.com

THE RED HERRING (PIPOPINGVIINI) En animert komedie om pingviner som blir for grådige til deres eget beste. An animated comedy about a group of penguins getting too greedy for their own good.

FIN 2015 | Ani. | 6 min Director:Leevi Lemmetty Production:Tamsin Lyons Contact: The Finnish Film Foundation - e: suvi. paavola@ses.fi

WOLF Ulven prøver å finne en ufortstyrret plass i skogen for å utøve sin hemmelige hobby som ballettdanser. Plutselig dukker det opp en uventet tilskuer i buskene.

DEU 2015 | Ani. | 4 min Director: Julia Ocker

The wolf is wandering through the woods, trying to find a peaceful spot to practise his secret hobby. But then a spectator shows up in the bushes.

Production: Thomas Meyer-Hermann Contact:studio@filmbilder.de

Animation: Ferdinand Engländer

FISKEBOLLA I SJOKOLADESAUS Barnefilmklubben arrangerer hvert år animasjonskurs der barna får lage film helt på egen hånd, og her er resultatet! I år ble det musikkvideo av sangen Fiskebolla i sjokoladesaus.

NOR 2016 | Ani. | 3 min Director: Bente Aasheim

The kids who are members of the Children’s Film Club of Trondheim made a music video at their workshop this year.

Production: Bente Aasheim Contact: BFK

Script, Animation: Barna i BFK

DET SISTE NORSKE TROLLET (THE LAST NORWEGIAN TROLL) I gamle dager pleide Norge å være et trygt sted for troll, men ikke nå lenger. En dag bestemmer tre unge geiter seg for å bli kvitt det gamle trollet som bor under ei bru. In the old days, Norway used to be a safe haven for Trolls, but not anymore. One day three young goats decide to get rid of an old Troll living under a bridge.

74

NOR 2010 | Ani. | 13 min Director: Pjotr Sapegin Script, Animation: Pjotr Sapegin Camera: Janne K. Hansen Production: Pravda AS - Gry Nøstdahl Contact: Pravda AS - e: mail@pravda.no


50 min

HVORDAN TROLLET BLE LAGET HOW THE TROLL WAS MADE

Vi gleder oss til å kunne tilby barna som besøker Barnimalen et møte med Pjotr Sapegin og Kristin Günter. Rett etter hvert av filmprogrammene Barnimalen 1 og 2 vil de vise og forklare hvordan filmen Det siste norske trollet ble laget, og fortelle hva som kreves for at en historie skal bli til en god animasjonsfilm. Pjotr Sapegin er en av våre mest kjente og prisbelønte animatører. Han har vunnet et stort antall priser for sine kortfilmer, både i Norge og internasjonalt. Kristin Günther har vært scenograf og rekvisittmaker på denne filmen. I gamle dager fantes det troll i hele Norge, nå er det bare ett igjen. Det aller siste, norske trollet bor alene under brua, men en sommerdag er det noen som forstyrrer ham – det er de tre bukkene Bruse som har lagt veien over brua på vei til setra for å gjøre seg fete. Men denne gangen blir historien fortalt fra trollets side.

TORSDAG 11:00, 13:00

Forestillingen arrangeres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim og med støtte fra NFK Frifond. Merk: Det er påmelding både for Barnimalen-filmprogrammene og den påfølgende forestillingen, send en e-post til barn@minimalen.com for å reservere. Det er begrensede antall plasser, spesielt på forestillingen med Sapegin og Günter.

Please note: This filmmaker meeting for children with Pjotr Sapegin and Kristin Günter is in Norwegian language only.

Pjotr Sapegin (f. Moskva 1955) hadde 15 års erfaring som scenedesigner ved forskjellige russiske teatre før han flyttet til Norge i 1990 og begynte å arbeide med animasjonsfilm. Han var med og starte Studio Magica i 1990, og i 2001 etablerte han produksjonsselskapet Pravda sammen med flere. Han har en stor produksjon av animasjonsfilm bak seg og har mottatt en rekke priser i inn- og utland for sine kortfilmer. Sapegin bruker ulike teknikker og materialer i filmene sine, som multiplanteknikk, cut-out og figurer av plastelina.

Filmografi (utdrag): Edvard (fem episoder 1992-1996) Ippolita – den lille amasone (1994) Katten Mons (1995) Huset på Kampen (1998) Saltkvernen (1998) Sniler (1999) Aria (2001) Nå skal du høre... (2005) Det siste norske trollet (2010) Berserk (2013)

75


TIRSDAG 18:15

FORUM: SAMTIDSPROPAGANDA

Antikvariatet

SAMTIDSPROPAGANDA

CONTEMPORARY PROPAGANDA

Begrepet “post-truth” var et av nyordene i 2016 – et år der det ble stadig tydeligere at det å føle at man har rett står i ekvivalens til det å kunne argumentere for at man har rett. Bevis, fakta og sannhet blir mer usikre størrelser, og konspirasjonsteorier gjør seg mer gjeldende på ulike områder og med stadig mer synlighet i offentlig meningsdannelse.

The term ’post-truth’ became the Oxford Dictionary Word of the Year in 2016 – a year where it became increasingly evident that to feel one is right is equal to be able to argue that one is right. Evidence, facts and truth are steadily becoming more uncertain concepts, and conspiracy culture is made ever more present in different areas, growing more visible in discussion and public opinion.

I samarbeid med Vitenskapsteoretisk forum (Vitforum) ved NTNU inviterer Minimalen til en samtale som utforsker det vi kaller samtidspropaganda, med fokus på hvordan film og sosiale medier brukes i konstruksjon og distribusjon av konspirasjonsteori. Selv om bruken av film i konspirasjonskultur ikke er et nytt fenomen, har internett, med sine muligheter for streaming, nettfora og kommentarfelt, gitt nye plattformer for å skape, uttrykke, dele og ta del i denne kulturen. Den nye tilgjengeligheten for deltagelse har de siste tiårene bidratt til et skifte fra bruken av film som et enestående medium for propaganda fra én til mange, stat til massene, og over til en av flere måter et globalt nettverk fundert i grasrota kan samles om sannheter og verdenssyn.

Minimalen and Vitenskapsteoretisk forum (Vitforum) at NTNU invites you to a panel that explores what we are calling contemporary propaganda, focusing on how film and social media are used in the construction and distribution of conspiracy theories. Even though the use of film within conspiracy culture is far from new, the Internet, with its possibilities for streaming, online forums and viral reach, has provided new platforms for creating, expressing, sharing and being part of this culture. In the last decades, this new participatory availability has contributed to a shift from the use of film as a unique medium for propaganda from one to the many, state to the masses, to being one possibility among others for global networks based in the grassroots to gather around truths and world views.

Våre tre innledere vil gi et innblikk i konspirasjonskultur i dagens samfunn. Første innleder vil bidra med å gi et bilde av de norske konspirasjonsmiljøene, før de to påfølgende innlederne vil diskutere bruken av filmmediet i konspirasjonskultur generelt, med eksempler som spenner fra dokumentarfilmserien Zeitgeist (Peter Joseph, 2007, 2008, 2011), der spørsmål om bildet som bevis gjør seg gjeldende, til spredning av konspirasjonsteori gjennom YouTube-monologer og videoessay med utgangspunkt i kontroversen i spilljournalistikk kjent som Gamergate. Etter innledningene inviterer vi til åpen diskusjon.

Our three speakers will provide a look into today’s conspiracy culture. The focus of the first talk will be the Norwegian context, before the next two speakers will discuss the use of the film medium in examples such as the documentary series Zeitgeist (Peter Joseph, 2007, 2008, 2011), where questions of the image as evidence is especially pressing, and the dissemination of theories of conspiracy through YouTube monologues and video essays, by way of the controversy in game journalism known as Gamergate. After the three introductory talks we invite you to join in an open discussion.

76

John Færseth er journalist, forfatter og foredragsholder. I 2013 ga han ut boken KonspiraNorge, den første boken om norske konspirasjonsteoretiske miljøer.

John Færseth is a journalist, author and public speaker. In 2013 he published the book KonspiraNorge, the first book about Norwegian communities of conspiracy theories.

Bjørn Sørenssen er professor emeritus i film- og medie­ vitenskap ved NTNU med forskningsinteresse i feltene film­historie, dokumentarfilm og medieteknologi.

Bjørn Sørenssen is Professor Emeritus in Film and Media Studies at NTNU. His fields of research include film history, documentary film and media technology.

Kristine Ask er førsteamanuensis ved NTNU der hun forsker på internettkultur og dataspill. En særlig interesse er hvordan brukere av IKT utvikler nye former for kunnskapsproduksjon og samhandling.

Kristine Ask is an Associate Professor at NTNU. She researches Internet culture and gaming, and is particularly interested in how users of these technologies develop new forms of knowledge production and interaction.


77


ONSDAG 18:00

FESTFORESTILLING | REGIONAL PREMIERES

Midtnorsk Filmsenter og Minimalen inviterer til en storslått festforestilling i Liv Ullmannsalen med tre nye kortfilmer fra den midtnorske filmbransjen. Bak filmene står unge og erfarne side om side, og manifesterer tre ulike uttrykk gjennom sine verker.

Midtnorsk filmsenter (The Regional Film Centre) and Minimalen invites to a festive screening in the Liv Ullmann theatre with three new short films from the film industry of central Norway. Behind the films are young and experienced people side by side, manifesting three different expressions.

Paul Hensrud i To Sølvmynter har sammen med Gine Moen Kirkholt i Ninjafilm produsert Förändring Fryder, hvor Erik Paulsen og Astrid Thorvaldsen er manusforfattere og regissører. Dette er den første kortfilmen de har fått støtte til fra Midtnorsk Filmsenter. Selv om filmen er rykende fersk, har den allerede debutert internasjonalt i det prestisjetunge konkurranseprogrammet til festivalen Flickerfest i Australia.

Paul Hensrud in To Sølvmynter has, together with Gine Moen in Ninjafilm, produced Ready to Assemble, with Erik Paulsen and Astrid Thorvaldsen as scriptwriters and directors. This is the first short film for which they have received support from the regional film centre. Although the film is brand new, it has already had its international debut in the prestigious competition programme of Flickerfest in Australia.

Den legendariske animatøren Thor Sivertsen presenterer sin nydelige animasjon Cineplasto med musikk av Motorpsycho, en film som allerede har deltatt i den gjeve animasjonskonkurransen Encounters Bristol i England.

Legendary animator Thor Sivertsen presents his gorgeous animated short Cineplasto with music by Motorpsycho, a film that has already participated in the esteemed animation competition at Encounters Bristol in England.

Og sist men ikke minst viser en av våre mest erfarne kortfilmskapere, Vidar Dahl, sin nye film Opprydding som er produsert av Petter Schancke Olsen i Kindergarten Media.

And last but not least, one of our most experienced short film makers, Vidar Dahl, shares his new film Cleaning Up, produced by Petter Schancke Olsen of Kindergarten Media.

Festforestillingen starter i Nova 1 og glir over i en mottakelse i kjelleren på Olavs pub ca. kl 19:30 (lokalisert i samme bygning).

The film screening starts out in Nova 1, and will slide over to the opening reception in the cellar of Olav’s pub (located in the same building).

FÖRÄNDRING FRYDER (READY TO ASSEMBLE) Rune og Pernille finner stuebordet ødelagt på mystisk vis. På jakt etter et nytt stuebord på IKEA møter forholdet deres større prøvelser enn de hadde sett for seg. Er dette den naturlige gangen i et forhold, eller ligger det en større konspirasjon bak? Rune and Pernille suddenly find their living room table unexplainably broken. On the look for a new table at IKEA, their relationship runs into bigger ordeals than they ever would have imagined. Is this really how a relationship works, or are they the subjects of a conspiracy?

78

NOR 2016 | Fic. | 20 min Directors: Astrid Thorvaldsen, Erik Paulsen Script, editing: Astrid Thorvaldsen, Erik Paulsen Camera: Thomas Lind, Kristoffer Bergersen Sound Design: Eli Nygård Music: Andreas Gutuen Aaser Cast: Atle Antonse, Marianne Meløy, Jakob Schøyen Andersen, Erling Rinnan Green Production: Gine Moen Kirkholt - Ninjafilm, Paul Hensrud - To Sølvmynter Film Contact: Gine Moen Kirkholt, t: +47 45290848, e: gine@ninjafilm.no


CINEPLASTO En abstrakt animasjonsfilm med musikk av Motorpsycho. Flytende former og farger som er skapt ved å kutte 1 mm tynne skiver av blokker med modelleire, og slik gradvis avdekke de skjulte mønstre og former.

NOR 2015 | Exp. Ani. | 5 min. Director: Thor Sivertsen

An abstract, animated short with music from the Norwegian band Motorpsycho. Floating shapes and colours created by cutting 1 mm thin slices off blocks of modelling clay, gradually revealing the patterns and shapes hidden inside.

Production, contact: Thor Sivertsen, t: +47 93401122 e: thor.sivertsen@ntebb.no

Script, Camera, Animation, Editing: Thor Sivertsen Music: Motorpsycho

OPPRYDDING (CLEANING UP) Erasto sørger i kirken, og utenfor står det en politibil og venter på ham. Uten et ord tar fortellingen oss med på en sterk og tankevekkende reise gjennom Erastos opplevelser, mens tragedien utspiller seg foran øynene hans. Erasto mourns in church, and outside there is a police car waiting for him. Without a word, the narrative takes us on an emotional and thought-provoking journey through the experiences of Erasto as the uneasiness of tragedy unfolds before his eyes.

NOR 2016 | Fic. | 8 min Director: Vidar Dahl Script: Gjermund Gisvold | Camera: Øystein Moe Editing: Stian Nilssen Sound Design: Sander Stedenfeldt Olsen Cast: Kingsford Siayord, Torstein Andersen, Ole Romsdal Production, Contact: Kindergarten Media AS - Petter Schanke Olsen, t: +47 92411147 e: petter@kindergarten.no

Husk å bestille bord før eller etter forestilling Åpent man - lør fra kl. 11.00 Søndager fra kl. 15.00

Lunsj, tapas, vin og cocktailbar

Velkommen til byens tapasrestaurant Inngang ved Bakke bru, ved siden av Surnadal Sparebank

Kjøpmannsgata 40 • Tlf 45 22 24 88 • firmapost@bakgaarden.com • www.bakgaarden.com

79


FREDAG 21:00

MUSIKKVIDEOFEST | MUSIC VIDEO PARTY

I samarbeid med Helmet Films & Visual Effects og Midtnorsk Filmsenter har vi gleden av å invitere til nyårets heftigste fest. Velkommen til en kveld fullstappet av filmer, konserter, dj, piñata, popkorn og dans. Og ikke minst premiere på musikkvideoen Shadows til bandet Dreamarcher.

In cooperation with Helmet Films & Visual Effects and Midtnorsk Filmsenter, we are pleased to invite you to the hottest party of the new year. Welcome to an evening packed with movies, concerts, dj, piñata, popcorn and dancing. And not least, the premiere of the music video Shadows with the band Dream Archer.

Utover kvelden vil et nytt, mystisk band sette føtter og sinn i transe, før du blir ledet inn i de sene nattetimer av en energisk DJ/VJ-duo.

During the evening, a new, mysterious band will put feet and mind in trance, before you are led into the late hours by an energetic DJ/VJ duo.

Musikkvideo er kortfilm så godt som noe, og en filmform Minimalen gjerne gir plass til. Kommersielt var musikkvideoen på topp på 80- og 90-tallet, parallellt med MTVs stadig mer dominerende popkulturelle posisjon. Siden den gang har musikkvideokanalens innflytelse blitt stadig mindre. Det betyr ikke at musikkvideoen har blitt borte. Nye generasjoner av musikere og musikkvideoprodusenter med nye former for distribusjon og visningskanaler på internett har ført til en overflod av filmer for den som er interessert og villig til å lete.

Music videos are short films as good as any, and a film form Minimalen gladly would like to give some space. Commercially, the music video peeked in the 80s and 90s, in parallel with MTV’s increasingly dominant pop cultural position. Since then, the influence of MTV has dwindled. That does not mean that the music video has disappeared. New generations of musicians and music producers with new forms of distribution and screening channels on the Internet has led to an abundance of films for those who are interested and willing to search.

Musikkvideoen er ikke en sjanger, men en type kortfilm som kan innholde det meste. Dansefilmer, rene filmatiske eksperimenter, lek med forholdet mellom bilde og lyd, konsertopptak. Musikkvideoen tilbyr også store muligheter for filmskapere som hengir seg til fortellingens kraft, og det episk storslåtte. ADRESSE: Helmet Studio, Nedre Ila 39

80

The music video is not a genre as such, but a type of short films that can contain just about anything. Dance films, pure cinematic experiments, play with the relationship between image and sound, concert recordings. The music video also offers great opportunities for filmmakers indulging in the narrative realm, and the epically grandiose. ADDRESS: Helmet Studio, Nedre Ila 39


KAMERA

PR.DAG

RED Epic Dragon RED Scarlet EVF (ink +1 module) RED ZOOM 18-50mm RED PRO 18mm RED PRO 35mm RED PRO 85mm ARRI MB 20 II med filter kompendie ARRI FF-5 følgefokus O’CONNOR 10305 O’CONNOR 2575D Kamerahode Korte bein/Lange bein THE CLUTCH skulderrig Easyrig 3 Cinema

GRIP

STUDIO

PRIS

1 Dag 2 Dager 3 Dager 4 Dager 5 Dager En Uke

5000 9000 12 000 15 000 18 000 19 999

PR.DAG 5000 4500 4000 3750 3600 2857

GFM Quad dolly GFM Grip-kit Dolly Søylesett Skålsett GFM Rette skinner GFM Svingskinner GFM Jib GFM Bangi

LYS Kinoflo Lanterne 50 eller 70cm 3 kw minicube dimmer Arri fresnell 1kw Arri fresnell 5kw Arri fresnell 12kw

3500 1500 400 300 400 400 400 500 350 650 850 150 500 450

PR.DAG 900 500 700 300 150 150 1000 1200

PR.DAG 450 380 150 175 400 1200

81


MØT FILMSKAPERNE & FESTIVALKLUBB | MEET THE FILMMAKERS & FESTIVAL CLUB MØT FILMSKAPERNE

MEET THE FILMMAKERS

Møt skaperne av kortfilmene i konkurranseprogrammene INT (Internasjonal konkurranse) og NOR (Norsk & nordisk konkurranse). Her er din mulighet til å finne ut mer om filmene du har sett ved å lytte til samtalen med moderatorene, stille spørsmål til deltakerne og lufte dine tanker om filmene.

Meet the makers of the short films in the competition programmes INT (International Competition) and NOR (Nordic & Norwegian Competition). This is your chance to learn more about the films you have seen by listening to the conversation with the moderators, query the participants and share your thoughts on the films.

Moskus ligger i samme bygg som Nova kinosenter, og har adresse Olav Tryggvasons gate 5.

Moskus is located in the same building as the Nova cinema, with address Olav Tryggvason gate 5.

Onsdag 16:00 NOR 1, NOR 2

Wednesday 4pm NOR 1, NOR 2

Torsdag 15:00 NOR 3, NOR 4, INT 1

Thursday 3pm NOR 3, NOR 4, INT 1

Fredag 15:00 NOR 5, NOR 6, INT 2, INT 3

Friday 3pm NOR 5, NOR 6, INT 2, INT 3

Lørdag 17:00 INT 4, INT 5, INT 6

Saturday 5pm INT 4, INT 5, INT 6

FESTIVALKLUBB OG ANDRE FESTLIGHETER

FESTIVAL CLUB AND OTHER FESTIVITIES

Hver kveld inviterer Minimalen til festivalklubb på Moskus for mingling og heftige kortfilmdiskusjoner. Moskus har åpent fra 18:00 til 02:00, og ligger i samme bygg som Nova kinosenter, med adresse Olav Tryggvasons gate 5.

Every evening, Minimalen invites you to the festival club at Moskus for mingling and intense short film discussions. Moskus is open from 18:00 until 02:00, and is located in the same building as the Nova cinema, with address Olav Tryggvason gate 5.

Onsdag 19:30 Åpningsmottakelse i kjelleren på Olavs pub (i samme bygning som kinoen), fulgt av Festivalklubb.

Wednesday 7:30 pm Opening Reception in the cellar of Olav’s Pub (located in the same bulding as the cinema), followed by Festival Club.

Torsdag 22:00 Festivalklubb

Thursday 10 pm Festival Club

Fredag 21:00 Musikkvideofest i Helmet Studio (les mer på side 80).

Friday 9 pm Music Video Party at Helmet Studio (more info on page 80).

Lørdag 22:00 Festivalklubb

Saturday 10 pm Festival Club

Søndag 20:00 Festivalklubb.

Sunday 8 pm Festival Club

82


FORSALG/SALG AV BILLETTER, BESØK VÅR NETTSIDE moskus.hoopla.no/sales

SIGNE MARIE RUSTAD /// TORS 12. JAN KL. 21.00 /// 200,Signe er på topp 10 lister overalt av norsk musikklister 2016, vel fortjent. Hun tar med seg et superband, Moskuspublikummet vil garantert få seg en ny favoritt. THE PINK MOON /// LØR 14. JAN KL. 21.00 /// 120,Band fra Trondheim, med folk fra bl.a Sugarfoot, Hedge Hog, Moving Oos, Snøras, Dipsomaniacs. The Pink Moon er et energisk garasjerockband med psykedeliske kanter. Forestill deg The Who før de ble langhåra, eller protopunken til MC5. CHIP TAYLOR (SUPPORT HAUK & DUE) /// ONS 25. JAN KL. 21.00 /// 230,En stor låtskriver er tilbake I byen. Mannen bak mange megahits, fremført av andre artister. Nå er han her, mer produktiv og vital enn noen sinne. Gøran Grini er med på keys. BREAK A BAD HABIT /// TORS 26. JAN KL. 21.00 /// 150,Break a Bad Habit tar oss tilbake til gatemusikkens enkle men solide oppsetning –et trekkspill, gitarer og to sterke stemmer. Inspirert av José Gonzalez, Juana Molina og Kings of Convenience.

83


SØNDAG 15:00

PRISUTDELING OG VISNING | AWARD CEREMONY AND SCREENING

PRISUTDELING OG VISNING

AWARD CEREMONY AND SCREENING

Forestillingen omfatter utdeling av priser og visning av vinnerne i festivalens konkurranseprogrammer.

This programme contains the award ceremony and screening of the winners in the festival’s competitions.

INT: INTERNASJONAL KONKURRANSE En film premieres av INT-prisjuryen:

INT: INTERNATIONAL COMPETITION One film is awarded by the INT Award Jury:

• Beste internasjonale film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Minimalen.

• Best International Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by Minimalen.

I tillegg har publikum stemt fram sin favoritt som tildeles: • Publikumspris 500 euro gitt av Høyskolen Kristiania Trondheim.

In addition, the audience have selected their collective favourite film, receiving: • Audience Award EUR 500 given by Kristiania University College Trondheim.

NOR: NORDISK & NORSK KONKURRANSE Fem filmer premieres av NOR-juryen:

NOR: NORDIC & NORWEGIAN COMPETITION Five films are awarded by the NOR Award Jury:

• Beste nordiske film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Minimalen.

• Best Nordic Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by Minimalen.

• Beste nordiske fiksjon • Beste nordiske dokumentar • Beste nordiske animasjon eller kunstfilm

• Best Nordic Fiction • Best Nordic Documentary • Best Nordic Animation or Art Film

• Beste norske film Minimalen-troféet, og 5.000 kroner gitt av NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap. Denne filmen (samt en hederlig omtale) nomineres direkte i kortfilm-kategorien til den årlige Amanda-prisen (forutsatt at filmen er i samsvar med Amanda-komitéens nominasjonsregler).

• Best Norwegian Film The Minimalen Trophy, and NOK 5 000 given by NTNU Department of Art and Media Studies. This film (as well as one Honorable Mention) is automatically nominated in the Short Films Category of the annual, national Amanda Award (provided that the film comply with the Amanda committee nomination rules).

I tillegg velger Trondheim kino en norsk film på ca. 5. min: • Beste norske forfilm Vises som forfilm på Trondheim kino i én måned.

In addition, Trondheim kino will select one Norwegian film, approx. 5 min.: • Best Norwegian Prerunner To be screened before a feature film at Trondheim kino for one month.

ETTMINUTTSFILM Publikum har kåret beste film:

ONE-MINUTE-FILMS The audience have selected the best film:

• Publikumspris: Tildeles troféet Den Gyldne Saks 2.0.

• Audience Award: Presented with the trophy Den Gyldne Saks 2.0.

Publikum har også kåret beste film i kategorien Ettminuttsfilm UNG:

The audience have also selected the best film in One-minute-films YOUNG:

• Publikumspris Tildeles Sølvsaks-diplomet og kroner 3.000 gitt av Midtnorsk Filmsenter.

• Audience Award Presented with The Silver Scissors Diploma, along with NOK 3 000 given by Midtnorsk Filmsenter.

Mange takk til alle som tok del i festivalen.

Thanks to everyone taking part in the festival.

På gjensyn i 2018!

See you in 2018!

84


www.intellectbooks.com

Short Film Studies

publishers of original thinking

Editor: Richard Raskin | Aarhus University | raskin@dac.au.dk ISSN 2042-7824 | Online ISSN 2042-7832 | 2 issues per volume Aims and Scope: Short Film Studies is a peer-reviewed journal designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two or three short films will be selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives. Occasionally an outstanding commercial or PSA will also be included. This bottom-up approach – taking exemplary works as the basis for reflection on the nature of short film storytelling – will be the main fare of Short Film Studies. This journal is intended for anyone working with the short film and, in addition to stimulating ongoing research, Short Film Studies will be an essential resource for teachers who focus on this art form in their courses – whether in an analytic perspective or in relation to creative practice, both at universities and film schools. Please contact the editor for current Call for Papers and submission guidelines.

86

Intellect is an independent academic publisher of books and journals, to view our catalogue or order our titles visit www.intellectbooks.com or E-mail: journals@intellectbooks.com. Intellect, The Mill, Parnall Road, Fishponds, Bristol, UK, BS16 3JG.

Image: Alumbramiento/Lightborne, directed by Eduardo Chapero-Jackson. Photo kindly provided by Prosopopeya Productions, Madrid.”

intellect journals


Den 40. Kortfilmfestivalen The 40th Norwegian Short Film Festival

14.–18. juni 2017 14th –18th June 2017

Grimstad

www.kortfilmfestivalen.no

The International and Oscar qualifying short film festival of Denmark invites film makers to submit their works and film lovers to join us for a week in the name of film, fun and festivities. Submission: 13 January to 1 April Festival dates: 28 August to 3 September www.filmfestival.dk We hope to see you in Odense

87


I salg nĂĽ:

Kosmokidspass Festivalpass

www.kosmorama.no 88

199,1195,-


DIRECTORS INDEX A K Dolven..........................................62 Adam Garberg Lieng................... 40 Ainslie Henderson....................11, 68 Akram Elbezawy.............................16 Alberto Vázquez................................8 Aleksander Aahjem Pedersen...41 Alexander Lahl.................................15 Alexander Nerleir........................... 40 Alexei Dmitriev................................15 Alfonso Alvarez............................... 64 Ali Asgari.............................................17 Ali Mardomi......................................16 Amalie Valmyr Wikmark............ 40 Anael Ruth Resnick........................11 Ananda Serne..................................41 Andrea Lange...................................63 Andreas J. Riiser...............................30 Andrés Ramírez Pulido...................8 Ane Hjort Guttu...............................29 Anete Melece....................................13 Anja Johnsen Haugbjørg........... 40 Anna Kennedy................................. 40 Anna Lytton......................................18 Anne Lise Stenseth.........................63 Anneke von der Fehr.................... 64 Annica Carlsson Bergdahl..........23 Antonello Matarazzo....................67 Antti Polojärvi..................................32 Asia Giskemo Maffei..................... 40 Ask Jacobsen................................... 40 Astrid Thorvaldsen..................22, 78 Augenblick.........................................67 Aurel Klimt.........................................54 Axel Danielson..........................21, 68 Bente Aasheim...................72, 73, 74 Bertrand Mandico..........................13 Brage Frengen Hovik.................... 40 Brage Solberg.................................. 40 Břetislav Pojar.....................51, 52, 53 Brynjar Lysklett............................... 40 Cathrine Constanse Gjelsnes.....61 Cecilie Larstorp Fiksdal............... 40 Christoph Girardet.........................14 Clara Roquet.....................................37 Clemens von Wedemeyer.............7 Cooper Battersby............................12 Daisuke Kosugi................................29 Daniel Mulloy............................14, 38 Daria patrycja Bodora................ 40 Davide De Lillis................................67 Deborah Stratman...45, 46, 47, 48 Dennis Wikmark............................ 40 Detsky Graffam...............................39 Dimitri Lurie......................................59

Donato Sansone.............................17 Einari Paakkanen...........................32 Eirunn Egeland............................... 40 Elias Eggen........................................ 40 Elin Grimstad....................................29 Elisabeth Mathisen........................58 Ellen Ugelstad................................. 64 Emelie Mahdavian........................67 Emilie Modalen.............................. 40 Emilie Storsve................................... 40 Emily Vey Duke.................................12 Erik Paulsen................................22, 78 Even Hafnor......................................36 Fabiano Mixo.....................................9 Farhad Kalantary...........................61 Farnoosh Samadi...........................17 Floor van der Meulen....................35 Florian Grolig....................................34 Francesca Scalisi.............................10 François Jaros...................................14 Gabriel Abrantes...............................9 Giedrė Žickytė...................................38 Gigi Ben Artzi....................................17 Gonçalo Almeida...........................18 Gunhild Enger..................................28 Gunnar Bergdahl............................23 Hamid Waheed...............................41 Hannes Rall.......................................10 HC Gilje................................................62 Henrik Lande Andersen...............41 Henrik Martin Dahlsbakken......24 Hervé Demers...................................13 Håvard Strøm.................................. 40 Håvard Wetland Gossé................65 Ida Lindgren......................................31 Ida Skogseth.................................... 40 Inger Lise Hansen...........................58 Isak Bondø........................................ 40 Ismael Sanz-Pena...........................41 Issa Touma.........................................35 Itonje Søimer Guttormsen..........23 Ivar Smedstad................................. 60 J Tobias Anderson..........................26 Jakob Rørvik.....................................32 Jan Švankmajer........................55, 56 Jannicke Låker.................................62 Jela Hasler..........................................13 Jenni Toivoniemi.............................28 Jennifer Smart..................................12 Jeremy Welsh....................................58 Jesper Ravn Nielsen.......................23 Jesús Peréz................................. 72, 73 Jim Cummings..........................16, 69 Jiří Barta..............................................53

Jiří Brdečka.........................................51 Jiří Trnka..............................................51 Johannes Rognes.......................... 40 Jon Balke........................................... 60 Jonas Lyngstad............................... 40 Jonas Odell........................................28 Jorunn Myklebust Syversen.......21 Juan Pablo Libossart....................35 Juanjo Giménez.......................10, 69 Juhani Haukka................................27 JuJu Kusanagi................................. 66 Julia Metzger-Traber.....................67 Julia Ocker..................................72, 74 Julie Fridlund Løkvik..................... 40 Julie Kjebekk..................................... 40 Julien Dara.................................18, 69 Jørgen Johansen............................27 Kalle Huelssner................................ 40 Karianne Dahle Østerlie............. 40 Kasper Kam...................................... 40 Keina Espiñeira................................36 Kenneth Andersen......................... 40 Kevin Jerome Everson.....................7 Kim Saarinen................................... 66 Kjetil Skøien.......................................61 Knut Åsdam......................................59 Knut-Anders Nystad Bartholsen.........................41 Konstantina Kotzamani.......10, 34 Kristin Raustein............................... 40 Kristina Dragsnes........................... 40 Laila Bettermann............................11 Lars Persson................................27, 68 Lasse Amundsen............................ 40 Laurits Flensted-Jensen................31 Lea Marie Anfinset........................ 40 Leevi Lemmetty........................72, 74 Leif Gaute Staurland.....................63 Leif Viljar Revhaug........................ 40 Lenka Ivancikova............................74 Lisa Brooke Hansen.......................36 Lisa Kusanagi.................................. 66 Liv Prior Colliander.........................27 Lyubo Yonchev................................35 Magnus Soderlind......................... 40 Mahdi Fleifel.....................................36 Maite Alberdi....................................38 Maja Johansen............................... 40 Malin Johnsen................................ 40 Manas Sirakanyan........................ 66 Manon Coubia................................38 Mari Broch Furunes.......................41 Maria Galliani Dyrvik....................25 Maria Størseth................................ 40

Mariken Kramer...............................63 Marit Selbæk.................................... 40 Marius Andreassen....................... 40 Marius Myrmel.................................31 Mark Chapman.................................9 Mark Olexa........................................10 Markus Strøm Grytan.................. 40 Marte Aas.......................................... 60 Mattias Härenstam.......................62 Maximilien Van Aertryck......21, 68 Meinhard Rauchensteiner...15, 69 Mia Nonås........................................ 40 Michael Mellemløkken................24 Michaela Pavlátová......................54 Michelle Kranot...............................24 Michiel Vaanhold.......................... 66 Milja Viita...........................................30 Miroslav Štěpánek..........................53 Mitchell Rose.....................................65 Mohamed Kordofani......................7 Narges Kalhor....................................8 Natasha Skjelstadås Hofstad....41 Nina Bergström...............................21 Nina Gantz........................................38 Nora Nyheim................................... 40 Oda Flatås Bjørnerud.................. 40 Oda Haugen.................................... 40 Paal Marcus Berg Foss................. 40 Patrick Vollrath................................43 Patrik Eklund.....................................29 Pawel Tanona................................. 40 Pedro Peralta....................................12 Pekka Persson.................................. 64 Peter Modestij...................................25 Pia Myrvold...................................... 60 Pim Zwier............................................17 Pjotr Sapegin.............................73, 74 Radu Jude..........................................43 Rebecca Jamtøy............................. 40 Regina Hofmanova...................... 66 Réka Bucsi.................................. 18, 68 Renata Gasiorowska.............. 11, 69 Robin Petré........................................26 Rolf Aamot.........................................58 Rolv Lyssand Bjørø.........................41 Rune Molander............................... 40 Sabina Jacobsson......................... 64 Samuel Lampaert..........................36 Samuli Alapuranen.......................21 Sander Dybvik................................. 40 Sander Johnsen Drangsholt..... 40 Sara Heid Schmidt........................ 40 Signe Andersen Boye.....................41 Silje Krokdal...................................... 40

Simon Dara................................18, 69 Simón Mesa Soto............................25 Simon Røed...................................... 40 Simon Vahlne...................................29 Siri Østmark...................................... 40 somebody nobody........................15 Stian B. Olsen....................................41 Sunniva Odden.............................. 40 Sverre Matias Glenne....................25 Synne Haugen Almås.................. 40 Tal Kantor.............................................7 Terje S. Hanssen...............................41 Theodore Ushev..............................14 Therese Aarmo Jensen................ 40 Thomas Vroege...............................35 Thor Sivertsen............................31, 79 Tom Larsen........................................41 Tommy Flavin...................................30 Tone Myskja..................................... 60 Torbjørn Skårild...............................58 Trine Wester...................................... 64 Trygve Øien....................................... 40 Tuva Lund.......................................... 40 Ugla Hauksdóttir............................22 Ulrik Anker-Nilssen.........................41 Uri Kranot...........................................24 Valerijs Goloveckis..........................41 Vidar Dahl..........................................79 Vidar Strand Gladsø..................... 40 Virgil Widrich......................................9 Vladyslav Chusta........................... 40 Volker Schlecht................................15 Yenni Lee.............................................23 Ziya Demirel......................................11 Øyvind Johansen...........................72 Åslaug Krokann Berg....................59

89


FILM INDEX ...These Blazeing Starrs.................47 4..............................................................41 6A...........................................................25 9 Days – From My Window In Aleppo.........................35 90 Degrees North............................39 90 Grad Nord....................................39 A Brief History Of Princess X.........9 A Journey in Search of Abul Arabi ....................................16 A Man Returned..............................36 A Quiet Week in the House.........55 A Work of Art.....................................26 All About Attitudes........................ 64 All As Nothing At All.......................58 All Rights Reserved.........................11 All The World’s a Stage.................10 Amalimbo..........................................35 Amomentum................................... 64 An Eastern - Bloody Hugo...........54 Analysis Paralysis............................13 Anatomi..............................................29 Anatomy.............................................29 Animated Daily...............................17 Any Virgin Left Alive?.....................13 Ascensão............................................12 Ascension...........................................12 Autumn........................................15, 69 Back Track............................................9 Ballonggutten................................. 40 Black Friday...................................... 40 Blind Vaysha.....................................14 Body Language Zone.................. 66 Broken – The Women’s Prison at Hoheneck........................15 Brother in Midnight Sun.......27, 68 Byt..........................................................55 Bærtur..................................................61 Camrex..................................................9 Cats & Dogs............................... 72, 73 Century Fuge 225........................... 60 Chan.................................................... 66 Cineplasto...................................31, 79 Cleaning Up......................................79 Cold Shivers.......................................31 Compositions in Red, Yellow and Blue.............................. 60 Continual Shooting with Canon........................................63 Crampchat........................................41 Crying Man........................................21 Dad.......................................................21 Dada Memory (interactive sound composition)..................... 60

90

Dark Matter.......................................27 Darkness-Light-Darkness...........56 Daughter of Guang Nan.............24 Dear Lorde.........................................12 Decorado.............................................8 Definitely Weekend........................61 Destroy Allan................................... 64 Det siste norske trollet...........73, 74 Die Jacke.............................................43 Die Pferde Des Rittmeisters..........7 Dimensions of Dialogue.............56 Do pivnice..........................................56 Down to the Cellar.........................56 Drag Me to Kempele......................21 Driving to Thule...............................30 Dryland...............................................27 Dønninger.........................................25 E.W.A.....................................................17 Ears, Nose and Throat....................7 Eastern - Krvavý Hugo..................54 Eden........................................................8 Edmond..............................................38 Ein Mann kehrt zurück.................36 El Adiós................................................37 El Edén...................................................8 Eternal Hunting Grounds............29 Etterfulgt............................................ 40 Everyday Life in the Post-Utopian Welfare State (The Rain)...............................62 Evige jaktmarker.............................29 Exquisite Corps.................................65 Fight on a Swedish Beach...........29 Filmkveld........................................... 40 First Snow...........................................74 Fiskebolla i sjokoladesaus...73, 74 Fixed Position...................................41 Flip Film.............................................. 64 Flying Shoes For A Princess....... 60 Forandring fryder....................22, 78 Frysninger..........................................31 Første dagen i resten av ditt liv.............................................41 Gis............................................................8 Gjemsel............................................... 40 Hacked Circuit................................. 48 Harvest................................................63 Helvetika.............................................59 Herbst............................................15, 69 Het verdriet zal niet eeuwig duren...................................15 Hide and Seek...................................59 Historia Naturae, Suita.................55 hkmark1..............................................62

Home............................................14, 38 Hopptornet................................21, 68 How Among the Frozen Words................................... 46 How Far She Went..........................22 How long, not long........................24 How They Ate the Soup Of Wit.......................................53 How They Dance 2.........................23 Hvorfor?...............................................41 I Can Fly.............................................. 40 I Hold Your Head in My Hands.....................................62 I Was a Winner.................................28 Ideen om ideen................................41 Il Silenzio.............................................17 I’m Not From Here..........................38 In Order Not To Be Here............... 46 In Other Words...................................7 In The Distance................................34 Ingenting tar noensinne slutt................................32 Intangible Body...............................67 It Can Pass through the Wall.....43 It Will Die Out in the Mind..........45 Itsy Bitsy.............................................. 66 J S Bach: Fantasia g-moll............55 J S Bach: Fantasy in G minor......55 Jabloňová panna...........................53 Jag var en vinnare..........................28 Jaget.................................................... 40 Jak jedli vtipnou kaši.....................53 Jus Soli.................................................15 Kaputt..................................................15 Knock Knock.................................... 40 Konec stalinismu v Čechách......56 Křížovka...............................................54 Kroppen är en ensam plats........31 Le Mur..................................................36 Le Nom que tu portes...................13 Lev a písnička...................................52 Limbo............................................10, 34 L’immense Retour (Romance)........................................38 Love............................................... 18, 68 Lyden................................................... 40 Madre...................................................25 Marotte...............................................62 Meðan Vit Koyra til Thule............30 Melon...................................................41 Melon Rainbow...............................31 Mirror...................................................18 Mobil Zombie.................................. 40 Moriom...............................................10

Mother Tongue................................58 Možnosti dialogu...........................56 Mr. Death...........................................30 Musical Insects................................ 46 Muteness............................................23 Mørk Materie....................................27 Nina......................................................72 Nordlys................................................58 Nothing Ever Really Ends............32 November..........................................41 Nyerkuk.................................................7 O skleničku víc..................................51 Ocean Swells.....................................25 O’er the Land....................................47 Oh What A Wonderful Feeling.........................14 Once a Lullaby.................................63 One Glass Too Many.....................51 Opprydding......................................79 Pád........................................................54 Padashta Zvezda............................35 Pakkeraseri........................................ 40 Pappa...................................................21 Pérák a SS...........................................51 Persistence of Vision......................41 Pipopingviini.............................72, 74 Post-War Dreams...........................27 Projekt..................................................53 První sníh............................................74 Pulse......................................................26 Puppan te Pappa.................... 72, 73 Pussy.............................................. 11, 69 Q.............................................................30 Ray’s Birds...........................................47 Ready to Assemble..................22, 78 Řeči, řeči, řeči.....................................54 Refleksjon...........................................41 Retract.................................................23 Retrett..................................................23 Rhizophora........................................67 Ruka......................................................51 Sali.........................................................11 Second Sighted................................47 Severed Garden...............................18 Shooting Star....................................35 Sigg...................................................... 40 Sink or Swim.................................... 66 Skog Secret....................................... 40 Small Talk...........................................36 Smil...................................................... 40 Snikksnakk.........................................41 Snøengel............................................ 40 Spiderwoman..................................62 Spina Bifidia......................................65

Spår.......................................................23 Steadfast............................................ 66 Stems.............................................11, 68 Stumhet..............................................23 Su misura............................................67 Synthesis.............................................14 Søndag................................................58 Tailored...............................................67 Takk for turen....................................24 Talking to a Stone...........................58 Ten Meter Tower.......................21, 68 Thanks for Dancing.......................24 The Apple Maiden..........................53 The Body is a Lonely Place..........31 The Cemetery Men.........................16 The Committee................................28 The Crosswords................................54 The Death of Stalinism in Bohemia....................56 The Design.........................................53 The Fall................................................54 The Flat................................................55 The Fullness of Time (Romance)..............................38 The Goodbye....................................37 The Hand............................................51 The Horses of a Cavalry Captain................................7 The Jacket..........................................43 The Lion and the Song.................52 The Lost Dreams of Naoki Hayakawa.........................................29 The Lost World of Gloves.............53 The Magician’s House................. 46 The Meadow.....................................13 The Name You Carry.....................13 The Opening Speech Will Be Delivered By.......................................52 The Ordinary..............................18, 69 The Passion........................................51 The Red Herring........................72, 74 The Sadness Will Not Last Forever..............................15 The Silence.........................................17 The Springer and the SS men.........................................51 The Storm...........................................59 The Wall..............................................36 This Is Civilization...........................12 Three Dimensions of Time..........17 Thunder Road...........................16, 69 Tichý týden v domě.......................55 Timecode.....................................10, 69 Tma, světlo, tma..............................56

Tout Le Monde Aime Le Bord De La Mer...........................36 Tracks...................................................23 Trece Si Prin Perete..........................43 Tuesday...............................................11 Tyggisfilmen..................................... 40 Uhellet................................................ 40 Unforgetting.....................................61 Untied..................................................45 Untitled Pissing................................59 Úvodni slovo pronese...................52 Var är Thon?......................................32 Vášen....................................................51 Vaysha, L’Aveugle............................14 We All Love The Sea Shore..........36 We are real tourists… Yes...........63 We Will Arrive Tomorrow............25 Where is Thon?.................................32 Wisp of Hair.........................................8 Wolf................................................72, 74 Woman Without Mandolin.........9 Words, Words, Words....................54 Y’a-T-Il Une Vierge Encore Vivante?...............................13 Yo No Soy De Aquí..........................38 Your Body is Your Buddha..........67 Zaniklý svět rukavic.......................53 Zwemmen of verzuipen............. 66


www.nski.no

Møllergata 9, 0179 Oslo Tlf. 4006 5006

NSKI Høyskole Bachelor i regi Bachelor i skuespillerfag

91


92

Minimalen 2017  

The 29th Minimalen Short Film Festival catalogue.

Minimalen 2017  

The 29th Minimalen Short Film Festival catalogue.

Advertisement