Page 1


2


PROGRAM 2012

PROGRAMME 2012

Alle forestillinger i Nova 3,

ONSDAG 14. MARS

WEDNESDAY MARCH 14

TORSDAG 15. MARS

11:00 13:00 15:00 17:00 All screenings in Nova 3 19:00 except where noted. 20:00 21:00 22:00 unntak angitt.

Europeiske prisvinnere 1 Seminar: Møt filmkonsulenten Nordisk 1 (NIFA) Norsk 1 (NIFA) Møt filmskaperne 1 [Teaterbaren] Nye regionale filmer Alien Repair Guy (Festpremiere) Festivalklubb: Alien Repair Guy [Teaterbaren]

EFA - Short Matters! 1 Seminar: Meet the Film Consultant Nordic 1 Norwegian 1 Meet the Filmmakers 1 [Teaterbaren] Regional Shorts Alien Repair Guy (Official Premiere) Festival Club: Alien Repair Guy [Teaterbaren]

40 71 18 8 76 72 74 74

THURSDAY MARCH 15

11:00 Mestermøte: Short Film Studies Symposium Short Film Studies Symposium 60 14:00 Nordisk 2 (NIFA) Nordic 2 22 16:00 Norsk 2 (NIFA) Norwegian 2 12 18:00 Møt filmskaperne 2 [Teaterbaren] Meet the Filmmakers 2 [Teaterbaren] 76 18:00 Ro.Go.Pa.G. (Cinemateket) [Nova 2] Ro.Go.Pa.G. (Cinemateket) [Nova 2] 67 19:00 Europeiske prisvinnere 2 EFA - Short Matters! 2 42 21:00 Verdens beste 1 International Panorama 1 30 23:00 Festivalklubb [Teaterbaren] Festival Club [Teaterbaren] 76 FREDAG 16. MARS FRIDAY MARCH 16 10:00 Barnimalen 1 (1.-4. klasse) [Nova 1] Children’s Programme 1 48 11:00 Samisk kortfilm Sámi Films 56 12:00 Barnimalen 2 (5.-7. klasse) [Nova 1] Children’s Programme 2 50 13:00 Nordisk 3 (NIFA) Nordic 3 24 14:00 EMU: Ettminuttsfilm UNG [Nova 1] EMU: One-minute-films YOUNG [Nova 1] 47 15:00 Norsk 3 (NIFA) Norwegian 3 14 17:00 Møt filmskaperne 3 [Teaterbaren] Meet the Filmmakers 3 [Teaterbaren] 76 18:00 Ildfjell (Festpremiere) Volcano (Official Premiere) 64 20:00 Verdens beste 2 International Panorama 2 32 22:00 Ettminuttsfilm One-minute-films 46 23:00 Festivalklubb [Teaterbaren] Festival Club [Teaterbaren] 76 LØRDAG 17. MARS SATURDAY MARCH 17 11:00 Nordland kunst- og filmfagskole Film School in Focus 54 13:00 Nordisk 4 (NIFA) Nordic 4 26 15:00 Norsk 4 (NIFA) Norwegian 4 16 19:00 Møt filmskaperne 4 [Teaterbaren] Meet the Filmmakers 4 [Teaterbaren] 76 19:00 Masterclass: Rúnar Rúnarsson Masterclass: Rúnar Rúnarsson 62 20:00 Verdens beste 3 International Panorama 3 34 22:00 Festivalklubb [Teaterbaren] Festival Club [Teaterbaren] 76

SØNDAG 18. MARS

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 17:00 22:00

Midtnorsk videokunst Free Radicals: En historie om eksperimentell film Prisutdeling og visning Europeiske prisvinnere 3 Verdens beste 4 Europeiske prisvinnere 4 Festivalklubb [Teaterbaren]

SUNDAY MARCH 18 Regional Art Videos Free Radicals: A History of Experimental Film Award ceremony and screening EFA - Short Matters! 3 International Panorama 4 EFA - Short Matters! 4 Festival Club [Teaterbaren]

68 66 78 43 36 44 76

3


DEN 24. MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL presenteres av stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival i samarbeid med Trondheim kino og Noroff. THE 24th MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL is presented by Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival in cooperation with Trondheim kino and Noroff. ORG.NR: 983 418 767 Minimalen is a member of International Short Film Conference and The Nordic Short Film Festival Network. Festival venue: Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gt. 5 (Cicignons plass). Web: www.minimalen.com E-mail: festival@minimalen.com Postal Address: Box 1083 Lademoen, NO-7446 Trondheim, Norway Office Address: Kjøpmannsgata 35 NO-7011 Trondheim, Norway Telephone: +47 7352 2757 Styret | Board of Directors: Marianne Leirvik Bragstad Per Fikse Line Klungseth Johansen Thor-Eirik Johnsen Andreas Schille Magnus Skatvold Marit Soini Liv Mogstad Strickert Geir Ove Aalberg Festivalsjef | Festival Director: Per Fikse Festivalprodusent | Festival Producer: Line Klungseth Johansen Printkoordinator | Print Coordinator: Thor-Eirik Johnsen

4

Kontor og marked | Office and market: Tonje Andersen Teknisk ledelse | Technical Executives: Jo Hage, Magnus Skatvold, Andreas Schille Katalog | Catalogue: Thor-Eirik Johnsen, Per Fikse Layout: Kjell Jakobsen, www.kjelljakobsen.no Plakat & illustrasjon | Poster & illustration: Anders Valaker Tisthamar Minifilm: Anders V. Tisthamar, Magnus Skatvold Trykk | Printing: Heimdal trykkeri, offset 1200x Forhåndsjury Norsk konkurranse Norwegian Competition Selection Jury: Thor-Eirik Johnsen Andreas Schille Magnus Skatvold Marit Soini Liv Mogstad Strickert Geir Ove Aalberg Forhåndsjury Nordisk konkurranse Nordic Competition Selection Jury: Marianne Leirvik Bragstad Per Fikse Line Klungseth Johansen Thor-Eirik Johnsen Andreas Schille Arrangementet har mottatt støtte fra | Financial Support: Film&Kino Fritt Ord Midtnorsk Filmsenter Nordic Short Film Festival Network Norsk filminstitutt Trondheim kino Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag

Takk for støtte og hjelp | Thanks for support and help: Trondheim kino, adm. og personale Kosmorama Trondheim Int. Filmfestival Norsk filminstitutt Midtnorsk filmsenter Gunnar Iversen Monica Mecsei DHL NRK Kultursenteret ISAK Teaterbaren Barnefilmklubben i Trondheim Cinemateket Trondheim Trondheim filmklubb Våre samarbeidspartnere og annonsører Takk for gjestfrihet til disse filmfestivalene | Thanks for hospitality to these film festivals: Bristol, Clermont-Ferrand, Grimstad, Hamburg, Krakow, Nordisk panorama Aarhus, Odense, Uppsala, Vila do Conde. Takk for prisytelse | Thanks for granting awards: Bug, Foto Schrøder, Helmet, Kodak Norge AS, Trondheim kino.


DE TONEANGIVENDE FILMENE

THE SEMINAL films

Vi liker å framholde at kortfilm er det området innen filmskapingen hvor det fortsatt er rom for utprøving, og kanskje har det alltid vært sånn. Pip Chodorovs praktfulle historie om eksperimentfilmen, Free Radicals, tyder på det. Hans Richter, Jonas Mekas og Stan Brakhage formidler der en felles erfaring, en yrkes- og livsholdning som virker kjent: Skal du gjøre noe virkelig nyskapende må du brøyte din egen vei, både finansielt og i kampen for å nå et publikum. Samlebånd-fabrikasjonen som preger dagens kinofilm har en stygg tendens til å snevre inn og ensrette uttrykket. Kortfilmens bidrag, ikke-kommersiell som den er av natur, er derimot å gjøre mangfoldet enda frodigere.

We like to point out that the short film is the area within filmmaking where there is still room for experimentation, and perhaps it has always been that way. Pip Chodorov’s magnificent history of experimental film, Free Radicals, suggests that. Hans Richter, Jonas Mekas and Stan Brakhage communicate a common experience, a vocational and life attitude that seems recognizable: If you do something really innovative you have to pave your own path, both financially and in the struggle to reach an audience. The conveyor belt fabrication that characterizes today’s feature film has a nasty tendency to narrow down and force onto us a uniform expression. On the other hand, the short film, non-commercial by nature, contribute to make the diversity more fertile.

I år vil festivalen vise 210 unike filmer. Det er ny rekord for oss, og gjør Minimalen til en av Norges største filmfestivaler - dog kun målt i antall titler. Målt i størrelsen på budsjettet befinner vi oss helt i den andre enden av skalaen. Det er vel det som kalles ’bang for the buck’.

This year the festival will screen 210 unique films. This is a new record for us, and makes Minimalen one of the largest Norwegian film festivals - though only measured in the number of titles. In terms of the size of the budget, we are completely at the other end of the scale. That’s what is called ’bang for the buck’.

Likevel er det det høye nivået på filmene som framfor alt gjør oss oppriktig opprømte. Kvaliteten er et tydelig vitnesbyrd på den økende betydningen av den korte formen. Og når K-ordet først er nevnt - endelig er vår mangeårige favoritt Rúnar Rúnarsson her midt i blant oss for å dele kortfilmene sine, og for å ta del i premieren på debut-langfilmen Ildfjell.

Yet it is the high artistic level of the films that above all makes us genuinly excited. The quality is a clear testament to the growing importance of the short form. And when the Q-word has been mentioned - finally, our long-standing favorite Rúnar Rúnarsson is here in our midst to share his short films, and to take part in the premiere of his debut feature Volcano.

Programmet i år løfter fram det som skjer her hjemme - med norsk konkurranse, regional mønstring og videokunst, samisk kortfilm og presentasjon av filmskolen i Kabelvåg. Satsingen på barn og unge økes med en ny Barnimalen-bolk, og EMU, et aldersbestemt tilskudd til vår klassiske Ettminuttsfilmkonkurranse.

This year’s programme promotes Norwegian voices, with Norwegian Competition, regional productions and art videos, Sámi film and a presentation of the film school in Kabelvåg. The focus on children and adolescents is emphasized by a second Barnimalenbatch, and EMU, an age restricted addition to our classic Oneminute-films competition.

Men programmet omfavner også i stor grad tilveksten fra verden forøvrig, via Norden og Europa. Programtittelen Verdens beste er ikke tilfeldig valgt. Se for eksempel filmen Boro in the Box, en såkalt fantasme over livet til den notoriske Walerian Borwczyk. Du har aldri sett maken.

However, the program also embraces the fresh contributions from the world at large, via the Nordic countries and Europe. The Norwegian name for the International Panorama, which translates to ’Best of the World’, is not chosen randomly. See for instance the film Boro in the Box, a so-called fantasma over the life of the notorious Walerian Borwczyk. You’ve never seen anything like it before.

Nyt stunden. Noen har allerede blitt tatt inn i Oscar-varmen, mens andre bare har ett minutt til å vinne publikums gunst. Gå fra premierefest til premierefest og vær blant de første til å se de toneangivende filmene. Etterpå kan du nyte sosialt samvær med filmskaperne i Teaterbaren. Takk til alle som har bidratt, og god fornøyelse!

Enjoy the moment. Some have already been at the Oscar’s while others have only one minute to win the audience’s favour. Go from premiere party to premiere party and be among the first to watch the seminal films. Afterwards, you can enjoy the company of the filmmakers in the Teaterbaren.

Per Fikse, festivalsjef

Thanks to everyone contributing, and please enjoy! Per Fikse, Festival Director

5


fra gjengen bak død snø og tomme tønner

NESTE GANG DU LAGER FILM...

VISUELLE EFFEKTER | POSTPRODUKSJON | ANIMASJON | DIGITAL KINOMASTERING

6


7


ONSdag

17:00

Norsk 1 (NIFA)

Norwegian 1

norsk konkurranse

norwegian competition

Forhåndsjuryen har kommet fram til et utvalg på 31 filmer etter å ha vurdert 132 kandidater. Den norske konkurransen vises i fire deler onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Regissørene blir presentert i starten av hvert program. Etterpå får de mulighet til å snakke om filmen sin i «Møt filmskaperne» (se mer info under Nordisk konkurranse). Filmene kjemper om tre priser, samtidig som de konkurrerer om NIFAprisene sammen med filmene i Nordisk-avdelingen. Prisutdeling er søndag.

The Selection Committee has come up with this selection of 31 from the 132 Norwegian shorts that were submitted. The Norwegian Competition is screened in four parts on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. The directors are presented at the beginning of each screening. Afterwards, they get the opportunity to talk about their film in Meet the Filmmakers (further info under the Nordic section). The films compete for three awards, and also compete for the NIFA-awards with the films in the Nordic section. The Award Ceremony is due Sunday evening.

Beste film: Et diplom og en DCP (Digital kino-kopi) av filmen, dekket av BUG. Juryens spesialpris: To opptaksdager i Trøndelag med kameramann og utstyrspakke, gitt av Helmet. Beste forfilm: Trondheim kino velger en film og viser den som forfilm i én måned. Maksimal spilletid 5 minutter, regional tilknytning prioriteres.

Best Film: A diploma and a DCP Digital Cinema-version of the winning film, covered by BUG. The Special Jury Award: Two days of shooting with a professional camera operator in Trøndelag incl. a complete package of equipment, given by Helmet. Best Prerunner: Trondheim kino will select one film to be screened before a feature film for one month. Max runtime 5 minutes, regional productions will be preferred.

Kjøttsår En film om 13 år gamle Jon, om vinter og forelskelse og fallende snø dagen derpå. A film about 13 year old Jon, about winter and falling in love, and about falling snow the day after.

NO 2011 | Fic. | 12 min Director: Lisa Marie Gamlem Script: Jørn Kurt Bergo | Camera: Cecilie Semec | Sound: Renate Bakke | Music: Nicholas Sillitoe | Editing: Arild Tryggstad Production: Yesbox Productions, Bendik Heggen Strønstad, t: 99625756, e: bendik@yesbox.no Contact: Bendik Heggen Strønstad t: 99625756, e: bendik@yesbox.no

Origo Geir, en mann i 30-årene har forlatt samfunnet og slått seg ned i skogen. Dit kommer også Jacob, en gutt på 11 år som samler på ting han finner. Et tilfeldig møte mellom to personer som ønsker å være alene. Geir, a man in his 30s, has left society and settled in the forest. He meets Jacob, an eleven year old boy who collects things. A chance encounter between two people who would like to be left alone.

8

NO 2011 | Fic. | 8 min Director: Stian Hatling Script: Stian Hatling | Camera: Stian Hatling | Editing: Stian Hatling | Cast: Matilda Höög, Andreas Schille Production: Stian Hatling, t: 99609897, e: smhatling@gmail.com Contact: Stian Hatling, t: 99609897, e: smhatling@gmail.com


ONSdag

17:00

Norsk 1 (NIFA)

Norwegian 1

STUNDEN KOMMER KANSKJE ALDRI TILBAKE En film om filmskaperens 86 år gamle foreldre, Liv og Haakon Sandberg. Om lidenskap for film, og om å fange stunder stunder som aldri kommer tilbake. A film about the filmmaker’s 86 year old parents, Liv and Haakon Sandberg. About a passion for film, and about capturing moments, moments that will never return.

NO 2010 | Doc. | 23 min Director: Øyvind Sandberg Script: Øyvind Sandberg | Camera: Øyvind Sandberg, Haakon Sandberg | Sound: Øyvind Sandberg | Music: J. Sylvains, G. Stevens | Editing: Eirik Stefansen | Cast: Liv og Haakon Sandberg Production: Øy-Film, t: 56353372, e: oyfilm@online.no Contact: Øyvind Sandberg, t: 56353372, e: oyfilm@online.no

KISS - A LOVE STORY En kjærlighetshistorie fortalt som en solformørkelse. A love story told as a solar eclipse.

NO 2011 | Ani. | 3 min Director: Franck Aubry, Joseph Hodgson Script: Franck Aubry, Joseph Hodgson | Sound: Erlend Elvesveen, Sven Erik Nordset | Music: Bendik Stille | Editing: Franck Aubry, Joseph Hodgson Production: Racecar, t: 22607400, e: joseph@racecar.no Contact: Joseph Hodgson, t: 93287544, e: joseph@racecar.no

OUTCAST IN THE MIRROR Fem mennesker som er redde for å vise sine forvrengte ansikter for omverdenen. Hver gang de beveger seg utendørs skjuler de ansiktene sine bak masker Five people who are afraid to show their distorted faces to the outside world. Every time they go outside they hide their faces behind masks.

NO 2011 | Fic. | 7 min Director: Egil Pedersen Script: Egil Pedersen | Camera: Egil Pedersen | Sound: Deren Spiegel | Music: Kevin MacLeod | Editing: Egil Pedersen | Cast: Maria Norseth Garli, Kim Aksnes, Pia Kristin Aas, Sølvi Skarra Kvitnes, Rune Willem Production: Egil Pedersen, t: 91581530, e: post@egilpedersen.com Contact: Egil Pedersen, t: 91581530, e: post@egilpedersen.com

PARADOX Ei ung jente finner ut at hun må flytte. I desperasjon drar hun til kjæresten og overbeviser ham om å rømme opp i fjellene med henne. Der oppdager hun noe som viser seg å forandre hele hennes syn på tilværelsen. A young girl finds out that she has to move. In desperation, she convinces her boyfriend to flee to the mountains with her. There, she discovers something that will change her whole outlook on life.

NO 2011 | Fic. | 19 min Director: Rolv Lyssand Bjørø Script: Rolv Lyssand Bjørø | Camera: Tor Edvin Eliassen | Sound: Rolv Lyssand Bjørø | Music: Espen Skagen | Editing: Rolv Lyssand Bjørø | Cast: Nora G. Svalheim, Daniel Bianchini Production: Samir Zedan, t: 92030091, e: samir.zedan@nfk.no Contact: Samir Zedan, t: 92030091, e: samir.zedan@nfk.no

9


ONSdag

17:00

Norsk 1 (NIFA)

Norwegian 1

AUDREY En guttegjeng som kjeder seg. En blind kvinne. En grusom handling som endrer alt. A bored gang. A blind woman. A horrific act that changes everything forever.

UK, NO 2010 | Fic. | 3 min Director: Tor Kristoffersen Script: Tor Kristoffersen, Brett Wilson | Camera: Fabian Wagner| Editing: Tor Kristoffersen| Cast: Genevieve Walsh, Sam Jackson, Lladel Bryant, Paul Tomblin Production: Tor Kristoffersen, t: 07817265881, e: tor@torkristoffersen.com Contact: Tor Kristoffersen, t: 07817265881, e: tor@torkristoffersen.com

NO SEX JUST UNDERSTAND Tre mennesker ender opp rundt samme bord på en bar. Stefan vil snakke om Thailand. Jeppe vil snakke om sønnen sin. Mia vil bare skrive ned det de andre sier. En film om hvordan ulike interesser møtes - og krasjer. Three people meet at a bar. Stefan wants to talk about Thailand. Jeppe wants to talk about his son. Mia just wants to write down what the others are saying. A movie about how different interests meet - and crash.

10

NO 2011 | Fic. | 15 min Director: Mariken Halle Script: Mariken Halle | Camera: Clara Bodén | Sound: Auditory | Music: Otto Hargne | Editing: Mariken Halle | Cast: Ylva Gallon, Leif Edlund, Jan Coster Production: Vapen och Dramatik , e: vapenochdramatik@gmail.com Contact: Mariken Halle, t: 92682527, e: mariken.halle@gmail.com


k

TIBE T:RAILER Foto: Fred Jonny

k

Projiserte følelser

kosmorama TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 19.–25. mars 2012

Billetter og klippekort kjøper du enten i Trondheim Kinos billettluker på Nova Kinosenter, Prinsen Kinosenter og Trondheim Torg, eller på nettet: www.kosmorama.no og www.trondheimkino.no www.facebook.com/Kosmorama

11


Torsdag

16:00

Norsk 2 (NIFA)

Norwegian 2

DET BEGYNTE Å BLI INGEN NATT (The Beginning of No Night) To ungdommer er på vei til sitt hemmelige sted, en bunker fra andre verdenskrig. I bunkerens mørke finner de en gammel mauser som øker spenningen mellom dem. Two youngsters are on their way to their secret hiding place, a bunker from World War II. In the darkness of the bunker they find an old Mauser that increases the tension between them.

NO 2010 | Fic. | 15 min Director: Camillia Figenschou Script: Camilla Figenschou | Camera: Marte Vold | Sound: Rune Hansen | Music: KXP | Editing: Astrid Skumsrud Johansen Production: Silja Espolin Johnson, t: 48243423, e: siljaj@gmail.com Contact: Silja Espolin Johnson, t: 48243423, e: siljaj@gmail.com

FULL KONTROLL Læreren Jarle blir innkalt til rektors kontor for den årlige evalueringen av hans arbeid med klassen, sånn rent sosialt. Samtidig er klassen hans midt inne i en turbulent gymtime, hvor gymlæreren fortvilet prøver å holde temperaturen nede. Men i garderobene er det ingen lærere til å bryte inn. Jarle, a middle-aged teacher, is summoned to the Principal’s office to evaluate his work with the class, socially speaking. At the same time, his class is in the midst of a turbulent physical education class where the gym teacher is desperately trying to keep the temperature down. But in the changing rooms there is no teacher to control them.

NO 2011 | Fic. | 20 min Director: Ola Martin Fjeld Script: Ola Martin Fjeld | Camera: Espen Gulbrandsen | Sound: Klinger | Music: Lasse Passage | Editing: Tim Helly-Hansen Production: FilmFaktisk, t: 41105497, e: bjorn@filmfaktisk.no Contact: Ola Martin Fjeld, t: 94110341, e: olamartin@filmfaktisk.no

HORUNGER (Sons of Bitches) Mens han filmer sin sønns danseforestilling, blir regissøren plutselig bevisst teksten i sangen. De andre foreldrene som ser på er naivt uvitende om det støtende innholdet. Hvilke kulturelle referanser har vi som nordmenn og hvordan blir vi ubevisst påvirket av en opplevelse servert i engelsk innpakning? While filming a dance performance at the local school the director suddenly becomes aware of the lyrics. The other parents are naively unaware of the offensive lyrics in the song. What are our cultural references as Norwegians and how are we unconsciously influenced by such an experience?

NO 2010 | Exp. | 2 min Director: Hans Gerhard Meier Camera: Hans Gerhard Meier Production: Hans Gerhard Meier, t: 98034248, e: hans@smogdog.com Contact: Hans Gerhard Meier, t: 98034248, e: hans@smogdog.com

ANAEROBIC Et hverdagsfenomen knyttet til tid, og i dette tilfellet mangel på tid, blir på humoristisk og energisk måte vevd sammen i denne collagen.. An everyday phenomenon related to time, and in this case, a lack of time, are woven together in a humorous and energetic way in this collage.

12

NO 2010 | Exp. | 4 min Director: Ørjan Jensen Script: Ørjan Jensen | Camera: Ørjan Jensen | Sound: Ørjan Jensen | Music: Fanfare Ciocarlia | Editing: Ørjan Jensen Production: Ørjan Jensen, t: 98000840, e: jensen@superpop.no Contact: Ørjan Jensen, t: 98000840, e: jensen@superpop.no


Torsdag

16:00

Norsk 2 (NIFA)

Norwegian 2

ET EKTESKAP (A Marriage) Geir og Tina er et umake par. Han er norsk, hun er russisk. Han er en middelaldrende ungkar, hun er ung og vakker. Likevel kommer Tina til Norge og de gifter seg. Geir and Tina are a mismatched couple. He is Norwegian, she is Russian. He is a middle-aged bachelor, she is young and beautiful. Yet Tina comes to Norway and they get married.

NO 2011 | Fic. | 16 min Director: Henning Rosenlund Script: Henning Rosenlund | Camera: Jakob Ingimundarsom | Sound: Thomas Angell Endresen | Music: Sindre Hotvedt | Editing: Veslemøy Blokhus Langvik | Cast: Jørgen Langhelle, Irina Potapenko Production: Mer Film AS / Kong Film AS, t: 95188118, e: maria@merfilm.no Contact: Maria Ekerhovd, t: 95188118, e: maria@merfilm.no

JOIN THEIR GAME Gråkallbanen i Trondheim er full av mennesker på vei hjem fra skole og jobb når en mann kommer inn med en boomblaster på skulderen og trikketuren tar en uant vending. The tram is full of people on their way home from school and work when a man comes in with a boom box on his shoulder and the trip takes an unexpected turn.

NO 2011 | Mus. | 4 min Director: Andre Chocron Script: Andre Chocron | Camera: Audun Magnæs | Sound: Daniel Lindvik | Music: Pelbo Production: Andre Chocron, t: 93260098, e: andre.chocron@gmail.com Contact: Andre Chocron, t: 93260098, e: andre.chocron@gmail.com

KUNSTNERLIV (The Field of Fine Arts) Høsten 2010 ble Kunstakademiet i Oslo samlet under samme tak som blant annet Operahøgskolen og Teaterhøgskolen i det som nå utgjør Kunsthøgskolen i Oslo. Fusjonen har i årevis vært omstridt blant studenter og ansatte ved kunstakademiet. In the autumn of 2010 the Oslo Academy of Fine Arts was moved to a bigger art institution with other art disciplines, such as theatre and opera. The merger has been controversial since the decision was made in 1996, especially among students and staff at the Academy of Fine Arts.

NO 2011 | Doc. | 10 min Director: Petter Napstad Camera: Petter Napstad | Editing: Petter Napstad Production: Petter Napstad, t: 41855642, e: petternapstad@hotmail.com Contact: Petter Napstad, t: 41855642, e: petternapstad@hotmail.com

TUBA ATLANTIC Alle skal dø en dag. Oskar (70) skal dø om 6 dager. Først nå er han klar til å tilgi sin bror for en arvestrid. Men vil han få tak i broren, som han tror bor på andre siden av Atlanteren, før det er for sent? Everyone must die one day. 70 year old Oscar will die in 6 days. Finally he is ready to forgive his brother for an inheritance dispute. But will he be able to get in contact with his brother, whom he believes is living on the other side of the Atlantic, before it’s too late?

NO 2010 | Fic. | 25 min Director: Hallvar Witzø Script: Linn-Jeanethe Kyed | Camera: Karl Erik Brøndbo | Sound: Nils Jakob Langvik | Music: Nils Økland | Editing: Vesa Happonen | Cast: Edvard Hægstad, Ingrid Viken, Terje Ranes Production: Den Norske Filmskolen, Gudrun Austli, t: 92232729, e: gudrun_austli@yahoo.com Contact: Gudrun Austli, t: 92232729, e: gudrun_austli@yahoo.com

13


Fredag

15:00

Norsk 3 (NIFA)

Norwegian 3

ASYL (Asylum) En asylsøker drømmer om å drive en bio-dynamisk bondegård.

UK, NO 2010 | Fic. | 17 min Director: Jørn Utkilen

An asylum seeker dreams of running a biodynamic farm.

Script: Jørn Utkilen | Camera: Martin Radich | Sound: Phil Cape | Editing: Colin Monie | Cast: Mihai Arsene, Andy Cheung Production: Carolynne Sinclair Kidd, Matthieu de Braconier Contact: Jørn Utkilen, t: +447712039755, e: joern.utkilen@gmail.com

KROPP OG SJEL (Body and Soul) Kropp og sjel er tilsynelatende en ambisiøs satsning på et livsstilsprogram som skal utforske matopplevelser og fysisk aktivitet som kilder til det gode liv. Body and soul appears to be an ambitious attempt at a lifestyle program that wants to explore culinary and physical activities as sources to the good life.

NO 2012 | Fic. | 12 min Director: Andreas Schille Script: Andreas Schille | Camera: Stian M. Hatling | Sound: Johanna Ellen Richardsdottir | Music: We Were Lightning | Editing: Andreas Schille | Cast: Tore Reisch, Regine Stensæth Josefsen | Production: Kunstakdemiet i Trondheim, NTNU, t: 73597920, e: adm@kit.ntnu.no Contact: Andreas Hansen Schille, t: 90671499, e: andreasschille@gmail.com

PREMATUR (Premature) En ung spansk kvinnes første møte med norsk kultur og med svigerfamiliens forventninger.

NO 2011 | Fic. | 16 min Director: Gunhild Enger

A young Spanish woman’s first meeting with Norwegian culture and her in-laws’ expectations.

Script: Gunhild Enger | Camera: Marte Vold | Sound: Fanny Wadman | Editing: Vårin Andersen | Cast: Aina Huguet Estrada, Christine Stoesen, Eilif Hartwig, Martin Bøhmer Production: Motlys as, t: 22808370, e: motlys@motlys.com Contact: Lisbet Baade-Mathiesen, t: 22808370, e: lisbet@motlys.com

MATTA - RELEASE THE FREQ En filosofisk studie av menneskets syn på dyr og naturen, i kombinasjon med Mattas hardtslående og mørke musikalske atmosfære. A philosophical study of mankind’s view on animals and nature, combined with Matta’s hard hitting, and dark musical atmosphere.

14

NO 2011 | Mus. | 4 min Director: Kim Holm Camera: Kim Holm| Sound: Matta| Music: Matta | Editing: Kim Holm Production: Kim Holm, t: 93497097, e: kim@kimholm.com Contact: Kim Holm, t: 93497097, e: kim@kimholm.com


Fredag

15:00

Norsk 3 (NIFA)

Norwegian 3

NESTING PLACE En kvinne med tvangstanker om å drepe mannen sin oppsøker en psykolog.

NO 2011 | Fic. | 14 min Director: Alam Ali

A woman with obsessive-compulsive thoughts about killing her husband goes to see a psychologist.

Script: Alam Ali, Arild Søgnen | Camera: Alam Ali | Sound: Martin Sagen | Music: Hicham Bouden | Editing: Alam Ali | Cast: Ragnhild Udbye Lefstad, Arild Søgnen, Philip Saenger Production: Digitalunderground - Forest, t: 90681735, e: anna@forestry.no Contact: Alam Ali, t: 90681735, e: alam@digitalunderground.no

LIVSLANG KJÆRLIGHET (Lifelong Love) Livslang kjærlighet er ikke for amatører. Det er få som lykkes i å leve med samme menneske et helt liv, til tross for at mange forsøker. Berta og Eilev, et ektepar som har rundet 80, har vært gift i over 50 år. Filmen gir oss et innblikk i deres tanker om et langt liv sammen. Lifelong love is not for amateurs. Only a few manage to live with the same person for a lifetime, although many of us try. Berta and Eilev have been married for over 50 years. The film gives us an insight into their thoughts on a long life together.

NO 2011 | Doc. | 13 min Director: Solveig Melkeraaen Script: Solveig Melkeraaen | Camera: Mariann Bjelle | Sound: Egg & Bacon as ved Erik Røed | Music: Jørgen Malo, Eyvind Elgesem | Editing: Christoffer Heie | Cast: Berta Mørkrid, Eilev Mørkrid Production: Speranza Film as, t: 90144391, e: margreth.olin@speranza.no Contact: Solveig Melkeraaen, t: 95081856, e: solveig@mop.no

EVERYTHING WILL BE OK To unge gutter bestemmer seg for å utforske bygda utenfor arbeidsplassen. Ferden vil styrke vennskapet, men endre livene deres for alltid. Two young men decide to explore the local community outside of their work place. The journey will strengthen their friendship, but change their lives forever.

NO 2011 | Fic. | 24 min Director: Jonas Matzow Gulbrandsen Script: Jonas Matzow Gulbrandsen | Camera: Marius Matzow Gulbrandsen | Sound: Krysztof Stasiak | Editing: Marihus Kuz | Cast: Jedrzej Przysiecki, Bartosz Someart Cichorack Production: Film Farms & De Jentene Der, t: 92859197, e: alan@film-farms.com Contact: Alan R. Milligan, t: 92859197, e: alan@film-farms.com

15


LØRdag

15:00

Norsk 4 (NIFA)

Norwegian 4

15 SUMMERS LATER Det er en varm og solrik dag ved Trondheimsfjorden. Et par i slutten av tyveårene benytter muligheten til å slappe av og nyte dagen ved sjøen. Plutselig går en av hennes gamle klassekamerater forbi, som benytter sjansen til å slå av en prat. It’s a warm and sunny day at the beach. A couple in their late twenties enjoys the opportunity to relax and unwind near the sea. Suddenly, an old classmate of hers walks by, and stops to reminiscence.

ES, NO 2011 | Fic. | 5 min Director: Pedro Collantes Script: Pedro Collantes | Camera: Cato Lauvli| Sound: Jan Kristian Hagen| Cast: Tor Ivar Hagen, Kathrine Strugstad, Bård Ivar Engelsas, Roar Rastad, Solveig Sigmond | Production: Pedro Collantes, t: +34650305273, e: collantespedro@gmail.com Contact: Pedro Collantes, t: +34650305273, e: collantespedro@gmail.com

APAT PRIMAT Else og Jon har hatt litt kommunikasjonsproblemer i det siste. Jon har forsøkt alle metoder og er klar for å gi opp. Jon and Else have had some communication problems lately. Jon has tried every method and is ready to give up.

NO 2011 | Fic. | 1 min Director: Erlend Westnes Script: Erlend Westnes | Camera: Josias Dein | Sound: Tommy Frantzen, Mats Flem Normann | Editing: Silje K. D. Smestadmoen Production: Niss AS / Frederik Hestvold, t: 22057572, e: frederik.hestvold@niss.no Contact: Merete Victor, t: 22057550, e: victor@niss.no

ET FOLK I KRISE Ubehagelige situasjoner oppstår i møtet mellom mennesker. Unpleasant situations arise when people meet.

NO 2011 | Fic. | 19 min Director: Tore Vatne Script: Tore Vatne | Camera: Marita Sunde | Editing: Ole Joachim Sjursen | Cast: Ole Joachim Sjursen, Reier Møll Schoder, Tor Christian F. Bleikli, Kine Solheim, Saleh Albadri, Aslaug Moi Frøysnes, Tobias Sønnesyn, Geir M.W. Andersen Production: Tore Vatne, t: 92211845, e: torevatne@gmail.com Contact: Tore Vatne, t: 92211845, e: torevatne@gmail.com

MY FRIEND KILLS TIME Thomas har flyttet til en avsidesliggende hytte på landet. Vil han klare å forsvinne helt, selv for seg selv?

NO 2011 | Exp. | 10 min Director: Jakob Rørvik

Thomas has moved to a remote cabin in the country. Will he manage to disappear completely, even to himself?

Script: Jakob Rørvik, Thomas Duggan | Camera: Annika Summerson | Sound: Dario Swade | Music: Knut Jonas Sellevold | Editing: Michael Aaglund | Cast: Thomas Duggan Production: Jakob Rørvik , Tiny King, t: 00447952337560, e: jakob.rorvik@gmail.com Contact: Jakob Rørvik, t: 00447952337560, e: jakob.rorvik@gmail.com

16


LØRdag

15:00

Norsk 4 (NIFA)

Norwegian 4

HUSK MEG I MORGEN (Short of Breath) 17 år gamle Jenny bor hos bestemor i ei lita bygd ved havet. En dag flytter en kvinnelig, tysk koreograf inn i nabohuset hvor hun skal arbeide med en danseforestilling. 17 year old Jenny lives with her grandmother by the sea. One day a female, German choreographer moves into the house next door where she plans to work on a dance performance.

NO 2010 | Fic. | 18 min Director: Asne Vaa Greibrokk Script: Asne Vaa Greibrokk | Camera: Anders Øvergaard | Sound: Sakaris Stórá | Music: Ivar og Martin Bowitz, Silje Halstensen, Simon Schultz | Editing: Asne Vaa Greibrokk | Cast: Thea Borring Lande, Nina von Arx, Katrine Heggedal, a.o. Production: Samir Zedan, t: 92030091, e: samir.zedan@nfk.no Contact: Samir Zedan, t: 92030091, e: samir.zedan@nfk.no

TIME IS OF THE ESSENCE Når beboerne i Groruddalens blokker har lagt seg og stillheten senker seg, våkner blokkene til liv for å danse. When the residents of the tower blocks have gone to bed and silence falls, the tower blocks themselves come to life to dance.

NO 2011 | Mus. | 4 min Director: Andre Chocron Camera: Audun Magnæs | Music: Cold Mailman Production: Andre Chocron, t: 93260098, e: andre.chocron@gmail.com Contact: Andre Chocron, t: 93260098, e: andre.chocron@gmail.com

ERKJENNING (Recognition) Vegard si rotete leilegheit speglar livet hans. Ei over 50 år gamal historie. Eit rom og eit liv han aldri har brydd seg med å rydde opp i. Men så, ein heilt vanleg onsdagskveld har Vegard ei skjelsettande oppleving og kjem fram til ei erkjenning. Vegard’s messy apartment reflects his life. Over 50 years of history; a room and a life he’s never bothered to keep tidy. Then, on an otherwise ordinary Wednesday night he has a defining experience and reaches a recognition.

WIND OVER LAKE

NO 2011 | Fic. | 3 min Director: Jøran Wærdahl, Vidar Dahl Script: Vidar Dahl | Camera: Øystein Mo | Sound: Sander Stedenfeldt Olsen | Music: Sander Stedenfeldt Olsen | Editing: Jøran Wærdahl | Cast: Torstein Andersen, Eva Bragstad Production: Klipp og Lim as, t: 90614086, e: joran@klippoglim.no Contact: Jøran Wærdahl, t: 90614086, e: joran@klippoglim.no

out of competition

Denne filmen er ikke om noe spesielt, men den er om noe. Mest sannsynlig er den om menneskene i filmen og mannen som har laget den. This film is not about anything special, but it is about something. Most likely it is about the people portrayed in the film and the man who made it.

UK, NO 2010 | Fic. | 34 min Director: Jeorge Elkin Script: Jeorge Elkin | Camera: Julian Schwanitz | Sound: Mark Deas | Music: Arvid Sletta | Editing: Nick Gibbon | Cast: Katrina Bryan, Arron Usher, John Conboy, Maree Innes Production: Britt Crowley, e: brittontheroad@hotmail.com Contact: Jeorge Elkin, t: +447712039755, e: jeorge.elkin@gmail.com

17


ONSDAG

18

1500

NORDISK 1 (NIFA)

NORDIC 1

NORDISK KONKURRANSE

NORDIC COMPETITION

Forhåndsjuryen har kommet fram til et utvalg på 27 filmer etter å ha vurdert 252 kandidater fra de nordiske landene utenom Norge. Den nordiske konkurransen vises i fire deler onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Regissørene blir presentert i starten av hvert program. Etterpå får de mulighet til å snakke om filmen sin i Møt filmskaperne (les mer på side 76). Filmene kjemper om fire NIFA-priser, sammen med filmene i Norsk konkurranse. Prisutdeling er søndag.

The Selection Committee has made this selection of 27 films from the 252 considered candidates from the Nordic Countries except Norway. The Nordic Competition is screened in four parts on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. The directors are presented at the beginning of each screening. Afterwards, they get the opportunity to talk about their film in Meet the Filmmakers (more info on page 76). The films compete for four NIFA-awards, along with the films in the section Norwegian Competition. The Award Ceremony is due Sunday.

PRISER

AWARDS

NORDIC INDEPENDENT FILM AWARDS (NIFA) Fire filmer premieres av prisjuryen, alle vinnere mottar et NIFAtrofé. Merk at også filmene i Norsk konkurranse deltar. NIFA Beste film inkl. EUR 1.000 gitt av Foto Schrøder. NIFA Beste fiksjon inkl. 5 ruller 35 mm råfilm fra Kodak Norge AS. NIFA Beste dokumentar NIFA Beste animasjon eller kunstfilm

NORDIC INDEPENDENT FILM AWARDS (NIFA) Four films are awarded by the Jury, and all winners receive a NIFA trophy. Please note that the films in the Norwegian Competition also participate. NIFA Best Film Incl. EUR 1 000 donated by Foto Schrøder. NIFA Best Fiction Incl. 5 reels of 35 mm film from Kodak Norge AS. NIFA Best Documentary NIFA Best Animation or Art Film

PRISjURY

THE AWARD jURY

RÚNAR RÚNARSSON (f. 1977, Island), filmregissør og manusforfatter. Er med sin personlige stil med vekt på medmenneskelige dilemma, solid casting og sensitiv regi regnet som et av de betydeligste filmtalenter i Europa. En spillefilm (Ildfjell, 2011), og bl.a. kortfilmene The Last Farm (2004, Oscar-nominert) og 2 Birds (2008).

RÚNAR RÚNARSSON (b. 1977, Iceland), film director and scriptwriter. With a personal style characterized by compassionate dilemmas, strong casting and sensitive direction, he is regarded as one of the greatest film talents in Europe. One feature film (Volcano, 2011), and among other shorts, The Last Farm (2004, Academy Award nominee) and 2 Birds (2008).

KAREN RAIS-NORDENTOFT (f. 1965, Danmark), utdannet i litteraturvitenskap og tsjekkisk språk fra Universitetet i Aarhus, samt i prosjektorganisering og ledelse. Grunnla i 1997 det som ble Aarhus Filmfestival, hvor hun er festivalsjef. Også festivalsjef for Nordisk Panorama Aarhus siden 2001 (hvert femte år). For tiden underviser hun i film, parallelt med forberedelsene til neste utgave av Aarhus Filmfestival

KAREN RAIS-NORDENTOFT (b. 1965, Denmark), holds a degree in Comparative Literature and Czech Language from University of Aarhus (1996), and in project organization and management. Founded in 1997 what became Aarhus Filmfestival, where she is the Director. Also Festival Director of Nordisk Panorama Aarhus since 2001 (every five years). She is currently teaching film as well as preparing the next edition of the Aarhus Filmfestival.

PER TELJER (f. 1970, Sverige), film/video-kunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Bor og arbeider i Berlin og Oslo, samtidig som han er ansatt som førsteamanuensis og leder for avdelingen Tidsbasert kunst ved KiT. Har vært en markant skikkelse innen skandinavisk billedkunst de senere år, med videoarbeider som er manusbasert og med fortellende handling.

PER TELJER (b. 1970, Sweden), film/video artist, educated at Trondheim Academy of Fine Art (KiT). Lives and works in Berlin and Oslo, at the same time as he holds a position as Associate professor and head of The Time Based Art Department at KiT. Has been a prominent figure in Scandinavian art in recent years, with video works that are script based and with a narrative action.


ONSdag

15:00

NORDISK 1 (NIFA)

Nordic 1

YES YES En thailandsk postordrebrud kommer til Island på jakt etter ett bedre liv. Hennes nye partner låser henne inn i huset og tar klærne hennes, og hun forstår at noe er fryktelig galt. A Thai mail-order bride comes to Iceland looking for a better life. When her new partner locks her in the house and takes her clothes, she realizes something is terribly wrong.

THE BACKWATER GOSPEL Så lenge som noen kan huske har begravelsesagentens ankomst varslet et dødsfall. Én dag slår dette dystre løftet feil. Spenningen øker mens de gudfryktige innbyggerne i Backwater venter på at noen skal dø. For as long as anyone can remember, the coming of the Undertaker has meant the coming of death. Until one day the grim promise fails and tension builds as the God-fearing townsfolk of Backwater wait for someone to die.

IS 2011 | Fic. | 18 min Director: María Reyndal Script: María Reyndal | Camera: Tómas Örn Tómasson | Editing: Pierre-Alain Giraud Production: Sólveig Guðmundsdóttir / Red String, t: +354 661 9029 Contact: María Reyndal, e: mariareyndal@gmail.com

DK 2011 | Ani. | 10 min Director: Bo Mathorne Music: Sons of Perdition Production: The Animation Workshop, e: owfestival@animwork.dk Contact: David Crisp / The Animation Workshop, t: +45 8725 5400, e: owfestival@animwork.dk

REPRESSED (Förträngd) Kristoffer sitter på nattbussen sammen med kjæresten sin og et annet par. Når et veldig fullt ungt par går på bussen, avslører situasjonen noe ved Kristoffer som han hadde fortrengt.

SE 2010 | Fic. | 15 min Director: Jimmy Olsson

Kristoffer is on a night bus together with his girlfriend and another couple. When a very drunk young couple get on the bus, the situation reveals something about Kristoffer that he had hitherto repressed.

Production: Andreas Emanuelsson, t: +46 8556 93090, e: andreas.emanuelsson@bobfilm.se Contact: Jimmy Olsson, t: +46 7351 33907, e: jimmy@regissor.com

Script: Jimmy Olsson | Camera: Frida Wendel | Editing: Jimmy Olsson

INBETWEENER (Dagar emellan) En film om en tenåringsgutt, hans fars selvmord og det emosjonelle vakuumet som oppstår i etterkant. Gjennom glemte tegninger og fotografier følger vi en ung gutts forsøk i å rømme fra et smertefullt minne og takle ting på egen hånd, akkurat slik hans far pleide å gjøre. A film about a teenage boy, his father’s suicide and the emotional vacuum that occurred afterwards. Through forgotten drawings and photographs, we follow a young boy’s attempt to escape a painful memory and handle things on his own, just like his dad used to do.

SE 2011 | Doc. Ani. | 15 min Director: Erik Bäfving Script: Erik Bäfving | Music: Gustav Wall | Editing: Erik Bäfving Production: Lina Bertilsson / ebfilm, t: +46 7395 30904, e: info@ebfilm.se Contact: Sara Yamashita Rüster / SFI, t: +46 8665 1141, e: sara.ruster@sfi.se

19


ONSdag

15:00

NORDISK 1 (NIFA)

Nordic 1

AURORA FALLS (Aurora faller) Tolv år gamle Aurora oppdager at hun er fanget i et tomt svømmebasseng. Mennesker fra hennes underbevissthet besøker henne, og leder henne på vei til å overkomme sin frykt.

FI 2011 | Fic. | 10 min Director: Carolin Koss

A 12-year old girl named Aurora finds herself trapped in an empty swimming pool. People from her subconsciousness visit her, and lead her on a path to overcome her fears.

Production: Carolin Koss Contact: Otto Andersson, t: +358 4083 80888, e: thekarva@gmail.com

Camera: Johan Stolpe | Sound: Richard Björklund | Music: Måns Henriksson | Editing: Jonas Tallgård

IN En mann blir tilkalt av en kjenning som trenger hjelp. De må finne en forsvunnet leke i en togtunnel. Midt på natta. A man is called by an acquaintance who needs help. They must find a lost toy inside a train tunnel. In the middle of the night.

20

SE 2011 | Fic. | 28 min Director: Adam Berg Script: Jens Jonsson | Camera: Linus Sandgren Production: Magdalena Jangard / Cinemacho, e: magdalena.jangard@comhem.se | Kristina Wibom / Camp David, t: +46 8545 55253, e: kristina@campdavidfilm.com Contact: Andreas Fock / SFI, t: +46 8665 1136, e: andreas.fock@sfi.se


21


Torsdag

14:00

Nordisk 2 (NIFA)

Nordic 2

SMALL THINGS (Litlir hlutir) Peter blir uventet kalt inn på jobb på fridagen sin. Dette fører til en rekke hendelser som ender opp med å gå ut over flere enn bare ham selv. Peter is unexpectedly called in to work on his day off. This results in a series of events that affect not only himself, but others as well.

HEAVY HEADS I ett grått kjøkken lever Monika et ensomt liv til lyden av en dryppende kran og en summende flue. Monika er i ferd med å forføre fluen når en trist fremmed plutselig overrasker henne ved å komme inn gjennom feil dør. In a grey kitchen Monika lives a solitary life, to the sounds of a dripping water tap and a buzzing housefly. Monika is seducing the housefly, when a sad stranger suddenly surprises her by entering the wrong door.

IS 2011 | Fic. | 15 min Director: Davíð Óskar Ólafsson Script: Davíð Óskar Ólafsson | Camera: Árni Filippusson | Sound: Birgir Tryggvason | Music: Birgir Tryggvason | Editing: Sigurður Eyþórsson, Valdís Óskarsdóttir Production: Árni Filippusson, t: 354.696 7642, e: arni@mystery.is | Davíð Óskar Ólafsson, t: 354.5623580, e: christof@icelandicfilmcentre.is | Hreinn Beck, t: 354.696 7642, e: hreinn@mystery.is Contact: Christof Wehmeier / IFC, t: +354 5623 586, e: christof@icelandicfilmcentre.is DK 2010 | Ani. | 8 min Director: Helena Frank Script: Helena Frank | Sound: Martin Dirkov | Music: Martin Dirkov | Editing: Jakob Juul Toldam | Cast: Sira Stampe, Martin Dirkov Production: Elisabeth Victoria Poulsen, t: +45 2294 9471, e: mlle.evp@gmail.com Contact: Helena Frank, t: +45 2696 8141, e: jill_helena_frank@hotmail.com

2B Et kort øyeblikk i noen menneskers liv, i et leilighetskompleks langt borte.

FI 2011 | Fic. | 14 min Director: Henri Savolainen

A short moment in a few people’s lives, in an apartment block far from here.

Production: Henri Savolainen, t: +358 4032 01179, e: jappi.savolainen@gmail.com Contact: Henri Savolainen, t: +358 4032 01179, e: jappi.savolainen@gmail.com

13 På trettenårsdagen sin besøker Emma faren. Han er ikke hjemme, men det er hans nye kjæreste, Casper. De har aldri møttes før. Møtet blir en like stor utfordring for Casper som for Emma.. On her 13th birthday, Emma pays her father a visit. He’s not at home, but his new boyfriend, Casper, is. They haven’t met before. The meeting is as much of a challenge for Casper as it is for Emma.

22

DK 2011 | Fic. | 11 min Director: Malou Reymann Script: Malou Reymann | Camera: Jasper Spanning | Sound: Morten Pilegaard, Oscar Skriver | Music: Jenny Wilson, Painted Daisies | Editing: Dorrit Andersen | Cast: Marie Boda, Nicolei Faber, Rasmus Botoft Production: Ea Svenning Zimmer, t: +45 2423 2203, e: ea.svenning@gmail.com Contact: Ea Svenning Zimmer, t: +45 2423 2203, e: ea.svenning@gmail.com


Torsdag

14:00

Nordisk 2 (NIFA)

Nordic 2

NOT PANIC (Inte panik) Tuva sitter i en slede festet til en bil. Richard og Gustav arbeider døgnet rundt. Erik, 50 år gammel, er deprimert: Isen på Grønland smelter. Lars: “Hva synes du jeg bør gjøre med livet mitt?” Tuva rides a sledge tied to a car. Richard and Gustav work around the clock. Erik, 50 years old, is depressed: The ice sheet around Greenland is melting. Lars: ”What do you think I should do with my life?”

SWARMING (Kuhina) Et barn oppdager liv på innsiden av en død fugl og begynner å leke med det. A child discovers life inside a dead bird and starts to play with it.

SE 2010 | Fic. | 12 min Director: Elisabeth Marjanovic Cronvall Script: Elisabeth Marjanovic Cronvall, Marta Dauliute | Camera: Martin Steinberg | Sound: Thomas Jansson | Editing: Elisabeth Marjanovic Cronvall | Cast: Lars Söderdahl, Rickard Larsson, Madeleine Larsson, Tuva Serck, Gustav Broman Production: Marta Dauliute, t: +46 7035 48189, e: marta. kometa@gmail.com Contact: Elisabeth Marjanovic Cronvall, t: +46 7365 45082, e: lisacronvall@gmail.com FI 2011 | Ani. | 7 min Director: Joni Männistö Script: Joni Männistö | Sound: Lucas Pedersen | Music: The World Mänkeri Orchestra | Editing: Joni Männistö Production: Eija Saarinen / Turku Arts Academy, t: +358 2263 35219, e: eija.saarinen@turkuamk.fi Contact: Joni Männistö, t: +358 4075 48245, e: joni.mannisto@gmail.com

KILLING THE CHICKENS TO SCARE THE MONKEYS Ni scener utfolder seg i gråsonen mellom svart og hvitt, hvor politikk og strategi har uforutsette konsekvenser for en ung lærers liv.

SE 2011 | Fic. | 24 min Director: Jens Assur

Nine scenes unfold in the grey area between black and white, where national politics and strategy have unforeseen consequences on a young teacher’s life.

Production: Jens Assur, t: +46 7081 11145, e: jens@assur.se Contact: Andreas Fock / SFI, t: +46 8665 1136, e: andreas.fock@sfi.se

Script: Jens Assur | Camera: Marek Septimus Wieser

23


FREdag

13:00

Nordisk 3 (NIFA)

Nordic 3

+ (PLUS) Tiåringen Bianca og hennes yngre bror Alex mister kontakten når familien bryter opp. Når de møtes igjen flere år senere skal Bianca gifte seg mens Alex er på vei mot katastrofen. I deres forsøk på å forsone seg med fortiden forstår de raskt at noen temaer er det best å la ligge. Ten-year-old Bianca and her younger brother Alex are separated from a broken home. When they reunite years later, Bianca’s getting married while Alex is heading for disaster. In their attempt to reconcile with the past, they soon realize that some things are better left untouched.

SE 2011 | Fic. | 14 min Director: George Ivanov Script: George Ivanov | Camera: Trolle Davidsson | Music: Kristoffer Malmsten | Editing: Erlend Kristoffersen Production: Mattias Johansson Skoglund / Inland Film, t: +46 7072 71790, e: mattias@inlandfilm.se Contact: Andreas Fock / SFI, t: +46 8665 1136, e: andreas.fock@sfi.se

CHEST OF DRAWERS (Piirongin piiloissa) Hva kan en kommode gjøre når en skøyeraktig gjest roter i skuffene hennes? What is there for a chest to do when a mischievous guest messes up her drawers?

FI 2011 | Ani. | 7 min Director: Sanni Lahtinen Script: Sanni Lahtinen | Sound: Lucas Pedersen | Music: Anita Lahtinen | Editing: Sanni Lahtinen Production: Eija Saarinen / Turku Arts Academy, t: +358 2263 35219, e: eija.saarinen@turkuamk.fi Contact: Sanni Lahtinen, t: +358 4563 35789, e: sanni.lahtinen@gmail.com

SANTA’S LITTLE HELPER (Klás) Klaus, utkledd som julenissen, vandrer inn i en blokk med det mål for øyet å hoppe ut fra balkongen. Den lille jenta som bor der tror fremdeles på det gode, og gir Klaus sjansen til å snakke ut. Klaus, dressed as Santa, wanders into an apartment block with the sole intention of jumping off the balcony. The little girl who lives there, however, still believes in good things and gives Klaus the chance to confide in her.

IS 2011 | Fic. | 11 min Director: Ragnar Snorrason Script: Ragnar Snorrason Production: Ragnar Snorrason, t: +420 722 259 727, e: raggisnorra@gmail.com Contact: Christof Wehmeier / IFC, t: +354 562 3580, e: christof@icelandicfilmcentre.is

WHILE YOU WERE GONE (Medan du var borta) Mattias står foran et skjellsettende øyeblikk, og begynner å tenke på sitt vanskelige forhold til faren. Gjennom et kritisk døgn skjer det noe som får ham til å gjenoppta kontakten. When Mattias faces a life-defining moment, thoughts about his difficult relationship with his father set in. During a critical day and night something happens that might make him talk to his father again.

24

SE 2011 | Doc. | 13 min Director: Frida Kempff Camera: Camilla Skagerström | Sound: Andreas Franck | Music: Uno Helmersson | Editing: Erik Andersson Production: Erik Andersson / Medima Film & TV, t: +46 7068 92756, e: erik@medimafilm.se Contact: Sara Yamashita Rüster / SFI, t: +46 8665 1141, e: sara.ruster@sfi.se


FREDAG

13:00

Nordisk 3 (NIFA)

Nordic 3

SOUL CATCHER (Sielunsieppaaja) Mange aboriginere tror at fotografier stjeler sjelen. Uten sjel er man fordømt, og kan ikke lenger bli født på ny. Many aboriginal tribes believe that if someone has their photograph taken, they lose their soul. Without a soul, the person is doomed and can no longer be reborn.

WHO IS NOT SLEEPING? (Vem sover inte?) Det er koselig og artig å sove over hos en venn, men du savner kanskje mor, og så blir det vanskelig å sovne. It’s cosy and fun to sleep over at a friend’s house, but you might miss your mother and then it’s difficult to fall asleep.

FI 2011 | Doc. Exp. | 13 min Director: P.V. Lehtinen Script: P.V. Lehtinen | Camera: Hannu-Pekka Vitikainen, Matti Helariutta | Sound: Micke Nyström | Music: Biosphere | Editing: P.V. Lehtinen Production: P.V. Lehtinen / Cine Paradiso, t: +358 5058 28634, e: pekka.v.lehtinen@kolumbus.fi Contact: Otto Suuronen / FFF, e: otto.suuronen@ses.fi

SE 2011 | Ani. | 4 min Director: Jessica Laurén Script: Stina Wirsén | Camera: Stina Wirsén | Music: Pompe Hedengren | Editing: Jessica Laurén Production: Linda Hambäck / Filmtecknarna, t: +46 8640 8850, e: linda@leefilm.se Contact: Jessica Laurén, e: tessan@filmtecknarna.se

BOSPORUS En historie om hvordan en trist mann blir utfordret av livet. A story about how a sad man is being challenged by life.

DK | Fic. | 26 min Director: Martin Werner Script: Sanne Munk Jensen, Martin Werner | Camera: Burak Turan | Sound: Bjørn Vidø, Johan Høyer, Adrian Nielsen | Music: Jonas Bjerre | Editing: Morten Giese, Esra G. Pertan | Cast: Turgay Tanulku, Zuhal Gencer, Engin Benli Production: Charlie Gaugler / Bacon CPH, t: +45 7020 2286, e: charlie@gaugler.dk Contact: Peter Sand Magnussen / Bacon CPH, t: +45 2621 008, e: peter@baconcph.com

25


lørdag

13:00

Nordisk 4 (NIFA)

Nordic 4

5 PICTURES OF A FATHER (5 fortællinger om en far) Fem jenter og kvinner presenterer hvert sitt bilde av en far. In a sequence of tales five girls and women present their pictures of a father.

DK 2010 | Doc. | 21 min Director: Nadia Josefine El Said Script: Nadia Josefine El Said | Camera: Linda Wassberg | Sound: Nicolai Linck | Music: Johan Hägglund | Editing: Henrik Vincent Thiesen Production: Anna-Maria Kantarius / Upfront Films, t: +45 888 10 788, e: amk@upfrontfilms.dk Contact: Anne Marie Kürstein / DFI, e: kurstein@dfi.dk

LAS PALMAS En middelaldrene dame på ferie i Syden prøver å skaffe seg nye venner og å ha det morsomt. A middle-aged lady on a holiday in the sun tries to make new friends and have a good time.

SE 2011 | Fic. Ani. | 13 min Director: Johannes Nyholm Script: Johannes Nyholm | Camera: Johannes Nyholm | Sound: Johannes Nyholm, Samuel Nyholm | Music: Björn Olsson, Goyo Ramos | Editing: Johannes Nyholm Production:Johannes Nyholm / Joclo, t: +46(0)31 42 35 60, e: mail@johannesnyholm.se Contact: Andreas Fock / SFI, t: +46 8 665 11 36, e: andreas.fock@sfi.se

BABY BIRD, UNBORN (Ófleygur ungi) Min største drøm er utvilsomt å komme meg vekk fra alt dette. My biggest dream, without doubt, is to get away from all of this.

IS 2011 | Exp. | 10 min Director: Katrin Olafsdottir Script: Katrin Olafsdottir | Camera: Arnar Thorisson | Sound: Katrin Olafsdottir | Music: Kazuki Tomokawa, Ghedalia Tazartes, Bertrand Mandico | Editing: Katrin Olafsdottir, George Cragg | Cast: Ales Brendemühl, Erna Ómarsdóttir, Flóki Molina Production: Hlin Johannesdottir / Zik Zak Filmworks, t: +354 6954230, e: hlin@zikzak.is Contact: Hlin Johannesdottir / Zik Zak Filmworks, t: +354 6954230, e: hlin@zikzak.is

SAVE THE RHINOCEROS (Pelastakaa sarvikuonot) Begjær etter penger, makt og sex (og vold). Lust for money, power and sex (and violence).

FI 2011 | Ani. | 5 min Director: Tomi Malkki Script: Tomi Malkki | Sound: Yrjö Saarinen | Music: Acoustic Ladyland | Editing: Tomi Malkki Production: Yrjö Saarinen Contact: Tomi Malkki, t: +358-40-5843759, e: malakias10@hotmail.com

26


lørDAG

13:00

Nordisk 4 (NIFA)

Nordic 4

REVOLUTION REYKJAVIK (Útrás Reykjavík) Guðfinna kjemper for å beholde sin verdighet, mens den islandske økonomien ligger i ruiner. As the Icelandic economy crashes, Guðfinna struggles to retain her dignity.

IS 2011 | Fic. | 19 min Director: Ísold Uggadóttir Script: Ísold Uggadóttir | Camera: Óskar Þór Axelsson | Editing: Ísold Uggadóttir Production: Snorri Þórisson, Ísold Uggadóttir Contact: Christof Wehmeier / IFC, t: +354562 3580, e: christof@icelandicfilmcentre.is

BIRD HIGH UP (Fågel däruppe) En fugl flyr fra venstre til høyre. Begynn å gjøre de greiene med armene, er du snill. A bird is flying from left to right. Start doing that thing with your arms please.

SE 2011 | Exp. | 3 min Director: Mårten Nilsson Script: Mårten Nilsson Production: Mårten Nilsson / Gnufilm, t: +46 707 562 303, e: marten@gnufilm.se Contact: Mårten Nilsson, t: +46 707 562 303, e: marten@gnufilm.se

GIRL Hanna (32) er på vei hjem en sen kveld når hun møter på en kjenning, Andreas (20) som inviterer henne på fest. Når de kommer inn i leiligheten skjønner Hanna at festen består av fem gutter på tjue år.

SE 2011 | Fic. | 15 min Director: Fijona Jonuzi

32-year-old Hanna, is on her way home one late evening when she runs into an acquaintance, 20- year-old Andreas, who invites her to a party. When they enter the apartment Hanna realizes that the party consists of five 20-year-old boys.

Production: Emma Kjellander / Plattform, t: +46 707 94 75 14, e: hemmendorff@hotmail.com Contact: Andreas Fock / SFI, t: +46 8 665 11 36, e: andreas.fock@sfi.se

Script: Gustaf Boman Bränngård | Camera: Sophia Olsson

27


www.filmfestival.dk

20. - 25. AUGUST

INTERNATIONAL COMPETITION DEADLINE 01.04.2012 Check us out - films and love - hope to see you in Denmark! 28

TFF


k

TFF_Minimalen_2012.indd 1

7.2.2012 10:41:33

29


TORSDAG

21:00

VERDENS BESTE 1

INTERNATIONAL PANORAMA 1

VERDENS BESTE

INTERNATIONAL PANORAMA

Publikum kårer beste film i disse programmene med ny internasjonal kortfilm, og vinneren tildeles 500 Euro gitt av Foto Schrøder og Minimalen.

The audience selects the best film in these programmes of new international shorts, and the winner is awarded 500 Euro given by Foto Schrøder and Minimalen.

BURNERS (BRÛLEURS) Amine fra Algerie leier seg et videokamera og filmer minner på vei til det europeiske Eldorado.

FR 2011 | Fic. | 15 min Director: Farid Bentoumi

Amine, a young Algerian, rents a camcorder and shoots souvenirs on his way to the European Eldorado.

Script: Farid Bentoumi | Camera: Lucas Leconte | Sound: Julien Roig | Editing: Jean-Christophe Bouzy | Cast: Samir Harrag, Djanis Bouzyani, Salim Kéchiouche, Driss Ramdi, Azeddine Benamara Production, contact: Frédéric Jouve, Les Films Velvet, t: +33 67574 0422, e: festivals@lesfilmsvelvet.com

663114 Jeg er en 66 år gammel sangsikade. Det var et stort jordskjelv. Det var en stor tsunami. Det var også en stor ulykke. I am a 66-year-old cicada. There was a big earthquake. There was a big tsunami. There was also a big accident.

JP 2011 | Ani. | 7 min Director: Isamu Hirabayashi Sound: Keitaro Iijima | Music: Takashi Watanabe | Animation: Isamu Hirabayashi Production, contact: Isamu Hirabayashi, t: +81 33417 9706, e: hiraba@ceres.dti.ne.jp

SUNDAYS (DIMANCHES) Søndager, eller hvordan menneskeheten takler å møte tidens gang. Fritiden vi for all del må fylle. Den samme tiden glir forbi mens vi ler og kjeder oss. Sundays, or how mankind faces the passing of time. The free time we try to fill at all costs. That same time we watch going by with laughter and boredom.

30

BE 2011 | Fic.Exp. | 16 min Director: Valéry Rosier Script: Valéry Rosier | Camera: Olivier Vanaschen | Sound: Arnaud Calvar, Jean-François Levillain | Music: Jurgen Biller | Editing: Nicolas Rumpl | Cast: Germaine Dervaux, Jonathan Masure, Fernande Delcroix, a.o. Production: Nicolas Guiot, Ultime Razzia, t: +32 477 305939, e: nicolasguiot@hotmail.com Contact: Valéry Rosier, e: valery.rosier@gmail.com


Torsdag

21:00

verdens beste 1

International panorama 1

THINGS YOU’D BETTER NOT MIX UP En rekke ting du ikke bør rote sammen. A series of things you’d better not mix up.

NL 2010 | Ani. | 3 min Director: Joost Lieuwma Script: Joost Lieuwma | Sound: Iwan van Wijk | Music: Alexander Reumers, Jorrit Kleijnen | Animation: Joost Lieuwma Production: Jiek Weishut / The Drawing Room, t: 31.6 2428 4466, e: jiek@drawingroom.nl Contact: Ursula van den Heuvel, Netherlands Institute for Animation Film, t: +31 13532 4085, e: heuvel@niaf.nl

THE WIND IS BLOWING ON MY STREET (Dar kouche baad miayad) Vinden blåser, døren lukker seg, og en ung kvinne i Teheran er låst ute fra leiligheten sin. The wind blows, the door closes and a young woman in Tehran is locked out of her apartment.

IR,US 2010 | Fic. | 16 min Director: Saba Riazi Script, editing, sound: Saba Riazi | Camera: Tooraj Aslani | Music: Lhasa de Sela, Namjoo Mohsen | Cast: (anonymous actress), Rahman Houshyar Production: Saba Riazi, Minara Films, t: +1 3472086971 Contact: Ting Liu, e: tangerine.ting@gmail.com

AT THE FORMAL Moderne og eldgamle ritualer møtes i denne makabre fremstillingen av et skoleball. Modern and ancient rituals collide in this macabre depiction of a high school Prom.

AU,IE 2011 | Fic.Exp. | 8 min Director: Andrew Kavanaugh Script, sound, editing: Andrew Kavanagh | Camera: Kai Smythe | Cast: David MacRae, Anthony Littlechild Production: Ramona Telecican, t: +61 423909634, e: ramona.telecican@gmail.com Contact: Andrew Kavanagh, t: +61 411301235, e: andy.kavna@gmail.com

WHITE TURNIPS MAKE IT HARD TO SLEEP (Les navets blancs empêchent de dormir) 1. Finn en behagelig forklaring for søvnløsheten: har spist neper. 2. Observér lidenskapen. 3. La de utilstrekkelige idéene ligge igjen. 1. Find a comforting explanation for insomnia: having eaten turnips. 2. Observe the workings of passion. 3. Leave behind inadequate ideas.

FR 2011 | Fic. | 27 min Director: Rachel Lang Camera: Fiona Braillon | Sound: David Vranken, Philippe Charbonnel | Editing: Adeline Nonat | Cast: Salome Richard, Julien Sigalas Production: Jeremy Forni, t: +33 66093 9109, e: jeremy.forni@no-log.org Contact: Rachel Lang, t: +32 48519 4538, e: rachel.lang.rl@gmail.com

31


FREdag

20:00

Verdens beste 2

International panorama 2

THE GREAT RACE (La Gran Carrera) Året er 1914, og travbanen Lasarte annonserer et løp med en uhørt prissum for vinnerhesten. Noen av de beste hestene i verden er påmeldt. Fans og gamblere fra hele verden samler seg for å delta i den store begivenheten: Det store halvmillion-premie-løpet. The year is 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a never-before-seen prize for the winning horse. Some of the best horses in the world have registered. Fans and gamblers from all continents gather to participate in the great event: The Half Million Grand Prize Race.

ES 2011 | Fic | 7 min Director: Kote Camacho Script: Kote Camacho, based on an original idea by Asier Altuna | Camera: Kote Camacho | Sound: Kote Camacho | Editing: Kote Camacho | Cast: Eriz Alberdi, Iñaki Urrutia, Charly Urbina, a.o. Production: Marian Fernández Pascal, Txintxua Films, t: +34 943393380, e: marianfpascal@yahoo.es Contact: Txema Muñoz, Kimuak, t: +34 943115511, e: kimuak@filmotecavasca.com

THE GOLD MINE (La Mina de oro) Betina er i femtiårene og finner kjærligheten på internett. Hun forlater sitt grå liv, og drar for å møte sin virtuelle forlovede på den andre siden av landet. At fifty something, Betina finds love on the internet. She leaves her monotonous life behind to go meet her virtual fiancé on the other side of the country.

MX 2010 | Fic. | 10 min Director: Jacques Bonnavent Script: Jacques Bonnavent | Camera: Ramón Orozco Stoltenberg | Sound: Mario Martínez Cobos | Music: Marc Lejeune | Editing: Alexis Rodil | Cast: Alfonso Dosal, Cristina Michaus, Paloma Woolrich Production: Ana Graciela Ugalde Contact: Iván Gutiérrez Araico, Mexican Film Institute, t: +52 5554485345 e: difuinte@imcine.gob.mx

ROMANCE Et tilfeldig møte og en film på en flytur, forvandles til en virtuell romanse. A casual meeting on a plane and watching a movie becomes a virtual romance.

CH 2011 | Ani. | 7 min Director: Georges Schwizgebel Script, camera, editing: Georges Schwizgebel | Sound: Olivier Calvert | Music: Serge Rachmaninov Production, contact: Georges Schwizgebel, t: +41 22342 7236, e: schwizgebel@studio-gds.ch

MERCÚRIO (Mercúrio) I dette tempoet hører ingen sammen med noen, alt forandres foran øynene våre. At this pace, no one belongs to no one, everything changes before our eyes.

PT 2010 | Fic. | 19 min Director: Sandro Aguilar Script, editing: Sandro Aguilar | Camera: Rui Xavier | Sound: Marco Leão, Tiago Matos | Cast: Isabel Abreu, Eduardo Aguilar, Albano Jeronimo Production: Luis Urbano, O Som e a Fúria, t: +351 213582518, e: luis.furia@netcabo.pt Contact: Salette Ramalho, Agencia - Portuguese Short Film Agency, t: +351 252 646 683, e: agencia@curtas.pt

32


FREdag

20:00

verdens beste 2

International panorama 2

THE KISS Oppildnet av billig alkohol og tenåringshormoner sykler to jenter til en øde vanntank, lokket av tanken på det forfriskende vannet. Fuelled by cheap alcohol and teenage hormones, two girls ride to an isolated fire-water tank, lured by the promise of cool water.

AU 2010 | Fic. | 16 min Director: Ashlee Page Script: Ashlee Page | Camera: Nicholas Matthews | Sound: Tom Heuzenroeder | Music: Quentin Eyers | Editing: Denise Haratzis | Cast: Nicole Gulasekharam, Briony Kent Production, contact: Sonya Humphrey / Sacred Cow Films, t: +61 416164646, e: sacredcowfilms@hotmail.com

DERIVATION En collage satt sammen av sensuelt ladete øyeblikk fra koreanske skrekkfilmer fra 2000-tallet. A collage of sensually charged moments from Korean horror films of the 2000s.

KR 2011 | Exp. | 6 min Director: Hyun-Suk Seo Editing: Hyun-Suk Seo Production, contact: Hyun-Suk Seo, t: +82 10 2708 4743, e: lucida@yonsei.ac.kr

A PIECE OF SUMMER (Kawalek lata) Det er sommerferiens siste dager. En mann som jobber i Bieszczady-fjellene, tilbringer tid sammen med barnebarnet sitt. Omgitt av villmark prøver de å forstå hverandre. It’s the last days of the summer holidays. A man, who works in Bieszczady Mountains, spends time with his grandson. Surrounded by the wilderness they try to understand one another.

PL 2010 | Doc. | 24 min Director: Marta Minorowicz Script: Marta Minorowicz | Camera: Pawel Chorzepa | Sound: Tomasz Kochan | Editing: Przemyslaw Chruscielewski Production: Ewa Jastrzebska, Association of Polish Filmmakers, t: +48 22 8455132, e: l.madzik@sfp.org.pl Contact: Katarzyna Wilk, Krakow Film Foundation, t: +48 12294 6945, e: katarzyna@kff.com.pl

THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT Et vitenskaplig eksperiment som ble startet på 70-tallet. Det går ut på å bruke fornøyelsesparker til å øke folks hjernekapasitet. Dr. Laslowicz forklarer prosjektet. Han tror at man kan løse menneskelige problemer ved å sentrifugere folk med tjue tusen hestekrefter.

DE 2011 | Fic. | 7 min Director: Till Nowak Script, editing: Till Nowak | Cast: Leslie Barany Production, contact: Till Nowak, t: +49 6131 360724, e: tn@framebox.com

A scientific experiment that started in the 1970s. It involves an amusement park to enhance peoples’ brain capacity. Dr Laslowicz explains the project. He believes that centrifuging people with 20,000 horsepower solves human problems.

33


lørdag

20:00

Verdens beste 3

International panorama 3

CROSS-COUNTRY (Cross) Først tvinges en gutt til å løpe. Så løper han for seg selv. Til slutt ser han en annen som løper. First, a boy is forced to run. Then, he runs on his own. Finally, he watches another one run.

FR 2011 | Fic. | 15 min Director: Maryna Vroda Script: Maryna Vroda | Camera: Ivanov Volodumur | Sound: Maria Nesterenko, Frédéric Théry | Editing: Thomas Marchand Production, contact: Florence Keller, Les 3 Lignes, t: +33 68123 0626, e: keller.fl@gmail.com

A JOURNEY TO CAPE VERDE (Viagem a Cabo Verde) Dette er historien om en seksti dagers fottur i Kapp Verde. Ingen mobiltelefon, ingen klokke, ingen forestilling om hva som kommer til å skje. This is the story of a sixty-day-long walk in Cape Verde. No mobile phone, no watch, no idea of what is coming.

PT 2010 | Ani. | 17 min Director: José Miguel Ribeiro Script: José Miguel Ribeiro | Sound: Pedro Lima | Editing: Diogo Carvalho, Joao Miguel Real | Cast: Egor Agarkov Production: Nuno Beato, Sardinha em lata, t: +351 966518274, e: site@lampadacesa.com Contact: Salette Ramalho, Agencia - Portuguese Short Film Agency, t: +351 252 646 683, e: agencia@curtas.pt

RAUL’S WORLD (El mundo de Raúl) Raúl er en mønsterborger - en god sønn, en god nabo, en samvittighetsfull arbeider. Han virker å passe perfekt inn i rollen som Den Nye Mannen, skapt av revolusjonen. Men Raúl har en hemmelighet. Jakten på perfeksjon skaper monstre. Raúl is an exemplary man: a good son, a good neighbour, a steady worker. He appears to embody the New Man model proposed by the Revolution. But Raúl has a secret. The quest for perfection creates monsters.

CU 2010 | Doc. | 22 min Director: Jessica Rodríguez Sánchez Script: Jessica Rodríguez Sánchez, Zoe Miranda | Camera: Yanay Arauz | Sound: Juan Carlos Herrera, Raymel Casamayor | Editing: Ricardo Del Prado, Susana Ortega, Marcel Beltran Production: Ivonne Cotorruelo, t: +53 52844419, e: cotorruelo@icaic.cu Contact: Horizoe Garcia Miranda, t: +55 2122322460, e: alephzoe@gmail.com

THE BIRTHDAY CIRCLE

34

Et familiemedlem tar opp ømtålige spørsmål om alder og uavhengighet. Trenger slektningene hans noen til å passe på seg? Eller vil han ved å blande seg bare irritere alle, inkludert seg selv?

GB 2010 | Fic. | 5 min Director: Philip Lepherd

A family member raises the sensitive issue of age and independence. Do his relatives need someone to look after them? Or will he just frustrate everyone, including himself by getting involved?

Production, contact: Philip Lepherd, t: +44 7880 613570, e: phil@lepherd.co.uk

Script: Keir Nuttall | Camera: Dominic Egan | Sound: Ludovic Lasserre


lørdag

20:00

verdens beste 3

International panorama 3

TRYPPS #7 (BADLANDS) Om LSD, messingbjeller, dagens ungdom, Terence Malick og Nærkontakt av tredje grad, interferens, Pine Ridge-reservatet, og det romantisk sublime.

US 2010 | Exp. | 10 min Director: Ben Russell

Regarding LSD, brass bells, the youth of today, Terence Malick and Close Encounters of the Third Kind, phase cancellation, the Pine Ridge Reservation, and the Romantic Sublime.

Production, contact: Ben Russell, e: br@dimeshow.com

Camera, editing: Ben Russell | Cast: Ruth Gruca

LAZAROV En gruppe russiske vitenskapsfolk som nektet å akseptere Sovjets fall, jobber i all hemmelighet med å gjenopprette den sovjetiske storhet. Her framlegges et unikt materiale, aldri før vist, fra det mystiske Lazarov-prosjektet. Refusing to accept the decline of the USSR, a handful of Russian scientists work secretly to resurrect the Soviet power. Here is some never-seen-before footage of the mysterious Lazarov programme.

FR 2010 | Ani. | 5 min Director: Nieto Script, camera, editing, cast: Luis Nieto Production, contact: Nicolas Schmerkin, Autour de Minuit, t: +33 1 4281 2710, e: festivals@autourdeminuit.com

SUGAR (Suiker) Klaasje, Berts sparsomt påkledde nabo, kommer innom for å låne en kopp sukker. Koppen glipper, og begge prøver å fange den. Hodene deres smeller sammen og Klaasje faller ned trappa. Bert’s scantily dressed neighbour, Klaasje, comes by to borrow a cup of sugar. When she lets the cup slip from her hands, they both try to catch it. Their heads bang together and Klaasje falls downstairs..

NL 2010 | Fic. | 8 min Director: Jeroen Annokkeé Script: Jeroen Annokkeé, Dennis van de Ven | Camera: Lex Brand | Sound: Anneloes Pabbruwee, Rens Pluym | Music: Sebastiaan Roestenburg | Editing: Marc Bechtold | Cast: Marije Uittenhout, Bert Hana Production, contact: Sander Verdonk, LEV Pictures, t: +31 20581 8515, e: sander@levpictures.com

SHALL WE DANCE (Bailas?) Emma og Carlos er ute av stand til å komme seg ut av sitt dysfunksjonelle forhold, så de møtes for å prøve å reparere det. Emma and Carlos are unable to get over their dysfunctional relationship so they meet in an attempt to fix it.

ES 2010 | Fic. | 16 min Director: Daniel Azancot Script: Daniel Azancot | Sound: Gabriel Gutiérrez | Music: Tito Carles | Editing: Fernando Guariniello | Cast: Marta Nieto, Gustavo Salmerón Production: Daniel Azancot, A Nous La Mode, t: +34 91 420 1625, e: dazancot@azancot.net Contact: Elisabeth Ferber, Freak Short Film Agency, t: +34 927 261 075, e: elisabeth@agenciafreak.com

35


søndag

19:00

Verdens beste 4

International panorama 4

SHORT MEMORY Beirut, 7. august 2006. Barn leker i en bygning i Chiyahnabolaget uten å bry seg om krigen som herjer rundt dem Beirut, 7th August 2006. Children are playing inside a building in the neighborhood of Chiyah without worrying about the war that surrounds them.

LB 2010 | Fic. | 9 min Director: Marwan Khneisser Script: Marwan Khneisser, Hala Abou-Zaki | Camera: Marwan Khneisser | Sound, music: Karim Khneisser | Editing: Marwan Khneisser | Cast: Karine Aoun, Wissam Bechara, Sean Aoun, Nidal Hindawi Production, contact: Marwan Khneisser, t: +33 6 1552 0594, e: marwan.khneisser@gmail.com

STUCK IN A GROOVE Produsert med den unike teknikken «phonovideo», som gjør at man kan lage film på en analog måte, tilsvarende måten DJ-er jobber med platespillere. All animasjon er produsert ved å plassere spesielle plater på platespillere, og så bruke en video-mikser.

AT 2011 | Ani.Exp. | 4 min Director: Clemens Kogler Camera: Clemens Kogler | Animation: Clemens Kogler Production, contact: Clemens Kogler, t: +43 676 7710654, e: bureau@clemenskogler.net

Produced with a unique selfdeveloped technique called ‘phonovideo’ which allows to create films in an analog way, in a process similar to DJs mixing their music with record players. All animation is created by putting special discs on turntables by hand and operating a videomixer.

BRANDT RHAPSODY (Brandt Rhapsodie) Det romantiske møtets dagligdagse tragedie. The ordinary tragedy of a romantic encounter.

FR 2011 | Ani.Mus. | 6 min Director: François Avril, Morrigane Boyer, Thibaud Clergue, Paolo Didier, Ren-Hsien Hsu, Tristan Ménard, Lucas Morandi, William Ohanessian, Lucas Veber Script: François Avril | Music: Jeanne Cherhal, Benjamin Biolay

DIANE WELLINGTON

Production: Jean-Jacques Beineix, Cargo Films, t: +33 1 5334 1380, e: cargo@cargofilm.com Contact: Nicolas Schmerkin, Autour de Minuit, t: +33 1 4281 2710, e: festivals@autourdeminuit.com

15 år gamle Diane Wellington fra Sør-Dakota forsvant i 1938. Hun er nettopp blitt funnet.

FR 2010 | Fic.Exp. | 16 min Director: Arnaud des Palliéres

Diane Wellington disappeared in South Dakota in 1938 at the age of 15. She has just been found.

Script: Arnaud des Pallières | Sound: Jean Mallet | Music: Martin Wheeler, Louis Moreau Gottschalk, Jean Mallet, Jean-Pierre Laforce | Editing: Arnaud des Pallières Production, contact: Michel Klein, Les Films Hatari, t: +33 1 4022 0140, e: mk@lesfilmshatari.com

36


søndag

19:00

verdens beste 4

International panorama 4

THE SCREAMERS (Los gritones) Det finnes steder og øyeblikk som oppfordrer deg til å rope så høyt du kan. For en forhåpningsfull ung mann er det tid for å skrike ut en liten stille drøm. There are places and moments that invite you to scream. It is time for a hopeful youngster to scream out loudly a little silent dream.

ES 2010 | Fic. | 1 min Director: Roberto Pérez Toledo Script, editing: Roberto P. Toledo | Cast: Ruth Armas, Fran Rodríguez Castillo Production: Roberto P. Toledo, Mailuki Films Contact: Eduardo Moisés Escribano Solera, Mailuki Films, t: +34 650761484, e: escribanosolera@mac.com

TURNING På sin seksårsdag mottar Robert tre vakre gamle damer i sin mors stue. Dette er et minne om en ettermiddag med te og kaker, rosa blondeundertøy, og en historie om en keiser uten hud. On his sixth birthday Robert receives three beautiful old ladies in his mother’s sitting room. This is a memory of an afternoon with tea and cake, lacey pink slips and a tale of an emperor with no skin.

GB 2010 | Ani.Fic. | 10 min Director: Karni And Saul, Saul Freed, Karni Arieli Camera: Ben Moulden | Music: Tribal Chants Ensemble, Micah P. Hinson, Radik Tülüsh | Editing: Kate Owen | Cast: Patrick Gibbs Production, contact: Alison Sterling, Stink, t: +44 1179099941, e: ignition@blueyonder.co.uk

BORO IN THE BOX Dette er den «fantasmiske» historien om filmskaperen Walerian Borowczyk, fra dagen han ble unnfanget til hans cinematiske død. From the day he was conceived to his cinematographic death, this is the fantasmatic life-story of filmmaker Walerian Borowczyk.

FR 2011 | Fic. | 41 min Director: Bertrand Mandico Script: Bertrand Mandico | Camera: Pascale Granel | Sound: Laure Saint-Marc | Music: Erwan Eyck | Editing: Laure Saint-Marc, George Cragg | Cast: Elina Löwensohn, Laure Lapeyre, Elise Hôte, Jacques Malnou, Benoît Serre, Thierry Benoiton Production: Philippe Bober, Coproduction Office Contact: Anne-Claire Martin, Coproduction Office, t: +49 303277 7879, e: festivals@coproductionoffice.eu

37


“Fantastisk flotte tegninger av både helvete og himmelen som er vanskelig å beskrive...”, “...kan vi si at dette er et av de mest fantastiske platecoverene vi har sett på lang lang tid?” - NRK P3/SEXY “Maleriene til Kjell Jakobsen er nesten verdt en investering alene. I alle fall om du kjøper dobbeltplaten på vinyl.” - Rana Blad Her er skildringer av “himmel og helvete”. Uttrykksfulle illustrasjoner. Nesten litt for skumle for meg...” - viser.no ”...Innpakkingen (gjør seg best på LP utgaven) er utsøkt.” - Musikk fra Norge “...dette styggpene mesterverket fra nord anbefales på det aller varmeste..” - PULS

38

”...og albumet er i tillegg jævlig vakkert å se på (genial coverart! Ærverdig!)” -Ananthartika

“Årets vakreste cover har i hvert fall vinylutgaven av Udyrbarmark.” - Krakelurium.com


ka

Visual Arts Film Studies Performing Arts Cultural & Media Studies intellect books & journals

Intellect journals publishers of original thinking | www.intellectbooks.com

short Film studies editor richard raskin Aarhus University

2012, Volume 2 2 issues per year ISSN 20427824 Online ISSN 20427832

Image: Š Prosopopeya Productions, still from Alumbramiento/ Lightborne

Short Film Studies is a new peer-reviewed journal designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two or three short films will be selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives. While the principle focus will be on the short fiction film, other classic forms, such as the short documentary and the short experimental film will be discussed. In addition to stimulating ongoing research, Short Film Studies will be an essential resource for teachers who focus on this art form.

Free Issue onlIne http://bit.ly/sFFree

To view our catalogue or order our books and journals visit www.intellectbooks.com or E-mail: orders@intellectbooks.com.

Intellect, The Mill, Parnall Road, Fishponds, Bristol, UK, BS16 3JG. Telephone: +44 (0) 117 9589910

39


onsdag

11:00

Europeiske prisvinnere 1

EFA - Short Matters! 1

Europeiske prisvinnere

EFA - Short Matters!

Under vignetten Short Matters! presenteres 15 EFA-vinnere fra europeiske festivaler, alle nominert til European Film Awards 2011. Det er Det Europeiske Filmakademiet (EFA) som står bak denne kortfilmturneen, med ønske om at så mange som mulig skal få anledning til å nyte dette panoramaet av ung, moderne europeisk filmproduksjon.

Under the heading Short Matters!, 15 EFA winners from European festivals are presented, all nominated for the European Film Awards 2011. The European Film Academy (EFA) is the organizer of this short film tour, with the intention of giving as many audiences as possible the opportunity to enjoy this panorama of young, contemporary European filmmaking.

Det var til slutt filmen THE WHOLLY FAMILY av Terry Gilliam som trakk det lengste strået og ble tildelt EFA Grand Prix-kortfilmprisen. Filmene presenteres i fire deler onsdag, torsdag, fredag og søndag.

It was ultimately the film THE WHOLLY FAMILY by Terry Gilliam which drew the longest straw and was awarded the EFA short film Grand Prix. The films are presented in four parts on Wednesday, Thursday, Friday and Sunday.

BERIK Et kort drama om vennskap og forståelse, som finner sted i Semey, Kasakhstan. Berik, 33, er blind og vansiret på grunn av strålingsforgiftning, og tilbringer dagene hjemme alene, mens broren hans er på jobb. Slik er det til Adil, 11, den minste og mest upopulære blant barna i blokka, står på dørstokken til Berik og leter etter den lokale bøllas fotball, som han har mistet.

DK 2010 | Fic | 16 min Director: Daniel Joseph Borgman

A short drama about friendship and understanding, taking place in Semey, Kazakhstan. Berik, 33, blind and deformed due to radiation poisoning, spends his days at home alone, while his brother is at work. That is until Adil, 11, the smallest and least popular of the kids in the apartment block, turns up on Berik’s doorstep looking for the local bully’s football, which he has lost.

Production: Katja Adomeit

Script: Daniel Joseph Borgman Camera: Niels Buchholzer Editor: Dan Loghin Sound design: Frank Mølgaard Knudsen Cast: Berik Sysdikow, Adil Mukataev, Abdi Iskakov, Aziz Kaliev

LITTLE CHILDREN BIG WORDS (Små barn stora ord) Når det er Alex sin tur til å fortelle hans sju år gamle klassekamerater hva han vil bli når han blir stor, oppstår det en ukomfortabel diskusjon om betydningen av et ukjent men ladet ord. Lærerens forklaring avslører hennes egen historie – en historie om offer og forbryter. When it’s Alex’s turn to tell his seven year old class mates what he wants to be when he grows up, an uncomfortable discussion begins about the meaning of an unknown but loaded word. The teacher’s explanation reveals her own story – a story of victim and offender

40

SE 2010 | Fic | 12 min Director: Lisa James-Larsson Script: Lisa James Larsson Camera: Frida Wendel Editor: Roberth Nordh Sound: Kim Creutzer, Sarah Jansson Patient Cast: Cecilia Milocco, Axel Andersson, Polly Kisch Production: Andreas Emanuelsson.fi


onsdag

1100

Europeiske prisvinnere 1

EFA - Short Matters! 1

INCIDENT BY A BANK (Händelse Vid Bank) En detaljert og humoristisk realtidsskildring av et mislykket bankran og en observasjon av hvordan folk reagerer på det uventede. Skutt i en enkel tagning og med over 96 personer omhyggelig koreografert, gjenskaper filmen en faktisk hendelse som fant sted i 2006. A detailed and humorous real-time account of a failed bank robbery, an observation of how people react to the unexpected. Shot in a single take and with over 96 people meticulously choreographed, the film recreates an actual event that took place in 2006.

SE 2010 | Fic | 12 min Director: Ruben Östlund Script, editor: Ruben Östlund Camera: Marius Dybwad Brandrud Sound: Jan Alvermark Cast: Henrik Vikman, Lars Melin, Bahador Foladi, a.o. Production: Marie Kjellson, Erik Hemmendorff

DERBY Mircea har en 15 år gammel datter, hvis kjæreste er invitert til å spise med familien. Han kommer tidlig og de går til soverommet hennes. Mens han ser på TV hører Mircea at datteren stønner fra rommet sitt. Middagen begynner og Mircea finner ut at kjæresten heier på et annet fotballag. Mircea has a 15-year-old daughter whose boyfriend is invited to dine with the family. He arrives early and they go to her bedroom. While watching TV, Mircea can hear his daughter moaning from her room. The dinner starts and Mircea finds out that the boyfriend supports a different football team.

RO 2010 | Fic | 15 min Director: Paul Negoescu Script: Paul Negoescu Camera: Andrei Butica Editor: Alexandru Radu Sound: Dan-Stefan Rucareanu, Filip Muresan Cast: Bogdan Voda, Maria Mitu, Nicolas Teodorescu, Clara Voda Production: Paul Negoescu

JESSI 11 år gamle Jessi bor hos en fosterfamilie; moren hennes er i fengsel. Lengselen etter en identitet tar henne med tilbake til landsbyen der hun vokste opp. Her oppdager hun at søket må fortsette utover rammen av hennes gamle liv. 11-year-old Jessi lives with a foster family; her mother is in prison. Her longing for identity takes her back to the village she grew up in. Here she discovers that her search will have to continue beyond the confines of her old life.

DE 2010 | Fic | 31 min Director: Mariejosephin Schneider Script: Mariejosephin Schneider Camera: Jenny Lou Ziegel Editor: Inge Schneider Sound: Benny Dunker Cast: Luzie Ahrens, Sophie Rogall, Jasmin Rischar, Michaela Hinnenthal Production: Hartmut Bitomsky, Bodo Knapheide, Maximilian Müllner

41


TORSdag

19:00

Europeiske prisvinnere 2

EFA - Short Matters! 2

THE WOLVES (I Lupi) Om en gruppe tyver fra Nord-Italia, i alderen 40 til 70 år. De stjeler kun når det er en tett tåke som gjør alt usynlig, inkludert dem selv. De raner hus, banker, gullsmeder, lastebiler – alt de kan tjene på. Laget i samarbeid med Ulvene selv og filmskaperens far.

IT, NL 2010 | Doc | 17 min Director: Alberto de Michele Script, Camera, Editor: Alberto De Michele Production: Alberto De Michele

About a group of thieves from the north of Italy, age 40 to 70 years old. The only time they steal is when there’s a dense fog that makes everything invisible, including them. They rob houses, banks, jewellers, trucks – anything they can profit from. Made in collaboration with the Wolves themselves and the artist’s father.

THE UNLIVING (Återfödelsen) Tretti år etter et zombieutbrudd har folk begynt å temme og bruke zombiene som billig arbeidskraft. Et ung par, Katrine og Mark, strever med det kjedelige hverdagslivet med zombiefanging, blodige lobotomieksperimenter og et forhold på kanten av sammenbrudd. Thirty years after a zombie outbreak, people have started taming and using the zombies as cheap workforce. A young couple, Katrine and Mark, struggle with the tedious everyday life of dirty zombie catching, bloody lobotomy experiments and a relationship on the verge of falling apart.

SE 2010 | Fic | 28 min Director: Hugo Lilja Script: Hugo Lilja Camera: Benjam Orre Editor: Rickard Krantz Sound: Johanna Printz Cast: Emelie Jonsson, Jonatan Rodriguez, Anneli Martini, a.o. Production: Bonnie Skoog Feeney

SILENT RIVER (Apele Tac) Romania, 1986: Gregor og Vali vil bort. Begge trenger hverandre, men det er en gjensidig mistillit. En natt får Gregor mistankene sine bekreftet. Til slutt er bare håpet igjen. Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away. Both need each other, yet there is mutual distrust. One night Gregor finds his doubts confirmed. In the end only hope is left.

42

DE, RO 2011 | Fic | 30 min Director: Anca Miruna Lazarescu Script: Anca Miruna Lăzărescu Camera: Christian Stangassinger Editor: Dan Olteanu Cast: Toma Cuzin, Andi Vasluianu, Patricia Moga, a.o. Production: David Lindner Leporda, Daniel Schmidt, Catalin Mitulescu


søndag

17:00

Europeiske prisvinnere 3

EFA - Short Matters! 3

PAPARAZZI Et bak-kulissene-blikk på et mye latterliggjort yrke. Berna ser på noen av de viktigste mediebegivenhetene i Polen i 2010 fra en paparazzis synsvinkel – fra jakten på Roman Polanski til Smoleńsk-flyhavariet. Protagonisten ser ut til å være like hensynsløs mot seg selv som mot verden han jakter i.

PL 2011 | Doc | 33 min Director: Piotr Bernas

A behind-the-scenes look at a much derided profession. Bernaś looks at some of the most significant media incidents in Poland in 2010 from the point of view of the paparazzi – from the hunt for Roman Polanski to the Smoleńsk plane crash. The protagonist appears to be as ruthless towards himself as towards the world in which he hunts.

Production: Adam Ślesicki

Script: Piotr Bernaś Camera: Łukasz Żal, Piotr Bernaś Editors: Marek Skrzecz, Piotr Bernaś Sound: Dariusz Wancerz

THE GREAT RACE (La Gran Carrera) Året er 1914, og travbanen Lasarte annonserer et løp med en uhørt prissum for vinnerhesten. Noen av de beste hestene i verden er påmeldt. Fans og gamblere fra hele verden samler seg for å delta i den store begivenheten: Det store halvmillion-premie-løpet. The year is 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a never-before-seen prize for the winning horse. Some of the best horses in the world have registered. Fans and gamblers from all continents gather to participate in the great event: The Half Million Grand Prize Race.

ES 2011 | Fic | 7 min Director: Kote Camacho Script: Kote Camacho, based on an original idea by Asier Altuna Editor: Kote Camacho Camera, Sound, ANIMATION: Kote Camacho Cast: Eriz Alberdi, Iñaki Urrutia, Charly Urbina, a.o. Production: Marian Fernández Pascal

SUNDAYS (Dimanches) Søndager, eller hvordan menneskeheten takler å møte tidens gang. Fritiden vi for all del må fylle. Den samme tiden glir forbi mens vi ler og kjeder oss. Sundays, or how mankind faces the passing of time. The free time we try to fill at all costs. That same time we watch going by with laughter and boredom.

BE 2011 | Fic | 16 min Director: Valéry Rosier Script: Valéry Rosier Camera: Olivier Boonjing Editor: Nicolas Rumpl Sound: Arnaud Calvar Cast: Germaine Dervaux, Jonathan Masure, Fernande Delcroix, a.o. Production: Nicolas Guiot, Valéry Rosier, Fred De Loof

OUT (Tse) En BDSM-samling forvandles til en politisk eksorsisme når den underdanige svarer på slagene ved å spy ut sitater av Israels utenriksminister, Avigdor Lieberman. Filmen, som fokuserer på temaet eierskap, er en hybrid av et oppdiktet scenario som skjeler til skrekkfilmsjangeren. A BDSM session turns into a political exorcism when the submissive responds to the blows by spewing out quotes of Israel’s minister of foreign affairs, Avigdor Lieberman. The film, concentrating on the theme of possession, is a hybrid of a fictional scene harking to horror movies.

IL 2011 | Fic | 35 min Director: Roee Rosen Script: Roee Rosen Camera: Avner Shahaf Editor: Max Lomberg Sound: Binya Reches Cast: Ela Shapira, Yoana Gonen, Igor Krutogolov, Boris Martzinovsky Production: Sharon Benraf, Roee Rosen

43


søndag

21:00

Europeiske prisvinnere 4

EFA - Short Matters! 4

FROZEN STORIES (Opowiesci Z Chlodni) De to dårligste arbeidstakerne på et supermarked må finne et mål i livet. De har to dager å gjøre det på. The two worst employees of the supermarket are ordered to find a goal for their lives. They have two days to do it.

PL 2011 | Fic | 26 min Director: Grzegorz Jaroszuk Script: Grzegorz Jaroszuk Camera: Marcin Władyniak Editor: Barbara Fronc Cast: Justyna Wasilewska, Piotr Żurawski, Andrzej Walden, Piotr Trojan Production:

HYPERCRISIS Det tidligere feriehuset for sovjetiske kameramenn i SørKaukasus har blitt omgjort til å huse forfattere. Men det ser heller ikke ut til å fungere. For tiden er kun Boris Martow fra Moskva, et talent fra den lovende perestroika-tiden, på gjestelista. I den falmede prakten til institusjonen for priviligerte kunstnere prøver poeten å overvinne sin vedvarende kreative krise.

AT 2011 | Fic | 17 min Director: Josef Dabernig Script, Editor: Josef Dabernig Camera: Christian Giesser Sound: Elisabeth Hildebrandt, Michael Palm Cast: Harutyun Alpetyan, Arusiak Arevshatyan, Eduard Arevshatyan, a.o. Production: Josef Dabernig

The former recreation home for Soviet cinematographers in the South Caucasus has been re-purposed to accommodate writers. But that does not seem to work very well either. At present, only Boris Martow from Moscow, a talent from the promising times of the perestroika, is on the guest list. Amidst the faded glory of the institution for privileged artists, the poet tries to overcome his continuing creative crisis.

THE WHOLLY FAMILY

44

En fullpakket gate i Napoli sentrum; masse butikker som selger presepi. Et velstående amerikansk par og deres ti år gamle sønn Jake prøver å trenge seg gjennom folkemengden. Mens mann og kone krangler om hvilken gate de skal velge, kommer gutten ufrivillig bort fra dem, og blir tatt med på en drømmeaktig reise mellom virkelighet og fantasi gjennom de mest skjulte stedene og symbolene i Napoli.

IT 2011 | Fic | 20 min Director: Terry Gilliam

A crowded street in Naples city center, plenty of shops selling presepi. A wealthy American couple and Jake, their 10 year-old child, try to push their way through the crowd. While husband and wife argue which street to take, the boy is unwillingly separated from them and taken on a dreamlike journey between reality and imagination throughout the most hidden places and symbols of Naples.

Production: Gabriele Oricchio, Amy Gilliam

Script: Terry Gilliam Camera: Nicola Pecorini Editor: Mick Audsley Sound: Andre Jacquemin Cast: Cristiana Capotondi, Douglas Dean, Nicolas Connolly, a.o.


Fredag

22:00

Ettminuttsfilm

One-minute-films

Ettminuttsfilm

Filmene i visningsrekkefølge | The films in screening order:

Åpen konkurranse om beste kortfilm under ett minutt. De påmeldte filmene vises fortløpende i kinosalen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum. Husk å levere stemmeseddelen på vei ut fra salen. Vinneren tildeles vandrepremien Den Gyldne Saks.

One-minute-films Open competition of films with a running time of less than one minute. Audience award: Please remember to hand over the voting slip on your way out of the cinema auditorium. The winner receives the challenge cup Den Gyldne Saks (The Golden Scissors).

The Bear Who Slept #denfølelsen På utsettelse En kameramanns død Moderne tider As Real As It Gets Du Psykologene Selv Love Hurts Ett minutts stillhet Hypnagogia En god ide Anger Status Update CTRL+P Logic

Hazel Barstow Marte Hansen Jon Roar Solset, Andreas Toftegaard Freddy M. Lein Erik Paulsen Erik Mikkelsen, Kjetil Hopland Andreas H. Ramsdal Lena Sæternes, Mathilde Dokka Marius Søvik Bergersen Benedicte Moa Espen Moe Astrid Thorvaldsen Lasse Gjertsen Lars Skaland, Trond Hillestad Emma Jøsok Simen Waagsether Anja Celine Pedersen

Innrammingen av festivalprisen blir besørget av:

skreddersydd innramming Innherredsveien 9 7014 Trondheim Tlf. 73 53 26 20 info@listoghempe.no 46

www.listoghempe.no


Fredag

14:00

emu: Ettminuttsfilm UNG

emu: One-minute-films - YOUNG

Filmene i visningsrekkefølge | The films in screening order:

emu: Ettminuttsfilm ung Aldersbestemt (14 - 19 år) konkurranse om beste kortfilm under ett minutt. De påmeldte filmene vises fortløpende i kinosalen. Arrangementet er støttet av Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag. Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum. Husk å levere stemmeseddelen på vei ut fra salen. Vinneren tildeles Sølvsaks-diplomet og en iPad 2 gitt av Midtnorsk Filmsenter.

emu: One-minute-films - young

Age restricted (14 - 19 y.o.) competition of films with a running time of less than one minute. The event is supported by Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag.

1 Refleksreklame 2 Kraften av Eventyrbrus 3 Silent Sixteen 4 Alene 5 Stakkar fyr 6 Gifteringen 7 Spillavhengighet 8 Hygiene 9 Dyrebeskyttelsen i Norge 10 Avhengig? 11 Game Over 12 Skinnet bedrar 13 How To Do Guide 14 Amor 15 Tolleren 16 Uheldige mannen 17 Intet nett 18 Falling 19 Blod på glass 20 Gamer 21 Du må ikke sove 22 Football Freestyle 23 Regningene 24 Bare deg 25 Noe uventet 26 The Snusdås 27 Refleksreklame 28 Som du sår, skal du høste 29 Gutt 30 Bajs! 31 Sen til skolen 32 Spillavhengighet 33 Skizofreni 34 Nettvett

Ingrid Katrine Floan John Marius Fremstad, Håvard L. Jakobsen, Joakim Furunes Anita Havdal, Elise Landsem, Malin Skjulengs Michael Lanham Nikita Zakharov Sondre Knutsen, Maren Kristine Jystad, Joar Kosberg Martin Moxness Kathrine Mælhen, Mathilde Holand, Christina R. Nordbotn, Nina Graneggen Marthe Fostervold, Silje Susegg Moen Jo Eirik Ramlo, Håvard Rømma Christian Bilstad Nadia I. Sommerfeldt, Andrea Pernille Wærness, Elisabeth Sundt, Maren Brekken Marcus Haug, Georg L. Berg, Aleksander Martinussen, John Egil S. Aune Hanne Karine Rishaug, Gry Baardsgaard Hanssen Torbjørn Hynne Kristian Haugen Håkon Rehaug Roth Mette Kiønig Vollan, Kaia Marie Reiten, Julie Sollie, Ingelin Olaussen Martin N. Murvold Jan Sverre G. Berger Herman Arneberg Johnsen Ulrik Engesmo Hallstein Røstad Synne Ingebrigtsen, Ingrid Arntsen, Inger Santhokie Anne Marit Bomo Bakken, Idunn Opdahl Kvarving Andreas Steen Wold, Oda Sofie Øien Sandes, Eirik Elder Susanne Reselli Ottar Brochs, Ingar Rubach Eriksen Ina Theres Sparrok Isak Svartis Botnen Martin Brandhaug, Per-Atle Karlsen, Eirik B. Årbogen, Sondre Grande André Norum Sverre Leikvam, Tony Kleveland, Stian Selli, Mikael Roksvaag Silje Helgesen, Emma Saxhaug Hansen, Marina Fornes

Audience award: Please remember to hand over the voting slip on your way out of the cinema auditorium. The winner receives the Silver Scissors Diploma, along with an iPad 2 donated by Midtnorsk Filmsenter.

47


FREdag

10:00

BARNIMALEN 1

CHILDREN’S PROGRAMME 1

Barnimalen 1

Children’s programme 1

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 1.-4. klasse.

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 1 - 4.

LORENZO En gutt blir plaget av andre fordi han er halt, men i skogen har han sitt fristed der han kan fantasere og drømme seg bort. Hans trofaste og eneste venn er et fugleskremsel. A boy is bullied because he is lame, but the forest is his refuge where he can fantasize and dream away. His faithful and only friend is a scarecrow.

NO 1996 | Fic. | 8 min Director: Morten Tyldum Script: Jonas Odell | Camera: Per Helin Script: Morten Tyldum | Camera: John Christian Rosenlund | Music: David Gjester | Editing: Sophie Hesselberg | Cast: Kim Jordås, Frank Krog Production, contact: Anders Graham

HVORDAN DINOSAURENE LÆRTE Å FLY Filmen er en fiffig avsløring som viser at dinosaurene egentlig aldri ble utryddet. Dette til tross for at de hadde ville fester, aldri pusset tennene eller spiste opp grønnsakene sine. The film reveals that dinosaurs never really became extinct despite the fact that they had wild parties, never brushed their teeth and never ate vegetables.

CA 1995 | Ani. | 6 min Director: Munro Ferguson Script: Munro Ferguson | Camera: Jacques Avoine, Raymond Dumas, Pierre Landry, Lynda Pelley | Sound: Normand Roger | Music: Normand Roger | Cast: Jackie Burroughs, Liz MacRae, Mark Trafford Production, contact: Isobel Marks

DET SISTE NORSKE TROLLET I gamle dager pleide Norge å være et trygt sted for troll, men ikke nå lenger. En dag bestemmer tre unge geiter seg for å bli kvitt det gamle trollet som bor under en bro. In the old days, Norway used to be a safe haven for Trolls, but not anymore. One day three young goats decide to get rid of an old Troll who lives under a bridge.

48

NO 2010 | Ani. | 12 min Director: Pjotr Sapegin Script: Pjotr Sapegin| Camera: Janne K. Hansen | Sound: Simon Ellegaard | Cast: Max von Sydow Production, contact: Gry Nøstdahl, t: 92037856, e: gry@pravda.no


FREdag

10:00

BARNIMALEN 1

CHILDREN’S PROGRAMME 1

DEN DANSKE DIKTEREN Er det mulig å spore hendelsene som ledet til vår egen fødsel? Er vår eksistens kun en tilfeldighet? I Den danske dikteren undrer fortelleren seg over slike spørsmål, mens vi legger ut på en reise til Norge sammen med Kaspar, en poet hvis kreativitet har tørket inn. Is it possible to trace the chain of events that led to our own birth? Is our existence just coincidence? In The Danish Poet the narrator ponders these question as we embark on a holiday to Norway with Kaspar, a poet whose creative well has run dry.

NO 2006 | Ani. | 15 min Director: Torill Kove Script: Torill Kove | Sound: Håkon Lammetun | Editing: Phyllis Lewis | Cast: Liv Ullmann Production: Lise Fearnley Contact: Toril Simonsen, t: 2247 4574, e: shorts@nfi.no

49


FREdag

12:00

BARNIMALEN 2

CHILDREN’S PROGRAMME 2

Barnimalen 2

Children’s programme 2

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim. Dette programmet er beregnet for barn i 5.-7. klasse.

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim. This programme is for grades 5 - 7.

DET SISTE NORSKE TROLLET I gamle dager pleide Norge å være et trygt sted for troll, men ikke nå lenger. En dag bestemmer tre unge geiter seg for å bli kvitt det gamle trollet som bor under en bro. In the old days, Norway used to be a safe haven for Trolls, but not anymore. One day three young goats decide to get rid of an old Troll who lives under a bridge.

NO 2010 | Ani. | 12 min Director: Pjotr Sapegin Script: Pjotr Sapegin| Camera: Janne K. Hansen | Sound: Simon Ellegaard | Cast: Max von Sydow Production, contact: Gry Nøstdahl, t: 92037856, e: gry@pravda.no

DEN DANSKE DIKTEREN Er det mulig å spore hendelsene som ledet til vår egen fødsel? Er vår eksistens kun en tilfeldighet? I Den danske dikteren undrer fortelleren seg over slike spørsmål, mens vi legger ut på en reise til Norge sammen med Kaspar, en poet hvis kreativitet har tørket inn. Is it possible to trace the chain of events that led to our own birth? Is our existence just coincidence? In The Danish Poet the narrator ponders these question as we embark on a holiday to Norway with Kaspar, a poet whose creative well has run dry.

NO 2006 | Ani. | 15 min Director: Torill Kove Script: Torill Kove | Sound: Håkon Lammetun | Editing: Phyllis Lewis | Cast: Liv Ullmann Production: Lise Fearnley Contact: Toril Simonsen, t: 2247 4574, e: shorts@nfi.no

LEXDYSIA Dette er historien om en gutt som slåss mot dysleksi. Det truer ham med store og vanskelige ord som blir levende og viser seg i ulike former. This is the story of a boy fighting dyslexia. It threatens to overwhelm him as jumbled words come alive and manifests themselves in various forms.

50

NO 2010 | Ani. | 3 min Director: Marc Reisbig Script: Marc Reisbig | Camera: Jakob Ingimundarson | Music: Frédéric Chopin | Editing: Vidar Flataukan | Cast: Bo Fagerli, Hanne Berkaak Production, contact: Kristin Hellebust, t: 92285656, e: kristin@stormstudios.no


FREdag

12:00

BARNIMALEN 2

CHILDREN’S PROGRAMME 2

MIDTSOMMERNATTENS SKYGGE Det er sankthansaften, den lyseste kvelden i året. Under feiringen flykter Jon og Line til sitt hemmelige skjulested i skogen. Men idyllen forsvinner når Line må reise. Dette er siste gang Jon ser henne. It’s Midsummer Eve, the brightest night of the year. During the celebrations Jon and Line escape to their secret hideout in the forest. However, the idyll passes as Line has to leave. This is the last time Jon sees her.

NO 2011 | Fic. | 16 min Director: Stian E. Forgaard Script: Stian E. Forgaard | Camera: Tore Vollan | Sound: Anders Egeland | Music: John Erik Kaada | Cast: Jon Vågnes Eriksen, Ingrid Philippa Bruun Larsen, Jesper Aarsland Fosdahl Production, contact: Geir Nettland, t: 90038286 e: geir@phantomfilm.no

PL.INK En minimalistisk maler arbeider i stille konsentrasjon på en rekke håpløse firkanter. Heldigvis har han et barn! De drar på en reise i barnets fantasifulle kunstverden. A minimalist painter is working in silent concentration on a series of hopeless squares. Luckily he has a kid! They go on a journey in the kid’s imaginative art.

NO 2010 | Ani. | 3 min Director: Anne Kristin Berge Script: Anne Kristin Berge | Sound: Joseph Stracey | Music: Frédéric Chopin Production, contact: Kristin Hellebust, t: 92285656, e: kristin@stormstudios.no

Bestill bord før eller etter forestilling Åpent man - lør fra kl. 11.00 Søndager fra kl. 15.00 Vi har uteservering i bakgården! Lunsj, tapas, pizza, vin og cocktailbar

Inngang ved Bakke bru, ved siden av Surnadal Sparebank

Kjøpmannsgata 40 • Tlf 45 22 24 88 • firmapost@bakgaarden.com • www.bakgaarden.com

51


52


53


LØRdag

11:00

NORDLAND Kunst- og filmfagskole NORDLAND Kunst- og filmfagskole

FilmSCHOOL IN FOCUS Film SCHOOL IN FOCUS:

Nordland kunst- og filmfagskole har to fagskoleutdanninger, i kunst og i film. I Kabelvåg lages det kortfilmer innenfor ulike sjangere; fiksjon, animasjon, dokumentar, eksperimentell film og videokunst. Skolen har de siste årene markert seg som en viktig aktør innen filmutdanning, og kortfilmene vises på filmfestivaler i mange land. Flere filmer har mottatt flere priser og hederlige omtaler.

Nordland College of Art and Film has two college degrees, in art and in film. In Kabelvåg short films of various genres are created - fiction, animation, documentary, experimental film and video art. The school has recently distinguished itself as a major player in film education, and the shorts are screened at film festivals in many countries. Several films have received numerous awards and honorable reviews.

Studentene utdannes i en auteur-tradisjon. Lærerne er profesjonelle filmskapere fra inn- og utland, og det arbeides mye i Kabelvåg. Studentens personlige stemme utvikles, og det kommer til uttrykk i kortfilmene. Menneskene og lyset i Lofoten påvirker filmene, mens naturen danner spektakulære og rå baktepper. Mørketid, høststormer og arktisk vinterlys gjør filminnspillingene til noe mer. Tidligere filmstudenter er nå i ferd med å gjøre seg gjeldende i det norske filmmiljøet. Skolen er 15 år i 2012, er eid av Nordland fylkeskommune og en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Students are trained in an auteur tradition. The teachers are professional filmmakers from home and abroad, and people are working a lot in Kabelvåg. The student’s personal voice is developed, and expressed in the shorts. The people and the light in Lofoten affect the films, while the nature form spectacular and rough backdrops. The winter darkness, autumn storms and Arctic winter light makes shooting films something different. Former film students are now beginning to assert themselves in the Norwegian film industry. The school is 15 years in 2012, is owned by Nordland County and part of the North Norwegian cultural agreement.

Siri Kvitvik, rektor

BRUDHLAUP Anna er i ferd med å oppleve en av de største dagene i sitt liv. Om å gå seg vill og finne noe annet enn hva man forventet. Anna is on the verge of one of the biggest days of her life. About getting lost and finding something else than you expected.

NO 2009 | Fic. | 9 min Director: Karin Pennanen Script: Karin Pennanen | Camera: Anders Øvergaard | Editor: Karin Pennanen | Music: Mika Koivusalo, Terje Brun Lyd | Sound: Karin Pennanen | Cast: Maria Salomaa, Frida Serine Pedersen, Håvard Arnhoff, Philip Zandén Production: Nordland kunst- og filmfagskole

SIMSALABIM En familie er på bilferie i Lofoten. Tiril (7) er lei av å høre på foreldrenes krangel. Hun svinger tryllestaven og samtidig får bilen motorstopp. Virker magien? Vi følger tryllekunstneren Tiril som gjennom magi prøver å få foreldrene sammen igjen. A family is on a road trip in Lofoten. 7-year-old Tiril grows bored with listening to her parents’ quarrelling. She swings her magic wand and at the same time the engine stops. Is the magic working? We follow Tiril the conjurer who, through magic, attempts to bring her parents back together again.

54

NO 2010 | Fic. | 10 min Director: Aurora Langaas Gossé Script: Aurora Langaas Gossé | Camera: Jørn Nyseth Ranum | Editor: Aurora Langaas Gossé | Music: Espen Skagen | Sound: Aurora Langaas Gossé | Cast: Frøya Hestnes, Kristine Henriksen, Håkon Moe, Stein Alsos Production: Nordland kunst- og filmfagskole


lørdag

11:00

NORDLAND Kunst- og filmfagskole

FilmSCHOOL IN FOCUS

ET KJÆRLIGHETSKAPITTEL 16 år gamle Per bor sammen med bestefar. En dag tar han med seg en venninne hjem og har sex med henne på rommet sitt. Samtidig, i etasjen under, prøver bestefaren å gi en venn hårklipp. Bestefaren opplever situasjonen som pinlig og tvinger Per til å ta over hårklippingen. 16 year old Per, who lives at his grandfather’s, brings a girlfriend home to have sex. Meanwhile, downstairs his grandfather is trying to give a friend of his a haircut. The grandfather is embarrassed by the noises upstairs and forces his grandson to make him do the haircut instead.

NO 2008 | Fic. | 10 min Director: Torfinn Iversen Script: Torfinn Iversen | Camera: Jannik Dam Kehlet | Music: Early Settler | Editor: Torfinn Iversen | Cast: Kine Bentzen, Aleksander Sjonsti, Thomas Arntzen, Knut Rottem Production: Nordland kunst- og filmfagskole

PAA KLINIK Den arbeidsnarkomane forfatteren blir rammet av en plutselig krampe i hånden og besvimer. Han våkner på en merkelig, fengselslignende klinikk. Når han forsøker å forlate stedet, havner han på nytt i svime når legen forsøker å kurere ham. Delvis inspirert av Knut Hamsuns verk ved samme navn. Stricken by sudden spasms of the hand, the workaholic author faints and wakes up at a strange prisonlike clinic. As he attempts to leave, the doctor lures him into further vision, seeking to remove his ailment. Loosely inspired by Knut Hamsun´s essay by the same name.

NO 2008 | Ani. | 3 min Director: Thomas Simonsen Balmbra Script: Øyvind Solberg | Camera: Olav Søla | Editor: Thomas Simonsen Balmbra | Music: Egil Ursin | Sound: Øivind Solberg | Animation: Thomas Simonsen Balmbra Production: Nordland kunst- og flmfagskole

KONTAKT Martin er ekstremt opptatt av romvesener. Dypt inne i skogen, møter han tilfeldigvis Lene, den jålete jenta fra parallellklassen. Plutselig farer et lysende objekt over himmelen og lander ved et forlatt hus i skogen. Martin is extremely interested in aliens. One day, deep in the forest, he accidentally meets Lene, a vain girl from school. Suddenly a lightning object flies across the sky, towards an abandoned house in the forest.

NO 2009 | Fic. | 20 min Director: Anders Øvergaard Script, editor, sound design, special effects: Anders Øvergaard | Camera: Roar Midtlien | Music: Pig, Anders Øvergaard | Cast: Ferdinand Falsen-Hiis, Lotte Sandbu Production: Nordland kunst- og flmfagskole

HALVT DITT, HALVT DATT Filmskaperen proklamerer at hun i fremtiden ønsker seg barn med samisk opphav både på morssiden og farssiden. Men hvorfor ønsker hun det? Og er det virkelig så ille å være «halvt ditt, halvt datt»?

NO 2011 | Doc. | 25 min Director: Marja Bål Nango

The filmmaker proclaims that she wants her future children to be of Sámi origin, both maternally and paternally. But why does she want that? And is it really so bad being «half this and half that»?

Cast: Arnhild Hegge, Kaia Kjos-Kendall, Daniel Bianchini, Daniel Wetherell, Nevena Ekimova, Patrick Miles Widdop, Marja Bål Nango

NO 2011 | Doc. | 25 min Director: Marja Bål Nango

Production: Nordland kunst- og flmfagskole

55


fredag

11:00

SAmisk Kortfilm

SÁMI FILMS

SAmisk Kortfilm

SÁMI FILMS

Den samiske regionen dekker et enormt område på de arktiske breddegrader, og går på tvers av de nasjonale grensene til Norge, Sverige, Finland og Russland. Kulturelt skiller de innfødte her seg ut både med språket og en levemåte som tradisjonelt er veldig bundet til naturen og dens ressursser.

The Sámi region covers a vast area in arctic latitudes that crosses the national borders of Norway, Sweden, Finland and Russia. Culturally, the indigenous peoples here are distinct in their languages and a way of life that is traditionally closely rooted with nature and its resources.

Filmene i denne samlingen er produsert i perioden 2003-2010. Hovedvekten ligger på dokumentarer som reflekterer over samisk identitet fra forskjellige vinkler. Ved siden av disse er det også plass til musikkvideo, animasjon og eksperimentelle filmer som demonstrerer at reinsdyrflokker ikke er den eneste hemmeligheten den samiske tundraen gjemmer på. Filmene er satt sammen av Nordic Short Film Festivals Network hvor Minimalen er medlem.

The films in this collection are produced 2003–2010. The emphasis is on documentaries that reflect on Sámi identity from different angles. Beside this, there is room for a music video, short animations and experimental films that demonstrate that the reindeer herds aren’t the only secret that the Lapp tundra keeps hiding. The films are compiled by Nordic Short Film Festivals Network, where Minimalen is a member.

Mer info på / More info on www.minimalen.com/sider/no.php?a=nsffn. Arrangementet er støttet av Fritt Ord./This event is supported by Fritt Ord.

THE WIND WHISPERS THERE IS SOMEONE BEHIND THE TUNDRA (Biegga savkala duoddariid duohken lea soames) En dans gjennom tid og samisk kultur - inspirert av et dikt av Synnøve Persen. A dance trip across time and Sámi culture – inspired by a poem by Synnøve Persen.

NO 2006 | Doc. | 10 min Director: Elle Sofe Henriksen, Ken Are Bongo Camera: Ken Are Bongo Production: KABongo Productions Contact: Elle Sofe Henriksen, ellesofe@ellesofe.com

BUTT-NIILLAS (urte-niillas)

56

Rompe-Niillas er en superhelt som vil fikse alt som er galt med den vestlige verden. Han kan sammenlignes med Batman og Superman, men uheldigvis er han same - og med samer går ting aldri som planlagt.

NO 2009 | Ani. | 2 min Director: Per-Josef Idivuoma

Čurte-Niillas is a saviour who wants to make all the wrongdoings of the western world right. He can be compared to Batman and Superman but unfortunately he is a Sámi – and with a Sámi things never go as planned.

Contact: di Studios / Per-Josef Idivuoma, tel +46702120929, per-josef@idistudios.se, www.idistudios.se

Camera: Per-Josef Idivuoma Production: idi Studios / Per-Josef Idivuoma


fredag

11:00

SAmisk Kortfilm

SÁMI FILMS

DOWN AND OUT (Láhppon) Filmen forteller om regissøren som har kommet tilbake til Tenodalen etter å ha bodd sørpå. Hun reflekterer over sin følelse av fremmedgjøring mellom kulturene til hennes finske mor og samiske far.

FI 2005 | Doc. | 17 min Director: Virva Guttorm

The film tells about the director, who has returned to Teno Valley after living in the south. She reflects on her sense of alienation between the cultures of her Finnish mother and Sámi father.

Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, fax +35816671426, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

Camera: Anne Kirste Aikio, Virva Guttorm Production: Saamelaisalueen koulutuskeskus

ROCKABILLY Den desemberdagen tsunamien slår inn over Thailand, danser reinsdyr på en snødekt eng i Nord-Sverige i 25 minusgrader. Dette var regissørens første møte med reinsdyr, og filmen er et resultat av hennes følelser rundt møtet.

SE 2006 | Exp. | 9 min Director: Liselotte Wajstedt

Reindeers dance on a snowy field in Northern Sweden, in December, with 25 degrees below zero, on the day that the tsunami hits Thailand. This was the director’s first encounter with reindeers, and the film is a result of her feelings about the meeting.

Contact: Liselotte Wajstedt, lise@liselottewajstedt.com

Camera: Liselotte Wajstedt Production: Liselotte Wajstedt

THE SOUND OF CALVES IN THE WIND (Ruovggas bieggas) En poetisk historie om et vanskelig valg regissøren må gjøre. Når hennes far plutselig dør arver hun hans reinsdyr og øremerke. For faren var reinsdyrene livet; for datteren blir de en uoverkommelig drøm, ettersom hun har astma og er allergisk mot dyr. A poetic story about the hard decision that the director has to make. When her father suddenly dies, she inherits his reindeer and earmark. For the father, reindeer were his life; for the daughter, they become a dream unfulfilled, as she has asthma and is allergic to animals.

THE FROG THAT WAS RATHER UGLY (Cuoppu, guhte lei viehka ropmi)

En morsom animasjon om en temmelig stygg frosk og dens tragiske historie. A humorous animation of a rather ugly frog and its tragic story.

FI 2003 | Doc. | 8 min Director: Anne Lantto Camera: Anne Lantto, Jamo Vikeväkorva Production: Saamelaisalueen koulutuskeskus Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, fax +35816671426, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

FI 2010 | Ani. | 4 min Director: Jouni West, Pia Mikkilä Production: Saamelaisalueen koulutuskeskus Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, fax +35816671426, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

57


FREDAG

11:00

SAMISK KORTFILM

SáMI FILMS

MAN WAS BORN OUT OF THE SEA (OLMMOŠ RIEGáDII MEARAS) En poetisk kortfilm om menneskets evolusjon. A poetic short film about the evolution of man.

FI 2008 | Eksperiment | 2 min Director: Sunna Kitti Camera: Sunna Kitti Production: Sogsakk, Saamelaiskäräjät, Saamelaistaiteen tuki ry. Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, fax +35816671426, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

LEGACY (áRBI) Hilla og Jennas bestemor kan lage all slags ting av tiur. Hilla and Jenna’s grandmother makes all sorts of things from the wild capercaillie.

FI 2007 | Doc. | 5 min Director: Outi Länsman Camera: Kirsti Länsman Production: Sogsakk, Saamelaiskäräjät, Saamelaistaiteen tuki ry. Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi

TUNDRA OF áRVAS (áRVAS) I Sofia Jannoks musikkvideo får en kvinne fargerikt selskap på sin reise gjennom det barske nordsvenske landskapet. In Sofia Jannok’s music video a woman finds some colorful company on her travels across the rugged scenery of Northern Sweden.

Sweden 2009 | Fiksjon | 4 min Director: Liselotte Wajstedt Camera: Hannes Isaksson Production: LittleBig Productions AB / Anna G Magnúsdóttir Contact: LittleBig Productions AB / Anna G Magnúsdóttir, tel +46 (0)73 6827512, anna.g@littlebig.se, www.littlebig.se

GRANNY STUMBLES (áKKU SKUPPáRISTIj) Et troll bosatt i Lappland skryter til sin venn Katten om sin treskjærerkunst slik en tradisjonell mann i Lappland ville gjøre. Hva skjer så og hvordan kommer trollet seg unna fellen? A Troll (Stáálu) living in Lappland boasts to his friend The Cat about his woodcrafts like a traditional man in Lappland would do. What happens then and how does The Troll get off the hook?

58

FI 2008 | Ani. | 3 min Director: Mariann Aikio Camera: Jonas Saari Production: Saamelaisalueen koulutuskeskus, YLE Sámi Radio Contact: Saamelaisalueen koulutuskeskus / Erkki Feodoroff, tel +358404876869, fax +35816671426, efeodoro@sogsakk.fi, www.sogsakk.fi


FREDAG

11:00

SAMISK KORTFILM

SáMI FILMS

REINDEER PRINCESS (HEARGEPRINSEASSA) Ena II er det raskeste reinsdyret i verden, og kjøreren, Anne Risten, en ensom kvinnelig representant i den mannsdominerte verden av reinsdyrs-kappkjøring. Kvinnen og reinsdyret har et nært forhold, og vanskeligheter og ulykker hindrer dem ikke fra å vinne.

NO 2010 | Doc. | 28 min Director: Nils John Porsanger Camera: Nils John Porsanger Production: Ninne Films AS Contact: Nils John Porsanger, ninnefilm@hotmail.com

Ena II is the fastest reindeer in the world, and its driver, Anne Risten, a lonely female driver in the male-dominated world of reindeer races. The relationship between the woman and the reindeer is close, and difficulties and accidents do not prevent them from winning.

18TH EDITION - DECEMBER 1 - 8, 2012 ARTS CENTER STUK / LEUVEN / BELGIUM European Competition - Flemish Competition - Short Films for Kids - Shorts From Down Under - Animation Nations - The Labo and much more... Over 300 shorts from all over the world and 125 screenings in 5 venues. For more info, please check:

WWW.SHORTFILMFESTIVAL.ORG

59


TORSdag

11:00

SHORT FILM STUDIES SYMPOSIUM 2012 Minimalen presenterer i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter og med støtte fra Norsk filminstitutt:

Minimalen presents, in cooperation with Midtnorsk Filmsenter and with the support of The Norwegian Film Institute:

mestermøte: short film studies SYMPOSIUM 2012

Short film studies SYMPOSIUM 2012

Fortjener kvalitetskortfilmer en nærgående og omfattende studie? Hvis svaret ditt er et rungende «ja», vil sannsynligvis tidsskriftet Short Film Studies interessere deg. På dette symposiet vil vi lansere nummer fire av tidsskriftet, med fokus på de tre prisbelønte kortfilmene som er blinket ut for en nærstudie (se neste side).

Do quality short films deserve close and comprehensive study? If you would answer that question with a resounding “yes,” then a new journal called Short Film Studies is likely to interest you. At this symposium, we will launch the fourth issue of the journal, focusing on the three prize-winning short films singled out for close study in the issue (see next page).

Vi er så privilegerte å ha alle tre filmskaperne med oss for en drøfting av viktige sider ved hver av filmene, under stødig ledelse av redaktør Richard Raskin. To av filmene vil bli vist som 35 mm film, den tredje som HD-video. Det vil bli rikelig plass for publikum til å spille en aktiv rolle i diskusjonen.

We will be privileged to have all the three filmmakers with us for a discussion of key aspects of each of the films, under the firm supervision of editor Richard Raskin. Two of the films will be screened as 35 mm film, the third one as HD video. There will be ample room for members of the audience to play an active role in the discussion.

En skikkelig vitamininnsprøyting for enhver som ønsker å forstå hva som får en fiksjonskortfilm til å fungere, og et kompetanseløft for filmskapere på alle nivåer. Short Film Studies er et nytt fagfellevurdert tidsskrift fra Intellect Journals, opprettet for å stimulere den pågående forskningen på enkeltstående fiksjons-kortfilmer for slik å øke forståelsen av kunstformen som helhet. I hver utgave velges to eller tre filmer for omfattende studie, med artikler som belyser hver film fra ulike perspektiver.

A genuine vitamin injection for anyone who wants to understand what makes a fiction short film tick, and a competence boost for filmmakers at all levels. Short Film Studies is a new peer-reviewed journal from Intellect Journals, designed to stimulate ongoing research on individual short films as a basis for a better understanding of the art form as a whole. In each issue, two or three short films will be selected for comprehensive study, with articles illuminating each film from a variety of perspectives.

Mer info på / More info on http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=191/

Richard Raskin (f. 1941), grunnlegger og redaktør av Short Film Studies, underviser i manusskriving ved universitetet i Aarhus i Danmark. Han har skrevet en rekke bøker, blant andre The Art of the Short Fiction Film (McFarland, 2002). I mange år var han redaktør for P.O.V.– A Danish Journal of Film Studies, et tidsskrift han også grunnla. Kortfilmer basert på hans manus har blitt finansiert av offentlige danske filminstitusjoner og vist på internasjonale filmfestivaler.

60

Richard Raskin (b. 1941), founding editor of Short Film Studies, is associate professor at Aarhus University, where he teaches screenwriting and video production. His books include The Art of the Short Fiction Film (McFarland, 2002). For many years he edited P.O.V.– A Danish Journal of Film Studies, a journal he also founded. Short films based on his screenplays have been funded by New Danish Screen and the West Danish Film Fund and screened at international film festivals.


torsdag

11:00

Short film studies SYMPOSIUM 2012

IN CHAMBERS (Bak lukkede dører) De bor alle i denne mørke og shabby hotellkorridoren. Bleke menn, kvinner og barn blir hentet, døde eller levende, av det rød- og grønnkledde personalet. Det er ikke mulig å flykte fra det som kommer. Denne filmen vant de to gjeveste prisene på Minimalen 2009. Aleksander Nordaas (b. 1982, Mosjøen, Norway)

They’re all inhabitants in this dark and shabby hotel corridor. Pale men, women and children are being collected, dead or alive, by the red- and greenclothed staff. There’s no escape for what’s coming. This film won the two main awards at Minimalen 2009.

NO 2008 | Fic. | 10 min Director: Aleksander Nordaas Script: Aleksander Nordaas | Camera: Petter Holmern Halvorsen | Editor: Aleksander Nordaas | Composer: Raymond Enoksen, Geirmund Simonsen | Sound: Aleksander Nordaas, Bernt Ove Moss | Costume designer: Ingrid Marie Kalve | Scenography: Trygve Hov | Cast: Silje Reinåmo, Erlend Nervold, a.o. Production: Bendik Heggen Strønstad, Yesbox Productions AS, www.yesbox.no.

THE GIRL CHEWING GUM I denne filmen, som nesten utelukkende består av et sammenhengende opptak, ser en kommanderende kommentarstemme ut til å dirigere handlingen i en travel London-gate.

John Smith (b. 1952, London, United Kingdom)

UK 1976 | Exp. | 12 min Director: John Smith Script, camera, editor: John Smith Production: John Smith, www.johnsmithfilms.com

In this film, consisting almost entirely of a single continuous shot, a commanding voice over appears to direct the action in a busy London street.

WIND (Szél) Basert som den er på Lucien Hervés fotografi ’The Three Women’, innledes filmen med tre kvinner stående i utkanten av en landsby, med blikket rettet ut av billedrammen. Filmen vant Gullpalmen for beste kortfilm i Cannes 1996.

Marcell Iványi (b. 1973, Budapest, Hungary)

Based on Lucien Hervé’s photography ‘The Three Women’, the film begins with three women standing at the outskirts of a village, looking out of the frame. This film won Palme d’Or for Best Short Film in Cannes 1996.

HU 1996 | Fic. | 6 min Director: Marcell Iványi Script: Marcell Iványi Camera: Zsolt Haraszti Sound Design: Peter Connelly Costumes: Péter Kincs Production: György Durst, Pioneer Productions

61


LØRdag

18:00

MASTERCLASS RÚNAR RÚNARSSON

MASTERCLASS RÚNAR RÚNARSSON

MASTERCLASS RÚNAR RÚNARSSON

Rúnar Rúnarsson (f. 1977) er et av de største talentene i dagens europeiske filmverden. Rúnarsson ble uteksaminert fra den Danske Filmskole i 2009. Allerede i 2006 ble han Oscar-nominert for kortfilmen The Last Farm, og kortfilmene hans har ellers hanket inn over 90 priser fra de største og mest prestsjetunge filmfestivalene verden over. I forbindelse med innspillingen av langfilmdebuten Ildfjell flyttet han tilbake til Island, der han nå har sin base. Filmen var med i Directors’ Fortnight-programmet i Cannes, og er senere blant annet blitt vist på festivalene i Karlovy Vary, Toronto og i London.

Rúnar Rúnarsson (b. 1977) is one of the premier talents in European cinema. He graduated in direction from the National Film School of Denmark in 2009. In 2006 his short The Last Farm recieved an Academy Awards nomination. All in all, his shorts have earned him over 90 awards from the the largest and most prestigious festivals all over the world. During the production of his feature debut Volcano he moved back to Iceland, where he now lives and works. The film was selected for Cannes’ Directors’ Fortnight, and has later been selected for a host of festivals worldwide like Karlovy Vary, Toronto and London.

Rúnar Rúnarsson har blitt en favoritt for oss i Minimalen, med sine personlige kortfilmer preget av relevante medmenneskelige dilemma, uvanlig solid casting og sensitiv regi. Vi er derfor stolte over å ha ham her som vår hedersgjest og jurymedlem i år. I en egen masterclass vil han presentere fire av sine kortfilmer, inkludert den sjeldent viste Forår. Han vil også være tilstede og introdusere den norske kinopremieren av Ildfjell.

Rúnar Rúnarsson has become a special Minimalen favourite, due to his personal shorts characterized by relevant compassionate dilemmas, strong casting and sensitive direction. We are proud to have him as our guest of honour and member of the jury this year. In a masterclass session he will present four of his own shorts, including the rarely screened Spring. He will also be present and introduce the Norwegian cinema premiere of Volcano.

THE LAST FARM (Síðasti bærinn Innerst i en avsidesliggende dal finner vi den siste gjenværende gården, der en mann kjemper for å holde drømmen sin i live, omgitt av en bygdekultur i fritt forfall. Hrafn har mistet kona og er i ferd med å miste jorda, uavhengigheten og verdigheten. Oscar-nominert 2006, og vinner av den internasjonale publikumsprisen på Minimalen 2006.

IS 2004 | Fic. | 17 min Director: Rúnar Rúnarsson

At the end of a remote valley, we find the last surviving farm, where a man struggles to keep his dream alive amidst a crumbling rural culture. Hrafn has lost his wife and is about to lose his land, independence, and dignity as well. A 2006 Academy Award nominee, and winner of the International Audience Award at Minimalen 2006.

Production: Þórir Snær Sigurjónsson, Skúli Malmquist / Zik Zak Filmworks, www.zikzak.is

Script: Rúnar Rúnarsson | Camera: Magni Ágústsson | Editor: Sigurbjörg Jónsdóttir | Sound Design:Steingrímur E. Guðmundsson | Music:Kjartan Sveinsson | Cast: Jón Sigurbjörnsson, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Sigurður Skúlason, Kristjana Vagnsdottir

SPRING (Forår) 78-årige Asta har tilbrakt et langt liv med sin elskede ektemann Helge. Men nå er tiden kommet for å si farvel - og Asta står overfor en av sitt livs tøffeste avgjørelser.

DK 2007 | Fic. | 14 min Director: Rúnar Rúnarsson Production: Den Danske Filmskole, www.filmskolen.dk

78-year-old Asta has spent a long life with her beloved husband Helge. But now the time has come to say goodbye – and Asta faces one of the toughest decisions of her life.

62

Mon


LØRdag

18:00

MASTERCLASS RÚNAR RÚNARSSON

2 BIRDS (Smáfuglar) En lys sommernatt, unge tenåringer på en reise fra uskyld til voksenlivet. Vant prisen for Beste fiksjon i Nordisk konkurranse, Minimalen 2009. One bright summer night, young teenagers on a journey from innocence to adulthood. Won the Best Fiction Award in the Nordic Competition, Minimalen 2009.

IS 2008 | Fic. | 15 min Director: Rúnar Rúnarsson Script: Rúnar Rúnarsson | Camera: Sophia Olsson | Editor: Jacob Schulsinger | Sound Design: Sylvester Holm | Production Design: Haukur Karlsson | Costumes: Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir | Music:Kjartan Sveinsson | Cast: Atli Óskar Fjalarsson, Hera Hilmarsdóttir, Sigurður Jakob Helgason, a.o. Production: Þórir Snær Sigurjónsson, Skúli Malmquist, Hlín Jóhannesdóttir / Zik Zak Filmworks, www.zikzak.is

ANNA I en liten fiskerlandsby bor en 12 år gammel jente. Hun står ved en skillevei i livet. Omverdenen er i ferd med å forandre seg, og det er hun også. Eksamensfilm, utvalgt til Cannes Directors Fortnight 2009. The dead awake to devour the living. A 12 year old girl lives in a little fishing village. She’s at a crossroad in her life. Her world is about to change, and so is she. Exam film, picked to participate in the Cannes Directors Fortnight 2009.

DK 2009 | Fic. | 35 min Director: Rúnar Rúnarsson Script: Rúnar Rúnarsson | Camera: Sophia Olsson | Editor: Jacob Secher Schulsinger | Cast: Marie Hammer Boda, Petrine Agger, a.o. Production: Caroline Schlüter, Den Danske Filmskole, www.filmskolen.dk

.NO VI SOM ELSKER FILM.

63

Montages-Minimalen11.indd 1

13/02/11 22:33


fredag

18:00

FESTPREMIERE: ILDFJELL

official PREMIERE: VOLCANO

ILDFJELL (VOLCANO) I samarbeid med Trondheim kino og Arthaus presenterer Minimalen stolt norgespremieren på langfilmdebuten til årets hedersgjest, Rúnar Rúnarsson. Filmen forteller om en 67 år gammel manns modningsprosess. Hannes kommer fra en tid da mannen var herre i eget hus, og nærhet og følelser noe som hørte kvinner og julaften til. Når han så pensjoneres fra jobben som vaktmester, åpnes det tomrommet som er resten av livet hans. Han er fremmedgjort fra sin familie, har knapt noen venner, og forholdet til kona har bleknet. Gjennom ytre hendelser innser Hannes at han må justere livet sitt for å hjelpe noen han er glad i. Ildfjell er en kjærlighetshistorie om å håndtere fortidens valg og øyeblikkets vanskeligheter for å kunne omfavne fremtiden. En film som kler av den klassisk nordiske ordknappe og vanepregede mannskarakteren, og viser ham fram i all sin stivbente ensporethet. Men det finnes håp for alle.

In cooperation with Trondheim kino and Arthaus, Minimalen proudly present the Norwegian premiere of the debut feature of this year’s guest of honor, Rúnar Rúnarsson. The film tells the coming of age story of a 67 year old man. Hannes comes from a time when man was master of his house, and intimacy and feelings belonged to the women and Christmas Eve. When he retires from his job as a janitor, the void that is the rest of his life begins. He is estranged from his family, hardly has any friends, and the relationship to his wife has faded. Through drastic events, Hannes realises that he has to adjust his life in order to help someone he loves. Volcano is a love story about dealing with the choices of the past and the difficulties of the present in order to embrace the future. A film that undresses the classic silent Nordic male character driven by habit, and displays him in all his rigid single-mindedness. But there is hope for everyone.

IS 2011 | Fic. | 99 min Director: Rúnar Rúnarsson Script: Rúnar Rúnarsson | Camera: Sophia Olsson | Editor: Jacob Schulsinger | Sound designer: Ingvar Lundberg | Music: Kjartan Sveinsson | Cast: Theodor Juliusson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Elma Lisa Gunnarsdottir Production: Egil Dennerline, Skuli Fr. Malmquist, Thor Sigurjonsson / Zik Zak Filmworks, Fine Mellow production A/S, www.zikzak.is Norwegian distribution: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus

64


65


søndag

13:00

FREE RADICALS: A HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM

FREE RADICALS: A HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM «Hva er eksperimentell film, og hvorfor kalles det egentlig det? Kunstnere og poeter som har arbeidet med celluloid siden før første verdenskrig har alltid følt seg som i et ingenmannsland. Ekskludert som de var både fra kunstens verden og filmbransjen, skapte de frimodig et grasrot-nettverk for å lage og vise sine filmer. De skapte også en solid samling verker som fortsetter å påvirke vår kultur. Jeg ønsket å dele noen av filmene jeg elsker og introdusere deg for noen av de frie radikale kunstnerne som laget dem.» - Pip Chodorov.

«What is experimental film, and why is it called that? Artists and poets working in celluloid since before WWI have always found themselves in no man’s land. Excluded both from the artistic world and the film industry, they boldly created a grassroots network for making and showing their films. They also created a profound body of work that continues to influence our culture. I wanted to share a few of the films I love and introduce you to some of the free radical artists who made them.» - Pip Chodorov.

I dette lidenskapelige film-essayet undersøker Pip Chodorov (f. 1965, New York) livene og verkene til en generasjon kunstnere som presset grensene for filmmediet, inkludert slike lysende eksperimentalister som Hans Richter, Michael Snow, Peter Kubelka, Stan Brakhage og gudfaren for New American Cinema, Jonas Mekas. All den tid de arbeidet kompromissløst og uten økonomisk belønning, ble de tvunget til å konstruere sine egne støttestrukturer i solidarisk ånd.

In this passionate film essay, Pip Chodorov (b. 1965, New York) examines the lives and work of a generation of artists who pushed the boundaries of the film medium - including such experimental luminaries as Hans Richter, Michael Snow, Peter Kubelka, Stan Brakhage and the godfather of the New American Cinema, Jonas Mekas. Working without compromise, and without financial reward, they were forced to create their own support structures in an expression of solidarity.

Chodorov skisserer avantgarde-filmens slektshistorie i en leken, men likevel svært tilgjengelig dokumentar som tar sikte på å formidle denne arven til et nytt publikum. Respekten for mestrene bekreftes ved å inkludere hele filmer som Robert Breers Recreation, Brakhages Existence is Song og den korte filmen som gir dokumentaren navn: Free Radicals av Len Lye. Selv om den ikke hevder å være noen definitiv dokumentar, er Free Radicals en kresen introduksjon til feltet, og dens uformelle karakter gir et privilegert glimt av de store personlighetene som er involvert. En fin introduksjon til avantgardefilmens verden. Vi er glade for å ønske Pip Chodorov velkommen til å introdusere visningen og diskutere filmen.

Chodorov sketches out the genealogy of avant-garde filmmaking in a playful, yet ultimately very accessible documentary that aims to transmit this legacy to a new audience. His respect for the masters is demonstrated by including entire films such as Robert Breer’s Recreation, Brakhage’s Existence is Song and the short film that gives the documentary its title: Len Lye’s Free Radicals. While not claiming to be a definitive documentary, Free Radicals is a discerning introduction to the field, and its informal nature provides a privileged glimpse at the personalities involved. A fine introduction to the world of avant-garde film. We are delighted to welcome Pip Chodorov to introduce the screening and discuss his film. (Sources: IFF Rotterdam, BFI, Re:Voir)

(Kilder: IFF Rotterdam, BFI, Re:Voir)

FR 2010 | Doc. | 80 min Director: Pip Chodorov Script: Pip Chodorov, Lucy Allwood | Camera: Nicolas Rideau, Pip Chodorov, Ville Piippo | Editor: Nicolas Sarkissian, Jackie Raynal | Music: Slink Moss, Pip Chodorov | Cast: Hans Richter, Len Lye, Robert Breer, Jonas Mekas, Ken Jacobs, Peter Kubelka, Stan Brakhage, a.o. Production: Ron Dyens / Sacrebleu Productions

66


Torsdag

18:00

RO.GO.PA.G.

RO.GO.PA.G. I samarbeid med Cinemateket Trondheim viser vi denne klassikeren bestående av fire kortfilmer av fire etablerte regissører: Rosselini, Godard, Pasolini og Gregoretti - derav tittelen Ro.Go.Pa.G. De tre første er legendariske, mens sistemann, italieneren Ugo Gregoretti, i dag er langt mindre kjent. Han fikk imidlertid en lang karriere, han debuterte allerede i 1956 og laget film så sent som i 2011. I Rosselinis åpningssegment Illibatezza (Jomfruelighet) møter vi en attraktiv flyvertinne som blir gjenstand for uønsket oppmerksomhet fra en mannlig passasjer. Når de møtes igjen på et hotell finner hun ut hvordan den plagsomme flørteren best kan bekjempes. Godard plasserer sin historie Il nuovo mondo (Den nye verden) i Paris, der verdens undergang inntreffer etter en kjernefysisk eksplosjon 120.000 meter over bakken. I opptakten til dette påvirkes menneskene ved at bevegelsene blir mekaniske, logisk tanke og handling forsvinner, og pilleinntaket øker drastisk. I Gregorettis Il pollo ruspante (Frittgående kylling) framstilles den italienske middelklassens konsumentsamfunn på en krass og satirisk måte. Pasolini avrunder med La ricotta (Ostemasse) - på mange måter det mest minneverdige avsnittet. Her forteller han om en fattig statist og en filmregissør (spilt av Orson Welles) som er involvert i en filmatisering av Kristus’ korsfestelse og død. Pasolini var sin tids mest kontroversielle filmskaper, og ble idømt fengselsstraff på grunn av harseleringen med det religiøse her. (Basert på red./Cinemateket Trondheim)

In collaboration with Cinemateket Trondheim, we screen this classic consisting of four short films by four established directors: Rossellini, Godard, Pasolini and Gregoretti - hence the title Ro.Go.Pa.G. The first three are legendary, while the last one, Italian Ugo Gregoretti, today is far less known. He enjoyed, however, a long career, debuting in 1956 and making films all until 2011. In the opening segment, Rosselinis Illibatezza (Chastity), we meet an attractive flight attendant who becomes the object of unwanted attention from a male passenger. When they meet again at a hotel, she finds out how the perpetrator best can be counteracted. Godard stages his story Il nuovo mondo (The New World) in Paris, where the world’s destruction occurs after a nuclear explosion 120,000 feet above the ground. In the prelude to this, people are affected in such a way that their movements become mechanical, logical thought and action disappear, and pill intake increases drastically. In Gregorettis Il pollo ruspante (Free Range Chicken), the Italian middle class consumer society is presented in a harsh and satirical manner. Pasolini concludes with La ricotta (Curd Cheese) - in many ways the most memorable section - about a poor man, playing a bit part, and a film director (played by Orson Welles) who are involved in a film adaptation of Christ’s crucifixion and death. Pasolini was the most controversial filmmaker of his time, and was sentenced to imprisonment due to the religious ridicule in this short. (Based on ed./Cinemateket Trondheim)

IT, FR 1963 | Fic. | 122 min Directors: Roberto Rosselini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti Script: Roberto Rosselini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti | Camera: Mario Bernardo, Tonino Delli Colli, Jean Rabier, Luciano Trasatti | Music: Carlo Rustichelli | Cast: Rosanna Schiaffino, Orson Welles, Ugo Tognazzi, Laura Betti Production: Alberto Barsanti, Alfredo Bini, Angelo Rizzoli

67


sØndag

11:00

MIDTNORSK VIDEOKUNST

REGIONAL ART VIDEOS

MIDTNORSK VIDEOKUNST

REGIONAL ART VIDEOS

Som en videreføring av videoprogrammet under Trondheim Open 2011 og TBA – KiT Short Film 2011, ønsker Minimalen å presentere et utvalg midtnorske kunstvideoer.

As a continuation of the video program during 2011 and Trondheim Open TBA - KiT Short Film 2011, Minimalen would like to present a selection of regional art videos.

I programmet vises både videoer av etablerte kunstnere, samt av studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. Programmet ønsker å vise bredden av kunstner-produserte videoarbeid i regionen, for å bidra til mangfoldet av audio-visuelle uttrykk under festivalen. Midtnorsk kunstvideo viser flere eksempler på produktive samarbeid mellom billedkunstnere, musikere og filmfolk, og presenterer et utvalg filmer som overskrider etablerte kategorier som kunstfilm og videokunst.

The programme screens videos by established artists, as well as by students at Trondheim Academy of Fine Art. The programme aims at displaying the wide range of the artist-produced video work in the region, to complement the diversity of audio-visual expression during the festival. Regional Art Videos presents several examples of productive collaboration between visual artists, musicians and film people, and presents a selection of films that exceed the established categories such as art film and video art.

FAITH, HOPE AND LOVE Kjærligheten blomstrer mellom David og Thea, men David elsker eller blir elsket av andre også, og har vanskelig for ikke å elske dem igjen. Situasjonen har nå nådd sitt høydepunkt og Thea vil ikke lenger finne seg i Davids sidesprang. Love blossoms between David and Thea, but David loves or is loved by others as well, and finds it hard not to love them back. The situation has now culminated and Thea will no longer accept David’s sidesteps.

DK 2011 | Fic. | 7 min Director: Kirsten Skov Bjerre Contact: Kirsten Skov Bjerre, e: bjerre@stud.ntnu.no, m: 4506 9905

SNE

68

Om en kvinne som graver dypt i snøen, langt inne i de norske skoger.

NO 2009 | Exp. | 3 min Director: Elizabeth Higson

About a woman who digs deeply into the snow in the Norwegian woods.

Contact: Elizabeth Higson, e: higson@stud.ntnu.no, m: 41419855


sØndag

11:00

MIDTNORSK VIDEOKUNST

REGIONAL ART VIDEOS

PICKUP Om en dame som haiker inn i skogen. About a woman hitchhiking into the woods.

NO 2011 | Fic. | 5 min Director: Håvard Stamnes Script, camera, editing: Håvard Stamnes | Sound: Freesound mix | Music: Simen Engen Larsen | Cast: Amalia Fonfara, Simen Engen Larsen Production, contact: Håvard Stamnes, t: +47 95071224, e: post@howiesart.com

INN (VIKLET) UT #270611 En digital animasjon knyttet til prosjektet «ett og etthundre terningkast om dagen». Tallkombinasjonene fra en dag i prosjektet (27.06.2011) er oversatt til et visuelt språk bestående av halvsirkler i ulike diametere.

NO 2011 | Ani. | 3 min Director: Annika Borg Contact: Annika Borg, e: annikab@online.no, m: 95735873

A digital animation related to the project “one and one hundred dice rolls a day.” Figure combinations from one day in the project (06/27/2011) is translated into a visual language consisting of semi-circles of different diameters.

DO YOU FOLLOW ME En poetisk film hvor et trekantsdrama framstår på en symbolsk måte. Noe har skjedd mellom en mann og to kvinner. Men det er opp til tilskuerens fantasi å bedømme hva som har skjedd. A poetic film, where a love triangle will appear in a symbolic way. Something has happened between a man and two women. It is up to the viewer’s imagination to determine what has happened.

DK 2011 | Fic. | 6 min Director: Karen Margrethe Sørensen Script, editor, sound design, special effects: Anders Øvergaard | Camera: Roar Midtlien | Music: Pig, Anders Øvergaard | Cast: Ferdinand Falsen-Hiis, Lotte Sandbu Production: Nordland kunst- og flmfagskole

HVORFOR, HVOR, HVORDAN? Kunstnere i Mexico City og Trondheim blir intervjuet om hvordan det er å jobbe som kunstner på de to stedene, og hvordan den politiske situasjonen påvirker kunsten som blir produsert.

NO 2011 | Doc. | 10 min Director: Kristin Tårnes Contact: Kristin Tårnes, e: kristin.tarnes@gmail.com, m: 99599829.

Artists in Mexico City and Trondheim are interviewed about what it’s like to work as an artist at the two locations, and how the political situation affects the art that they produce.

69


sØndag

11:00

MIDTNORSK VIDEOKUNST

REGIONAL ART VIDEOS

PASSING BY Et verneverdig toetasjes bolighus triller sakte avgårde på hjul gjennom et nabolag i Trondheim, på vei til sin nye adresse. A worthy two-storey residence rolls slowly away on wheels through a neighborhood in Trondheim, on the way to its new address.

NO 2011 | Exp. | 2 min Director: Ida Warholm Bjørken Contact: Ida Warholm Bjørken, e: ida.warholm.bjoerken@gmail.com, m: 46693358

BRÖDER (Brødre) Det er høst. Bernt (68 år) og Ulf (72 år) er brødre. Ulf har vært på aldershjem i 8 år, fordi han ikke klarte seg på egen hånd etter at hans hustru døde. Bernt, hans yngre bror, kommer på besøk. It is autumn. Bernt (68 y.o.) and Ulf (72 y.o.) are brothers. Ulf has lived in a retirement home for 8 years, due to his difficulties in taking care of himself on his own after his wife died. Bernt, his younger brother, comes to visit.

NO 2011 | Fic. | 7 min Director: Matilda Høøg Script: Matilda Høøg | Camera: Matilda Høøg | Sound: Johanna Ellen Rikhardsdottir | Editing: Matilda Høøg | Cast: Bruno Bran, Dan Nerenius Production, contact: Matilda Høøg, t: 92463410, e: hoog@stud.ntnu.no

HIGHWAY: FRA FLUKTROM 2011 Fra Fluktrom 2011. From Fluktrom 2011.

NO 2011 | Ani. | 5 min Director: Astrid Findreng, Grethe Fredriksen, Frode Sander Øien Contact: Astrid Findreng, e: astrid_findreng@yahoo.no; Grethe Fredriksen, e: grethebritt@yahoo.no

HEAVENLY FATHER (Himmelske far) En mor og hennes datter gjenforenes etter ektemannens/ farens død. Historien tar for seg en diskusjon dem imellom om motstridende minner vedrørende farens misbruk av datteren. A mother and her daughter are reunited after the death of their husband/father. At the centre of the story is a discussion between them about conflicting memories of the daughter having been abused by her father.

70

NO, IS 2011 | Fic. | 9 min Director: Johanna Ellen Rikhardsdottir Script, editing: Johanna Ellen Rikhardsdottir | Camera: Jason Havneraas | Sound: Matilda Hoog, Andreas Schille Production, contact: Johanna Ellen Rikhardsdottir, t: 91826290, e: johannarikhardsdottir@gmail.com


onsdag

13:00

seminar: Møt filmkonsulenten

seminar

Møt filmkonsulenten

MEET THE FILM CONSULTANT

Kortfilmkonsulenten ved Norsk filminstitutt, Åse Meyer, vil presentere seg selv og hvordan hun jobber, informere om konsulentens rolle og hvilke forventninger hun har til søkere. Hva skal en søknad inneholde for å få støtte til en kortfilm gjennom NFI? Meyer vil også dele sine største inspirasjonskilder innen kortfilm-kunsten med oss.

The short film consultant at the Norwegian Film Institute, Åse Meyer, will introduce herself and how she works, inform on the consultant’s role and what expectations she has for applicants. What should an application include to get support for a short film through the NFI? She will also share with us her greatest sources of inspiration within the art of short film.

I tillegg vil Midtnorsk filmsenter og Midtnorsk filmfond presentere sitt arbeid, sine vyer for Nord- og Sør-Trøndelag og sine satsingsområder i årene framover.

Also, the regional film funding institutions Midtnorsk filmsenter and Midtnorsk filmfond will present their work, their visions for the region and their areas of priority for the years to come.

Åse Meyer (46) er cand.polit. i medievitenskap fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra filmbransjen. Hun har arbeidet i eget selskap med prosjektutvikling, og har vært programsjef i Film fra Sør så vel som daglig leder og filmkonsulent for Sørnorsk filmsenter. Meyer har også jobbet for Norsk filmutvikling og Kulturdepartementet, vært frilansjournalist og forelest i filmhistorie. Åse Meyer har tidligere vært rådgiver for kort- og dokumentarfilm ved Norsk filminstitutt.

Åse Meyer (46) is cand.polit. in Media Studies from the University of Oslo and has extensive experience in the film industry. She has worked with project development in her own company, and has been a program manager in the festival Films from the South as well as managing director and film consultant for Sørnorsk filmsenter. Meyer has also worked for the Norsk Filmutvikling and the Ministry of Culture, has been a freelance journalist and held lectures in film history. Åse Meyer has previously been an advisor for short and documentary film at the Norwegian Film Institute.

(Kilde/source: nfi.no)

71


onsdag

20:00

nye regionale filmer

regional films

Trøndelag på lerretet

regional film day

Trøndelag på lerretet er under Minimalen et helaftens evenement. Ett seminar er rettet spesielt mot regionale filmskapere. Deretter presenteres årets tilvekst av regionale kortfilmer. Dagen avrundes med en sosial sammenkomst på Teaterbaren.

Trøndelag på lerretet is, as a part of Minimalen, an all night event. One seminar is specifically aimed at regional filmmakers. After that, this year’s harvest of regional shorts are presented. The day is rounded off with a social gathering at Teaterbaren.

Konseptet Trøndelag på lerretet arrangeres flere ganger året rundt av Cinemateket Trondheim og Midtnorsk Filmsenter som den midtnorske filmens kanal fra produsent til publikum.

The concept Trøndelag på lerretet (Trøndelag on the canvas) is presented several times a year by the Cinematheque Trondheim and Midtnorsk Filmsenter as the channel for regional films from the producer to the public.

ALT SOM FØR Om sykehusfrisøren i toppetasjen på St. Olavs Hospital. Hit kommer pasienter, mange med kreft, for å stelle håret sitt. Å snakke om sykdom er dagligdags for de ansatte, samtalen går avslappet mellom trivielle og alvorlige tema. Øyeblikkets verdi er sterkt til stede. Filmen er vist på kortfilmfestivalen i Grimstad og på Kosmorama. About the hospital hairdresser on the upper floor of St. Olav Hospital. Here patients, many with cancer, come to have their hair done. Talking about illness is normal for the employees and conversations run smoothly from trivial to serious subjects. The value of the moment is predominant. The film has been screened at the short film festival in Grimstad and at Kosmorama.

NO 2011 | Doc. | 13 min Director: Kathrine van Beelen Granlund Script, camera, editing: Kathrine van Beelen Granlund | Sound: Una Ersdal | Music: Marthe Valle Production: Safari Film, Mari Lunden Nilsen, t: 47756736, e:lunnils@online.no Contact: Kathrine van Beelen Granlund, t: 92427767, e: kathrineg@hotmail.com

FLIMMER I all støy vil det eksistere ørsmå fargede partikler av ulik substans og betydning. Disse fragmentene er svært skjøre og lettpåvirkelige, glir over til abstrakte linjer, farger og komposisjon, og danner Flimmer. Filmen er vist på en rekke festivaler i inn- og utland siden den hadde premiere og ble premiert på Minimalen 2011 - til nå bl.a. Grimstad, Nordisk Panorama Aarhus, Signes de Nuit (Paris, premiert), Uppsala, Kort på Kinokino (Stavanger), Tromsø (premiert) og Tampere. All noise contains coloured particles of different substance and meaning. Fragile and impressionable, the fragments glide into abstract lines, colours and composition, creating Flimmer. The film has been screened at several festivals home and abroad since it had its premiere and was awarded at Minimalen 2011 - by now a.o. Grimstad, Nordisk Panorama Aarhus, Signes de Nuit (Paris, awarded), Uppsala, Kort på Kinokino (Stavanger), Tromsø (awarded) and Tampere.

72

NO 2011 | Fic. | 5 min Director: Line Klungseth Johansen Script: Line Klungseth Johansen | Camera: Øystein Moe | Editing: Helene Jensen | Sound: Ambolt Audio | Music: Hanstein Mørkved Rommerud Production, contact: Klungseth Filmproduksjon, t: +4797508056 e: lineinel@gmail.com


onsdag

20:00

nye regionale filmer

regional films

suksess Den som bare drømmer kan ikke lykkes, men kan du lykkes uten drømmer? The one who only dreams will not succed, but can you succeed without dreams?

NO 2012 | Fic. | 3 min Director: Gunn Haugen Camera: Emil Tanem | Editing: Åshild Samseth, Magnus Skatvold | Cast: Martin Leander Møinichen Brandtzæg, Arne O. Reitan Production/contact: Prosjektor Filmproduksjon, Petter Aspdal Hansen, t: 91591144, e: petter@tonnes.no

UTUR Alt var rigget og klart for Norges mest spektakulære snowboardstunt. Det er ikke rom for feilmarginer, men noe går forferdelig galt. Everything was rigged for the most spectacular snowboard stunt ever performed in Norway. Failure is not an option, but something goes terribly wrong.

NO 2012 | Fic. | 4 min Director: Vidar Dahl, Jøran Wærdahl Script: Vidar Dahl, Jøran Wærdahl | Camera: Øystein Moe | Cast: Stian Hovland Pedersen, Ingrid Løhre, Stine Production, contact: Klipp og lim as, Jøran Wærdah t: +47 90614086 e: joran@klippoglim.no

MIN SISTE BULL En person får en pistol rettet mot hodet og blir spurt om å ønske seg en siste sang. Vi følger ham mens han lytter på denne siste sangen, før han til slutt skytes. A person gets a gun aimed to the head, and asked to wish for one last song to listen to. We follow him through listening to this last song, before he is shot in the end.

NO 2011 | Fic. | 6 min Director: Onur Genc Script: Onur Genc | Camera: Håvard Gossé Bergseth | Sound: Kristian Kilhus Lindstrøm | Music: Ole Bull, Arve Tellefsen | Editing: Ola Haldor Voll | Cast: Kristofer Hivju, Fredrik Hermansen Production: Aynur Film, t: +4790401624, e: ayn.film@gmail.com Contact: Onur Genc, t: +4790401624, e: ayn.film@gmail.com

RETURN TO SENDER En kvinnelig forsker lever et ensomt og isolert liv på kysten av Grønland der hun studerer iskrystaller. Hun ønsker seg veldig en kjæreste som kan holde henne med selskap i de harde omgivelsene. Tilfeldigvis kommer hun over en nettside som gir henne mulighet til å designe sin perfekte partner. A female scientist lives a lonely and isolated life on the coast of Greenland, studying ice crystals. She is looking for the perfect partner to keep her company under such harsh conditions. One day, she discovers a website which enables her to design her perfect match.

NO 2011 | Fic. | 12 min Director: Denise Hauser Script, editing: Denise Hauser | Camera: Øystein Moe | Music: Rich Keyworth | Sound: Henning Knoepfel | Cast: Mari Melilot Production, contact: Helmet AS, t: 41305955, e: theboys@helmet.no

73


ONSDAG

21:00

ALIEN REPAIR GUY - FESTPREMIERE

ALIEN REPAIR GUY - OFFICIAL PREMIERE

ALIEN REPAIR GUY Jordas kontrollboks blir ødelagt. For den utenomjordiske vaktmesteren kan det som først ser ut som en vanlig dag på jobben, ende opp som noe helt annet. En sci-fifortelling om hvor vi kommer fra og om hvilket system vi er underlagt - en film om hva som foregår over hodene våre. Denne spektakulære filmen ble innspilt i 2009 og har siden vært gjennom en omfattende digital etterarbeidsfase. Den ble opprinnelig fullfinansiert av Midtnorsk filmsenter. Regissørduoen vil snakke om sine erfaringer fra produksjonen, oppturer og nedturer, samt sine opplevelser med romvesener. Etter visningen er det premierefest på Teaterbaren.

NO 2011 | Fic. | 9 min Directors: Alexander Somma, Øystein Moe Script: Alexander Somma, Øystein Moe | Music: Ola Kvernberg / Jørgen Meyer Camera: Øystein Moe | Sound Design: Rune Baggerud | Cast: Tov Sletta, Harald Brenna, Ivar Gafseth, Hallbjørn Rønning Production: Helmet AS / Gisle Normann Melhus, Normann Fiction AS Contact: Helmet AS, t: +4741305955, e: theboys@helmet.no

Earth´s control box gets broken. For the alien caretaker, what seems like just another day at work, ends up as something completely different. A sci-fi story about where we come from, and about whose pawns we are - a film about what goes on above our heads. This spectacular film was shot in 2009 and has since undergone an extensive digital post-production phase. It was originally fully financed by the regional film center. The director duo will talk about experiences during the production, their ups and downs, and their experiences with aliens. A premiere party at the Teaterbaren after the screening.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

74

OM SKAPERNE:

ABOUT THE CREATORS:

Alexander Somma (f. 1982) har mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Sammen med Øystein Moe produserer Somma reklamefilmer og musikkvideoer gjennom deres eget produksjonsselskap Helmet. Alien Repair Guy er deres første kortfilm.

Alexander Somma (b. 1982) holds a master degree in architecture from The Oslo School of Architecture and Design. With Øystein Moe, Somma is producing commercials and music videos within their own production company Helmet. Alien Repair Guy is their first short film.

Øystein Moe (f. 1981, Trondheim) produserer reklamefilmer og musikkvideoer sammen med Alexander Somma gjennom deres eget produksjonsselskap Helmet. Alien Repair Guy er deres første kortfilm.

Øystein Moe (b. 1981, Trondheim) is producing commercials and music videos along with Alexander Somma within their own production company Helmet. Alien Repair Guy is their first short film.


E

Y

WE ARE A

HANDS-ON PRODUCTION COMPANY DEVOTED TO MAKING

GREAT FILMS

VISUAL EFFECTS

HELMET .NO 75


hver dag

møt filmskaperne festivalklubb

MEET THE FILmmakers festival club

MØT FILMSkaperne

MEET THE FILMmakers

Hver dag på Teaterbaren etter visningene av norsk og nordisk konkurranseprogram.

Every day at Teaterbaren after the Norwegian and Nordic competition program.

Møt skaperne av kortfilmene i det nordiske- og norske konkurranseprogrammet. Samtalen ledes av Gunnar Iversen, professor ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.

Meet the makers of the short films in the Nordic and Norwegian competition programmes. The conversation is led by Gunnar Iversen, Professor at the Institute for Art and Media Studies, NTNU.

Vi oppfordrer publikum til å ta del, lufte sine tanker om filmene og stille spørsmål til deltakerne.

We encourage the audience to take part, share thoughts on the films and to query the participants.

Onsdag 19:00 Nordisk 1 og Norsk 1 Torsdag 18:00 Nordisk 2 og Norsk 2 Fredag 17:00 Nordisk 3 og Norsk 3 Lørdag 17:00 Nordisk 4 og Norsk 4

Wednesday 19:00 (7 pm) Nordic 1 and Norwegian 1 Thursday 18:00 (6 pm) Nordic 2 and Norwegian 2 Friday 17:00 (5 pm) Nordic 3 and Norwegian 3 Saturday 17:00 (5 pm) Nordic 4 and Norwegian 4

Teaterbaren ligger i samme bygg som Nova kinosenter, og har adresse Olav Tryggvasons gate 5.

Teaterbaren is located in the same building as the Nova cinema, with address Olav Tryggvason gate 5.

FESTIVALKLUBB

FESTIVAL CLUB

Hver kveld inviterer Minimalen til festivalklubb på Teaterbaren for mingling og heftige kortfilmdiskusjoner.

Every evening, Minimalen invites you to the festival club at Teaterbaren for mingling and intense short film discussions.

Åpent fra 17:00 til 02:00. Onsdag: Åpning og premierefest for Alien Repair Guy. Torsdag: Kort-quiz i regi av Trondheim filmklubb fra kl. 23:00. Fredag: Ettminuttsfilm-fest. Lørdag: Festivalfest & konsert. Søndag: Prisvinnerfest.

76

Open from 17:00 until 02:00. Wednesday: Opening party and premiere party for Alien Repair Guy. Thursday: Quick quiz organized by Trondheim Filmklubb at 23:00. Friday: One-minute-films Party. Saturday: Festival Party & concert. Sunday: Award Winner Party.


77


SØNDAG

15:00

PRISUTDELING OG VISNING

AWARD CEREMONY AND SCREENING

PRISUTDELING OG VISNING

AWARD CEREMONY AND SCREENING

Forestillingen omfatter utdeling av priser og visning av vinnerne i festivalens konkurranseprogrammer.

This programme contains the award ceremony and screening of the winners in the festival’s competitions.

Nordisk konkurranse Nordic Independent Film Awards (NIFA): Fire filmer premieres av prisjuryen, alle vinnere mottar et NIFA-trofé. Merk at også filmene i Norsk konkurranse deltar. NIFA Beste film inkl. EUR 1.000 gitt av Foto Schrøder. NIFA Beste fiksjon inkl. 5 ruller 35 mm råfilm fra Kodak. NIFA Beste dokumentar NIFA Beste animasjon eller kunstfilm

78

Nordic Competition Nordic Independent Film Awards (NIFA): Four films are awarded by the jury, and all winners receive a NIFA trophy. Please note that the films in the Norwegian Competition also participate. NIFA Best Film Incl. EUR 1 000 donated by Foto Schrøder. NIFA Best Fiction Incl. 5 reels of 35 mm film from Kodak. NIFA Best Documentary NIFA Best Animation or Art Film

Norsk konkurranse: To filmer premieres av prisjuryen, en film premieres av Trondheim kino. Beste film Et diplom og en DCP (Digital kino-kopi), bekostet av BUG. Juryens spesialpris To opptaksdager i Trøndelag med kameramann og utstyrspakke, gitt av Helmet. Beste forfilm Trondheim kino velger en film og viser den som forfilm i én måned. Maksimal spilletid 5 minutter, regional tilknytning prioriteres.

Norwegian Competition: Two films are awarded by the jury, one film is awarded by Trondheim kino. Best Film A diploma and a DCP (Digital Cinema Package), covered by BUG. The Special Jury Award Two days of shooting with a professional camera operator in Trøndelag incl. complete package of equipment, given by Helmet. Best Prerunner Trondheim kino will select one film to be screened before a feature film for one month. Max runtime 5 minutes, regional productions will be preferred.

Ettminuttsfilm Publikum har kåret beste film. Vinneren mottar vandrepremien Den Gyldne Saks.

One-minute-films The audience have selected the best film. The Audience Award winner is presented with Den Gyldne Saks.

EMU - Ettminuttsfilm UNG Publikum har kåret beste film. Vinneren tildeles Sølvsaks-diplomet og en iPad 2 gitt av Midtnorsk Filmsenter.

EMU - One-minute-films YOUNG The audience have selected the best film. The winner receives the Silver Scissors Diploma, along with an iPad 2 donated by Midtnorsk Filmsenter.

Verdens beste Publikum har kåret beste film. Vinneren tildeles EUR 500 gitt av Foto Schrøder og Minimalen.

International Panorama The audience have selected the best film. The winner is awarded EUR 500, given by Foto Schrøder and Minimalen.

Mange takk til alle som tok del i festivalen. På gjensyn på 25-års jubileet i 2013!

Thanks to everyone taking part in the festival. See you at the 25-year anniversary in 2013!


79


Minimalen 2012  

The 24th Minimalen Short Film Festival // March 14-18, 2012 // Nova kinosenter, Trondheim, Norway

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you