Minimalen 2020

Page 1


SETT SPOR

Studere film ved NTNU? Nå har masterstudiet i film- og medievitenskap på NTNU blitt enda bedre. Vi tilbyr tett oppfølging av studentene og et moderne studium som ruster kandidatene for å jobbe i film- og kultursektoren. Noe for deg? www.ntnu.no/studier/mfmv Søknadsfrist: 15. april


INNHOLD

CONTENTS

Visningsskjema Om Introduksjon

4 6 7

Screening Schedule About Introduction

4 6 7

Konkurranser & juryer INT: Internasjonal konkurranse NOR: Nordisk konkurranse Multiplié Dansefilm Nordenfjeldsk studentkonkurranse Ettminuttsfilm

9 23 36 81 83

Competitions & Juries INT: International Competition NOR: Nordic Competition Multiplié Dance Film Regional Student Competition One-minute-films

9 23 36 81 83

Spesialprogram Europeiske prisvinnere Johannes Nyholm Electric Swan + Third Kind Disneys Silly Symphonies Ramaskrik presenterer Østerriksk avantgarde Norsk Filmkunst: Inger Lise Hansen Åpningsforestilling

40 46 50 52 55 58 64 72

Special Screenings European Award Winners Johannes Nyholm Electric Swan + Third Kind Disney's Silly Symphonies Ramaskrik Presents Austrian Avant-Garde Norwegian Film Art: Inger Lise Hansen Opening Screening

40 46 50 52 55 58 64 72

Kunnskap & bransje Short Film Studies Symposium Kortdok.: Filmvisning Kortdok.: Panelsamtale Nordic Shorts Expo Kortfilmkonventet

68 70 70 84 84

Knowledge & Industry Short Film Studies Symposium Short Docs: Best of Short Docs: Panel Talk Nordic Shorts Expo Short Film Convention

68 70 70 84 84

Barn og unge Barnimalen Ung Ettminuttsfilm Ung

73 77 83

Kids & Youth Kids Young One-minute-films Young

73 77 83

Tilstelninger & gjenfinning Møt filmskaperne Festivalklubb og andre festligheter Prisutdeling og visning Regissørindex Filmindex Kart

85 85 86 88 89 90

Events & How to Find Stuff Meet the Filmmakers Festival Club and other festivities Award ceremony and screening Directors index Film index Map

85 85 86 88 89 90


TIRSDAG 21. JANUAR 18:00

Åpningsforestilling

Nova 1

20:00 Åpningsfest

Bror

21:00 Møt filmskaperne NOR 1-2 22:00 Festivalklubb

Cine.bar

21:00 Møt filmskaperne NOR 3-4 22:00 Festivalklubb

Cine.bar

21:00 Møt filmskaperne NOR 5-6 22:00 Festivalklubb

Cine.bar

21:00 Fest

Café Ni Muser

20:00 Festivalklubb

Cine.bar

ONSDAG 22. JANUAR 10:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Ung 1 (8.-10. trinn) NOR 1 Johannes Nyholm 1: Masterclass NOR 2 Electric Swan + Third Kind

Nova 2 Nova 2

10:00 - 15:00 Kortfilmkonventet 15:00 Johannes Nyholm 2: Kortfilm

Nova 3 Nova 3

Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine.bar

TORSDAG 23. JANUAR 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Barnimalen 1 (1.-4. trinn) Barnimalen 2 (5.-7. trinn) INT 1 NOR 3 NOR 4 INT 2

Nova 1

09:00 - 17:00 Kortfilmkonventet

Nova 3

19:00 Johannes Nyholm 3: Koko-di Koko-da 21:00 Johannes Nyholm 4: Kjempen

Cine.

Nova 1 Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine.

Cine.bar

FREDAG 24. JANUAR 10:00

Ung 2 (VGS)

Nova 1

10:00 Kortdok.: Filmvisning

Nova 3

12:00

Ettminuttsfilm

Nova 1

12:00 Kortdok.: Panelsamtale

Nova 3

15:00 17:00 19:00 21:00

INT 3 NOR 5 NOR 6 INT 4

Nova 2

15:00 17:00 19:00 21:00 23:00

Nordenfjeldsk studentkonkurranse Short Film Studies Symposium Østerriksk avantgarde 1: Fem tiår Europeiske prisvinnere 1 Ramaskrik presenterer

Nova 3

13:00 15:00 17:00 19:00

INT 1 INT 2 INT 3 Østerriksk avantgarde 2: Nå

Cine.

Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine. Cine. Cine. Cine.

Cine.bar

LØRDAG 25. JANUAR 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Norsk filmkunst: Inger Lise Hansen INT 5 Disneys Silly Symphonies INT 6 Europeiske prisvinnere 2

Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine. Cine. Cine.

Nova 2

SØNDAG 26. JANUAR 12:00 15:00 18:00 20:00

4

Johannes Nyholm 2: Kortfilm Prisutdeling og visning Multiplié Dansefilm Europeiske prisvinnere 3

Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

13:00 15:00 17:00 19:00

INT 4 INT 5 INT 6 Kortdok.: Filmvisning

Cine. Cine. Cine. Cine.


TUESDAY 21 JANUARY 18:00

Opening Screening

Nova 1

20:00 Opening party

Bror

21:00 Meet the Filmmakers NOR 1-2 22:00 Festival Club

Cine.bar

21:00 Meet the Filmmakers NOR 3-4 22:00 Festival Club

Cine.bar

21:00 Meet the Filmmakers NOR 5-6 22:00 Festival Club

Cine.bar

21:00 Party

Café Ni Muser

20:00 Festival Club

Cine.bar

WEDNESDAY 22 JANUARY 10:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Young 1 (grades 8-10) NOR 1 Johannes Nyholm 1: Masterclass NOR 2 Electric Swan + Third Kind

Nova 2 Nova 2

10:00 - 15:00 Short Film Convention 15:00 Johannes Nyholm 2: Shorts

Nova 3 Nova 3

Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine.bar

THURSDAY 23 JANUARY 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00 21:00

KIds 1 (grades 1-4) Kids 2 (grades 5-7) INT 1 NOR 3 NOR 4 INT 2

Nova 1

09:00 - 17:00 Short Film Convention

Nova 3

19:00 Johannes Nyholm 3: Koko-di Koko-da 21:00 Johannes Nyholm 4: The Giant

Cine.

Nova 1 Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

Cine.

Cine.bar

FRIDAY 24 JANUARY 10:00 12:00

Young 2 (VGS) One-minute-films

Nova 1

10:00 Short Docs: Best of 12:00 Short Docs: Panel Talk

Nova 3

Nova 1

15:00

INT 3

Nova 2

15:00 Regional Student Competition

Nova 3

17:00 19:00 21:00

NOR 5 NOR 6 INT 4

Nova 2

17:00 19:00 21:00 23:00

Short Film Studies Symposium Austrian Avant-garde 1: Five Decades European Award Winners 1 Ramaskrik Presents Ramaskrik Presents

Cine.

13:00 15:00 17:00 19:00

INT 1 INT 2 INT 3 Austrian Avant-garde 2: Now

Cine.

Nova 2 Nova 2

SATURDAY 25 JANUARY 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Norw. Film Art: Inger Lise Hansen INT 5 Disney’s Silly Symphonies INT 6 European Award Winners 2

Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

Nova 3

Cine. Cine. Cine.

Cine.bar

Cine. Cine. Cine.

Nova 2

SUNDAY 26 JANUARY 12:00 15:00 18:00 20:00

Johannes Nyholm 2: Shorts Awards & Screening Multiplié Dance Film European Award Winners 3

Nova 2 Nova 2 Nova 2 Nova 2

13:00 15:00 17:00 19:00

INT 4 INT 5 INT 6 Short Docs: Best of

Cine. Cine. Cine. Cine.

5


DEN 32. MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL presenteres av stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival i samarbeid med Trondheim kino. THE 32th MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL is presented by Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival in cooperation with Trondheim kino. ORG.NR: 983 418 767 MVA Minimalen is a member of Short Film Conference and The Nordic Short Film Festival Network. Visningsarena | Festival venue: (Map p. 90) Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gt. 5 Cinemateket, Olav Tryggvasons g. / Krambug. Generell aldersgrense: 15 år (Barnefilmprogrammene: 6 år) General age restriction: 15 y.o. (The Children’s programmes: 6 y.o.) Web: www.minimalen.com E-mail: festival@minimalen.com Social: facebook.com/minimalen twitter.com/minimalen instagram.com/minimalensff Address:

Kjøpmannsgata 35, NO-7011 Trondheim, Norway

Styret | Board of Directors: Per Fikse, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Marianne Lindseth, Mads Outzen, Ingun Tøndel. Festivalsjef | Festival Director: Per Fikse Festivalprodusent | Festival Producer: Line Klungseth Johansen Festivalkoordinator | Festival Coordinator: Eli Nygård, Ingun Tøndel Printkoordinator | Print Coordinator: Thor-Eirik Johnsen

6

Presse | Press: Ingun Tøndel Teknisk ledelse | Technical Executives: Jo Hage, Torbjørn Grav Katalog | Catalogue: Per Fikse Layout: Kjell Jakobsen, www.unisea.no Omslag & plakat | Cover & Poster: Helmet Films & Visual Effects – Thomas Rønning, Henrik Dahl, Line Klungseth Johansen, Øystein Moe Vignett | Vignette : Helmet Films & Visual Effects – Thomas Rønning, Henrik Dahl, Alexander Somma, Line Klungseth Johansen, Øystein Moe, Astri Hoffmann-Tollaas, Arne Vidar Stoltenberg; Syncpoint – Sander Stedenfeldt Olsen Trykk | Printing: Heimdal nye trykkeri, offset 1000x Forhåndsjury NOR | NOR Selection Jury: Vegard Dahle, Per Fikse, Frank Furseth, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Marianne Lindseth, Mads Outzen, Ingun Tøndel. Forhåndsjury INT | INT Selection Jury: Per Fikse (final), Frank Furseth, Line Klungseth Johansen, Thor-Eirik Johnsen, Marianne Lindseth, Mads Outzen, Anette Svane, Ingun Tøndel. Arrangementet har mottatt støtte fra: Financial Support: Finsk-Norsk kulturinstitutt Midtnorsk filmsenter Norsk filminstitutt Trondheim kino Trondheim kommune Trøndelag fylkeskommune Utenriksdepartementet Den Østerrikske Ambassade i Oslo

Takk for hjelp og samarbeid: Thanks for help and collaboration: Trondheim kino, adm. og personale Norsk filminstitutt Midtnorsk filmsenter DHL Helmet Films & Visual Effects Richard Raskin Barnefilmklubben i Trondheim Cinemateket Trondheim Trondheim Filmklubb Ramaskrik Filmfestival Sixpackfilm, Gerald Weber Våre samarbeidspartnere og annonsører Takk for gjestfrihet til disse filmfestivalene: Thanks for hospitality to these film festivals: Clermont-Ferrand (FRA), Encounters Bristol (GBR), Go Short (NED), Grimstad (NOR), Hamburg (DEU), Kosmorama Trondheim (NOR), Message to Man (RUS), Nordisk Panorama (SWE), Oberhausen (DEU), Sundsvall (SWE), Uppsala (SWE), Vila do Conde (PRT). Takk for prisytelse: Thanks for granting awards: Det humanistiske fakultet ved NTNU Midtnorsk Filmsenter Trondheim kino


KUNST MED ET MENNESKELIG ANSIKT

ART WITH A HUMAN FACE

I de dager da Sovjetunionen drev jernhard kontroll med østblokklandene, innførte Tsjekkoslovakia i 1968 flere reformer, blant annet trykke- og talefrihet; det politiske prosjekt var en sosialisme med et menneskelig ansikt.

Back in the times when the Soviet Union exercised ruthless control over the Eastern Bloc, Czechoslovakia in 1968 introduced several reforms, including freedom of press and speech; the political project was called socialism with a human face.

Kortfilm er det området innen film som uten sammenligning har størst bredde av muligheter – delvis fordi formatet ikke er låst til å være et snevert avgrenset kommersielt produkt slik kinofilmen er. Én kortfilm kan være samtidskunst, en annen kan være en kjapp vits på YouTube. Minimalen søker en tredje vei, en vei som godt kan ligge i hele dette spennet fra kunst til ren underholdning (som jo også kan være en og samme ting), men som framfor alt tar sjanser og går utenfor klisjéene samtidig som den ønsker å kommunisere. Så om samtidskunst noen ganger kan framstå som et jernteppe av svada, og du andre ganger kjenner at du drukner i et langt gjesp av velkjent dill og click-bait-fleiper på nett, er det vår ambisjon å gi tilgang til alt dette andre av kvaliteter som finnes der ute, tilrettelagt på en vennligsinnet måte. Derav det ‘menneskelige ansikt’ i overskriften.

Short film is the area within film that, without comparison, has the largest array of possibilities – in part because the format is not locked within the strict borders of a commercial product the way the cinema feature film is. One short can be contemporary art, another can be a quick joke on YouTube. Minimalen seeks a third way, a path that may well be along this entire span from art to pure entertainment (which, of course, can also be one and the same), but which above all takes chances and goes beyond clichés at the same time as it has a desire to communicate. So if contemporary art can sometimes appear as an iron curtain of gibberish, and at other times you feel as if you are drowning in a long yawn of mainstream boredom and online click-bait jokes, it’s our ambition to provide access to all these other qualities that are out there, facilitated in a humane way. Hence the ’human face’ of the headline.

Et godt eksempel på film med et menneskelig ansikt er årets hovedgjest, Johannes Nyholm. En av de mest originale og spennende skandinaviske filmskaperne i sin generasjon, på tvers av animasjon, fiksjon, musikkvideo, kort- og langfilm. Vi har hatt gleden av å dele hans verker siden 2007, og endelig kommer han på besøk. For den som liker å bli skremt har landets ledende kuratorer på området, Ramaskrik Filmfestival, satt sammen et program for oss med skrekkfilm i kortformat. Videre byr Disneys Silly Symphonies på et utvalg av Disneys tidlige mesterverk, som regnes som milepæler i filmhistorien – med musikken i en sentral rolle, og i levende farger. I den mer krevende enden av skalaen er vi glade for å kunne tilby et dypdykk i moderne eksperimentell filmkunst gjennom programmet Østerriksk avantgarde. Ledet av Sixpackfilm følger vi framveksten av en unik filmkultur over en periode på femti år. Vår utforsking av norsk filmkunsts historie går også videre, og stanser denne gang opp ved Inger Lise Hansen, opprinnelig fra Trondheim – en kunstner som hører til i en tradisjon av eksperimentell film som unngår både mainstreamfilmens narrative former og dokumentarens objektivitet.

A good example of film with a human face is our main guest of the year, Johannes Nyholm. One of the most original and intriguing Scandinavian filmmakers of his generation, stretching across animation, fiction, music video, shorts and feature films. We have had the pleasure of sharing his works since 2007, and finally he comes to visit. For those who enjoy being scared, Norway’s leading curators in the field, Ramaskrik Film Festival, have assembled a program of horror films in short format for us. Furthermore, Disney’s Silly Symphonies offers a selection of Disney’s early masterpieces, which are considered milestones of film history – with music playing a vital role, and ‘in living color’. At the more demanding end, we are pleased to offer a deep dive into modern experimental film art through the Austrian avant-garde program. Led by Sixpackfilm, we follow the emergence of a unique film culture over a period of fifty years. Our exploration of the history of Norwegian Film Art also continues, focusing this time on Inger Lise Hansen, originally from Trondheim – an artist who belongs to a tradition of experimental film that eschews the narrative constructs of mainstream cinema and documentary’s to objectivity.

Årets program omfatter 235 filmer fordelt på 37 ulike bolker. Viktigst er den mønstringen av nye produksjoner som skjer i konkurranseprogrammene; INT for verden utenfor Norden, NOR for Norden inkludert Norge, den gamle traveren Ettminuttsfilm, og ikke minst Multiplié Dansefilm, som våre venner i DansiT bidrar med for sjette år.

This year’s program consists of 235 films screened in 37 sessions. Most prominently, our annual harvest of new productions is presented in the competition programs; INT for the world outside of the Nordic Countries, NOR for the Nordic Countries including Norway, the good old One-minute-film Competition, and not least Multiplié Dance Film, for the sixth year contributed by our friends in DansiT.

På det filmfaglige området ønsker vi Kortfilmkonventet velkommen til Nova i et enda tettere samarbeid. I kombinasjon med markedssatsingen Nordic Shorts Expo og andre år av Kortdokumentar-prosjektet til Midtnorsk Filmsenter tror vi dette blir en slagkraftig bransjepakke. Effekten ser vi ganske sikkert i kommende utgaver av vår egen festival, og ikke minst ute i den store verden.

In the field of film production, we welcome the Short Film Convention to Nova in an even closer collaboration than before. In combination with the market initiative Nordic Shorts Expo and the second year of Midtnorsk Filmsenter’s short documentary project, we believe this will be a powerful industry package. We will probably see the effects of this in upcoming editions of our own festival, and not least in the wider world.

Så får vi se da, hvor disse kommende produksjonene plasserer seg i terrenget; hvorvidt de traver trygt og godt på opptråkkede stier, eller om de velger denne tredje og mer utfordrende veien. Selv om den kan være kronglete, er gevinsten desto større og mer varig.

Time will tell where these upcoming productions will position themselves in the terrain; whether they will trot safely along the paved road, or choose this third and more challenging path. Although it may be twisty, the gain is all the greater and more lasting.

Takk til alle som har bidratt, og god fornøyelse! Per Fikse, festivalsjef

Thanks to everyone contributing, and please enjoy! Per Fikse, Festival Director

7


HELMET IS AN INDIE FILM STUDIO IN NORWAY, WITH EXPERTISE IN CREATING FANTASY WORLDS WHERE THE COMBINATION OF SET DESIGN, CINEMATOGRAPHY AND VFX IS CENTRAL. WE OFFER CO-PRODUCTION, LOCAL EXPERTISE AND GEAR.

WWW.HELMET.NO


INTERNASJONAL KONKURRANSE | INTERNATIONAL COMPETITION

INT: INTERNASJONAL KONKURRANSE

INT: INTERNATIONAL COMPETITION

PRISER Beste internasjonale film En film premieres av INT-prisjuryen, og vinneren tildeles Minimalen-troféet og 1.000 euro gitt av Minimalen.

AWARDS Best International Film One film is awarded by the INT Award Jury and presented with The Minimalen Trophy and EUR 1 000 given by Minimalen.

Publikumsprisen Publikum stemmer fram sin favorittfilm i INT, og vinneren tildeles 500 euro gitt av Minimalen.

Audience Award The audience vote for their favourite INT film, and the winner is awarded EUR 500 given by Minimalen.

The Raskin Spirit Festival Award Troféet tildeles en kompakt, poetisk kortfilm som utnytter sine visuelle og auditive muligheter på en fantasifull måte og har sin egen optimale form. Velges fra INT eller NOR av festivalen.

The Raskin Spirit Festival Award The trophy is awarded to a compact, poetic short film that makes use of its visual and auditory possibilities in an imaginative way, and has its own optimal form. Selected from INT or NOR by the festival.

INT er Minimalens internasjonale konkurranse for kortfilmer fra hele verden (dvs. verden utenfor Norden; de nordiske og norske filmene konkurrerer i seksjonen NOR). 38 av verdens beste nye kortfilmer er valgt ut og presenteres i seks programmer. Regissørene blir presentert rett etter at filmen er vist, og publikum får da mulighet til å stille spørsmål. Prisutdeling er søndag.

JURY

INT is Minimalen’s International Competition for shorts from all over the world (i.e. the world outside the Nordic countries; the Nordic and Norwegian films compete in the NOR section). 38 of the best new shorts of the World have been selected and are to be presented in six programmes. The directors are presented right after their film is screened, and the audience get the opportunity to ask questions. The Award Ceremony is due Sunday.

MARTIN P. ROSSOUW (f. 1981, ZAF). Universitetslektor og instituttleder for Kunsthistorie og bildestudier ved University of the Free State i Sør-Afrika, der han underviser ved programmet for film og visuelle medier. Ph.d.-utdanning cum laude ved University of Groningen i Nederland. Nylig publisert i Short Film Studies, Akademisk Kvarter, Image & Text og New Review of Film and Television Studies. Leder og koordinator for Vlieks kortfilmprogram på Free State Arts Festival i Sør-Afrika. Manusforfatter bl.a. med kortfilmen Die Beleefnis (2013).

MARTIN P. ROSSOUW (b. 1981, ZAF). Senior Lecturer and Head of Dept. Art History and Image Studies, University of the Free State in South Africa, where he teaches in the Programme in Film and Visual Media. PhD graduate cum laude at the University of Groningen (NED). Recently published in Short Film Studies, Akademisk Kvarter, Image & Text, and New Review of Film and Television Studies. Convener and coordinator of the Vlieks short film programme at the Free State Arts Festival in South Africa. Work as screenwriter includes the short film Die Beleefnis (2013).

INGER LISE HANSEN (f. 1963, NOR), er billedkunstner og arbeider med eksperimentell film og animasjon. Studerte ved University of East London og Central-St. Martin’s College of Art and Design, og San Francisco Art Institute i 1996 (MFA 1996). Fra 90-tallet er filmene hennes vist internasjonalt bl.a. på Tate Modern, Tokyo Photographic Art Museum og Malmö Konsthall. En rekke priser, bl.a. fra Vienna Independent Shorts og Kurzfilmtage Oberhausen. Hennes siste film Tåke (2018) er vist på filmfestivalen i Rotterdam og i Experimenta på London Film Festival, og var del av Rencontres Internationales i Louvre i Paris og mottok Jury Prize ved Ann Arbor Film Festival i USA.

INGER LISE HANSEN (b. 1963, NOR) is a visual artist with background from experimental film and animation. Studied at University of East London and Central-St. Martin’s College of Art and Design, and received MFA in Filmmaking from San Francisco Art Institute (1996). From the 1990s her films have been shown internationally at Tate Modern, Tokyo Photographic Art Museum, Malmö Kunsthall, a.o. Awards from Vienna Independent Shorts and Kurzfilmtage Oberhausen, etc. Her latest film, Tåke (2018), was screened at Rotterdam Film Festival and in Experimenta, London Film Festival, and was part of Rencontres Internationales at Louvre in Paris and received Jury Prize at Ann Arbor Film Festival (USA).

MARTIN STRANGE-HANSEN (f. 1971, DNK) er filmregissør og manusforfatter med en Oscar for beste live-action-kortfilm (Der er en yndig mand, 2003). En god del av karrieren hans har dreid seg om det korte formatet og talent-støtte: Programsjef ved Odense International Filmfestival (2012) og medlem av filmutvalgskomitéen der. Filmkommisjonærved Filmworkshop i København, Odense og Århus. Lærer/mentor ved Den Danske Filmskole, Station Next og European Film College. President og visepresident for den danske filmregissørforeningen (2009-2016). Tilbakevendende redaktør av det danske filmregissørmagasinet Take.En ny reise (2019).

MARTIN STRANGE-HANSEN (b 1971, DNK) is a Film Director and Scriptwriter with an Oscar for best live action short film (This Charming Man, 2003). A great deal of his career have circulated around the short format and the support of new talent: Head of programme at Odense International Filmfestival (2012) and member of their film selection committee. Film Commissioner at the Filmworkshop in Copenhagen, Odense and Århus. Teacher/mentor at Den Danske Filmskole, Station Next and the European Film College. President and Vice President of the Danish Filmdirectors association (2009-2016). Recurring editor of the Danish Filmdirectors magazine Take.

9


INT 1

EXAM En tenåringsjente blir involvert i en narkotikaleveranse, og suges inn i en ukontrollerbar rekke av hendelser.

IRN 2019 | Fic. | 15 min. Director: Sonia K. Hadad

A teenage girl becomes involved in a drug delivery, and is sucked into a weird cycle of incidents.

Script: Sonia K. Hadad, Farnoosh Samadi Camera: Alireza Barazandeh Editing: Ehsan Vaseghi Cast: Sadaf Asgari, Hadis Miramini, Masih Kazemi, Elaheh Afshari Production: Pouria Heidary Oureh Contact: Wouter Jansen, e: info@someshorts.com

KIDS En animert utforskning av gruppedynamikk. Hvordan definerer vi oss selv når vi alle er like? An animated short exploring group dynamics. How do we define ourselves when we are all equal?

CHE 2019 | Ani. | 9 min. Director: Michael Frei Script: Michael Frei, Mario von Rickenbach Animation: Michael Frei, Martine Ulmer, Anaïs Voirol Production: Playables Contact: Wouter Jansen, e: info@someshorts.com

TEXTLESS En abstrakt, jazz-tromme-drevet reise gjennom en by der tekst faller av skiltene. An abstract, jazz drum-fuelled journey across a city where text is falling off the signs.

USA 2019 | Exp. | 3 min. Director: Gareth Smith Animation: Gareth Smith, Theo Alexopoulos Contact: Jenny Lee, e: us@smithleedesign.com

ALL CATS ARE GREY IN THE DARK

10

Christian bor sammen med sine to katter Marmelade og Katjuscha. Mens han lengter etter å bli far, bestemmer han seg for å befrukte sin elskede katt Marmelade med en utsøkt hannkatt fra utlandet.

CHE 2019 | Doc. | 18 min. Director: Lasse Linder

Christian lives with his two cats Marmelade and Katjuscha. As he is yearning to become a father, he decides to fertilize his beloved cat Marmelade by an exquisite tomcat from abroad.

Production: HSLU – Edith Flückiger Contact: Wouter Jansen, e: info@someshorts.com

Script: Lasse Linder Camera: Robin Angst


81 min

NOVA 2

TOR | THU 15:00

CINE

LØR | SAT 13:00

ROQAIA Etter å ha overlevd en selvmordsbomber, havner 12 år gamle Roqaia midt i en mediestorm, samtidig som hun må takle traumene alene. After surviving a suicide bomb attack, 12-year-old Roqaia finds herself in the middle of a media frenzy, as she deals with her trauma all by herself.

100 EUR Det er jul i Wien, og vi følger to rumenske halvbrødre og deres forberedelser for å forlate byen. Penger er bare den ene siden av saken. In Vienna during Christmas time, we follow two Romanian half-brothers and their preparations for leaving the city. Money is only one side of the coin.

AFG 2019 | Fic. | 11 min. Director: Diana Saqeb Jamal Script: Diana Saqeb Jamal| Camera: Zabihullah Saifi Askari Editing: Soheil Flumme Ozlati Cast: Roqia Rasuli, Asadullah Rasuli Production: Goopy Bagha Productions – Arifur Rahman, Bijon Imtiaz; Mardumak Media – Diana Saqeb Jamal Contact: Imtiaz Ahmed, e: bijon.imtiaz@gmail.com

AUT 2018 | Fic. | 25 min. Director: Aleksey Lapin Script: Aleksey Lapin | Camera: Serafin Spitzer Editing: Nooran Talebi | Cast: Iulian Postelnicu, Alfredo Minea, Claudia Joldes, Thomas Mratz, Tom Feichtinger Production: Filmakademie Wien – Claudia Joldes Contact: Aleksey Lapin, e: alekseivladlapin@gmail.com

tamperefilmfestival.fi

50

TH ANNIVERSARY 11


INT 2

ELVIS: STRUNG OUT En ikonisk Las Vegas-forestilling av rock n’roll-superstjernen Elvis Presley transformeres digitalt til et dystert portrett av opiat-drevet raseri og paranoia. An iconic Las Vegas performance by rock n’roll superstar Elvis Presley is digitally transformed into a grim portrait of opioid-fuelled rage and paranoia.

CAN 2018 | Exp.Mus. | 5 min. Director: Mark Oliver Script: Mark Oliver Editing: Ethan Belcourt-Lowe Cast: Elvis Presley Production: Oliver-Film Contact: MUBI – Mark Oliver, e: mr.mark.oliver@gmail.com

HORS PISTE De to beste redningsarbeiderne i regionen er klare for sitt nye oppdrag. Til tross for deres profesjonalitet og besluttsomhet, kommer det ikke til gå som planlagt... The two best rescue workers of the region are ready for their new mission. Despite their professionalism and their determination, it will not go as planned...

FRA 2018 | Ani. | 6 min. Director: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Camera, Editing: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Production: Julien Deparis Contact: Luce Grosjean, e: festival@miyu.fr

I GOT MY THINGS AND LEFT En gruppe unge voksne i Kigali møtes hjemme hos sin avdøde venn for å våke. Selv om han døde i ung alder, hadde han et enestående liv i et konformistisk samfunn. De tilbringer kvelden med å minnes ham og hans kreative arv, og reflekterer over sine egne valg her i livet. A group of young people in Kigali meet at the home of their deceased friend for a wake. Though he died at a young age, he had lived a singular life in a conformist society. They spend the evening in remembrance of him and his creative legacy, reflecting on their own life paths.

CHE 2018 | Fic. | 23 min. Director: Philbert Aimé Mbabazi Script: Philbert Aimé Mbabazi Camera: Samuel Ishimwe Editing: Philbert Aimé Mbabazi Cast: Rebecca Mucyo, Abdoul Mujyambere, Eric Onekey Ngangare, Mwizerwa Moise Production: Simone Soleil Contact: Simone Soleil, Philbert Aimé Mbabazi, e: simonenomis@gmx.net

THE SIX En mann, en kvinne og en trane – i seks repeterende scener.

CHN 2019 | Ani. | 6 min. Director: Xi Chen, Xu An

A man, a woman, and a crane – in six repeating scenes.

Script, Animation: Xi Chen Production: Congrong Film, Xi Chen Contact: Xi Chen, e: chenxicrz@163.com

12


82 min

NOVA 2

TOR | THU 21:00

CINE

LØR | SAT 15:00

COMMUNITY GARDENS Patriarkalsk maskulinitet ser ut til å trekke sitt siste åndedrag. En historie om et kaldt far-sønn-forhold. Knytningen dem i mellom, preget av likegyldighet, går i oppløsning. Patriarchal masculinity seems to catch its last breath in the sun. A story about a cold relationship between a father and his son. Their bond, plagued by indifference, disintegrates completely.

LTU 2019 | Fic. | 15 min. Director: Vytautas Katkus Script: Vytautas Katkus | Camera: Vytautas Katkus Editing: Laurynas Bareisa Cast: Vygantas Bachmackij, Arvydas Dapsys Production: Viktorija Seniut Contact: Salvo Cutaia, e: lightsonteam@gmail.com

YOU ARE OVERREACTING (NIE MASZ DYSTANSU) En håndtegnet animasjonsfilm som prøver å stille spørsmål ved kvinners plass i den moderne verden. Filmen er (dessverre) inspirert av virkeligheten, uttalelser fra offentlige skikkelser og media. media.. A hand-drawn animation that attempts to ask questions about the place of women in the modern reality. The film is (unfortunately) inspired by everyday life, statements of public figures, and the media.

POL 2018 | Ani. | 4 min. Director: Karina Paciorkowska Script: Karina Paciorkowska Animation: Karina Paciorkowska Editing: Karina Paciorkowska Production: Agata Golańska Contact: KFF Sales & Promotion – Marta Swiatek, e: marta.swiatek@kff.com.pl

PAST PERFECT Mange byer og land har sin egen distinkte sykdom. Ett eksempel er Portugal, så hensunket i en smertefull lengsel etter fortiden, der hver spenning i nåtiden bare er toppen av et isfjell hvis røtter kan følges helt tilbake til artenes opprinnelse, minst. Many cities or countries have a distinct malaise. They are places that could be Portugal, so sunk in a painful longing for the past, and where each tension of the present is only the tip of an iceberg that is explained in successive retreats that can go straight until the origin of the species, at least.

PRT 2019 | Doc.Exp. | 23 min. Director: Jorge Jácome Script: Jorge Jácome, Pedro Penim Camera: Jorge Jácome, Marta Simões Editing: Jorge Jácome Production: Jorge Jácome Contact: Indielisboa Assoc. Cultural, e: portugalfilm@indielisboa.com

13


INT 3

INTERSTATE 8 I det sørlige USA møtes to unge kvinner ved en tilfeldighet i en politibil, og uten å utveksle et ord merker de urettferdigheten som ligger i luften. In the southern US, two young women meet by chance in a police car and, without speaking a word to each other, experience the injustice hovering above them.

DEU 2019 | Fic. | 15 min. Director: Anne Thieme Script: Anne Thieme | Camera: Martin Gasch Cast: Stephanie Amarell, Isabela Rengifo, Jacobi Howard, Drew Matthews, Luke Lowder, Jasper Keen, Sam Sherman Production: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, University of North Carolina School of the Arts Contact: Lights On, e: lightson@lightsonfilm.org

IN BETWEEN (NË MES) Et empatisk portrett av familier som, av økonomisk nødvendighet, må leve mesteparten av sine liv atskilt og i kulturer som ikke er deres egen. An empathetic portrait of the families that, by economic necessity, need to live much of their lives separated, and in cultures not their own.

RKS (Kosovo) 2019 | Doc. | 14 min. Director: Samir Karahoda Script, Camera: Samir Karahoda Editing: Enis Saraçi Production: Eroll Bilibani Contact: Radiator IP Sales – Ben Vandendaele, e: filmfestivals@radiatorsales.eu

MEMORY MACHINE (MAŠINA SPOMINA) Et pulserende, bråkete refreng med uskarpe bilder som – hvis ’maskinen’ fungerer – skal utløse refleksjon og frambringe konsistente blokker av minner. A pulsating, noisy chorus of blurry images that should – if ‘the machine’ works – trigger reflection and produce consistent bulks of memories.

SVN 2018 | Ani.Exp. | 5 min. Director: Kristina Kokalj Script: Kristina Kokalj Sound: Klemen Tehovnik Production: Academy Of Fine Arts And Design Ljubljana Contact: Kristina Kokalj, e: kristina.kokalj@gmail.com

MTHUNZI På vei hjem etter handleturen ser Mthunzi en dame få anfall i en oppkjørsel. Niesen hennes oppfordrer ham til å bære henne inn. On his walk home from the shops, Mthunzi sees a lady go into seizures in her driveway. Her niece urges him to carry her inside.

ZAF 2019 | Fic. | 9 min. Director: Tebogo Malebogo Script: Tebogo Malebogo Camera: Pierre de Villiers Editing: Petrus van Staden Cast: Nala Khumalo, Inge Beckmann, Jamie-Lee Money, Russell Crous Production: Vanishing Elephant – Petrus van Staden Contact: Petrus van Staden, e: vanstadenpeet@gmail.com

14


81 min

NOVA 2

FRE | FRI 15:00

CINE

LØR | SAT 17:00

DAUGHTER Bør du skjule smerten? Lukke deg inne i din indre verden, full av lengsel etter din fars kjærlighet? Eller bør du forstå og tilgi før det er for sent? Should you hide your pain? Close yourself inside your inner world, full of longing for your father’s love? Or should you understand and forgive before it is too late?

CZE 2019 | Ani. | 15 min. Director: Daria Kashcheeva Script: Daria Kashcheeva | Camera: Daria Kashcheeva, Bargav Sridhar | Editing: Alexander Kashcheev Production: Zuzana Roháčová, Martin Vandas Contact: FAMU – Daria Kashcheeva, e: dariakashcheeva@gmail.com

POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD Mot slutten av den kjedelige familieferien blir en familie utsatt for en uventet hendelse – verdens ende. During their boring family vacation, a family is confronted with an unexpected event – the end of the world.

GRC 2019 | Fic. | 23 min. Director: Konstantinos Antonopoulos Script: Konstantinos Antonopoulos Camera: Thodoris Mihopoulos GSC Editing: Livia Neroutsopoulou Cast: Giorgos Gallos, Angeliki Dimitrakopoulou, Isavella Anagnostopoulou, Magda Varda Production: Either/Or Productions – Fani Skartouli Contact: Varicoloured Oü, e: info.varicoloured@gmail.com

JUNE 2 – 8 2020

#KURZFILM_HAMBURG SHORTFILM.COM 15


INT 4

PROTOCORBA En fantasiverden med vanlige, lite imponerende figurer. Ingenting uvanlig skjer med dem i denne verden. De går, sitter, står, kjeder seg i vinden, danser noen ganger og kjøper litt te å drikke.

RUS 2019 | Ani.Exp. | 7 min. Director: Kirill Khachaturov

A fantasy world in which ordinary, unimposing characters live. Nothing unusual happens with them in this world. They walk, sit, stand, get bored in the wind, sometimes dance and buy some tea to drink.

Production: Arina Khachaturova Contact: Kirill Khachaturov, e: kir_khachaturov@yahoo.com

Script: Kirill Khachaturov Animation: Kirill Khachaturov, Konstantin Novikov

DOGS BARKING AT BIRDS (CÃES QUE LADRAM AOS PÁSSAROS) Skolen er over, og temperaturen er høy. I Porto fyller turister gatene og kafeene. Det gamle og dekadente er nå i sentrum for byens gentrifisering. Vicente sykler rundt i byen og ser det urbane landskapet endre seg dag for dag School is over and there’s a bustle in the air. In Porto, tourists fill up the streets and cafés. The old and decadent are now highlights of the city’s gentrification. Vicente bikes around town, watching the urban landscape change day by day.

PRT 2019 | Fic. | 20 min. Director: Leonor Teles Script: Leonor Teles, Vicente Gil, Salvador Gil, Maria Gil, Francisco Mira Godinho | Camera: Leonor Teles Editing: Leonor Teles | Cast: Vicente Gil, Salvador Gil, Maria Gil Production: Leonor Teles, Filipa Reis, João Miller Guerra Contact: Agência – Portuguese Short Film Agency – Liliana Costa, e: liliana@curtas.pt

WINDSHRIEK (HURLEVENT) Vinden blåser og blar gjennom boka med alfabetets skapninger. The wind blows and browses through the book of the alphabet creatures.

FRA 2019 | Ani.Exp. | 7 min. Director: Frédéric Doazan Script: Frédéric Doazan Production: Frédéric Doazan Contact: Autour De Minuit, e: festivals@autourdeminuit.com

PLEASE SPEAK CONTINUOUSLY AND DESCRIBE YOUR EXPERIENCES AS THEY COME TO YOU Emily er pasient på en eksperimentell psykiatrisk klinikk hvor en hjerneimplantat-prototype lar henne gjenoppleve drømmene sine. Emily is a patient at an experimental psychiatric facility where a brain implant prototype allows her to relive her dreams.

16

CAN 2018 | Exp.Fic. | 10 min. Director: Brandon Cronenberg Script: Brandon Cronenberg Camera: Karim Hussain Editing: James Vandewater Cast: Deragh Campbell, Neil Bennett, Ian Goff Production: Karen Harnisch, Andrew Cividino, Yona Strauss Contact: Yona Strauss, e: yona.strauss@gmail.com


OS)

79 min

ZOMBIES (ZOMBIE)

På sin reise mellom håp og dystopi i et hallusinert Kinshasa, går filmen fra frisørsalong-kultur til en futuristisk klubbfest, fra den urbane paraden som dyrker en diktator til en moderne western. A journey between hope and dystopia in a hallucinated Kinshasa, the film goes from the culture of the hair salon to a futuristic clubbing, from the urban parade to the glory of a dictator in campaign to a modern western.

NOVA 2

FRE | FRI 21:00

CINE

SØN | SUN 13:00

COD 2019 | Exp.Fic. | 14 min. Director: Baloji Script: Baloji | Camera: Joachim Philippe Editing: Bruno Tracq Cast: Popaul Amisi, Gaëlle Kibikonda Production: BALOJI BBL Production Contact: Sudu connexion – Dorothée Oum, e: festival@sudu.film

SWATTED Nettspillere beskriver sine utfordringer med ”swatting”, et livstruende cyber-trakasseringsfenomen som henger over dem når de spiller. Hendelsene kommer til uttrykk gjennom YouTube-videoer og wireframe-bilder fra et videospill. Online players describe their struggles with “swatting”, a life-threatening cyber-harassment phenomenon that looms over them whenever they play. The events take shape through youtube videos and wireframe images from a video game.

FRA 2018 | Ani.Fic. | 21 min. Director: Ismaël Joffroy Chandoutis Script, Camera, Animation: Ismaël Joffroy Chandoutis Editing: Maël Delorme, Céline Perreard, Ismaël Joffroy Chandoutis Production: Natalia Trebik for Le Fresnoy, Luc-Jérôme Bailleul Contact: Wouter Jansen, e: info@someshorts.com

Call for Entries 2020: Jan 1 - May 31 Oscar® and BAFTA qualifying EFA nominating

www.shortfilmfestival.com

17


INT 5

BLESSED LAND På en nedlagt kirkegård leter en kvinne og hennes sønn etter sin avdøde manns grav – men går seg bort i en myriade av gravsteiner og drømmer om en fremtid der luksus erstatter minner. In a long-forgotten cemetery, a woman and her son look for her late husband’s grave – only to be lost in a myriad of gravestones and dreams of a future where luxury replaces memory.

VNM 2019 | Fic. | 19 min. Director: Phạm Ngọc Lân Script: Phạm Ngọc Lân | Camera: Trang Công Minh Editing: Phạm Thị Hảo | Cast: Minh Châu, Hoàng Hà, Thùy Anh, Huy Tiến Production: Ngô Đài Trang, Nghiêm Quỳnh Trang Contact: Wouter Jansen, e: info@someshorts.com

MUYBRIDGE’S DISOBEDIENT HORSES Dagligdagse objekter og bevegelser tas i bruk som filmmekanismer i søket etter essensen av cinematisk illusjon. Everyday objects and movements are employed as cinematographic mechanisms to find the essence of cinematic illusion.

AUT 2018 | Exp. | 5 min. Director: Anna Vasof Script, Camera, Cast: Anna Vasof Production: Anna Vasof Contact: sixpackfilm – Gerald Weber, e: gerald@sixpackfilm.com

VEVER (FOR BARBARA) En sammenkobling av tre filmskapere fra hver sin generasjon som søker alternativer til maktstrukturene de ubevisst er en del av. Filmen vokste ut fra forlatte filmprosjekter av Maya Deren (1950-tallets Haiti) og Barbara Hammer (Guatemala 1975). A cross-generational binding of three filmmakers seeking alternative possibilities to power structures they’re inherently part of. The film grew out of abandoned film projects of Maya Deren (1950s Haiti) and Barbara Hammer (Guatemala 1975).

ASHMINA Den nepalske tenåringen Ashmina forsørger familien sin ved å bistå vestlige fallskjermhopp-turister, mens brødrene hennes får gå på skole. By assisting western skydiver tourists, Nepali teenager Ashmina provides for her family while her brothers get to go to school.

18

USA 2018 | Doc.Exp. | 12 min. Director: Deborah Stratman Script: Deborah Stratman, Maya Deren (texts) Camera: Barbara Hammer Editing: Deborah Stratman Cast: Barbara Hammer (voice) Production: Pythagorasfilm – Deborah Stratman Contact: Deborah Stratman, e: delta@pythagorasfilm.com

NPL 2018 | Fic. | 15 min. Director: Dekel Berenson Script: Dekel Berenson | Camera: Vasco Viana Editing: Ricardo Mesquita, Dekel Berenson Cast: Dikshy Karki, Fabian Gleeson, Sadhana Bhandari, Prakat Pegeni Production: Dekel Berenson, Merlin Merton, Dominic Davey Contact: Salaud Morisset – Francois Morisset, e: festival@salaudmorisset.com


82 min

NOVA 2

LØR | SAT 15:00

CINE

SØN | SUN 15:00

NEST En litt naiv paradisfugl strekker seg langt for å tiltrekke seg en make. A slightly naive paradise bird is going out of his way to attract a mate.

DEU 2019 | Ani. | 4 min. Director: Sonja Rohleder Script, Camera, Animation, Editing: Sonja Rohleder Production: Sonja Rohleder Contact: Sonja Rohleder, e: film@sonjarohleder.de

THE PHYSICS OF SORROW (PHYSIQUE DE LA TRISTESSE) Filmen følger sporene til en ukjent mann i det han graver seg gjennom minner, fra ungdommen i Bulgaria til hans stadig mer rotløse og vemodige voksne liv i Canada. Den første hele filmen animert med enkaustisk maling, også kjent som voksmaleri. The film tracks an unknown man’s life as he sifts through memories of his youth in Bulgaria through to his increasingly rootless and melancholic adulthood in Canada. The first film animated by using the encaustic-painting technique, aka. hot-wax painting.

Go Short Highlights:

CAN 2019 | Ani. | 27 min. Director: Theodore Ushev Script: Theodore Ushev, Georgi Gospodinov (book)| Animation: Theodore Ushev Cast: Rossif Sutherland (voice) Production: National Film Board of Canada – Marc Bertrand Contact: NFB – Viau Danielle,e: D.Viau@nfb.ca

12th Edition 1–5 April 2020

– Country focus: Norwegian Shorts – Special guests: Corina Schwingruber & Nikola Ilić – Theme program: Natural Forces – human and nature in power play Request your accreditation for Go Short 2020 here: www.goshort.nl/guest Oscar® / BAFTA / EFA qualifying festival

19


INT 6

NIMIC [OUT OF COMPETITION] En profesjonell cellists møte med en fremmed på T-banen får uventede og vidtrekkende konsekvenser for livet hans. A professional cellist has an encounter with a stranger on the subway which has unexpected and far-reaching ramifications on his life.

USA 2019 | Fic. | 12 min. Director: Yorgos Lanthimos Script: Efthimis Filippou, Yorgos Lanthimos Camera: Diego Garcia | Editing: Dominic Leung, Yorgos Mavropsaridis | Cast: Matt Dillon, Daphné Patakia, a.o. Production: Adam Saward Contact: Francois Morisset, e: festival@salaudmorisset.com

CADAVRE EXQUIS En enøyet hund på streiftog i labyrinten av bakgater i Hanois gamleby, der dagligliv og mystikk blandes sammen til de synkoperte rytmene av Hat Xam, den vietnamesiske bluesen.

FRA 2018 | Ani. | 13 min. Director: Stéphanie Lansaque, François Leroy

The wanderings of a one-eyed dog in the maze of old Hanoi’s backstreets, where daily life and legend mingle to the syncopated rhythms of Hat Xam, the Vietnamese blues.

Production: Marc Jousset, Perrine Capron Contact: Mikhal Bak, e: mikhal.bak@gmail.com

Script, Camera, Animation, Editing: Stéphanie Lansaque, François Leroy

MARÍA FROM THE MANGROVES (MARÍA DE LOS ESTEROS) Historien om en kvinne som, mens hun plukker østers fra elvebunnen i mangroveskogen, også avdekker minner, sanger og spøkelser. Men mangroveskogen, som en gang var et spiskammer, er blitt en kirkegård for de som nekter å forlate territoriet. The story of a woman who, while extracting oysters from a mangrove, also unearths memories, songs and ghosts. But the mangrove that once was a larder of life has become the cemetery of those who refuse to leave the territory.

COL 2018 | Fic. | 19 min. Director: Eugenio Gómez Borrero Script: Eugenio Gómez Borrero Camera: Juan Pablo Marín García Editing: Jose David Molina Hernández, Eugenio Gómez Borrero Cast: Carmen Santiesteban, Yisela Rentería, Yulitza Rentería Production: Eugenio Gómez Borrero Contact: CINESPINA Colombia – Eugenio Gomez Borrero, e: cinespinas@gmail.com

THE HORNS OF KOLKATA En sensorisk utforskning av en by, dens mennesker og en lyd som forener dem. Intime øyeblikk fanges opp når horn blir resirkulert, før de igjen inntar sin allestedsnærværende plass i Kolkatas lydbilde. A sensory exploration of a city, its people and a sound that unites them. Intimate moments are captured as horns are recycled before taking their ever-present place within the soundscape of Kolkata.

20

NZL 2018 | Doc. | 6 min. Director: Andrew Scott Script, Camera, Editing: Andrew Scott Production: Andrew Scott Contact: Andrew Scott, e: andynscott@gmail.com


80 min

NOVA 2

LØR | SAT 19:00

CINE

SØN | SUN 17:00

I HAVE SINNED A RAPTUROUS SIN Hvordan kan kvinner med seksuell promiskuitet helbredes? Ved å spise salat, selvfølgelig. Fragmenter av Forough Farokhzads dikt, Synd, kobles med islamske prester som gir kvinner råd om hvordan de kan kontrollere sitt begjær.

GBR 2018 | Doc.Exp. | 8 min. Director: Maryam Tafakory Production: Maryam Tafakory Contact: Maryam Tafakory, e: maryam@tafakory.com

What cures women of sexual promiscuity? Eating lettuce, of course. Fragments of Forough Farokhzad’s poem, Sin, are read out against Islamic clergies advising women on how to control their lust.

CALIFORNIA I elvemunningen i Tejo livnærer en kinesisk jente og moren hennes seg ved å fange muslinger, en aktivitet som er ulovlig i området. Deres liv i Portugal er ikke noe i nærheten av The American Dream. (Merk: Med vilje ingen undertekster.) In the Tejo river estuary, a Chinese girl and her mother survive by catching clams, an activity illegal in the area. Their life in Portugal is nothing close to The American Dream. (Note: By intention no subtitles.)

PRT 2018 | Fic. | 14 min. Director: Nuno Baltazar Script, Editing: Nuno Baltazar Camera: José António Loureiro Cast: Monica Chen, Jani Zhao, Adriano Carvalho Production: Nuno Baltazar Contact: Nuno Baltazar, e: nunobaltazar@icloud.com

MY GENERATION En sammenhengende kamerakjøring fra et kjøretøy i revers på en 6-felts motorvei gjennom alle vår samtids galskaper – samtidskunst, sport, religioner, pornografi, politikk, økonomi, hellige kuer, universell overvåking – alt sammen opium for folket. A single travelling shot from a vehicle driving in reverse on a 6-lane highway through every great calamity of our time – contemporary art, sports, religions, pornography, politics, finance, sacred cows, generalized surveillance – all opiums of the people.

FRA 2018 | Ani.Exp. | 8 min. Director: Ludovic Houplain Script: Mirwaïs Ahmadzaï, Ludovic Houplain Editing: Jean François Fontaine Animation: François Malary, Lea Zaffrila, Loic Blondeau, Matteo Girard, Yves Delaforge, Charles Tesniere, Vincent Dupuis, Celine Goriot Production: H5, 50/50 Productions Contact: Ludovic Houplain, e: ludo@h5.fr

21


24

30 AUGUST 2020

We love offshore and shipping Market-leading software TOOLS for HSEQ & OPERATION

www.unisea.no

EFA

Oscar

SUBMISSION DEADLINE: 1 APRIL 2020 Qualifying Festival


N E: 0 al

NORDISK KONKURRANSE | NORDIC COMPETITION

NOR: NORDISK & NORSK KONKURRANSE

NOR: NORDIC & NORWEGIAN COMPETITION

NOR-JURYENS PRISER Filmer som premieres av NOR-juryen: Beste nordiske film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Det humanistiske fakultet ved NTNU. Beste nordiske fiksjon*, dokumentar*, animasjon eller kunstfilm* (* Ingen kategoripris for den kategorien som Beste nordiske film tilhører) Beste norske film Minimalen-troféet, og 5.000 kroner gitt av Minimalen. Kvalifiserer til Amanda-prisen (se detaljer s. 86).

AWARDS OF THE NOR JURY Films awarded by the NOR Award Jury: Best Nordic Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by NTNU – Faculty of Humanities Best Nordic Fiction*, Documentary*, Animation or Art Film* (* No category award for the category of which the Best Nordic Film belongs to) Best Norwegian Film The Minimalen Trophy, and NOK 5 000 given by Minimalen. Qualifies for the Amanda Award (see details p. 86).

ANDRE PRISER Beste norske forfilm Trondheim kino velger en norsk film og viser den som forfilm i én måned. Spilletid ca. 5 minutter, regional tilknytning prioriteres. The Raskin Spirit Festival Award Troféet tildeles en kompakt, poetisk kortfilm som utnytter sine visuelle og auditive muligheter på en fantasifull måte og har sin egen optimale form. Velges fra INT eller NOR av festivalen.

OTHER AWARDS Best Norwegian Prerunner Trondheim kino will select one Norwegian film to be screened before a feature film for one month. Runtime approx. 5 min., regional productions will be preferred. The Raskin Spirit Festival Award The trophy is awarded to a compact, poetic short film that makes use of its visual and auditory possibilities in an imaginative way, and has its own optimal form. Selected from INT or NOR by the festival.

Forhåndsjuryene har kommet fram til et utvalg på 44 filmer (21 fra Norge og 23 fra Danmark, Finland, Island og Sverige). Disse filmene inngår i seksjonen NOR som omfatter 6 bolker med nordisk og norsk film i konkurranse. Regissørene blir presentert i starten av hvert program. Senere får de mulighet til å snakke om filmen sin i Møt filmskaperne (se side 85). Prisutdeling er søndag.

JURY

The selection committees have made this selection of 44 films (21 from Norway and 23 from Denmark, Finland, Iceland and Sweden). These films are screened in the NOR section, spanning 6 programmes of Nordic and Norwegian films in competition. The directors are presented at the beginning of each screening. Later, they get the opportunity to talk about their film in Meet the Filmmakers (see page 85). The Award Ceremony is due Sunday.

GINA DELLABARCA (NZL). Festivalsjef og medgründer av Show Me Shorts Film Festival på New Zealand. Ble nylig hedret av dronningen med Member of the New Zealand Order of Merit for innsatsen for New Zealands filmindustri. Styremedlem for den verdensomspennende organisasjonen Short Film Conference, som jobber for å fremme kortfilmens status og forene det globale kortfilmsamfunnet. Kvalifikasjoner inkluderer en Bachelor of Arts i film og en Bachelor of Commerce fra Victoria University of Wellington.

GINA DELLABARCA (NZL). Festival Director and co-founder of Show Me Shorts Film Festival in New Zealand. Was recently honoured by the Queen with Member of the New Zealand Order of Merit for her services to the New Zealand film industry. Board member for the world-wide Short Film Conference organization, working to promote the status of the short film and unite the global short film community. Qualifications include a Bachelor of Arts in Film and a Bachelor of Commerce from Victoria University of Wellington.

HASSAN DEZVAREH (f. 1947, IRN), studerte massemedie- og kommunikasjonsvitenskap ved Bochum-universitetet i Tyskland. Mediaog filmjournalist i radiokanalen ‘Deutsche Welle’ i Köln. Grunnlegger og leder for den internasjonale delen av Tehran International Short Film Festival i mer enn 16 år. Jurymedlem ved flere internasjonale kortfilmfestivaler som Tampere, Bilbao, Winterthur, Drama, Message to Man, etc. Filmfaglig foreleser på filmakademier i Teheran.

HASSAN DEZVAREH (b. 1947, IRN), studied mass media and communication sciences at the University of Bochum in Germany. Journalist of Media and Film on Radio ‘Deutsche Welle’ in Cologne. Founder and director of the international section of the Tehran International Short Film Festival for more than 16 years. A jury member at several international short film festivals such as Tampere, Bilbao, Winterthur, Drama, Message to Man, etc. Lecturer in the field of cinema at film academies in Tehran.

NICK JORDAN (f. 1967, GBR) er en filmkunstner og festivalprogrammerer for Braziers Int. Film Festival i England. Han ble uteksaminert fra Nottingham Trent University (BA Fine Art) og Manchester Metropolitan University (MA Fine Art). Regissørens hybriddokumentarfilmer har blitt omfattende vist på internasjonale festivaler og utstillinger, med nyere fokusprogrammer på Den 30. Minimalen Kortfilmfestival (2018) og HOME Artist Film Weekend, Manchester (2018). Nyere filmer inkluderer Concrete Forms of Resistance (2019), Stratum (2018), Thought Broadcasting (2017), The Atom Station (2015).

NICK JORDAN (b. 1967, GBR) is an artist-filmmaker and festival programmer for Braziers Int. Film Festival in England. Graduated from Nottingham Trent University (BA Fine Art) and Manchester Metropolitan University (MA Fine Art). The director’s hybrid documentary films have been shown extensively at international festivals and exhibitions, with recent Special Focus programmes at the 30th Minimalen SFF (2018) and HOME Artist Film Weekend, Manchester (2018). Recent films include Concrete Forms of Resistance (2019), Stratum (2018), Thought Broadcasting (2017), The Atom Station (2015).

23


NOR 1

PULSATOR Abstrakt animasjon med bruk av stop-motion og digitale teknikker. Abstract animation using stop-motion and digital techniques.

NOR 2019 | Ani. | 5 min. Director: Thor Sivertsen Script, Animation: Thor Sivertsen | Music: Motorpsycho Production: Thor Sivertsen Contact: Norsk Filminstitutt, Thor Sivertsen, e: thor.sivertsen@ntebb.no

MY WORLD IN YOURS (MIN VÄRLD I DIN) Shams og Stella er forelsket. Shams har ikke fortalt Stella at hun skal søke om asyl, og heller ikke om Hanine i Palestina som venter på at hun skal hjelpe henne å komme til Sverige. Stella jobber i Migrationsverket.

SWE 2018 | Fic. | 29 min. Director: Jenifer Malmqvist

Shams and Stella are in love. Shams hasn’t told Stella that she seeks asylum, nor about Hanine who’s still in Palestine waiting for Shams to help her come to Sweden. Stella works at the Migration office.

Production: Emma Åkesdotter Ronge Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

Script: F. Heurlin, Jenifer Malmqvist, Mariam Altamimi Cast: Haneen Abdelnabi, Amina Szecsödy Olsson

THE ART OF WORKING IN PAIRS Louise og Henrik er to aldrende profesjonelle sirkusakrobater som er på konstant leting etter nye måter å utøve sin kunstform. Men hvor lenge kan de holde det gående, etter hvert som de blir eldre og når de blir foreldre for første gang? Louise and Henrik are two aging professional circus acrobats who constantly search for new ways to perform their art form. But for how long can they keep it up, as they grow older and as they become parents for the first time?

NOR 2019 | Doc. | 11 min. Director: Thor Brenne Cast: Louise von Euler Bjurholm, Henrik Agger Production: Martin J. Edelsteen, Thor Brenne, Christian Koblizek Contact: Thor Brenne, e: thorbrenne@gmail.com

A FILM (EN FILM)

24

Det var vakkert, men det hjalp ikke. Med svart humor som mitt våpen kjemper jeg videre, tross eksistensielle mangler og tvil på selve tilværelsen.

SWE 2019 | Exp. | 4 min. Director: Mårten Nilsson

It was beautiful, but it didn’t help. With dark humor as my weapon I keep on struggling, in spite of existential shortcomings and doubts about existence itself.

Production: Mårten Nilsson Contact: Mårten Nilsson, e: marten@gnufilm.se

Script: Mårten Nilsson

Contact: Jing Haase SFI, e: jing.haase@sfi.se


90 min

NOVA 2 ONS | WED 15:00

POOLBOY En ung livvakt, Mikael, skal stenge et basseng i det en kvinne plutselig dukker opp. Hun nekter å gå, og etter litt overtalelse lar Mikael henne få noen minutter til å svømme. A young lifeguard, Mikael, is closing a pool when a woman suddenly appears. She refuses to leave, and after some persuasion Mikael agrees to give her a few minutes to swim.

NOR 2019 | Fic. | 8 min. Director: Margareta F A Orkan Script: Margareta F A Orkan Cast: Thomas Stene-Johansen, Ida Løken Valkepää, Mathilde Sofie Henriksen Production: Hanna Suni, Margareta F A Orkan, Rasmus Eilertsen Bergli Contact: Margareta F. A. Orkan, e: margareta@mfaorkanfilm.com

ASHES TO ASHES (TUHKAKSI) Når en kropp blir kremert er alt som blir igjen spikrene fra kisten. Og det er det. When a body is cremated, all that remains is some nails from the coffin. And that’s that.

FIN 2018 | Doc.Exp. | 6 min. Director: Tuuli Teelahti Script: Tuuli Teelahti | Cast: Marko Brown Production: Tuuli Teelahti Contact: ELO Film School, Tuuli Teelahti, e: tuuli.inari@gmail.com

SLANGING (DEN GODE) En langer vil ut av narkomiljøet, men før han kan ta et endelig farvel må han ordne noen siste greier. A pusher is on his way out of the drug selling business. But there are a couple of loose ends that he needs to take care of, before he’s able to stop.

DNK 2019 | Fic. | 14 min. Director: Svend Colding Script: Svend Colding | Camera: Kristoffer Aabo Cast: Besir Zeciri, Gustav Dyekjær Giese Production: Anne Hedegaard Nielsen Contact: Svend Colding, e: svend_colding@hotmail.com

ORIGIN OF MAN (MENNESKETS OPPRINNELSE) Historien om hvordan mennesker er innvandrere fra et annet sted, en planet firkantet som en boks som vi måtte evakuere. Vi husker ikke lenger den firkantede planeten, men vi bygger iherdig firkantede bokser her på Jorda. Nora er en opprørsk tenåring som strever med å finne sin identitet, som leter etter noen som vil forstå. The story of how humans are immigrants from another place, a planet square as a box from which we had to evacuate. We no longer remember the square planet, but keep building square boxes here on Earth. Nora is a rebellious teen-aged girl struggling to find a sense of identity, she is searching for someone that will understand.

NOR 2019 | Ani. | 13 min. Director: Pjotr Sapegin Script: Pjotr Sapegin | Animation: Marcos Valin, Eirik Grønmo Bjørnsen, Pjotr Sapegin Cast (voices): Dagny Norvoll Sandvik, Henrik Holm Production: Norwegian Toolbox/Fabelfjord, Merete Korsberg Contact: Merete Korsberg, e: merete@fabelfjord.no

25


NOR 2

THE MANILA LOVER Under en reise på Filippinene møter den middelaldrende nordmannen Lars en filippinsk kvinne han vil dele livet med, men til hans overraskelse avslår hun tilbudet. Lars må nå konfrontere sine egne fordommer og håndtere denne ukomfortable situasjonen. During a trip to the Philippines, middle-aged Norwegian Lars meets the Filipina he wants to share his life with, but to his surprise she turns him down. Lars now has to face his own prejudices and deal with this uncomfortable situation.

NOR 2019 | Fic. | 27 min. Director: Johanna Pyykkö Script: Johanna Pyykkö Cast: Øyvind Brandtzæg, Angeli Bayani Production: Nina M. Barbosa Blad, Lotte Sandbu, Bianca Balbuena-Liew Contact: New Europe Film Sales, Nina M. Barbosa Blad, e: nina@barbosafilm.no

STANDING STILL I et tørt og øde landskap står et grått esel stille. Dyret står ubevegelig, men dets nysgjerrige ører portretterer det å lytte. Hva lytter det til? Hva er lydens muligheter? In a dry and deserted landscape a gray donkey is standing still. The animal is motionless, but its curious ears portray the act of listening. What is it listening to? What are the possibilities of sound?

NOR 2019 | Exp. | 5 min. Director: Farhad Kalantary Production: Farhad Kalantary Contact: Farhad Kalantary, Farhad Kalantary, e: post@farhad.no

THINGS WE DO – BASED ON A TRUE SITUATION (SAKER MAN GÖR IBLAND – BASERAT PÅ EN VERKLIG HÄNDELSE) Maja tror at kjæresten Farad har blitt lei av henne. Kanskje trenger han bare et mindre infisert bilde av hvem hun er? Hvor mye kan man tøye sannheten for å gi forholdet en ny start? Maja feels her boyfriend, Farad, has tired of her. Perhaps he just needs a less infected comprehension of who she is? How much can you twist the truth to give the relationship a new start?

SWE 2019 | Fic. | 11 min. Director: Anna-Karin Örander Script: Anna-Karin Örander Cast: Anna-Lo Fjellström, Arvin Kananian, Katarina Calleberg Production: Anna-Karin Örander Contact: Anna-Karin Örander, e: annakarin.orander@hotmail.com

OFF THE GRID Ola Ravn (27) drømmer om å leve på sitt eget vis. Han bestemmer seg for å bygge et selvforsynt minihus som renser regnvann og sanker solkraft. Hans far synes imidlertid at denne ideen er tåpelig og egoistisk. Ola Ravn (27) dreams of living on his own terms. He decides to build an off-the-grid mini-house that purifies rainwater and gathers solar power. His father, however, thinks this idea is silly and selfish.

26

NOR 2019 | Doc. | 13 min. Director: Vegard Dahle Script: Vegard Dahle Camera: Henrik Flatås Editing: Øyvinn Kastnes Production: Håvard Wettland Gossé Contact: Vegard Dahle, e: vegard@spaett.no


E)

92 min

NOVA 2 ONS | WED 19:00

DEEPNESS OF THE FRY Når man bor i en verden hvor alt allerede har blitt sagt, følt og gjort, kan noen i det hele tatt være unike? Og er det virkelig lurt å tenke for mye på dette? Living in a world where everything’s already been said, felt, and done before, can anyone truly be unique? And is thinking about this too much really a good idea?

DNK 2019 | Ani.Exp. | 4 min. Director: August Niclasen Production: Michelle Ann Nardone Contact: Miyu Distribution, Luce Grosjean, e: festival@miyu.fr

REALMS Geologiske perioder, kongedømmer av liv og masseutryddelser, en reise gjennom dyp tid fra urhavet til en fremtid uten mennesker. Geological epochs, kingdoms of life and mass extinctions, a voyage through deep time from the primeval ocean to the post-human future.

FIN 2018 | Exp. | 20 min. Director: Patrik Söderlund Script: Patrik Söderlund Camera: Jussi Eerola Editing: Jussi Eerola, Mika Taanila Production: Jussi Eerola Contact: Programme AV-arkki, e: programme@av-arkki.fi

FUN FACTORY På en lørdags ettermiddag i et norsk lekeland bevitner et par en krangel mellom to mødre og en lekelandsbestyrer. Paret lurer på om de skal blande seg inn, men situasjonen utløser snart egne underliggende stridspunkt.

NOR 2019 | Fic. | 12 min. Director: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor

On a Saturday afternoon at a Norwegian playland, a couple witness an argument between two mothers and a playland manager. The couple wonder if they should intervene, but the situation soon triggers underlying issues of their own.

Production: Verona Meier Contact: Verona Meier, e: verona@apeogbjorn.no

Script: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor Cast: Tobias Santelmann, Janne Heltbeg

27


NOR 3

POLYFONATURA For fire år siden begynte musiker, artist og lyd-geek Eirik Havnes sitt mest ambisiøse prosjekt noensinne, noe som tok ham på en storslått reise gjennom norsk natur til et kreativt sted der ingen noensinne har vært før.

NOR 2019 | Doc. | 20 min. Director: Jon Vatne

Four years ago, musician, artist and sound geek Eirik Havnes began his most ambitious project ever, taking him on an epic journey through Norwegian nature to a creative place no one has ever been before.

Production: Håvard Wettland Gossé Contact: Håvard Wettland Gossé, e: havard@spaett.no

Script: Jon Vatne | Camera: Kristian Davik Larssen Editing: Trude Lirhus | Cast: Eirik Havnes

STILL LIVES (KIIREHESSÄ LIIKKUMATOIN) Konseptet travel stillhet blir utforsket gjennom forskjellig synspunkter mens museumsgjenstander fra hele verden reflekterer rundt de dagligdagse utfordringene i det moderne liv. The concept of busy stillness is explored from various standpoints as museum artefacts from all around the world reflect on the mundane challenges of modern life.

FIN 2019 | Ani.Exp. | 6 min. Director: Elli Vuorinen Script: Elli Vuorinen Production: Terhi Väänänen Contact: Programme AV-arkki, e: programme@av-arkki.fi

WHO TALKS (INGEN LYSSNAR) Det nye flyktningehjemmet for barn blir diskutert i et åpent kommunestyremøte. To personer med motsatte meninger prøver å bli hørt. The new refugee home for children is being discussed at a public council meeting. Two people standing on opposite sides try to get heard.

SWE 2019 | Fic. | 15 min. Director: Elin Övergaard Script: Elin Övergaard, Manne Indahl Cast: Kristoffer Appelquist, Cecilia Milocco Production: Elin Övergaard, Manne Indahl Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

PLASTIC SKIN (PLASTHUD) En stille og tilbakeholden gutt sent i tenårene bor hjemme hos sin umodne mor og reserverte far i en solfylt og frodig drabantby. En merkverdig transe ser ut til å ha overmannet dem, mens et underliggende, kjøttfylt mysterium gjør seg synlig. A quiet and restrained boy in his late teens lives at home with his childlike mother and reserved father, in a sunny and lush suburb. The family seems to be in some strange trance, while an underlying, fleshy mystery makes itself visible.

28

NOR 2019 | Exp. | 16 min. Director: Adam Kjær Script: Adam Kjær Cast: Adam Kjær, Stina Kjær, Finn-Magne Eines, Julie Anett Spangebu Production: Adam Kjær Contact: Adam Kjær, e: adamkiaer@gmail.com


90 min

NOVA 2 TOR |THU 17:00

HER HEAD (HÄNEN PÄÄNSÄ) En kvinnes liv er vanskelig fordi hennes hode er en katt.

FIN 2019 | Ani. | 7 min. Director: Emma Louhivuori

A woman’s life is difficult, because her head is a cat.

Script: Emma Louhivuori Production: Eija Saarinen Contact: Emma Louhivuori, e: emma.louhivuori@gmail.com

HIDEAWAY (GJEMSEL) To personer leker gjemsel som en form for forspill under et one-night stand. Morgenen etter har de ulik oppfatning av når leken er over. Two people play hide-and-seek as a form of foreplay during a one-night stand. The morning after, they have different ideas of when the game is over.

DOVETAIL

NOR 2019 | Fic. | 11 min. Director: Marlene Emilie Lyngstad Script: Marlene Emilie Lyngstad Camera: Emil Gurvin Cast: Kristine Kujath Torp, Fredrik Ditlev-Simonsen, Sondre Larsen Production: Fantefilm Contact: Marlene Lyngstad, e: marlene.lyngstad@hotmail.no

Aron, en mann i førtiårene, er fanget i et liv som ikke lenger passer ham. I jakten på sinnsro etterligner han maskuline stereotyper og mesker seg med alle klisjéene fra den materielle verdenen.

ISL 2018 | Fic. | 15 min. Director: Magnús Leifsson

Aron, a man in his forties, has become trapped in a life that no longer properly fits him. In search of serenity, he imitates male stereotypes and dives into all the clichés of the material world.

Production: Lalli Jonsson Contact: Magnus Leifsson, e: magnusleifsson@gmail.com

Script: Magnús Leifsson Cast: Sveinn Ólafur Gunnarsson

Husk å bestille bord før eller etter forestilling Åpent man - lør fra kl. 13 Søndager fra kl. 15

Tapas, øl- og vinbar Velkommen til byens tapasrestaurant Inngang ved Bakke bru, ved siden av Surnadal Sparebank

Kjøpmannsgata 40 • Tlf 45 22 24 88 • bordbestilling@bakgaarden.com • www.bakgaarden.com


NOR 4

THE MANCHADOR Mina og Saeed lever et hektisk liv i den iranske hovedstaden, Teheran. Mina vil flytte utenlands, men så finner Saeed opp en dings som flytter ansvaret for hijaben dit den hører hjemme – hos mennene hvis blikk kvinner trenger beskyttelse fra.

NOR 2019 | Fic. | 20 min. Director: Kaveh Tehrani Script: Kaveh Tehrani Cast: Reza Brojerdi, Narges Rashidi, Sarina Ashkpour, Jasmin Tabatabai, Mohammad-Ali Behboudi, Arash Marandi

Mina and Saeed live a stressful life in the Iranian capital, Tehran. Mina wants to move abroad, but Saeed then invents a device that places the responsibility for the hijab where it belongs – with the men whose gaze women need protection from.

Production: Verona Meier Contact: The Norwegian Film Insitute, Kaveh Tehrani, e: kaveht@gmail.com

CRITERIA OF RAPE (ATT VÅGA SÄGA VÅLDTÄKT) SWE 2019 | Doc. | 10 min. Director: Emelie Kastberg

Hvorfor våger ikke voldtektsofre å anmelde, hvorfor legger de all skyld på seg selv? Forstår voldtektsmannen selv hva han har gjort? Og hvorfor er det så vanskelig å fortelle om at man har blitt voldtatt?

Camera: Cornelia Fahlvik Editing: Johan Gustafsson Cast: Emelie Kastberg

How come victims of rape don’t dare to push charges? Why do they feel shame? Does the rapist realize what they have done? And why is it so hard to say that you have been raped?

Production: Jonas Engberg Contact: Emelie Kastberg, e: e-kastberg@live.se

HT a

SUGGESTION OF LEAST RESISTANCE

Opprør: definert som et voldelig avbrudd av den eksisterende orden. Riot: by definition, a violent disruption of the existing order.

AUT 2019 | Ani.Doc.Exp. | 6 min. Director: Michelle Kranot (DNK), Uri Kranot (DNK) Script: Michelle Kranot, Uri Kranot Production: Michelle Kranot Contact: Michelle & Uri Kranot, e: urikranot@yahoo.com

WIMBLEDON Når Samir skal feire sin sønns fødselsdag i en bowlinghall sammen med sin ekskone, går ingenting hans vei. When Samir is set to celebrate his son’s birthday at a bowling alley, together with his ex-wife, nothing goes his way.

NOR 2019 | Fic. | 12 min. Director: Ernst De Geer Script: Mads Stegger, Ernst De Geer Cast: Kadir Talabani, Ahmed Alsaatie, Alfred Ekker Strande, Andrea Berntzen Production: Lotte Sandbu Contact: Nina M. Barbosa Blad, e: post@barbosafilm.no

UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT, 2018) På landsbygda i Nord-Norge har de svingete veiene blitt gjenstand for kontrovers. In a remote Norwegian village the weaving roads have become the subject of controversy.

30

FIN 2019 | Doc. | 20 min. Director: Tinja Ruusuvuori Cast: Marja Pihlaja Production: Marja Pihlaja Contact: Marja Pihlaja, e: marja@tekele.fi


90 min

NOVA 2 TOR |THU 19:00

THE PRACTICE OF LOVE Stillbilder som sirkulerer rundt en enslig rollefigur. Filmen skifter mellom nærbilder av enkle, hverdagslige bevegelser, abstrakte sekvenser og skreven tekst, og skaper slik en studie av kjærlighet som forsøk på å kommunisere ved hjelp av kroppen, stemmen, språk og lyd. Still images circling around a single character. The film shifts between close-ups of simple, everyday movements, abstract sequences and written text, thus creating a study of love as attempts to communicate through the means of the body, the voice, language and sound.

NOR 2019 | Exp. | 10 min. Director: Lasse Marhaug Script: Jenny Hval Cast: Ingrid Hakstad Production: Lasse Marhaug Contact: Lasse Marhaug, e: mail@lassemarhaug.no

AWAITING DEATH (I VÄNTAN PÅ DÖDEN) En sønn ankommer sykehuset for å sitte ved sin fars side mens livet ebber ut. Sønnen ønsker seg en siste fin stund, men faren er mer opptatt av hva de skal gjøre med to åpnede sennepsglassene han har i kjøleskapet. A son arrives at the hospital to watch his father’s death bed. When the son wants05.02.13 a nice last 10.23 moment,Side his father HT ann. Heimdalsbladet 200x100_HT ann. Heimdalsbladet 196x103 1 would rather find out what to do with the two opened cans of mustard.

SWE 2019 | Fic. | 12 min. Director: Lars Vega, Isabelle Björklund Script: Lars Vega Production: Isabelle Björklund Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

TRYKK / KOPISENTER PÅ HEIMDAL COOP / POSTEN

• Brosjyrer • Plakater • Posters • Rapporter • DM’er • Tidsskrifter • Konferanser • Programmer • Sort/hvitt og farge digitalprints

Alt i reklame- og kontortrykksaker Kontakt oss for pristilbud

VISEN ADRESSEA

Heimdalsveien 3 • Telefon 72 59 22 60 / 906 02 970 heimdal@heimdaltrykkeri.no • www.heimdaltrykkeri.no


NOR 5

TRAIN ROBBERS (TOGRØVERE) På midten av nittitallet ble det avdekket stort svinn av varer på nordgående godstog fra Trondheim. Det viste seg at toget i en toårsperiode hadde blitt utsatt for en rekke skjulte ran, først og fremst av brus og øl. Saken fikk en uventet vending da de skyldige viste seg å være en gruppe unge gutter i alderen 11 til 15 år. En film om utenforskap, og konsekvensene av dette.

NOR 2019 | Doc. | 20 min. Director: Martin Walther

In the mid-nineties, a large deficit from northbound freight trains from Trondheim was discovered. As it turned out, for a period of two years, the train had been robbed in secret, primarily in the form of soda and beer. Unexpectedly, the guilty party was revealed to be a group of young boys aged 11 to 15. A film about being an outsider, and its consequences.

Production: Jon Vatne, Håvard Wettland Gossé Contact: KurzFilmAgentur, Håvard Wettland Gossé, e: havard@spaett.no

Script: Martin Walther Camera: Nils Eilif Bremdal-Vinell Editing: Fredrik S. Hana Cast: Erlend Hansbakken, Isak Melling Lesund, Iver Svenning Brevik, Mathias Holst Iversen, Oliver Våge, Stian Hovland Pedersen

SORRY NOT SORRY Feride er på vei hjem fra fest når hun møter en gjeng med syngende unge gutter i en trebåt. Hun hjelper dem med motoren og blir ufrivillig tatt med på en båttur inn i den svenske sommernatten. Feride is on her way home from a party when she meets a group of young choir singing boys in a wooden boat. When she helps them with their motor problems she is unwillingly taken out for a ride in the Swedish summer night.

SWE 2019 | Fic. | 15 min. Director: Julia Thelin Script: Julia Thelin Production: Eliza Jones, Markus Waltå Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

TELL ME En fortellerstemme spør: “kjenner du denne fuglen?”

FIN 2019 | Doc.Exp. | 8 min. Director: Azar Saiyar

A narrator asks: ‘do you know this bird?’

Script: Azar Saiyar Production: Azar Saiyar Contact: AV-arkki, e: programme@av-arkki.fi

DADDY’S GIRL Lo (14) bor alene med sin far på en gård. Ut av kjedsomhet og frustrasjon fantaserer hun om sex og spionerer på sesongarbeiderne. Faren hennes er for opptatt med å få endene til å møtes til å være oppmerksom på at hans datter er i ferd med å bli en ung kvinne. Lo (14) lives alone with her father on a farm. Bored and frustrated, she fantasizes about sex and spies on the seasonal workers. Her father is too busy making ends meet to be aware of his daughter becoming a young woman.

32

NOR 2019 | Fic. | 13 min. Director: Julia Lindström Script: Amy Black Ndiaye, Julia Lindström Camera: Torbjørn Sundal Holen Cast: Louise Tofte Røiri, Håkon Matthias Vassvik, Harald Thomson Rosenstrøm Production: Hege Hauff Hvattum, Nina Maria Barbosa Blad Contact: Nina M. Barbosa Blad, e: hege.hauff.hvattum@gmail.com


90 min

NOVA 2 FRE | FRI 17:00

ANIMALS En vanlig dag tar snart en vending mot det absurde når dørene på t-banen ikke vil åpne seg.

DNK 2019 | Ani. | 6 min. Director: Tue Sanggaard

A normal day quickly takes a strange turn, when the metro doors refuse to open.

Production: The Animation Workshop – Michelle Ann Nardone Contact: Miyu Distribution, Luce Grosjean, e: festival@miyu.fr

CLOSE TO ME (IHOLLE) Aila leter etter en forsvunnet katt når hun møter Simo, en fåmælt ung mann. Aila is looking for a lost cat when she meets Simo, a young man of few words.

FIN 2019 | Fic. | 18 min. Director: Joonas Rutanen Script: Joonas Rutanen Production: Kaarle Aho, Kai Nordberg Contact: Otto Suuronen, e: otto.suuronen@ses.fi

TRACES (SPORTEGN) Selma (12) og Elliot (6) er på sommerferie i et gammel hus ved skogen. Selma er sjalu på lillebroren fordi han mottar mer oppmerksomhet fra mor. I skogen bak huset er det ville dyr... Selma (12) and Elliot (6) are on summer holiday in an old house by the forest. Selma is jealous of her little brother because he is getting more attention from their mother. In the forest behind the house, there are wild animals...

NOR 2019 | Fic. | 10 min. Director: Ingvild Søderlind Script: Ingvild Søderlind Cast: Selma Greenberg Søderlind, Elliot Greenberg Søderlind, Tiril Ilsaas Pharo Production: Fabien Greenberg Contact: Bård Kjøge Rønning, e: fabiengreenberg@gmail.com

33


NOR 6

YES-PEOPLE (JÁ-FÓLKIÐ) Seks mennesker. De bor i den samme bygningen men følger sine egne veier. Hver og en kommer seg gjennom dagen på sin egen måte, og med sin egen stemme. Six people. Living in one building but following different paths. Each gets through the day in their own way – and with their own voice.

ISL 2019 | Ani. | 9 min. Director: Gísli Darri Halldórsson Script: Gísli Darri Halldórsson Cast (voices): Helga Braga Jónsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Jón Gnarr, Kristján Franklín Magnúss, Sigurður Sigurjónsson, Thor Kristjansson Production: Arnar Gunnarsson, Gísli Darri Halldórsson Contact: Gisli Darri Halldorsson, e: gislidarri@gmail.com

JAMILA Jamila og vennene hennes øver til en talentkonkurranse, og ingenting kan komme i veien for Jamilas konsentrasjon. Ikke en gang lillesøsteren Leilas spørsmål om familiens asylsak. Jamila and her friends are practicing for the talent show, and nothing can get in the way of Jamila’s focus. Not even her little sister Leila’s question about the family’s asylum case.

SWE 2019 | Fic. | 13 min. Director: Sophie Vuković Script: Sophie Vuković Production: Eliza Jones, Markus Waltå Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

PSYCHIC Neonskiltene skjærer gjennom mørket. Lokkende, som sekulære templer som lover rettledning gjennom forvirringen vi kjenner som livet. The neon signs cuts through the darkness. Beckoning, like temples of a secular religion promising guidance through the confusion that is life.

SWE 2019 | Doc.Exp. | 17 min. Director: Tova Mozard Production: Daniel Pynnönen Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

THE TENT (TELTET) En dysfunksjonell familie sliter med å sette opp et komplisert telt. Stemningen blir mer og mer anspent, i takt med at en underliggende konflikt tvinges til overflaten – og en sjokkerende hemmelighet blir avslørt. A dysfunctional family is struggling to raise a complicated tent. The mood gets more and more tense, as an underlying conflict forces itself up to the surface – and a shocking secret is revealed.

34

NOR 2019 | Fic. | 17 min. Director: Rebecca Figenschau Script: Rebecca Figenschau Cast: Sigurd Myhre, Christina Nikolaisen, Erica Cook, Christian Magnus Vangen Production: Frode Søbstad Contact: Norwegian Film Institute, Frode Søbstad, e: frode@tenk.tv


90 min

NOVA 2 FRE | FRI 19:00

THE LAMP IN THE CEILING Gjennom utforsking av materialiteten til rom, objekter, og det å være inne, undersøker filmen hvordan voldtekt oftere enn ikke skjer innen den opplevde tryggheten av det som anses som noens hjem.

NOR 2019 | Doc.Exp. | 8 min. Director: Anette Svane

Through exploration of the materiality of spaces, objects, and of being inside, the film examines how rape more often than not happens within the perceived safety of what is considered someone’s home.

Contact: Anette Svane, e: anette.svane@gmail.com

Script, Camera, Editing: Anette Svane Cast (voice): Ingrid Synneva Holtar

UNOBJECTIFIED MASTURBATORS (ONANERENDE SUBJEKTER) En jentegjeng oppsøker en høyde med utsikt over byen. Lettere beruset av hjemmelagde drinker knipser de romantiserende bilder av seg selv og de idylliske omgivelsene. Plutselig oppdager jentene at de ikke er alene om å ”romantisere” øyeblikket. A group of girls seek out a height with a view. Slightly intoxicated, they snap romanticizing pictures of themselves and the beautiful surroundings. Suddenly, they discover they are not the only ones to “romanticize” the moment.

NOR 2019 | Fic. | 10 min. Director: Andrea Sitara Gran, Marlene Emilie Lyngstad Script: Andrea Sitara Gran, Marlene Emilie Lyngstad Cast: Regine Hannestad Føystadvaag, Julie Jensen Larsen, Andrea Sitara Gran, Marlene Emilie Lyngstad Production: Andrea Sitara Gran, Marlene Emilie Lyngstad Contact: Marlene Lyngstad, e: marlene.lyngstad@hotmail.no

I AM THE HUMAN THY GOD Det var ikke plass til andre dyr i arken. Den eneste som er igjen er skapelsens konge, det verste av alle dyrene, mennesket.

FIN 2019 | Exp. | 5 min. Director: Risto-Pekka Blom

There was no room for other animals in the ark. The only one left is the king of creation, the worst of all animals, man.

Production: Risto-Pekka Blom Contact: Programme AV-arkki, e: programme@av-arkki.fi

Script: Risto-Pekka Blom

FARCE (FARSE) En mann, en kvinne og en kjøttkvern. Kjærlighet er blodig alvor. A man, a woman and a meat grinder. Love is messy.

NOR 2019 | Ani. | 11 min. Director: Robin Jensen Script: Robin Jensen Camera: Janne K Hansen, Robin Jensen Editing: Anders Bergland, Robin Jensen Animation: Cathinka Tanberg, Josefine Hannibal, Kristian Pedersen Production: Lise Fearnley, Tonje Skar Reiersen Contact: SND Films, Norwegian Film Institute, Lise Fearnley, e: lise@mikrofilm.no

35


MULTIPLIÉ DANSEFILM | MULTIPLIÉ DANCE FILM

DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, fortsetter det gode samarbeidet med Minimalen Kortfilmfestival om dansefilmprogrammet Multiplié dansefilm som ble etablert i 2015. Programmet tar utgangspunkt i den unike profilen til Multiplié dansefestival, der dansekunsten bøyes og tøyes inn i nye, overraskende og engasjerende former.

DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, continues the good collaboration with Minimalen Short Film Festival on the dance film program Multiplié Dance Film, established in 2015. The program is based on the unique profile of the Multiplié Dance Festival, where the dance art bends and extends into new, surprising and engaging forms.

Til årets program har DansiT mottatt 244 dansefilmer fra hele verden. Utvalget er gjort av gjestekuratorene Gina Sandberg og Rannei Grenne i samarbeid med DansiT. I år vil det for andre gang kåres en beste film i programmet. Vinneren kåres av en ekstern fagjury og mottar en premie på 1000 euro.

For this year’s program, DansiT received 244 dance films from all over the world. The selection was made by guest curators Gina Sandberg and Rannei Grenne in collaboration with DansiT. This year, for the second time, a Best Film will be announced. The winner is selected by an external jury of professionals and receives a prize of 1000 euros.

Juryen består av: Mads Outzen (filmviter, programmerer for Minimalen Kortfilmfestival), Svetlana Stokke (danser og dansepedagog), Ida H. Eldøen (filmregissør, produsent og daglig leder for Tagline).

The jury consists of: Mads Outzen (Film Studies Phd-student and programmer for Minimal Short Film Festival), Svetlana Stokke (dancer and dance educator), Ida H. Eldøen (film director, producer and C.E.O. of Tagline).

Kurator & kontakt | Curator & contact: DansiT – Tonje Wik Olaussen – e: tonje@dansit.no More information: www.dansit.no

LIVING PICTURES (LEVANDES BILDER) I Rogaland, 900 meter over bakken, beveger danseren Cesilie Kverneland seg i kontakt med naturen rundt, og med sine innvendige bilder. Hun danser til et dikt av den norske poeten Gunnar Roalkvam og musikk av John Derek Bishop. In Rogaland, Norway, 900 meters above the sea, the dancer Cesilie Kverneland is moving in tactile contact with the surrounding nature, and her inside images. Accompanied by a poem by the Norwegian poet Gunnar Roalkvam, and music by John Derek Bishop.

NOR 2019 | Exp. | 10 min. Director: Elin Osjord Script: Gunnar Roalkvam (poem) Camera: Elin Osjord Cast, Choreography: Cesilie Kverneland Production, Contact: Elin Osjord, e: elinosjord@me.com

SILENT GESTURES Det finnes et språk av bevegelse og gester som er kapabelt til å kommunisere den følelsesmessige tilstanden til en person på en dypt bevegende måte. Koreografien utforsker en evne til å lage en autentisk form for bevegelse. There is a language of movement and gesture that is capable of communicating the emotional state of a person in a profound and deeply moving way. The choreography explores an ability to create an authentic way of moving.

36

GBR 2019 | Exp. | 15 min. Director: Harry Brooks Cast: Conor Kerrigan, Folu Odimayo, Eddie Hookham Contact: Harry Brooks, e: Harryedwardbrooks@gmail.com


m

101 min

NOVA 2 SØN | SUN 18:00

TWENTY, FORTY, SIXTY Tilskueren blir tatt med fra dansesalene på 1960-tallet til nåtiden. Filmen tilbyr et unikt perspektiv på dansens evolusjon og dens evne til å knytte sammen mennesker, og ikke minst dens positive innvirkning på fysisk og psykisk helse. Taking the viewer from the dance halls of the 1960s to the present day, the film offers a unique perspective on the evolution of dance whilst conveying its ability to connect individuals and its positive impact on mental and physical health.

GBR 2018 | Doc.Mus. | 6 min. Director: Rebecca Dale-Everett Script: Rebecca Dale-Everett, Katie Dale-Everett Choreography: Katie Dale-Everett Camera: Sam E H Hooper | Editing: Elliott Wragg Cast: Lisa Sang Production: Kabecca Films – Rebecca Dale-Everett, Katie Dale-Everett Contact: Kabecca Films, e: kabeccafilms@gmail.com

(LIKE A) LESS DENSE BRICK To kvinner holder fast, / Klare for å bli sett. / Smidige strukturer gror røtter, / Vi er mykere enn blikket ditt / og klare for å bli knust. Two women holding on, / Ready to be watched. /Nimble structures growing roots, / We are softer than your gaze / and ready to be squashed.

AUS 2019 | Exp. | 7 min. Director: Pia Lauritz Concept, Editing: Pia Lauritz | Camera: James Lauritz Choreography: Pia Lauritz, Jo Lloyd, Emma Riches Cast: Jo Lloyd, Emma Riches Contact: Piaera Autumn Lauritz, e: pialauritz@icloud.com

DISTINGUISHED FEELINGS (SENTIMENTS DISTINGUÉS) Elena og Arturo er veldig forelsket – helt til en av deres venner en dag sår tvil om deres forelskelse.

FRA 2019 | Fic.Mus. | 11 min. Director: Keren Marciano

Elena and Arturo is a couple fully in love – until one day, one of their friends sow seeds of doubts in their minds.

Script: Michael Delmar | Camera: Léo Hinstin Editing: Pinel Christophe | Choreography: Blanca Li Cast: Bianca Li, Arnaud Gagnoud, Anne Loiret, Pascale Arbillot, Fred Bianconi, Thierry Harcourt Production: Keren Marciano Contact: Aug&Ohr medien – Markus Kaatsch, e: submissions@augohr.de

THE VENUSIAN SLIP Denne lo-fi sci-fi eksperimentelle dansefilmen forteller en historie om ekspansjon og intim kontakt i en digital verden. Den mannlige rollebesetningen konstruerer møysommelig former av menneskekropper, presentert i ekte, digitale og hybride lag. This lo-fi sci-fi experimental dance film tells a story of unfurling and intimate connection in a digital world. The all-male cast laboriously constructs forms of human bodies, presented in live, digital and hybrid layers.

AUS 2019 | Exp.Fic. | 9 min. Director: Sam Mcgilp Camera: Tali Drohan, Sam Mcgilp Choreography: Harrison Hall Editing: Sam Mcgilp Cast: Harrison Hall, Luigi Vescio, Harrison Ritchie-Jones, Andrew Treloar Contact: Sam Mcgilp, e: contact.smcgilp@gmail.com

37


MULTIPLIÉ DANSEFILM | MULTIPLIÉ DANCE FILM SANCTUARY Et intimt innsyn i kropper som samhandler i en travel, urban setting, med lyd fra omgivelsene rundt dem. Opprinnelig laget som et stedsspesifikt verk for det historiske tog-dreiebordet på Roundhuse Community Centre i Vancouver, Canada, og nå gjenskapt for denne filmen. An intimate view of bodies interacting in a busy, urban setting, incorporating sound layered from the surrounding environment. Originally created as a site-specific work for the historic train turntable at the Roundhouse Community Centre in Vancouver, Canada, the work was then reimagined for this film.

CAN 2019 | Exp. | 4 min. Director: Martin Borden Script: Harmanie Taylor, Rianne Svelnis Camera, Editing: Martin Borden Cast: Harmanie Taylor, Rianne Svelnis Production: Union Street Films Canada – Martin Borden Contact: Martin Borden, e: mborden@telus.net

T.I.A. (THIS IS AFRICA) Aïpeur Foundou er en kongolesisk danser og koreograf. Midt i noen av de mest populære områdene av Brazzaville viser han oss en mulig vei til frihet. Aïpeur Foundou is a Congolese dancer and choreographer. Amidst some popular areas of Brazzaville, he shows us one possible way to freedom.

FRA 2015 | Exp.Mus. | 7 min. Director: Matthieu Maunier-Rossi Script: Matthieu Maunier-Rossi, Ronan Cheneau (poem) Camera, Editing: Matthieu Maunier-Rossi Choreography: Aïpeur Foundou Cast: Aïpeur Foundou, Ella Ganga Production: Matthieu Maunier-Rossi Contact: Matthieu Maunier-Rossi, e: matthieumaunierrossi@gmail.com

ANASA Retten til å puste og til å kjenne fallet. Jordskjelv. Innsiden eller utsiden. En forbindelse gjennom materie og dens oppløsning. Jorden, stenen, sanden og sjøen. Kropper. Forbundet. Tørre blomster skyver ut fra sanden. Oppløses. Fylte kropper, ustoppelige. Jordkropper, flytende på innsiden eller utsiden. Retten til å eksistere, til å bare være.

GRC 2018 | Exp. | 4 min. Director: Maja Zimmerlin, Thomas Delord Script: Maja Zimmerlin, Thomas Delord Production: Odos Productions Contact: Thomas Delord, e: thomas.delord@gmail.com

The right to breathe and to feel the fall. Earthquake. Inside or outside. A connection through matter and its dissolution. The earth, the stone, the sand, the sea. Bodies. Connected. Dry flowers pushing out from the sand. Dissolving. Filled bodies, unstoppable. Earth bodies, floating inside or outside. The right to exist, to simply be.

NO MORE BEAUTIFUL DANCES Filmen håndterer ideer som utforskning, introspeksjon og det å måtte ta en kvinne i betraktning på ny etter at hun har blitt mor. Lenzus danseteaterstykke bruker poesi og tegninger til å fortelle en personlig visjon om femininitet, og hva det betyr å være immigrant og kvinne i dag. The film wrestles with the ideas of exploration, introspection and reframing a woman after becoming a mother. Lenzu’s dance-theater piece uses spoken word and drawings to tell a personal vision of femininity, and what it means to be an immigrant and a woman today.

38

USA 2017 | Exp.Doc. | 4 min. Director: Daniel Pettrow Camera, Editing: Angelo Vasta Choreography, Cast: Anabella Lenzu Contact: ALDD Administrator, e: alddadmin@anabellalenzu.com


ALL IT GIVES Fra å danse i gangene i sin gamle videregående skole til å vinne dansekonkurranser hele verden over, er den Nigerianske innvandreren Kosi Ezes historie om vekst et glødende eksempel på hvordan hiphopens kraft kan inspirere, løfte og støtte alle og enhver. From dancing in the hallways at her high school to winning battles across the globe, Nigerian immigrant Kosi Eze’s story of growth is a glowing example of how the power of Hiphop can inspire, uplift and support everyone.

CAN 2019 | Doc.Mus. | 15 min. Director: Talia Woodland Script: Talia Woodland, Matthew Takatsch Camera: Micheal Gouvis, Talia Woodland Editing: Matthew Takatsch Cast: Kosi Eze, Caroline ‘Lady C’ Fraser, Marcelino ‘FrostFlow’ DaCosta, Mariano ‘Glizzi’ Abarca Production: Talia Woodland, Anthony Hunos Contact: Talia Woodland, e: taliawo@gmail.com

COLD STORAGE En film som hyller den eksepsjonelle fysiske fremførelsen og det melankolske komiske fra den klassiske stumfilmen. På en øde arktisk øy oppdager en fisker sin forhistoriske motpart frosset fast i isen. Han tiner ham opp til å bli sin nye sjelebror. A film that pays homage to the virtuosic physical performances and melancholy comedy of the classic silent screen. On a desolate arctic shore, a lonely fisherman discovers his prehistoric counterpart frozen in the ice, and thaws him out as his newfound soul brother.

FIN 2016 | Fic.Exp. | 9 min. Director: Thomas Freundlich Script: Thomas Freundlich, Valtteri Raekallio Camera: Thomas Freundlich Editing: Jukka Nykänen Cast: Valtteri Raekallio, Eero Vesterinen Production: Lumikinos Production Oy, Aino Halonen Contact: Markus Kaatsch, e: markus@augohr.de


EUROPEISKE PRISVINNERE 1 | EUROPEAN AWARD WINNERS 1

EUROPEISKE PRISVINNERE

EUROPEAN AWARD WINNERS

Under vignetten Short Matters! presenteres 14 EFA-vinnere fra europeiske festivaler, alle nominert til European Film Awards 2019. Det er Det Europeiske Filmakademiet (EFA) som står bak denne kortfilmturneen, med ønske om at så mange som mulig skal få anledning til å nyte dette panoramaet av ung, moderne europeisk filmproduksjon.

Under the heading Short Matters!, 14 EFA winners from European festivals are presented, all nominated for the European Film Awards 2019. The European Film Academy (EFA) is the organizer of this short film tour, with the intention of giving as big an audience as possible the opportunity to enjoy this panorama of young, contemporary European filmmaking.

Det var til slutt den rumenske filmen The Christmas Gift (Cadoul De Crăciun) som trakk det lengste strået og ble tildelt kortfilmprisen EFA Grand Prix. Filmene presenteres i tre deler fredag, lørdag og søndag.

Ultimately, the Rumenian film The Christmas Gift (Cadoul De Crăciun) drew the longest straw and was awarded the EFA Short Film Grand Prix. The films are presented in three parts Friday, Saturday and Sunday.

CONTACT:

European Film Academy e.V. – Sandra Leege, e: s.leege@europeanfilmacademy.org

THE CHRISTMAS GIFT (CADOUL DE CRĂCIUN) 20. desember 1989, bare noen dager etter at den rumenske diktatoren Nicolae Ceausescus blodige aksjon i Timisoara, snur en fars kveldsro seg til ren prøvelse når han finner ut at hans lille sønn har sendt et brev med ønsker til nissen. Etter det barnet forsto, var farens ønske om å se Ceausescu død. On the 20th of December, 1989, a few days after Romanian dictator Nicolae Ceausescu’s bloody repression in Timisoara, a father’s quiet evening turns to sheer ordeal as he finds out that his little son has mailed a letter of wishes to Santa. As far as the child understood, his father’s desire was to see Ceausescu dead.

ROM, ESP 2018 | Fic. | 23 min. Director: Bogdan Mureşanu Script: Bogdan Mureşanu Camera: Tudor Platon Editing: Andrei Bălăşoiu Cast: Adrian Văncică, Ioana Flora Production: Bogdan Mureşanu, Vlad Iorga, Victor Dumitrovici, Eduardo M Escribano Solera

(FOOL TIME) JOB Pedro har funnet seg en ny jobb. En litt rar en, men nå for tiden har man ikke råd til å være kresen. Det er en reell sjanse! Uansett har han aldri vært av den typen som får kalde føtter. Pedro has found himself a new job. A kind of strange one, but these days, he can’t afford to be fussy. It’s a real chance! Anyway, he’s never been the kind to get cold feet.

40

FRA 2018 | Ani. | 17 min. Director: Gilles Cuvelier Script, Editing, Camera: Gilles Cuvelier Animation: Gilles Cuvelier, Gabriel Jacquel, Thomas Machart, Marine Blin Production: Richard Van Den Boom


91 min

CINE

FRE | FRI

21:00

WATERMELON JUICE (SUC DE SÍNDRIA) Barbara og Pol tilbringer noen dager på ferie med en vennegjeng i et hus omgitt av natur. De ønsker å nyte dagen, og finner et fredelig sted hvor de kan slå seg løs på intimt vis. Med støtte fra Pol, midt i naturen, mellom tårer og latter, vil Barbara reparere gamle sår og omdefinere sin seksualitet.

ESP 2018 | Fic. | 22 min. Director: Irene Moray Script, Camera: Irene Moray Editing: Ana Pfaff Cast: Elena Martín, Max Grosse Majench Production: Miriam Porté

Barbara and Pol spend a few days on holiday with a group of friends in a house surrounded by nature. They want to have a good time and find a peaceful space where they can enjoy their intimacy. With the support of Pol, in the midst of nature, between tears and laughter, Barbara will heal old wounds and redefine her sexuality.

FREEDOM OF MOVEMENT På maraton-distansen under OL i Roma 1960 vant etiopieren Abebe Bikila Afrikas første gullmedalje ved å løpe barfot. Gjennom det ble han en sportslegende og et symbol på et Afrika som frigjorde seg fra kolonialismen. Nå iscenesettes et nytt løp, der flyktninger og innvandrere setter fram krav om ”bevegelsesfrihet”.

DEU, ITA 2018 | Exp. | 29 min. Director: Nina Fischer, Maroan el Sani

At the Olympic marathon in Rome 1960, Ethiopian Abebe Bikila won Africa’s first gold medal by running barefoot. As a result he became a sporting legend and a symbol of an Africa freeing itself from colonialism. Now, a new race is staged, involving refugees and immigrants staking a claim to ‘freedom of movement’.

Production: Nina Fischer

Script: Maroan el Sani, Nina Fischer Camera: Johannes Praus, Maroan el Sani Editing: Nina Fischer Animation: Jan Gieseking Cast: Soumalia Makadji

41


EUROPEISKE PRISVINNERE 2 | EUROPEAN AWARD WINNERS 2

OSLO Ziad, en palestinsk dagarbeider, nektes innreise i Israel for å arbeide, uten noen forklaring fra grensevaktene i Øst-Jerusalem. All den tid han har lovet datteren sin kjøtt til middag, må han finne en kreativ løsning. Ziad, a Palestinian day laborer, is denied entry into Israel for work, but the East Jerusalem border guards offer no explanation. Having promised his daughter meat for dinner, he needs to find a creative solution.

ISR, DEU 2018 | Fic. | 16 min. Director: Shady Srour Script: Shady Srour Camera: Daniel Miller Editing: Naaman Bishara Cast: Alber Mir’eb, Sallie Srour, Eyad Shiti, Hala Daw Production: Florian Schewe, Shady Srour

THE MARVELOUS MISADVENTURES OF THE STONE LADY (LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES DE LA JEUNE FILLE DE PIERRE) Lei av å være et banalt arkitektonisk ornament, rømmer en skulptur ut fra Louvre for å konfrontere det virkelige livet på gaten i Paris. Tired of being a banal architectural ornament, a sculpture runs away from the Louvre to confront real life on the streets of Paris.

FRA, PRT 2018 | Ani.Fic. | 20 min. Director: Gabriel Abrantes Script: Gabriel Abrantes | Camera: Kanamé Onoyama Editing: Margarida Lucas | Animation, Visual Effects: Carlos Almeida | Cast: Liza Lapert, Virgil Vernier, Caroline Deruas Production: Justin Taurand, Gabriel Abrantes

EDNA – ONE OF MANY (EDNA) Inspirert av flyktningkrisen, der Makedonia spilte den uheldige rollen som et transittland; i hovedsak en kjærlighetshistorie satt i svært uvanlige omstendigheter, fortalt på en abstrakt og poetisk måte.

MKD 2018 | Ani. | 11 min. Director: Vuk Mitevski

Inspired by the refugee crisis, where Macedonia played the unfortunate role of a transit country; in essence a love story set in very unusual circumstances, told in an abstract and poetic way.

Production: Labina Mitevska, Sebastien Delloye

Script: Teona Strugar Mitevska | Camera, Editing, Animation: Vuk Mitevski | Cast: Teona Strugar Mitevska

RECONSTRUCTION (REKONSTRUKCE) Olda (17) er en siktet som venter på rettssaken sin i et interneringssenter for ungdommer. Det monotone fengselslivet blir gradvis sammenvevd med minner fra politiets rekonstruksjon. Det tok en sommernatt for at feriekjedsomheten skulle bli til ondsinnet moro med døden som resultat. Olda (17) is an accused waiting for his trial in a detention centre for juveniles. The monotone prison life is gradually intertwined with memories of a police reconstruction. It took one summer night for holiday boredom to turn into cruel fun that resulted in death.

42

CZE 2018 | Fic. | 15 min. Director: Jirí Havlícek, Ondrej Novák Script: Jiří Havlíček, Ondřej Novák | Camera: Šimon Dvořáček | Editing: Šimon Hájek | Cast: Jaroslav Kvĕtoň

0

C

Production: Dagmar Sedláčková

E

A

E


89 min

NOVA 2 LØR | SAT 21:00

BLACK SHEEP Etter det høyprofilerte drapet på Damilola Taylor i London, flytter Cornelius og familien ut av storbyen. Men når de oppdager at deres nye hjemby er drevet av rasister tyr Cornelius til drastiske grep for å overleve. After the high-profile killing of Damilola Taylor, Cornelius´ family move out of London. But when they discover their new town is run by racists, Cornelius takes a drastic step to survive.

GBR 2018 | Doc. | 27 min. Director: Ed Perkins Camera: Michael Paleodimos Editing: Ed Perkins Cast: Kai Francis Lewis, Cornelius Walker Production: Jonathan Chinn, Simon Chinn

LES RE)

05.12 — 12.12 2020

Call for Entries

Belgium

European Competition: Live-action Fiction | Flemish Competition | International non-competitive programmes Academy Award®, BAFTA and European Film Award Qualifying

Entries from 01.02.20 until 15.08.20 | Finished after 01.01.19 | Max. 35 min.

43 www.kortfilmfestival.be


EUROPEISKE PRISVINNERE 3 | EUROPEAN AWARD WINNERS 3

CAVALCADE Kan vi tro våre egne øyne? Bevegelser med og mot klokken sammenveves på en desorienterende og magisk måte. Can we believe our own eyes? Clockwise and counter-clockwise movements disorientingly, magically interweave.

AUT 2018 | Exp. | 5 min. Director: Johann Lurf Camera: Martin Putz | Editing: Johann Lurf Production: Johann Lurf

BLACK SUN (SIYAH GÜNEŞ) Etter hundedagene nærmer en truende storm seg under en uventet kjøretur til en fjern øy for en begravelse. Mens avdøde begraves i all hast, tar en mann en avstikker gjennom Det egeiske Tyrkia: en dukkert i sjøen, en drøm på et byhotell, lett søvn ved et hamam, et besøk hos kistemakeren. After the dog days, a coming storm approaches during an unexpected road trip to a distant island for a funeral. While the deceased is buried in haste, a man makes a detour through Aegean Turkey: a dip in the sea, a dream at a town hotel, a light sleep at a hammam, a visit to the coffin-maker.

TUR, DEU 2018 | Fic. | 20 min. Director: Arda Çiltepe Script: Arda Çiltepe, Julia Tielke Camera: Julia Tielke Editing: Arda Çiltepe Cast: Enes Yurdaün, Seren Şirince, Semih Gülen, a.o. Production: Alara Hamamcıoğlu, Öykü Canlı

HARD ON I smug filmer hun alt. I en surrealistisk leilighet finnes en «cougar», en gjest, et barn og løftet om en hund om barnet er med på leken. Secretly, she is filming everything. In a surreal apartment there is a cougar, a guest, a child and promises of a dog if the child plays along.

SWE 2018 | Fic. | 19 min. Director: Joanna Rytel Script, Editing: Joanna Rytel Camera: Lisabi Fridell Cast: Rosie Alm, Karin Drake, Elektra Hedin, Joanna Rytel (voice) Production: Joanna Rytel, Helene Granqvist

WEIGHTLIFTER (SZTANGISTA) Den profesjonelle vektløfteren Petro forbereder seg til en viktig konkurranse. Men før konkurransen mottar han tragiske nyheter som tvinger ham til å ta et vanskelig valg. Petros indre konflikt gjør ham til mer enn bare en mekanisk muskelbunt. The professional weightlifter Petro is preparing for an important competition. But before the competition, he receives tragic news that forces him to make a difficult decision. Petro’s inner conflict makes him into more than just a mechanical bundle of muscles.

44

UKR, POL 2018 | Fic. | 30 min. Director: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk Script, Editing: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk Camera: Michał Rytel-Przełomiec Cast: Aleksandr Loy, Yuriy Shcherbyna, Maxim Bereznuk, Valeria Khilko Production: Ewa Jastrzebska, Valentyn Vasyanovych, Konrad Stefaniak


88 min

NOVA 2 SØN | SUN 20:00

EXCESS WILL SAVE US I en liten landsby i Nord-Frankrike er et farevarsel kringkastet på grunn av kombinasjonen av to hendelser: starten på jaktsesongen og en høylytt krangel mellom berusede polske arbeidere. In a small village in the North of France, an attack alert has been set off due to the combination of two events: the beginning of the hunting season and an argument between drunk Polish workers.

SWE, FRA 2018 | Doc. | 14 min. Director: Morgane Dziurla-Petit Script: Morgane Dziurla-Petit Camera: Filip Lyman Editing: Patrik Forsell Cast: Patrick Petit Production: Fredrik Lange, Ami Ekström

call for entries

20th - 26th September 2020

The UK’s leading short film, animation and virtual reality festival.

filmfreeway.com/EncountersFilmFestival Encounters.Film/

SUBMISSION DEADLINES: Regular - March 26th 2020 // Late - May 7th 2020 // Final - June 4th 2020

EncountersSFF

EncountersSFF

EncountersSFF


JOHANNES NYHOLM 1: MASTERCLASS

Johannes Nyholm (f. 1974, Sverige) har den sjeldne og dyrebare evnen til å kommunisere på tvers av grensene mellom gallerier, filmfestivaler, kino og internett, og turer bekymringsløst fram uten å la seg affisere av hvorvidt det han gjør blir oppfattet som høykultur eller lavkultur. Han har en hage som er hans helt egen. For den som måtte være barn av tidsånden og mene at auteurfilmen er død, må Johannes Nyholm være en skikkelig torn i øyet. Han er kunstner, animatør, manusforfatter, klipper, og ofte produsent på egne filmer. Uttrykksrommet er vidt. Ett spor er musikkvideoene for bl.a. The Knife og Jenny Wilson, preget av lekenhet og overskudd. Et annet spor starter med den komisk mislykte plastilina-ungkaren i Sagan om den lille Dockpojken (2008), tett fulgt av mockumentaryfilmen Dockpojken (2008), hvor vi gjennom svart meta-humor møter en fiktiv Johannes Nyholm som den eksentriske skaperen av plastilina-filmen – og går videre til det naivistiske og sorgtunge skyggespillet Drömmar från skogen (2009). Synligheten økte kraftig med YouTube-hiten Las Palmas, hvor traileren alene er vist over 20 millioner ganger. Alle disse tre animasjonsfilmene hadde premiere i Cannes (Director’s Fortnight). I langfilmene Kjempen (Jätten, 2016) og Koko-di Koko-da (2019) blir andre toner utdypet, fiksjonen går i retning av en human sosialrealisme, med unike og uventede innslag av animasjon som løfter fortellingen ut av det hverdagslige og over i det magiske og allegoriske. Stadig i nennsom balanse mellom svart humor og livets underliggende sorg og smerte. Vi er spesielt betatt av hvordan animasjonsideer unnfanges i det korte formatet, for så å videreutvikles og benyttes som elementer dristig plassert innenfor spillefilmens vanligvis så strikte regime. Eller hvordan Johannes Nyholm med stor utholdenhet og kraft arbeider fram en spillefilm som Koko-di Koko-da over åtte år, og klarer å holde fast ved de sentrale, egensindige elementene underveis i stormen. Uten slike som han ville filmen selv – og ikke bare auteurteorien – vært død som en sild.

46

90 min

NOVA 2 ONS | WED 17:00

Johannes Nyholm (b. 1974, Sweden) has this rare and precious ability to communicate across the borders of galleries, film festivals, cinema and the internet, and moves on unaffected by whether his films are perceived as high culture or low culture. He has a garden of his very own. For anyone who may be caught up in the zeitgeist dictating that the auteur film is dead, Johannes Nyholm must be a genuine thorn in the eye. He is an artist, animator, screenwriter, editor, and often producer of his own films. The type of expression is wide-ranging. One track consists of the music videos for The Knife, Jenny Wilson a.o., characterized by playfulness and excess of energy. Another track starts with the comical failure of a plastilina bachelor in The Tale of Little Puppetboy (2008), closely followed by the mockumentary Puppetboy (2008), a dark meta-comedy where we meet a fictional Johannes Nyholm as the eccentric creator of the plastilina film – and on to the naivistic and sorrowful shadow play Dreams From the Woods (2009). His fame skyrocketed with the YouTube hit Las Palmas, the trailer alone got more than 20 million plays. All these three animated films had their premiere at Cannes (Director’s Fortnight). In the feature films The Giant (2016) and Koko-di Koko-da (2019), other tones are elaborated, the fiction moving towards a humane social realism, with unique and unexpected elements of animation lifting the narrative out of the everyday life and into a magical and allegorical sphere. However, still carefully balancing a dark humor with life’s underlying grief and pain. Particularly, we are fascinated by how animation ideas are conceived for the short format, and then further developed and applied as elements boldly placed within the otherwise strict regime of the feature film. Furthermore, how Johannes Nyholm for eight years works with great perseverance and power to produce a feature film like Koko-di Koko-da, and manages to stick to the pivotal elements during the ongoing storm. Without people like him, the film itself – and not just the auteur theory – would have been dead as a herring.


:00

JOHANNES NYHOLM 2: KORTFILM | SHORTS

81 min

NOVA 3

ONS | WED 15:00

NOVA 2

SØN | SUN 12:00

THE KNIFE – HEARTBEATS Musikkvideo for The Knife. Unger på rullebrett, databehandlet found footage og animasjon.

SWE 2002 | Mus. | 4 min. Director: Johannes Nyholm, Andreas Nilsson, Bo Melin

Music video for The Knife. Skating kids, computerized found footage and animation.

JENNY WILSON – LET MY SHOES LEAD ME FORWARD Musikkvideo for Jenny Wilson. Et hav av stop-motionanimerte sko danser seg gjennom de tomme rommene i en leilighet.

SWE 2007 | Mus. | 4 min. Director: Johannes Nyholm, Andreas Nilsson

Music video for Jenny Wilson. An ocean of stop-motion animated shoes dance through the empty rooms of an apartment.

THE TALE OF LITTLE PUPPETBOY (SAGAN OM DEN LILLE DOCKPOJKEN) Dukkegutten svetter elver av leire mens han forbereder seg på damebesøk. Han blir enda mer nervøs når hun kommer. Et animert hverdagsdrama i fire sammenhengende episoder: 1. Damebesøk – 2. Ivanhoe – 3. En kvinne i min seng – 4. What a shame, Brian.

SWE 2008 | Ani. | 19 min. Director: Johannes Nyholm Script, Camera, Editing: Johannes Nyholm Animation: Johannes Nyholm, Niki Lindroth von Bahr Production: Joclo – Johannes Nyholm

Puppetboy is sweating floods of clay, preparing for a lady’s visit. He gets even more nervous when she arrives. An animated everyday drama in four consecutive episodes: 1. A lady is visiting – 2. Ivanhoe – 3. A woman in my bed – 4. What a shame, Brian.

PUPPETBOY (DOCKPOJKEN) I mer enn et tiår har den egensindige kunstneren og animatøren Johannes Nyholm jobbet med filmer med en liten plastilinafigur han kaller Dukkegutten. Nå skal en TV-journalist lage en reportasje om kunstneren og hans verk. For more than a decade, the wayward artist and animator Johannes Nyholm has worked on films featuring a little clay figure he calls Puppetboy. Today, a journalist is going to make a television feature about the artist and his work.

SWE 2008 | Fic. | 27 min. Director: Johannes Nyholm Script, Editing: Johannes Nyholm Camera: Henrik Andersson Cast: Bo Melin, Johannes Nyholm, Sanna Ingermaa Nilsson, Bahador Foladi, Eric Saline Production: Joclo – Johannes Nyholm

47


JOHANNES NYHOLM 2: KORTFILM | SHORTS

DREAMS FROM THE WOODS (DRÖMMAR FRÅN SKOGEN) En dag forlater Jenta sin venn Store Fugl for å søke eventyr i den store verden. Lokket av den vakre musikken fra Dødens fløyte går hun seg vill i den dype skogen. Et skyggedukkespill om kjærlighet og sorg.

SWE 2009 | Ani. | 9 min. Director: Johannes Nyholm Script, Camera, Editing: Johannes Nyholm Production: Joclo – Andreas Jonsson Hay

One day the Girl leaves her friend Big Bird to seek adventure in the wide world. But lured by the beautiful music of Death’s flute, she gets lost in the deep forest. A shadow-puppet play about love and sorrow.

LAS PALMAS En middelaldrende dame på sydenferie prøver å skaffe seg nye venner og ha det litt morsomt. Traileren til denne kortfilmen har 20 millioner visninger på YouTube. A middle-aged lady on a holiday in the sun tries to make new friends and have a good time. The trailer for this short has 20 million YouTube views.

SWE 2011 | Fic.Ani. | 14 min. Director: Johannes Nyholm Script, Camera, Editing: Johannes Nyholm | Props: Niki Lindroth von Bahr, Amanda Jakobsson | Cast: Helmi Hellrand Nyholm Production: Joclo – Johannes Nyholm

THE TALLEST MAN ON EARTH – IT WILL FOLLOW THE RAIN Musikvideo for The Tallest Man on Earth. En spire til kjempen i langfilmen Kjempen. Music video for The Tallest Man on Earth. A seed for the giant of the feature film The Giant.

48

SWE 2007 | Mus. | 4 min. Director: Johannes Nyholm Script: | Camera: | Animation: | Editing: | Cast: Production: Johannes Nyholm


JOHANNES NYHOLM 3: KOKO-DI KOKO-DA

86 min

CINE

TOR | THU 19:00

KOKO-DI KOKO-DA Et sørgende ektepar drar på teltferie for å finne tilbake til hverandre. En varieté-artist og hans tvilsomme følgesvenner dukker opp fra skogens mørke og terroriserer paret, og lokker dem dypere og dypere inn i en malstrøm av psykologisk terror og ydmykelser. En innsiktsfull utforskning av den menneskelige psyken, med dristig bruk av animasjon i fiksjonen for å gi rom for refleksjon.

SWE 2019 | Fic. | 86 min. Director: Johannes Nyholm

A mourning couple goes tent camping to find their way back to each other. A variety artist and his freak companions emerge from the darkness of the forest and terrorize the couple, luring them deeper and deeper into a maelstrom of psychological terror and humiliation. An insightful exploration of the human psyche, making daring use of animation within the fiction to add room for reflection.

Print: Fidalgo Filmdistribusjon

JOHANNES NYHOLM 4: KJEMPEN | THE GIANT

90 min

Script, Editing: Johannes Nyholm Camera: Tobias Höiem-Flyckt, Johan Lundborg Cast: Leif Edlund Johansson, Ylva Gallon, Peter Belli, a.o. Production: Johannes Nyholm Produktion – Johannes Nyholm

CINE

TOR | THU 21:00

KJEMPEN (JÄTTEN) Richard ble født autistisk og deformert og ble tidlig tatt fra sin mor. Nå, 30 år senere, er han fast bestemt på å vende tilbake til henne. Han har ikke hatt det enkelt, men ett lyspunkt har han i livet – i spillet boule, og drømmen om å vinne Nordisk Mesterskap. Til sin hjelp har han boule-vennen Roland, tre gullklumper og en 50 meter høy kjempe. En lovsang til outsideren.

SWE 2016 | Fic. | 90 min. Director: Johannes Nyholm

Richard was born autistic and deformed and was at an early age taken from his mother. Now, 30 years later, he is determined to return to her. He has not had an easy life, but he has one pleasure in life – in the boules game, and the dream of winning the Nordic Championship. To his aid he has the boule friend Roland, three gold nuggets and a 50 meter tall giant. A song of praise for the outsider.

Print: Fidalgo Filmdistribusjon

Script: Johannes Nyholm Camera: Johan Lundborg Editing: Morten Højbjerg, Johannes Nyholm Cast: Christian Andrén, Johan Kylén, a.o. Production: Maria Dahlin, Morten Kjems Hytten Juhl

49


ELECTRIC SWAN + THIRD KIND

72 min

NOVA 2 ONS | WED 21:00

Rett som det er kommer det utmerkede, nye filmer som ikke passer inn i de faste formatene våre. Dette er to av dem. Tilfeldigvis er begge verk knyttet til en av våre greske favoritter fra i fjor, Konstantina Kotzamani – hun har skrevet manus til begge filmene, og har regi på den første. Regi på den andre har hennes venn og filmskaperkollega Yorgos Zois.

Regularly, excellent new films come along that do not fit into our fixed formats. These are two of them. It so happens that both works are linked to one of our Greek favorites from last year, Konstantina Kotzamani – she has written the screenplays for both films and directed the former. The latter is directed by her friend and filmmaker colleague Yorgos Zois.

Electric Swan er et surrealistisk mikro-portrett av Buenos Aires, en mellomlengdefilm som hadde premiere på Venezia-festivalen i høst. Third Kind er sci-fi av det dypsindige slaget, og hadde premiere i Cannes 2018 (Kritikeruka).

Electric Swan is a surreal micro-portrait of Buenos Aires, a mid-length film that premiered at the Venice Festival this fall. Third Kind is sci-fi of the philosophical kind, and premiered at Cannes 2018 (Critics Week).

ELECTRIC SWAN Bygninger skal liksom ikke bevege seg. Men på Avenida Libertador 2050 beveger en bygning seg og taket skjelver, noe som forårsaker en merkelig kvalme som fortærer beboerne. De som bor på toppen er redde for at de skal falle ned – de som bor nedenfor er redde for at de skal drukne. Buildings are not supposed to move. But on Avenida Libertador 2050, a building moves and the ceiling shivers, causing a strange nausea that devours its residents. Those who live on the top are afraid they will fall – those who live beneath are afraid they will drown.

FRA, ARG, GRC 2019 | Fic. | 40 min. Director: Konstantina Kotzamani Script: Konstantina Kotzamani Camera: Roman Kasseroller Editing: Smaro Papaevangelou Cast: Juan Carlos Aduviri, Nelly Prince, Elisa Massino, Nikita Zuckerberg, Susana Pampin Production: Emmanuel Chaumet, Caroline Demopoulos Contact: Ecce Films – Anaïs Gagliardi, e: distribution@eccefilms.fr

THIRD KIND Jorden har vært forlatt i lang tid og menneskeheten har funnet tilflukt i det ytre rom. Tre arkeologer vender tilbake til Jorden for å undersøke opprinnelsen til et mystisk femtonesignal. Earth has been abandoned for a long time and humanity has found refuge in outer space. Three archaeologists return to Earth to investigate the origin of a mysterious five tone signal.

GRC, HRV 2018 | Fic. | 32 min. Director: Yorgos Zois Script: Konstantina Kotzamani Camera: Yannis Kanakis Editing: Yannis Chalkiadakis Cast: Alexandros Vardaxoglou, Effi Rabsilber, Nikos Hanakoulas, Miankhail Waris Awalgul Production: Antigoni Rota, Squared Square Contact: Salaud Morisset, e: festival@salaudmorisset.com

50


00


DISNEYS SILLY SYMPHONIES | DISNEY’S SILLY SYMPHONIES

DISNEYS TECHNICOLOR-ANIMASJONER

DISNEY’S ANIMATED TECHNICOLOR

I 1929 overbeviste den amerikanske komponisten Carl Stalling Walt Disney om å lansere en ny animasjonsserie i tillegg til Mickey Mouse-filmene. I stedet for å inneholde tilbakevendende karakterer, ville serien fokusere på visuelle fremstillinger av musikk.

In 1929, American composer Carl Stalling convinced Walt Disney to launch a second cartoon series in addition to his Mickey Mouse films. Instead of featuring recurring characters, the series would focus on visual representations of music.

«Silly Symphonies» ble født og resulterte i totalt 75 animerte kortfilmer mellom 1929 og 1939. Suksessen startet for fullt i 1932 med «Flowers and Trees» (regissert av Burt Gillett), den første Disney-animasjonen som brukte den splitter nye fargeprosessen Technicolor No 4. Disney sikret seg de eksklusive rettighetene til teknologien frem til 1935. Tre-lags prosessen var den første som tillot ubegrenset gjengivelse av alle farger. Programmet Disneys Animated Technicolor er dedikert til denne en gang revolusjonerende fargeteknologien, og viser et utvalg av Disneys tidlige mesterverk, som regnes som milepæler i filmhistorien.

The «Silly Symphonies» were born, producing a total of 75 animated shorts between 1929 and 1939. Lasting success came in 1932 with «Flowers and Trees» (directed by Burt Gillett), the first Disney cartoon to use the brand-new Technicolor No. 4 colour process. Disney secured the exclusive rights to the technology until 1935. The three-strip process was the first to allow for unlimited reproduction of all colours. The programme Disney’s Animated Technicolor is dedicated to this once revolutionary colour technology, showing a selection of Disney’s early masterpieces, which are considered milestones of film history.

I 1933 startet «Three Little Pigs» (Burt Gillett) Disneys rekke av Oscar-vinnere i kategorien Beste animerte kortfilm. Med ett unntak gikk alle priser i denne kategorien til en «Silly Symphonies»-animasjon fram til 1940. «The Goddess of Spring» (Wilfred Jackson) var et landemerke med hensyn til representasjon av menneskelige karakterer i animasjon, og hadde betydelig innflytelse på den første helaftens animasjonsfilmen, «Snow White and the Seven Dwarfs» fra 1937. «The Golden Touch» (1935) var Walt Disneys siste film som regissør før han han gikk over til utelukkende å produsere filmer. «The Old Mill» (Wilfred Jackson) var den første som brukte et forbedret multiplan-kamera, som gjorde det mulig å filme og fokusere individuelt på flere billed-lag, og slik skape en tredimensjonal effekt. Donald Duck gjør sin første filmopptreden i «The Wise Little Hen» (Wilfred Jackson). Programmet avsluttes med «The Ugly Duckling», en fargerik nyinnspilling av den svart-hvite kortfilmen med samme navn fra 1931 basert på Hans Christian Andersens berømte eventyr. Dette er en sjelden mulighet til å oppleve den originale magien til Disneys korte mesterverk i kinosalen, akkurat som den gang, selv om verkene, opprinnelig skutt på ytterst brannfarlig nitratfilm, nå vises i restaurerte og digitaliserte versjoner. Curator and text: Andreas Bühlmann, Kurzfilmtage Winterthur Prints: Disney – Brett Schaffner All film stills: (c) 1932-1939 Disney Aldersgrense for dette programmet: 6 år Age restriction for this programme: 6 y.o.

52

In 1933, «Three Little Pigs» (Burt Gillett) launched Disney’s string of Oscar wins in the Best Animated Short Film category. With one exception, all awards in this category went to a «Silly Symphonies» cartoon up to 1940. «The Goddess of Spring» (Wilfred Jackson) was a landmark with regard to the representation of human characters in animation, and a significant influence on the first feature-length animation, «Snow White and the Seven Dwarfs» from 1937. «The Golden Touch» (1935) was Walt Disney’s last film as a director, before he turned exclusively to producing films. «The Old Mill» (Wilfred Jackson) was the first to use an enhanced multiplane camera, which made it possible to film and individually focus on several image planes, creating a three-dimensional effect. Donald Duck makes his first film appearance in «The Wise Little Hen» (Wilfred Jackson). The programme closes with «The Ugly Duckling», a colourful remake of the eponymous black-and-white short from 1931 based on Hans Christian Andersen’s famous fairytale. This is a rare opportunity to experience the original magic of Disney’s short masterpieces in a cinema setting just like back in the day though the works, originally shot on highly flammable nitrate film, are now shown in restored and digitalized versions.


72 min

NOVA 2 LØR | SAT 17:00

FLOWERS AND TREES En idyllisk blomster-dans forstyrres når en elendig gammel trestubbe prøver å ta del i dansen. Han reagerer på avvisningen med å sette skogen i brann. An idyllic dance of flowers is disrupted when a wretched old tree stump tries to cut in the dance. Rebuffed, he proceeds to set the woods on fire.

USA 1932 | Ani. | 8 min. Director: Burt Gillett Editing: Boris V. Morkovin Animation: Les Clark, David Hand, Tom Palmer Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

THREE LITTLE PIGS Når en sulten ulv begynner å blåse ned noen grisehus, søker de tilflukt i sin fornuftige brors murhus.

USA 1933 | Ani. | 9 min. Director: Burt Gillett

When a hungry wolf starts blowing down some pigs’ houses, they take refuge in their sensible brother’s brick house.

Editing: Boris V. Morkovin Music: Frank Churchill Animation: Fred Moore, Jack King, Dick Lundy, Norm Ferguson, Art Babbitt Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

THE GODDESS OF SPRING Vårens nydelige gudinne, Persefone, blir kidnappet av Hades – hvilket fremtvinger vinteren.

USA 1934 | Ani. | 10 min. Director: Wilfred Jackson

The lovely goddess of spring, Persephone, is kidnapped by Hades, thus bringing about the winter season.

Music: Leigh Harline Animation: Cy Young, Hamilton Luske, Les Clark, Dick Huemer, Ward Kimball, Art Babbitt, Wolfgang Reitherman Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

THE TORTOISE AND THE HARE En animert versjon av den klassiske fabelen om et kappløp mellom raske Max Hare, også kalt Den blå streken, og trege men stødige Toby Skilpadde. A cartoon version of the classic fable about a foot race between speedy Max Hare, aka The Blue Streak, and slow­but sure Toby Tortoise.

USA 1935 | Ani. | 9 min. Director: Wilfred Jackson Script: Larry Clemmons Music: Darrell Calker, Frank Churchill Animation: Kenneth Muse, Ray Abrams, Dick Lundy, Don Patterson, Louie Schmitt, Dick Huemer, Eric Larson, Frenchy de Tremaudan, Milt Schaffer Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

53


DISNEYS SILLY SYMPHONIES | DISNEY’S SILLY SYMPHONIES

THE GOLDEN TOUCH Den grådige kong Midas får oppfylt sitt ønske om at alt han berører blir til gull. Imidlertid innser han at dette kan være en forbannelse når han setter seg ned for å spise og maten også blir til gull.

USA 1935 | Ani. | 10 min. Director: Walt Disney

Greedy King Midas is granted his wish that everything he touches turns to gold. However, he realizes that this may be a curse when he sits down to eat and the food turns to gold as well.

Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

Script: Albert Hurter | Music: Frank Churchill | Animation: Norm Ferguson, Fred Moore

THE OLD MILL Fugler, mus og flaggermus har flyttet inn i en gammel vindmølle, etterfulgt av froskene, gresshoppene og ildfluene som musiserer i et tjern like ved. Men en storm rister i stykker møllen og representerer en alvorlig trussel.

USA 1937 | Ani. | 9 min. Director: Wilfred Jackson Script: Dick Rickard | Music: Leigh Harline Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

Birds, mice, and bats have moved into an old windmill, followed by the frogs, crickets, and fireflies making their music in an adjacent pond. But a storm shakes loose parts in the mill, threatening everything.

THE WISE LITTLE HEN En gjenfortelling av den gamle historien med Donald Duck og Peter Pig som er uvillige til å hjelpe den kloke lille høna med avlingene hennes. A retelling of the old story with Donald Duck and Peter Pig unwilling to help the Wise Little Hen with her crops.

USA 1934 | Ani. | 8 min. Director: Wilfred Jackson Music: Leigh Harline Animation: Archie Robin, Clyde Geronimi, Art Babbitt, Louie Schmitt, Ugo D’Orsi, Frenchy de Tremaudan, Wolfgang Reitherman, Dick Huemer Production: Walt Disney Productions – Walt Disney

THE UGLY DUCKLING Den andre animasjonen i «Silly Symphonies»-serien basert på eventyret med samme navn av Hans Christian Andersen (den første var en svart-hvitt versjon fra 1931). Denne fargefilmen fra 1939 vant Oscar for beste animerte kortfilm, og ble den siste filmen i «Silly Symphonies»-serien. The second cartoon in the «Silly Symphonies» series based on the eponymous fairytale by Hans Christian Andersen (the first was a black and ­white version from 1931). This 1939 colour film won an Academy Award for Best Animated Short Film and also happened to be the last entry in the «Silly Symphonies» series.

54

USA 1939 | Ani. | 9 min. Director: Jack Cutting, Clyde Geronimi Script: H.C. Andersen (based on) Music: Albert Hay Malotte Animation: Milt Kahl, Eric Larson, Milt Neil, Stan Quackenbush, Archie Robin, Paul Satterfield, Riley Thomson Production: Walt Disney Productions – Walt Disney


RAMASKRIK PRESENTERER | RAMASKRIK PRESENTS

Ramaskrik er Norges skumleste filmfestival, og 15.–18 oktober 2020 samles skrekkfilmfans fra hele landet i fjellbygda Oppdal for tiende gang. Festivalen viser mest langfilm, men har også tradisjon for å krydre flere av visningene med korte forfilmer. Her på Minimalen får dere for første gang servert et rent kortfilmprogram satt sammen av Ramaskrik – 9 kortfilmer fra like mange land, som vi håper vil skape både ubehag, fascinasjon og nysgjerrighet.

85 min

CINE

FRE | FRI

23:00

Ramaskrik is the scariest film festival in Norway. October 15-18, 2020, horror film fans from all over the country will gather in the mountain village of Oppdal for the tenth time. The festival mainly screens feature films, but does also have a tradition of spicing up some of the screenings with a short film. Here at Minimalen you will get to see the first ever complete short film program curated by Ramaskrik – 9 short films from as many countries, which we hope will induce both discomfort, fascination and curiosity.

Curated by Ramaskrik Film Festival – Torbjørn Grav, Sølvi Stokkeland, e: torbjorn@ramaskrik.no

THE BURDEN (HET JUK) En ung kvinne besøker kjærestens barndomshjem og får høre en uhyggelig historie om den skumle nabojenta. Snart kommer alle mulige skjeletter ut av skapet. A young woman visits her boyfriend’s family home and is told a sinister story about their creepy neighbor. Soon, all kinds of skeletons come out of the closet.

NED 2019 | Fic. | 16 min. Director: Nico van den Brink Script: Nico van den Brink | Camera: Emo Weemhoff Editing: Xander Nijsten | Cast: Hanna van Vliet, Kay Greidanus, Ilke Paddenburg Production: Sabine Brian, Wynand Chocolaad, Tom van Blommestein, Ronald Versteeg, Kaja Wolffers Contact: Hidde de Vries, e: info@kapiteinmedia.nl

GIRL IN THE HALLWAY Hvorfor får Jamie mareritt av “Lille Rødhette”? Det har gått 15 år, og jenta på gangen hjemsøker ham fremdeles. Dette er et vitnesbyrd til låste dører. En vuggevise sunget av ulver utstyrt med gaffatape og polaroidbilder. Ikke alle jenter kommer seg trygt ut av skogen. Noen historier bør ikke barn høre. Why does ‘Little Red Riding Hood’ give Jamie nightmares? It’s been 15 years, and the girl in the hallway still haunts him. This is a testament to locked doors. A lullaby sung by wolves with duct tape and polaroids. Not all girls make it out of the forest. Some stories children shouldn’t hear.

USA 2019 | Doc. | 11 min. Director: Valerie Barnhart Script: Jamie DeWolf Animation: Valerie Barnhart Cast: Jamie DeWolf Production: Valerie Barnhart Contact: Valerie Barnhart, e: girlinthehallway@gmail.com

55


RAMASKRIK PRESENTERER | RAMASKRIK PRESENTS

WASH En kort skrekkfilm om den største frykten en forelder kan ha. A short horror film about the worst fear a parent can have.

SWE 2019 | Fic. | 7 min. Director: Kiggs Script: Kiggs, Amelia Clay | Camera: Fredrik Sellergren Editing: Kiggs | Cast: Amelia Clay, Ida Ljungqvist Production: Amelia Clay Contact: Kiggs, e: kristofer@kiggs.se

BAD HAIR (KARV) Etter hvert som Leo har begynt å bli tynn i håret har han trukket seg tilbake til leiligheten sin for å prøve ulike hårvekstremedier. Hårmiddelet forårsaker en serie groteske metamorfoser og kvelden ender raskt i kaos.

EST 2019 | Fic. | 14 min. Director: Oskar Lehemaa

Insecure and balding Leo has enclosed himself in his apartment to try hair growth cures for fixing up his looks. The liquid causes a series of grotesque metamorphoses with his skin and hair and the evening quickly turns into chaos.

Production: Evelin Penttilä

Script: Oskar Lehemaa | Camera: Ivar Taim Editing: Sander Somma | Cast: Sten Karpov

Contact: Helen Räim, e: helen@stellar.ee

TEMPURA Masashi og Takeshi går seg vill i skogen mens de leter etter sin kjære hund John. De finner hunden i en hule i skogen, men noe er galt med John... Masashi and Takeshi are lost in the woods while looking for their loving dog John. They find John in a cave in the woods, but something is wrong with John...

JPN 2014 | Ani. | 3 min. Director: Ujicha Script: Ujicha | Camera: Ujicha | Editing: Ujicha Cast: Enji Aoyagi, Yuichi Washio, Satoshi Okuda Production: Free Stone Productions Contact: Momoko Nakamura, e: momoko.nakamura@freestone.jp

THE DREAMER En mor sliter med datterens voldelige søvnforstyrrelse.

NOR 2019 | Fic. | 14 min. Director: Kenneth Karlstad

A mother struggles with her daughter’s violent sleeping disorder.

Script: Kenneth Karlstad, Tor Espen Vassbotn Camera: Kristian Jaran Engelsen | Editing: Kaya Kessler Cast: Elita Marie Mack Roald, Kjærsti Odden Skjeldal Production: Kristoffer Sindre Vittersø Contact: Kristoffer Sindre Vittersø, e: kristoffer.vitterso@gmail.com

56


RIGHT PLACE WRONG TIM Familien Bell – stjernene i Englands mest populære sitcom ’Right Place, Wrong Tim’ – får familiebåndet testet når en hær av blodtørstige kloner angriper settet og begynner å partere dem live på lufta. The Bell family – stars of England’s most popular sitcom ’Right Place, Wrong Tim’ – have their family unity tested when an army of bloodthirsty clones attack the set and begin dismembering them live on air.

GBR 2018 | Fic. | 7 min. Director: Eros Vlahos Script: Eros Vlahos | Camera: Edgar Dubrovskiy Editing: Flaura Atkinson | Cast: Asa Butterfield, Adam Buxton, Ella Purnell, Jonathan Ross Production: Bill Milner, Honey Ross, Dom Santry, Eros Vlahos Contact: Eros Vlahos, e: mr.information@plasticage.london

BEDTIME STORY (EL CUENTO) Dani forsøker å sove i den øverste køyesengen, mens moren hans forteller Lucas en historie i den nederste – men hvem er egentlig kvinnen som forteller historien? Best å ikke se etter. Dani is trying to sleep on the top bunkbed, while his mother is telling Lucas a story on the one below – but who is the woman telling the story? Better not take a look.

ESP 2019 | Fic. | 9 min. Director: Lucas Paulino, Ángel Torres Script: Lucas Paulino, Ángel Torres Camera: Paco Femenía Editing: Jose Ramón Lorenzo, Carlos Egea Cast: Nerea Barros, Ismael Palacios, Alberto Sánchez, Miguel Galbín Production: Caribe Estudio, el Ruso de Rocky Contact: Freak Film Festival Distribution, e: vanesa@agenciafreak.com

HUNGER (LA FAIM DU MONDE) Mens en mann lager mat kutter han seg i fingeren. Mye. In the process of cooking, a man cuts himself. A lot.

CAN 2019 | Fic. | 4 min. Director: Laetitia Demessence, Yann-Manuel Hernandez Script: Laetitia Demessence, Yann-Manuel Hernandez Camera: Yann-Manuel Hernandez Editing: Laetitia Demessence, Yann-Manuel Hernandez Cast: Brian D. Wright Production: Yann-Manuel Hernandez Contact: Yann-Manuel Hernandez, e: yannmanuel@gmail.com

57


ØSTERRIKSK AVANTGARDE 1: FEM TIÅR | AUSTRIAN AVANT-GARDE 1: FIVE DECADES ØSTERRIKSK AVANTGARDE MED SIXPACKFILM

AUSTRIAN AVANT-GARDE BY SIXPACKFILM

Hvis vi skal peke ut ett land hvor filmen i rent kunstnerisk forstand virkelig har fått blomstre og prøve ut sitt potensiale i nyere tid, er det Østerrike. Allerede på 50-tallet var Kurt Kren og Peter Kubelka igang, og siden har avantgardefilmen vært på en konstant søken for å skyve på grensene for hva som er mulig med dette mediet vi kaller film – enten det er funky feminisme med Valie Export og Mara Mattuscka eller dagens modige unge stilskapere. Sentralt i denne suksesshistorien er selskapet Sixpackfilm. Filmene blir presentert av Gerald Weber fra Sixpackfilm, som også er ansvarlig for programmene.

If we were to single out one country where film in the pure artistic sense has really blossomed and tested its potential in modern times, it is Austria. Already in the 50s, Kurt Kren and Peter Kubelka were at it, and since then the avant-garde film has been on a constant quest to push the boundaries of what is possible with this medium we call film – whether it be funky feminism with Valie Export and Mara Mattuscka or today’s brave young stylists. Pivotal to this success story is the company Sixpackfilm. The films are presented by Gerald Weber of Sixpackfilm, who is also responsible for the programs.

Sixpackfilm ble grunnlagt i 1990 som en ideell organisasjon for å fremme og distribuere uavhengig filmskaping fra Østerrike med fokus på eksperimentell film og kortfilm. Fire ganger i året kan kunstnere og filmskapere sende inn sine nye verk som deretter blir valgt ut til aktiv festivaldistribusjon av en fagjury. Ved siden av festivaldistribusjonen forvalter Sixpackfilm en stor katalog med historisk, østerriksk avantgardefilm som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1960-tallet. Det første programmet er en reise gjennom tiårene med østerriksk eksperimentell filmskaping, mens det andre programmet er et utstillingsvindu for nyere, utvalgte filmer fra de siste tre årene i en rekke stilarter og former.

Sixpackfilm was founded in 1990 as a non-profit organization to promote and distribute independent filmmaking from Austria with a focus on experimental and short films. Four times a year artists and filmmakers can submit their recent works which are then selected for active festival distribution by an expert jury. Beside the festival submission, Sixpackfilm holds a large catalogue of the history of Austrian avant-garde cinema reaching back into the early 1960s. The first program is a journey through the decades of Austrian experimental filmmaking, and the second program is a showcase of selected recent films from the last three years in a variety of styles and forms.

Curator, prints, text source: Sixpackfilm – Gerald Weber, e: gerald@sixpackfilm.com

TID/ROM-INNTRENGERE – ET HISTORISK PROGRAM

TIME/SPACE-INVADERS – A HISTORICAL PROGRAM

Ledet av Sixpackfilm følger vi en tidslinje fra midten av 1960-tallet og frem til 2012 innenfor et tema som åpner for et bredt spekter av tolkninger, fra kroppslig performance og sci-fi-eksperimenter opp til en grufull penetrasjon av filmapparatets spøkelse og en fysisk overskridelse av romlige grenser.

Guided by Sixpackfilm, we follow a time-line from the mid 1960s until 2012 along a topic which offers a broad range of interpretations from body performance, science fiction experiments to a horrifying penetration by the ghost of the cinematic apparatus and a physical transition of spatial limits.

BODYBUILDING Kunstnerisk ”dokumentar” om et legendarisk aksjonskunststykke av Wieneraksjonisten Otto Mühl som bruker filmmaterialet på en lignende radikal måte som kunstneren utsetter sine utøvere for. Artistic ‘documentary’ about a legendary action piece by Viennese actionist Otto Mühl using the film material in a radical way similar to how the artist proceeds with his performers.

58

AUT 1965 | Exp. | 9 min. Director: Ernst Schmidt jr Cast: Otto Mühl


78 min

CINE

FRE | FRI

COUPLES Maria Lassnigs 16 mm-filmer er mest kjent for sine innflytelsesrike eksperimenter innen selvrepresentasjon, og Couples er en av filmene hennes som ble produsert mens hun bodde i New York mellom 1971 og 1976. Rett på sak, men med glimt i øyet, tar hun for seg kjønn og kjønnsnormer, fremstillinger av kvinnekroppen, forhold og maktdynamikk, gjennom et mangfold av filmog animasjonsteknikker.

AUT, USA 1972 | Exp. | 10 min. Director: Maria Lassnig

Maria Lassnig’s 16 mm films are best known for her influential experiments in self-representation, and Couples is one of her films produced between 1971 and 1976 during her time in New York. Bluntly yet wittily, she addresses sex and gender norms, representations of the female body, relationships and power dynamics, through a diverse range of cinematic and animation techniques.

THE DUALITY OF NATURE (DIE ZWEIHEIT DER NATUR) Den østerrikske feministiske videopioneren Valie Export tar ofte for seg spørsmål eller virkelighet og tekniske fremstillinger. “Naturen er alltid en konstruksjon, enten det er i dynamiske prosesser, dis-analoge systemer eller fysiske, tekniske signaler. ‘Natur’ formulerer organisasjonsformene for representasjonsstrategier – symbolske strukturer, både i virkeligheten og i fiksjonen.

AUT 1985 | Exp. | 2 min. Director: Valie Export

Austrian feminist video pioneer Valie Export often deals with questions or reality and technical representations. “Nature is always a construction, whether in dynamic processes, dis-analog systems or physical, technical signals. ‘Nature’ formulates the organizational forms of representational strategies – symbolic structures, both in reality and in fiction“. (Valie Export)

BLACK SUN (DIE SCHWARZE SONNE) Basert på Samuel R. Delanys kortroman ’Aye, and Gomorrah...’, der sci-fi-premisset med strålingsresistente, statskastrerte romfarere lar forfatteren utforske androgyni, seksuell identitet, etc. Hammel bruker Delanys historie til å skape en nifst vakker verden der aseksuelle kropper lever i motsetningen mellom deres lidenskapsløse ensomhet og ønsket om intimitet og kontakt. Based on Samuel R. Delany’s short novel ‘Aye, and Gomorrah...’, where the sci-fi premise of radiation-resistant state-neutered space travellers allows the author to explore androgyny, sexual identity, etc. Hammel uses Delany’s story to create a spookily beautiful world where asexual bodies live in the contradiction between their unarousable loneliness and desire for intimacy and contact.

AUT, CHE 1992 | Fic. | 26 min. Director: Johannes Hammel Script: Michael Kathe, Johannes Rosenberger, Johannes Hammel Camera: Johannes Hammel Editing: Frank Soiron Cast: Eva Maria Klauser, Hakan Baykal Production: Constantin Wulff

19:00


ØSTERRIKSK AVANTGARDE 1: FEM TIÅR | AUSTRIAN AVANT-GARDE 1: FIVE DECADES

S.O.S. EXTRATERRESTRIA Verden som lekeplass for en kvinnelig kjempe fra det ytre rom. Som en Godzilla-imitasjon på vei til seg selv tramper kjempekvinnen fra det ytre rom rundt i gatene i en storby, tøyser omkring, skaper ødeleggelser og kopulerer med Eiffeltårnet.

AUT, DEU 1993 | Exp. | 10 min. Director: Mara Mattuschka Script, Editing: Mara Mattuschka Camera: Ulla Barthold Cast: Mimi Minus

The world as a plaything for a giantess from outer space. A Godzilla-imitation on the way to herself: the giantess from outer space in the streets of a big city, fooling around, producing destruction, copulating with the Eiffel Tower.

OUTER SPACE En kvinne, plaget av en usynlig og aggressiv kraft, blir også utsatt for publikums blikk, og blir en fange i dobbelt betydning. Filmen agiterer for denne konstruksjonen, som er prototypisk for kjønnshierarkier og den klassiske kinoens visningsregime, og lar hovedpersonen snu dem opp ned. (…) Historien ender i kvinnens motstandsdyktige blikk. En evig klassiker innen found-footage-filmskaping!

AUT 1999 | Exp. | 10 min. Director: Peter Tscherkassky Concept, Realisation: Peter Tscherkassky

A woman, terrorized by an invisible and aggressive force, is also exposed to the audience’s gaze, a prisoner in two senses. Outer Space agitates this construction, which is prototypical for gender hierarchies and classic cinema’s viewing regime, and allows the protagonist to turn them upside down. (…) The story ends in the woman’s resistant gaze. (Isabella Reicher) An all-time classic of found-footage filmmaking!

TRESPASS På engelsk betyr ‘trespass’ å trenge seg på, men det kan også bety uautorisert adgang, eller i juridisk sjargong, husbråk. Filmen leker med alle disse betydningene i en teknisk imponerende, variert og presis tour de force. Et gjennomgående element er en type avatar av regissøren, en karakter skapt av ekte bilder, som filmen sender på en slags reise verden rundt innenfor sine egne fire vegger. In English, “trespass” means to intrude, but it could also be an unauthorized entry, or in legal jargon, a “domestic disturbance.” The film plays with all of these meanings in a technically impressive, varied, and precise tour de force. A consistent element throughout is a type of avatar of the director, a character created from real images, whom the film sends on a world journey, of sorts, within his own four walls. (Christian Höller)

60

AUT 2012 | Fic. | 10 min. Director: Paul Wenninger Script: Paul Wenninger Camera: Paul Wenninger, Nik Hummer Editing: Martin Musič Animation: Peter Koger, Martin Musič Cast: Paul Wenninger Production: Paul Wenninger, Gabriele Kranzelbinder, Kabinett and Co

ØS


ØSTERRIKSK AVANT. 2: NÅ | AUSTRIAN AVANT. 2: NOW

79 min

CINE

LØR | SAT 19:00

HVA SKJER – ET PROGRAM MED NYERE FILMER

WHAT’S UP – A PROGRAM OF RECENT FILMS

Et utvalg fra de siste tre årene av prisbelønte østerrikske kortfilmer, hovedsakelig eksperimentelle. Fra en essayistisk undersøkelse av Mussolinis urbane visjoner til oppslukende filmopplevelser, fra landbruksdystopi og organisk metamorfose til skeive fantasier, fra ungdommelig tilegnelse av det offentlige rom til en endelig minimalistisk selvstyrkelse. Det som høres ut som et friskt utvalg, åpner overraskende koblinger og assosiative kontekster mellom enkeltfilmene.

A sample of award-winning Austrian shorts, mainly experimental. From an essayistic examination of Mussolini’s urbanistic visions to immersive cinematic experiences, from agricultural dystopia and organic metamorphosis to queer fantasies, from juvenile appropriation of public space to a final minimalistic self-empowerment. What sounds like a frisky selection opens surprising links and associative contexts between the individual films.

SABAUDIA Byen Sabaudia var av Mussolini tenkt å være en modellby som skulle vise fram Italias rasjonelle arkitektur. Den fryste til slutt arkitektonisk fast til en fascistisk utopi fanget mellom klassisisme og modernisme.

AUT 2018 | Doc.Exp. | 24 min. Director: Lotte Schreiber

The city of Sabaudia was conceived by Mussolini as a model city intended to showcase Italy’s Rational Architecture, and it ultimately solidified architectonically into a Fascist utopia caught between Classicism and Modernism.

Production: Lotte Schreiber

Concept, Editing: Lotte Schreiber Camera: Lotte Schreiber, Johannes Hammel

TX-REVERSE Hva skjer i en kinosal når du filmer den i 10K-oppløsning med et 360° kamera og reverserer aksene for rom og tid? tx-reverse viser kollisjonen mellom virkelighet og film når den kjente organiseringen av tid og rom er tilsidesatt. What happens in a cinema when you film it at a resolution of 10K with a 360° camera and reverse the spatial and temporal axes? tx-reverse shows the collision of reality and cinema in which the order of space and time is suspended.

AUT 2019 | Exp. | 5 min. Director: Virgil Widrich, Martin Reinhard Concept: Virgil Widrich, Martin Reinhard Camera: Martin Putz OmniCam-360: Jana Pape, Danny Tatzelt, Christian Weissig

61


ØSTERRIKSK AVANTGARDE 2: NÅ | AUSTRIAN AVANT-GARDE 2: NOW

FUDDY DUDDY Med bakgrunn i tradisjonen innen strukturell film viser dette eksperimentet en regissør som jobber med filmens materialitet og rom på en måte som linjens solide konturer ikke lenger er tilstrekkelige for. Resultatet er en fundamentalt slående og nesten fysisk opplevelse.

AUT 2016 | Exp. | 5 min. Director: Siegfried Fruhauf Script: Cécile Larripa, Philippe Pinel Cast: Catherine Concept: Siegfried A. Fruhauf

Drawing on the tradition of structural film, this experiment sees the director working with the materiality and space of the movie, for which the solid contours of the lines cease to be sufficient. The result is a fundamentally compelling, almost physical experience. (Karlovy Vary Film Festival 2017)

IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF) Drone-opptak fra Imperial Valley, som er et av Californias viktigste industri- og landbruksområder. Gjennom industrielt landbruk har det vært mulig å lykkes med å dyrke og utnytte denne geologiske delen av Sonora-ørkenen – med alvorlige konsekvenser for området rundt.

AUT, DEU 2018 | Exp. | 14 min. Director: Lukas Marxt Camera, Editing: Lukas Marxt Production: Lukas Marxt

Drone footage of The Imperial Valley, which represents one of California’s most important regions of industrial agriculture. Corporate agricultural production interests have been able to successfully cultivate and exploit this geological part of the Sonora desert – with dire consequences for the surrounding area.

ANIMISTICA Muterende flora og fauna og forfallets prakt

AUT, DEU, MEX 2018 | Ani. | 7 min. Director: Nikki Schuster

Mutating flora and fauna and the splendor of decay.

Animation: Nikki Schuster Production: Fiesfilm

PLUM CIRCUS I den syvende delen av sin adapsjon av Arnold Schnitzlers Drømmenovelle, retter Katrina Daschner sirkusarenaens søkelys mot et parforhold. In the seventh part of her adaptation of Arnold Schnitzler’s ‘A Dream Novel’, Katrina Daschner shines a circus arena’s spotlight on the relationship of a couple.

AUT 2019 | Exp. | 12 min. Director: Katrina Daschner Script: Katrina Daschner | Camera: Hannes Böck Editing: Hannes Böck, Katrina Daschner Cast: Stefanie Sourial, Hyo Lee, Denice Bourbon, Denise Kottlett, Katrina Daschner, Nora Safranek, Sabine Marte Production: Lady Chutney Production

62


ZERO-G (SCHWERELOS) Parkour, en urban bevegelses-kunstform, smelter sammen med slam-poesi og skaper et unikt grasiøst og betagende glimt av opplevelsen til ungdommer i Wien. Parkour, an urban, kinetic art form, blends with slam poetry for a uniquely graceful, breathtaking glimpse into the experience of youth in Vienna.

AUT 2016 | Doc. | 9 min. Director: Jannis Lenz Concept, Editing: Jannis Lenz Camera: Carolina Steinbrecher

MUSEUM GUARD (MUSEUMSWÄRTER) Fra utstillingsrom til privat scene: Hva gjør museumsvakter når de tror at ingen ser på? Turning the exhibition space into a private stage: What do guards in a museum do when they assume no one watches?

INNRAMMINGEN AV FESTIVALPRISEN BLIR BESØRGET AV:

SKREDDERSYDD INNRAMMING

Innherredsveien 9 7014 Trondheim Tlf. 73 53 26 20 info@listoghempe.no

AUT 2017 | Ani. | 3 min. Director: Alexander Gratzer Concept: Alexander Gratzer Cast: Johannes Forster (voice)


NORSK FILMKUNST: INGER LISE HANSEN | NORSK FILM ART: INGER LISE HANSEN

Inger Lise Hansen (f. 1963, Trondheim) er en norsk kunstner med bakgrunn fra eksperimentell film og animasjon. Hun studerte kunst ved University of East London og Central St. Martin’s College of Art, og film ved San Francisco Art Institute. Filmene hennes har blitt vist på institusjoner og gallerier som Tate Modern og Tokyo Photographic Art Museum. Hennes siste film, Tåke, ble nylig vist på filmfestivalen i Rotterdam, og vant juryprisen på filmfestivalen i Ann Arbor.

Inger Lise Hansen (b. 1963, Trondheim) is a Norwegian visual artist with a background in experimental film and animation. She studied fine art at the University of East London and Central St. Martin’s College of Art, and filmmaking at San Francisco Art Institute. Her films have been screened in international institutions and galleries such as the Tate Modern and Tokyo Photographic Art Museum. Her latest film, Tåke, was recently screened at the International Film Festival Rotterdam, and won the jury prize at the Ann Arbor Film Festival.

Filmskaperen Inger Lise Hansen arbeid hører til i en tradisjon av eksperimentell film som unngår mainstreamfilmens narrative former og dokumentarens objektivitet. Dette er en type audiovisuell kunst som også har lite å gjøre med videoens avhengighet av bekjennende monologer, eller med rett-i-trynet performance som ofte er lite mer enn en simulering av engasjement. (Jeremy Welsh, 2001)

The filmmaker Inger Lise Hansen’s work belongs to a tradition of experimental film that eschews the narrative constructs of mainstream cinema and documentary’s to objectivity. It’s a form of audio-visual art that also has little to do with video’s reliance on the confessional monologue or the in-your-face performance that is too often little more than a simulation of engagement. (Jeremy Welsh, 2001)

TALKING TO A STONE Talking to a Stone bruker filmens tidsdimensjon til å undersøke forfall i et urbant landskap, den akselerer destruksjonen rundt oss ved hjelp av menneskelig hjelp.

NOR 1993 | Exp. | 6 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

Talking to a Stone uses cinema’s dimension of time to explore decay in an urban landscape, accelerating the destruction around us through invisible human intervention.

STATIC I en serie med elegiske tablåer som strekker fra motorveier i San Francisco til myrterreng i Norge, rykkes og utslettes forskjellige gjenstander. In a series of elegaic tableaux, ranging from motorway flyovers in San Francisco to boggy Norwegian moorland, items spontaneously twitch and disintegrate.

64

NOR 1995 | Exp. | 5 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen


61 min

NOVA2 LØR | SAT 13:00

HUS Hus er en film som forsøker å avsløre de private og skjulte lagene i boligene våre. Hus is a film which attempts to reveal the private and hidden layers of our habitation.

NOR 1998 | Exp. | 8 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

ADRIFT Adrift er filmet på Spitsbergen og i Norge. Den kombinerer time-lapse foto med stop-motion-animasjon av landskapet.

NOR 2004 | Exp. | 9 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

Adrift is shot on the arctic island of Spitzbergen and in Norway. It combines time-lapse photography with stop-motion animation of the landscape.

PROXIMITY Et opp-ned time-lapse-kamera flytter seg bilde for bilde på en skinnegang langs en strand. Himmel og jord bytter plass.

NOR 2006 | Exp. | 4 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

An upside-down time-lapse camera is moved frame by frame on a track along a beach inverting the ground and the sky.

PARALLAX Oppned-blikket langs takene får tilskueren til å miste retningssansen samtidig som det formidler en følelse av å flyte.

NOR 2009 | Exp. | 5 min. Director: Inger Lise Hanse Production, contact: Inger Lise Hansen

The upside down view across the roofs causes the viewer to lose orientation and conveys a sense of floating at the same time.

65


NORSK FILMKUNST: INGER LISE BARNIMALEN HANSEN | 1 NORSK | KIDS FILM PROGRAMME ART: INGER1LISE HANSEN

TRAVELLING FIELDS Den tredje filmen i Hansens omvendt perspektiv-trilogi. Kameraet beveger seg gjennom forskjellige topografier og steder på Kola-halvøya.

NOR 2009 | Exp. | 9 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

The third film in Hansen’s inverted perspective trilogy. The camera moves between different topographies and locations on the Kola Peninsula.

TÅKE Fenomenet tåke sett gjennom flere forskjellige film- og videoformater. The spectacle of fog through several different film- and video formats.

66

NOR 2018 | Exp. | 15 min. Director: Inger Lise Hansen Production, contact: Inger Lise Hansen

70 min


n

67


Image: Alumbramiento/Lightborne, directed by Eduardo

s

SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2020

ublishers original hinking

ng a whole. es rcial or

e of short

ting on this art e, both at

alogue or order our titles visit arnall Road, Fishponds, Bristol, UK, BS16 3JG.

Minimalen presenterer i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter, Richard Raskin og Intellect Journals:

Minimalen presents, in cooperation with Midtnorsk Filmsenter, Richard Raskin and Intellect Journals:

MESTERMØTE: SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2020

SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2020

Fortjener kvalitetskortfilmer en nærgående og omfattende studie? Hvis svaret ditt er et rungende ’ja’, vil sannsynligvis tidsskriftet Short Film Studies interessere deg. På dette symposiet vil vi lansere det tjuende nummeret (#10.2) av tidsskriftet, med fokus på de to prisbelønte kortfilmene som er blinket ut for en nærstudie (se neste side).

Do quality short films deserve close and comprehensive study? If you would answer that question with a resounding ’yes’, then the journal called Short Film Studies is likely to interest you. At this symposium, we will launch the twentieth issue (#10.2) of the journal, focusing on the two prize-winning short films singled out for close study in the issue (see next page).

Symposiet ledes i år av Endre Eidsaa Larsen. Filmene vil bli vist i sin helhet, og begge filmenes filmskapere har laget videoer hvor de forklarer viktige sider ved sine prosjekter. Videre vil en av tidsskriftets artikkelforfattere presentere sin tekst.

This year the symposium is hosted by Endre Eidsaa Larsen. The films will be screened in their entirety, and the filmmakers of both films have created videos explaining key aspects of their projects. Furthermore, one of the journal article authors will present his text.

Det vil bli rikelig plass for publikum til å spille en aktiv rolle i diskusjonen. Dette blir en skikkelig vitamininnsprøyting for enhver som ønsker å forstå hva som får en kortfilm til å fungere, og et kompetanseløft for filmskapere på alle nivåer.

There will be ample room for members of the audience to play an active role in the discussion. This will be a genuine vitamin injection for anyone who wants to understand what makes a short film tick, and a competence boost for filmmakers at all levels.

Short Film Studies er et fagfellevurdert (double-blind peer-reviewed) tidsskrift fra Intellect Journals, opprettet for å stimulere den pågående forskningen på enkeltstående kortfilmer for slik å øke forståelsen av kunstformen som helhet. I hver utgave velges to filmer for omfattende studie, med artikler som belyser hver film fra ulike perspektiver.

Short Film Studies is a double-blind peer-reviewed journal from Intellect Journals, designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two short films are selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives.

Mer info på | More info on www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=191/ Richard Raskin (f. 1941) er grunnlegger og redaktør av Short Film Studies. Richard Raskin (b. 1941) is the founding editor of Short Film Studies.

Endre Eidsaa Larsen (f. 1988) er filmviter fra NTNU og arbeider som stipendiat ved Høgskulen i Volda. Endre Eidsaa Larsen (b. 1988) holds an MA in Film Studies from NTNU, and is currently a Ph.D. researcher at Volda University College.

68


90 min

CINE FRE | FRI

17:00

ANDY WARHOL EATING A HAMBURGER Filmen 66 Scenes from America (Jørgen Leth, 1982, 42 min.) syr sammen en rekke lange tagninger, hver et visuelt postkort fra en reise på tvers av USA. Dette er et segment med Mr. Pop Art selv, Andy Warhol.

Jørgen Leth (b. 1937, DNK).

The film 66 Scenes from America (Jørgen Leth, 1982, 42 min.) stitches together a series of lengthy shots, each a visual postcard from a journey across the US. This segment features Mr. Pop Art himself, Andy Warhol.

DNK 1982 | Doc.Exp | 5 min. Director: Jørgen Leth Script: Ole John Camera : Dan Holmberg Editing: Kristian Levring Cast: Alina Serban, Sorin Mihai, Elena Ursaru Production: Statens Filmcentral Print: Dansk Filminstitut

BULLET IN THE BRAIN Skrivekurs-læreren Anders går inn i en bank som blir ranet av to ferske gangstere. Når han ler av en av guttene på grunn av språkbruken hans blir han skutt og drept. Minner fra et helt liv passerer foran øynene hans.

David Von Ancken (b. 1964, USA).

Writing teacher Anders walks into a bank that is being robbed by two novice gangsters. When he laughs at one of the kids because of his use of language, he is shot dead. Memories from a whole life pass before his eyes.

USA 2001 | Fic. | 14 min. Director: David Von Ancken Script: David Von Ancken, Tobias Wolff (short story) Camera: Peter Konczal, James Fideler Editing: Brian Fassett, Bill Gerstenmaier Cast: Tom Noonan, Dean Winters, George Plimpton (voice-over) Production: 10 Paces Media – CJ Follini Print: David Von Ancken

Short Film Studies ISSN 2042-7824 | Online ISSN 2042-7832 2 issues per volume | First published in 2011 Aims and Scope Short Film Studies is a peer-reviewed journal designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two short films will be selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives.

Short Film Studies will be an essential resource for teachers who focus on this art form in their courses – whether from an analytic perspective or in relation to creative practice, both at universities and film schools. Call for Papers Please see our website or contact the editor for current Call for Papers and submission guidelines.

Editor Richard Raskin Aarhus University, Denmark shortfilmstudies@raskin.dk

@IntellectBooks @IntellectBooks www.intellectbooks.com


KORTDOK: PANELSAMTALE | SHORT DOCS: PANEL TALK

90 min

NOVA3 FRE | FRI

12:00

Minimalen presenterer i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter

Minimalen presents, in cooperation with Midtnorsk Filmsenter

Minimalen er partner i Midtnorsk Filmsenters satsing gjennom prosjeket Kortdokumentar på internasjonale digitale plattformer, som retter seg mot profesjonelle produsenter og regissører i Trøndelag. Gjennom 2019 har ni filmskapere fra regionen deltatt i prosjektet og hatt workshops med eksperter som Eloise King (Vice), Adam Gee (Little Dot Studios/Red Bull) og Sarah Mosses (Together Films), samt pitchet på Trondheim Dokumentarfestival og møtt festivalprogrammerere og distributører på IDFA i Amsterdam. Andre runde settes nå i gang med første samling under Minimalen. Flere av filmene til fjorårets kull vises nå på Minimalen og på festivaler rundt i Europa. I denne panelsamtalen møter vi noen av deltakerne fra dette kullet og får høre om erfaringer gjennom prosjektet, i alt fra kreative prosesser i utvikling og produksjon til arbeid opp mot filmfestivaler og digitale plattformer. Samtalen blir ledet av Line Halvorsen fra Midtnorsk Filmsenter.

Minimalen is a partner in Midtnorsk Filmsenter’s project Short documentaries on international digital platforms, aimed at professional directors and producers in Trøndelag. Throughout 2019 nine filmmakers from the region took part in the project where they had workshops with experts like Eloise King (Vice), Adam Gee (Little Dot Studios/Red Bull) and Sarah Mosses (Together Films), pitched at Trondheim Documentary Festival and met with festival programmers and distributors at IDFA in Amsterdam, and the second round is just launching. Several of the films made by last years participants are now screened at Minimalen and other festivals around Europe. In this talk we will meet some of the participants who will share their experiences, from creative processes in development and production to working with festivals and digital platforms. The talk is led by Line Halvorsen from Midtnorsk Filmsenter.

KORTDOK: FILMVISNING | SHORT DOCS: BEST OF

79 min

NOVA3 FRE | FRI CINE

Korte dokumentarfilmer er et format med økende popularitet, både på festivaler og gjennom digitale visningskanaler. Formatet gir frihet til å utforske, og rom for innovative og kunstneriske valg, som ofte ender i uvanlige, provoserende og glitrende dokumentarfilmer. Anerkjente digitale plattformer gir muligheter for filmskapere til å nå ut med filmene sine til et kvalitetsbevisst, stort og voksende publikum verden rundt. Vi presenterer i dette programmet et utvalg med det vi mener er noen av de beste korte dokumentarene internasjonalt fra de seneste årene.

10:00

SØN | SUN 19:00

The short documentary is an increasingly popular format, both in the festival scene and digitally. The format has a lot of opportunities for exploration, and more room for innovative and artistic choices, which will often lead to unusual, provocative and marvelous short documentaries. Through world-renowned digital platforms filmmakers can reach a large audience worldwide. Here we present what we find to be some of the best short documentary films internationally from recent years.

SKIP DAY Intime glimt fra en spesiell dag i livet til en gjeng avgangselever fra Florida Everglades: skoleballet er over, fremtiden er usikker og den uimotståelige dragningen mot stranden får vennene til å kjøre 100 kilometer for å slappe av, vise seg frem og boltre seg i sjøen. Intimate glimpses of one very special day in the lives of high-school seniors from an industrial corner of the Florida Everglades: prom’s over, the future is uncertain, and the irresistible pull of the beach makes the long-time friends drive 60 miles to chill, pose and revel in the waves.

USA 2018 | Doc. | 17 min. Directors: Ivete Lucas, Patrick Bresnan Camera: Patrick Bresnan, Joaquin del Paso Editing: Ivete Lucas Production: Ivete Lucas, Patrick Bresnan Contact: Some Shorts – Wouter Jansen e: info@someshorts.com

TONY FRAGINALS

70

Anthony Godby Johnson var en mirakelgutt fra New York City på 1990-tallet: en gutt som slapp unna mange år med forferdelige overgrep bare for å oppdage at han var døende av aids. En gutt som skrev sin egen selvbiografi. En gutt som fikk venner og fans over hele verden – og som ikke eksisterte.

GBR 2019 | Doc. Exp. | 16 min. Director: Ben Young

Anthony Godby Johnson was an early 1990s New York City miracle: a boy who escaped years of horrific abuse only to discover that he was dying of AIDS. A boy who authored his own autobiography. A boy who earned friends and fans worldwide — and who did not exist.

Production, Contact: Ben Young, e: benjamin.young[at]outlook.com

Script: Ben Young | Camera: Junaid Iqbal Editor: Theo Watson


:00

:00

:00

snan

l Paso

nan en

qbal

BONFIRES Hvert år den 12.juli tenner protestanter i Nord-Irland store bål som en del av feiringen av slaget ved Boyne i 1690. For protestantene er det en form for identitetsbekreftelse, mens katolikkene tar det som arroganse og forsøk på ydmykelse. Huge bonfires are lit by Protestants in Northern Ireland on July 12 each year, as a part of the celebrations of the 1690 Battle of the Boyne. To the Protestants, the bonfires are symbols of identity and affirmation; to the Catholics, they mean arrogance and humiliation.

CAN 2017 | Doc. | 6 min. Director: Martin Bureaui Script: Martin Bureau | Camera: Martin Bureau, Émile Bureau | Editing: Martin Bureau, Émile Bureau | Music: Èrick d’Orion. Production: Catherine Benoit Contact: Spira – Jean-Daniel Desroches, e: developpement@spira.quebec

OUR SONG TO WAR (NUESTRO CANTO A LA GUERRA) Dette kan være starten på en veldig lang historie, hvor ånder og mennesker møter hverandre for å lære hva livet kan by på etter at krigen er over.

BEL, COL 2018 | Doc. | 14 min. Director: Juanita Onzaga

This might be the beginning of a very long story, where spirits and humans meet each other to learn what there is to life after the end of war.

Production: Juanita Onzaga, Sofie Despeer Contact: Some Shorts – Wouter Jansen, e: info[at]someshorts.com

Script, Camera: Juanita Onzaga

THE NUMBER En titt på mytene og markeringene til Sør-Afrikas fengselsnummer-gjenger. Filmen er skutt i grafisk svart-hvitt, og undersøker den hemmelige koden som de innvidde kan lese på kroppene til de innsatte. A look at the myths and markings of South Africa’s prison ‘Number’ gangs. Shot in graphic black and white, the film investigates the secret code spelt out and spoken across the bodies of the inmates.

ZAF 2017 | Doc. | 14 min. Director: Manuela Gray Script: Manuela Gray, Brendan McGinty, Paul Gardner | Cinematography: Brendan McGinty | Editing: Paul Gardner | Sound: Travis Hefferen | Music: Travis Hefferen Production: Brendan McGinty, Manuela Gray, Janette De Villiers Contact: Frankie Stewart – Festival Formula e: frankie@festivalformula.com

CARNE Rå, medium rå, medium, medium stekt, godt stekt. Gjennom nære og personlige historier deler fem kvinner opplevelser i forhold til kroppen, fra barndom til alderdom. Rare, medium rare, medium, medium well and well done. Through intimate and personal stories, five women share their experiences in relation to the body, from childhood to old age.

BRA, ESP 2019 | Ani. Doc. | 12 min. Director: Camila Kater Cinematography: Samuel Mariani | Editing: Samuel Marianu | Music: Sofia Oriana Infante, Julia Teles | Sound: Xabier Ferreiro, Julia Teles, Luis Felipe Labaki | Art: Camila Kater | Animation: Camila Kater, Giovana Affonso, Flavia Godoy, Cassandra Reis, Leila Monsegur Production: Abano Producións, Doctela Contact: Vanesa Toca – Freak Agency e: vanesa@agenciafreak.com

71


ÅPNINGSFORESTILLING | OPENING SCREENING

80 min

NOVA 1 TIR | TUE 18:00

Minimalen og Midtnorsk Filmsenter inviterer til en storslått festforestilling i Liv Ullmannsalen.

Midtnorsk filmsenter (The Regional Film Centre) and Minimalen invites you to a festive screening in the Liv Ullmann theatre.

I første halvdel presenterer Midtnorsk filmsenter to splitter nye, korte produksjoner fra regionale filmskapere. Filmmiljøet i Trøndelag har vokst og blitt sterkere i løpet av årene, samtidig har det blitt større bredde og mangfold i det filmatiske uttrykket.

In the first half, the film center will present two brand new short productions from regional filmmakers. The film production community in the Trøndelag region has grown bigger and stronger over the years, at the same time the breadth and diversity in the cinematic expression has expanded.

I andre halvdel vil Minimalen by på noen filmer og smakebiter fra det rikholdige festivalprogrammet som venter i løpet av uken. Vi får høre fra kuratorene av noen av spesialprogrammene, og hilse på noen av profilene og jurymedlemmene som allerede har ankommet. Etter forestillingen beveger vi oss over til åpningsfesten.

In the second half, Minimalen will provide a taste of the rich festival programme awaiting during the week. We get to hear the curators talk about some of the special programs, and welcome a couple of the profiles and jury members that have arrived at this point. After the screening, we move over to the opening party.

PULSATOR Abstrakt animasjon med bruk av stop-motion og digitale teknikker. Thor Sivertsen har siden 1980 regissert seks egne kortfilmer med tradisjonell tegnefilmteknikk og bidratt som animatør på flere andre filmer. Han var også coregissør på langfilmen Kurt blir Grusom (2008). Abstract animation using stop-motion and digital techniques. Since 1980, Thor Sivertsen has directed six shorts in traditional cartoon technique and contributed as an animator on several other films. He was also co-director on the feature film Kurt blir Grusom (2008).

NOR 2019 | Ani. | 5 min. Director: Thor Sivertsen Script, Animation: Thor Sivertsen Music: Motorpsycho Production, Contact: Animathorfilm – Thor Sivertsen, e: thor.sivertsen@ntebb.no

RUMPA 15 år gamle Pauline begår sosialt selvmord i klassen og foran sitt største idol, filmskuespilleren Ingvar Lykke, da hun ved et uhell poster en privat snap. Men i stedet for å dø av skam gjør hun opprør mot et hav av uskrevne regler. Elisabeth Mathesons debut som filmregissør. Hun har lang erfaring som skuespiller, bl.a. tittelrollen i Liv Ullmanns film Kristin Lavransdatter, og 20 år på teaterscenen (Det Norske Teatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater og Riksteatret). 15-year-old Pauline commits social suicide in class and in front of her idol, film star Ingvar Lykke, when she accidentally posts a private snap. But instead of dying of shame, she rebels against an ocean of unwritten rules. Elisabeth Matheson’s debut as a film director. She has a long acting career, including Kristin in Liv Ullmann’s film Kristin Lavransdatter, and 20 years on the theater stage (Det Norske Teatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater and Riksteatret).

72

NOR 2020 | Fic. | 13 min. Director: Elisabeth Matheson Script: Nina Elisabeth Grøntvedt, Elisabeth Matheson Camera: Øystein Moe Editing: Hallvard Ullsund Sound Design: Rune Elli Music: Margaret Berger Cast: Milla Reppen-Gjelseth, Siver Sablagi-Eltoft, Jon Lockert Rohde Production: Blaane Film – Bente Maalen, e: bente@blaanefilm.no


:00

BARNIMALEN 1 | KIDS 1

54 min

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 1. – 4. trinn.

NOVA 1 TOR | THU 10:00

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 1 – 4.

RUDY OG LYNMONSTERET Rudy er en aktiv og modig seksåring, men en dag blir han angrepet av et lynmonster og havner på sykehuset. Plutselig er han redd for alt mulig. Men hans beste venn Teodora har en plan: Sammen skal de bekjempe lynmonsteret. Rudy is an active and brave six year old. One day in kindergarden he is attacked by a lightning monster and ends up at the hospital. Suddenly he is scared of everything. But his best friend, Theodora, has a plan: Together they’ll defeat the lightning monster!

NOR 2019 | Ani. | 8 min. Director: Endre Skandfer Script: Endre Lund Eriksen Cast (voices): Nilas Sørum, Emthe Skandfer Solskinnsbakk Production: Fabelfjord AS, Merete Korsberg

KARLA OG NORDAHL Karla er seks år gammel og har en storebror som heter Nordahl og som har lærevansker. Vi følger barna i både krevende og gledelige hverdagslige hendelser.

NOR 2019 | Doc. | 20 min. Director: Elisabeth Aspelin

Karla is six years old and has a big brother named Nordahl who has learning difficulties. We follow the children in both demanding and joyful everyday events.

Production: Nitteberg Film & TV, Halvor Nitteberg

Camera, Editing: Elisabeth Aspelin

DEN VESLE GRÅ ULVEN: EN VINTERHISTORIE Filmen tar oss med inn i en fantasifull verden med en snill, nysgjerrig og litt naiv ulvunge, vennene hans og eventyrene deres.

NOR 2016 | Ani. | 6 min. Director: Natalia Malykhina

The film brings us into an imaginative world with a kind, curious and slightly naive wolf, his friends and their adventures.

Production: Natalia Malykhina

Script, Animation: Natalia Malykhina

73


BARNIMALEN 1 | KIDS 1

ELSA AND THE NIGHT (SIGRID OCH NATTEN) Elsa er redd for å sove, faktisk har hun ikke hatt blund på øyet på tredve år. Tidlig en morgen finner hun en uinvitert gjest under sofaen. Det viser seg at det er selveste Natten.

SWE 2019 | Ani. | 9 min. Director: Jöns Mellgren

Elsa is afraid to sleep, actually she has not slept a wink for thirty years. Early one morning she finds an uninvited guest underneath her sofa. The creature turns out to be none other than the Night itself.

Production: Nima Yousefi

Script: Hans-Åke Gabrielsson

NEST En litt naiv paradisfugl strekker seg langt for å tiltrekke seg en make A slightly naive paradise bird is going out of his way to attract a mate.

DEU 2019 | Ani. | 4 min. Director: Sonja Rohleder Script, Camera, Animation, Editing: Sonja Rohleder Production: Sonja Rohleder Contact: Sonja Rohleder, e: film@sonjarohleder.de

DEN VESLE GRÅ ULVEN: SOMMERFEST Sommeren er her, nettene er korte og det er fullmåne. Den lille grå ulvens bursdag nærmer seg også. Han drømmer om en ordentlig bursdagskake med lys og krem, men alle vet at kaker ikke vokser på trær. Summer is here, nights are short and it’s full moon. Little Grey Wolfy’s birthday is also approaching. He dreams of a real birthday cake with candles and cream, but everyone knows that cakes do not grow on trees.

74

NOR 2019 | Ani. | 7 min. Director: Natalia Malykhina Script, Animation: Natalia Malykhina Production: Natalia Malykhina


BARNIMALEN 2 | KIDS 2

48 min

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 5. – 7. trinn.

NOVA 1 TOR | THU 12:00

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 5 – 7.

VILL MARK Søstrene Lise og Synnøve leker langs elva i det nye nabolaget sitt, men leken blir plutselig forstyrret når to andre jenter dukker opp og vil vite hvem de er og hva de egentlig gjør på stedet «deres». The sisters Lise and Synnøve play by the river in their new neighbourhood, but their game is suddenly interrupted when two other girls show up and want to know what the sisters are doing on “their” territory.

NOR 2016 | Fic. | 5 min. Director: Thea Hvistendahl Script: Thea Hvistendahl Camera: Jakob Ingimundarson Editing: Jonas Ekroll Bakkelund, Thea Hvistendahl Cast: Celine Victoria Alsted, Vilde Vedø-Hansen Production: Frokost Film AS, Andrea Ottmar

ELSA AND THE NIGHT (SIGRID OCH NATTEN) Elsa er redd for å sove, faktisk har hun ikke hatt blund på øyet på tredve år. Tidlig en morgen finner hun en uinvitert gjest under sofaen. Det viser seg at det er selveste Natten.

SWE 2019 | Ani. | 9 min. Director: Jöns Mellgren

Elsa is afraid to sleep, actually she has not slept a wink for thirty years. Early one morning she finds an uninvited guest underneath her sofa. The creature turns out to be none other than the Night itself.

Production: Nima Yousefi

Script: Hans-Åke Gabrielsson

SPORTEGN Selma (12) og Elliot (6) er på sommerferie i et gammel hus ved skogen. Selma er sjalu på lillebroren fordi han mottar mer oppmerksomhet fra mor. I skogen bak huset er det ville dyr... Selma (12) and Elliot (6) are on summer holiday in an old house by the forest. Selma is jealous of her little brother because he is getting more attention from their mother. In the forest behind the house, there are wild animals...

NOR 2019 | Fic. | 10 min. Director: Ingvild Søderlind Script: Ingvild Søderlind Cast: Selma Greenberg Søderlind, Elliot Greenberg Søderlind, Tiril Ilsaas Pharo Production: Fabien Greenberg Contact: Bård Kjøge Rønning, e: fabiengreenberg@gmail.com

75


BARNIMALEN 2 | KIDS 2

NEST En litt naiv paradisfugl strekker seg langt for å tiltrekke seg en make A slightly naive paradise bird is going out of his way to attract a mate.

DEU 2019 | Ani. | 4 min. Director: Sonja Rohleder Script, Camera, Animation, Editing: Sonja Rohleder Production: Sonja Rohleder Contact: Sonja Rohleder, e: film@sonjarohleder.de

KARLA OG NORDAHL

E RAMM G O R : P NCED U O N AN RY BRUA E F 3 1 76

Karla er seks år gammel og har en storebror som heter Nordahl og som har lærevansker. Vi følger barna i både krevende og gledelige hverdagslige hendelser.

NOR 2019 | Doc. | 20 min. Director: Elisabeth Aspelin

Karla is six years old and has a big brother named Nordahl who has learning difficulties. We follow the children in both demanding and joyful everyday events.

Production: Nitteberg Film & TV, Halvor Nitteberg

Camera, Editing: Elisabeth Aspelin

GLASGOWSHORT.ORG Glasgow Short Film Festival is a Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO), charity number SC049556.


UNG 1 | YOUNG 1

50 min

Dette programmet er beregnet for barn i 8. – 10. trinn.

NOVA 2 ONS | WED 10:00

This programme is for grades 8 – 10.

HORS PISTE De to beste redningsarbeiderne i regionen er klare for sitt nye oppdrag. Til tross for deres profesjonalitet og besluttsomhet, kommer det ikke til gå som planlagt... The two best rescue workers of the region are ready for their new mission. Despite their professionalism and their determination, it will not go as planned...

FRA 2018 | Ani. | 6 min. Director: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Camera, Editing: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Production: Julien Deparis Contact: Luce Grosjean, e: festival@miyu.fr

NEST En litt naiv paradisfugl strekker seg langt for å tiltrekke seg en make A slightly naive paradise bird is going out of his way to attract a mate.

DEU 2019 | Ani. | 4 min. Director: Sonja Rohleder Script, Camera, Animation, Editing: Sonja Rohleder Production: Sonja Rohleder Contact: Sonja Rohleder, e: film@sonjarohleder.de

JAMILA Jamila og vennene hennes øver til en talentkonkurranse, og ingenting kan komme i veien for Jamilas konsentrasjon. Ikke en gang lillesøsteren Leilas spørsmål om familiens asylsak. Jamila and her friends are practicing for the talent show, and nothing can get in the way of Jamila’s focus. Not even her little sister Leila’s question about the family’s asylum case.

SWE 2019 | Fic. | 13 min. Director: Sophie Vuković Script: Sophie Vuković Production: Eliza Jones, Markus Waltå Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se


UNG 1 | YOUNG 1 THE SCHOOL TRIP (LA GITA) Megalie er 14 år og født og oppvokst i Italia, men familien hennes er fra Senegal. Hun står overfor en rekke vanskelige oppgaver i hverdagen, men en dag avslører hun sine følelser for klassekameraten Marco, og mye endrer seg.

ITA 2018 | Fic. | 14 min. Director: Salvatore Allocca Script: Emiliano Corapi, Salvatore Allocca Production: Own Air

Megalie is 14 years old and born and raised in Italy, but her family is from Senegal. She faces a number of difficult tasks in her everyday life, but one day she reveals her feelings for her classmate Marco, and a lot is changing.

MENNESKETS OPPRINNELSE Historien om hvordan mennesker er innvandrere fra et annet sted, en planet firkantet som en boks som vi måtte evakuere. Vi husker ikke lenger den firkantede planeten, men vi bygger iherdig firkantede bokser her på Jorda. Nora er en opprørsk tenåring som strever med å finne sin identitet, som leter etter noen som vil forstå. The story of how humans are immigrants from another place, a planet square as a box from which we had to evacuate. We no longer remember the square planet, but keep building square boxes here on Earth. Nora is a rebellious teen-aged girl struggling to find a sense of identity, she is searching for someone that will understand.

78

NOR 2019 | Ani. | 13 min. Director: Pjotr Sapegin Script: Pjotr Sapegin Animation: Marcos Valin, Eirik Grønmo Bjørnsen, Pjotr Sapegin Cast (voices): Dagny Norvoll Sandvik, Henrik Holm Production: Norwegian Toolbox/Fabelfjord, Merete Korsberg Contact: Merete Korsberg, e: merete@fabelfjord.no


UNG 2 | YOUNG 2

55 min

Dette programmet er beregnet for ungdom på videregående skole.

NOVA 1 FRE | FRI

10:00

This programme is for students from grades 11 – 13.

HORS PISTE De to beste redningsarbeiderne i regionen er klare for sitt nye oppdrag. Til tross for deres profesjonalitet og besluttsomhet, kommer det ikke til gå som planlagt... The two best rescue workers of the region are ready for their new mission. Despite their professionalism and their determination, it will not go as planned...

FRA 2018 | Ani. | 6 min. Director: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Camera, Editing: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Production: Julien Deparis Contact: Luce Grosjean, e: festival@miyu.fr

egin

erg

MENNESKETS OPPRINNELSE Historien om hvordan mennesker er innvandrere fra et annet sted, en planet firkantet som en boks som vi måtte evakuere. Vi husker ikke lenger den firkantede planeten, men vi bygger iherdig firkantede bokser her på Jorda. Nora er en opprørsk tenåring som strever med å finne sin identitet, som leter etter noen som vil forstå. The story of how humans are immigrants from another place, a planet square as a box from which we had to evacuate. We no longer remember the square planet, but keep building square boxes here on Earth. Nora is a rebellious teen-aged girl struggling to find a sense of identity, she is searching for someone that will understand.

NOR 2019 | Ani. | 13 min. Director: Pjotr Sapegin Script: Pjotr Sapegin Animation: Marcos Valin, Eirik Grønmo Bjørnsen, Pjotr Sapegin Cast (voices): Dagny Norvoll Sandvik, Henrik Holm Production: Norwegian Toolbox/Fabelfjord, Merete Korsberg Contact: Merete Korsberg, e: merete@fabelfjord.no

THE SCHOOL TRIP (LA GITA) Megalie er 14 år og født og oppvokst i Italia, men familien hennes er fra Senegal. Hun står overfor en rekke vanskelige oppgaver i hverdagen, men en dag avslører hun sine følelser for klassekameraten Marco, og mye endrer seg.

ITA 2018 | Fic. | 14 min. Director: Salvatore Allocca Script: Emiliano Corapi, Salvatore Allocca Production: Own Air

Megalie is 14 years old and born and raised in Italy, but her family is from Senegal. She faces a number of difficult tasks in her everyday life, but one day she reveals her feelings for her classmate Marco, and a lot changes.

79


UNG 2 | YOUNG 2

JAMILA Jamila og vennene hennes øver til en talentkonkurranse, og ingenting kan komme i veien for Jamilas konsentrasjon. Ikke en gang lillesøsteren Leilas spørsmål om familiens asylsak. Jamila and her friends are practicing for the talent show, and nothing can get in the way of Jamila’s focus. Not even her little sister Leila’s question about the family’s asylum case.

SWE 2019 | Fic. | 13 min. Director: Sophie Vuković Script: Sophie Vuković Production: Eliza Jones, Markus Waltå Contact: Jing Haase, e: jing.haase@sfi.se

YES-PEOPLE (JÁ-FÓLKIÐ) Seks mennesker. De bor i den samme bygningen men følger sine egne veier. Hver og en kommer seg gjennom dagen på sin egen måte, og med sin egen stemme. Six people. Living in one building but following different paths. Each gets through the day in their own way – and with their own voice.

ISL 2019 | Ani. | 9 min. Director: Gísli Darri Halldórsson Script: Gísli Darri Halldórsson Cast (voices): Helga Braga Jónsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Jón Gnarr, Kristján Franklín Magnúss, Sigurður Sigurjónsson, Thor Kristjansson Production: Arnar Gunnarsson, Gísli Darri Halldórsson Contact: Gisli Darri Halldorsson, e: gislidarri@gmail.com

“Like an audio opioid overdose and surprisingly catchy” Bucketlist Music Reviews “Batshit Crazy, yet iI keep nodding to it” Bottleneck Reviews “The Slaughter Slits is in a weird league of its own” Mikecast “Destroys any thoughts of light and love that you may had lingering around” Schmutz, Berlin “66 minutes & 6 seconds of feelgood evil ” Massive Mess “A sleazeball of a post-electronic musical outlining the degenerated sides of mankind” Origami Republika “Terningkast 666” Bodøposten

Available on all major streaming services

“På topp 3 over årets beste album” Musikk fra Norge


NORDENFJELDSK STUDENTKONKURRANSE Minimalen inviterer til Nordenfjeldsk studentkonkurranse, en videreføring av Trøndersk studentkonkurranse. Studenter fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmarks film-, TV-, kunst- og animasjonsutdanninger har meldt på sine filmer til en konkurranse der den beste studentfilmen fra 2019 vil bli kåret. Juryen består av Anette Svane (Lund Universitet, Sverige), Torbjørn Grav (Ramaskrik Filmfestival, Cinemateket Trondheim) og Marit Bakken (Den kulturelle skolesekken – Trøndelag fylke). Vinneren mottar et diplom og tittelen Beste studentfilm 2019, og prisutdelingen foregår mot slutten av forestillingen. Filmene har ikke engelske undertekster.

88 min

NOVA 3 FRE | FRI

Minimalen is pleased to present the third edition of the Regional Student Competition. Students from Trøndelag, Nordland, Troms and Finnmark’s film, TV, art and animation studies have submitted their films to a competition where the best student film from 2019 will be awarded with a diploma and the title Nordenfjelds Best Student Film. The jury consists of Anette Svane (Lund University, Sweden), Torbjørn Grav (Ramaskrik Film Festival, Cinemateket Trondheim) and Marit Bakken (DKS – Trøndelag fylke). The award ceremony is towards the end of the screening session. Note: The films do not have English subtitles.

TRAILBLAZER (BANEBRYTEREN) En ung løper må finne en vei ut av sin destruktive sti etter å ha tatt valget om å bruke prestasjonsfremmende midler. A young athlete must find a way out of his destructive path after injecting himself with an illegal substance.

o it” ews

vil ” ess

ical nd” lika

66” sten

Script: Joar Hougen, Bjørn Vegar Torseth Cast: Henning Mythe, Oskar Hegge, Lars Asbjørn Sandnes, Allan Fallrø

DEFINITELY MAYBE (DEFINITIVT KANSKJE) En intuitiv dokumentarmontasje om hvordan man på forskjellige måter kan se, observere, tolke og forstå. Om det er verdensrommet, spekkhoggere eller hverandre. En honnør til det vi ikke vet, det vi ikke vet at vi ikke vet og til nysgjerrighet. An intuitive documentary montage about how we in different ways can observe, perceive, interpret and understand. Whether it’s outer space, killer whales, or each other. A salute to everything we don’t know, everything we don’t know that we don’t know, and to curiosity.

wn” cast

hat nd” erlin

NOR 2019 | Fic. | 13 min. Director: Snorre Johnsen Ulvåg, Henrik Schefte

Production: Marcus Balcon, Magnus Pettersen Contact: Marcus Balcon, e: marcusbalcon@gmail.com

,

hy” ews

15:00

NOR 2019 | Doc.Exp. | 22 min. Director: Martine Thon Bråthen Script: Martine Thon Bråthen Camera: Julia Mertens, Jona Kleinlein, Kåre Bråthen, Camilla Figenschou, Martine Thon Bråthen Editing: Martine Thon Bråthen Cast: Niku & Nasu, Evelyn Bråthen, Espen Hodne, Renate Mauland, Åshild Pettersen, a.o. Production: Nordland College of Art and Film Contact: Martine Thon Bråthen, e: martinethonb@gmail.com

BEYOND THE ASHES (GJENNOM ASKEN) En datter arrangerer en familiemiddag i håp om å bli tilgitt. Familien forsøker å beherske seg, men klarer etter hvert ikke å unngå elefanten i rommet. A daughter orchestrates a family dinner in hopes of being forgiven. The family attempts to reconcile, but are soon unable to avoid the elephant in the room.

NOR 2019 | Fic. | 7 min. Director: Thomas Wullum Bakken Script: Thomas Wullum Bakken Editing: Thomas Wullum Bakken Camera: Mikael Utsi Føhr Cast: Mia Strømøy, Roar Kjølv Jenssen, Charlotte Vigdisdatter Vogel, Siver Sablagi-Eltoft, Hildegunn Eggen Production: Karl Oskar Åsli Contact: Karl Oskar Åsli, e: karl.oskar.asli@gmail.com

um” rge

81


NORDENFJELDSK STUDENTKONKURRANSE

GLIMMER Når to tenåringer bestemmer seg for å undersøke en merkelig forsvinningssak i hjembygda blir de fanget i en rekke uforutsette og underlige hendelser. Two teenagers get caught up in strange events none of them were prepared for when they decide to investigate a strange disappearance in their small town in the middle of nowhere.

NOR 2019 | Fic. | 14 min. Director: Amanda Schrøder Script: Amanda Schrøder Camera: Kevin Dahlman Editing: Kjetil André Fiala Sole Cast: Ingri Jensberg, Silje Indergård Production: Amanda Schrøder, Ellen Olsen, Kjetil André Fiala Sole Contact: Amanda Schrøder, e: amandakristinschroder@gmail.com

WHO CAN SAIL WITHOUT WIND (HVEM KAN SEILE FORUTEN VIND) Gabriel står overfor et vanskelig valg når hans beste venn avslører en mørk hemmelighet.

NOR 2019 | Fic. | 20 min. Director: Henrik Schefte, Snorre Ulvåg

Gabriel faces a difficult choice when his best friend reveals a startling dark secret.

Script: Joar Hougen, Henrik Schefte, Bjørn Vegar Torseth, Snorre Ulvåg Cast: Oskar Hegge, Lars Asbjørn Sandnes, Siri Farstad, Alisa Grindvoll

DYNAMICS OF A CRASH Etter en fatal bilulykke blir Grant og Lucy kastet inn i et tomrom mellom liv og død og må plukke opp bitene til sitt ugjenkjennelige liv. De har projisert en serie av bilder i tomrommet, bruddstykker fra deres tidligere liv, og blir møtt av en merkelig karakter som viser seg selv gjennom tekst. When Grant and Lucy experience a fatal car crash, they are thrown into a void between life and death and must pick up the pieces of their lives, that they no longer recognize. They have projected a series of images in the void, which depict shards and pieces of their past lives, and are met with a strange character that only reveals itself through text.

82

Production: Marcus Balcon Contact: Marcus Balcon, e: marcusbalcon@gmail.com

NOR 2019 | Exp. | 12 min. Director: Daniel Nilssen Script: Daniel Nilssen Cast: Snorre Aun Sætereng, Andrea White Hveding Production: Daniel Nilssen Contact: Daniel Nilssen, e: dani.nilssen@gmail.com


ETTMINUTTSFILM | ONE-MINUTE-FILMS

90 min

NOVA 1 FRE | FRI

12:00

To konkurranse-kategorier for norske filmer med spilletid under ett minutt, som avvikles fortløpende i kinosalen.

Two competition categories for Norwegian films with a running time of less than one minute, continuously executed in the theater.

Billett kr 25 (gratis for filmenes regissører).

Ticket NOK 25 (free for the participating directors).

ETTMINUTTSFILM (ÅPEN KLASSE)

Åpen konkurranse om beste kortfilm under ett minutt. En liste med filmene i visningsrekkefølge deles ut før visningen. Publikumspris Kåres ved avstemning blant publikum, og vinneren tildeles troféet Den Gyldne Saks 2.0.

ONE-MINUTE-FILMS (NO AGE RESTRICTION)

Open competition of films with a running time of less than one minute. A list of the films in screening order will be handed out before the screening. Audience award The winner receives the the trophy Den Gyldne Saks 2.0 (The Golden Scissors 2.0).

EMU: ETTMINUTTSFILM UNG

Aldersbestemt konkurranse (14 – 19 år, født 2000-2005) for norske kortfilmer under ett minutt. En liste med filmene i visningsrekkefølge deles ut før visningen. Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum. Regissøren av vinnerfilmen tildeles Sølvsaks-diplomet og kroner 3.000 gitt av Midtnorsk Filmsenter.

EMU: ONE-MINUTE-FILMS – YOUNG

Age restricted competition (14 – 19 y.o., born 2000-2005) for Norwegian films with a running time of less than one minute. A list of the films in screening order will be handed out before the screening. Audience Award: The winner receives the Silver Scissors Diploma, along with NOK 3 000 given by Midtnorsk Filmsenter.

83


NORDIC SHORTS EXPO

CINE 22. JAN – 24. JAN

NORDIC SHORTS EXPO

NORDIC SHORTS EXPO

Nordic Shorts Expo er gjort mulig gjennom Utenriksdepartementets reisestøtte. Takk til Midtnorsk filmsenter og Cinemateket Trondheim for samarbeid om avviklingen.

Nordic Shorts Expo is made possible by the support of the Ministry of Foreign Affairs. Thanks to Midtnorsk filmsenter and Cinemateket Trondheim for event cooperation.

Minimalen established Nordic Shorts Expo two years ago, as an arena designed to help festivals and distributors explore upcoming shorts and filmmakers of the Nordic Countries. Simply put, we already have a bunch of glowing hot Nordic films in competition, and the presence of quite a few of the filmmakers.

The Expo initiative offers no-nonsense activities like: Special screenings Networking events with food and drinks Ample room for one-on-one meetings between the filmmakers and the international festivals and distributors Opportunities to experience the Norwegian winter and untouched nature at its best, in and around the Viking age capital of Norway. The main arena will be the new home of Cinemateket Trondheim, with a spacious mingle area and a small arthouse cinema, located just across the street from the Festival hotel and the main festival venue, Nova kino.

KORTFILMKONVENTET | SHORT FILM CONVENTION

KORTFILMKONVENTET 2020 For femte gang arrangeres en egen faglig samling for kortfilmbransjen. Et sted å dele kunnskap, bygge nettverk, ta opp aktuelle problemstillinger og få faglig input. Kortfilmskapere fra hele landet samles til faglig fordypning og inspirerende samvær for å bli kjent med hverandre og hverandres arbeider. Målgruppen er regissører, manusforfattere og produsenter som jobber aktivt med kortfilm. Målet med konventet er å gi et utvalg av de beste fortellerstemmene fra hele landet mulighet til å fordype seg i faglige diskusjoner om kortfilmen som format og de muligheter og utfordringer som kortfilmen står overfor. Kortfilmen har ikke en like tydelig bransje som dokumentarfilmen eller spillefilmen, men fortellerstemmene som utvikles og foredles innenfor dette formatet er viktige for hele bransjen. Kortfilmkonventet er et samarbeid mellom de regionale filmsentrene i Norge, Norsk Filminstitutt og Minimalen Kortfilmfestival. Lokal arrangør i Trondheim er Midtnorsk Filmsenter.

84

NOVA 22. JAN – 23. JAN

SHORT FILM CONVENTION 2020 This is the fifth convention for the professional short film industry. A place to share knowledge, build networks, address topical issues and questions and get professional input. Creators of short film from all over the country are gathered for conversation, in-depth study and advancement, as well as inspiring social get-togethers where participants will get to know each other and each other’s work. The target group is directors, script writers and producers who actively work with short film. The convention aims to provide a selection of the best storytellers from all over the country the opportunity to immerse themselves in professional discussions about short film as a format, and the opportunities and challenges short films are faced with today. Short film is not made within as focused a field as documentary or feature film, but the storytelling voices that are developed and refined within the format are important to the entire industry. The short film convention is a cooperation between the regional film centres in Norway, the Norwegian Film Institute and Minimalen Short Film Festival. Local organizer in Trondheim is Midtnorsk filmsenter (The Mid-Norwegian Film Centre).


MØT FILMSKAPERNE & FESTIVALKLUBB | MEET THE FILMMAKERS & FESTIVAL CLUB MØT FILMSKAPERNE

MEET THE FILMMAKERS

Møt skaperne av kortfilmene i NOR (Nordisk konkurranse). Her er din mulighet til å finne ut mer om filmene du har sett ved å lytte til samtalen med moderatorene, stille spørsmål til deltakerne og lufte dine tanker om filmene.

Meet the makers of the short films in NOR (Nordic Competition). This is your chance to learn more about the films you have seen by listening to the conversation with the moderators, query the participants and share your thoughts on the films.

Cinemateket ligger rett over gata for Nova kinosenter, i krysset Olav Tryggvasons gate / Krambugata.

Cinemateket is located across the street from Nova kino, in the crossing Olav Tryggvason gate / Krambugata.

Onsdag 21:00 NOR 1, NOR 2

Wednesday 9 pm NOR 1, NOR 2

Torsdag 21:00 NOR 3, NOR 4

Thursday 9 pm NOR 3, NOR 4

Fredag 21:00 NOR 5, NOR 6

Friday 9 pm NOR 5, NOR 6

FESTIVALKLUBB OG ANDRE FESTLIGHETER

FESTIVAL CLUB AND OTHER FESTIVITIES

Hver kveld inviterer Minimalen til festivalklubb for mingling og heftige kortfilmdiskusjoner.

Every evening, Minimalen invites you to the Festival Club for mingling and intense short film discussions.

Tirsdag 20:00 – Bror Bar & Burger (Olav Tryggvasons Gate 29) Åpningsfest

Tuesday 8 pm – Bror Bar & Burger (Olav Tryggvasons Gate 29) Opening Party

Onsdag 22:00 – Cinemateket Festivalklubb

Wednesday 10 pm – Cinemateket Festival Club

Torsdag 22:00 – Cinemateket Festivalklubb

Thursday 10 pm – Cinemateket Festival Club

Fredag 22:00 – Cinemateket Festivalklubb

Friday 10 pm – Cinemateket Festival Club

Lørdag 21:00 – Café Ni Muser (Bispegata 9A) Fest

Saturday 9 pm – Café Ni Muser (Bispegata 9A) Party

Søndag 20:00 – Cinemateket Festivalklubb

Sunday 8 pm – Cinemateket Festival Club

Merk: Cinematekets Bar Ingmar stenger ved midnatt.

Note: Cinemateket’s Bar Ingmar closes at midnight.

85


PRISUTDELING OG VISNING | AWARD CEREMONY AND SCREENING PRISUTDELING OG VISNING

AWARD CEREMONY AND SCREENING

Utdeling av priser og visning av vinnerne i festivalens konkurranseprogrammer.

Award ceremony and screening of the winners in the festival’s competitions.

INT: INTERNASJONAL KONKURRANSE En film premieres av INT-prisjuryen: Beste internasjonale film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Minimalen. I tillegg har publikum stemt fram sin favoritt som tildeles: Publikumsprisen inkl. 500 euro gitt av Minimalen.

INT: INTERNATIONAL COMPETITION One film is awarded by the INT Award Jury: Best International Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by Minimalen. In addition, the audience have selected their collective favourite film, receiving: Audience Award incl. EUR 500 given by Minimalen.

NOR: NORDISK & NORSK KONKURRANSE Fire filmer premieres av NOR-juryen: Beste nordiske film Minimalen-troféet, og 1.000 euro gitt av Det humanistiske fakultet ved NTNU. Beste nordiske fiksjon* Beste nordiske dokumentar* Beste nordiske animasjon eller kunstfilm* (* Ingen kategoripris for den kategorien som Beste nordiske film tilhører)

NOR: NORDIC & NORWEGIAN COMPETITION Four films are awarded by the NOR Award Jury: Best Nordic Film The Minimalen Trophy, and EUR 1 000 given by NTNU – Faculty of Humanities. Best Nordic Fiction* Best Nordic Documentary* Best Nordic Animation or Art Film* (* No category award for the category of which the Best Nordic Film belongs to)

Beste norske film Minimalen-troféet, og 5.000 kroner gitt av Minimalen. Denne filmen kvalifiseres, sammen med en hederlig omtale, til den årlige Amanda-prisen (forutsatt at filmen er i samsvar med Amanda-komitéens regler).

Best Norwegian Film The Minimalen Trophy, and NOK 5 000 given by Minimalen. This film, along with one Honorable Mention, is qualified for the annual, national Amanda Award (provided that the film complies with the Amanda committee rules).

I tillegg velger Trondheim kino en norsk film på ca. 5. min: Beste norske forfilm Vises som forfilm på Trondheim kino i én måned.

In addition, Trondheim kino will select one Norwegian film, approx. 5 min.: Best Norwegian Prerunner To be screened before a feature film for a month.

The Raskin Spirit Festival Award Troféet tildeles en kompakt, poetisk kortfilm som utnytter sine visuelle og auditive muligheter på en fantasifull måte og har sin egen optimale form. Velges fra INT eller NOR av festivalen.

The Raskin Spirit Festival Award The trophy is awarded to a compact, poetic short film that makes use of its visual and auditory possibilities in an imaginative way, and has its own optimal form. Selected from INT or NOR by the festival.

ETTMINUTTSFILM Publikum har kåret beste film: Publikumspris Tildeles troféet Den Gyldne Saks 2.0.

ONE-MINUTE-FILMS The audience have selected the best film: Audience Award Presented with the trophy Den Gyldne Saks 2.0.

Publikum har også kåret beste film i kategorien Ettminuttsfilm UNG: Publikumspris Tildeles Sølvsaks-diplomet og kroner 3.000 gitt av Midtnorsk Filmsenter (prisutdeling var fredag).

The audience have also selected the best film in One-minute-films YOUNG: Audience Award Presented with The Silver Scissors Diploma, along with NOK 3 000 given by Midtnorsk Filmsenter (the award was handed out Friday).

NORDENFJELDSK STUDENTKONKURRANSE En egen jury har valgt beste film (prisutdeling var fredag): Beste studentfilm 2019 Vinneren tildeles et diplom.

REGIONAL STUDENT COMPETITION A jury have chosen the best film (the award was handed out Friday): Best Student Film 2019 The winner receives a diploma.

MULTIPLIÉ DANSEFILM En egen jury velger beste film (prisutdeling senere søndag): Beste Multiplié dansefilm Tildeles diplom og 1.000 euro gitt av DansiT.

MULTIPLIÉ DANCE FILM A jury will choose the best film (award ceremony will be later on Sunday): Best Multiplié Dance Film Diploma and EUR 1 000 given by DansiT.

Mange takk til alle som tok del i festivalen.

Thanks to everyone taking part in the festival.

På gjensyn i 2021!

See you in 2021!

86


180 min

NOVA 2 SØN | SUN 15:00

87


DIRECTORS INDEX Adam Kjær.........................................28 Aleksey Lapin....................................11 Alexander Gratzer..........................63 Amanda Schrøder..........................82 Andrea Sitara Gran........................35 Andreas Nilsson...............................47 Andrew Scott....................................20 Anette Svane.....................................35 Ángel Torres.......................................57 Anna Vasof........................................18 Anna-Karin Örander.....................26 Anne Thieme....................................14 Arda Çiltepe...................................... 44 August Niclasen..............................27 Azar Saiyar........................................32 Baloji.....................................................17 Ben Young..........................................70 Bo Melin..............................................47 Bogdan Mureşanu........................ 40 Brandon Cronenberg....................16 Burt Gillett..........................................53 Camila Kater.....................................71 Camille Jalabert................ 12, 77, 79 Clyde Geronimi................................54 Daniel Nilssen...................................82 Daniel Pettrow.................................38 Daria Kashcheeva..........................15 David Von Ancken..........................69 Deborah Stratman........................18 Dekel Berenson................................18

88

Diana Saqeb Jamal.......................11 Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk....... 44 Ed Perkins...........................................43 Elin Osjord..........................................36 Elin Övergaard.................................28 Elisabeth Aspelin......................73, 76 Elisabeth Matheson......................72 Elli Vuorinen......................................28 Emelie Kastberg...............................30 Emma Louhivuori..........................29 Endre Skandfer.................................73 Ernst De Geer....................................30 Ernst Schmidt jr...............................58 Eros Vlahos........................................57 Eugenio Gómez Borrero..............20 Even Hafnor......................................27 Farhad Kalantary...........................26 François Leroy..................................20 Frédéric Doazan..............................16 Gabriel Abrantes.............................42 Gareth Smith....................................10 Gilles Cuvelier.................................. 40 Gísli Darri Halldórsson......... 34, 80 Harry Brooks.....................................36 Henrik Schefte...........................81, 82 Inger Lise Hansen............ 64, 65, 66 Ingvild Søderlind......................33, 75 Irene Moray.......................................41 Isabelle Björklund...........................31 Ismaël Joffroy Chandoutis.........17

Ivete Lucas.........................................70 Jack Cutting......................................54 Jannis Lenz........................................63 Jenifer Malmqvist...........................24 Jirí Havlícek........................................42 Joanna Rytel.................................... 44 Johann Lurf...................................... 44 Johanna Pyykkö.............................26 Johannes Hammel........................59 Johannes Nyholm............47, 48, 49 Jon Vatne...........................................28 Joonas Rutanen..............................33 Jorge Jácome...................................13 Juanita Onzaga..............................71 Julia Lindström................................32 Julia Thelin........................................32 Jöns Mellgren............................74, 75 Jørgen Leth........................................69 Karina Paciorkowska....................13 Katrina Daschner...........................62 Kaveh Tehrani...................................30 Kenneth Karlstad............................56 Keren Marciano...............................37 Kiggs.....................................................56 Kirill Khachaturov...........................16 Konstantina Kotzamani..............50 Konstantinos Antonopoulos.....15 Kristina Kokalj...................................14 Laetitia Demessence.....................57 Lars Vega............................................31

Lasse Linder.......................................10 Lasse Marhaug................................31 Léo Brunel............................ 12, 77, 79 Leonor Teles......................................16 Lisa Brooke Hansen.......................27 Loris Cavalier...................... 12, 77, 79 Lotte Schreiber.................................61 Lucas Paulino...................................57 Ludovic Houplain...........................21 Lukas Marxt......................................62 Magnús Leifsson.............................29 Maja Zimmerlin..............................38 Manuela Gray..................................71 Mara Mattuschka.......................... 60 Margareta F A Orkan....................25 Maria Lassnig...................................59 Mark Oliver........................................12 Marlene Emilie Lyngstad......29, 35 Maroan el Sani................................41 Martin Borden.......................... 38, 71 Martin Reinhard..............................61 Martin Walther................................32 Martine Thon Bråthen.................81 Maryam Tafakory...........................21 Matthieu Maunier-Rossi.............38 Michael Frei.......................................10 Michelle Kranot...............................30 Morgane Dziurla-Petit.................45 Mårten Nilsson................................24 Natalia Malykhina..................73, 74

Nico van den Brink.........................55 Nikki Schuster...................................62 Nina Fischer......................................41 Nuno Baltazar..................................21 Ondrej Novák...................................42 Oscar Malet......................... 12, 77, 79 Oskar Lehemaa...............................56 Patrick Bresnan................................70 Patrik Söderlund.............................27 Paul Wenninger.............................. 60 Peter Tscherkassky......................... 60 Phạm Ngọc Lân..............................18 Philbert Aimé Mbabazi................12 Pia Lauritz..........................................37 Pjotr Sapegin..................... 25, 78, 79 Rebecca Dale-Everett...................37 Rebecca Figenschau.....................34 Risto-Pekka Blom............................35 Robin Jensen.....................................35 Salvatore Allocca.................... 78, 79 Sam Mcgilp.......................................37 Samir Karahoda..............................14 Shady Srour.......................................42 Siegfried Fruhauf............................62 Snorre Ulvåg..............................81, 82 Sonia K. Hadad................................10 Sonja Rohleder...........19, 74, 76, 77 Sophie Vuković..................34, 77, 80 Stéphanie Lansaque.....................20 Svend Colding..................................25

Talia Woodland...............................39 Tebogo Malebogo.........................14 Thea Hvistendahl...........................75 Theodore Ushev..............................19 Thomas Delord................................38 Thomas Freundlich........................39 Thomas Wullum Bakken.............81 Thor Brenne.......................................24 Thor Sivertsen............................24, 72 Tinja Ruusuvuori.............................30 Tova Mozard.....................................34 Tue Sanggaard................................33 Tuuli Teelahti.....................................25 Ujicha...................................................56 Uri Kranot...........................................30 Valerie Barnhart..............................55 Valie Export.......................................59 Vegard Dahle....................................26 Virgil Widrich....................................61 Vuk Mitevski......................................42 Vytautas Katkus...............................13 Walt Disney.......................................54 Wilfred Jackson........................53, 54 Xi Chen................................................12 Xu An....................................................12 Yann-Manuel Hernandez...........57 Yorgos Lanthimos..........................20 Yorgos Zois.........................................50


FILM INDEX (Fool Time) Job............................... 40 (like a) Less Dense Brick................37 100 EUR...............................................11 A Film...................................................24 Adrift.....................................................65 All Cats Are Grey in the Dark......10 All It Gives...........................................39 Anasa...................................................38 Andy Warhol Eating a Hamburger..................................69 Animals...............................................33 Animistica..........................................62 Art of Working in Pairs, The........24 Ashes to Ashes..................................25 Ashmina.............................................18 Att våga säga våldtäkt................30 Awaiting Death...............................31 Bad Hair..............................................56 Banebryteren....................................81 Bedtime Story...................................57 Beyond the Ashes...........................81 Black Sheep.......................................43 Black Sun (Çiltepe)........................ 44 Black Sun (Hammel).....................59 Blessed Land.....................................18 Bodybuilding....................................58 Bonfires...............................................71 Bullet in the Brain...........................69 Burden, The.......................................55 Cadavre exquis................................20 Cadoul De Crăciun....................... 40 Cães que ladram aos pássaros...................................16 California...........................................21 Carne....................................................71 Cavalcade......................................... 44 Christmas Gift, The....................... 40 Close to Me........................................33 Cold Storage.....................................39 Community Gardens....................13 Couples...............................................59 Criteria of Rape................................30 Daddy’s Girl.......................................32

Daughter............................................15 Deepness of the Fry.......................27 Definitely Maybe.............................81 Definitivt kanskje............................81 Den gode............................................25 Den vesle grå ulven: En vinterhistorie.............................73 Den vesle grå ulven: Sommerfest.....................................74 Die Zweiheit der Natur.................59 Distinguished Feelings.................37 Dockpojken.......................................47 Dogs Barking at Birds...................16 Dovetail...............................................29 Dreamer, The....................................56 Dreams from the Woods............ 48 Drömmar från skogen................ 48 Duality of Nature, The..................59 Dynamics of A Crash.....................82 Edna......................................................42 Edna – One Of Many.....................42 El Cuento............................................57 Electric Swan....................................50 Elsa and the Night...................74, 75 Elvis: Strung Out..............................12 En film..................................................24 Exam....................................................10 Excess Will Save Us.........................45 Farce.....................................................35 Farse.....................................................35 Flowers and Trees...........................53 Freedom Of Movement...............41 Fuddy Duddy....................................62 Fun Factory.......................................27 Girl in the Hallway..........................55 Gjemsel................................................29 Gjennom asken...............................81 Glimmer..............................................82 Goddess of Spring, The................53 Golden Touch, The.........................54 Hard On............................................. 44 Her Head.............................................29 Het Juk.................................................55

Hideaway...........................................29 Horns of Kolkata, The....................20 Hors Piste.............................. 12, 77, 79 Hunger................................................57 Hurlevent............................................16 Hus........................................................65 Hvem kan seile foruten vind......82 Hänen päänsä.................................29 I Am the Human Thy God...........35 I Got My Things And Left.............12 I have Sinned a Rapturous Sin.. 21 I väntan på döden..........................31 Iholle.....................................................33 Imperial Valley (Cultivated Run-Off)...................62 In Between.........................................14 Ingen lyssnar.....................................28 Interstate 8.........................................14 Já-Fólkið..................................... 34, 80 Jamila....................................34, 77, 80 Jenny Wilson – Let My Shoes Lead Me Forward............47 Jätten...................................................49 Karla og Nordahl.....................73, 76 Karv.......................................................56 Kids........................................................10 Kiirehessä Liikkumatoin..............28 Kjempen..............................................49 Knife – Heartbeats, The...............47 Koko-di Koko-da.............................49 La Faim du monde.........................57 La gita.......................................... 78, 79 Lamp in the Ceiling, The..............35 Las Palmas........................................ 48 Les Extraordinaires Mésaventures De La Jeune Fille De Pierre.....................42 Levandes bilder...............................36 Living Pictures..................................36 Manchador, The.............................30 Manila Lover, The...........................26 María de los Esteros.......................20 María from the Mangroves........20

Marvelous Misadventures Of The Stone Lady, The...............42 Mašina spomina.............................14 Memory Machine...........................14 Menneskets opprinnelse...................... 25, 78, 79 Min värld i din..................................24 Mthunzi...............................................14 Museum Guard................................63 Museumswärter..............................63 Muybridges Disobedient Horses................................................18 My Generation.................................21 My World in Yours..........................24 Në Mes.................................................14 Nest..................................19, 74, 76, 77 Nie masz dystansu.........................13 Nimic....................................................20 No More Beautiful Dances.........38 Nuestro canto a la guerra...........71 Number, The.....................................71 Off the Grid........................................26 Old Mill, The......................................54 Onanerende subjekter.................35 Origin of Man...................................25 Oslo.......................................................42 Our Song to War.............................71 Outer Space...................................... 60 Parallax...............................................65 Past Perfect........................................13 Physics of Sorrow, The..................19 Physique de la Tristesse................19 Plasthud..............................................28 Plastic Skin.........................................28 Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You......16 Plum Circus........................................62 Polyfonatura.....................................28 Poolboy...............................................25 Postcards From the End of the World.....................................15 Practice of Love, The......................31

Protocorba.........................................16 Proximity............................................65 Psychic.................................................34 Pulsator........................................24, 72 Puppetboy.........................................47 Realms.................................................27 Reconstruction................................42 Rekonstrukce....................................42 Right Place, Wrong Tim...............57 Roqaia.................................................11 Rudy og lynmonsteret..................73 Rumpa.................................................72 S.O.S. Extraterrestria..................... 60 Sabaudia............................................61 Sagan om den lille Dockpojken.....................................47 Saker man gör ibland – Baserat på en verklig händelse...........................................26 Sanctuary..........................................38 School trip, The........................ 78, 79 Schwerelos.........................................63 Sentiments Distingués.................37 Sigrid och natten.....................74, 75 Silent Gestures..................................36 Six, The.................................................12 Siyah Güneş..................................... 44 Skip Day..............................................70 Slanging.............................................25 Sorry Not Sorry.................................32 Sportegn......................................33, 75 Standing Still.....................................26 Static.................................................... 64 Still Lives..............................................28 Suc De Síndria..................................41 Suggestion of Least Resistance........................................30 Swatted...............................................17 Sztangista......................................... 44 T.I.A. (THIS is Africa)........................38 Tale of little Puppetboy, The......47 Talking to a Stone.......................... 64 Tallest Man on Earth – It Will

Follow the Rain, The................... 48 Tell Me..................................................32 Teltet.....................................................34 Tempura.............................................56 Tent, The..............................................34 Textless................................................10 Things We Do – Based On a True Situation.......26 Third Kind...........................................50 Three Little Pigs................................53 Togrøvere...........................................32 Tony Fraginals..................................70 Tortoise and the Hare, The.........53 Traces...................................................33 Trailblazer..........................................81 Train Robbers....................................32 Travelling Fields.............................. 66 Trespass.............................................. 60 Tuhkaksi..............................................25 Twenty, Forty, Sixty........................37 TX-Reverse..........................................61 Tåke...................................................... 66 Ugly Duckling, The.........................54 Unobjectified Masturbators......35 Untitled (Burned Rubber On Asphalt, 2018).................................30 Venusian Slip, The...........................37 Vever (for Barbara).........................18 Vill mark..............................................75 Wash.....................................................56 Watermelon Juice..........................41 Weightlifter....................................... 44 Who Can Sail Without Wind.....82 Who Talks...........................................28 Wimbledon.......................................30 Windshriek.........................................16 Wise Little Hen, The........................54 Yes-People.................................. 34, 80 You are Overreacting....................13 Zero-G..................................................63 Zombie................................................17 Zombies..............................................17

89


Minimalen 2020 Locations 1 2 3 4 5

Comfort Hotel Trondheim Nova kino: Main screening venue Cinemateket: Screenings, Festival Club Bror Bar: Opening Party (Tuesday) CafĂŠ Ni Muser: Party (Saturday)

3 C

4

2

M

Y

CM

MY

1

CY

CMY

K

5 90


NKFS_MINIMALEN20_COLOR_CMYK_BLEED5MM_3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/12/2019

13:46


®

GOLDEN BLOBE NOMINASJONER

92