Page 1


Työssäoppiminen on osa ammatillista oppimista. TOY on vaihtoehtoinen tapa sen suorittamiseen. Tavallisesti opiskelijat lähtevät työssäoppimisjaksoilla työpaikoille, mutta tässä mallissa he suorittavat jakson osuuskunnassa omaa yrittäjyyttään kehittäen. TOY-mallissa yrittäjyyttä opitaan tekemällä. TOY-jakso kasvattaa oppijan yrittäjyysasennetta ja antaa eväitä oman alan yrittäjyyteen. Arvokkaimmat kokemukset syntyvät oppimalla yhdessä opiskelijoiden muodostaman TOY-tiimin kanssa.

TOY-mallin osa-alueet ovat:

TOY-mallin onnistumiseksi tarvitaan kaikki nämä osa-alueet. Jokaisesta teemasta kerrotaan tässä esitteessä lisää eri oppilaitosten kokemusten ja tarinoiden kautta. 2

TOY-mallissa yrittäjyyttä opitaan tekemällä.ä.


ARVOT

Yhdessä oppiminen Vapaus ja vastuu omasta oppimisesta Tekemällä oppiminen Yksilön kasvu rohkeuteen Yrittäjyyden ja ammattialan oppimisen yhdistäminen

3


44

Asiakas on t채rkein opettaja.


1. TOY-tiimi muodostuu oppijoista, jotka oppivat tiimissä toisiltaan. 2. TOY-valmentaja tukee ja sparraa tiimiä yrittäjyysvalmennuksessa työssäoppimisjakson aikana. 3. Asiakkaan ja oppijan välillä on suora yhteys. Asiakas on tärkein opettaja. 4. Työssäoppimisopettaja vastaa ammatillisen oppimisen toteutumisesta samaan tapaan kuin muussakin työssäoppimisessa. 5. Osuuskunta toimii työssäoppimispaikkana ja oppimisympäristönä ja mahdollistaa laskutuksen.

55


Työssäoppiminen yrittäjänä TOY-mallissa oppijat kehittävät työssäoppimisjakson aikana yrittäjyyttään. He hankkivat asiakkaita, joille tekevät toimeksiantoja, ja ovat vastuussa työstään suoraan asiakkaalle. Yhdessä he uskaltavat ottaa vastaan isompiakin projekteja.

TOY-jakson aikana jokaisessa oppijassa kehittyvät:

6

Koira sai juoksupöksyt.


AINOO design syntyi TOY-jaksolla Tavastiassa opiskeleva Oona Hedenius loi TOY-jaksolla AINOO designin, jonka nimissä hän teki omia mallistoja, perusti verkkokauppamaisesti toimivan blogin ja sai tuotteita an myyntiin lahja- ja sisustusliikkeeseen. Oonan TOY-jakso liittyi sisustusompelijan opintoihin. Hän suoritti tekstiili- ja vaatetus alan perustutkinnon näyttötutkintona. Valmennuksen aikana hän suunnitteli ja valmisti esimerkiksi verhoja. Mittavin työ oli esirippu teatterille tiimityönä opiskelutoverin kanssa. – Lisäksi loin omaa mallistoa sisustustekstiileistä ja tuotteis- ta ja tein sisustus- sekä tekstiilisuunnitelmia. Loin myös oman malliston koirien vaatteita, johon kuuluu muun muassa juoksupöksyjä ja viilentäviä paitoja. Sisustusompelijan opinnoista Oona jatkoi sisustusalan ammattitutkintoon ja suorit- taa sielläkin työssäoppimista yrittäjänä TOY-mallin mukaan. Tärkeimmäksi TOYn anniksi Oona kokee tilaisuuden liittyä osuuskuntaan, sillä sen myötä mahdollistui rahaliikenteen pyörittäminen. n – TOY-jakso antoi minulle hyvän kokemuksen yritysmaailmasta. Tulin entistä varmemmaksi siitä, että tahdon toimia yrittäjän ä, kunhan opinnot päättyvä t, Oona kertoo.

77


Tiimioppiminen TOY-yrittäjyysvalmennus kokoaa oppijat tiimiksi, jossa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia dialogin kautta.Tiimioppimisessa oppijat käyttävät toisiaan tietoisesti apuna oppiakseen uutta. Tiimi toimii hyvin, kun jokainen sen jäsen kantaa vastuunsa ja tuo oman panoksensa yhdessä oppimiseen.Tiimioppiminen synnyttää tiimiyrittäjyyttä tehokkaimmin silloin, kun oppijat tekevät yhdessä käytännön projekteja.

88

Jokainen tiimin jäsen kantaa vastuunsa.


Loimaalla uskotaan monialaisiin tiimeihin Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa on pilotoitu kaksi TOY-tiimiä. Niistä saadut kokemukset puhuvat monialaisten tiimien puolesta. Kun TOY-tiimissä on oppijoita eri aloilta, nousee esiin erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. – TOY-tiimien oppijat kiittävät palautteessaan TOY-mallia äärettömän kannusta vaksi ja rohkaisevaksi tavaksi oppia yrittäjyyttä. Myös sitä kehutaan, kuinka tiimi kantaa eteenpäin valmennuksessa, kertoo valmentaja Tarja Moisio Rannikko. Heti ensimmäisessä tiimissä oli hius-, media-, tekstiili- ja vaatetusalan opis kelijoita yhdessä pohtimassa yrittäjyyden haasteita. Oppijat olivat myös eri- ikäisiä, 17-vuotiaasta yli 50-vuotiaaseen. – Ikä toi tiimiin kokemusta ja näkökulmaa. Nuorilla taas ei ole jarruja, joten se sai meidät aikuisemmat ajattelemaan asioita uusiksi, miettii valmentaja Satu Railo. Esimerkiksi graafisella alalla on jo kokemuksia siitä, kuinka TOY on avannut työmahdollisuuksia. Yksi opiskelijoista tekee sarjakuvaa Amerikkaan, ja toinen työllistyi Loimaan Lehteen. He löysivät jakson aikana oman osaamisensa ja tuotteistivat sen. TOY-yrittäjyysvalmennusta varten opiskelijat liittyvät osuuskunta Kukapan jäseniks i. – Haastamme opiskelijoita yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen. Ei heistä kaikista välttämättä tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yrittäjämäinen näkökulma pitää olla, jotta töitä riittää tulevaisuudessa. TOY-mallia levitetään Loimaalta myös Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän muihin yksiköihin: Liedon ammatti- ja aikuisopistoon sekä Uudenkaupungin Novidaan. Uudet valmentajat muodostavat valmentajaparit TOY-mallia pilotoineiden valment ajien kanssa. Kokeneempi ja noviisi järjestävät infot ja valmentavat muodostuvan tiimin yhdessä.

99


Yrittäjyys TOY-jakso on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä käytännössä. Sen aikana voi testata ja kehittää omia tuotteita ja palveluja. Valmennus antaa aikaa miettiä, mitä osaa, mitä haluaa tehdä ja mikä tuo rahaa. Samalla voi tunnustella oman alan markkina- ja kilpailutilannetta ja syventyä siihen, miten tuote hinnoitellaan. Ilman asiakkaita yrittäjyys on leikkiä – asiakkaat tekevät oppimisesta totta. TOY rohkaisee kertomaan omasta osaamisesta ja tarttumaan tilaisuuksiin. Se kehittää osaamisen markkinointia, sosiaalisia taitoja ja verkostoitumista. TOY-mallissa oppijat liittyvät koulujen osuuskuntiin. Niissä työskennellessä mielikuvat muuttuvat todeksi ja kokemukseksi.

10

Ilman asiakkaita yrittäjyys on leikkiä.


Osuuskunnasta ei Pohjanmaalla luovuttaisi SEDU Ilmajoen Pappilantien yksikössä on yrittäjämäistä opiskelua nyt aivan eri mittakaavassa kuin muutama vuosi sitten. Opiskelijat ryhtyvät aamulla kouluun tullessaan tekemään asiakastöitä yrittäjinä ja oppivat niitä tehdessään. Opettajat ovat taustalla tukena ja huolehtivat, että opetussuunnitelmat ja arviointi toteutuvat. Kaikki huonekalurestauroinnin asiakastyöt ohjataan suoraan oppilaitokseen perustetulle osuuskunnalle, jonka kautta opiskelijat työskentelevät. Opiskelijat ottavat työt vastaan asiakkailta, sopivat aikataulut ja huolehtivat koko prosessin laskutukseen saakka. – Osuuskunnasta on tullut vuodessa niin kiinteä osa meidän normaalia yrittäjämäistä toimintaamme, että siitä ei voisi millään luopua, kiteyttää valmentaja Jorma Sahlberg osuuskunnan merkityksen SEDUn kulttuurialalle. Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa tiedetään ja tunnetaan myös maakunnassa, ja puheluja työtilauksista alkaa tulla suoraan jäsenille. Osuuskunnan kautta on alkanut syntyä luontevasti myös tiimiyrittäjyyttä, kun samassa asiakastyössä on hyödynnetty useamman opiskelijan osaamista. Osuuskunnan kautta voi toimia yrittäjänä myös kesällä eli sekä tehdä opintoja että tienata. – Ne, jotka tulevat kesällä tekemään vain omaa bisnestä, maksavat koululle vuokraa kuluja vastaan. TOY-mallilla työskentelevien ei tarvitse sitä maksaa, kertoo osuuskunnan puheenjohtaja Aleksi Riikonen.

11 11


TOY-yrittäjyysvalmennus TOY-tiimi kokoontuu työssäoppimisjakson aikana yhteisiin yrittäjyysvalmennuspäiviin. Valmennuspäivillä on teemat, ja niissä käytetään tiimioppimista tukevia työkaluja ja menetelmiä. Päivien sisältö muotoutuu aina sen mukaan, mitä asioita oppijat tuovat tullessaan. Kun työssäoppimisjakso ja valmennuspäivät ajoittuvat samanaikaisesti, voidaan valmennuksessa käsitellä yrittäjyyteen liittyvien teemojen kautta niitä asioita, joita oppijat asiakasprojekteissaan pohtivat. Käytännön työn ja yhteisen pohdinnan vuorottelu syventää oppimista ja asioiden ymmärtämistä. YRITTÄJYYSVALMENNUKSEN TEEMOJA OVAT: • • • • • • •

Tiimioppiminen ja tavoitteet Asiakasajattelu ja verkostoituminen Tuotteistaminen Itsensä johtaminen ja kaverijohtaminen Luovuus ja markkinointi Tarjonnan ja asiakkuuksien löytyminen Oman liikeidean hahmottuminen ja yrittäjyyteen kasvu

TOY-malli on kehitetty Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Siellä toimii Taidosto-osuuskunta, jossa mallia on toteutettu vuodesta 2008. IKATA on myös hallinnoinut Hope-hanketta, josta on saatu rahoitus mallin pilotoimiseen ja kehittämiseen.

12

Käytännön työ ja yhteinen pohdinta vuorottelevat.


TOY-tiimissä on mahdollisuus jakaa ajatuksia ja saada tukea yrittäjyytensä kehittämiseen. Samalla kasvaa rohkeus ja innostus. Valmennuksen lähtökohta on, että kukaan ei yritystä kehittäessään jää yksin ajatustensa kanssa. Siksi yhteisiin valmennuspäiviin osallistuminen on välttämätöntä. – On tärkeää olla yhteydessä toisten kanssa ja tuoda julki osaamistaan. Vaikka jokaisella riittää työssään hommia ja aika on kallista, pitää opiskeluun aina liittyä ajatustyötä, miettii valmentaja Terhi Leppä Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Graafista suunnittelua IKATAlla opiskeleva Tara Niemiö kokee valmennuspäivät valtavan tärkeiksi ja samalla hurjan mukaviksi. Mielipiteiden ja kokemusten vaihto on parasta oppia. – Sparraus on upeaa, autamme toinen toistamme eteenpäin. Porukka heittää hyviä kysymyksiä ja hiffaa upeasti, mistä kunkin kohdalla on kyse. Terhi on meille mahtava valmentaja, joka osaa antaa tilaa keskustelulle. Rikkautta on sekin, että monialaisessa ryhmässä tutustuu ihan uusiin ihmisiin. Myös mallista oppiminen toimii valmennuspäivien aikana. – Tiimissä on monta sellaista opiskelijaa, joilla on selvät sävelet ja paljon kokemusta. Huomaan saavani heiltä vaikutteita ja alan itsekin enemmän miettiä omaa tekemistäni.

13 13


Valmentajuus TOY-tiimillä on oma valmentaja tai valmentajapari, joka avaa näkökulmia ja rohkaisee kulkemaan kohti unelmia. Valmentaja on ammatillinen opettaja, joka on perehtynyt tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden valmentamiseen. Hän haastaa ja sparraa oppijoita rohkeisiin kokeiluihin. Hän ei anna valmiita vastauksia vaan esittää oppijan omaa ajattelua ruokkivia kysymyksiä. Valmentaja innostaa tiedon etsimiseen ja sen käytäntöön soveltamiseen. Valmentajan on tärkeä ”lukea” ryhmää ja yksittäisiä oppijoita, jotta hän osaa vastata kulloiseenkin oppimistarpeeseen ja käyttää tiimioppimisen menetelmiä tilanteeseen sopivasti.Yrittäjyysvalmennuspäivät eivät ole luentoja, vaikka ne sisältävät myös teoriaa teeman ympäriltä.

14

Euronkuvat siintävät silmissä.


Valmentaja tukee kasvussa yrittäjäksi – Jos käyt TOY-yrittäjyysvalmennuksen, voit työllistää itsesi osuuskunnan kautta kesäksi, innosti TOY-valmentaja Päivi Lehto oppijoita Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kolmanteen TOY-ryhmään. Valmentaessaan TOY-oppijoita Päivi soveltaa Hope Tiimimestarit -valmennuksessa tutuksi tulleita Tiimiakatemiassa kehitettyjä menetelmiä. – Piirrämme ihan konkreettisesti Tiimiakatemian perustajan Johannes Partasen luoman rakettimallin eli tiimiyrittäjyyden synnytysmallin ja lähdemme katsomaan, miten sen mukaan kasvetaan yrittäjiksi. Tärkeää on sekä oman sisäisen yrittäjyyden että ulkoisen yrittäjyyden kehittäminen. Esimerkiksi johtamisen teemaa Päivi lähestyy innostamalla opiskelijat pohtimaan konkreettisia esimerkkejä, miten itsensä saa potkittua liikkeelle, jos käyntiin lähtö tuntuu vaikealta. Päivi ei opeta vaan valmentaa, mikä alussa hämmentää opiskelijoita. Vähitellen valmentajan yksinpuhelu kuitenkin muuttuu dialogiksi oppijoiden kanssa. Valmennuskertojen sisältö rakentuu pitkälle sen mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Jos jollain valmennustiimiläisellä on tietty asia mielen päällä, yhdessä katsotaan, miten asiassa kannattaisi edetä. TOYta Päivi markkinoi oppijoille jaksona, joka tukee jokaisen omaa kehitystä ja voi olla aika hauskaa. Vaikka kyse on yrittäjyyskasvatuksesta, tarkoituksena ei ole paukuttaa ulkoa eri yritysmuotoja. – Asiat omaksutaan, jos ne tulevat tarpeeksi lähelle. Kun oppija toimii yrittäjänä osuuskunnan kautta, alkavat laskutukset ja euronkuvat siintää silmissä. Silloin tietoa aletaan hakea aktiivisesti. Oppija saattaa tulla oikein pyytämään, että näytä nyt tämä asia taloustyökirjasta.

15 15


HENKILÖKOHTAINEN MESTARUUS TOY-yrittäjyysvalmennus haastaa oppijan ajattelua ja asenteita. Valmennuksen aikana etsitään suunta omalle tekemiselle ja ammatillinen identiteetti alkaa muotoutua. Aidoissa asiakasprojekteissa saadaan käytännön kokemusta. Se antaa rohkeutta ja uskallusta toimia omalla alalla sekä hankkia lisää asiakkaita ja muuta verkostoa.

16 16


Isoja askeleita kohti yrittäjyyttä Tekstiilialan artesaaniksi Sataedun Nakkilan yksikössä opiskeleva Tuija Niinisalo näkee tulevaisuutensa käsityöyrittäjänä. TOY-yrittäjyysvalmennus on kirkastanut tämän tavoitteen ja vienyt Tuijaa monta askelta lähemmäs sen toteutumista. – Liityin TOYn myötä Satapro osuuskuntaan ja sain Castle & Case -aputoiminimen. Sen siipien suojassa voin nyt harjoittaa yritystoimintaa. TOY on antanut Tuijalle aikaa keskittyä suunnitteluun ja tuotekehittelyyn. Nyt ideat suorastaan pulppuavat. Tuijan tuotteet ovat painettua pellavaa. Hänellä on jo kaksi omaa sarjaa – Rapu ja Lilja – joista löytyy monenlaista tuotetta serveteistä ja kattausliinoista pöytäliinoihin ja verhoihin. Uutena on kehitteillä merihenkinen sarja. Pellavasarjojen ohessa hän valmistaa tuotteita kierrätysmateriaaleista. Tuttavat osaavat jo säästää hänelle vanhat solmiot, uusiolasipurkit sekä koiran- ja kissanruokapurkit. – Idea purkkien hyödyntämisestä on tuloillaan. Siitä tulee hyvä juttu! Tuija myhäilee. Purkkeihin on tarkoitus yhdistää pajua. Kontakti pajutilalle syntyi TOY-jakson aikana. Valmiiseen purkkiin voi laittaa vaikka hyasintin. Tämä oivallus johti hänet yhteistyöhön kukkatilan kanssa. – Yksi TOYn parhaita anteja on ollut verkostoituminen. Olen maantieteellisesti kolmiossa paju- ja kukkatilojen kanssa. Kun pajutilalla on kurssilaisia, he käyvät myös kukkatilalla. Tulevaisuudessa he voisivat käydä myös meidän tilallamme. Ja kaikki me yrittäjät tuemme toistemme tuotteita. TOY-jakso on mahdollistanut monia asioita Tuijan yrittäjyyden polulla. Esimerkiksi tuotteisiin sopivien kudottujen tuotelappujen etsimiseen oli nyt aikaa, ja myös käyntikortit ovat valmiina jaettaviksi. – Tärkeää oli myös tiimin tuki. Pienessä tiimissä yhteys on tiivis, ja siellä uskalletaan rehellisesti arvioida toisten töitä ja tekemisiä. Sekin oli hienoa, että TOY-jaksolla saattoi vuokrata tilat ja laitteet koululta.

17 17


OPPIMISYMPäRIStö TOY-tiimi kaipaa omaa kotipesää. Mukava oppimisympäristö luo viihtyisyyttä yhteisiin valmennuspäiviin ja innostaa kokoontumaan myös muuna aikana. Fyysisellä ja henkisellä oppimisympäristöllä on paljon suurempi merkitys kuin yleensä ajatellaan. Jos opiskelija tulee luokkaan, hän kokee tulevansa kouluun. Toimiva tiimityötila sen sijaan innostaa kohtaamiseen ja dialogiin.

18 18


Inspiroiva ympäristö kannustaa tiimioppimista Jyväskylän ammattiopiston TOY-tiimi kokoontuu Sepän yrityspajassa, jossa samaan aikaan työskentelee NY-yrittäjiä kauneushoitolan ja kampaamon puolella. Datanomiopiskelijoita on paikalla suorittamassa työssäoppimistaan. Värikkään inspiroiva tila innostaa eri alojen oppijoita ajatusten vaihtamiseen ja yhdessä tekemiseen. Valmentaja Satu Mursula touhuaa oppijoiden joukossa eikä peittele tyytyväisyyttään. – Juuri tähän pyrittiin. Tila luotiin ruokkimaan yhdessä tekemistä: tiimioppimista ja tiimiyrittäjyyttä. Jyväskylän ammattiopiston kylkeen keväällä 2011 perustettu Sepän yrityspaja toimii mainiona tukikohtana samoihin aikoihin toimintansa aloittaneelle Taitola osuuskunnalle. Yhteisessä tilassa ideat lähtevät helposti lentoon ja kehittämisajatuksia alkaa syntyä. Valmennus vielä tehostaa tätä prosessia. – Yhdessä tekemistä tarvitaan. Osuuskunta on tulevaisuudessa trendikäs yrittämisen muoto, vaikka sitä nyt vielä moni pelkää. Nuoriin pitäisi uskaltaa luottaa ja antaa heille vastuuta, Satu miettii. Tekstiilialaa opiskeleva Heidi Sinervä pohtii TOY-tiimin olevan hänelle kuin työyhteisö, jossa voi miettiä yrittämiseen ja omiin tuotteisiin liittyviä asioita. – Juuri tätä olen kaivannut, kun olen puurtanut yksin työhuoneella. Meillä on tiimissä hyvä ilmapiiri, jossa voi avoimesti keskustella ja miettiä yrittäjyyttä eri näkökulmista.

Yhdessä tekemistä tarvitaan!

19 19


20 20

Keikkailu kirkastaa unelmia.


Keikkailu-kirja oppijan tukena Salossa Salon seudun ammattiopistossa hyödynnetään TOY-yrittäjyysvalmennuksessa Keikkailu-kirjaa, jonka teemat tukevat opiskelijan yrittäjäidentiteetin kasvua. Keikkailun avulla voi kirkastaa unelmiaan, jakaa ideoitaan, verkostoitua, vaikuttua tiimioppimisesta ja testata yrittäjänä toimimista – siis tehdä juuri sitä, mihin TOY-yrittäjyysvalmennuskin antaa mahdollisuudet. – Kirja selkeyttää omia ajatuksia ja auttaa löytämään omia juttuja, koska siellä on valmiita ja selkeitä kysymyksiä, kiittää sisustustekstiilialaa opiskeleva Suvi Vainio. TOY-valmennuspäivien pohjaksi käytetään työkaluja Keikkailu-kirjasta. – Tuotekehitystä esimerkiksi lähestymme kirjan Viisi kertaa miksi -työkalun kautta. Se ohjaa vastaamaan, miksi teet jotakin, toimit tietyllä tavalla tai miksi juuri näin, selittää TOY-valmentaja Marja-Liisa Hirvonen. Käytössä on myös verkostotunnistin, jossa oppija tekee mind mapin omasta verkostostaan. Liikkeelle lähdetään siitä, millaista osaamista omassa perheessä ja lähipiirissä on eli millaista apua omasta verkostosta saa. Samalla etsitään asiakaskontakteja ensimmäisille töille, koska kynnys myymiseen on silloin matalampi. TOY-valmennus on Salon seudun ammattiopistossa osa laajempaa yrittäjyys valmennusta. Kymmenen opintoviikon kokonaisuudesta suo ritetaan TOY-mallilla seitsemän opintoviikkoa. Valmennukseen kuuluu viikoittainen neljän tunnin tapaaminen.

21 21


Osuuskunnan vuosisuunnitelma kaipaa vielä...

22

Osaamisen kehittäminen... osk vuosikokous

Entä blogimarkkinointi?

Osuuskunta sai nimen Tekevät kädet.


TOY on osa PIRKOn yrittäjyysmallia PIRKOn oppijoilla oman yrittäjyyspolun kulkemiseen on tarjolla monenlaisia väyliä. Uutena mallina on mukaan otettu TOY, joka mahdollistaa yrittäjyyden kehittämisen tiimin kanssa. – TOY-mallissa opiskelijat lähtevät verkostoitumaan oppilaitoksen ulkopuolelle ja saavat itseään sisään työelämään, miettii yrittäjyyspolun kehittäjä Soili Ykspetäjä. Ensimmäiset TOY-kokemukset PIRKOssa saatiin Lempäälän toimipisteestä, ja hyväksi koettua toimintamallia laajennetaan Virroille. Lempäälässä mainiota mallia näytti puusepänalaa opiskellut Anne Turtinen, joka TOY-jakson aikana laajensi osaamisaluettaan metallin ja tekstiilin puolelle. Samalla hän kehitti omaa liikeideaansa pidemmälle ja perusti pian valmennuksen jälkeen oman yrityksen, jossa hän valmistaa tuotteita kierrätysmateriaaleista. – Työelämässä kaivataan koko ajan laajempaa osaamista. Annen esimerkki osoittaa, että TOY voi olla erittäin hyvä vastaus tähän tarpeeseen, Soili toteaa. Virtain toimipisteen oppijat liittyvät ensimmäisenä opiskelukeväänään osuuskuntaan, jossa he tiimeinä tekevät tietyt asiakasprojektit ja hankkivat peruskokemuksen. Tähän jatkoksi suunnitellaan TOY-yrittäjyysvalmennusta. TOYn houkutin ovat itse suunnitellut ja hankitut asiakasprojektit, jotka voivat olla vaikka kuinka huimia ja mahtavia ja tuoda sekä laajempaa ammatillista osaamista että rahaa omaan pussiin.

23


24


Näin Evolla käynnistettiin TOY-valmennus Evon metsäopetusyksikkö Hämeenlinnassa on mainio esimerkki siitä, miten yrittäjyyden oppimisen vallankumous voi kasvaa pienestä idusta koko opetuksen ja opetusyksikön läpäiseväksi innostukseksi. Evolla kyti pitkään ajatus uudenlaisen oppimisympäristön luomisesta. Metsäosuuskunta Evo perustettiin maaliskuussa 2011. Samana keväänä käynnistettiin yhteistyössä Tiimiakatemia Aikuiskoulutuksen kanssa Liekki-valmennus vauhdittamaan osuuskunnan hyödyntämistä ja virittämään opettajia uudenlaiseen yrittäjyysopetukseen. Samaan aikaan myös ensimmäiset kaksi opettajaa, Eveliina Ikonen ja Terhi Muuttola, lähtivät puolitoistavuotiseen Hope Tiimimestarit -valmennukseen. Siihen kuulunut vierailu Jyväskylän Tiimiakatemialla teki heihin vaikutuksen. Seuraava askel Evolla oli ottaa Kipinä-päivän avulla opiskelijat mukaan vauhdittamaan muutosta, suunnittelemaan opetusta ja ottamaan oppimisen johtajuutta. Luonteva jatke tälle polulle on käynnistää Evolla TOY-ryhmä. TOY-valmennuksen voi valita osana ammatillisia valinnaisia aineita. Nyt Evolla mietitään, riittääkö se, että osuuskunnassa voi suorittaa osia opinnoista vai pitäisikö kaikki opinnot pystyä tekemään siellä.

Yrittäjyyden oppimisen vallankumous voi kasvaa pienestä idusta.

25 25


26


TOY-mallia toteuttavat ja kehittävät:

Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Salon seudun koulutuskuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Hämeen ammatti-instituutti Tiimiakatemia Aikuiskoulutus

Tervetuloa mukaan verkostoon!

27 27


Meidät löydät facebookista:

TOY - Työssä Oppiminen Yrittäjänä

TOY – työssäoppiminen yrittäjänä -esite  

TOY työssäoppiminen yrittäjänä ␣malli on kehitetty ja pilotoitu Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. TOYn idea on tarjo...

TOY – työssäoppiminen yrittäjänä -esite  

TOY työssäoppiminen yrittäjänä ␣malli on kehitetty ja pilotoitu Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. TOYn idea on tarjo...

Advertisement