Page 1

Име ученика______________________________

1. Обој једно по једно.

2. Прецртај све што је вишак тако да свега буде по једно.

Име ученика______________________________

1. Обој једно по једно.

2. Прецртај све што је вишак тако да свега буде по једно.

Broj 1  

Математика - први разред