Issuu on Google+

Име ученика______________________________

1. Обој једно по једно.

2. Прецртај све што је вишак тако да свега буде по једно.

Име ученика______________________________

1. Обој једно по једно.

2. Прецртај све што је вишак тако да свега буде по једно.


Broj 1