Page 1

quÓc gia

134

10-11

Mùa Thu Québec - nh: TrÀn Væn CÜÖng


CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG MONTRÉAL Møc Løc QG134 BAN GIÁM SÁT BS TrÀn ñình Th¡ng .........................................Chû TÎch

Th. S. NguyÍn ñình CÜ©ng........................Phó Chû TÎch Bà Phan ThÎ SÏ............................................T°ng ThÜ Kš Ông Lê Ng†c DiŒp..............................................Ñy Viên BS NguyÍn NhÜ Thành.......................................Ñy Viên BAN CHƒP HàNH

BS ñào Bá Ng†c...............................................Chû TÎch Cô TrÀn NhÜ Lan...........................Phó Chû TÎch N¶i Vø BS ñ‡ QuÓc Bäo.......................Phó Chû TÎch Ngoåi Vø Bà NguyÍn Thanh Vân..................................T°ng thÖ kš Ông Hà TuÃn ChÜÖng........................................ Thû QuÏ C– VƒN ñOàn

BS Thân Tr†ng An, Bà Lâm HÒng Hà, Bà TrÀn ThÎ MÜ©i, Ông VÛ Væn Thái CÓ vÃn pháp luÆt LuÆt sÜ NguyÍn An Låc CÁC ÑY VIÊN

Y t‰: Bà Lê ThÎ Kim Oanh; Gi§i trÈ: T.S. Lê Minh ThÎnh; Væn nghŒ: Ông NguyÍn Duy Ng†c; Thông tin: Ông Lâm Quang HÒ; Th‹ thao: Ông DÜÖng Tâm Chí; Du lÎch: Bà ñ¥ng thÎ Danh giám ÇÓc ÇiŠu hành: T.S. Lê Minh ThÎnh phø tá ÇiŠu hành: Ông TrÜÖng QuÓc Thông

TåP CHí QUÓC GIA Chû nhiŒm : BS ñào Bá Ng†c Chû bút: BS TrÀn M¶ng Lâm Phø tá chû bút: BS CÃn ThÎ Bích Ng†c T°ng thÜ Kš: Ông NguyÍn Væn Khiêm BAN BIÊN TÆP

Ông Lê QuÓc, Ông NguyÍn Bá Hoa, Ông Lâm Væn Bé, BS Thân Tr†ng An, BS TrÀn M¶ng Lâm, BS NguyÍn LÜÖng TuyŠn

2 3 5 13

Møc løc Lá thÜ tòa soån LÜ®c thuÆt tin tÙc, Nguœ Kh¡c Quái Då tiŒc y‹m tr® báo QuÓc Gia và ra m¡t sách, NguyÍn Bá Hoa 16 TÜ©ng thuÆt vŠ ngày Trung Thu 2011, m¶t khán giä 18 Ngày Y t‰ 2011 tåi Canada..., TrÀn Anh 21 Khûng hoäng Tài chánh, NguyÍn Thanh Båch 24 Steve Jobs, Giao ChÌ 27 TÜÖng lai Hoa Kÿ n¢m ª Châu Á, Hà Giang 29 Nh»ng l©i nói có trách nhiŒm cûa c¿u TT TrÀn Væn HÜÖng, TrÀn ñông Phong 30 Chân dung 5 tܧng cܧp CSVN, Âu DÜÖng ThŒ 37 CSVN: lÆp l© Çánh lÆn con Çen, Phåm HÒng SÖn 40 ñÜ©ng lên ÇÌnh ti‰n sï, NhÆt TuÃn 42 National Geographic & bän ÇÒ Hoàng Sa, NguyÍn Duy An 45 Du sinh và lao Ƕng xuÃt khÄu, hai Ç¥c sän cûa CSVN, Lâm Væn Bé 59 Làm giàu ª Canada, NguyÍn Tài Ng†c 63 Nh»ng cái bÃt ng© lš thú trong khi tìm hi‹u ti‰ng ViŒt và nguÒn gÓc Nam Á, NguyÍn Hy V†ng 69 Gió/ Không khí và con ngÜ©i, Thái Công Tøng 75 NgÜ©i tình cûa cha, Tuy‰t Anh 77 ñÙa con dâu, Tràm Cà Mau 84 Danh sách Månh ThÜ©ng Quân, C¶ng ñÒng TH÷: Lan ñàm (15,36,39), XYZ (68), Phåm Ng†c Phi (82) Hình bìa: Mùa Thu Quêbec - änh: BS TrÀn Væn CÜÖng Thư từ, bài vở, chi phiếu xin gửi về điạ chỉ :

VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA QU´ VÎ:

Cấn T. Bích Ngọc, Dư Mỹ, Dương Tử, Ðặng Chương, Ðông Phước, Hồ Mạnh Trinh, Lâm Chương, Lâm Lễ Trinh, Lâm Xuân Quang, Lê Bạch Lựu, Lê Hữu Mục, Lê Mai Lĩnh, Lê Quang Xuân, Lê Quỳnh Mai, Lê Thái Lâm, Lê Văn Châu, Lọ Lem, Lưu Nguyễn Ðạt, Lưu Thư Trung, Mộng Thu, Ngô Minh Hằng, Nguyễn Bá Dĩnh, Nguyễn Ðăng Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Khánh Hoà, Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Ngũ Yên, Phan Nhật Nam, Phan Tấn Khôi, Phan Xuân Sinh, Quan Dương, Thái Công Tøng, Tiểu Thu, Thái Việt, Thuỷ Trang, Tôn Thất Tuệ, Tốt Ðen, Trà Lũ, Trần Cao Thăng, Trần Thị Lý, Trần Văn Dũng, Trần Trung Ðạo, Trần Hoài Thư, Trương Chi

CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG MONTRÉAL

QuÓc Gia 2

6767 Côte des Neiges suite 495, Montréal, Québec, CANADA,H3S2T6 Tél : (514) 340-9630 Fax: (514) 340-1926 Web site : http://www.vietnam.ca E-mail : cdvietnam@hotmail.com Văn phòng mở cửa 6 ngày trong tuần (nghỉ chủ nhật)


Lá ThÜ Tòa Soån

C

ách đây vài tuần, ông Đào Bá Ngọc, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia mời tôi tham gia vào tờ báo Quốc Gia với trách vụ phụ tá chủ bút. Mặc dù có những lời khuyên từ bạn bè: nên cân nhắc trước khi lấy quyết định. Nhưng tôi tự nhủ muốn dấn thân đóng góp mà điều gì cũng ngại, cũng quá đắn đo thì sẽ chẳng làm được gì cả cho nên tôi đã nhanh chóng nhận lời. Thật ra, quyết định này của tôi cũng là để thay lời cảm tạ chân thành đến vị chủ bút đương nhiệm và ban biên tập đã hy sinh thời gian cho tờ báo từ nhiều năm qua. Ngoài ra,theo thiển ý, hơn lúc nào hết Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cần phải nuôi dưỡng những tờ báo với lập trường quốc gia rõ rệt hầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ cho Việt Nam. Từ nhiều năm nay, với Nghị Quyết 36, CSVN luôn tìm cách xâm nhập vào CĐNVHN dưới mọi hình thức: cài người gây mâu thuẫn, chia rë cộng đồng người Việt hải ngoại, đẩy mạnh hình thức giao lưu văn hóa một chiều. Giao lưu và một chiều là hai từ mâu thuẫn, không thể ở bên cạnh nhau, nhưng sự đồng hiện hữu của hai danh từ này lại rất thích nghi cho đường lối gian xảo của CSVN. Họ hô hào c° võ giao lưu nhưng luôn tìm cách đưa văn hoá Cộng Nô vào cộng đồng chúng ta và bưng bít ngăn chận những sản phẩm văn hóa từ hải ngoại về quốc nội. Âm mưu xâm lăng văn hóa của Cộng Sản Việt Nam sẽ gây nhiều hậu quả nguy hại khôn lường, lịch sử sẽ bị bóp méo do bản chất dối trá cố hữu của người Cộng Sản, và do thế những thế hệ tiếp nối của người Việt tỵ nạn dễ dàng rơi vào bẫy hoà hợp, hoà giải với một bè lũ bán nước CSVN. Lý t ưởng đấu tranh cho một Vi ệt Nam thật sự độc lập và dân chủ sẽ phôi phai, người việt hải ngoại sẽ có nguy cơ muôn đời sống cảnh lưu vong vì t ổ quốc đã rơi vào tay Tàu Cộng Chúng ta cần luôn cảnh giác, không nhân nhượng bất kỳ thủ đoạn gian xảo nào của CSVN. Từ tháng tám năm nay, tại Montreal xuất hiện một tờ tuần báo mới. Tôi đọc số báo ra ngày 09/09/2011, và đã rất ngạc nhiên vì báo khá dầy: 50 trang với nhiều mầu sắc nơi hai trang bìa chứng tỏ sự thoải mái tài chánh, đây là điểm hiếm có ở một tờ báo mới chào đời. Càng đọc thì tôi càng có cảm giác mình đang đọc tờ báo của “Đảng” với những từ dùng đặc thù Cộng Sản như: trải nghiệm, cảng biển, cảnh báo, căn hộ, bóng đá, v.v.. với rất nhiều tin tức mang tính cách quảng bá thương mại, giải trí cho Việt Nam bên kia bức màn sắt, hoàn toàn không có một mẫu tin ngắn dù chỉ vài dòng về công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do cho quê nhà. Tôi cũng chỉ biết nhủ thầm: thật đáng tiếc, một tờ báo được trình bày thật chuyên nghiệp nhưng lại không mang lý tưởng đấu tranh nhất là trong giai đoạn hiện tại. Theo tôi, một tờ báo mang chức nghiệp thông tin, mà lại đứng bên lề những sinh hoạt chính trị của người Việt trong và ngoài nước thì chỉ sánh như một bức tranh không hồn. Nhưng Canada là xứ dân chủ, người điều hành tờ báo có toàn quyền định đoạt hướng đi của tờ báo, nếu chúng ta thấy chủ trương của họ không phù hợp với mình thì không nên mất thì giờ đọc và quảng bá làm gì. Đã nhủ lòng như thế , nhưng trong thâm tâm tôi vẫn vương vấn nhiều câu hỏi về lý do hiện diện của tờ báo này. Một sự kiện gần đây đã gây thêm sư hoang mang, xin được chia xẻ cùng quý độc giả. Anh Lê Minh Thịnh đã gửi đến tờ tuần báo này bài phóng sự anh thuật lại buổi nói chuyện 4/9 QuÓc Gia 3


vừa qua tại Montréal về sinh hoạt của CAMSA do TS Nguyễn Đình Thắng, TS Lê Duy Cấn điều hành. Trong những tấm hình được in lên tờ báo, lá cờ quốc gia đã biến mất. Khi hỏi chủ bút tờ tuần báo này thì họ đã trả lời anh Lê Minh Thịnh vì họ còn người thân tại VN nên đã quyết định cắt bỏ lá cờ VNCH ra khỏi hình, họ không treo cờ bên nào cả. Đúng là ý kiến một người trung lập, “không phe đảng, không thiên vị”, thật rõ rệt. Câu trả lời gây nhiều ray rứt nơi tôi. Bao câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng và nhất là một nỗi buồn rộng lớn bao phủ. Chúng ta đã thoát ra khỏi chế độ đôc tài, chúng ta đã thoát khỏi ách Cộng Sản, và cách chúng cả nửa vòng đại dương, tại sao chúng ta vẫn còn sợ hãi? Thật sự là nỗi sợ hãi, hay còn một lý do, một uẩn khúc nào mà tôi chưa rõ. Như đã thưa, trong tôi cả một nỗi buồn và sự thất vọng tột cùng lan tỏa. Ôi thương quá Việt Nam, thương quá một dân tộc bị đoạ đầy đã bao nhiêu năm qua, thật đau lòng cho một đất nước đang trong cơn nguy biến diệt vong bởi Trung Cộng dưới sự đồng lõa của đảng CSVN. Khi những người Việt sống tại đất nước tự do thờ ơ trước hiểm họa mất nước thì chúng ta còn nuôi hy vọng gì vào ngày mai tươi sáng của quê hương? Trước một tờ tuần báo với những bài vở, danh từ sặc mùi văn hoá Việt Cộng và với một chủ trương loại trừ lá cờ biểu tượng lý tưởng Tự Do của chúng ta ra khỏi khuôn khổ tờ báo, mỗi cá nhân, mỗi hội đoàn chúng ta phải phản ứng ra sao? Câu hỏi đã được đưa ra, rất mong được sự góp ý của quý vị độc giả. Con đường dẫn đến dân chủ, tự do, độc lập cho Việt Nam còn xa vời quá với những nỗi sợ hãi hay sự dửng dưng của đồng bào hải ngoại.

AI MUA NНC, TÔI (TR†NG) BÁN NܧC CHO:

Hình: REUTERS

Tin gi© chót: Theo tin BBC, Tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chuyến viếng thăm Trung quốc trong 5 ngày. CÛng theo Çài này, Tân Hoa Xã cûa Trung C¶ng cho bi‰t: “chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đưa ra một đề nghị hợp tác 5 điểm và ông Trọng hoàn toàn đồng ý với những đề nghị này. Không có chi tiết nào được công bố.” Låi m¶t ki‹u công hàm Phåm Væn ñÒng hay thoä thuÆn bán biên gi§i, häi Çäo cho quan thÀy trܧc Çây mà ngÜ©i dân không hŠ hay bi‰t!! QuÓc Gia 4


TIN TH‰ GI§I * Steve Jobs dồng sáng lập Apple Steve Jobs qua đời

Apple đã mất đi một tài năng xuất chúng Cha đẻ của các sản phẩm máy tính iMac, máy nghe nhạc số iPod, điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad đồng thời là một trong hai sáng lập viên công ty Apple, Steve Jobs đã qua đời chỉ một ngày sau khi Apple cho ra mắt mẫu iPhone 4S mới nhất vì bệnh ung thư ở tuổi 56. Chủ tịch Microsoft Bill Gates nói “ ảnh hưởng sâu rộng” của Jobs sẽ còn tiếp tục “lan toả đến nhiều thế hệ tương lai”. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ sự kính trọng: “Michelle và tôi rất đau buồn khi biết tin Steve Jobs qua đời. Steve là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất nước Mỹ, ông ấy có đủ dũng khí để suy nghĩ một cách khác biệt, đủ mạnh mẽ để tin rằng mình có thể thay đổi thế giới, và đủ tài năng để thực hiện điều đó”. Thị

trưởng New York Michael Bloomberg cho biết: “Nước Mỹ đã mất đi một thiên tài người sẽ được nhớ đến cùng với Einstein và Edison, người mà nhũng ý tưởng của ông sẽ định hình thế giới trong nhiều thế hệ tiếp theo.” Trong cuộc sống riêng, ông là người rất quý trọng gia đình. Bên ngoài trụ sở Apple người ta treo cờ rũ trong khi những người hâm mộ ông đã thức trắng đêm và để lại những lời chia buồn bên ngoài các cửa hàng của Apple trên khắp thế giới. Thế giới có 3 trái táo: một của Adams, một của Newton và nay thêm một trái táo của Steve Jobs. * Hoa Kỳ gởi ‘thông điệp mạnh mẽ ‘ tới Iran về âm mưu khủng bố Çåi sÙ Arabie Seoudite trên ÇÃt MÏ Ngoại trưởng MÏ bà Hillary Clinton nói Hoa Kỳ sẽ “tìm cách cô lập Iran hơn nữa” sau khi Tehran bị tố cáo dính líu âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê-út tại Washington. Bộ Tư Pháp Hoa Kÿ đã tÓ cáo hai người đàn ông, kể cả một ngÜ©i Mỹ gÓc Iran, trong một âm mưu tinh vi mà Iran nói họ không chịu trách nhiệm. ñây là lần đầu tiên Iran bị cáo buộc có liên hệ với một âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ Hoa Kÿ. Theo tài liệu tÜ pháp, một công dân Mỹ gÓc Iran, có tên là Manssor Arbabsiar, đã tiếp xúc với một người cung cấp tin tức cho chính phủ Mỹ ở Texas,

QuÓc Gia 5


vì lÀm tܪng ông này là Çåi diŒn m¶t bæng Çäng ma túy Mexico. Arbabsiar đề nghị trả cho băng đảng ma túy Mexico 1,5 triệu đôla để giết đại sứ Adel alJubeir của Arabie Seoudit bằng cách cài một quả bom tại một nhà hàng ở thủ đô Washington, và đã trả món tiền đặt cọc lên tới 100,000 đôla. Arbabsiar bị bắt giữ hồi cuối tháng trước. Tin cho hay ông này đã thú nhận vai trò của mình trong âm mưu đó. Bản cáo trạng của Mỹ nói rằng Arbabsiar đồng lõa với ông Gholam Shakuri, một giới chức ở Iran của Lực lượng Quds, là một đơn vị tinh nhuệ của Vệ Binh Cách Mạng Iran. (theo VOA) * Nga, Tàu phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria Nghị quyết lên án cuộc đàn áp của chính phủ ở Syria và kêu gọi lập tức chấm dứt tình trạng bạo lực do châu Âu soạn thảo trình lên Hội đồng Bảo an LHQ, đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết,. Dự thảo nhận được 9 phiếu ủng hộ /15, nhưng có bốn quốc gia bỏ phiếu trắng là Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Li băng.

Thập Tự Quốc tế nói Sirte đang trong tình trạng tuyệt vọng, cần nước uống, các dụng cụ để giữ vệ sinh và lương thực, đặc biệt là thức ăn cho trẻ con. Các chiến đấu cơ NATO tiếp tục tấn công dữ dội Sirte đánh trúng một trạm radar, một kho chứa đạn dược và nhiều mục tiêu khác. Quân đội chính phủ lâm thời Libya quyết đứt điểm Sirte. Gadhafi hiện đang ở đâu đến giờ cũng không ai biết. Có tin đồn ông ta đang ở gần biên giới Algeria. Trong khi đó, Giới lãnh đạo lâm thời tại Libya cho hay họ đã phát hiện một mồ chôn tập thể, được cho là chứa hài cốt của 1.270 tù nhân bị các lực lượng an ninh của ông Moammar Gadhafi sát hại trong vụ thảm sát khét tiếng năm 1996.

* Quân đội Mỹ tố cáo Pakistan hỗ trợ khủng bố ở Afghanistan Ðô đốc Michael Mullen Chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ, trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, tố cáo Pakistan hậu thuẫn các cuộc tấn công vào những cơ sở của Mỹ ở * Các nhóm đối lập Syria thành lập Hội đồng Afghanistan. Ông nói: mạng lưới Haqqani vốn có Quốc gia để lật đổ ông Assad liên hệ với al-Qaida, đã hành động với sự ủng hộ Các nhóm đối lập Syria đã thành lập một hội đồng của tình báo Pakistan ISI, lên kế họach và thực quốc gia nhắm lật đổ chính quyền của Tổng thống hiện cuộc tấn công vào Sứ quán Mỹ tại Kabul Bashar al-Assad. Ông Bourhan Ghalioun người cũng như đã yểm trợ Haqqani thực hiện cuộc tấn cầm đầu nhóm đối lập đã loan báo tin trên lúc công bằng xe bom trước đây vào căn cứ của NATO kết thúc một cuộc họp của những nhà bất đồng tại tại Wardak miền trung Afghanistan làm 77 binh sĩ thành phố Istanbul,Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng bác bỏ Mỹ bị thương. Chính phủ Islamabad đã bác bỏ sự can dự của ngoại quốc vào Syria nhưng ông kêu những cáo buộc này. gọi quốc tế giúp bảo vệ thường dân trong “cuộc chiến của chính phủ” nhắm vào họ. Chính phủ của * Nền ngoại giao thiếu văn hóa: xay xẩm sau khi TT Assad vẫn sử dụng lực lượng quân sự đàn áp xỉn các vụ biểu tình ôn hòa từ 7 tháng nay đòi chấm Một nhà ngoại giao Trung Quốc, ông Sha Zukang, dứt sự cai trị độc tài đã kéo dài 11 năm của TT 62 tuổi (hiện là phụ tá tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Assad. đặc trách kinh tế và xã hội), trong một buổi tiệc quá xỉn và nói năng lung tung. Sha Zukang nói với * Tình hình Libya Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon “Tôi biết ông không Các vụ giao tranh trong nhiều tuần qua giữa lực thích tôi, ông tổng thư ký, được thôi, mà tôi cũng lượng chính phủ lâm thời Libya và quân đội trung đâu có ưa ông đâu!”. Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon thành với ông Gadhafi vẫn tiếp diễn ác liệt, gần chỉ biết lắc đầu.. Sau đó Zukang sà vào ông Bob thị trấn Sirte của Libya, nơi thường dân đang tìm Orr, một viên chức Liên Hiệp Quốc người Mỹ, và cách chạy lánh nạn. Lực lượng chính phủ lâm nói: “Tôi không ưa ông này luôn. Ông là người Mỹ, thời Libya Çã vào trung tâm thành phÓ. Sirte là và tôi thật sự không thích người Mỹ. Hôm sau, tỉnh quê nhà của Moammar Gadhafi, tổng thống đào lại, Zukang xin gặp Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon và tẩu của Libya và là một trong những thành trì “xin lỗi thật sự”. Không biết Sha Zukang có xin lỗi còn lại của phe trung thành với ông ta. Hội Hồng nhà ngoại giao Mỹ hay không. QuÓc Gia 6


* Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố 11/9 Ngày 11/9/2011, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush đã dự lễ tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 ngay tại địa điểm của Trung tâm Thương mại Thế giới. Với những nghi thức trọng thể, và an ninh tối đa, Hoa Kỳ tưởng niệm 10 năm ngày xảy ra các cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 khiến gần 3 ngàn người thiệt mạng. Các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại các địa điểm từng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố như New York, Ngũ Giác Đài, và Shanksville, bang Pennsylvania.

* Trung Quốc phóng phi thuyền Trung Quốc vừa phóng lên không gian một phi thuyền không người lái, xem như bước đầu của kế hoạch xây dựng một trạm không gian của họ . Mô đun nặng 8,5 tấn có tên Thiên Cung 1 đã được phóng đi từ một địa điểm ở sa mạc Gobi bằng hỏa tiễn Trường Chinh. Nhưng, mừng thành tích không gian, Trung Quốc đã phát nhầm bài ca yêu nước Mỹ! “America the Beautiful- Nước Mỹ tươi đẹp” trong chương trình phát hình trực tiếp vụ phóng phi thuyền không gian mới nhất. Trong bản nhạc này có câu: “Hoa Kỳ! Hoa Kỳ! Xin Thượng Đế ban phước lành cho đất * Tổng thống Chirac và cáo buộc “20 triệu đôla” nước này”. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và cựu Thủ * Ấn Độ bắn thử thành công hỏa ti ễn có th ể mang đầu tướng Dominique de Villepin, người đang nuôi hy đạn nguyên tử vọng trở thành tổng thống, được xem là đối thủ Hôm 26/09/2011, Ấn Độ thông báo đã bắn thử trung hữu nặng ký của Tổng thống Nicolas Sarkozy, thành công loại tên lửa tầm ngắn địa đối địa Prithvi- bị luật sư Robert Bourgi tố cáo nhận 20 triệu đôla II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong khuôn từ các nhà lãnh đạo Châu Phi, một phần để tài trợ khổ chương trình phát triển sức mạnh quân sự răn cho vận động bầu cử. Ông Chirac đang bị xử vắng đe nhằm đối phó với việc Trung Quốc và Pakistan mặt về tội sử dụng sai trái kinh phí của đảng. Một đều có vũ khí nguyên tử. Ấn Độ đã từng nhiều lần báo cáo y tế nói ông không đủ sức khỏe để tham bắn thử loại hỏa tiễn này. Ngày 24/09 trước đây, dự tòa và cũng bị mất trí nhớ. Hai ông Chrac và Ấn Độ cũng đã bắn thử thành công tên lửa tầm Villepin cũng đang kiện lại luật sư Robert Bourgi. trung địa đối địa Shourya. * Quốc hội Đức thông qua quỹ cứu trợ EU * Cu ộc chi ến chống khủng bố: Anwar al-Awlaki công Thủ tướng Đức Angela Merkel được hậu thuẫn dân Mỹ, lãnh tụ cao cấp al-Qaeda bị giết ở Yemen và mạnh hơn so với dự kiến: 523 dân biểu tại Haji Mali Khan, một lãnh đạo cao cấp của mạng lưới Bundestag đã thông qua dự luật thêm quyền hạn Haqqani, đã bị bắt tại Afghanistan. cho quỹ cứu trợ tài chính của EU, với 85 phiếu Các máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã thực chống và 3 phiếu trắng trong tổng số 620 ghế với hiện một vụ tấn công giết chết Anwar al-Awlaki chín dân biểu vắng mặt. Nhiều người Đức phản cùng một số kẻ đồng hành tại Khashef thuộc Jawf, đối cam kết đóng góp nhiều tiền hơn để hỗ trợ cho cách phía đông thủ đô Sanaa 140km. Tổng thống các thành viên khu vực châu Âu đang gặp khó Hoa Kỳ Barack Obama nói cái chết của lãnh tụ khăn như Hy Lạp. Các cuộc biểu tình đã xảy ra ở cao cấp của al-Qaeda, Anwar al-Awlaki tại Yemen Athens, nơi đại diện quốc tế tới đàm phán về quỹ là một “cú đánh lớn” nhắm vào tổ chức này. Đồng cứu trợ qui mô hơn. Là nền kinh tế lớn nhất châu thời Haji Mali Khan một lãnh đạo cao cấp của Âu, khoản mà Đức cam kết tài trợ sẽ tăng từ 123 tỷ mạng lưới Haqqani, đã bị bắt tại Afghanistan euro lên 211 tỷ euro. cùng các nhân vật quan trọng khác của Haqqani là Jalaluddin Haqqani và các con trai ông ta, Siraj và * Mỹ nâng cấp F-16 cho Đài Loan Badruddin,vốn bị quy trách nhiệm về một số cuộc Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước việc Hoa Kỳ cho tấn công tại Afghanistan trong thời gian gần đây và biết họ sẽ nâng cấp đội ngũ phi cơ chiến đấu F-16 bị cáo buộc là có những mối liên hệ với Pakistan. hiện hành của Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân tuyên bố hợp đồng QuÓc Gia 7


trị giá 5,85 tỉ đôla sẽ làm suy yếu mối quan hệ song phương, bao gồm hợp tác quân sự và an ninh giữa hai nước, đồng thời ông triệu tập ông Gary Locke, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tới để phản đối thỏa thuận này. * Thế liên hoàn Mỹ - Úc - Ấn - Nhật chống Trung Quốc Hoa Kỳ và Úc sẽ tăng cường đáng kể quan hệ quân sự. Các ngoại trưởng lẫn bộ trưởng quốc phòng hai nước đã hội kiến tại San Francisco để đúc kết nhiều thỏa thuận quan trọng về quốc phòng, một bước tiến lớn nhất trong quan hệ quân sự Mỹ Úc từ 30 năm nay. Các thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Mỹ tự do tiếp cận các căn cứ tại Úc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm ngoái cũng đã cam kết sẽ chuyển thêm lực lượng qua khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả việc cùng với Úc chia sẻ quyền sử dụng các hải cảng và căn cứ. Ấn Độ và Mỹ cũng gấp rút thành lập một cơ chế đối thoại an ninh tay ba bao gồm cả Nhật Bản. Một thế liên hoàn đang dần hình thành để đối phó với tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. * Giải Nobel 2011 Giải Nobel Y học năm nay đã về tay các Giáo sư Jules Hofmann, 70 tuổi, người Pháp sinh quán tại Luxembourg, giáo sư Mỹ Bruce Beutler 55 tuổi và giáo sư người Canada Ralph Steinman 68 tuổi.. Phát minh của ba nhà khoa học được đánh giá là có giá trị « cách mạng ». Jules Hoffmann, nguyên Giám đốc nghiên cứu Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp tại Strasbourg và giáo sư Mỹ Bruce Butler ở La Jolla chia nhau phân nửa phần thưởng. Bác sĩ Ralph Steinman người Canada, giáo sư miễn dịch học đại học Rockerfeller New York nhận nửa giải thưởng cao quý này. Tuy nhiên, ông Ralph Steinman lại qua đời cách đây ba hôm vì bệnh ung thư. Giáo sư bác sĩ Jules Hoffmann, năm 1996, phát hiện cách ruồi giấm tự vệ chống nhiễm trùng. Hai năm sau, tiến sĩ Bruce Beutler khám phá ra cách thức đề kháng của ruồi giấm và động vật có vú. Bác sĩ Ralph Steiman tìm ra «tế bào hình sao» kích hoạt hệ thống miễn dịch. Giải Nobel Vật lý 2011 được trao cho 3 nhà vật lý thiên văn Mỹ: Saul Perlmutter và Adam Riess,

cùng với nhà khoa học Brian Schmidt, mang hai quốc tịch Mỹ-Úc. Ba người này đã có công “phát hiện sự giãn nở với tốc độ đang tăng nhanh của vũ trụ”. Nobel Văn học 2011 được trao cho nhà thơ Thụy Điển Tomas Tranströmer nhờ ông đưa vào thi ca những « hình ảnh cô đọng và trong sáng để đưa độc giả về với thực tế ».Xuất thân là một nhà tâm lý học, Transtromer luôn tìm tòi những mối liên hệ mật thiết giữa cái « nội tâm thầm kín với thế giới bên ngoài» để đưa vào thi ca. Những bài thơ của ông tràn ngập những hình ảnh, ẩn dụ mà tất cả đều rất bình dị: đó là những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày, của con người và thiên nhiên. Khoa học gia Daniel Shechtman người Israel đoạt giải Nobel Hóa học vì khám phá ra chất các chất tựa như tinh thể gọi là ‘quasicrystal’. Khám phá của ông Shechtman đã thay đổi cách thức các nhà hóa học nhận thức về các vật thể rắn. Shechtman chứng minh rằng các nguyên tử trong một tinh thể có thể được ép theo một mô hình không thể lập đi lập lại, ngược lại với lối suy nghĩ trước đây. Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho ba người phụ nữ, vì tranh đấu cho quyền phụ nữ. ñó là Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động người Liberia Leymah Gbowee và bà Tawakkul Karman từ Yemen được vinh danh. Ủy ban Nobel Na Uy nói ba người phụ nữ đã có công “tranh đấu phi bạo lực vì an toàn của phụ nữ và quyền phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng hòa bình”. * Tin tặc Tàu Dân Biểu Mike Rogers, đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Michigan, Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ công khai chỉ trích đích danh Trung Quốc khi nói rằng chiến dịch “ăn cướp” tài sản trí tuệ của Trung Quốc, qua những cuộc tấn công tin tặc vào Hoa Kỳ và các nước Tây Phương, đang ở mức độ không thể tha thứ được và gây nguy hại đến an ninh quốc gia. ..Hoa Kỳ và các nước đồng minh cần phải đối chất với Trung Quốc, vì nước này đang dấy lên “một cuộc chiến mậu dịch ồ ạt chống lại tất cả chúng ta,” và kết quả đưa đến một sự chuyển tiếp những bí mật quân sự lẫn kỹ thuật, từ phương Tây sang Trung Quốc, một tiến trình chậm chạp nhưng tai hại. Ông nói thêm: “Có nhiều công ty cũng bị tấn công tin tặc nhưng quyết định giữ

QuÓc Gia 8


im lặng trước báo chí vì e nói ra sẽ khuyến khích Trung Quốc tiếp tục tấn công thêm nữa.” Dân Biểu Dutch Ruppersberger thuộc tiểu bang Maryland cũng cho biết: tình báo tin tặc “đánh cắp các hồ sơ quốc phòng quan trọng,” trong đó có chi tiết về các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, hệ thống phi đạn và máy bay không người lái.”. Nhận xét của DB Rogers được đưa ra tại một ủy ban điều trần về an ninh mạng, trong khi Cty General Electric quyết định chuyển các kỹ thuật và sản xuất sang Trung Quốc, để cùng hợp tác với công ty chuyên về khoa học điện tử hàng không (avionics) do nhà nước TQ quản lý. Tư bản Mỹ đang bán nước cho Tàu !!

Trong bức thư đề ngày 4/10/2011, gởi thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, 10 tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo, Phóng viên không biên giới, Văn bút Quốc tế, ... đã kêu gọi CSVN trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.

* Đầu tư trực tiếp của ngoại quốc vào VN giảm 28% Tính đến tháng Chín 2011, cam kết đầu tư trực tiếp (FDI) của ngoại quốc vào Việt Nam đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, 2010. Lạm phát và tỷ giá đồng tiền Việt Nam được xem là nguyên nhân chính. Trong 9 tháng đầu năm nay, FDI đạt mức 9,9 tỷ đô la, chỉ bằng 72% so với 9 tháng đầu năm qua. Tỷ lệ lạm phát lạm phát Việt Nam nhanh nhất * Ông n¶i båo chúa, cháu n¶i chÎu chÖi: Cháu châu Á (hơn 22% trong tháng 9) và tiền đồng bất nội Kim Jong-Il cũng chơi Facebook ổn định. Có nơi chỉ dùng đồng tiền này để làm vé Trang Facebook được cho là thuộc về cháu nội của giữ xe. lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il đang gây xôn xao dư luận tại Nam Hàn. Truyền thông Hàn Quốc hôm thứ Bảy tuần trước phát hiện các trang Facebook * Ấn Độ khẳng định hợp tác với Việt Nam tại Biển Đông được cho là thuộc về Kim Han-sol, con ông Kim Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố Jong-nam, người con trai cả của lãnh tụ Kim New Delhi sẽ kiên quyết thực hiện kế hoạch hợp Jong-il. Theo tin báo chí thì những đăng tải trên tác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông và khẳng Facebook để lộ cho thấy chủ nhân là một thanh định ý kiến phản đối của Trung Quốc là “không có niên ưa thích bộ phim “Love Actually” và còn nói cơ sở pháp lý”. Ông yêu cầu Trung Quốc từ bỏ việc rằng ủng hộ cho dân chủ. Những bức ảnh chụp cho cố ngăn cản công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh thấy Kim Han-sol có mái tóc nhuộm màu vàng và Ltd (OVL) hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại hai lô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của ăn mặc rất có gu. HÆu quä là cÆu Ãm Çã bÎ bác ÇÖn Việt Nam tại Biển Đông. Trước đó, phát ngôn viên du h†c HongKong. (rích tin VOA) Bộ Ngoại giao CSVN Lương Thanh Nghị cũng bác bỏ việc Trung Quốc phản đối Ấn Độ hợp tác TIN VIỆT NAM với Việt Nam thăm dò dầu khí tại Lô 127, Lô 128 thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. * Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng * Công chúng bất bình trước dự án Tượng đài Ông Phạm Minh Hoàng quốc tịch Pháp-Việt, tức “Mẹ Việt Nam anh hùng” blogger Phan Kiến Quốc, giảng viên trường Đại Kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm “Mẹ Việt Nam học Bách khoa Thành Hồ đã bị kết án 3 năm tù anh hùng” tại khu vực núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, và 3 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm ngày Quảng Nam gây bất bình trong công luận khi kinh 10/8/2011, với tội danh « Hoạt động nhằm lật đổ phí loan báo nay tăng cao gấp 5 lần so với mức chính quyền nhân dân ». Ông đã kháng cáo. Phạm dự tính ban đầu. CSVN cho biết đây sẽ là “tượng Minh Hoàng là một blogger nổi tiếng, chuyên viết đài lớn nhất nước và lớn nhất Đông Nam Á” . bài về giáo dục, môi trường và bảo vệ chủ quyền Những người chỉ trích dự án cho rằng đáng xấu lãnh thổ trước tham vọng của Trung Quốc. Ông hổ khi xây dựng một công trình vinh danh tốn kém cũng đòi ngưng dự án khai thác bauxite ở Tây hàng chục triệu đô la trong lúc nhiều “bà mẹ anh Nguyên và đã từng tham gia các cuộc hội thảo về hùng” đang chịu cảnh neo đơn, nghèo túng. Thay Hoàng Sa - Trường Sa. vào đó, họ đề nghị nên dùng số tiền này để chăm QuÓc Gia 9


sóc, hỗ trợ cho các bà “mẹ anh hùng” còn sống. Được biết mẫu “bà mẹ” này là một bà VC Quảng Ngãi. Hiện có khoảng 44.000 bà được tôn vinh là “mẹ Việt Nam anh hùng”, đa số đều già yếu và nghèo khó. “Công trình” này nếu được thực hiện, sẽ có nhiều cán bộ gộc bỏ túi bộn bạc. * “Chuyện lạ”: Ðích thân thủ tướng CSVN chỉ thị soạn thảo ‘Luật Biểu Tình’ Trong các nước tự do dân chủ, luật thường do các dân biểu, nghị sĩ soạn thảo với một ban chuyên viên cố vấn về luật. Z Ở Việt Nam, “Dự án Luật Biểu Tình” không do bộ nào đề xuất mà chính là do thủ tướng CSVN Nguy ễn Tấn Dũng đưa ra và giao cho …. Bộ Công An chuẩn bị. “Luật Biểu Tình” do “Bộ Công An” “chuẩn bị” thì chắc chắn sẽ chứa những điều khoản ràng buộc chặt chẽ để ai muốn xin phép biểu tình không có lợi cho nhà cầm quyền CS, sẽ không thể nào có đ ược giấy phép. Luật này chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của bạo quyền CS độc tài đảng trị, không phải để người dân hành sử quyền tự do phát biểu qui định trong cái gọi là “Hiến Pháp” CSVN. * Ông Trương Văn Sương đã chết sau khi bị bắt giam trở lại

vì đau ốm bệnh tật liên miên, ông được VC tạm tha về nhà một năm để chữa chạy. Đến ngày 19 tháng Tám ông Trương Văn Sương bị áp tải trở lại trại giam Nam Hà để tiếp tục thi hành án. Tại đây, ông đã qua đời  chỉ hai mươi lăm ngày sau khi trở lại vòng lao lý, hưởng thọ 68 tuổi. * Quan chức VC: Thứ trưởng Y tế CSVN bị tố khai man bằng cấp Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã ‘tự khai’ là có bằng tiến sỹ dược trong khi chỉ có chứng chỉ nghiên cứu của một trường đại học Thụy Điển. Cao Minh Quang bị tố giác đã ‘khai man’ rằng trong thời gian từ 1991 đến 1994, ông ta là nghiên cứu sinh của đại học Uppsala và đã bảo vệ luận án tiến sỹ dược tại đại học này. Thực ra, ông ta chỉ đạt chứng chỉ Licentiatexamen về nghiên cứu khoa học dược phẩm tự nhiên tại Đại học Uppsala và đây không phải là văn bằng. Ngoài việc mạo nhận có bằng tiến sỹ, Quang còn khai man ngày sinh là 1956 thay vì 1953. Trước đó Quang còn bị một công ty dược phẩm tố cáo đã ép họ cho vay một số tiền lớn và chỉ đạo thanh tra làm khó dễ họ. Cao Minh Quang không phải quan chức đầu tiên bị tố cáo gian dối học vị. Mới đây, Vũ Viết Ngoạn, tân chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cũng bị tố giác giả mạo khi tiểu sử khai có học vị tiến sỹ tài chính tại một trường đại học (dỏm) của Hoa Kỳ.

* Trả thù bẩn: HN sẽ lấy một phần nhà của Cù Huy Hà Vũ? Bạo quyền Hà Nội muốn lấy lại một phần ngôi nhà hiện nay từ gia đình ông Cù Huy Hà Vũ để lập nhà lưu niệm cố thi nô Xuân Diệu, theo quyết định ra từ đầu tháng Chín năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên quyết định này chỉ được thông báo cho bà Nguyễn Thị Dương Hà, NgÜ©i tù bÃt khuÃt TrÜÖng Væn SÜÖng vợ của ông Cù Huy Hà Vũ, cách đó vài hôm. Bà Ông Trương Văn Sương, cựu sĩ quan miền Nam, Dương Hà đã có đơn khiếu nại quyết định mà bà bị bắt năm 1984, bị CSVN truy tố tội phản động nói có từ trước khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt hai vì cấu kết với một Việt kiều Pháp là Trần Văn Bá tháng và “xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của để chống phá “chính quyền cách mạng  Việt Nam”. ông Cù Huy Hà Vũ”. Sau đó ông Trấn Văn Bá bị tử hình, ông Trương Văn Sương lãnh án chung thân và bị giam tại trại * Bệnh Do Virus Tay-chân-miệng Gây Ra Ở Nam Hà miền Bắc. Ngày 12 tháng Bảy 2010, Việt Nam nghiêm trọng QuÓc Gia 10


Bệnh do virus chân-tay-miệng gây ra ở Việt Nam trong thực tế khá nghiêm trọng. Nhiều gia đình có con em bị bệnh chỉ chờ khi chúng lâm vào tình trạng nguy kịch mới chịu đưa đến bệnh viện. Vì thế con số thống kê ghi trong các báo cáo có thể thiếu rất nhiều. Năm nay đã có trên 42.000 trẻ em mắc bệnh này, trong đó có 150 em đã tử vong. Ba phần tư các trường hợp tử vong là trẻ em từ ba tuổi trở xuống. Tuy dịch tay chân miệng đã xuất hiện tại 52 tỉnh thành, nhưng nhà cấm quyền CS vẫn ngần ngại chính thức công bố dịch bệnh truyền nhiễm này. Hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa căn bệnh này. * Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông Nhân cuộc hội thảo về đề tài “ Hai nền dân chủ trên biển: Vì một châu Á tốt đẹp hơn và an toàn hơn”, tổ chức tại New Dehli, cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ, nước đã có 3 hàng không mẫu hạm, thăm dò dầu khí ở Biển Đông và muốn tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo lời ông Abe, hai đồng minh Nhật Bản và Ấn Độ, phải hết sức để bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải và duy trì một châu Á ổn định và hai nước cũng cần làm việc chặt chẽ hơn với Mỹ để thực hiện các mục tiêu nói trên. * Bị cáo hối lộ Lê Đức Thúy ra tòa Một thương nhân người Anh, William Lowther (hay Bill Lowther), 71 tuổi, bị truy tố tội “âm mưu hối lộ” Lê Đức Thuý , cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước CS Việt Nam bằng cách chi trả học phí cho con trai ông ta là Lê Đức Minh tu nghiệp sau đại học tại Anh. Vụ án này sẽ được xét xử tại Tòa Thượng thẩm London đầu tháng 12/2011. Trong một vụ đột kích, khám xét khẩn cấp của SFO và cảnh sát Anh tại công ty Innovia Films nơi ông Lowther làm chủ, hồi tháng 10/2010, ba nhân viên của hãng này đã bị bắt giữ. SFO và cảnh sát Úc cáo buộc các chuyên viên của Securency hối lộ Lê Đức Thúy, khi ông này còn giữ chức thống đốc Ngân hàng nhà nước CSVN năm 2003, để ông Thúy cho công ty này dành được hợp đồng in tiền polymer. * Khánh thành Hội Việt (Cộng) - Mỹ (Trung

Tâm Hoa Kỳ) tại Thành Hồ Đại sứ Hoa Kỳ David Shear Çã khánh thành Trung Tâm Hoa Kỳ (tọa lạc tại lầu 8 Tòa nhà Diamnod Plaza số 34 Lê Duẩn, Quận 1 TP.HCM).Trực thuộc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, Trung Tâm này được trang bị các loại sách báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu trực tuyến và các tài liệu khác, để có thể cung cấp thông tin về Hoa Kỳ như văn hóa, lịch sử, chính trị cùng mọi chính sách về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, thương mại, xã hội, du học Hoa Kỳ, dạy tiếng Anh, v.v…. * Mỹ ngưng viện trợ CSVN tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á -Thái Bình Dương loan báo Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý ngưng tài trợ dự án 1 triệu đô la tài trợ tìm kiếm các binh sĩ Việt Nam bị mất tích trong cuộc chiến Việt Nam cho tới khi nào chính phủ Hà Nội chịu đưa các liệt sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 vào danh sách tìm kiếm. Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) cho biết Hà Nội không dùng khoản tiền trong dự án do Mỹ tài trợ này để tìm kiếm các liệt sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. * Điếc không sợ súng: CSVNnhờ Nhật Bản nghiên cứu phát triển nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 Ngày 28/09/2011 hợp đồng nghiên cứu khả thi đã được ký kết giữa tập đoàn Điện lực Việt Nam và công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản JAPC. Như vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch phát triển điện nguyên tử, bất chấp các mối lo ngại phát sinh sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Nhật Bản. Hợp đồng này trị giá 2 tỷ yen (hơn 26 triệu đô la); công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản sẽ phải hoàn thành công việc trong thời hạn 18 tháng, toàn bộ chi phí do chính quyền Nhật tài trợ. Nhà máy dự trù sẽ có 4 lò phản ứng, công suất tổng cộng 4.000 MW. Nhà máy Ninh Thuận 1 gồm 2 lò phản ứng, công suất 2.000 MW, trị giá hàng tỷ đô la trước đây đã được trao cho phía Nga xây dựng. Cả hai nước Nga và Nhật đã là nạn nhân thê thảm của nhà máy điện hạt nhân. Để trấn an dư luận trước mối đe dọa tiềm tàng từ các nhà máy điện hạt nhân sắp xây dựng, CSVN đã nhiều lần hứa hẹn

QuÓc Gia 11


đặt vấn đề an toàn làm ưu tiên hàng đầu.

suốt sự nghiệp lúc nào bà cũng bày tỏ một sự cống hiến vượt bực phục vụ công chúng,” “Tôi rất hân hạnh được đề cử bà vào Tòa Kháng Án Liên Bang và tôi tin bà sẽ phục vụ dân tộc Hoa Kỳ một cách công bằng và chính trực.”

* Thảm họa Bauxit bắt đầu: Cty TQ làm rò rỉ hóa chất ở Tân Rai Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ nhà thầu Trung Quốc làm rò rỉ hóa chất, gây ô nhiễm môi trường tại dự án chế biến bauxite Tân Rai, Lâm Đồng. Người dân tại đây đã phát hiện các dấu hiệu ô nhiễm hóa chất, như cá chết đồng loạt trong hồ chứa và nước giếng bị nhiễm xút nặng. Trong giải trình gửi lên thủ tướng CSVN ngày 03/10, TKV thừa nhận nồng độ pH trong nguồn nước ở quanh dự án Tân Rai tăng quá tiêu chuẩn cho phép và nói đây là lỗi của nhà thầu. Nhà thầu Trung Quốc khi cho công nhân pha xút ở nhà máy alumin đã không che chắn kỹ bao bì đựng hóa chất, khiến xút bị rò rỉ ra ngoài, theo nước mưa thẩm thấu xuống dưới đất. Tòa Kháng Án Liên Bang khu vực 9. có thẩm Mức độ thiệt hại chưa được xác định rõ. quyền trên mọi vụ kháng án từ các tòa liên bang trong khắp miền Tây nước Mỹ, bao gồm các TIN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM tiểu bang: California, Arizona, Nevada, Idaho, * Trẻ di tản tìm được mẹ sau hơn 30 năm Montana, Oregon, Washington, Alaska, Hawaii, và Ông Johnathan Freeman, một người Mỹ gốc Việt ở vùng quần đảo Northern Mariana Islands. California đã gặp lại mẹ lần đầu tiên kể từ khi rời Dân Biểu Loretta Sanchez phát biểu: Sài Gòn trong Chiến dịch Không vận Trẻ mồ côi “Chánh Án Jacqueline Nguyễn là một sự lựa chọn năm 1975. Lúc ấy ông mới 7 tuổi. Ông Freeman đúng đắn cho Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ, nói rằng mẹ ông nghĩ có thể ông và em gái đã chết khu vực số 9. Tôi vẫn tiếp tục kính phục thành tích khi một chiếc máy bay vận tải chở trẻ mồ côi Việt của bà trong vai trò là một công tố viên và thẩm Nam gặp nạn và vỡ tan tành. Tả lại cảm giác gặp phán liên bang.” “Tôi tin rằng với quá trình phục người đã sinh ra mình sau 32 năm, ông Freeman vụ pháp lý của Thẩm Phán Nguyễn, bà sẽ không ngừng tranh đấu cho sự công bằng và công lý xã nói: “Cảm giác cứ như là tôi chưa bao giờ rời xa mẹ cả. hội,” Ngay lập tức tôi trở lại thành cậu bé bảy tuổi và ở Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn bắt đầu làm thẩm trong vòng tay mẹ. Đó là điều thật tuyệt vời.” Ông phán liên bang từ năm 2009, cũng do Tổng Thống Obama đề cử và được Thượng Viện Hoa Kỳ phê đã tìm thấy mẹ nhờ vào mạng internet. chuẩn với số phiếu tuyệt đối 97-0. Thượng Nghị Sĩ Diane Feinstein, trong Ủy Ban * Thẩm phán Jacqueline Nguyễn được đề cử Tư Pháp Thượng Viện, cho biết bà “vui lòng” với vào tòa kháng án liên bang quyết định của Tổng Thống Obama. WASHINGTON D.C. - Thẩm Phán Jacqueline H. Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn là con một sĩ quan Nguyễn, người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm thẩm phán Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975 lúc 10 liên bang, đã được Tổng Thống Barack Obama đề tuổi bà cùng gia đình di tản qua Mỹ/. Bà tốt nghiệp cử vào tòa kháng án liên bang khu vực 9. cử nhân đại học Occidental College và luật khoa Tổng Thống Obama nói trong một bản thông cáo đại học UCLA. của Tòa Bạch Ốc: “Thẩm Phán Nguyễn là một nhà tiên phong, trong QuÓc Gia 12


Tường trình buổi

DẠ TIỆC YỂM TRỢ BÁO QUỐC GIA & RA MẮT SÁCH CHỦ NHẬT 18-09-2011 .

T

ờ nguyệt san Quốc Gia là cơ quan thông tin - chào mừng quan khách và cảm ơn tất cả quí vị hiện nghị luận – văn học của Cộng Đồng Người diện hôm nay. Việt Quốc Gia vùng Montréal. Theo những bước thăng trầm của các nhiệm kỳ Ban Chấp hành Cộng Đồng, tờ Quốc Gia vượt mọi khó khăn, vững mạnh tiến bước cho đến ngày nay. Lập trường dứt khoát, tôn chỉ rõ ràng, tờ báo Quốc Gia nguyện sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin rộng rãi để giúp đồng bào hội nhập và theo kịp đà phát triển về văn hoá, kinh tế, chánh trị của Québec và Canada, nơi quê hương thứ hai yên lành đã cưu mang chúng ta. Cơ quan ngôn luận của Cộng Đồng NVQG luôn hậu thuÅn và cổ động những sinh hoạt nêu cao Chánh nghĩa Quốc Gia của tập thể người Việt tỵ B.S Đào Bá Ngọc, Chủ tịch BCH Cộng Đồng nạn cộng sản nhứt là trong giới tuổi trẻ. Như chúng chào mừng quan khách ta đã biết, trong những năm gấn đây, Trung cộng đã lộ bộ mặt đế quốc lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, Trong lãnh vực văn học, việc bảo vệ tiếng tìm cách thiết lập một cơ chế “chư hầu” cho thời Việt là một việc hệ trọng không kém việc giữ gìn nay tại Việt Nam. Để chống lại cộng sản VN độc giang sơn bờ cõi. Từ trước đến nay tờ báo Quốc tài, chống đại hoạ Bắc thuộc (lưỡi bò Trung cộng), Gia tiến mạnh là nhờ sự ủng hộ tinh thần, công sức người Việt Nam chúng ta phải đấu tranh trong cả về mặt tài chánh của nhiều thân h»u, nhiều nhà nhiều lãnh vực : hảo tâm, nhứt là các bạn trẻ thiện nguyện, nhận “Tuổi trẻ vung gươm quyết vẽ lại bức dư đồ, phụ trách từ việc biên tập, lo quảng cáo đến việc Giữ lại cõi bờ giang sơn Đại Việt, phát hành tờ báo. Với sự đóng góp dồi dào và nồng Ta phải kiên cường và đoàn kết nhiệt quí báu đó, tờ Quốc gia sẽ tiến mạnh và đáp Để mở nền muôn thuở thái bình ứng đúng với nguyện vọng của Cộng đồng người để rửa nỗi nghìn thu hổ thẹn”. Việt chúng ta. BNĐC B.S Ngọc cho biết Cộng Đông Nguời Việt Muốn cho tiếng nói đấu tranh của Cộng Quốc Gia (CĐNVQG) vùng Montréal được thành Đồng được mạnh thì tờ báo Quốc Gia phải phát lập năm 1976 với danh xưng là Hội Việt Kiều triển mạnh, nhưng việc khó khăn trước mắt gặp Canada, vùng Montréal. Tiếng nói của Hội lúc bấy phải thường vì vấn đề tài chánh. Nên BCH Cộng giờ có truyền thanh, truyền hình phát ra mỗi tuần Đồng có sáng kiến tổ chức vào ngày Chủ Nhật 18- một lần, cơ quan ngôn luận thì có Bản Tin của Hội 9-2011 buổi DẠ TIỆC YỄM TRỢ BÁO QUỐC (1977) được phát hành mỗi tháng, đến năm 1979 GIA & RA MẮT SÁCH. cơ quan ngôn luận chính thức là tờ “Đuốc Thiêng” Sau phần nghi thức trang nghiêm chào đã thay thế Bản Tin và ra mắt hội viên theo định Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam Công Hoà, Bác sĩ kỳ. Sau hai lần cải tiến, cơ quan ngôn luận nầy mở Đào Bá Ngọc, chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng rộng vững chắc hơn, để chào mừng Đại Hội thường QuÓc Gia 13


niên năm 1988 , Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada, vùng Montréal tiến thêm một bước với sự chánh thức phát hành tờ nguyệt san QUỐC GIA cho đến ngày nay. Tờ báo Quốc Gia là cơ quan ngôn luận chánh thức của Cộng Đồng NVQG, một tập thể người Việt tỵ nạn chánh trị hiện đang sinh sống tại Montréal. Trong hoàn cảnh chúng ta, những người Việt ly hương một mặt nhanh chóng hội nhập với xã hội mới, làm việc tích cực đóng góp vào cuộc sống trong khung cảnh mới văn minh tiến bộ hơn, mặt khác cũng không thể quên quê hương đất nước và văn hoá cổ truyền. Chúng ta luôn luôn đứng vào hàng ngũ những tổ chức đấu tranh dành lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc và độc lập cho quốc gia. Nguyệt san Quốc Gia với chủ trương rõ ràng, lập trường dứt khoát, nguyện sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin, nghị luận ,văn học và là tiếng nói thân hữu giữa Ban Chấp hàng Cộng Đồng với tất cả đồng bào, đống hương và các đoàn thể bạn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, cần phát triển mạnh hơn theo kịp thời thế, tờ Quốc Gia chúng ta cần tăng cường từ biên tập tới tài chánh. Từ trước đến nay, chúng tôi đã nhờ những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, số đông thân hữu đã yểm trợ vật chất cũng như tinh thần cho những sinh hoạt của Cộng Đồng, nhất là các bạn trẻ nhận phụ trách từ trị sự, biên tập, nhận quảng cáo tới việc phát hành báo Quốc Gia.

Tiếp theo chương trình, Bác sĩ Trần Mộng Lâm, chủ bút báo Quốc Gia, một người làm việc rất tích cực nhưng tánh tình và nói năng rất khiêm tốn đã cùng với Ban biên tập và nhiều văn hữu đưa tờ Quốc Gia vượt qua những bước thăng trầm và mạnh tiến cho đến ngày nay. B.S. Lâm nói: “Chúng tôi trân trọng cám ơn quí độc giả đã luôn luôn khuyến khích và ủng hộ, các mạnh thường quân đã giúp đ« tài chánh, trong đó phải kể đến các cơ sở thương mại đã đăng quảng cáo dài hạn. Chúng tôi xin tri ân các Bác sĩ, văn thi sĩ trong ngành Y Tế đã đóng góp bài vở hướng dẫn cách giũ gìn sức khỏe rất hữu ích cho độc giả; những tác giả tên tuổi, những nhà văn nhà thơ đã gởi những truyện ngắn, những bài biên khảo về địa danh, về lịch sử, văn học v v… Về phần trình bày thẫm mỹ tờ báo, xin cảm ơn anh Tổng thơ ký Nguyễn văn Khiêm, người bạn đồng hành trong nhiều năm qua buồn vui cùng có nhau trong Ban biên tập và cũng xin cảm ơn các nhiếp ảnh gia và cơ sở ấn loát tờ báo Quốc Gia”. BS. Lâm giới thiệu BS. Cấn Thị Bích Ngọc đã nhận lời cộng tác thường xuyên với báo Quốc Gia trong cương vị phụ tá chủ bút.

BS Trần mộng Lâm (bên phải), BS Cấn Thị Bích Ngọc Trong chương trình buổi dạ tiệc hôm nay có phần ra mắt 2 tác phẩm mới của nhà văn Trà Lũ: “Đất Thiên Đàng” và “400 Truyện Cười ”. BS Trần văn Dũng giới thiệu tiểu sử tác giả Trà Lũ, Nhà văn Song Thao giới thiệu tóm tắt hai tác phẩm BS. Trần Mộng Lâm, chủ bút tờ báo Quốc Gia & nầy. Ông Nguyễn văn Khiêm, Tổng thơ ký Tiếp theo chương trình , tác giả Trà Lũ, nhà văn tên tuổi lớn lên diễn đàn kể một vài chuyện vui QuÓc Gia 14


tặng thực khách “mười thang thuốc bổ” thoải mái. Tác giả chân thành cảm ơn CĐNVQG Montréal đã đưa vào chương trình hôm nay phần ra mắt sách của ông.

nhà hảo tâm, các thân hào nhân sĩ, khoảng gần 300 đồng hương đến tham dự. Sự hiện diện đông đảo và đúng giờ của quan khách, các vị đại diện các Hội đoàn và nhất là của giới trẻ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động của Cộng đồng, một điểm son tiến bộ rất đáng hoan nghinh. Buổi dạ tiệc vui tươi , thân mật kết thúc vào lúc 23 giờ 30.-/* * NGUYỄN BÁ HOA tường trình

******

Nhà văn Trà Lũ trao tặng hai tác phẩm đến BS Đào Bá Ngọc Để giúp vui cho buổi dạ tiệc hôm nay có phần trình diễn văn nghệ của gần 30 ca nhạc sĩ được nhiều thiện cảm và nổi tiếng của Montréal.

Trong buổi dạ tiệc, Hai em Phạm Đăng Kim My và Phạm Đăng Kim Thi đã tích cực vận động sự ủng hộ tài chánh giúp tờ báo Quốc Gia. Em Kim-My cũng đã có công giải thích với trường Pensionnat Saint –Nom-De Marie, nơi em học, là lá cờ vàng ba sọc đỏ mới chính thức là lá cờ của người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Từ đó, nhà trường đã treo lá cờ nầy ở trường. Chúng tôi nhận thấy sự cố gắng của CĐNVQG vùng Montréal đã tổ chức buổi “Dạ tiệc Yểm trợ báo Quốc Gia & ra mắt sách” có ý nghĩa và rất thành công nhờ sự nồng nhiệt ủng hộ của các QuÓc Gia 15

THU BREA Phố núi em thu đầy, Hàng phong vừa đổi lá. Brea chiều mù mây, Ngập ngừng đàn chim lạ. * Lầu vắng em thẫn thờ, Đếm cánh hồng tơi tả. Ngọn gió nào ngẩn ngơ, Tiếng vĩ cầm buốt giá. * Đồi xa cỏ cháy vàng, Em buồn từ cuối hạ. Thôi, thu đã mênh mang, Cúc gầy đang biếc nụ. LAN ĐÀM 9/11


Tường thuật về

NGÀY TRUNG THU 2011 MỘT KHÁN GIẢ ******************

C

ũng như mọi năm, năm nay, Cộng Đồng Ngọc Diệp khơi nguồn cảm hứng vui cười, đắc ý Người Việt QG/Mtl tổ chức ngày Tết Trung với màn hoạt náo để kích thích các em có niềm vui, Thu. Vào ngày chủ nhật: 04-9-2011 lúc 13 hứng khởi ngày Tết. giờ tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam, 6767 Côte des Trước hết, là bài diễn từ của Bác Sĩ Đào Bá Neiges dưới sự cố vấn, lãnh đạo của Tân Chủ Tịch Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG-MTL ngỏ CĐNV Bác Sĩ Đào Bá Ngọc. lời chào mừng quan khách và quí đồng hương Điều hợp chương trình Tết Trung Thu năm nay Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng với lòng mến do 2 cô M.C là Thùy Dung và Tường Vân. thương, hội họp đông đủ, đưa các cháu bé, trẻ thơ Bước vào phòng đại sảnh của Cộng Đồng vào đến chung vui Ngày Tết Nhi đồng, luôn luôn nghĩ khoảng 12 giờ trưa đã thấy không khí nhộn nhịp đến thế hệ tương lai để còn lưu giữ lại nề nếp và vui tươi, như sắp mở ra ngày hội, vì có nhiều thiện nguồn cội phong tục Việt Nam dù là sống ở quê nguyện viên Nam - Nữ, bắt tay vào việc trang trí, người hơn 30 năm qua! treo đèn, kết hoa v.v. . nhìn trên sân khấu đã có biểu Đặc biệt năm nay, Cộng Đồng Việt Nam hân ngữ Chào mừng quan khách, và đã có treo hàng hoan đón tiếp những vị khách quí được mời đến chữ: Tết Trung Thu 2011. tham dự Ngày Tết Trung Thu, vui với các em thiếu Làm g®i nhớ, gợi thương những hình ảnh vui nhi và để biết truyền thống Việt Nam như: Tết Nhi đồng ở quê hương Việt Nam thưở trước! - Ông Bà Watanabe, Chủ Tịch Cộng Đồng Nhật vào giờ này, các phụ huynh lần lượt dẫn con, cháu Bản tại Montréal. rất đông, các em bé, nhỏ tuổi, nét mặt rất vui, hớn - Cô Dân Biểu liên bang Quách Minh Thư, hở, ăn mặc rất đẹp, nhiều màu sắc, nhiều kiểu áo đảng NPD. sặc sỡ mới lạ, chạy qua, đi lại - vừa đông vừa nh¶n Đồng thời, còn những vị khách quí ở phương nhịp, hòa lẫn những tiếng nói rì rào, thoáng nhìn xa đến tham dự như : như một đàn bướm bay lượn ở vườn hoa tươi đẹp. - Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Virginia – Hoa Tất cả các em ngồi vào bàn bắt đầu cuộc thi: vẽ, Kỳ, Giám Đốc Điều hành Ủy Ban cứu người Vượt tô màu, xếp - cắt - dán giấy v.v. . tuổi từ 6 đến 12. Biển. Đến 2 giờ 15 bắt đầu chương trình. - Bà Phùng Ngọc Thanh ở Đài Loan, Điều Hợp Sau lễ chào quốc kỳ là Quốc thiều Canada và Viên Văn phòng CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô Quốc ca VNCH là đội lân của Hội Trống Lạc Việt Lệ mới tại Á Châu). ra múa, hòa lẫn nhịp chiêng, trống cổ vũ để con - ông Bà Bác Sĩ Thái Ngọc …n từ Boston – Hoa lân ra tài múa máy chào mừng quan khách và toàn Kỳ. thể đồng hương Việt Nam tham dự ngày Tết Nhi Ngoài ra còn có : Đồng! - ông Nguyễn Phú Hiệu, Chủ Tịch Hội Cựu Giờ phút này là tất cả các em thiếu nhi đã ngồi Sinh Viên HVQGHC. hết lên phía trên, gần sát sân khấu và được Bác Lê - ông Lê Khắc Nghị, chủ Tịch Hội Nhà Giáo. QuÓc Gia 16


Cũng như có sự hiện diện những vị thuộc thành phần Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành và các Hội Đoàn tại Montréal. - Luật Sư Nguyễn An Lạc, Cố Vấn Pháp Luật Cộng đồng. - Bà Trần Thị Mười, Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng. - Bà Phan Thị Sĩ, Ban Giám Sát. - Bs Nguyễn Như Thành, Ban Giám Sát. - Bà Lê Thu Hà, Bà Xuân Mai, Bà Xuân Hương, Hội Trưởng và Hội phó Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Montréal. Và tại phòng đại sảnh này còn có nhiều vị Nhân Sĩ, Mạnh Thường Quân tham dự. Năm nay, Çược sự hỗ trợ hết lòng của đội trống Lạc Việt do Vũ Sư Lưu Bình đảm trách và Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt do cô Trưởng Thanh Trang điều khiển với nhiều trò chơi Thiếu Nhi Ngày Tết này! Mở đầu là bài kể chuyện sự tích cái lồng đèn do em Phúc Ngọc kể! Để tạo không khí vui tươi, thoải mái đầy hương vÎ Ngày Nhi Đồng, vừa lạ mắt, vừa sống động là màn múa quạt: ‘’Cây đèn cù’’ do ba cô duyên dáng, trẻ đẹp là: Thùy Dung, Tường Vân và Phương Uyên thực hiện, hòa hợp với 2 em : Tuyết Ngọc, Giáng Trúc, đủ sức lôi kéo khán giả đầy hội trường hướng về sân khấu thưởng thức màn Văn Nghệ khá mới lạ! Tiếp đến là màn biểu diễn thật ngoạn mục của đội trống Lạc Việt do Vũ Sư Lưu Bình điều khiển với cô Mỹ Vân và các tay trống trẻ nam nữ thực hiện, làm cả hội trường vui nhộn, hào hứng với con lân to xuất hiện, đi nhiều vòng trên sân khấu cùng với hơn 10 em nhỏ tiếp nối đi theo con lân vừa đánh trống, vừa ca hát bài “Tết Trung Thu” thật là vui! đúng là ngày của các em Nhi đồng Việt Nam! Qua phần 2 của chương trình là : Phần thi tài năng trẻ và màn Fashion áo dài duyên dáng với thành phần Ban Giám khảo : - Bà Phan Thị Sĩ, Ban Giám Sát. - Bà Xuân Mai, Hội phó hội phụ nữ. - Cô Quách Minh Thư, Dân Biểu Liên Bang. - Cô Tuyết Ngọc, cựu Hoa Hậu Thiếu Nhi. Kết quả các cuộc thi về: vẽ, tô màu, cắt - dán giấy, thi ca hát, hiphop. Có hơn 10 em tham dự và hạng nhất được tặng cho em Hugo, 5 tuổi. Với

màn hiphop kích động thật vui nhộn, hào hứng! có nhiều tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt một tài năng trẻ đầy hứa hẹn! Kế tiếp là màn trình diễn áo dài Việt Nam duyên dáng! có hơn 20 em tham dự và giải Hoa Hậu năm nay thuộc về em Lynda Nguyễn 5 tuổi. Những vị khách được mời lên trao tặng các giải thưởng gồm có : - Bà ñặng thị Danh, Cựu Chủ Tịch CñNVQG/ MTL. - Cô Quách minh Thư, Dân Biểu liên bang, đảng NDP. - Bà Lê Thu Hà, Hội Trưởng hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Montréal. Tất cả các em Thiếu nhi tham dự Ngày Tết Trung Thu năm nay, em nào cũng được phát một phần quà cầm tay, trong đó là quà tặng của Cộng Đồng, của các Mạnh Thường quân, của những nhà hảo tâm . . . trực tiếp là của Nha Sĩ Nguyễn Xuân Vinh đã tận tâm, tận tình vui vẻ trao tặng các em! Đồng thời có sự đóng góp hết sức nhiệt tình, thiện nguyện, gắn bó với Cộng Đồng nhiều năm nay là Nha Sĩ Đào Mạnh Hùng một caméra giàu kinh nghiệm và hết lòng vì Cộng Đồng Việt Nam! Mời quí vị lên internet để xem ngay www.thoinay.com, mục văn nghệ Brian Đào hay youtube để biết, thấy rõ, nhanh và đầy đủ. Cũng như Ban Nhạc Đại Dương đã đóng góp nhiều thành quả đáng kể ngày lễ hội này! Buổi lễ vui Tết Nhi đồng được kết thúc khoảng 5 giờ chiều trong bầu không khí thân ái, ấm áp đầy niềm vui! Một điều đáng ghi nhận là các em thiếu nhi năm nay dự Tết Trung Thu đông đảo hơn năm vừa qua rất nhiều ! Rất mong Cộng Đồng Việt Nam ở đây, thường xuyên có những buổi sinh hoạt, hội họp, vui vẻ lành mạnh như hôm nay, để được nhiều người Việt chúng ta có dịp gần gũi nhau nhiều hơn cũng là dịp tốt để tâm sự, chuyện trò, thể hiện tình đoàn kết, tình người Việt trên xứ lạnh quê người mà nhớ về quê hương đất Việt mến yêu !

QuÓc Gia 17

Một khán giả


NGÀY Y TẾ 2011 tai Canada : MỘT THÀNH CÔNG ĐÁNG GHI NHẬN

của Ngày Y Tế 2011năm nay. Bác sĩ Ân cũng giới thiệu chủ đề của Ngày Y Tế 2011 là :” Sức khỏe và tuổi thọ “. Tiếp theo, B.S Trâm Anh đã giới thiệu ba vị Hội Trưỏng (BS Lê Quang Tiến, Hội Trưởng Hội Y Sï VN tại Canada, DS Bùi Thị Mùi, Hội Trưởng Hội Trần Anh Dược sï VN tại Québec va Nha sï Nguyễn Kim Chi, Đại diện Hội Nha Sï VN tại Canada ) lên sân ại thành phố Montréal, ngày Thứ Bẩy 10 khấu chào mừng toàn thể đồng bào và quan khách. tháng 9 năm 2011vừa qua, ba Hội đòan: Hội Sau đó B.S. Trâm Anh đã mời ông Alan DeSousa, Y Sĩ Việt Nam tại Canada, Hội Dược Sĩ Thị Trưởng Saint-Laurent lên đọc diễn từ. Trong Việt Nam tại Québec và Hội Nha Sĩ Việt Nam tại phần phát biểu, ông Thị Trưởng Thành Phố đã Canada đã phối hợp tổ chức Ngày Y Tế 2011với sự nhân danh các cấp chính quyền địa phương tỏ lòng hỗ trợ đặc biệt của Cộng Đồng Người Việt Quốc ngưỡng mộ đối với sự đóng góp lớn lao của Cộng Gia vùng Montréal. Đồng Người Việt tại Montréal chúng ta trong các Ngày Y Tế 2011 đã được tổ chức long trọng tại công tác chung của Thành phố, đặc biệt các công Đại Sảnh Đường của Centre des loisirs de Saint- tác y tế công cộng, bởi vì hàng năm ông đã được Laurent với sự tham dự của gần 500 đồng hương. mời tới đây để đươc chứng kiến cách làm việc rất Về phía quan khách chúng tôi ghi nhận có sự hiện quy mô và khoa học của các chuyên gia y tế Việt diện của ông Alan DeSousa, Thị Trưởng Thành Nam và sự tham dự thật đông đảo của hàng trăm phố Saint-Laurent, một số các vị dân cử và đại diện đồng bào Việt Nam từ già tới trẻ đủ mọi thành phần các cơ quan chính quyền địa phương, Chủ tịch các trong xã hội. Những người này đã nghiêm túc theo Hội đòan Việt Nam, đại diện các cơ quan truyền dõi chương trình, mặc dầu với một cuối tuần thật thông báo chí cùng các thân hào nhân sĩ. đẹp trời đáng lý ra có nhiều cuộc du hý ngoài trời Người điều khiển chương trình là Bác sĩ Đặng Phú khác. Ông cũng không quên nhấn mạnh tới sự cộng Ân, thuộc khối huấn luyện hậu đại học Hội Y Sĩ tác đặc biệt của chính quyền điạ phương trong các Việt Nam tại Canada cũng là Trưởng Ban Tổ chức công tác xã hội, một khi Cộng Đồng Người Việt Ngày Y Tế 2011và Bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Anh, cần tới. Ông Thị Trưởng nói chính ông cũng phải giảng Sư Đại học y khoa Montréal chuyên khoa gây chăm lo sức khỏe của mình bằng cách chạy bộ đều mê hồi sức (Bệnh viện Maisonneuve - Rosemont). đặn mỗi buổi sáng quanh công viên St-Laurent. Chương trình được bắt đầu đúng 11giờ bằng phần Kế tiếp là bài diễn văn của BS Đào Bá Ngọc, Chủ nghi thức khai mạc, chào cờ Canada và Việt Nam Tịch Cộng Đồng NVQG/Montréal. Ông Chủ Tịch Cộng Hòa, tất cả Hội trường đã cùng vang lên hát Cộng Đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là một phút công tác y tế giúp đỡ đồng hương, những người tật mặc niệm. bệnh, để làm sao chúng ta có một Cộng Đồng vững Bác sï Trâm Anh đã giới thiệu B.S. Đặng Phú Ân, mạnh. Bác Sĩ Chủ Tịch cũng bầy tỏ lòng tri ân tới Trưởng Ban Tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc. các thiện nguyện viên trong Cộng Đồng và đặc biệt Với một văn từ ngắn gọn, lưu loát bằng hai thứ các chuyên viên y tế đã đóng góp lớn lao trong các tiếng Việt và Pháp B.S. Ân đã cảm tạ sự hiện diện công tác y tế này. qúy báu của gần 500 đồng hương và các quan Sau phần nghi thức khai mạc, Bác sĩ Trâm Anh đã khách tham dự. B.S Ân nhấn mạnh sự hiện diện mời các diễn giả lên sân khấu để thuyết trình y học. đông đảo đó đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của Mở đầu chương trình, Bác Sĩ Thái Hoàng Lân, bác các cơ quan chính quyền, của Cộng Đồng Người sĩ chuyên khoa các bệnh đường tiêu hóa Bệnh Viện Việt Quốc Gia và của toàn thể các Hội Đoàn, thân Pierre Boucher đã trình bầy đề tài “Bác sĩ ơi, tôi hào nhân sĩ trong việc bảo vệ và thăng tiến sức đau bao tử: loét hay ung thư bác sĩ?”. BS Lân đã khỏe của đồng bào ta. Đó cũng là mục đích yêu cầu phân tích các dấu hiệu, triệu chứng của các bệnh của việc tổ chức Ngày Y Tế hàng năm và đặc biệt chính về bao tử, đồng thời cũng cho biết: trong QuÓc Gia 18

T


việc chẩn đoán phân biệt loét và ung thư bao tử thì phương pháp soi bao tử (gastroscopie) và làm sinh thiết (biopsie) là chắc chắn nhất. Tiếp theo, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Bình, chuyên khoa các bệnh đường tiêu hóa Bệnh Viện Santa Cabrini, đã đề cập tới một căn bệnh thường gặp nhưng rât quan trọng, đó là bênh ung thư ru¶t già (đứng hàng thứ nhì sau ung thư phổi) rất nguy hiểm nếu không được chẩn đoán sớm. Triệu chứng phát hiện nhiều khi rất mơ hồ hoặc không có triệu chứng gì cả. Vì vậy cần phải được thăm khám sớm. Nếu trong gia đình không có ai bị ung thư ruột già thi ngoài 50 tuổi nên đi thăm khám bác sĩ gia đình, nếu cần bác sĩ gia đình sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa để được soi toàn bộ ruột già (colonoscopie conventionnelle, phương pháp tốt nhất và chính xác nhất để phát hiện sớm căn bệnh), nếu trong gia đình đã có người bị ung thư ruột gìa thì không nên đợi đến 50 tuổi mà ngay từ trước 40 tuổi đã phải được chẩn đóan phòng ngừa soi ruột rồi. Bệnh ung thư ruột gìa phát hiện, sớm chữa mau lành với kết quả tốt. Trong đề tài thứ 3,Dược sĩ Bùi Thị Mùi đã phân tích các tác dụng của một vài thứ thuốc chính trong việc chữa trị các bệnh về đường tiêu hóa như đau bao tử, ợ chua, táo bón v.v..Dược sĩ Mui đã chỉ dẫn cách dùng và những thận trong trong việc sử dụng các thứ thuốc trên. Sau phần 1 của chương trình thuyết trình, vào 1 giờ trưa là phần thăm viếng các Quầy Y Tế, đo huyết áp, đo lượng cholesterol cho đồng bào, với sự hiện diện tại chỗ của các Bác Sĩ, Dược Sĩ, Nha Sĩ để trả lời các thắc mắc về sức khỏe của đồng bào. Người ta cũng nhận thâý có các quầy thông tin y học của một số các Viện Bào Chế Dược Phẩm tại Canada. Ngoài ra, Ban Tổ Chức đã kính mời toàn thể đồng bào tham dự một bữa tiệc trưa với những thực đơn tốt lành cho sức khỏe. Chương trình phần 2 buổi chiều được bắt đầu đúng 14 giờ với đề tài “Cập nhật hóa về bệnh viêm gan B và C” do Bác sĩ Lê văn Long, bác sĩ chuyên khoa nội thương bệnh viên Louis H. Lafontaine thuyết trình . Theo bác sĩ Long, đây là căn bệnh rất lây lan qua đường máu và quan hệ tình dục trong các Cộng Đồng Á Châu, cần phải được phòng ngừa và nếu được chẩn đóan là có bị nhiễm bệnh thì bệnh nhân cần phải được chữa trị sớm, đúng cách và được

theo dõi kỹ càng (có thể suốt đời, nếu cần). Cho tới hiện tại chỉ có thuốc chích ngừa viêm gan B mà chưa có thuốc chích ngừa viêm gan C. Tuy nhiên trong những năm gần đây, việc chữa trị bệnh viêm gan B đã rất có hiệu quả và trong năm nay đã có thuốc mới (Télaprévir hay Bocéprévir) tăng cường phối hợp với interferon và Ribavirine trong việc chữa trị bệnh viêm gan C rất có hiệu quả, thành công có thể lên tới trên 90% nếu dùng phối hợp cả 3 thứ thuốc. Một tin vui cho qúy vị nào bị bệnh viêm gan C. Bác sĩ Long cũng nhấn mạnh: nếu trong gia đình có người mắc bệnh viêm gan B hoặc C thi cả gia đình nên đi thử máu và cần được chich ngừa (nếu cần, cho viêm gan B mà thôi). Tiết mục thứ hai của buổi chiều được dành cho một đề tài thật đặc biệt và cần thiết, đó là “Vấn đề dinh dưỡng đối với các căn bệnh cuả đường tiêu hoá”. Đề tài này được thuyết trình bởi cô Nguyễn Thanh Vân, chuyên viên dinh dưỡng của Sở Y Tế Canada (Santé du Canada). Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thanh Vân đã trình bầy rất rõ ràng và thực tế các thực phẩm tốt dựa theo bảng thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của Cơ quan Y Tế Canada. Nói chung không nên dùng nhiều thực phẩm có qúa nhiều chất béo không trung hòa, cần ăn nhiều rau quả tươi …( mầu càng đậm thì càng có nhiều chất bổ dưỡng !). Sau cùng là phần nha khoa: “chẩn đóan và phòng ngừa, trị liệu các bệnh về nướu răng của người cao niên “đã được trình bầy bởi hai nữ nha sĩ trẻ Trần Giáng Kim và Võ Tường Linh, tốt nghiệp tại Đại Học Nha khoa Montréal.Tuy sinh trưởng tai Montréal nhưng hai nha sĩ trẻ đã trình bầy bằng tiếng Việt, một cách rất lưu loát, duyên dáng và hấp dẫn toàn thể cử tọa ở mọi lứa tuổi, qua một bài tường trình thật rõ ràng và khúc triết với các hình mầu dẫn chứng rất khoa học và thực tế trên các trường hợp bệnh lý về nướu răng. Hai nha sï cũng trình bầy các phưong cách phòng ngừa, đặc biệt là đánh răng đều đặn mỗi ngày theo đúng cách chỉ dẫn, đồng thời các phương pháp chữa trÎ rất hiệu quả các bệnh về nướu răng trong những năm gần đây. Toàn thể cử tọa của hội trường đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng hai nữ nha sĩ trẻ tài ba này. Bác Sï Ân, trưởng Ban Tổ Chức đã thay mặt cử tọa để cám ơn hai thuyết trình viên đã thay nhau lần lượt trình bầy một cách suông sẻ và đã ví như đôi song

QuÓc Gia 19


ca thật nhịp nhàng .Qua hình ảnh này Cộng Đồng chúng ta có rất nhiều kỳ vọng vào các thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp nối trong mọi ngành nghề giúp ích cho xã hội, cộng đồng. Cũng xin nhấn mạnh ở đây, sau mỗi phần trình bầy (phần 1 buổi sáng va phần 2 buổi chiều), ban tổ chức đã đến từng đồng bào để phát giấy hầu có thể thâu nhận các câu hỏi cần biết của đồng bào.Trên sân khấu, Bác Si Đặng phú Ân và toàn thể các thuyết trình viên đã thay nhau trả lời một cách thỏa đáng từng câu hỏi về sức khỏe của đồng bào và của những người thân . Trong phần kết từ, để tổng kết Ngày Y Tế 2011, Bác Sĩ Đặng Phú Ân, Trưởng Ban Tổ Chức đã bầy tỏ lòng cảm tạ chân thành của Ban Tổ chức tới tòan thể đồng bào và các thân hào nhân sĩ đã tham dự đông đảo Ngày Y Tế 2011 và đặc biệt, cám ơn sự đóng góp quý baú của các diễn giả và của rất

nhiều thiện nguyện viên trên sân khấu cũng như sau hậu trường. Bác Sĩ cũng thay mặt toàn Ban Tổ Chức xin đồng bào thông cảm cho những sơ suất có thể có trong viêc tổ chức. Những bông hoa tươi thắm đã được Chủ Tịch các Hội Đoàn và nhân sĩ trong Cộng Đồng ,trao tặng cho các diễn giả và các thiện nguyện viên để ghi nhận lòng tri ân của Cộng Đồng. Trong phần phát biểu, bác Đoàn Văn Bích, Hội Trưởng Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng đã bây tỏ lòng cảm động và quý mến tới Ban Tổ Chức, các diễn giả và các Thiện nguyện viên đã cùng nhau tổ chức NGÀY Y TẾ 2011 thật thành công và rất hữu ích cho việc bảo vệ cũng như việc thăng tiến sức khoẻ cho toàn thể đồng bào ta. NGÀY TẾ 2011 đã được kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày. Toàn thể đồng bào đã ra về trong một tinh thần thoải mái, an tâm về việ chăm lo sức khỏe của mình, của gia đình và của những người thân.

BS ñ¥ng Phú Ân Trܪng Ban T° ChÙc Ngày Y T‰ 2011 Ông ThÎ Trܪng Alan DeSousa và Ban T° ChÙc Ngày Y T‰ 2011 (thi‰u BS NguyÍn H»u Trâm Anh và NS NguyÍn Kim Chi)

Thuy‰t trình Çoàn Ngày Y T‰ 2011

Quang cänh m¶t phÀn h¶i trÜ©ng Ngày Y T‰ 2011 QuÓc Gia 20


KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH

Nguyễn Thanh Bạch

hàng ấn hành các trái phiếu về địa ốc (mortgage securitization) để huy động vốn giúp dân chúng dễ dàng vay mượn mua nhà. Khi các ngân hàng được phép ấn hành trái phiếu thì một người ở xa hay ngay cả người ở nước ngoài cũng có thể gián tiếp tham dự vào thị trường địa ốc bằng cách mua bán trái phiếu. Nhờ vậy, nguồn vốn dễ lưu chuyển, trở nên dồi dào; nhà băng có thêm tiền cho vay, giúp thị trường địa ốc phát tri‹n. Các tập đoàn tài chánh đưa ra thêm nhiều sáng kiến mới để những người, dù không đủ điểm tín dụng vẫn vay mượn được, dĩ nhiên với phân lời cao vì rủi ro nhiều (balloon loan), nợ không cần tiền cọc (zero down payment loan), nợ không cần kiểm soát lợi tức (no income verification loan). Tiền bạc dồi dào, đẩy sức cầu và giá nhà đất lên ấy năm gần đây, tình hình kinh đến mức chóng mặt, khiến dân chúng nhảy vào đầu tế thế giới bị xáo trộn thường cơ, tìm đủ mánh khóe mượn tiền vì tin rằng chỉ xuyên, có một số quốc gia, trong trong vòng 6 tháng (!) lả giá tăng đủ có lời. đó có Hoa kỳ, trải qua giai đoạn suy thoái. Nền kinh Giới chính trị Mỹ còn tung ra một chiêu tế thế giới, tuy không đến mức bị khủng hoảng như bài mới thu hút cử tri bằng cách vận động các nhà trong thời kỳ Đại Khủng Hoảng 1929-1930 nhưng lập pháp nới rộng luật lệ mua bán địa ốc, gọi đây hậu quả của sự suy thoái cũng khá trầm trọng đối là « Giác Mơ Của Người Mỹ » (American Dream). với một số nước ở Tây Âu và Hoa kỳ. Trong một thời gian dài, chính sách nầy rất thành Nguyên nhân đưa đến sự suy thoái kinh tế công, đến mức dần dần người ta quên rằng có nhiều là cuộc khủng hoảng tài chánh xảy ra từ cuối năm cá nhân không đủ tiền mặt hay lương bổng vẫn có 2007 tại Hoa kỳ. thể vay mượn để mua nhà. Đến lúc lãi suất tăng thì I- Bong bóng địa ốc (la bulle họ không còn cách nào hơn là để cho ngân hàng immobilière) và khủng hoảng tài chánh tịch thu nhà. Các cơ quan giám sát muốn siết chặt kiểm Trước đây, việc mua bán bất động sản do các ngân hàng địa phương cho các thân chủ tin soát thì lại bị lên án là cản trở niềm ước mơ của cậy, có bảo đảm được vay tiền mua nhà. Thị trường mỗi gia đình là được sở hữu một căn nhà. Chính ông Tổng Giám đốc Quỹ Dự Tr» liên ổn định nhưng bù lại không phát tri‹n vì quá cục bộ; thí dụ người có vốn ở miền Đông không có bang Hoa kỳ là ông Alan Greenspan thời đó lại tin phương tiện để đầu tư ngành địa ốc ở miền Tây. Nay vào luật đào thải của thị trường, để cho ngành địa chính phủ Hoa kỳ nới rộng luât lệ cho phép ngân ốc tự điều chỉnh . Không ngờ các công ty càng cẩu QuÓc Gia 21

M


thả thì lại có nhiều khách hàng. Mọi người cùng nhắm mắt hợp tác để rồi vì ham lợi mà kéo nhau rơi xuống vực thẳm. Các cơ quan thẩm định độc lập quốc tế như Standard & Poor, Moody’s lại cho các khoản tiền vay địa ốc, mặc dầu đầy rủi ro, điểm tín dụng ở mức cao nhất AAA; lý do là vì các cơ quan nầy và những công ty địa ốc có mối liên hệ mật thiết, nên không có vô tư trong nghề nghiệp. Do đó mà các khoản đầu tư độc hại lại được xếp vào mức an toàn cao nhất. Khủng hoảng địa ốc tại Hoa kỳ đã lây lan đến nhà băng và quỹ đầu tư ở Âu châu, Nhật bản, Trung quốc. Tiền đầu tư vào địa ốc chỉ vào khoảng 750 triệu USD nhưng, qua nhiều lần thế chấp, lên đến khoảng 14 ngàn tỉ USD. Cũng cần nói thêm là sau biến cố 11-092001, Quỹ Dự Tr» liên bang giảm lãi suất chỉ đạo (taux directeur) nhiều lần, đến tháng 07 năm 2003, chỉ còn 1% (Các ngân hàng căn cứ vào lãi suất chỉ đạo để định lải suẩt cho các khách hàng). Sau đó, để ngăn chặn lạm phát, QDTLB đã nâng LSCĐ lên 17 lần, đến mức 5,25% vào giữa năm 2006; do đó mà tiền lời của thế chấp càng tăng, gây khó khăn thêm cho người mua nhà.

hiện hành, chờ khi giá tăng lên sẽ bán lại, như vậy không thiệt hại gì cho dân đóng thuế. Chính phủ, được sự chấp thuận của Quốc hội, đã bÖm vào 700 tỉ USD, thời Tổng thống Bush, ngày 3 tháng 10 năm 2008 ;787 tỉ USD, thời Tổng thống Obama, ngày 14 tháng hai năm 2010. BÖm tiền tức là bÖm thuốc hồi sinh cứu trợ cho hệ thống tài chánh, tránh được khủng hoảng kinh tế cho quốc gia nhưng ai sẽ gánh chịu món nợ khổng lồ trong tương lai?

II.- Nợ công ( dette publique) và khủng hoảng tài chánh

Nợ công còn gọi là nợ chính phủ hay n® quốc gia là tổng số tiền nợ vay của Chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương. Nợ chính phủ nhằm mục đích tài trợ các khoản thâm hụt ngân sách nên, nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách từ nhiều năm tính đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ nầy bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản lượng quốc nội (GDP : gross national product, PIB : produit national brut)(1). (1) là chỉ số kinh tế (indicateur économique), Hậu quả và biện pháp giäi quyết định giá mức sản xuất nội địa về sản phẩm và dịch Có khoảng 3 triệu gia đình Hoa kỳ không vụ của một quốc gia trong một năm do các thành còn đû khả năng để trả nợ, nhà cửa bị ngân hàng viên kinh tế ở trong nước tạo nên. tịch thâu trong khi đó nhiều ngân hàng thua lỗ nên Luật pháp Hoa kỳ (đạo luật H.J. Res.45) ngưng hoạt động; điển hình là công ty Lehman ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2010 qui định mức Brothers bị phá sản ngày 15 tháng 09 năm 2008. nợ công tối đa là 14,3 ngàn tỉ USD, xấp xỉ ngang Sự khủng hoảng của nền tài chánh có thể bằng với tổng sản lượng quốc nội (PIB). Chính phủ đưa đến hậu quả vô cùng tai hại cho nền kinh tế Hoa kỳ không thể vay mượn hơn n»a để trả tiền Hoa kỳ. Khủng hoảng tài chánh nầy còn lan sang lời và các chi phí hàng ngày. Trong trường hợp đó, nhiều nước trên thế giới : Hoa kỳ sẽ v« nợ cho dù tiềm năng kinh tế vẫn còn Thị trường chứng khoán giảm giá trị, Đức: rất dồi dào. 46,75%, Anh :39,86%, Nhật :50,03%. Cuộc tranh cãi giữa Chính phủ và Quốc Chính phủ các nước ở vào thế phải can hội (mà đảng Cộng hoà đang chiếm đa số tại Hạ thiệp, nếu không thì nền kinh tế sẽ bị khủng hoảng nghị viện) về việc nâng mức nợ công lên khiến thị và có thể đi đến sự sụp đ°. trường tài chánh thế giới rúng động. . Hoa kỳ lập Ủy ban điểu tra (Financial Cuối cùng thì, để tránh sự v« nợ, cơ quan Crisis Inquiry Commission) ngày 20 tháng 05 lập pháp chấp thuận gia tăng mức nợ công tối đa là năm 2009, đưa đến đạo luật cải tổ thị trường tài 14,694 tỉ USD. Đồng thời, đạo luật còn dự trù tăng chánh. bổ túc thêm 1.500 tỉ sau khi Tổng thống Obama Và để h‡ trợ cho hệ thống ngân hàng, tránh đệ trình những biện pháp giảm mức thiếu hụt của sự sụp đ° của hệ thống tài chánh Mỷ, Chính phủ ngân sách. Như vậy Ngân khố sẽ có thể tiếp tục mua lại cổ phiếu của các ngân hàng đang ở giá thấp vay nợ để thanh toán các chi phí của Chính phủ cho QuÓc Gia 22


đến sau ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2012. Tóm tắt số nợ công của Hoa kỳ : Tháng 09 năm 2008  : 10.025 tỉ, khoảng 72% PIB Tháng 09 năm 2009  : 11.776 tỉ, khoảng 84% PIB Tháng 06 năm 2010 ; 12.050 tỉ, khoảng 88% PiB Cuối tài khóa 2010 (30-09 năm 2010)  : 13.561 tỉ, khoảng 92, 9 % PIB. Muốn giảm nợ công, có hai cách: giảm chi hay tăng thuế. Nếu giảm chi thì phải cắt bớt phần chi nào, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế hay chi phí về quốc phòng? Còn nếu muốn tăng thâu bằng cách tăng thuế đối với người giàu, các công ty, xí nghiệp lớn sẽ phải gánh chịu, do đó sẽ làm giảm đi phần đầu tư, không tạo thêm được công ăn việc làm. Đây là vấn đề sẽ đặt ra cho Chính phủ Obama cũng như của Quốc hội Hoa kỳ.

các khoản nợ xấu, do ảnh hưởng từ các biện pháp « thắt lưng buộc bụng » của Chính phủ. Trong dự thảo ngân sách tài khoá năm 2012, Chính phủ sẽ cho về hưu 30.000 viên chức hành chánh theo tin tức báo chí ngày 03-10-2011, lập thuế đánh vào các bất động sản, vv... Kế hoạch cứu Hi lạp được thống nhất trong cuộc họp giữa bộ trưởng tài chánh các nước Eurozone ngày 2 tháng 5 tại Bruxelles, Bỉ, dưới sự chủ toạ của Thủ tướng Luxembourg. Để có được gói cứu trợ có thời hạn 3 năm nầy, Hi lạp đã cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách , áp dụng mức chuẩn thâm hụt ngân sách mỗi năm dưới 3% mà EU đặt ra, thay vì mức 13,6% hiện nay.

Cuộc khủng hoảng tài chánh còn đang tiếp diễn, gây xáo trộn cho tình hình tài chánh của nhiều nước. Theo tin tức báo chí (Métro ngày 0410-2011), tại Paris, thị trường chứng khoán giảm sụt 1,85%, Francfort (Đức) : 2,28%, Milan (Ý)  : 1,31%, Madrid (Tây ban nha)  : 2,26%, Londres Khủng hoảng nợ công tại Châu Âu. Ở Châu Âu, Hi lạp là nước có số nợ công (Anh) : 1, 03%. Ngay tại Hoa kỳ, Dow Jones mất cao nhứt. Năm 2010, nợ công lên đến trên 120% 2,37%, Nasdaq mất 3,31%. Nếu UE và FMI không cứu được Hi lạp, để PIB và có thể lên đến 172%, vào khoảng 517 tỉ USD. Có thể nói đây là cuộc khủng hoảng nợ công cho nước nầy v« nợ thì hậu quả domino sẽ xảy ra tai hại nhứt trong lịch sử 11 năm của khu vực sử và không biết tương lai nền kinh tế của các nước dụng đồng euro (euro zone) và đang có khả năng châu Âu sẽ đi về đâu? Ngày 06 tháng 10 năm 2011, Tổng thống lan rộng sang m¶t số các quốc gia thành viên có số nợ công cao, gọi chung là GIPS ( G là Greece, I là Obama kêu gọi các nước Âu châu phải “hành động Italy, P là Portugal, S là Spain), khiến giới đầu tư gấp”. toàn cầu như ngồi trên đống lửa. Ở Hi lạp, người dân ồ ạt xuống đường biểu NGUYỄN THANH BẠCH tình phản đối những biện pháp «  thắt lưng buộc (M.B.S.I.) bụng » mà Chính phủ cam kết với Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để đổi lấy 06/10/20011 gói cứu trợ 110 tỉ euro (tương đương 146 tỉ USD) dùng để ngăn chặn nguy cơ v« nợ. Các thành viên của EU sẽ đóng góp 80 tỉ euro, số còn lại do IMF Tài liệu tham khảo : - Dujardin, Vincent, «  La crise économique đảm nhiệm. Lãi suất của khoản vay là 5%, bằng et financière de 2008-2009 », Bruxelles, khoảng một nửa so với lãi suất trái phiếu của chính P.I.E. Peter Lang, 2010. phủ Hi lạp, kỳ hạn 10 năm thời gian gần đây. Đợt - Abadie, Loïc, « La crise financière en cấp vốn đầu tiên sẽ được thực hiện trước khi Hi 2008-2010 », Paris, Edouard Valys lạp thanh toán nợ trái phiếu đáo hạn vào ngày 19 Éditions, 2009. tháng 5 tới. - Wikipedia. 10 tỉ euro của gói giải cứu sẽ đưọc sử dụng để thành lập một quỹ bình ổn tài chánh, nhằm giúp các nhà băng của Hi lạp ngăn chặn sự gia tăng của QuÓc Gia 23


... Nhưng quả táo còn cắn dở dang. Với quả táo cắn dở dang, không hề liên quan gì đến khoa học, chẳng ăn nhằm gì đến điện toán, cha đẻ của nó, anh chàng học hành cũng dở dang đã làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống.

Một đời bất hạnh. Tháng 8-2011 vừa qua giám đốc công ty Apple, ông Steve Jobs loan báo trong thư từ chức gửi cộng đồng điện toán. Thư rằng: “Tôi đã từng nói, ngày nào không còn làm tròn bổn phận, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Thật buồn là ngày đó đã đến.” Trong thư ông đề cử phó giám đốc lên thay và ông tự đề nghị mình vào chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trên thực tế, từ mấy tháng gần đây, vị phó giám đốc của Apple đã chính thức đảm đang mọi việc. Chức vụ mà ông Jobs làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ là hình thức danh dự. Cuộc đời ông đang ở những ngày tháng sau cùng vì bệnh ung thư gan đã đến lúc không còn cứu chữa được nữa. Nhà tỷ phú danh tiếng nhất trong thế giới điện tử thực sự đã sống một cuộc đời bất hạnh và sự đau đớn sau cùng ngoài bệnh tật thì phải kể đến là cuộc đời vắn số. Mới ngoài 50, với sự nghiệp vĩ đại, bộ óc phi thường, tư duy xuất sắc và gia tài gần 10 tỷ QuÓc Gia 24


mỹ kim, phải ra đi quả thực là đại bất hạnh.

đường dùng computer trong các phim hoạt họa và là thành viên của công ty Disney Land. Ông cũng trở lại làm giám đốc Apple đưa công ty này lên tột đỉnh vinh quang với nhiều sáng chế mỗi năm cho đến khi mới loan báo từ chức. Về phương diện cá nhân Steve Jobs có gia đình, 4 con. Cư ngụ tại Palo Alto, California. Lương trung bình 1 triệu 1 năm nhưng ngoại bổng thì vô kể. Tài sản hiện tại trên 8 tỷ mỹ kim, nguồn gốc lai Trung Đông, mang quốc tịch Mỹ, theo đạo Phật.

Tin sau cùng cho biết, ông đã ra đi

. Những phát minh vĩ đại. Steven Paul “Steve Jobs” sinh ngày 24 tháng 2/1955. Cùng với 2 người bạn từ cuối thập niên 70 đã hoàn thành dự án thương mại với phát minh máy điện toán cá nhân Apple II. Đây là một bước tiến vĩ đại của nhân loại đi từ các máy điện toán khổng lồ IBM dùng trong quốc phòng và kỹ nghệ trở thành computer đem đến mỗi nhà. Qua đầu thập niên 80 với máy Macintosh và con chuột ra đời thì nhân loại đã thực sự bước vào thời đại điện tử. Thung lũng Santa Clara trong đó có San Jose và Cupertino đã trở thành thung lũng điện tử. Người Việt tỵ nạn không những đến từ Việt Nam, từ các trại tỵ nạn qua San Jose mà cả ngàn người từ các tiểu bang khác cũng dọn về Bắc Cali để đi làm điện. Năm 1985 Steve bất đồng ý kiến với hội đồng quản trị công ty Apple bèn tách ra lập công ty mới. Sau đó ông trở thành người khai phá con

Ra đời dưới một ngôi sao xấu. Cậu bé Steve Jobs không phải là người thuần chủng Hoa Kỳ. Cha ruột là Abdulfattah John Jandali người Hồi giáo xứ Trung Đông Syrian. Mẹ ruột là Joanne Simpson. Gia đình không chấp nhận cuộc hôn nhân của cha mẹ nên cô gái mang bụng bầu về sanh tại San Francsico và đem đứa con trai cho ông bà mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi là Paul và Clara Jobs, cư ngụ tại Mt.View. Lúc còn nhỏ cậu bé Steve học tiểu học và trung học tại Cupertino. Sau đó ghi danh học Reed College tại Portland được đúng 1 semester rồi bỏ ngang. Cuộc sống thời niên thiếu của Steve hết sức nghèo khổ. Ngủ tại sàn garage bạn bè. Đi nhặt lon bán kiếm sống và ăn cơm homeless tại chùa Hare Krihna. Ông Jobs có lúc nói rằng nếu ông theo học đại học chăm chỉ thì không có computer Mac ra đời. Phải chăng vì hoàn cảnh sinh ra từ gia đình một di dân bất hạnh, nuôi dưỡng bởi một gia đình nghèo túng đã dẫn dắt Steve Jobs đến con đường vinh quang hiện nay?

QuÓc Gia 25


Con người ảnh hưởng đời sống nhân loại. Cuối thế kỷ 20 nhân loại bước vào thời đại máy điện toán cá nhân. Mọi người bắt đầu một cuộc sống khác. Cuộc sống trong thế giới ảo. Click một cái, cả thiên đường và địa ngục hiện ra. Máy điện toán là nơi tập trung kiến thức của cả tỷ người góp lại từ cả thiên thu lịch sử. Màn hình hiện lên mọi tin tức thông thái và đem đến cả tin tức ngu dốt và rất nhiều ngộ nhận. Con đường điện toán đã có biết bao nhiêu đóng góp của thiên tài trong nhân loại. Tuy nhiên trước sau cho đến bây giờ chỉ có một người nổi bật nhất đó là Steve Jobs. Một người sắp chết. Cha không nhận con. Mẹ bỏ con một mình. Bán lon coke để lấy tiền mua coca. Ăn cơm chùa trở thành theo đạo Phật. Chỉ vì lưu lạc lang thang không có tiền học nên túng quẫn phải tìm đường trở thành thiên tài điện tử. Khi trở thành danh tiếng vang lừng thì buồng gan đã chai cứng. Khi trở thành tỷ phú thì thân thể đã tàn phai. Tiền rừng bạc bể nhưng ăn mặc vẫn như homeless muôn đời. Được cả thế giới thương yêu nhưng người thân cận làm việc bên cạnh, ai cũng nói đây là một ông chủ xấu tính nhất địa cầu. Học hành chẳng ra sao nhưng được các đại học danh tiếng thế giới mời tới để trao bằng tiến sĩ danh dự đủ loại. Và quan trọng hơn hết là đọc diễn văn để dạy dỗ cho các tân khoa cao học tốt nghiệp đủ mọi ngành...

nay là ngày cuối của cuộc đời. Với mầm ung thư trong người, với hoài bão mãnh liệt suốt từ năm 15 tuổi cho đến nay 56 tuổi, người thanh niên cao lênh khênh như cây sậy đó luôn luôn là người có thẩm quyền nhất để nói về đề tài sự sống và cái chết. Với hàng ngàn khoa học gia trẻ tuổi trên thế giới Steve là thần tượng về kỹ thuật, nhưng mọi người lại kính trọng ông về tư tưởng. Ngày nay, không phải các chính khách lãnh tụ mới thay đổi cuộc sống. Không phải các nhà văn hóa mới làm cuộc sống thay đổi. Bây giờ là thời đại của các kỹ thuật gia làm cuộc đời chúng ta khác biệt. Pascal đã nói: Con người cũng chỉ là cây cỏ như muôn loài. Con người khẳng khiu như cây sậy. Nhưng con người là cây sậy có tư tưởng. Một trong những người đó là Steve Jobs. Cây sậy có tư tưởng. Ngày của ông đã đến, nhưng thời của Steve vẫn còn mãi mãi như kinh đô Apple dưới hình dạng phi thuyền hình tròn vĩ đại sắp hạ cánh xuống Cupertino vào những năm sắp đến. Steve sẽ không thấy được vương quốc của ông. Nhưng nhân loại sẽ có dịp thấy thành quả của quả táo cắn dở dang và đâu đó là những lon coca thu lượm lại để cho đứa bé trở thành một con người. Thật lạ lùng khi Trung Đông nẩy sinh ra Bin Laden làm điêu đứng Hoa Kỳ. Trung Đông cũng tặng cho Mỹ quốc đứa con lạc loài Steve Jobs. Rồi đây những bà mẹ Tầu Đài Loan ở Cupertino la mắng thằng con. Mày bỏ học thì sau này thành thứ người gì? Đâu phải đứa nào bỏ học cũng thành Steve Jobs.

Và bài diễn văn quan trọng nhất Steve mới đọc tại đại học Stanford có tựa đề. Các bạn sẽ đoán xem. Phải chăng là điện toán thế kỷ 21. Hay là ảnh hưởng của computer trong đời sống hiện nay. Không! Sai hết. Tựa của bài diễn văn lừng danh đó là: How to live before you die. Sống ra sao trước khi chết Trong bài đó có những câu hỏi. Anh làm gì nếu hôm QuÓc Gia 26

l


tÜÖng lai hoa kÿ n¢m ª châu á HÀ GIANG

Bài viết có tựa đề “America’s Pacific Century” (“Thế Kỷ Thái Bình Dưong của Hoa Kỳ”) sẽ xuất hiện trong ấn bản phát hành Tháng Mười Một, chủ đề “America” của tạp chí Foreign Policy, gửi thông điệp không thể nhầm lẫn về chính sách đối ngoại hiện tại của Hoa Kỳ trong thế kỷ này.

Bài xã luận được viết như thông điệp chính thức của chính quyền Obama gửi đến người dân Hoa Kỳ, nhưng thật ra thông điệp của bà ngoại trưởng chuyên chở nhiều nhắn nhủ, cho nhiều đối tác của Hoa Kỳ, trên toàn thế giới, đặc biệt là đối tác khu vực Châu Á.

Ðối nội, ngay trong đoạn đầu, Ngoại Trưởng Hillary Clinton khẳng định rằng “để duy trì vị trí của một cường quốc, bảo vệ quyền lợi, và phổ biến những giá trị của Hoa Kỳ,” chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Hoa Kỳ là phải đầu tư Bài viết dài hơn 4,000 chữ này đã được nhiều hơn vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Foreign Policy trang trọng giới thiệu hôm Thứ Ba, từ mặt ngoại giao, kinh tế đến chiến lược. và phổ biến trên mạng lưới Internet, qua một thông cáo báo chí là của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Lý do, theo bà Hillary Clinton, thì thời Clinton “viết riêng cho tạp chí Foreign Policy”. điểm Hoa Kỳ đang rút dần chân ra khỏi Iraq và Afghanistan, là “thời điểm then chốt,” đòi hỏi phải Bài viết lớn, trình bày một chủ đề lớn, với tác giả là một tên tuổi không thể lẫn lộn: Hillary Clinton, ngoại trưởng Hoa Kỳ.

QuÓc Gia 27


đầu tư vào “khu vực hiện đang là trục quay chính của các nền chính trị toàn cầu,” tức Châu Á.

nêu tên là Trung Quốc khi bà viết: “Về mặt chiến lược, duy trì hòa bình và an ninh trên khắp các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là điểm tối quan Tiếng nói chính thức của Hoa Kỳ cũng trọng cho tiến bộ toàn cầu, dù bằng phương cách kêu gọi người Mỹ chống lại quan điểm cho rằng bảo vệ tự do hàng hải ở biển Ðông, chống lại các Washington cần phải thu gọn chính sách đối ngoại nỗ lực phát triển hạt nhân của Bắc Hàn, hoặc đảm để giải quyết những thách thức kinh tế nội bộ. Tác bảo sự minh bạch trong các hoạt động quân sự của giả cho rằng, phản ứng ấy “có thể hiểu được, nhưng những cường quốc lớn trong khu vực.” lầm lạc”. Giải thích sự có mặt của Hoa Kỳ trong vùng, bà Hillary Clinton nhận định vai trò của “Những người nói rằng chúng ta không còn có đủ khả năng để tham gia với thế giới bên ngoài Châu Á là tối quan trọng đối với tương lai của Mỹ; có một nhận định hết sức lạc hậu, chúng ta không và ngược lại, sự tham gia của Hoa Kỳ vào Châu Á là tối cần thiết với tương lai khu vực này. thể không đủ khả năng.” “Có lẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử hiện đại, khu vực này mong mỏi sự lãnh đạo của chúng Rồi giải thích: “Sự phục hồi kinh tế trong ta (Hoa Kỳ) cũng như được giao thương với chúng nước phụ thuộc vào xuất cảng và khả năng của các ta.” công ty Mỹ bán hàng cho một thị trường tiêu thụ Bởi vì: “Chúng ta là cường quốc duy nhất mênh mông và ngày càng phát triển của khu vực với một mạng lưới các liên minh hùng mạnh trong Châu Á-Thái Bình Dương.” khu vực mà không có tham vọng lãnh thổ, và một Ðầu tư vào Châu Á-Thái Bình Dương, truyền thống đóng góp cho lợi ích chung từ bao lâu cũng theo Ngoại Trưởng Hillary Clinton, không nay. Cùng với các đồng minh, chúng ta đã từng bảo chỉ quan trọng với việc phục hồi kinh tế, mà còn đảm an ninh khu vực trong nhiều thập kỷ - tuần tra đường biển của Châu Á và giữ gìn sự ổn định trong đóng vai trò then chốt cho an ninh quốc gia. vùng, và nhờ đó giúp kiến tạo điều kiện thuận lợi Bài viết có đoạn: “Từ việc phát triển thị cho sự phát triển.” Ngoại Trưởng Clinton khẳng định.

trường mới cho các doanh nghiệp Mỹ đến việc kềm chế phong trào chế tạo vũ khí hạt nhân đang lây lan để bảo vệ tự do hàng hải cho các thương thuyền của Hoa Kỳ, công tác đối ngoại của đất nước là chìa khóa cho sự thịnh vượng và an ninh trong nước.”

Trong đoạn nhắn nhủ thẳng với Trung Quốc, bà Hillary kêu gọi Bắc Kinh hãy “vượt qua những ngần ngại bất chợt để thiếp lập một đối thoại quân sự bền vững với Hoa Thịnh Ðốn,” và nhấn mạnh: “Sự hợp tác mang đến cho chúng ta (cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc) lợi ích hơn xung đột Chia sẻ những khó khăn của chính quyền, rất nhiều!” bà viết: “Thách thức của chúng ta hiện nay là phải Với Việt Nam, Ngoại Trưởng Hillary xây dựng một mạng lưới ngoại giao bền vững với các đối tác và tổ chức ở khắp Thái Bình Dương Clinton nhắc lại điều kiện để trở thành đồng minh thích hợp với lợi ích của Mỹ và có cùng các giá trị chiến lược của Hoa Kỳ: “Chẳng hạn, chúng ta đã với Mỹ như mạng lưới mà chúng ta đã xây dựng cho Việt Nam thấy rõ rằng, việc thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ đòi hỏi họ được trên Ðại Tây Dương.” cần phải có những cải tiến xa hơn trong việc bảo vệ Ðối ngoại, bài viết “America’s Pacific nhân quyền và tăng thêm tự do chính trị.” Century” còn nhằm nhắn nhủ một quốc gia không

QuÓc Gia 28

(NgÜ©i ViŒt)


Những lời nói có TRÁCH NHIỆM của cựu TT - VNCH Trần Văn Hương

 

Trần Đông Phong Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không chịu di tản Trong ngày 29 tháng 4, dù rất bận rộn trong việc di tản hàng chục ngàn người Mỹ và người tị nạn VN, Đại sứ Martin cũng đã tìm cách đến gặp cụ Trần Văn Hương, cựu Tổng Thống VNCH tại phủ Phó Tổng Thống trên đường Công Lý lần chót. Theo GS Nguyễn ngọc An, bạn thâm giao của cụ Hương thì cuộc gặp gỡ nầy đã diễn ra như sau : « Cũng ngày đó, 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ Hoa Kỳ, ông Martin đến tư dinh đường Công Lý với một tham vụ sứ quán nói tiếng Pháp. Đại khái, đại sứ nói: « Thưa Tổng Thống, tình trạng hiện nay rất nguy hiểm. Nhơn danh chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đến mời Tổng Thống rời khỏi nước, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phương tiện nào mà Tổng Thống muốn. Chính phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cương vị Tổng Thống cho đến ngày TT trăm tuổi già» Tổng Thống Trần Văn Hương mim cười trả lời : «Thưa Ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Đã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn Ông đại sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nổi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Đại sứ đã đến viếng tôi.» Khi nghe câu «Les États-Unis ont aussi leur part de responsabilités (Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó), đại sứ Martin giựt mình nhìn trân trân ông Trần Văn Hương. Năm 1980, ông Hương thuật lại với tôi: Dứt câu chuyện, on se sépare sans même se serrer la main» (GS Nguyễn Ngọc An. Cụ Trần Văn Hương, đăng trên Thời Luận không rõ ngày). Cựu đại úy Nguyễn Văn Nhựt, sĩ quan tùy viên của phó Tổng Thống Trần Văn Hương cho người

viết biết vào những ngày tháng cuối cùng trong tháng 4,1975, cụ Trần Văn Hương đã nói với anh em phục vụ tại phủ Phó Tổng Thống rằng: ‘‘Thấy các em còn trẻ tuổi mà phải chịu hy sinh gian khổ vì chiến tranh, qua rất thương, nhưng số phận của đất nước mình là như vậy, mình phải đánh cho tới cùng”. Sau khi bàn giao chức vụ TT cho Dương Văn Minh, tối 28 tháng tư, cụ Trần Văn Hương đã dọn ngay về tư gia ở trong hẻm đường Phan Thanh Giản. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ngày 29 tháng tư, cụ phải trở lại dinh Phó Tổng Thống ở đường Công Lý một lần cuối để tiếp kiến đại sứ Martin khi Martin đên từ giã cụ. Trong một cuộc tiếp xúc với BS Nguyễn Lưu Viên, cựu Phó Thủ Tướng VNCH, tại Westminster vào cuối 2002, BS. Viên có cho người viết biết rằng vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông và bà Trần Văn Văn có đến thăm cụ Trần Văn Hương một lần cuối và cụ Hương đã nói với hai người rằng hai vị đại sứ Pháp và Hoa Kỳ có đến mời ông đi tị nạn, nhưng ông đã từ chối lời mời của họ. Vào năm 1978, khi Việt Cộng trả lại «quyền công dân cho Dương Văn Minh, các anh em đang bị tù học tập cải tạo đều bị đi xem hình ảnh và phim chiếu lại cảnh cựu «Tổng Thống» Dương Văn Minh đang hồ hởi hân hoan đi bầu Quốc Hội «đảng cử dân bầu » của Cộng Sản. Cụ Trần Văn Hương cũng được CS trả lại quyền công dân, nhưng cụ đã từ chối. Cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương đã gởi bức thư sau đây đến cấp lãnh đạo chính quyền CS : «… Hiện nay vẫn còn có mấy trăm ngàn nhơn viên chế độ cũ, cả văn lẫn võ, từ Phó Thủ tướng đến Tổng bộ trưởng,các tướng lãnh, quân nhân công chức các cấp, các chính trị gia, các vị lãnh đạo tôn giáo, đảng phái, đang bị tập trung cải tạo, rỉ tai thì ngắn hạn mà cho đến nay vẫn chưa thấy về. Tôi là người đứng đầu hàng lãnh đạo chánh phủ VNCH, xin lãnh hết trách nhiệm một mình. Tôi xin chánh phủ mới thả họ về hết, vì họ là những người chỉ biết thừa hành mạng lệnh cấp trên, họ không có tội gì cả. Tôi xin chánh phủ mới tha họ về sum họp với vợ con, còn lo làm ăn xây dựng đất nước. Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó, tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi ». Cụ Trần Văn Hương không hề nhận quyền công dân của Cộng Sản và cho đến khi từ trần vào năm 1981 thì cụ vẫn còn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa. (Trần Đông Phong, Việt Nam Cộng Hòa, 10 ngày cuối cùng.-- California )

QuÓc Gia 29


CHÂN DUNG 5 TƯỚNG CƯỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM

N

5 Tướng Cướp Cộng Sản Việt Nam: Tư Sang, Ba Dũng, Trọng Lú, Sinh Hùng, Hồng Anh

hững người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị vừa ngồi trên các ghế cao đang chuẩn bị khăn đống mũ cao áo dài để cúi đầu trước người sáng lập chế độ, cũng như để phủ dụ thần dân về những kì tích của 66 năm “Cách mạng mùa Thu“. Nhưng tới dự các buổi lễ này mỗi người mang một tâm trạng riêng, một suy nghĩ khác và một ước mơ riêng. 14 uỷ viên Bộ chính trị Khoá 11 với những tài luồn lách và gầm gừ lẫn nhau, vừa leo lên đỉnh quyền lực quay lại nhìn xuống phía dưới thì thấy dân càng vội vã tránh xa, quần chúng đảng viên đang bàn về cách tự diễn biến thế nào cho xuôi, cho êm, còn thế giới bên ngoài đang đặt những dấu hỏi lớn về khả năng và ý đồ của họ! Nhưng quyền lực và tiền bạc đang làm tối mắt họ, nên họ phải lì lợm để giữ ghế cố đấm ăn xôi. Cho nên mỗi người theo cách suy tính riêng, hành động riêng, đồng sàng nhưng dị mộng. Đối với bên ngoài thì họ vẫn làm tưởng như chung lưng đấu

cật, nhưng thực ra mỗi người đều nuôi tham vọng riêng. Tâm trạng bất an và không dám nhận trách nhiệm này phản ảnh rất trung thực Thông báo của Uỷ ban Nhân dân Hà nội ngày18-8 cấm không cho trí thức, thanh niên và nhân dân tụ tập biểu tình chống Trung quốc, nhưng lại không nhân vật nào dám kš tên và không có cả số lưu trữ! Nay nó đã vỡ ra là, lệnh này từ cấp cao nhất của chế độ đã đưa xuống theo yêu sách của Bắc kinh, được coi như là điều kiện tiên quyết để có cuộc họp bàn về “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh ViệtTrung” lần thứ 5 ở Bắc kinh vào ngày 28-8 giữa Thứ trưởng Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Tổng tham mưu trưởng Trung quốc Thượng tướng Mã Hiểu Thiên. Và từ đó mới mở đường cho chuyến đi Bắc kinh sắp tới mà Nguyễn Phú Trọng đã khao khát từ lâu. 14 uỷ viên Bộ chính trị Khoá 11 quấn quýt vào vài vua tập thể. Mỗi người tìm một uỷ viên Bộ chính trị có quyền lực nhất để dựa vào nhau củng cố quyền lực, trấn áp và

QuÓc Gia 30


canh phòng lẫn nhau! Tổng bí thư sợ há miệng mắc quai Mới nắm được chức Tổng bí thư không lâu nhưng Bắc kinh đã vuốt râu không nể mặt, hai lần liên tiếp cho các tầu hải quân đội lốt tầu hải giám xâm phạm trắng trợn hải phận của VN và còn ngăn cản không cho VN khai thác tài nguyên trong phần lãnh hải của VN. Bắc kinh coi biển Đông như cái ao của Trung quốc. Nguyễn Phú Trọng trong tư cách Tổng bí thư và Bí thư Quân uỷ Trung ương vẫn án binh bất động, mặc dầu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm hàng đầu của ông. Không những thế, suốt mấy tháng nay Nguyễn Phú Trọng vẫn phải ngậm miệng như thóc không có một lời nào công khai chống lại các hành động xâm lấn ngang ngược của những người đỡ đầu ở Bắc kinh. Vì trước đó đã trót miệng tuyên bố trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mà ông ta cầm đầu là, “tình hình biển Đông không có gì mới cả“, vẫn yên lặng, để cấm Quốc hội không được phép bàn tới! Suốt cả chục năm qua trên bước đường leo lên danh vọng, ông Trọng vẫn chỉ biết đặt Bắc kinh lên bàn thờ: Đảng cộng sản Trung quốc trụ được thì Đảng cộng sản VN cũng trụ được! Trong khi nhóm cầm quyền ở Bắc kinh coi Nguyễn Phú Trọng chẳng ra gì cả thì Nguyễn Phú Trọng vẫn tỏ thái độ cúi đầu quì gối mỗi lần Hồ Cẩm Đào hạch sách hay quở mắng. Chẳng thế vào cuối tháng 6 khi Bắc kinh bắn tin qua tờ Hoàn cầu thời báo (cơ quan của Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc) doạ cho VN một bài học thứ hai thì Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng hấp tấp cử Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang thần phục Bắc kinh và “khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt“! Không hiểu vì tính lú lẫn hay do mất tư cách cho nên mới đây Nguyễn Phú Trọng vẫn hãnh diện tuyên bố ngay trước các đảng viên về việc đã được Hồ Cẩm Đào cử đặc phái viên sang Hà nội chúc mừng ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư: “Chưa bao giờ ngay sau Đại hội, một số đảng anh

em như… Đảng Cộng sản Trung quốc cử đặc phái viên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước sang gặp Tổng bí thư ta để trực tiếp chúc mừng thành công của Đại hội”! Hồ Cẩm Đào nhìn thấu lòng dạ và bản lĩnh của Nguyễn Phú Trọng không phải là hùm thật, nên chỉ coi như một đứa con nít xoa đầu cho cái kẹo. Cho nên họ Hồ đã vẽ bức tranh đen về các nguy cơ do ảnh hưởng của Cách mạng Hoa nhài ở Trung Đông và áp lực quốc tế, nhất là các nước dân chủ đa nguyên, đang đe doạ tương lai của hai Đảng CS Trung quốc và VN và đặt điều kiện tiên quyết cho ông Trọng, nếu muốn được Bắc kinh trương dù bảo vệ thì phải có thái độ rõ ràng trong các việc: Không để Mỹ can thiệp vào vấn đề tranh chấp biển Đông, không được để các cuộc biểu tình chống Trung quốc tiếp tục ở VN và chỉ trong trường hợp này Nguyễn Phú Trọng mới được sang chầu Bắc kinh! Theo các bản tin của các Thông tấn xã Trung quốc và VN thì trong chuyến thăm của Nguyễn Chí Vịnh vào cuối tháng 8 các điều kiện tiên quyết trên đã được thoả mãn. Cho nên có lẽ trong chuyến thăm Hà nội vào đầu tuần tới (5-9.9) của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thì Nguyễn Phú Trọng sẽ nhận được lời mời chính thức của Hồ Cẩm Đào! Riêng với nhân dân trong nước thì Nguyễn Phú Trọng như con thò lò sáu mặt. Câm như hến trước các cuộc đàn áp và giam giữ của công an và sự xuyên tạc cũng như chụp mũ của các báo và đài của chế độ đối với các cuộc biểu tình chống xâm lấn của Trung quốc của trí thức và thanh niên trong suốt nhiều tuần lề vừa qua. Trong khi ấy mới đây lại để cho Đinh Thế Huynh, cánh tay mặt của ông Trọng và phụ trách công tác tư tưởng-báo chí, tổ chức một hội nghị quan trọng để bàn về chính sách đãi ngộ trí thức. Trong dịp này chính Nguyễn Phú Trọng trọng đã nhấn mạnh, đây là một ban trung ương đầu tiên ông đã tới làm việc trong tư cách Tổng bí thư mới. Trong phần phát biểu ông Trọng tuy làm như tỏ ra quan tâm và trăn trở về các chính sách của đảng không đãi ngộ xứng đáng và trân trọng với các giới chuyên viên, trí thức. Nhưng mặt

QuÓc Gia 31


khác Nguyễn Phú Trọng không lên tiếng phản đối hàng loạt bài báo và đài đã lên tiếng thoá mạ trí thức yêu nước. Cho nên tỏ vẻ quan tâm tới quyền lợi của giới chuyên viên trí thức chỉ là bề ngoài, thâm ý chính của Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị này là muốn đề cao vai trò của Ban Tuyên giáo trung ương dưới quyền của người thân tín Đinh Thế Huynh trong thời gian ông làm Tổng bí thư. Vì trong thực tế trong các tháng gần đây Đinh Thế Huynh đã đưa ra nhiều biện pháp để tìm cách bịt miệng cán bộ đảng viên, canh chừng báo chí và để cho những tên bồi bút đội lốt giáo sư, giảng viên lên tiếng đe doạ, thoá mạ và chụp mũ những trí thức yêu nước, kể cả nhiều cán bộ đảng viên còn biết giữ tự trọng! Mới vài ngày trước Nguyễn Phú Trọng còn về thăm một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu long để tỏ ra quan tâm tới nông dân, vựa lúa của cả nước và là nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách nhà nước qua xuất cảng gạo và hải sản. Nhưng chính nơi này, ngay báo chí lề phải cũng xác nhận là, tuy nông dân đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia nhưng đời sống của nông dân đã nghèo đói nay vẫn nghèo đói thêm. Vì nhiều lš do từ phía nhà cầm quyền: Đầu tư cho nông nghiệp ở mức rất thấp, các Công ty Lương thực của Nhà nước chỉ chèn ép nông dân và những người cầm đầu Hội Nông dân (do Chính phủ chỉ huy) chỉ ăn theo nói theo đảng, không bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Tuy nhiên trong những ngày đi thăm mấy tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu long tuyệt nhiên không thấy Nguyễn Phú Trọng lên tiếng phê bình những chính sách sai trái và bất công đang làm thiệt hại lớn tới đời sống hàng chục triệu nông dân. Trái lại, Nguyễn Phú Trọng lại cổ động cho việc tái lập chế độ kinh tế tập thể XHCN trong nông nghiệp, nghĩa là khuyến khích vực dậy các hợp tác xã trong thời gian tới. Ai cũng biết, chính sách kinh tế tập thể trong nông nghiệp sau 1975 đã đưa tới nạn đói khủng khiếp ở VN trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Nói tóm lại, những hoạt động trong đối ngoại, kinh tế, đãi ngộ nhân tài và giáo dục-tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng từ khi làm Tổng bí thư đã tự

chứng tỏ thái độ tiếp tục cúi đầu thần phục phương Bắc, tính bảo thủ lỗi thời của con đường XHCN và bệnh ngạo mạn khinh thường các giới chuyên viên, trí thức của người Cộng sản giáo điều cầm đầu chế độ độc tài toàn trị! Như vậy ông Trọng đã đặt thứ tự ưu tiên cho quyền lực và địa vị của cá nhân mình cao hơn mọi thứ khác, trong đó kể cả quyền lợi của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đây là tiêu chuẩn chọn lựa giá trị trong mọi tính toán và hành động của Nguyễn Phú Trọng từ trước tới nay! Thủ tướng chỉ là thùng rỗng kêu to Trong nhiệm kỳ đầu 5 năm làm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự coi mình như một tể tướng có tài kinh bang tế thế, nên đã ôm mọi việc trong chính phủ vào tay mình, giải tán Ban cố vấn Thủ tướng và đuổi các chuyên viên về vườn! Hai nhiệm vụ chính nằm trong tay của ông là phát triển kinh tế và ngăn chặn tham nhũng. Để thực hiện các mục tiêu này ông Dũng đưa ra chủ trương lớn coi các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước là những “quả đấm mạnh”, đầu tư rộng rãi hàng trăm ngàn tỉ đồng và giành nhiều chính sách ưu đãi khác. Nhưng hiện nay các tập đoàn kinh tế nhà nước đang trở thành nơi gậm nhấm phần lớn ngân sách quốc gia, làm ăn lại thua lỗ, tiêu diệt các nguyên tắc cạnh tranh để phát triển kinh tế lành mạnh và vững vàng. Đồng thời các nơi này còn đang là những cái ổ nuôi tham nhũng, bè phái và sứ quân của các cán bộ có quyền lực. Thay vì là “quả đấm mạnh” cho phát triển đất nước, nó đang trở thành những quả tạ đè lên vai người dân! Làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã thoả hiệp với những người có quyền lực khác trong Bộ chính trị để khoá sổ vụ tham nhũng động trời PMU 18, mà trong đó từ gia đình cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tới các cán bộ cao cấp ở trung ương, các bộ và các ngành; tự tha bổng lẫn nhau trong vụ tập đoàn Vinashin nợ nần lớn làm ngân sách quốc gia thất thoát tới 4,5 tỉ US Dollar; bỏ tù các nhà báo dám nói thực viết thực, bắt báo chí phải đi theo “lề phải”, bắt giam hàng trăm chuyên viên,

QuÓc Gia 32


trí thức trẻ và những người tố cáo tham nhũng, lạm quyền của các quan đỏ. Trong nhiệm kỳ đầu 5 năm làm Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành quán quân bắt người khác chính kiến! Suốt 5 năm làm Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra những biện pháp kinh tế tài chánh cực kỳ mâu thuẫn, phản ảnh tính cách giải quyết tình thế, đầu voi đuôi chột, lúng túng, giật gấu vá vai: Ngông cuồng và thiển cận trong năm 2007 chỉ trong vòng vài tháng đã bỏ hàng trăm ngàn tỉ đồng để mua 9 tỉ Mĩ kim làm dự trữ ngoại tệ vào nên đã gây ra lạm phát phi mã trên 25% trong năm 2007-08. Mỗi năm bỏ hàng trăm ngàn tỉ đồng vào cái thùng không đáy của các tập đoàn kinh tế nhà nước, thả cửa cho các nhà thầu Trung quốc trúng thầu các công trình quan trọng, thả cửa cho các tư bản nước ngoài bòn rút sức lao động của công nhân VN, thả cửa cho các tổng công ty lương thực nhà nước bóc lột và ăn chặn nông dân! Chống lạm phát bằng cách cắt đầu tư công, nhưng các tập đoàn nhà nước vẫn tự do phung phí, tăng lãi suất ngân hàng nhà nước lên chóng mặt; nhưng trong khi đó lại tăng giá ồ ạt xăng dầu, phân bón, lương bổng…cho nên nạn lạm phát phi mã nay đang bung trở lại, leo tới trên 23%, làm cho bao nhiêu triệu công nhân và những người ăn lương đang phải vật lộn trong cuộc sống lầm than! Năm 2006 khi lên làm Thủ tướng cái gì Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn nhất hết: Tăng trưởng kinh tế cao nhất, chống tham nhũng hiệu quả nhất, báo chí tự do nhất, quí sự thật nhất và ghét dối trá nhất. Nhưng giữa năm 2011 cuối nhiệm kỳ đầu tiên 5 năm làm Thủ tướng thì Nguyễn Tấn Dũng đã đưa lạm pháp tại VN đừng đầu ở châu Á, nợ nước ngoài cao nhất, nhập siêu từ Trung quốc khủng khiếp nhất. Tham nhũng cũng bị liệt vào đội sổ ở Á châu. Mức tăng trưởng kinh tế phải hạ thấp xuống từ năm này sang năm khác! Như vậy Nguyễn Tấn Dũng đã tự chứng tỏ là người bất lực và dối trá nhất trong số các Thủ tướng của chế độ này từ trước tới nay! Nhưng sự thực tưởng như đùa, 5 năm thất bại thảm thê cả trong kinh tế lẫn chống tham nhũng, phí phạm ngân sách quốc gia hàng trăm ngàn tỉ

đồng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng không bị cách chức, không bị tù tội, lại được làm Thủ tướng nhiệm kỳ nữa! Trong các tuần lễ đầu của nhiệm kỳ hai Nguyễn Tấn Dũng lại đưa ra những tuyên bố yêu nước rất hùng hổ, như quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, mặc dầu trong hai cuộc hải quân Trung quốc xâm phạm hải phận VN, cũng như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng trong tư cách là Thủ tướng đã câm như hến, ngay cả ở Cà mâu –quê hương của ông- và nhiều nơi khác ở VN hàng chục ngàn người Trung quốc đang làm lậu, trong khi công nhân VN phải chịu cảnh thất nghiệp! Chẳng những thế, Nguyễn Tấn Dũng vừa phải để cho Tướng Nguyễn Chí Vịnh sang Bắc kinh xác nhận là không được tìm cách quốc tế hoá cuộc tranh chấp biển Đông, nghĩa là để Bắc kinh cầm lái, “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi“; đồng thời còn hứa với Bắc kinh “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn“. Ngoài ra tướng Vịnh cũng còn cho biết, hai bên đã bàn về mối nguy chung cho hai chế độ CS do ảnh hưởng của Cách mạng Hoa nhài của nhiều nước Trung Đông. Nghĩa là từ nay Hà nội sẽ xích lại thêm với Bắc kinh, vì thế áp lực của Bắc kinh sẽ khủng khiếp hơn và các cuộc trấn áp các cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân VN sẽ thô bạo hơn! Ngoài ra, bản chất thò lò nhiều mặt của Nguyễn Tấn Dũng cũng không thua gì Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày vừa qua Nguyễn Tấn Dũng cũng bắt chước ông Trọng lật đật chạy ngược chạy xuôi gặp gỡ hết trí thức này tới tổ chức chuyên viên khác, lại làm ra điều là lần này biết lắng nghe thật, biết quí trọng nhân tài thật! Chủ tịch nước dơ cao đánh khẽ Trong tư cách là Uỷ viên Thường trực Ban bí thư chỉ sau Nông Đức Mạnh, nên 5 năm qua nhiệm vụ chính của Trương Tấn Sang là khai triển các Nghị quyết của Đại hội 10 thành hiện thực từ đối ngoại, kinh tế tới nội trị, trong đó cả việc tuyển

QuÓc Gia 33


chọn cán bộ có tài đức vào các chức vụ then chốt. Nhưng sau 5 năm ông Sang đã không hoàn thành được lãnh vực nào cả, chỉ ôm cặp cho Nông Đức Mạnh. Các vấn nạn lớn không giảm mà ngày còn nguy kịch hơn: Bá quyền Trung quốc không chỉ bành trước công khai trên biển Đông, mà còn bóc lột tài nguyên của VN ở Tây nguyên và các khu rừng đầu nguồn, đồng thời cài người trong mọi cấp từ trong Đảng tới Chính phủ; các đảng viên có trí tuệ và nhiệt huyết bị ngược đãi và bị bỏ rơi! Cho nên tệ trạng các quan tham nhũng đã phát triển nhanh như bầy sâu xâu xé tài sản của đất nước và làm giàu bất chính trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Chính Trương Tấn Sang cũng đã phải nhìn nhận căn bệnh bất trị này: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. Tuy nhiên ông Sang chỉ nhìn nhận công khai tệ trạng này vào đầu tháng 5 khi ông chuẩn bị nhẩy lên ghế Chủ tịch nước. Cách nói này chỉ mong lấy điểm đối với đảng viên và ru ngủ lấy lòng nhân dân mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có nhiệt tâm và thiện chí gì cả. Vì nếu có thực tâm và tự trọng thì Trương Tấn Sang phải trả lời rõ các câu hỏi có đầu có đuôi: Ai đã nuôi bầy sâu? Ai để bầy sâu sinh sôi nẩy nở? Ai bất lực không diệt được bầy sâu? Ngoài ra, nếu thực sự biết “xẩu hổ” thì tại sao Trương Tấn Sang vẫn hồ hởi nhận cái ghế Chủ tịch nước để chỉ ngồi chơi xơi nước và ăn bát vàng, có tiếng nhưng chẳng có miếng gì cả? Chủ tịch Quốc hội thích khoác lác Nếu Thủ tướng là cái thùng rỗng kêu to thì cựu Phó Thủ tướng thứ nhất và tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng là uỷ viên Bộ chính trị thích nói khoác lác nhất, đó là nhận xét của dư luận rộng rãi trong Đảng cũng như trong nhân dân. Từ Uỷ viên Trung ương khoá 8 rồi giữ chức Bộ trưởng Tài chánh béo bở, biết cách chi tiền cho các vua tập thể, nên ông đã nhẩy được lên ghế trong Bộ chính

trị khoá 10 và giữ chức Phó Thủ tướng Thứ nhất phụ trách lãnh vực kinh tế. Nhưng suốt từ 2006 ông chỉ như cái đuôi của Nguyễn Tấn Dũng, những gì khó nhai khó nuốt thì Nguyễn Tấn Dũng để lại cho Nguyễn Sinh Hùng. Trong các vụ như dự án đường xe lửa cao tốc, Vinashin, tới biển Đông Nguyễn Sinh Hùng đã phải gánh vác thay cho Nguyễn Tấn Dũng trong các cuộc chất vấn trước Quốc hội. Cho nên những thất bại trong kinh tế như lạm phát phi mã, các tập đoàn làm ăn thua lỗ và chống tham nhũng cũng là trách nhiệm của Nguyễn Sinh Hùng. Trong Quốc hội Khoá 13 Nguyễn Sinh Hùng nhẩy lên ghế Chủ tịch Quốc hội thay Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cũng như người tiền nhiệm, Nguyễn Sinh Hùng đã ngăn cản không cho Quốc hội được thảo luận công khai vấn để biển Đông, mặc dầu khi ông nhậm chức Chủ tịch Quốc hội vấn đề này trở nên nóng bỏng nhất sau khi Bắc kinh đã hai lần cho hải quân Trung quốc xâm nhập hải phận và phá hoại hoạt động kinh tế của VN. Cũng thời gian này các cuộc biểu tình của trí thức và thanh niên phản đối Trung quốc xâm lấn đã bị công an đàn áp và báo chí chế độ xuyên tạc. Nhiều kiến nghị và thư ngỏ của trí thức và thanh niên gởi trực tiếp cho Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đưa vấn đề biển Đông và các cuộc đàn áp của công an ra thảo luận, nhưng Nguyễn Sinh Hùng cũng giữ thái độ im như thóc không khác Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng! Trong một xã hội chính trị lành mạnh như ở các nước Dân chủ Đa nguyên thì Nguyễn Sinh Hùng đã bị cách chức từ lâu. Nhưng trong chế độ độc tài toàn trị thì ông Hùng lại nhẩy cao hơn nữa và đang là một trong các vua tập thể nhiều quyền nhưng lại vô trách nhiệm! Bí thư Thường trực tẩm ngẩm tầm ngầm Suốt trong thời làm bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh tuyên bố rất ít nhưng hành động âm thầm lại rất quyết liệt, nham hiểm và tàn bạo. Trong suốt hơn 9 năm đứng đầu ngành công an ông Anh đã tăng cường bộ máy công an mật vụ phình ra nhanh khủng khiếp như tế bào bị bệnh ung thư và giành

QuÓc Gia 34


được nhiều ưu đãi tiền bạc và tiện nghi. Các cuộc điều tra của Công an trong các vụ chống tham nhũng đã bị chỉ huy từ trên, nếu cần thì cho xếp lại hồ sơ và bỏ tù cả thủ trưởng điều tra (như Tướng Phạm Xuân Quắc, thủ trưởng cơ quan điều tra của bộ Công an trong vụ tham nhũng động trời PMU 18 đã bị mất chức và còn bị ra toà). Đối với nhân dân và các người dân chủ thì trong thời gian làm bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh sẵn sàng để cấp dưới sử dụng những biện pháp bất lương nhất, như bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trước toà án, dùng cả những thủ đoạn nhơ nhuốc nhất như dùng bao cao su đã sử dụng để bắt Luật sư Cù Huy Hà Vũ; cho vực dậy phương pháp tố khổ phản văn minh nhất để bắt các dân khu phố nhục mạ những người khác chính kiến trong các khu phố ; cho công an làm bọn côn đồ đàn áp, gây thương tích những người dân chủ, các tu sĩ và phá các cuộc lễ tôn giáo… Các hoạt động của công an mật vụ dưới thời Lê Hồng Anh hoàn toàn đi ngược với tiêu chí của các Đại hội đảng là làm cho xã hội “dân chủ, văn minh”. Thực sự nó đã trở thành chế độ công an trị nghiêm khắc và tàn bạo nhất ở VN từ trước tới nay. Nhưng Lê Hồng Anh lại còn nhẩy cao hơn nữa, nay trở thành người thứ hai trong chế độ độc tài toàn trị sau Nguyễn Phú Trọng. Trong dịp này ông Anh còn lợi dụng quyền lực phong Bí thư tỉnh uỷ Kiên giang (quê của Lê Hồng Anh) Bùi Quang Bền lên Trung tướng và đưa về làm Thứ trưởng Bộ Công an để giữ vây cánh. Cũng như trước đây chính Lê Hồng Anh là Bí thư tỉnh uỷ Kiên giang rồi được phong làm Đại tướng để cầm đầu bộ Công an. Như vậy có thể chờ đợi Lê Hồng Anh trong tư cách là Thường trực Ban bí thư làm khác những gì ông đã gây ra cho nhân dân trong suốt gần 10 năm làm bộ trưởng Công an, hay phải tính đến một thực tế là, thời gian tới các biện pháp khủng bố và đàn áp sẽ tàn bạo hơn và tồi tệ hơn?

quyền lực bằng mọi giá, mọi thủ đoạn và thành tích phá nước hại dân ít nhất là suốt 5 năm qua của 5 vua tập thể đang nắm quyền lực trong chế độ độc tài toàn trị ở VN. Tha hoá đạo đức và mất lương tâm của những người có quyền lực và các tệ trạng xã hội đang bung ra ở mọi cấp, mọi ngành ở VN suốt trên 6 thập niên dưới chế độ độc tài toàn trị với các vua tập thể còn tệ hại và nguy hiểm hơn chế độ quân chủ chỉ có một vua. Ngay cả cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An qua kinh nghiệm của chính bản thân cũng đã vạch rõ: Các vua tập thể này có rất nhiều quyền nhưng lại là những người vô trách nhiệm nhất! Đứng trước những thất bại hay khó khăn lớn, họ đổ cho đấy là quyết định chung của tập thể, nên cá nhân họ không có trách nhiệm gì cả, cuối cùng huề cả làng, cùng lắm thì tự tha bổng lẫn cho nhau như trong vụ Vinashin, hay nếu cần thì dùng quyền lực khoanh lại như vụ PMU 18, bịt miệng báo chí và tống giam những ai dám chống lại họ! Một điều rõ ràng nữa là các vua tập thể không có thiện chí và cũng không đủ khả năng để hoá giải các căn bệnh và những tệ trạng xã hội của chế độ độc tài toàn trị. Vì một lẽ dễ hiểu, chính các vua tập thể này là con đẻ của chế độ độc tài toàn trị! Cho nên những khẩu hiệu thật kêu và các biện pháp tưởng như rất cương quyết chỉ là tầm bình phong che dấu tội ác và trong thực tế chỉ như gãi ghẻ ngoài da mà thôi. Điển hình nhất là, càng chống tham nhũng thì bọn quan tham càng bung ra như bầy sâu, càng chống lạm pháp thì lạm phát càng phi mã hơn, càng đề cao dân chủ văn minh thì bộ máy công an mật vụ càng phình to ra, đàn áp trí thức, thanh niên, tu sĩ và nhân dân một cách quỉ quyệt và tàn bạo hơn, các biện pháp kiểm duyệt báo chí và bịt miệng nhà báo càng lì lợm hơn! Hiện nay vì lo sợ trước sức mạnh vũ bão của cuộc Cách mạng Hoa nhài từ các nước Trung Đông sẽ ảnh hưởng tới VN và Trung quốc, nên có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, các vua tập thể của hai *** chế độ độc tài toàn trị ở VN và Trung quốc sẽ Trên đây là tư cách “đạo đức cách mạng” theo xích lại thêm với nhau theo tiêu chí “Bắc kinh trụ kiểu XHCN, thái độ vô trách nhiệm và giành giựt được thì Hà nội cũng trụ được“! Cuộc hội đàm của QuÓc Gia 35


Nguyễn Chí Vịnh và Mã Hiểu Thiên ở Bắc kinh vào cuối tháng 8 đã cho thấy, việc tranh chấp biển Đông sẽ bị xếp xuống dưới sự tồn tại của chế độ toàn trị. Nghĩa là chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ tài nguyên của VN không quí bằng, nếu Bắc kinh bao bọc và đỡ đầu cho các vua tập thể ở HN đương đầu trước sự chống đối của nhân dân VN, đi tiên phong là các trí thức và thanh niên, kể cả các đảng viên còn biết quí lòng tự trọng, và sự phản đối của các nước dân chủ. Ý đồ này đã được

Nguyễn Chí Vịnh nói với Mã Hiểu Thiên ngày 288: “Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới…”!

Âu Dương Thệ (nguồn Internet)

MỘT NGÀY XƯA ONE DAY

Em Yêu dấu, cuốn phim thật cũ đó về Johann Strauss, The Great Waltz, và bản nhạc When We Were Young One Day đã bất chợt mang ngàn kỷ niệm đẹp xưa của chúng mình trở về. You told me you loved me when we were young one day…Ừ thuở ấy, tóc còn xanh, mình gặp nhau và yêu nhau và em nhớ không, Em Yêu Dấu, một chiều mưa đầy Tháng Sáu, ngồi bên nhau trong tiệm ăn nổi quen thuộc bên bờ sông Sàigòn, khi màn mưa mịt mù trên mặt sông như khói sóng, khi khu Thủ Thiêm chìm trong cơn mưa lũ như một dãy núi dài, em đã thầm thì, lần đầu, em yêu anh, I love you… Ừ em đã nói em yêu anh , you told me you loved me when we were young one day, như vậy, từ chiều mưa đó và còn mãi mãi cho tới tận bây giờ, em nhớ không, h«i Em Yêu Dấu? Một ngày xưa, tuổi trẻ, Em, thì thầm, yêu anh. Nụ hôn đầu rất nhẹ, Chiều sông mưa giăng mành. * Một ngày xưa, còn đó, Bên em, anh làm thơ. Mắt nhìn thay lời nhỏ, Yêu, như chưa bao giờ. * Một ngày xưa, vẫn thế, Em yêu anh, mặn mà. Chiều Brea gió kể, One Day…Đêm, thiết tha. LAN ĐÀM 9/11

Tranh ñinh CÜ©ng

QuÓc Gia 36


CSVN: LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN lllll

H

BS PHẠM HỒNG SƠN lllll

ồi còn học phổ thông và cả khi học đại rất bắt mắt, ấn tượng để phản đối, đả đảo quân xâm học, khi học về giai đoạn lịch sử của Việt lược Trung Quốc, nhưng tuyệt không có một chữ Nam từ 1956-1975, chúng tôi luôn được nào nói đến từ “bán nước” hay “đả đảo bè lũ tay sai dạy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là của bán nước”. những kẻ “ngụy quyền bán nước”, hoặc “quân tay Thậm chí còn có nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ sai, bán nước” cho “kẻ xâm lược Mỹ”. ca ngợi, trích dẫn lời nói, hình ảnh của các vị lãnh Nhiều hình ảnh và phim ảnh minh họa cho tụ, lãnh đạo của nhà nước, của chế độ hiện naycác bài học đó bao giờ cũng có những cuộc biểu một nhà nước, một chế độ đã có những công hàm tình, tuần hành nườm nượp người đi ngay giữa các đặc biệt như Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn đường phố của thủ đô Hà Nội mến yêu, với những Đồng năm 1958, có những hiệp định đặc biệt với khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to: “Đả đảo bè lũ tay sai Trung Quốc như Hiệp ước Biên giới năm 1999 và bán nước”, “Đả đảo quân xâm lược”. Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ năm 2000, có Nhưng sau này khi tự tìm hiểu thêm thì những so sánh hình tượng bất hủ về mối quan hệ chúng tôi không thấy một tư liệu hay một nguồn giữa Việt Nam và Trung Quốc là “Mối tình thắm tin nào cho thấy Việt Nam Cộng Hòa “quân tay sai thiết đơm hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em” và bán nước” đã ký hiệp định hay đàm phán gì với Mỹ biết bao những thỏa thuận đặc biệt khác với Trung hay với bất kỳ quốc gia nào dẫn đến để mất lãnh Quốc mà nhiều lão thành cách mạng cũng đã phải thổ, lãnh hải của Tổ quốc. lên tiếng đòi bạch hóa hay phản đối. Ngược lại, các tư liệu còn cho thấy chính Chúng tôi thầm nghĩ phải chăng những quyền Việt Nam Cộng Hòa còn thể hiện một lập người biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc trường dứt khoát, cương quyết trong việc phản đối vừa qua lại mắc sai lầm, ấu trĩ như thời trước, chỉ và bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Quốc cộng sản của có khác là ngày trước nhiều người đã đả đảo lầm Mao Trạch Đông tấn công chiếm Hoàng Sa năm người yêu nước là kẻ bán nước, còn nay thì ngược 1974. lại, quên mất kẻ bán nước? Thời còn sinh viên non nớt đó nhiều đứa chúng Đó là điều rất có thể vì con người là một tôi, những người có bà con sống ở miền Nam trước thực thể có khả năng mắc sai lầm (fallible creature). 1975, cũng thấy một điều rất lạ là “ngụy quyền bán Nhưng cũng rất có thể chính chúng tôi lại mới là kẻ nước” không bao giờ để ảnh của tổng thống Mỹ sai lầm, cứ đinh ninh rằng những người cầm quyền được treo cạnh ảnh của tổng thống “ngụy quyền” rất yêu nước của chế độ này là kẻ bán nước hoặc trong các công sở. Đó là vài chuyện vụn vặt của là kẻ đồng lõa với quân Trung Quốc xâm lược. khoảng vài chục và nhiều năm về trước. Nhưng liệu những người tham gia, trợ giúp biểu Từ đầu tháng Sáu năm 2011 đến nay, ở giữa tình chống Trung Quốc xâm lược vào ngày hôm thủ đô Hà Nội cũng có các cuộc biểu tình với nhiều qua (21/08/2011) vẫn đang bị giam cầm ở Hỏa Lò khẩu hiệu, băng-đơ-rôn rất to, với thiết kế, màu sắc (hay ở Mỹ Đình) và những gia đình của họ, những QuÓc Gia 37


người ủng hộ, yêu mến, kính trọng họ có đồng ý “Đất nước lâm nguy thất phu hữu trách”, giặc Tầu rằng chúng tôi là kẻ sai lầm như vậy hay không? xâm lấn biển đảo của ta lẽ ra chính quyền phải huy Chắc phải chờ đến lúc tất cả những người biểu tình động nhân dân làm tròn trách nhiệm là bảo vệ sơn yêu nước đó bước chân ra khỏi nhà tù thì mới biết hà, tăng thêm khí thế và đề phòng mọi bất trắc mới được. đúng chứ! Thế mà nhà nước lại thờ ơ vô cảm, khi Hai năm trước, vào những ngày này, cũng nhân dân đứng lên biểu tình phản đối TQ thì bị CA vậy. Nắng chói chang, mây trời xanh ngăn ngắt, đánh đập, khủng bố và bắt bớ! Như vậy thì “chính mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng tận cùng. quyền” này là của ai? Của VN hay của Tầu? Lúc ấy, tôi mới thực hiểu tâm trạng của người viết Tại các góc phố, từng đám công an, dân phòng, câu thơ: những người mặc đồng phục ngồi, đứng có vẻ mệt “Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ mỏi, thậm chí có người đang ngồi bó gối trên hè thấy mưa sa trên màu cờ đỏ” nhà ai đó ngủ gật. Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều ấy rõ như Quen sống bằng thủ đoạn “lập lờ đánh lận thế: Thành phố quê hương tôi, bây giờ không còn con đen, hoặc ném đá dấu tay, đám “quan nha” Hà là của tôi nữa. Nội, theo lệnh, còn thuê một đám lưu manh, bụi Nó giống như là cõi riêng của những kẻ vô đời, tay mang băng đỏ, đứng chửi bới, hò hét và rêu học tay đeo băng đỏ, miệng chỉ chực phồng lên rao “Như có bác Hồ”…để đánh đập, trấn át tiếng thổi còi “quen quét”; của những nhân viên an ninh, hô “Đả Đảo bọn cướp nước của nh»ng người yêu công an, đồng phục và thường phục, ngút ngàn tự nước xuống đường lên án kẻ bán nước”. tin; của những nhân vật mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Một người mang sắc phục công an dừng lại mặt trơ trán bóng, bụng tích dần lớp mỡ dày ... nghe tiếng hô của đoàn biểu tình lẩm bẩm: “Bọn Trong cái cõi ấy, họ có toàn quyền làm điều dở hơi”. Một thanh niên nghe tiếng, lại gần anh gì họ thích. Họ có thể bỏ vài chục tấm biển “cấm tụ ta, nhìn thẳng vào mặt hỏi: “Anh bảo họ hô Hoàng tập đông người” vào trong thùng xe, lượn phố, rồi Sa – Trường Sa của Việt Nam là dở hơi à? Vậy theo thích thì thả biển xuống vườn hoa, công viên, hồ anh, nên hô là của Trung Quốc thì không dở hơi, nước, chân tượng đài Lý Thái Tổ. Họ có thể thộp đúng không?” nhiều cặp mắt nhìn xoáy vào mặt ngực, xốc nách, xách tay những thanh niên không anh ta, tên công an không dám nhìn thẳng, mặt tái tấc sắt lên xe buýt, “hốt về bóp”, mà miệng vẫn leo mét, cúi đầu quay mặt lûi thủi vừa đi vừa chạy… lẻo: “Đây là chúng tôi mời, không phải bắt”. Trời (như chó cụp đuôi) đất ạ, trong chúng ta, có ai mời người khác đi đâu Tuy không có khả năng thấu thị, nhưng với nét mặt bằng cách ấy bao giờ chưa? và điệu bộ anh công an lúc đó, mọi người thấy sự Với chiếc mũ bảo hiểm to rộng mang tên hèn mạt đáng kinh tởm biết chừng nào ở nhân cách “an ninh quốc gia”, họ có thể nghe điện thoại, bẫy đó, không biết gia đình nào lại bất hạnh sanh ra email, bẫy chat… của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đám cẩu tử này. họ quan tâm. Những việc ấy, ở nước khác, để được Từ quán internet, anh Nguyễn Chí Đức gửi làm còn cần phải có tòa án, viện kiểm sát v.v.. cho thông tin vào mục phản hồi của DanLamBao để phép, nhưng ở cõi riêng của họ, nhiều khi chỉ cần tường trình lại sự việc biểu tình sáng nay như sau: cái thẻ ngành là đủ. Tại hồ Hoàn Kiếm, đối diện với Bưu điện Hà Nội Còn nhiều, họ có thể làm rất nhiều việc, nếu công an, thanh niên đeo băng đỏ trấn áp, lùa hết họ thích. Thời điểm này, dường như chỉ có mỗi đoàn biểu tình lên xe bus. Cuộc biểu tình diễn việc chống lạm phát, nâng cao mức sống người ra chưa đầy 5-10 phút. Tôi tả xung hữu đột, rất dân, là họ không thèm làm hoặc không làm được nhiều thanh niên đeo băng đỏ vây quanh, cưỡng thôi. chế nhưng họ không thể khống chế được tôi. Sau Đoàn người biểu tình đã dâng cao biểu ngữ đó tôi phóng xe máy đi lên DOI 3 - Công an huyện chống Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa – Trường Từ Liêm. Đến đó, công an đã được huy động tối Sa là của Việt Nam, “Xin đừng vô cảm, sơn hà đa (rất đông), một số đang ở nhà cũng phải đến để nguy biến”. trực. Nội bất xuất, ngoại bất nhập! QuÓc Gia 38


Tại đồn công an Mỹ Đình, chị Hồng Phi dẫn lời cán bộ (đã được học tập, nhuần nhuyễn) hỏi cung chị nói: “Việc đó đã có nhà nước lo, các chị xuống đường có giết được thằng Tàu nào không?” Chính phủ nói rằng các cuộc biểu tình đã gây rối loạn công cộng và bế tắc giao thông và đã do các “thế lực thù địch” lưu vong chỉ đạo. Tướng Vĩnh không loại trừ khả năng có một sức ép nào đó từ phía Trung Quốc đặt lên chính quyền Việt Nam, vốn có thể dẫn tới các hành động can thiệp cứng rắn với các cuộc biểu tình, như các sự kiện đã thấy trong ngày Chủ Nhật 21/8 “Tôi đã từng nói: con run xéo lắm phải quằn. Càng đàn áp thì phẫn nộ càng tăng và càng lan rộng. Có thể đến một lúc là không kiểm soát được.” Theo lời kể của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, một trong các trí thức đã tham gia phong trào chính trị - xã hội vì Trường Sa và Hoàng Sa trong hai tháng rưỡi qua, ông Diện, trong vai trò người quan sát, nói những gì ông chứng kiến được cho thấy “cuộc cưỡng chế là thô bạo,” “trái pháp luật và không có lý do gì” để biện minh, ông Diện ghi nhận “cuộc biểu tình được xem như là gay cấn.” Tripoli : người yêu nước ‘hốt’ nhóm độc tài Hà Nội : nhóm độc tài ‘hốt’ người yêu nước Ai hốt ai ? rồi cuối cùng ai hốt ai ? Những sự kiện đang diễn ra ở Tripoli và Hà Nội, tuy rất xa nhau, nhưng lại rất gần nhau về bản chất và nội dung sự việc, đáng làm cho bà con ta và giới nắm chính quyền độc đảng nghiền ngẫm. Về sức mạnh của tự do, của dân chủ, về thời đại. Những người yêu nước đang bị mất tự do như Ls Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Phạm Thanh Nghiên, em Đỗ thị Minh Hạnh, cô Bùi thị Minh Hằng, cô Phương Bích … hãy chung vui với nhân dân Libya đang dành lại được tự do, từ trong tay của nhóm độc đoán hét ra lửa một thời. Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi hãy “dứt khoát từ bỏ quyền lực”, và nói rằng đà tiến của các lực lượng chống đối ông đã tiến đến điểm quyết định, không đảo ngược được nữa. Chính phủ Libya đàn áp người biểu tình dẫn tới các biện pháp chế tài mới của quốc tế đối với Libya. Hậu quả là chế độ độc tài man rợ phải sụp đổ. Khi dân Libya nổi giận. Việc dùng mọi biện pháp cấm biểu tình,

là hành động trắng trợn thô bạo xé bỏ hiến pháp CHXHCN Việt Nam của tập đoàn Hà-Nội. Đây là một hành động hạ cấp của lãnh đạo nhà nước CSVN chỉ vì họ muốn giữ vững địa vị độc đảng và độc tài tại VN. Họ đã đánh giá sai lầm về sự cộng tác của những quốc gia Á Châu nói riêng và đồng minh nói chung trong sự ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Và như thế thì giờ cáo biệt của chế độ csvn đã đi vào đoạn cuối. Nhìn máu đổ thịt rơi ở Tripoli (Libya) báo hiệu ngày tàn của Gaddafi đã gần kề! Gaddafi và đám bô hạ sẽ xa chạy cao bay (?). Còn tại VN, những tướng lãnh, bộ đội và Công An “ngoan cố”, tay sai Tàu cộng sẽ phải đối mặt với nhân dân ra sao? Trên đây là câu hỏi mà các tướng lãnh, cán bộ, đảng viên, và Công An cũng nên suy nghĩ để tránh hậu quả sau này trước khi quá muộn!

QuÓc Gia 39


ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...“TIẾN SĨ”

“ Chớ sao ? Thôi tôi phải đến chỗ bà ấy đây. Hẹn anh xong việc đi nhậu nhé!” K. ghi số điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ một phụ nữ đứng tuổi đang chọn hàng ở quầy mỹ phẩm. Một tiếng sau K. gọi tôi lên nhà hàng trên lầu. Rót bia ra ly, mặt mày anh bí xị : “ Cháy mẹ nó 5 triệu rồi. Mẹ kiếp ngoài 5 sọi rồi còn đòi mua son môi, son mắt, lăn nách , sữa rửa mặt, dầu gội đầu…toàn hàng xịn …” Tôi kinh ngạc : “ Cậu nói ai vậy ?” “ Cô giáo chứ còn ai ?” “ Sao không để vợ dẫn đi ?” K. trợn mắt : ối thứ bảy, trên đường dặt dẹo , tôi ghé siêu “ Để vợ tôi nó xót tiền không chịu mua thì có mà thị Metro một tỉnh lỵ phía Nam. Tuy chẳng hư bột hư đường …” bằng Diamond Plaza Sàigòn với hàng hiệu Không hiểu chuyện gì, mặt tôi cứ nghệt ra làm K. chính hãng Gucci, Versace, Louis Vuitton… nhưng cười cười : cũng bày bán hàng cao cấp sờ vào cứ gọi bỏng tay. “ Tôi về cái huyện chó ăn đá gà ăn sỏi này được 3 Còn đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn, một năm mới mò tới cái ghế Phó Phòng. Khổ nỗi Đảng cái đập vai giật mình, hoá ra K., dân Bắc nhập cư ta lại “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, muốn lên Trưởng phòng phải có bằng đại học. Mà tôi chỉ mới trung mãi dưới huyện vùng sâu vùng xa. “ Ối trời ơi..lâu lắm mới gặp. Đi đâu xuống xứ khỉ cấp . Đành nhắm mắt đi học hàm thụ, cố kiếm cái đại học mới mong lên Trưởng phòng . Ngày xưa ho cò gáy này ?” Ôm một cái mừng quớ. Mấy năm gặp lại, anh đẫy có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”. Dốt cũng được, ngu chẳng sao, cứ có bằng đại học là và trắng ra, đúng cán bộ tỉnh lẻ. Tôi cười cười : “ Vợ con đâu, thứ bảy dám lẻn đi siêu thị một cầm chắc cái ghế Trưởng phòng. 4 năm kiên trì bám trụ, cứ 3 tháng tập trung lên tỉnh học một mình?” tháng. Toàn thày cô Hà Nội vào hoặc Sàigòn về. K. lắc đầu : “ Một mình đâu,tôi đưa …cô giáo đi siêu thị đấy Học ngày hai buổi 6 tiết, học chớp nhoáng , nháo nhào…” chớ!” Tôi thông cảm : Tối tròn mắt : “ Cô giáo dậy con cậu à ? Mà hôm nay đâu phải 20 “ Học vậy chắc vất vả lắm…” K. lắc quày quạy : tháng 11?” “ Học không vất vả bằng chiều thày cô ?” K. thở hắt ra : Tôi trợn mắt : “ Không phải dậy con tôi mà dậy…tôi…” “ Cậu nói sao ? Chiều thày cô là sao ?” Tôi há hốc cả miệng : “ Dây cậu ?” K. toét miệng ra cười : QuÓc Gia 40

T


“ Ông này ngớ ngẩn như người ngoài hành tinh! Ông quên mất ông đang sống ở cái nước nào hả? Chẳng hạn cô giáo của tôi, hôm qua hết giờ cô gặp tôi ngoài sân trường:” Nghe nói tỉnh ta mới mở cái siêu thị Metro lớn lắm…”. Tôi ngớ người, tới số rồi, đành mau miệng:” Dạ vâng, Metro ở đây chẳng thiếu thứ gì, ngang Sàigòn …”. Cô giáo cười tươi như hoa nở: ” Vậy chiều mai nhờ anh dẫn tôi đi mua sắm nha…”. Tôi đành vâng chứ biết làm sao ? “ Tôi suýt văng tục : “ Mua gì hết những 5 triệu ? Ăn dầy thế ?” K. ghé tai tôi, nhỏ giọng : “ Thế còn ít đấy. Thằng bạn tôi còn phải mới ba thày đi nhậu , hát karaoke, tắm hơi rồi còn “tăng 2” nữa kìa. Bỏ rẻ cũng phải hai chục triệu…” Tôi phì cười : “ Kỳ tập trung nào cũng vậy à ?” K. thở hắt ra : “ Kỳ nào cũng vậy, mà đâu chỉ khoản đó, còn tiền ăn, tiền khách sạn, tiền tiêu vặt , tuốt tuột cả lớp anh nào cũng phải góp hết…” Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn : “ Nếu không thì sao?” K. trợn mắt : “ Thì xách giấy bút về địa phương chứ sao. Nào học lực yếu, nào bài vở kém, nào thi lại môn này môn kia…Nó hành cho …lòi tiền ra thì thôi” Tôi phẫn nộ : “ Sao các anh không tố cáo lên Bộ giáo dục?” K. cười mếu : “ Ông này ngu bỏ mẹ. Làm thế thì đến đời sang tiểu tôi mới có được cái bằng đại học để leo lên ghế Trưởng phòng. Tôi thở dài : “ Mới kiếm bằng đại học đã gian nan thế ? Mai mốt còn bằng “tiến sĩ” thì sao ?” K. cười héo hắt : “ Còn khó gấp 10 lần “đường lên đỉnh Olympia” kìa . Mà lại còn phải chịu nhục nữa chớ. Vậy nhưng muốn nhòm cái ghế Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch tỉnh thì vẫn cứ phải nhắm mắt trèo chứ biết sao giờ? Đời nó đểu thế? Thôi làm cái cho hạ nhiệt, trăm phần trăm nha…”

Cöôøi Chuùt Cjhôi

ñØng nghe nh»ng gì nó nói

Chàng: Ui ! Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu! Nàng: Anh có muốn em ra đi không? Chàng: Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc! Nàng: Anh có yêu em không? Chàng: Dỉ nhiên rồi ! Cả ngàn lẩn củng không đủ! Nàng: Anh có bao giờ lừa dối em không? Chàng: Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn! Nàng: Anh có muốn hôn em không? Chàng: Mổi khi anh có cơ hội. Nàng: Anh có đánh em không? Chàng: Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó! Nàng: Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ? Chàng: ừ! Nàng: Anh yêu! Vài năm sau... Xin đọc ngược lại từ dưới lên trên! cái kia

Một ông xồn xồn, một hôm đi chơi gặp một cô gái trên đường vắng, máu dê nổi lên, ông bèn thả thơ dê : Cô kia cô kĩa cô kìa Mặt mũi xinh thế, cái kia thế nào? Cô gái không phải tay vừa đáp liền : Cũng xinh cũng xĩnh cũng xinh Cũng như chúng mình có tóc có lông rồi cô hỏi lại ông ta: Này anh, này ãnh này anh Trông anh chững chạc cái nanh thế nào? Ông xồn xồn trả lời ngay: Cũng cưng cũng cứng cũng cừng Cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia (trích Trà LÛ)

QuÓc Gia 41


National Geographic và Bản Đồ Hoàng Sa Nguyễn Duy-An

Đ

ầu tháng 8 năm 2011, nhân chuyến vì việc này liên quan trực tiếp đến “quê hương yêu viếng thăm Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Nguyễn dấu” của mình. Nhã đã ghé thăm trụ sở National Đầu tháng 3 năm 2010, văn phòng Geographic tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và gởi tặng “Communications” báo cho tôi biết về việc có 3 tôi một ấn bản luận án Tiến Sĩ Sử của ông hoàn tất người Việt Nam là các ông Nguyễn Hùng, Ngô năm 2003 là “Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền của Khoa Bá và Lê Quang Long, với tính cách cá nhân Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa” được ông đã gởi thư yêu cầu National Geographic giải thích dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Documents on Viet về việc đổi tên quần đảo “Paracel Islands” thành Nam’s Sovereignty over Paracels & Spratleys.” “Xisha Qundao” (China) và xóa bỏ tên “Hoàng Sa” Trong cuộc gặp gỡ thân tình này TS Nguyễn Nhã một cách thiên vị, không đúng với lịch sử, và sẽ đã hỏi tôi về chuyện “Bản Đồ Hoàng Sa” xảy ra ảnh hưởng đến những tranh luận có tính cách pháp đầu năm 2010, và cứ thắc mắc tại sao tôi không lý quốc tế trong nhiều năm. Họ báo cho tôi biết bao giờ “lên tiếng” về việc này mặc dầu trong các việc này vì chắc chắn sẽ có nhiều cơ quan truyền diễn đàn cũng có nhiều người nhắc đến tên tôi. thông và hội đoàn người Việt liên lạc trực tiếp với Thực ra, tôi đã ghi lại những diễn tiến “Bản Đồ tôi để “chất vấn” như chuyện đã xảy ra mấy năm Hoàng Sa” ngay từ đầu nhưng quyết định không trước khi National Geographic gọi “Sông Hương” phổ biến vì lời khuyên của một người đàn anh rất là “Sông Huế” trong một cuộc thi chung kết giải nổi tiếng trong giới truyền thông của người Việt “National Geographic Bee” ở Hoa Thịnh Đốn. tại Hoa Kỳ: “Em tìm cách nào ‘danh chính ngôn Để chuẩn bị cho mình một ít kiến thức căn bản thuận’ để National Geographic chịu sửa lại chú về việc làm bản đồ ở National Geographic, tôi liên thích trong bản đồ của họ; rồi chờ khi mọi chuyện lạc với một trong những nhân viên kỳ cựu trong lắng đọng hãy ‘xì ra’ chứ ngay lúc này thì không nhóm “Bản Đồ” để hỏi về việc “đổi tên” quần đảo nên vì em sẽ bị ‘chụp mũ và trù dập’ từ chết tới bị Paracel Islands. Ông ấy đã cho tôi biết một chi tiết thương...!” rất quan trọng là đối với những vùng đất “đang Câu chuyện bản đồ Hoàng Sa sau đó cũng được tranh chấp”, ít nhất là 10 năm một lần, những National Geographic sắp xếp ổn thỏa và hợp lý, người phụ trách bản đồ khu vực đó sẽ liên lạc với nhưng vì công việc bề bộn nên tôi chưa hoàn tất các chính phủ liên quan để xem có gì thay đổi bài viết. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ TS Nguyễn Nhã hay không, nếu hai bên vẫn còn tranh chấp thì cứ và nhất là những cuộc biểu tình xảy ra liên tiếp theo ấn bản cũ như trường hợp quần đảo Falkland ở trong nước cũng như ở hải ngoại từ mấy tháng Islands giữa Anh Quốc và Argentina. Riêng quần nay nhằm phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ đảo Paracel Islands “Hoàng Sa” thì hơi đặc biệt vì quyền trên Biển Đông đã thúc đẩy tôi phải sửa lại từ hơn một năm trước, nhóm của ông ta cũng gởi và phổ biến bài viết này để chia sẻ với các bạn. thư xin “xác định” tới cả hai chính phủ Việt Nam và Trước hết, tôi xin khẳng định là công việc của Trung Quốc, nhưng họ không hề nhận được trả lời tôi ở National Geographic không liên quan gì tới từ Việt Nam; trong khi đó, Trung Quốc thì ngược việc làm bản đồ nhưng vì là người Việt Nam nên lại, không những họ “khẳng định chủ quyền” trên dầu muốn dầu không, tôi cũng phải “get involved” quần đảo Paracel Islands mà còn chính thức mời QuÓc Gia 42


một nhân viên đến tham quan cho biết thực hư. và tất cả các thư gởi đến National Graphic cũng Ông ta bảo tôi: “Anh nghĩ xem, khi anh tận mắt “copy” lẫn nhau nên sai vẫn hoàn sai. Kể ra cũng chứng kiến từ phi trường tới hải cảng, từ các văn hơi buồn vì mình viết thư yêu cầu người ta sửa tên phòng hành chính đến chợ búa đều do Trung Quốc một quần đảo trên bản đồ thế giới mà chính lá thư điều hành, và họ còn dẫn chứng giấy tờ để chứng của mình lại viết sai tên người nhận... và người đó minh họ là chủ thì anh nghĩ vùng đất đó thuộc về lại nổi tiếng khắp thế giới! ai? Bây giờ muốn sửa lại, chúng ta cần có tiếng nói Tối ngày 13 tháng 3, các báo Thanh Niên, Khoa chính thức từ chính phủ Việt Nam!” Học và Đời Sống... chuyển cho tôi văn bản cuộc Tôi đang phân vân không biết tính sao thì ngày họp báo ở Hà Nội với lời tuyên bố “Bản đồ ghi 10 tháng 3, 2010 anh Đỗ Hùng (báo Thanh Niên ở ‘Paracel Is. China’ do National Geographic công bố Sàigòn, Việt Nam) liên lạc email và điện thoại nói là sai, chúng tôi yêu cầu National Geographic sửa chuyện với tôi về những bài báo và các diễn đàn lỗi này” của phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam đang “bùng nổ” về chuyện “Bản Đồ Hoàng Sa của Nguyễn Phương Nga, và khẳng định “Việt Nam có National Geographic” và hỏi tôi có cách nào hỗ trợ chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo để “đòi lại chính nghĩa” cho người Việt. Đã biết Hoàng Sa và Trường Sa.” Sau khi nắm được trong trước nguyên tắc làm việc của nhóm “Bản Đồ” nên tay văn kiện này, sáng sớm hôm sau tôi đã nhắc bà tôi nói với anh Hùng là phải tìm mọi cách để có Cindy Biedel liên lạc với Tòa Đại Sứ Việt Nam ở tiếng nói chính thức từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Hoa Thịnh Đốn để tham khảo, cũng như liên hệ với Thêm vào đó, tôi cũng gợi ý cho phát ngôn viên nhóm “Bản Đồ” của National Geographic để thúc chính thức của National Geographic liên lạc trực đẩy họ triệu tập một cuộc họp hầu tìm ra phương tiếp với Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn hướng giải quyết tốt nhất và nhanh nhất vì phản để thúc dục họ lên tiếng xác định chủ quyền về ứng giận dữ của người Việt đang “bùng nổ” rất quần đảo Paracel Islands. Cùng ngày hôm đó, nhân mạnh mẽ cả trong nước lẫn hải ngoại. viên của báo Khoa Học và Đời Sống từ Hà Nội Mấy ngày sau, tôi nhận được thư mời tham cũng liên lạc với tôi về chuyện bản đồ, tôi cũng dự một cuộc họp khoáng đại sau khi nhóm “Bản nhấn mạnh thêm về việc “phải có” tiếng nói chính Đồ” đề nghị và được Uỷ Ban Chính Sách Bản Đồ thức từ chính phủ Việt Nam. Và cũng từ hôm đó, (The National Geographic Society’s Map Policy ngày nào tôi cũng nhận được hàng trăm email và Committee) chấp thuận cách thức sửa đổi trước khi điện thoại “chất vấn” về việc làm “sai trái” của thông báo với giới truyền thông và các hội đoàn National Geographic. Cũng có một số đài truyền liên quan: “National Geogaphic sẽ chỉ sử dụng thanh, truyền hình và báo chí người Việt tại Hoa tên quốc tế Paracel Islands và xóa bỏ chữ China Kỳ muốn phỏng vấn tôi về chuyện “Bản Đồ Hoàng trong những bản đồ có tỷ lệ xích nhỏ (smallerSa” nhưng tôi chỉ trả lời là tôi không được phép, scale world maps) và sẽ chú thích thêm chi tiết và xin họ liên lạc trực tiếp với bà Cindy Biedel là ‘Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974 và gọi là người được trao nhiệm vụ tiếp xúc với các cơ quan Xisha Qundao, Việt Nam vẫn đòi chủ quyền và truyền thông về việc này. Tôi cũng giải thích cho gọi là Hoàng Sa’ trong những bản đồ có tỷ lệ xích nhiều người về việc gởi thư tới địa chỉ của nhóm lớn hơn (larger-scale regional, continental, and “Bản Đồ” thay vì gởi cho ông chủ bút của National sectional maps). Vào ngày 25 tháng 3 năm 2010, Geographic Magazine, và điều quan trọng nhất là National Geographic đã gởi thông báo về việc thay tìm cách vận động để chính phủ Việt Nam phải đổi này cho hai tòa đại sứ Việt Nam và Trung Quốc chính thức lên tiếng. Thêm vào đó, tôi cũng gởi cũng như các cơ quan truyền thông và hội đoàn email trả lời cho một số đoàn thể và cơ quan truyền người Việt. thông đang kêu gọi và vận động xin chữ ký gởi Trong suốt mấy tuần lễ “dầu sôi lửa bỏng” về thư yêu cầu National Geographic đổi tên quần đảo “Bản Đồ Hoàng Sa”, và lai rai cả gần năm nay, tôi Paracel Islands là tên của ông chủ bút của National nhận được không biết bao nhiêu là email và điện Geographic Magazine là Chris Johns chứ không thoại của người Việt khắp nơi “hỏi thăm sức khỏe!” phải Chris Jones, nhưng rồi không thấy ai trả lời Tôi cảm nhận được lòng yêu nước, tinh thần đấu QuÓc Gia 43


tranh dũng cảm và đoàn kết của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, bất kể đang ở trong nước hay hải ngoại, ai ai cũng xúc động và bồn chồn lo lắng trước viễn ảnh mất biển, mất đảo, mất đất... Tôi đã buồn thật nhiều khi có những người “trách móc” hay “chửi bới” cá nhân tôi vì chuyện “Bản Đồ Hoàng Sa” đã xảy ra; tôi cũng vui thật nhiều vì có nhiều người thông cảm và hiểu rằng khi tôi làm việc ở National Geopgraphic không có nghĩa là “đồng lõa” với việc sửa tên “Hoàng Sa” thành “Xisha Qundao” trong Bản Đồ Thế Giới. Đã nhiều đêm tôi thao thức, và cũng đã hơn một lần tôi tự hỏi không biết mình phải làm gì khi “quê hương yêu dấu Việt Nam” càng ngày càng đi vào ngõ cụt! Trong lúc tôi ngồi viết lại những dòng này trong một dinh thự to lớn và hiện đại ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì bên kia bờ biển Thái

Bình Dương, mẹ và các em, các cháu của tôi cùng với hơn 80 triệu đồng bào thân thương đang sống những tháng ngày khốn khổ vì ngư phủ không dám ra khơi, nông dân không có hạt giống vì nạn lũ lụt và hạn hán hàng năm khi rừng không còn nữa, công nhân đi làm lĩnh lương không đủ mua cơm ngày hai bữa... Và buồn thật nhiều khi tôi rảo khắp Sàigòn suốt một ngày cũng không tìm mua được một món hàng không có chữ “Made in China”; có chăng chỉ tìm được một vài mặt hàng có “bao bì” chế tạo tại Hoa Kỳ hay các nước Tây Phương nhưng trong ruột lại chứa “hàng nhái” từ Trung Quốc! Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây nhưng “Quê Mẹ” rồi sẽ về đâu?

Nguyễn Duy-An

Viết cho em Em ạ, Chắc em ngạc nhiên lắm nếu biết anh đã âm thầm rửa tội tại một nhà thờ bé nhỏ nơi đây. Anh thật vui vì hiểu được Chúa là đấng an ủi đầy tình thương. Trước đây anh đã cứng lòng vô cùng. Anh còn giận Chúa vì cho rằng ngài không thương loài người. Anh bướng bỉnh tội lỗi bị phạt đã đành, còn em là con ngoan, đạo đức tốt lành như vậy mà Chúa vẫn để em khổ. Anh thầm thách thức là nếu ngày nào Chúa cho em thật sự hạnh phúc, ngày đó anh sẽ vào đạo để đút lót, tạ ơn Người! Nhưng anh thấy em vẫn cực khổ từ thể xác tới tinh thần. Anh thương em lắm - tiếc là em đã có chồng. Anh biết mình không được quấy rầy đời sống tình cảm, làm em khổ thêm, nên đã đi xa kẻo không kềm lòng được. Anh làm thiện nguyện cho một quốc gia nghèo khổ xa xôi. Thế rồi cuộc sống nơi đây đã dạy anh về tình thương, giúp anh hiểu được ý nghĩa cuộc đời. Anh vẫn nhớ và mến phục em, tối nào anh cũng viết cho em – dù không bao giờ gởi – xem như anh viết nhật ký cho chính mình. Em giỏi quá, em đẹp quá, em như thiên thần vui trong bổn phận và chấp nhận mọi khó khăn. Anh phải tập để từ từ được nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về em. Ngày nào lòng anh thanh tịnh không còn ‘sân si’ khi nghĩ về em nữa, không thấy ghét chồng em nữa, anh sẽ về lại thành phố thăm em, mình sẽ mãi là bạn tốt em nhé....

Quà cưới Trong một đám cưới sang trọng, mọi người hồi hộp chờ cô dâu mở món quà gia bảo. Đây là quà cưới đặc biệt lưu truyền từ mấy đời. Cô dâu bỗng phá ra cười, vì đó là một món nữ trang rẻ tiền làm bằng tay. Hạt ngọc trai bé nhỏ lu mờ trước viên kim cương trên ngón tay cô - dù trông cũng khá mỹ thuật. Cô không biết đây là kỷ niệm, là sính lễ của ông cố bên chồng ngày xưa. Ông đã chắt chiu để tự làm đôi bông tai này xin cưới bà cố, và đã xây dựng sự nghiệp để lại cho con cháu hôm nay bằng tất cả hy sinh, nhiệt huyết của mình. Mọi người xì xào bàn tán, con tôi cũng cười, cho là cô dâu này không hiểu biết giá trị tinh thần, rất là ngốc nghếch. Con ơi! Tự nhiên ba liên tưởng tới việc ba mẹ đã phải bỏ Việt Nam ra đi với hai bàn tay trắng, mà bây giờ di sản để lại cho con chỉ là Lá Cờ Vàng - biểu tượng của Tự Do và Tình Người, niềm hy vọng còn sót lại của cuộc đời Tị nạn. Ba yêu thương và trân trọng lá cờ này lắm, và muốn trao tặng lại cho con, con có cười ba không?

QuÓc Gia 44


Du sinh và lao động xuất khẩu:

HAI DẶC SẢN CỦA CÔNG SẢN VIỆT NAM Lâm Văn Bé

Tháng 7 năm 2011, hai bản tin trên trang mạng liên quan đến Việt Nam làm người đọc bàng hoàng. Vẫn biết Việt Nam hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ dị mà nói mãi không hết, nhưng hai mẫu tin tháng bảy nầy có tầm ảnh hưởng tác hại đến các cộng đồng người Việt hải ngoại, đó là hiện tượng du học sinh và người lao động xuất khẩu Việt Nam. Trước tiên là đoạn vidéo dài 3 phút phổ biến trên YouTube quay lại hình ảnh và đối đáp của 5 sinh viên tự nhận là du sinh tại Nhật đã dùng Iphone4 và Nokia N95 để tranh nhau đập nước đá trong một bửa tiệc. Những tiếng cười phụ họa, tiếng khích động đã phơi bày một cảnh tượng lố bịch, vô ý thức của đám sinh viên con ông cháu cha và tư bản đỏ đang du hí trên đất người với nhản hiệu du sinh. Cái vidéo đã gây phẩn nộ trong giới truyền thông và dân chúng nước Nhật, vốn là quốc gia nổi tiếng về điện tử và là một dân tộc có tinh thần tự trọng cao, trong khi đó, trên các mạng điện tử ở Việt Nam, có người thản nhiên bình luận là « họ muốn làm gì thì làm, là việc riêng của họ, miễn là không ảnh hưởng đến ai ». Đó là cái triết lý sống của chế độ cộng sản hôm nay, làm xấu mà không biết xấu hổ. Chuyện thứ hai là bài viết của tiến sĩ Daniel Silverstone, chuyên viên về ngành tội phạm ở đại học London Metropolitan gởi cho đài BBC ngày 26/7/2011 có tựa là : Nạn cần sa và người Việt ở

Anh. Sau đây là vài trích đoạn bài viết :

cả từ Việt Nam dưới dạng du khách rồi ở lại, chủ yếu là từ Hải Phòng, nhất là từ hai quận Thủy Nguyên và Kiến Thủy. Chi phí hành trình do những tổ chức đưa người lậu từ VN sang Anh thay đổi tùy theo thời điểm, thường từ 15 000 đến 17 000 bảng Anh. Chuyến đi có thể bằng giấy tờ giả mạo, xuất ngoại bằng phi cơ đến thẳng nước Anh, hoặc đến một quốc gia Đông Âu rồi sau đó dùng đường bộ nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh. Những người mới đến được cộng đồng gọi là người rơm. Họ làm tất cả mọi việc bất hợp pháp, từ thợ điện câu trộm đường dây vào nhà đến việc sản xuất cần sa, kể cả việc sử dụng thiếu niên như nô lệ trẻ con có khi chỉ 13 tuổi. Những người làm vườn nầy được trả lương hàng tuần hay chia lợi nhuận sau khi thu hoạch. Mùa thu họạch đầu tiên xem như để trang trải các chi phí đầu tư, các mùa sau là tiền lời, mỗi mùa thường 8 tuần. Các người chủ mưu dùng lợi nhuận thu được đầu tư vào các dịch vụ khác nhau và nhiều nơi khác nhau như lập tiệm ăn, tiệm móng tay hay gởi tiền về VN qua các ngỏ chính thức và phi pháp. Trong 10 năm qua, nhiều tội phạm giàu có đã thay đổi từ kẻ làm vườn trở thành chủ xí nghiệp. Họ lại bắt đầu một quá trình nhập cư mới bằng cách đưa gia đình, bạn bè vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh của họ… Căn cứ theo báo chí, tội phạm người Việt hiện nay đã nở rộ và họ đã gia tăng không ngừng việc trồng cần sa đến nổi Vương Quốc Anh hiện nay nổi tiếng là quốc gia sản xuất cần sa ròng …»

Từ hai bản tin trên, chúng tôi thử nhận định vài «…Trong 10 năm qua, có khi hàng ngàn người nét đặc trưng về diện mạo của du học sinh và Việt di dân lao động bất hợp pháp đến Anh từ lao động xuất khẩu Việt Nam, hai đặc sản của Đông Âu (nhiều nhất từ Tiệp khắc, Đông Đức) và chế độ cộng sản mà báo chí thế giới thường Quốc Gia 45 


xuyên đề cập đến những điều tệ hại, làm xấu hổ người Việt trong nước, nhất là các cộng đồng người Việt tị nạn vốn được các quốc gia định cư nể trọng.

họ về các quốc gia mà họ dự định xuất ngoại du học. Số người được hỏi gồm 55% ở vùng TP Hồ Chí Minh, 37% ở vùng Hà Nội và 8% ở vùng Đà Nẳng.

Phần I : Du học sinh

Những câu hỏi về những lý do đi du học như : nâng cao kiến thức và khả năng ngôn ngữ (đặc biệt tiếng Anh), đạt được cấp bằng nước ngoài để hổ trợ cho việc tìm kiếm việc làm, học tập được kinh nghiệm kỹ thuật và văn hóa nước ngoài. Về những trở ngại dự phóng cho việc du học, những câu hỏi gồm có : chi phí, tìm kiếm thông tin chính xác nơi du học, xin visa, ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, khoảng cách từ gia đình đến nơi du học.

1. Những quốc gia được sinh viên Việt Nam ưa thích xuất ngoại du học Tháng 3 năm 2009, Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE=Institute of International Education), một cơ quan giáo dục phi lợi nhuận, đã làm một cuộc khảo sát trực tuyến trên hơn 700 học sinh, sinh viên ở VN để tìm hiểu thái độ và nhận thức của

Từ những câu hỏi trên, kết quả tổng quát như sau (theo thứ tự) Hoa Kỳ Úc Anh Canada Singapore Pháp Thụy Điển Hòa Lan Nhật Bản Thụy Sĩ

Lựa chọn 1 81.8 % 7.7 5 1.1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4

Trong lựa chọn 1, Hoa Kỳ là niềm mơ ước của hơn 80% học sinh, sinh viên, kế đó là Úc và Anh, tất cả đều là quốc gia Anh thoại. Nếu không đạt được ý muốn như trên, chọn lựa 2 của họ là Úc, kế đến là Anh và Singapore. Điểm lưu ý là trong chọn lựa 2, đa số sinh viên miền Bắc chọn Anh quốc và miền Nam chọn Canada. Khi đề cập đến ấn tượng vể những quốc gia được ưa thích liên quan đến phẩm chất giáo dục cao, trình độ khoa học kỹ thuật tân tiến, kết quả theo thứ tự là Hoa Kỳ (68%), kế đến là Úc, Anh, Singapore và Pháp. Về những ấn tượng bất lợi, Hoa Kỳ bị xem là quốc gia nguy hiểm về bạo lực

Lựa chọn 2 10.4% 30.7 20.8 7.4 13.5 2.4 1.1 0.9 3.9 0.6

xã hội, trong khi Anh, Pháp là không thân thiện (ý nói kỳ thị) với nước ngoài. Từ các yếu tố trên, bảng xếp hạng sau cùng về việc học sinh, sinh viên Việt Nam chọn nơi để du học theo thứ tự như sau : Úc, Singapore, Hoa Kỳ, Pháp, Anh. (Attitudes and perceptions of prospective international students from Vietnam, Feb. 2010). 2. Có bao nhiêu du học sinh Việt Nam Thật khó mà có một con số thống kê chính xác, bởi lẽ không cơ quan thẩm quyền nào của Việt Nam công bố một thống kê giống nhau. Các thống kê VN thường dựa vào các tin tức của các

Quốc Gia 46 


cơ quan giáo dục quốc tế, các tòa lãnh sự các nước rồi vẽ vời thêm.

«Bộ Giáo Dục và Đào Tạo VN cho biết có độ 100 000 học sinh và sinh viên du học ở hải ngoại, trong đó 90% là du học tự túc và 10% du học với học bổng của chính phủ VN và các nước. Bộ Giáo Dục chỉ quản trị số sinh viên do Bộ cấp phát học bổng độ 5000 người. Chúng tôi ước định thống kê như trên căn cứ vào số visas do các cơ quan ngoại giao các nước cấp phát và tin tức của các cơ quan ngoại giao VN ở các nước, các hiệp hội sinh viên quốc tế, nhưng phương pháp nầy thực sự không chính xác và chúng tôi đang nghiên cứu một cơ chế tập trung tất cả thông tin về người du học…» (Nam Phương. Les études à l’étranger sont en vogue, đăng trong «Le courrier du Vietnam» ngày14/08/ 2011). -

Úc

VN (4000 trong năm 2010). Đó là những lý do chính yếu khiến Úc là đất hứa cho du học sinh Việt Nam. Theo Tổ chức Giáo Dục Quốc Tế Úc (AEI =Australian Education International) trực thuộc chính phủ Úc, số du sinh Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2010, số du học sinh Việt Nam tại Úc là 25 788 người, tăng 8,8% so với năm 2009, đứng hạng 4 trong số du học sinh các nước tại Úc. -

Hoa Kỳ

Theo Viện Giáo Dục Quốc Tế IIE với sự hổ trợ của US Department of State’s Bureau of Educational Affairs, trong báo cáo Open Doors 2010 thì năm 2000, tổng số du sinh tại Hoa kỳ là 2022 người, năm 2009/10 tăng lên đến 13 122 người. Như vậy, trong vòng 10 năm, số du sinh VN tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 6 lần và trong số sinh viên năm 2009/10 có 18,7% là du sinh cấp cao học và tiến sĩ mà đa số được các học bổng của chính phủ Hoa Kỳ (Vietnam Education Foundation, Ford Foundation, Fulbright…) hay của chính phủ VN trong các chương trình đào tạo hậu đại học.

Úc là quốc gia được học sinh, sinh viên Việt Nam ưa thích hàng đầu để xuất ngoại. Giá học phí và sinh hoạt không cao so với Bắc Mỹ và Tây Âu, điều nầy thích hợp với các sinh viên tự túc, các trường học đủ loại thích hợp với các trình độ kiến thức và sinh ngữ, thường sinh viên bậc trung và kém vẫn có thể được chấp nhận sau các lớp dự Việc gia tăng sinh viên VN tại Mỹ, không phải chỉ bị. Úc lại là quốc gia tương đối gần Việt Nam, phát xuất từ sự mơ ước của người Việt mà còn từ thích hợp cho các du sinh giàu đi về VN vào sự toan tính của chính người Mỹ, vừa để thu hút những ngày lễ, và nhất là tiện lợi cho các «đại chất xám của các phần tử ưu tú Việt Nam, vừa gia», các tay tham nhũng thường xuyên chuyển để thu góp tài sản tẩu tán của tập đoàn đảng tiền ăn cướp và lường gạt trong những chuyến đi viên tham những. Michael Michalak, đại sứ Mỹ tại thăm con em. Là quốc gia trù phú nhưng thưa Hànội, trong điện thư gởi về Bộ ngoại giao ngày dân, chánh sách di dân rộng rãi của chánh phủ 24/2/2010 đã viết : « …Sứ quán tích cực tìm cách Úc cho phép thân nhân những sinh viên hậu đại áp dụng các chuẩn mực giáo dục của Hoa Kỳ học có thể đi theo và làm việc trên đất Úc, đó là trong các đại học VN để gây ảnh hưởng đến thế cửa ngỏ di cư hợp pháp cho những «tu nghiệp hệ lãnh đạo kế tiếp, gia tăng số người tốt nghiệp sinh» thuộc giai cấp lãnh đạo. Ngoài ra, trong số có kỹ năng để làm việc cho các công ty Mỹ ở VN du học sinh đến Úc còn có rất nhiều học sinh và để hiện đại hóa Bộ Giáo Dục-Đào Tạo bị nhiều trung học và học nghề, họ có thể xin định cư ở người xem là hệ thống giáo dục đổ vỡ, Quỹ Giáo Úc sau khi tốt nghiệp nếu làm việc trong số 181 Dục VN (Vietnam Education Foundation) đến nghề mà nước Úc đang cần. Để thu hút sinh viên năm 2010 đã đưa 306 người sang học ở 70 đại VN, nước Úc đã cấp nhiều học bổng cho du sinh học Mỹ đa số là học tiến sĩ khoa học…» Quốc Gia 47 


(Wikileads . Giáo Dục Mỹ ở VN, bbc.co.uk ngày 28/8/2011) Tuy số lượng sinh viên gia tăng, nhưng vì khả năng sinh ngữ cũng như kiến thức tổng quát kém, đa số sinh viên chọn các trường đại học cộng đồng (2 năm), dễ học, nhanh chóng về nước có cấp bằng Mỹ quốc, hành trang cho việc thăng tiến dễ dàng trong một quốc gia chống Mỹ nhưng «háo» Mỹ. Hơn phân nửa số du sinh ở Mỹ tập trung tại 3 tiểu bang Texas, Washington, California. (Vietnamese market for educational and training / US Commercial Service. Vietnam, March 2010), Điều cần ghi nhận là thống kê trên cho biết số người ghi danh nhập học chớ không cho biết số người tốt nghiệp, bởi lẽ từ năm 1995 đến năm 2010, Hoa Kỳ đã cấp gần 300 000 visas cho người Việt không định cư trong đó có khoảng 40 000 visas cấp cho thanh thiếu niên du học. Trong số visa không định cư có bao nhiêu là

công nhân xuất khẩu, du khách ở lại bất hợp pháp, và trong số visa du học có bao nhiêu là du học trá hình để du hí sau khi đóng tiền ghi danh nhập học, không kể số du sinh bỏ học vì học không nổi hay bị đuổi vì hạnh kiểm. -

Pháp

Tuy số sinh viên du học tại Pháp ít hơn so với Hoa Kỳ và Úc, và tuy sự quan trọng của tiếng Pháp trong nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay chỉ còn ngang hàng với tiếng Đại Hàn, tiếng Nhật, và cấp bằng Pháp ít còn được trọng vọng trong chế độ cộng sản, du học ở Pháp vẫn là ước vọng của nhiều sinh viên có khả năng bởi lẽ học tập ở Pháp đòi hỏi nhiều thử thách, không phải chỉ sinh ngữ mà còn về kiến thức. Đa số du sinh đến Pháp thuộc bậc hậu đại học (Cao học, Tiến Sĩ) hay tu nghiệp ngắn hạn. Năm 2009/10, Pháp đã tiếp nhận 6295 du học sinh trong đó có 5160 (82%) ghi danh học đại học, đứng hạng 9 trong số các du học sinh các nước tại Pháp.

Tổng số sinh viên VN taị Pháp như sau :

Cử Nhân (L) Cao học (M) Tiến sĩ (D) Tổng số

200607 2 355 1 655 553 4 563

200708 2 239 1 632 627 4 498

200809 2 267 2 083 681 5 031

200910 2 295 2 078 787 5 160

Trong niên học 2009-10, số sinh viên các ngành học và các cấp như sau: Cử nhân Cao học Tiến sĩ Tổng số

1-L,CT 43 121 40 204

2-KT,XH 1 436 928 73 2 437

3-VC,NV 304 208 98 610

1- Luật, chính trị học 2- Kinh tế, xã hội học 3- Văn chương, nhân văn 4- Khoa học 5- Y, Nha, Dược (Nguồn : resources.campusfrance.org/ Rapports d’activités 2010) Quốc Gia 48 

4-KH 466 616 556 1 638

5-Y,N,D 46 205 20 271


-

Anh và Canada

Vương quốc Anh đã thu nhận sinh viên VN trước khi Cộng Sản VN và Mỹ thiết lập bang giao. Số sinh viên tăng nhiều sau chánh sách mở cửa trong 2 thập niên qua nhưng từ đầu năm 2010, Anh quốc đã siết chặt hơn luật du học và di dân nên số du học sinh đến Anh giảm bớt, số du học sinh và di dân bất hợp pháp dưới dạng du học bị trục xuất càng lúc càng nhiều. Có khoảng 5000 du học sinh VN tại Anh tập trung phần lớn ở khu Hackney, Peckham, Southward, Brixton. Trong số các quốc gia Tây Phương, Canada là quốc gia có ít nhất du học sinh VN. Chánh sách du học khe khắc, giá sinh hoạt cao và tổ chức trường học của Canada không thuận lợi cho các du học sinh có học lực trung bình, Canada không có những giáo trình riêng biệt dành cho sinh viên ngoại quốc, du học sinh không thể đến các campus Canada để du hí hay tìm chồng, đó là những yếu tố chính yếu khiến Canada không có hấp lực với sinh viên VN. Năm 2008, Canada tiếp nhận chỉ có 586 du học sinh VN. Gần đây, chính phủ áp dụng vài biện pháp cởi mở hơn như cho phụ huynh đến thăm con em, cho sinh viên tốt nghiệp có thể ở lại làm việc một só ngành nghề để hi vọng số du học sinh đạt được 1000. Năm 2008, số du sinh VN ở các tỉnh bang của Canada như sau : Ontario : 232, Colombie-Britannique : 132, Alberta : 105, Québec : 79, Manitoba : 19, Saskatchewan : 9, Miền Đông Bắc : 10. (Le marché de l’éducation internationale du VN – Octobre 2009/ Affaires étrangères et commerce international Canada). -

Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á

Trung Quốc là thị trường cho sinh viên muốn xuất ngoại nhưng có nguồn tài chánh giới hạn bởi lẽ học phí và chi phí chỉ rất thấp, chỉ bằng ¼ so với Anh Mỹ (khoảng 7000$ một năm), nhưng thời gian học tập để có bằng cử nhân kéo dài 4-5 năm vì phải trải qua ít nhất một năm học tiếng

Trung Quốc. Đa số du học sinh đến Trung Quốc học thương mại, canh nông, y học cổ truyền, và kỹ thuật chế biến. Có độ 12 500 sinh viên VN tại Trung Quốc, đứng hạng 4 trong số các du sinh tại Trung Quốc (sau Hàn quốc, Nhựt, Hoa Kỳ) và 500 du sinh ở Đài Loan Singapore là nơi gần nhất VN nhưng có chương trình dạy tiếng Anh nên Singapore là thị trường tốt nhất cho du sinh nghèo vì chi phí ít, và cho du sinh giàu để đến ăn chơi, cuối tuần về VN mà vẫn có « bằng ngoại». Năm 2010, có độ 7000 du sinh VN ở Singapore. Chuyện du học ở VN hiện đang lên cơn sốt nên đi du học ở đâu cũng được miễn là có nhãn hiệu du học sinh để nở mặt nở mày với hàng họ và dễ làm ăn. Hàn Quốc đã có đến 1900 sinh viên VN trong làn sóng phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, Ấn độ, Phi luật Tân, Mả Lai Á, Thái Lan, thậm chí Miên và Lào cũng mở cửa thị trường du học VN bằng cách cấp học bổng để khai thác thị trường béo bở nầy. Duy chỉ có Nhật Bản, mặc dù là quốc gia hậu kỹ nghệ nhưng ít sinh viên VN thích đến du học vì đại học Nhật chỉ dạy bằng tiếng Nhật và kỹ luật trường học nghiêm minh. Theo Asahi, cơ quan giáo dục quốc tế Nhật, năm 2010, Nhật đón nhận 3597 sinh viên Việt Nam. -

Các quốc gia khác ở Âu châu ngoài Anh và Pháp

Du học ở Liên Sô và các quốc gia Đông Âu đã sụt giảm sau khi Liên Sô sụp đổ và sau khi VN đã bình thường hóa ngoại giao với Hoa Kỳ. Tổng số sinh viên VN ở Nga, Tiệp khắc, Slovaquie, Roumanie độ 6000. Tại các quốc gia Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hòa Lan) Thụy Sĩ, Đức số sinh viên VN vài trăm tại mỗi nước. Tính chung, tổng số du sinh VN tại hơn 40 quốc gia trên thế giới vào năm 2009 độ 90 000 người.

Quốc Gia 49 


3. Diện mạo của du sinh Việt Nam Tùy theo gia cảnh, mục tiêu và cung cách, du học sinh Việt Nam có thể nhận diện qua 3 loại : du sinh du học, du sinh du hí và du sinh địch vận -

Du sinh du học

Đó là những du học sinh có khả năng, có tư cách, muốn tìm học những kiến thức về khoa học kỹ thuật và văn hóa ở xứ người để cải thiện đời sống kinh tế cá nhân và vận mệnh đất nước. Đa số họ là sinh viên tự túc, xuất thân từ những gia đình khá giả hay trung lưu, nhưng không có quyền thế. Cha mẹ họ phải hy sinh cho họ để mong họ có một tương lai tươi sáng hơn và nếu có thể được, thoát khỏi cái xã hội mafia cộng sản. Tại đất người, ngoài những giờ chuyên cần học tập, đôi khi họ phải đi làm lao động thêm để phụ vào số tiền cấp dưỡng của cha mẹ chắt chiu gởi nuôi họ. Sau khi tốt nghiệp, họ trở về mang theo kiến thức học tập ở xứ người để phục vụ đất nước, nhưng nếu cha mẹ họ không có liên hệ với quyền lực, số phần họ cũng chẳng mấy gì khả quan. Một số khác tìm cách ở lại trên đất nước mà họ đã du học để lập nghiệp mà theo ước đoán, số du học sinh không hồi hương nhiều hơn số du học sinh hồi hương. Theo một khảo sát rộng rãi của công ty nhân sự SDH trên 350 sinh viên du học đã và sẽ về nước làm việc, sinh viên đã tốt nghiệp và sẽ ở lại nước sở tại làm việc, và sinh viên sẽ tốt nghiệp chưa có ý định ở lại hay về, kết quả là cho biết có 64% người quyết định ở lại nước sở tại để sinh sống. Lý do : chế độ lương thưởng tại VN không tương xứng với công sức và tiền bạc đã đầu tư trong quá trình học tập ở nước ngoài, môi trường và điều kiện làm việc không thích ứng với kiến thức đã thu thập, không được đối xử bình đẳng khi người lãnh đạo và đồng nghiệp là những người tốt nghiệp từ các đại học Đông Âu hay đảng viên thiếu khả năng. Đối với một quốc

gia còn nghèo như VN mà phải chi viện hơn 1,5 tỷ mỹ kim hàng năm cho 90 000 du học sinh nhưng số người trở về chỉ chưa đến phân nửa thì quả tình chuyện chảy máu chất xám VN thực đáng quan ngại. (83% du học sinh về nước không hài lòng với lương thưởng. www. amec.com.vn ngày 15 /4/2010). -

Du sinh du hí

Đó là những du sinh con ông cháu cha, mà trong nước gọi là đám 4C (con cháu các cụ) và con em các tư bản đỏ, làm giàu nhờ làm ăn với bạo quyền cộng sản. Đa số đám du sinh nầy là những học sinh dốt về kiến thức lẫn sinh ngữ, lêu lỏng, thiếu tư cách, xuất ngoại bằng văn bằng giả hay thế lực của ông cha, cốt ra nước ngoài để du hí và có chứng chỉ ghi danh nhập học tại đại học nước ngoài để ăn trên ngồi trước khi trở về nước. Tại nước ngoài, họ là những phần tử bất hảo, vung vít tiền bạc để ăn chơi, có tác phong bất xứng, tạo ác cảm cho người dân sở tại. Họ «xuất khẩu» những thói hư tật xấu của ông cha như ăn cắp trong siêu thị, lường gạt khi đi xe bus (dùng thẻ cũ), thô tục trong cung cách xã giao (không xếp hàng, không nhường chỗ ưu tiên cho người già, người phế tật, chửi thề, nới năng ồn ào trước đám đông…), ăn mặc trang sức lố bịch, tiêu xài theo lối vung tiền qua cửa sổ để chứng tỏ giàu sang (đơn vị tiền tệ của họ là một « giấy» tức tờ giấy 100 dollars) . Thái độ xấc láo của họ nhiều khi tạo nên những cuộc xung đột đẫm máu với các băng đảng, ngay cả đối với những công dân bình thường cũng «xốn mắt» trước tác phong mất dạy của đám sinh viên nầy. Ngoài ra, đám du học sinh nầy còn là bình phong để cha mẹ họ thuộc giai cấp lãnh đạo cộng sản tẩu tán tài sản một cách hợp pháp ra nước ngoài mỗi lần đi thăm con em, mà những chuyến đi đi về về như đi chợ. Thông thường, sinh viên du học chỉ ở cấp đại học, nhưng với những tay tham nhũng và tư bản đỏ, họ đưa con ra nước ngoài ngay từ cấp trung học, có khi từ tiểu học (như ở Canada) dưới dạng du học sinh và họ mua nhà đất cho

Quốc Gia 50 


con em họ ở, chuẩn bị cho một cuộc định cư về sau.Bảng thống kê sau đây cho thấy tỷ lệ số du sinh học trung học, học trường dạy nghề và học

Anh ngữ chiếm hơn phân nửa trong tổng số du sinh Việt Nam.

Tỷ lệ du học sinh Việt Nam theo cấp học niên khóa 2006-07 tại vài quốc gia Đại học Hoa Kỳ Anh Úc Canada*

68% 43 42 11

Trung học 22% 34 31 60

Học Anh Học ngữ nghề 6% 4% 20 3 16 11 27 2

*Chú thích về Canada : trong 60% học sinh Trung học có 21% học CEGEP và 3% học cấp tiểu học. (nguồn : Le marché de l’éducation internationale du VN) Ngoài việc «trồng» người dưới dạng gởi con em du học, những tư bản đỏ và bọn tham nhũng còn tìm cách làm sui với các gia đình ở ngoại quốc để rửa tiền mà họ đã cướp giựt ở VN (một trong những sui gia nổi tiếng là Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng và «tên ngụy» Nguyễn Bang). Họ chỉ cần áp dụng phương pháp cổ điển của mafia. Gia đình họ ở nước ngoài thành lập các công ty ở VN, tiền vốn không từ nước ngoài đưa vào mà từ tiền của các tay tham nhũng trong nước bỏ ra đầu tư. Họ khai gian thương vụ, thổi phồng lợi nhuận khổng lồ để chuyển ngân hợp pháp ra các ngân hàng nước ngoài qua các thương vụ. Khi cần ra ngoại quốc để trốn, để định cư, thì dâu rể, con cháu họ sẽ đứng ra bảo lảnh họ dưới dạng đoàn tụ gia đình hay họ di dân dưới dạng kinh doanh. Những cuộc hôn nhân nầy lại còn có tác dụng thêm bạn bớt thù trong cộng đồng người Việt di tản, tạo ấn tượng tốt đẹp cho dân chúng và chính phủ các quốc gia có người Việt di tản về chính sách đoàn kết, cởi mở của chế độ cộng sản đối với kẻ thù khi xưa. Tính lưu manh, quỹ quyệt của cộng sản quả là siêu việt. Nghĩ ra thì cộng đồng người Việt tị nạn đã phải trả giá bằng nửa triệu sinh linh bỏ mạng trên biển khơi, hải tặc để tránh bạo

quyền cộng sản thì hôm nay, chính bạo quyền ấy, sau khi đã vơ vét tài sản trên một đất nước VN nghèo khổ, lại ngang nhiên mang tài sản ăn cướp ấy để đến sống vương vả trên những vùng đất mà những nạn nhân của họ trong 36 năm qua đã phải đổ mồ hôi nước mắt để tạo dựng lại lúc giữa đời người. -

Du sinh địch vận

Đó là 5000 du sinh con ông cháu cha và những công chức, công an giả dạng là «tu nghiệp sinh» đi học với học bổng của nhà nước. Họ đi học nhưng họ phải làm công tác địch vận theo nghị quyết 36 của đảng. Họ len lỏi trong các hội đoàn, các campus đại học, sử dụng các chiến thuật địch vận thời chiến tranh để tuyên truyền, khủng bố, khuynh đảo các cộng đồng người Việt. Trong đại học, họ khôn khéo lập các hiệp hội sinh viên, tuân hành các chỉ thị của tòa đại sứ để lôi cuốn các sinh viên con em người Việt tị nạn, vốn có tinh thần cởi mở nhưng lại ngây thơ trước các mưu chước thâm độc tâm lý chiến cộng sản. Đám du sinh địch vận nầy lại được sự hổ trợ của đám sinh viên du hí, bởi lẽ chúng phải bảo vệ tập đoàn cầm quyền của cha ông chúng. Chúng cũng

Quốc Gia 51 


có tác phong côn đồ ngang ngược khi cần đối phó với cộng đồng di tản chống đối chúng. Đám đông thầm lặng người Việt tị nạn ngao ngán trước viễn cảnh đã trốn cộng sản mà vẫn chưa được yên thân. Phần 2 : Lao động xuất khẩu 1- Có bao nhiêu người lao động xuất khẩu Chính sách xuất khẩu lao động được áp dụng từ năm 1980 khi cộng sản VN muốn giải tỏa nạn thất nghiệp trầm trọng trong nước đồng thời dùng người lao động xuất khẩu để trả nợ cho các quốc gia anh em khối cộng sản đã giúp VN trong thời chiến tranh và các quốc gia thân hữu như Irak, Arabie Séoudite, Koweit, Qatar… Trong thời gian từ 1980-1990, có khoảng nửa triệu người trong đó có khoảng 70 000 sinh viên, nghiên cứu sinh, và khoảng 300 000 người lao động được chính phủ gởi di Liên Sô, Đông Đức, Tiệp khắc, Bulgarie và khoảng 100 000 người đến các nước Trung Quốc, Cuba, Mông Cổ, Bắc Hàn để học tập và làm việc. Tiền lương của nhân công được chia làm ba : một đóng cho nước chủ, một gởi về cho gia đình và một phát cho công nhân. Các công việc phần lớn là công việc người địa phương từ chối : đổ rác, thợ mỏ, phu khuân vác, làm cầu đường, ống dẩn dầu ở Sibérie. Các phụ nữ thường làm nghề may, giúp việc nhà (oshin) Nhưng không bao lâu sau đó, các chế độ cộng sản đã lần lượt sụp đổ, các quốc gia chủ hủy bỏ hợp đồng và cho hồi hương công nhân VN, nhưng đa số công nhân trốn ở lại. Thảm cảnh của công nhân bắt đầu từ đó với cảnh đối xử bất công của dân chúng và chánh quyền địa phương. Thất nghiệp đã đưa đến phạm pháp, tạo thêm ác cảm cho người bản xứ. Khi bức tường Bá Linh sụp đổ tháng 11/1989, tại Đông Đức có 59 000 lao động xuất khẩu và du sinh VN tập trung tại các thành phố như Karl-

Marx-Satadt, Đông Berlin và Leipzig. Sau khi nước Đức được thống nhứt, chính phủ Đức tìm cách giảm bớt số lao động xuất khẩu nầy bằng cách cấp cho mỗi người 3 000 mark để hồi hương. Khoảng phân nửa số người chịu về VN, nhưng những người lao động xuất khẩu ở những nước Đông Âu và Liên Sô lại kéo sang Đức để xin tị nạn hay cư trú bất hợp pháp. Trong suốt thập niên 90, chính phủ Đức dùng nhiều biện pháp đưa những người nhập cư bất hợp pháp nầy về VN, nhưng họ không đi mà chánh phủ VN cũng không nhận. Năm 2004, có đến 40 000 người VN cư trú bất hợp pháp trên nước Đức. Họ sống ngoài vòng pháp luật, lập băng đảng, buôn bán thuốc lá lậu và cần sa là những trọng tội đối với nước Đức. Không nói được tiếng Đức, không hội nhập, đa số sống phạm pháp, lại có quan điểm chính trị cộng sản nên số người dân Việt nầy hoàn toàn đối nghịch với cộng đồng người Việt di tản. Kể từ năm 1990, khi tham nhũng trở thành phổ quát, chính sách xuất khẩu lao động thay đổi theo lối ăn chia với các tổ chức tuyển dụng người xuất khẩu mà các người đứng đầu không ai khác hơn là bè đảng các lãnh đạo thế lực. Chánh phủ phụ trách tìm kiếm các hợp đồng với các quốc gia cần nhân công rồi giao cho các công ty tư vấn tuyển dụng nhân công. Đó là chính sách tham nhũng vừa hàng dọc vừa hàng ngang, các công ty tuyển dụng tung hoành bóc lột, lường gạt người dân nghèo phải bán nhà bán ruộng để đóng tiền lệ phí cắt cổ cho các công ty để đi lao động nước ngoài hi vọng thoát được cảnh nghèo đói, nhưng chính sách đem con bỏ chợ của các công ty tư vấn thực chất là các tổ chức buôn bán người, làm giàu trên xương máu của người nghèo trước sự bao che của nhà nước. Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã hội), từ năm 2001 đến 2011, VN đã gởi 739 710 lao động VN làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, tính trung bình mỗi năm có khoảng 70 000

Quốc Gia 52 


người. Thu nhập của người lao động xuất khẩu thường từ 6 đến 10 lần cao hơn so với những người cùng làm một công việc trong nước và mỗi năm họ gởi về nước khoảng 1,7 đến 2 tỷ mỹ kim. (Nguyễn Cảnh Toàn. Bước đầu nghiên cứu cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tạp chí Khoa Học Xã hội VN số 1(44) 2011). 2- Diện mạo của người lao động xuất khẩu Người lao động xuất khẩu ra nước ngoài có hai dạng : ra đi hợp pháp dưới sự quản lý của các công ty tuyển dụng, ra đi bất hợp pháp hay ở lại bất hợp pháp sau khi khế ước làm việc chấm dứt. Ngoài ra, những phụ nữ ra đi lấy chồng Hàn Quốc,Trung Quốc, Đài Loan, thực chất cũng là một hình thức xuất khẩu lao động. -

Người lao động xuất khẩu theo hợp đồng

Từ năm 1990, chánh sách tham nhũng và vô trách nhiệm của nhà nước cộng sản đã làm nở rộ các loại công ty môi giới lao động nước ngoài, phát triển từ thành phố đến nông thôn. Đó là một sách lược tham nhũng toàn bộ, chia phần từ trung ương đến địa phương. Những người muốn đi lao động không phải là những người tứ cố vô thân mà phải có chút ít tài sản. Họ hay thân nhân họ phải bán nhà, bán đất hay thế chấp tài sản cho ngân hàng (danh từ sổ đỏ dùng để chỉ tiền nợ ngân hàng với tài sản thế chấp) để đóng tiền lệ phí cho cơ quan tuyển dụng. Theo những văn kiện của chính phủ, tiền lệ phí nầy không được hơn một tháng tiền lương, nhưng thực tế, những công ty môi giới khuynh đảo thị trường bởi người dân nghèo quá đông, mật ít ruồi nhiều, nên họ bày ra đủ thứ lệ phí, thường từ 5000 đến 15 000 mỹ kim tùy theo nơi đến làm việc và thời gian của hợp đồng. Thử tưởng tượng tiền lương của một giáo chức, sau khi khấu trừ mọi thứ đóng góp cho nhà nước chỉ còn lại độ 30 mỹ kim mỗi tháng thì số tiền lệ phí như trên quả là một tài sản khổng lồ. Với những hợp đồng bảo đảm tiền

lương tại nước ngoài trên 1000 mỹ kim hàng tháng, điều kiện làm việc thuận lợi, nhiều gia đình nghèo tranh nhau đi tìm số đỏ với sổ đỏ. Người lao động xuất khẩu đong đưa với vận may nếu hợp đồng được tôn trọng, hi vọng trả được hết nợ và có chút vốn khi trở về nước. Nhưng thế giới cộng sản là thế giới của lừa đão, những công ty tư vấn lường gạt dân nghèo với những viễn cảnh tốt đẹp để vơ vét lệ phí đủ loại, đưa người ra nước ngoài rồi phủi tay, hành xử theo lối đem con bỏ chợ. Những người đi lao động ở Nga, ở Trung Đông bị áp bức, làm việc trong những điều kiện tồi tệ, không được trả lương theo như hợp đồng, hay bị hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn, bơ vơ nơi xứ người không biết liên lạc với ai. Một lời thán oán trong muôn một của một người lao động xuất khẩu tại nước Nga :« Ba tháng không có lương, đấu tranh thì bị chủ dọa đuổi, gọi điện thoại về hỏi công ty xuất khẩu thì được bảo : chờ hết suy thoái chủ sẽ trả lương, muốn bỏ về thì tự túc mua vé mà về…» Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hôi Việt Nam hợp tác với trường đại học Western Ontario (Canada) đã thực hiện một cuộc khảo sát về người lao động xuất khẩu VN tại 4 quốc gia ở Châu Á (Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và Mã Lai) trong giai đoạn 2000-2009 đã công bố kết quả ngày 15 tháng 3 năm 2010 như sau : «…chỉ có 33% người XKLĐ trả hết nợ trước khi về nước, trung bình muốn trả hết nợ vay mượn phải làm việc 18 tháng, 36% người bị tổn thương sức khỏe và tâm lý vì môi trường và điều kiện làm việc, 26% người không được trả lương như mong đợi và 8% bị hành hạ về mặt thể chất. Nhiều người bị hủy giao kèo hay không chịu nổi sự bốc lột phải trở về nước, gánh thêm nợ nần. Một tỷ lệ quan trọng không thấy có sự cải thiện về mặt kinh tế sau khi đi XKLĐ, thậm chí tình trạng còn tồi tệ hơn : 40,1% hài lòng vì số thu nhập tăng lên, 51,1% không thấy có sự thay đổi tích cực nào, 8,8% bị mắc nợ nhiều hơn….» (Đi xuất khẩu lao động để mưu sinh. baomoi.com, ngày 15/5/2010).

Quốc Gia 53 


Chánh sách xuất khẩu lao động của chánh phủ cộng sản phơi bày bản chất vô nhân đạo và vô trách nhiệm. Những công ty môi giới là những công ty quốc doanh hay phe nhóm của cấp lãnh đạo đã lợi dụng sự nghèo đói của người dân, nhẩn tâm bốc lột người nghèo rồi vô trách nhiệm đưa đám người nầy ra nước ngoài phải tự phấn đấu với bao nhiêu cam go không chuẩn bị. Chánh sách tham nhũng bất lương nầy không giải quyết trọn vẹn được nạn thất nghiệp và nghèo đói triền miên trong nước mà còn lại tạo nên một hiểm họa ở ngoài nước bằng cách xuất cảng một khối người Việt sống bất hợp pháp và phạm pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới. -

Người xuất khẩu lao động bất hợp pháp

Đa số người XKLĐ là nông dân, công nhân ít học, vì nghèo đói phải đi lao động nước ngoài hi vọng sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Không am tường ngôn ngữ xứ người, không thích nghi với điều kiện sống và làm việc, không biết thông tin khi gặp bất công, bất trắc, người XKLĐ quả thực làm cuộc phiêu lưu lớn khi đặt niềm tin vào các công ty môi giới mà đa số chỉ là nhóm người bất lương được nhà nước bao che. Ngoài ra, nếu đa số người XKLĐ là nạn nhân của các công ty từ trong nước đến ngoài nước, nhưng trong nhiều trường hợp, chính họ cũng lại là tác nhân của những khốn khổ của họ. Chỉ đan kể một số trường hợp phổ quát : không tuân hành luật lệ xứ người, không tuân hành hợp đồng, tác phong bất xứng (gây gổ, trộm cắp). Tại Hàn Quốc, theo tin tức của chính Bộ Lao Động, 32% người XKLĐ Việt Nam đòi đổi nghề khi đến Đại Hàn, 8750 người ở lại bất hợp pháp sau khi hết hợp đồng (trên 60 000 XKLĐ), có người bỏ trốn ngay khi vừa đến phi trường, đến nổi Hàn Quốc phải ngưng không nhận XKLĐ Việt Nam. (các bản tin tháng 8, 2011). Tại Mã Lai, chính phủ phải ân xá cho 13 000 người Việt XKLĐ ở lậu, tại Arabie Séoudite, tài xế XKLĐ đình công viện lẽ thời tiết quá nóng đến 45 độ mà xe vận tải không có máy

điều hòa không khí (trước khi đi, họ đã biết sẽ làm việc trong vùng khí hậu sa mạc và xe vận tải ở VN có chiếc nào có máy điều hòa không khí). Tại Moscou, cảnh sát Nga dẹp các xưởng may «chui», bắt giữ 500 người Việt XKLĐ ở lại bất hợp pháp thì họ quay lại tố cáo chủ nhân bắt họ làm việc như người nô lệ. Thì ra, người XKLĐ Việt Nam cũng mưu chước không kém gì những công ty môi giới và công ty mướn người lao động. Một thống kê của Bộ Lao Động, Thương-Binh Xã hội ước lượng có khoảng 50 000 người XKLĐ bất hợp pháp trên thế giới, nhiều nhất tại Á Châu và các quốc gia Đông Âu. Ngoài những người XKLĐ ở lại bất hợp pháp, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối diện với tình trạng người Việt định cư bất hợp pháp, do nhập cư lậu và người đi với visa du lịch rồi ở lại sau khi hết hạn, tổ chức các hoạt động phạm pháp như trồng cần sa, mãi dâm, tập hợp thành băng đảng chém giết nhau, gây rối loạn trật tự công cộng. Số người di cư nầy được các tổ chức mafia VN đưa bằng đường bộ đến Nga, phần lớn qua ngả Trung Quốc. Một số ở lại Nga sống bằng nghề buôn bán lẻ ở các chợ trời, may quần áo hay các nghề lao động linh tinh.Tháng 6/2009, chính phủ Nga đóng cửa chợ Vòm (Cherkizovsky), nơi có 6000 thương buôn người Việt tập trung các hàng lậu thuế từ Trung Quốc.

Ngoài nước Nga, tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức (cũ), mỗi nơi hàng có chục ngàn người Việt sống ngoài vòng pháp luật, gồm những người XKLĐ không về nước và những người nhập cảnh lậu. Dariusz Loranty, cảnh sát trưởng ở Warsaw đã nói với Ulricht Adrian, ký giả của đài truyền hình Đức ARD như sau : «…Dân VN không bao giờ chết, chưa hề thấy đám tang người Việt. Một ngày kia, chúng tôi thấy một xác người Việt bị mafia thủ tiêu quăng trong ven rừng ở Warsaw. Một người Việt nào đó mới đến bất hợp pháp sẽ mang tên người chết mà không ai kiểm soát được. Với chúng tôi, người Việt Nam nào cũng Quốc Gia 54 


giống nhau không phân biệt được. Bọn mafia còn giết người đồng hương thiếu nợ lấy các bộ phận đem bán…» (Ulricht Adrian. Wo Warschau vietnamesisch ist- DCV online dịch). Món nợ mà ông cảnh sát trưởng Warsaw nói là món nợ từ 10 000 đến 15 000 mỹ kim mà người di cư lậu phải mượn của bọn mafia VN trước khi lên đường, một món nợ quá lớn phải trả suốt đời. Cách trả nợ nhanh nhứt là tham gia vào các tổ chức trồng cần sa, buôn ma túy. Ba Lan hiện nay là trung tâm sản xuất cần sa lớn nhất ở Đông Âu mà các người cầm đầu đường dây đa số là người Việt. Để tránh sự cạnh tranh, một số di dân lậu được tổ chức đưa qua Đức, Pháp và điểm đến sau cùng là Vương Quốc Anh, bởi tại đó luật pháp liên quan đến ma túy có phần nhẹ hơn các nơi khác. Muốn đến Anh, những người nầy tập trung ở miền Bắc nước Pháp, trốn trong rừng Téteghem, Grande Synthe, từ đó họ chờ đến đêm để «nhảy bãi» qua cảng Pas de Calais để sang Anh. Có khi họ phải chờ hàng tuần, hàng tháng trong những khu rừng lạnh lẽo nầy. Họ vứt bỏ tất cả giấy tờ, hình ảnh để khi cảnh sát bắt họ không biết lý lịch, xuất xứ của họ, do đó người Anh gọi họ là «người rơm». Những người rơm nầy đang hoành hành Vương Quốc Anh. Nick Thorpe, phóng viên đài BBC trong bài EU’s biggest crackdown on Vietnamese illegal migrants ngày 26/6/2010 đã viết : «...người Việt định cư hợp pháp ở Anh khoảng 30 000, nhưng số người bất hợp pháp lên đến 35 000». Ông Lâm Hoàng Mạnh, một người Việt ở Anh đã viết một bài dài về người rơm đăng trong Talawas blog ngày 03/10/2010 có những đoạn như sau : «…Ngày 18/8/2010, tờ Metro London đăng tin theo báo cáo, năm 2009 cảnh sát đã bắt

được 6866 vụ trồng cần sa, tăng 30% so với năm 2008 là 4951 vụ. Như vậy, chỉ trong 2 năm 2008-

người Việt điều khiển, có nghĩa trung bình mỗi tuần cảnh sát bắt gần 140 vụ, mỗi ngày 20 vụ trồng cần sa. Chưa kể những trang trại chưa bị phát hiện, con số trang trại cần sa của người Việt tại Anh phải hàng vạn…Hầu như báo chí tuần nào cũng đăng tin người Việt bị bắt vì trồng cần sa và nhập cảnh bất hợp pháp. Lang thang khu Hackney, Woolwich, Southward, Lewisham, Brixton…gặp rất nhiều người Việt rơm, họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, công khai nói chuyện trồng cỏ bằng tiếng(Việt) lóng…Hàng năm, số tiền thu được do việc trồng cần sa của các băng đảng người Việt ở Anh lên tới hàng triệu bảng Anh đã được rửa bằng còn đường chánh ngạch cũng như tiểu ngạch để đầu tư vào bất động sản và khu công nghiệp ở VN. Những đồng tiền kiều hối nầy đã giúp chính phủ VN tăng trưởng GDP hàng năm. Thập niên 1990, từ vài trăm triệu, đến năm 2008, kiều hối đã tăng lên 8 tỷ. Kiều hối gửi về ngoài đồng tiền sạch (xuất khẩu lao động, trợ giúp thân nhân) còn có rất nhiều tiền bẩn do người rơm rửa tiền. Chúng ta thử làm phép tính cộng trừ nhân chia sẽ rõ : 8 tỷ mỹ kim do chính phủ VN công bố chia đều cho 3 triệu người VN hải ngoại, từ trẻ sơ sinh đến người già gần đất xa trời, bình quân mỗi người Việt gửi về VN gần 3000 mỹ kim. Tiền ở đâu ra mà Việt kiều gửi về cho thân nhân tiêu xài mỗi năm 3000 mỹ kim tức 60 triệu đồng VN nếu trong đó không có tiền bẩn khổng lồ của những kẻ tội phạm…» Người rơm không phải chỉ có ở Anh mà tràn lan khắp nơi có cộng đồng người Việt, Tại Ba Lan, tên lóng là người xù, tại Đức là người đầu đen, tại Canada, Úc là người trồng cỏ. Michael L. Gray, ký giả người Canadien, cư ngụ ở Ottawa, có viết một bài khảo sát khá chi tiết về kỹ nghệ trồng cỏ ở Anh và Canada tựa là The Canadian connection : Why do Vietnamese grow so much dope ? www.michaelgray.ca. Sau đây là phỏng dịch vài đoạn chính yếu :

«…Có khoảng 75% ngưởi trồng cần sa ở Anh là người VN, và hầu hết họ là những người nhập cư Quốc Gia 55 

2009, số trại trồng cỏ bị phát hiện 12 000 vụ do


gần đây. Rất nhiều công nhân chăm sóc cây nầy là thiếu niên do những băng nhóm buôn thuốc phiện đưa đến từ VN. Thiếu niên là đối tượng dễ dàng quản lý vì tiên công rẻ mạt, thêm vào đó chúng không bị xét xử với các tội hình sự theo luật khi bị bắt, ít lâu sau chúng tiếp tục làm trở lại và chúng không thể bị trục xuất về VN, vì theo đạo luật năm 2004 cấm trục xuất thiếu niên…Lợi nhuận thật khủng khiếp. Một ngôi nhà trồng cây nầy có thể kiếm được nửa triệu mỹ kim một năm…Lý do của sự phát triển trồng cần sa vì sự thay đổi đạo luật năm 2004, đưa cần sa từ hạng B xuống hạng C, có nghĩa là người phạm pháp sẽ không bị tội hình sự nếu trồng một số lượng nhỏ. Đó là lý do khiến các ngôi nhà VN biến thành nông trại cần sa. Bây giờ, tôi tiếp tục đi đến thành phố tươi đẹp Vancouver ở bờ biển phía Tây của đất nước tôi, Từ giữa thập niên 1990, người VN hầu như làm bá chủ kỹ nghệ trồng cần sa ở Vancouver và các vùng lân cận ở tỉnh British Columbia. Đây không phải là một thành tích nhỏ, bởi việc sản xuất marijuana đại qui mô trước đó được thống lãnh bởi nhóm Hells Angels Motocycle Club, khét tiếng với việc sử dụng bạo lực để chống lại đối thủ. Tại sao các băng đảng VN lại thống trị nhanh như vậy ? Để trả lời câu hỏi nầy, tôi nghĩ cần xét qua lịch sử lập cư của người Việt ở Canada. Trong những năm sau 1975, Canada cũng như nhiều quốc gia Tây Phương khác tiếp nhận hàng chục ngàn người Việt đến từ miền Nam, phần lớn là giới có học, có nghề tốt. Họ cư trú tại các đô thị lớn như Montréal, Toronto, Ottawa hay những đô thị nhỏ hơn như Edmonton, Vancouver. Nói chung, thế hệ những người nhập cư đầu tiên nầy sống rất tốt ở Canada…

Sống trong nền kinh tế tập trung những năm 1980 ở VN, nơi mà mọi người đều vi phạm luật pháp để sinh tồn, và những điều kiện sống khắc nghiệt ở trại tị nạn Hồng Kong đã khiến những người Việt mới nhập cư nầy có tính liều lĩnh, gan dạ, quyết tâm thành công với mọi giá. Chỉ trong vài năm, những băng nhóm VN đã đuổi nhóm Hells Angels ra khỏi Vancouver, khiến cảnh sát Vancouver phải gọi các băng đảng VN là những

tội phạm gan lỳ nhất từ trước đến nay ở Canada (the most tenacious, extraordinarily focused criminals ever introduced in Canada). Một báo cáo của cơ quan chống ma túy Mỹ năm 2000 cho biết năm 1998 có 2351 vụ trồng cần sa bị khám phá ở British Columbia, một năm sau tăng lên đến 30%, tức 3279 vụ và năm 1998 có 2600 kg cần sa nhập vào Mỹ qua ngả British Columbia bị bắt. Marijuana biến chế ở British Columbia có phẩm chất cao, «BC Bud» là loại cần sa hảo hạng mà người Mỹ ưa thích nhất. Các «hạt giống làm vườn», sách dạy trồng cần sa cho cả nước cũng phát xuất từ đây. Và việc trồng cần sa lần lần phát triển khắp Canada. Những đánh giá gần đây cho biết trị giá thương mại của cần sa ở British Columbia khoảng 6,5 tỷ mỹ kim, đứng hạng nhì sau dầu khí…» Người Việt trồng cần sa và buôn ma túy hiện nay ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài Ba Lan-Hung gia Lợi ở Đông Âu, Anh ở Tây Âu, Canada ở Bắc Mỹ cỏn phải kể thêm hệ thống ở Úc -Tân Tây Lan. Ngày 23 tháng 11 năm 2010, một cuộc bố ráp chưa từng có trong lịch sử ở tiểu bang Victoria (Úc), huy động 630 nhân viên công lực gồm cảnh sát, nhân viên quan thuế, di trú, để lục soát 68 căn nhà của người Việt rải rác trên toàn tiểu bang Victoria, đặc biệt chung quanh thành phố Melbourne để khám phá được 8000 cây cần sa đang chờ thu hoạch, một số lượng lớn bạch phiến và 22 triệu Úc kim tiền mặt. Theo các cơ quan truyền thông và cảnh sát Úc, đây là những tổ chức tội phạm có liên hệ chặt chẻ với VN. Số tiền buôn lậu cần sa, bạch phiến chuyển về VN

Vancouver là cái đích của những người tị nạn từ trại Hồng Kông, ra đi từ miền Bắc VN. Trại tị nạn Hồng Kông là một nơi khủng khiếp, cai quản bởi các băng nhóm bạo lực và khi đến Vancouver, những người nhập cư mới nầy không nghề, không học thức phải làm việc cho các băng đảng. Quốc Gia 56 


mỗi năm khoảng 400 triệu Úc kim. Chẳng những họ hoạt động ở Úc mà còn ở Tân Tây Lan. Đa số những tội phạm đến Úc bất hợp pháp đến từ Hải Phòng bằng các visas giả do nhà nước VN cung cấp dưới dạng du học hay du lịch. 3- Phụ nữ kết hôn với chồng «ngoại» Chuyện hôn nhân dị chủng trên thế giới hôm nay là chuyện bình thường, do đó khi nói đến hiện tượng lấy chồng «ngoại» trong bối cảnh Việt Nam phải hiểu là chuyện mua bán phụ nữ Việt Nam để làm vợ người Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo thống kê của Bộ Tư Pháp, từ năm 1995 đến năm 2010, VN có hơn 250 000 nguời VN kết hôn với người nước ngoài trong đó có khoảng 100 000 người kết hôn với người Đài Loan, 30 000 với người Trung Quốc và 35 000 với người Hàn Quốc. Phụ nữ kết hôn với nguời «ngoại » phần lớn là những người nghèo, trình độ văn hóa thấp, 79% cư ngụ ở TP Hồ chí Minh và 13 tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long. Hãy nhìn những cô gái trẻ thơ, cởi hết quần áo đứng thành hàng dài để người Đài Loan, người Hàn Quốc chọn lựa. Tờ Trung hoa Thời Báo ở Đài Loan công khai đăng quảng cáo như thời buôn bán nô lê : Cô dâu VN,

VN hình thành những đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Nhiều cô gái đã vở mộng vì lấy phải người chồng nghèo khó hoặc bị môi giới lừa đảo, bị bốc lột sức lao động, bị lạm dụng tình dục, bị hành hạ đánh đập, thậm chí dẩn đến cái chết ở xứ người…» Báo Tuổi Trẻ online ngày 22/02/2010 đưới nhan đề : Nhiều phụ nữ bị bán sang Trung Quốc, kể rõ cả số thông kê của chính phủ : « Trong nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tình trạng buôn bán phụ nữ diễn ra trên đường bộ, đường thủy và đường hàng không, trong đó buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc chiếm khoảng 65%. Các nạn nhân thường bị bán với mục đích làm gái mãi dâm, lấy chồng hoặc bốc lột lao động…» Trong bản Báo cáo Tệ nạn buôn người năm 2010 ở Việt Nam (Trafficking in persons Report 2010-Vietnam) do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện trong khuôn khổ của Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã có những nhận định và chỉ trích nghiêm khắc đối với chính phủ VN về việc bảo vệ người lao động xuất khẩu và phụ nữ.

Sau đây là một trong những đoạn chính yếu : «VN là một quốc gia có nhiều người đi làm việc ở giá bán 18 vạn Đài tệ. Bảo đảm là gái trinh, nếu nước ngoài do các công ty tuyển dụng trực thuộc không trả tiền lại. Tại Hàn Quốc, các công ty môi nhà nước và tư nhân để gởi người đi làm việc ở giới rao hàng : Người chưa vợ, góa vợ hơặc Mã Lai, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhựt khuyết tật đều có thể tìm cô dâu Việt. Tại Bổn, Thái Lan, Indonésia, Anh, Serbie, Nga và Singapore, 3 cô gái VN được trưng bày trong Trung Đông. Các công ty xuất khẩu lao động đòi trung tâm thương mại Golden Mile Complex làm hỏi những lệ phí vượt quá qui định, nhiều khi cho Hội Phụ Nữ Singapore xúc động và bất bình. 10 000 mỹ kim khiến công nhân mắc nợ cao nhất Đó là vài bản tin trong hàng trăm bản tin khi mở trong số các người Á châu đi lao động nước ngoài. Các công ty luờng gạt công nhân xuất đọc trên Internet. khẩu bằng cách chỉ cho công nhân xem hợp Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng bộ Lao đồng trước khi lên phi cơ hoặc cho công nhân ký Động-Thương Binh và Xã hội đã xác nhận : tên trên các hợp đồng viết bằng ngoại ngữ mà «Phong trào phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài vì công nhân không hiểu. Khi đến các quốc gia mục đích kinh tế, nhất là những cuộc hôn nhân tuyển dụng, công nhân bị cưỡng bức làm việc với qua môi giới bất hợp pháp thường dẩn đến đổ các điều kiện và lương bỗng không như hợp vỡ, có tác động rất lớn đến xã hội. Nhiều người đồng, bị đánh đập hành hạ. Các phụ nữ đi lao nước ngoài cấu kết với một số cò mồi, môi giới động hay đi lấy chồng được đưa tới Trung Quốc, Quốc Gia 57 


Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Macao bị cưỡng bức lao động, hay mãi dâm hay cả hai. Các trẻ em bị bán cho các nhả thổ qua ngã biên giới Cambốt, Lào, Trung Quốc … Mặc dù chính phủ thúc đẩy gia tăng xuất khẩu lao động để giải quyết nạn thất nghiệp, giảm nghèo, thu ngoại tệ, nhưng chính phủ không có biện pháp tích cực nào để trừng phạt những công ty xuất khẩu lao động và bảo vệ quyền lợi của người XKLĐ. Chánh phủ cũng công nhận có tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em nhưng không có biện pháp hình sự nghiêm khắc nào đối với các người phạm pháp các đường dây buôn người. Trong những nhận định trên, VN được xếp vào danh sách Theo dõi loại 2 (Watch 2). Chú thích : loại 1 : tôn trọng các luật lệ; loại 2 : luật lệ lỏng lẻo , loại 3 : tuyệt đối không tôn trọng. (dịch từ: Trafficking in persons report 2010 Vietnam / US States Deparment (www.unhcr.org) Thay lời kết

Những tệ trạng xấu xa của VN trong nước và ngoài nước không sao nói hết. Trang giấy có hạn, chúng tôi phải dừng lại để nhờ đến lời nói của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thay cho lời kết. Trong một buổi nói chuyện với Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008, Đức Tổng Giám Mục đã phát biểu : « Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm, chúng tôi muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như người Nhật cầm cái hộ chiếu là đi qua mọi nơi, không ai xem xét gì, người Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Chúng tôi mong đất nước mình được thực sự tốt đẹp để đi đâu chúng ta cũng được nể trọng…». Ước vọng của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng là ước vọng của 85 triệu người Việt trong nước và 3 triệu người Việt tị nạn, mong sao cho cái chế độ mafia đã đưa đất nước đến chỗ tụt hậu, nghèo khổ, xã hội vô đạo, vô cảm sớm cáo chung.

Lâm Văn Bé 10/2011

Đính chánh trong QG 133 : 1) Trang 1, dòng 10 từ dưới lên, xin ghi tác giả truyện Cơ Duyên là Mộng Thu thay vì Tiểu Thu 2) Trang 41, dòng 2 từ dưới lên xin sửa là 2011 thay vì 2010 3) Trang 70 xin thêm dòng chót : « - Số anh yêu gái ở nhà » 4) Trang 76 : Truyện cười của Trà Lũ (tiếp theo) xin bỏ nguyên phần này vì trùng lắp. Tòa soạn Quốc Gia xin thành thật cáo lỗi cùng qui nữ văn sĩ Tiểu Thu và Mộng Thu, Giáo Sư nhà văn Trà Lũ và qui độc giả thân mến.

Quốc Gia 58 


Canada và ở Mỹ có hai nghề phần đông đại đa số nhân công là người Việt Nam, người nước ngoài khó chen chân vào. Cả hai giống nhau ở những điểm: 1. Không cần có học thức cao. 2. Không cần biết nói hay hiểu tiếng Anh nhiều. Phát âm bập bẹ “Hao a-rờ dzu?” hay “Ai dzớt kêm tu Dzù-Nai-Tích-Tết ờ phiu dzưa ờ gô” (I just came to the United States a few years ago) là đủ trình độ đi làm. 3. Chủ luôn luôn là người Việt. 4. Không nộp thuế cho chính phủ. 5. Chỉ cần làm trong một thời ngắn là tài chính được dồi dào, có thể mua xe Lexus hay Mercedes, không như những người học đại học, ra trường tìm đỏ mắt không ra việc mà còn phải trả tiền nợ mượn khi đi học, nghèo xấc bấc xang bang. 6. Giờ làm tùy hỷ, không nhất định. 7. Chủ trả tiền mặt. 8. Chủ không mua cho bảo hiểm y tế. 9. Có thể ngửi hóa chất hại cho cơ thể. 10. Làm việc trong nhà có máy lạnh. 11. Khi làm việc nghe nhạc Sến Đàm Vĩnh Hưng 24/24 thoải mái, chủ không than phiền. Và những điểm cách biệt: 1. Ở Mỹ làm việc trong sung sướng, danh chính ngôn thuận, tiếp xúc với nhiều khách; ở Canada làm việc trong âu lo, sống chui sống nhũi, không muốn gặp ai. 2. Phần đông nhân công ở Mỹ là người Việt ngày xưa sống trong thời Việt Nam Cộng Hòa, trong khi ở Canada phần đông là người miền Bắc (sinh sống ở ngoài Bắc trước tháng 4-1975). 3. Ở Mỹ tuy giầu, nhưng không giầu kinh khiếp như ở Canada . 4. Ở Mỹ việc làm hợp pháp; ở Canada bất hợp pháp, cảnh sát bắt thì sẽ vào viếng thăm Khám Chí Hòa. Hai nghề đó là: ở Mỹ, nghề làm nail, và ở

Canada , nghề “trồng cỏ”: trồng lậu cây cần-sa để bán. Tờ báo Winnipeg Sun số ra ngày 9-tháng 8-2011 loan báo Cảnh Sát RCMP –Royal Canadian Mounted Police- vừa phát giác một khu trồng trọt quy mô gần 3000 cây cần-sa marijuana trị giá 2.9 triệu đô-la ở vùng đồng quê gần St. Amelie. Theo lời cảnh sát, những cây cần-sa này được trồng trong sáu nhà kính lớn (green house), với rất nhiều nhà kính khác đang trong tình trạng xây dựng dở dang. Ba người Việt Nam chủ miếng đất này, thường trú dân của bang British Columbia , đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo tài liệu thu nhặt của tờ báo Winnipeg Sun, phần đông những nơi trồng cần-sa là ở phía Bắc Winnipeg, nơi rừng cây trùng trùng điệp điệp, và 90% chủ nhà cửa đất đai của những người trồng cần-sa bị bang Manitoba thưa để tịch biên tài sản là người Việt Nam. 15 trong số 17 chủ nhà trồng cầnsa tịch biên là người Việt Nam . Một trong những người này là hội viên của một băng đảng gây tội ác, trồng cần-sa, chuyên chở và buôn bán với tổ chức quy mô và tinh xảo. Đây không phải là một vấn đề nan giải chỉ riêng cho bang Winnipeg , mà cho toàn cõi Canada. Đa số tội ác về trồng cây cần-sa, buôn bán thuốc phiện ở Canada là do người Việt Nam. Lý do nguyên thủy tại sao người Việt trồng cần-sa ở Canada cũng có chữ “Việt Nam ”: Chiến tranh Việt Nam. Vào thập niên 1960, chính phủ Hoa Kỳ bắt quân dịch gửi quân sang Việt Nam chiến đấu. Hơn 50,000 thanh niên bỏ Mỹ sang Canada sống để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Phần đông chọn nơi cư ngụ ở bang phía Tây Canada , British Columbia (có thành phố Vancouver ) vì nơi đây có nhiều rừng núi và khí hậu mát mẻ hơn ở phía Đông. Những thanh niên này theo phong trào hippie nên họ có đời sống thác loạn, hút thuốc phiện là chuyện thông thường. Họ bắt đầu trồng cây cần-sa, đa số

QuÓc Gia 59


với mục đích dùng riêng cho cá nhân, hoặc nếu có bán thì chỉ bán cho đủ sống. Nhưng dần dần băng đảng “Hells Angels” bắt đầu tổ chức trồng trọt quy mô, làm hẳn kỹ nghệ sản xuất để bán lại cho thị trường tiêu thụ bên Mỹ. Sau tháng Tư năm 1975, làn sóng tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Canada. Họ ở trải khắp mọi nơi trên Canada, chủ yếu là những thành phố lớn như Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, và Quebec . Những người Việt tỵ nạn này phần đông là thành phần có học, hoặc là dân buôn bán chăm chỉ cố gắng rồi thành công ở xứ người. Ottawa là thành phố tập trung nhiều kỹ nghệ tân tiến của Canada và có khá nhiều người Việt trẻ tuổi tốt nghiệp kỹ sư. Tờ báo Ottawa Citizen đã viết một bài ca tụng người Việt tỵ nạn đã đóng góp vào công việc nâng cao Canada . Thành phố Vancouver thì lại khác. Rất nhiều người Bắc ở Hải Phòng vào cuối thập niên 1980 dùng thuyền sang Hồng-Kông lánh nạn. Những người Bắc này phần đông ít học thức, quá nghèo nên trốn đi. Họ rời Việt Nam vì lý do kinh tế, không như những người Nam Việt Nam rời bỏ quê hương vì lý do chính trị. Có một tin đồn, không biết đúng hay sai là chính phủ Cộng Sản Việt Nam nhân cơ hội này đẩy hết những tù nhân thuộc thành phần gian ác của xã hội ra khỏi Hải Phòng. Những người tỵ nạn từ Hải Phòng này cùng với những băng đảng đến trú ngụ ở Vancouver. Người ta không biết tại sao nhưng có thể đó là chính sách của chính phủ Canada trải rộng người Việt khắp nơi và chỉ vì một trùng hợp ngẫu nhiên mà những người này đến Vancouver . Không có kiến thức học vấn, ít nơi mướn làm việc, đời sống tài chính không ổn định, những người Việt vùng miền Bắc này và những băng đảng quay sang nghề kiếm tiền nhanh nhất: trồng cần-sa để bán.Theo một bản tường trình năm 2000 của DEA (Drug Enforcement Agency) Hoa Kỳ, vào thập niên 1990, một loại thuốc phiện tên BC Bud ở Vancouver một pound (nửa ký) bán từ $1,500 đến $2,000, ở California bán $3,000, và New York bán $8000. Bán được lời rất nhiều tiền mà hình phạt hầu như không hiện hữu. Đối với luật pháp Canada, buôn bán marijuana chỉ là một tội nhẹ, bị phạt một số tiền và một án treo, chẳng ai bị bắt (ở British Columbia, chỉ có 10% người bị bắt về tội trồng cần-sa phải vào tù). Vì lý do này mà

những băng đảng người miền Bắc trong một sớm một chiều chiêu dụ bao nhiêu người đồng hương nhẩy vào nghề trồng cần-sa. Băng đảng Hells Angels của Mỹ lúc bấy giờ chú trọng trồng cần-sa hàng loạt trong một nông trại ở ngoại ô. Một khi phát giác và bị tịch thu, chẳng những vốn bị mất nhiều mà khai triển trở lại cũng khó. Ngược lại, người Việt Nam đổi chiến thuật trồng cần-sa ở trong nhà ngay trong thành phố hay ở vùng lân cận thành phố để đánh lạc hướng cảnh sát. Làng xóm không nghi ngờ, mà cảnh sát cũng không nghĩ ra. Chẳng phút chốc người Việt quá thành công, và rồi vào thập niên 1990, hoàn toàn làm bá chủ việc trồng “cỏ”. Trồng cần-sa tiêu thụ số lượng điện nước rất lớn. Dùng điện nước trong nhà sẽ bị công ty Điện Nước phát giác nên người Việt Nam câu lậu điện, nước từ những nơi khác hoặc ở đèn đường. Đôi lúc họ sửa cả số đồng hồ. Có một ước lượng là mỗi nhà trồng cần-sa ăn cắp điện nước trị giá $15,000 đô-la một năm. Cắt nối dây điện, sửa đổi công-tơ điện, tăng cường độ điện dùng, dùng thêm quạt máy… tất cả làm tăng thêm nạn nguy hiểm cháy nhà, không những chỉ nhà trồng cần-sa, mà cho cả những nhà lân cận. Trong một vài thành phố, cứ mỗi một trong tám điện thoại cứu cấp gọi cảnh sát báo cháy nhà là do nhà trồng cần-sa gây ra hỏa họan. Cây cần có không khí để sống nên thông thường họ đổi lại hệ thống thổi gió từ lò sưởi để không khí lưu chuyển khắp nhà. Hơi độc của các chất hóa học dùng cho cây tăng trưởng tích tụ ở trong nhà, hay phát ra bên ngoài, ảnh hưởng không khí của các nhà láng giềng. Áp xuất của hơi tích tụ có thể nổ tung, phá vỡ nhà bất cứ lúc nào. Để đem một số lượng nước rất cao vào nhà tưới cây, họ thường làm một hệ thống nước đặc biệt ở dưới hầm nhà. Nước vào càng nhiều thì độ ẩm ướt càng cao nên họ phải đặt thêm ống thoát hơi ra ngoài, thông thường là đi ra lối trên nóc nhà. Đèn phải sáng suốt ngày đêm cho cây lớn, sức nóng làm nước ẩm trong đất quyện với những thuốc acid giết bọ trở thành hơi độc hại trong không khí, ảnh hưởng đến người trong nhà. Không khí ẩm ướt tạo ra mốc trong tường, gây độc hại cho người hít thở không khí. Người Việt trồng cần-sa ở nhà mướn, và

QuÓc Gia 60


cả ở nhà họ mua. Để nhà trống không thì bị hàng xóm nghi hoặc nên họ mướn người Việt khác đến ở để hàng xóm khỏi dòm ngó. Những người được mướn này sẽ chăm sóc cho việc trồng cần-sa. Nếu bị cảnh sát phát giác thì chỉ có những người này bị bắt, chủ không bị hề hấn gì. Nhà trồng cần-sa như thế này ở Canada gọi là GROW OPS. Người Việt Nam mướn hay mua nhà để trồng cần-sa nhiều đến nỗi vào năm 2004, Hiệp Hội Buôn Bán Bất Động Sản Canada phải phát hành một quyển cẩm nang để huấn luyện nhân viên làm cách nào có thể phát hiện nhà đã dùng để trồng cần sa hay để ý những người như thế nào có thể dùng nhà để trồng cần sa khi hỏi mua hay mướn. Vào tháng 9 năm 2008, cảnh sát Canada khám phá một nông trại trÒng cầnsa nhiều nhất trong lịch sử Canada với hơn 40,000 cây cần-sa, trị giá bán ngoài thị trường tiêu thụ là $40 triệu đô-la. Chủ nông trại là một người Việt Nam, Việt Hà, mua nông trại này vào tháng 11 năm 2005 với giá là $190,000 đô-la. Ở Mỹ trồng cần-sa là một trọng tội (felony) với án tù mười năm, trong khi ở Canada chỉ là một tội nhẹ. Ngay cả sau khi bị bắt và kết tội, chỉ có 10% bị đi tù nên đó là lý do dân Việt Nam ở Canada tranh nhau trồng cỏ, bán qua thị trường tiêu thụ bên Mỹ (85% cần-sa trồng ở British Columbia bán qua bên Mỹ). Tiền thu vào quá nhiều - chỉ ở British Columbia tiền cần sa bán thu vào là bẩy tỷ đô-la - nên càng thêm nhiều người Việt nhẩy vào trồng cần-sa. Có nhiều gia đình thân nhân ở phân tán khắp nơi, người ở Canada, người ở Pháp, người ở Mỹ…nên sau khi khám phá môi trường thuận lợi giống Canada và có người tiêu thụ, người Việt trồng cần-sa nhanh chóng lan sang Anh Quốc. Năm 2004 luật pháp Anh Quốc hạ thấp tội trạng cần-sa từ Cấp B xuống cấp C, có nghĩa là nếu một người bị bắt hút cần-sa với một số lượng ít thì sẽ không bị kết tội. Dân chúng lại nghĩ trái ngược là luật pháp thay đổi không bắt người hút cần-sa nữa nên số lượng trồng cần-sa một sớm một chiều tăng lên gấp bội. Ở London , vào năm 2003-2004, cảnh sát bắt 500 nhà trồng cần-sa, Năm 2005-2007, con số đó tăng lên gấp ba, 1,500. 75% những người trồng cần-sa ở London là người Việt Nam, nhiều đến nỗi mà Cảnh Sát của Sở Ngoại Kiều tháp tùng Cảnh Sát thành phố mỗi khi bố ráp. Băng đảng hay người Việt trồng cần-sa ở Anh chiêu dụ trẻ con

chăm sóc cây cối, nhà cửa vì luật pháp Anh Quốc không khắt khe với con nít. Giống như Canada , trồng cần-sa ở Anh mang một số tiền lời khổng lồ. Họ ước lượng một nhà có thể mang vào $500,000 một năm. Biến cố Sep-11-2001, và gần đây giá nhà bên Mỹ sụp so với Canada , thay đổi cục diện trồng cần-sa ở Canada . Để chống quân khủng bố xâm nhập vào nước Mỹ quá dễ dàng (vài không tặc ngày Sep-11 đã xâm nhập vào Mỹ qua đường bộ từ Canada), chính phủ Hoa Kỳ siết chặt kiểm soát an ninh ở vùng biên giới. Sự gia tăng tuần tiễu ở biên giới chống khủng bố này vô tình bắt nhiều dân buôn lậu bạch phiến từ Canada. Dân chuyên môn trồng cỏ ở Canada do đó thay đổi chiến thuật, di chuyển sang bên Mỹ: New Jersey, Seattle, San Francisco, Houston, và ngay cả vùng San Gabriel Valley phía Đông của Los Angeles. Ở Seattle, người Việt Nam trồng cần-sa trong những tiệm bán cây cối trá hình. Họ tìm những người Việt Nam mua bán nhà cửa khác mượn tiền ngân hàng cho họ mua những miếng đất lớn ở vùng thôn quê để trồng marijuana với kế hoạch quy mô vĩ đại. Vào tháng 3 năm ngoái, cảnh sát viên Thomas Lucasiewicz trong một đêm đi tuần ở thành phố Monrow Township, New Jersey ngửi thấy mùi cần sa đốt khá nặng qua gió vào trong xe của mình. Nhìn chung quanh không thấy ai hút, anh ta và người lính đồng hành dừng lại ở một căn nhà và gõ cửa. Khi có người ra mở cửa thì hai người khám phá một cảnh chưa từng thấy: hàng hàng lớp lớp chậu cần-sa trồng khắp nơi trong nhà. Dây điện chằng chịt trong nhà đốt cháy sáng 64 bóng đèn cho cây sống. Chủ nhà là Thu Nguyên, đàn bà,và hai người đàn ông khác, công dân Canada, bị bắt. Số lượng cây cần-sa trong nhà trị giá 10 triệu đôla.Trong vòng hai ngày kế tiếp, cảnh sát khám phá thêm năm căn nhà mướn trồng cần-sa, với 3,370 cây trị giá $400,000, hai người bị bắt giam. Cảnh sát New Jersey nói là kế hoạch trồng cần sa này nhập cảng từ Canada. Tất cả những người này bị kết tội trồng cần sa, oa trữ bạch phiến với mục đích phân phối bán -mỗi tội có thể mang án tù đến 20 năm- và ăn cắp điện. Một người đã tẩu thoát, hai người đã bỏ trốn sang Thái Lan.Tuy rằng một thống kê gần đây nhất cho thấy 51% dân Canada ủng hộ việc cho phép hút marijuana, Đảng Bảo Thủ The

QuÓc Gia 61


Conservative Party do Thủ Tướng Stephen Harper lãnh đạo trình bày nhiều dự án thay đổi luật pháp tăng án tù, và tích cực trong việc bố ráp và bắt giam những người trồng cần-sa. Chỉ có thời gian mới trả lời là phe nào sẽ thành công, chính phủ Stephen Harper, hay nhóm thiểu số người Việt Nam dùng đủ mọi thủ đoạn bất chính với mục đích duy nhất là kiếm ra tiền, làm tổn thương danh dự của bao nhiêu người Việt Nam khác trên thế giới.

Nguyễn Tài Ngọc September 2011

Moät chuyeän ñaùng Suy Nghó Câu chuyện này sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Bạn chỉ cần 40 giây đồng hồ là đọc xong câu chuyện này, câu chuyện này sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

C

ó hai người đàn ông, cả hai đều bị bệnh nặng lắm, cùng nằm chung trong một căn phòng của bệnh viện nọ. Một người thì được phép ngồi dậy trên giường vào mỗi buổi trưa hằng ngày để được chữa bệnh bằng cách rút nước trong phổi của ông ta, giường của ông này được kê sát cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Người kia thì chỉ nằm dài trên giường suốt ngày đêm. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện hằng ngày: Chuyện vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, cả việc những ngày trong quân đội, họ kể cho nhau nghe về những chuyến du lich đó đây. Cứ buổi trưa hằng ngày, khi phải ngồi dậy để được chữa trị, công việc rút nước trong phổi có khi hằng giờ, để cho thời gian qua nhanh, ông diễn tả cho người bạn nằm cùng phòng những gì ông có thể thấy được bên ngoài khung cửa sổ. Kể từ đó người bệnh nằm trên giường suốt ngày bắt đầu sống với khoảng thời gian buổi trưa quí báu kia, đó là cái thế giới duy nhất, với cuộc đời bên ngoài và thật sự sống với những sinh hoạt và mầu sắc của thế giới bên ngoài. Bên ngoài khung cửa sổ là một khu công viên với một cái hồ nhỏ xinh xinh, vịt trời và những

con thiên nga tung tăng bơi lội trong hồ, trẻ con chơi trò thả thuyền buồm do chúng chế tạo bằng những kiểu mẫu được bày bán trong các cửa hiệu đồ chơi. Những đôi tình nhân tay trong tay giữa vườn hoa đầy mầu sắc của muôn hoa đua nở và xa xa là thành phố nhộn nhịp. Người đàn ông phải nằm suốt ngày trên giường chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra mọi cảnh sắc do sự diễn tả tỉ mỉ của ông bạn kia ngồi bên cửa sổ. Một buổi trưa ông ngồi bên cửa sổ tả lại một cuộc diễn hành vừa mới đi qua, mặc dù người đàn ông nằm trên giường không được nghe tiếng của ban nhạc diễn hành nhưng ông vẩn có thể trông thấy trong trí tưởng trong khi nằm nghe người kia kể lại câu chuyện thật rõ ràng. Ngày tháng qua nhanh, vào một buổi sáng khi người y tá mang nước vào phòng tắm rửa cho bệnh nhân và khám phá ra người nằm trên giường bên cửa sổ đã qua đời trong giấc ngủ bình yên đêm qua, bà buồn bã cho người trong bệnh viện mang thi hài của ông ra đi. Còn lại người đàn ông nằm suốt ngày trên giường chụp lấy cơ hội để xin chuyển giường sang nằm kế bên cửa sổ, người y tá chấp thuận ngay và chuyển ông sang nằm cho gần cửa sổ sau đó rời khỏi phòng trả lại sự yên lăng cho bệnh nhân. Lúc này, trong một cố gắng phi thường, chấp nhận mọi sự đau đớn của thể xác, ông ta đã chống khuỷu tay cố rướn người nhìn qua khung cửa sổ để nhìn ra cuộc đời thật sự bên ngoài lần đầu tiên từ ngày ông vào đây. Ông cố gắng chậm rãi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh giường của ông. Ô kìa! Đầy kinh ngạc, bên ngoài chỉ là một bức tường trống trơn! Lần sau khi người y tá đến ông ngạc nhiên hỏi “Làm sao ông bạn kia đã kể lại một cách tỉ mĩ những điều kỳ diệu ở bên ngoài chiếc cửa sổ này?”. Người y tá đã kể lại rằng người bệnh kia là một người mù và còn không thể thấy được cả bức tường trống vắng ngoài kia và kết luận:”Có thể ông ta chỉ muốn giúp cho ông thêm can đảm”. Người ta có thể quên mình để đem lại cho người khác những niềm hạnh phúc vô biên.Chia xẻ một nỗi khổ chỉ chia được một nửa của sự buồn rầu, nhưng đem lại hạnh phúc cho người là một điều sung sướng mênh mông. Nếu bạn muốn cảm thấy bạn giàu có, chỉ cần đếm những gì bạn không thể dùng tiền để mua được. Cuộc đời là hiện tại như trong ngôn ngữ có câu: “TODAY IS A GIFT, that is why it is called PRESENT”.

QuÓc Gia 62


Những cái bất ngờ lý thú trong khi tìm hiểu

TIẾNG VIỆT VÀ NGUỒN GỐC NAM-Á

C

NGUYEN HY VONG M.D.

ó một nhà ngôn ngữ học rất đặc biệt là [comparative linguistic, cognates studies] chứng tỏ ông Paul K. Benedict. Ông này, có lần một cách rõ ràng là các tiếng nói ở ĐNÁ đều có đến Saigòn chỉ một ngày mà tìm ra bao chia xẻ một nguồn gốc chung, mà có rất nhiều tên nhiêu là tiếng Việt dính líu với các tiếng khác ở hoa, trái, lá, cây và những con thú vật đều được các Đông nam Á, và ông này đã viết nhiều về những gì ngôn ngữ trong vùng đó gọi tên giống nhau và đặc mà tiếng Tàu đã vay mượn của các tiếng nói khác ở biệt là tên các con vật năm tuổi. Đông nam Á, giải tỏa cái huyền thoại sai lầm là ai Sau đây là bảng so sánh lý thú mà các bạn đọc cũng phải mượn tiếng và chữ Tàu mà dùng, trong chỉ cần nhìn vào cũng thấy ngay sự giống nhau khi tiếng Tàu chẳng cần mượn tiếng của ai cả. giữa các tiếng nói anh em ở ĐNÁ, và thấy ngay sự Những khám phá mới của ông Benedict đã đảo khác biệt với tiếng Tàu. ngược vấn đề ai mượn của ai và làm sáng tỏ thêm Các bạn đọc người Thái, Lào hay Khmer cũng về sự đóng góp đáng kể cho tiếng Tàu từ những có thể đọc ngay chữ của họ và thấy ngay khi họ đọc tiếng khác của các dân tộc trong vùng Đông nam lên sự giống nhau với tiếng Việt của ta, ngoài ra, Á [South East Asian linguistic influence upon the ta còn thấy ngay sự giống nhau quá sá giữa tiếng Chinese]. Mường với tiếng Việt! Từ 1967, các ông Benedict và Jerry Norman đã Bảng so sánh dưới đây, chỉ phiên âm thôi, nghi ngờ về tên của các con vật năm tuổi / tý sửu nhưng có chua thêm tên các con giáp trong tiếng dần mão v..v…là do Tàu mượn của các tiếng nói Hmong và tiếng Khasi [chung dòng Mon Khmer Nam Á. với Vietnam ta] để cho bạn đọc dễ thấy nhất quán Những chữ Tàu ấy rất lâu đời, được viết lên sự giống nhau đó, dù là tiếng Hmong không cùng các mảnh xương từ mấy ngàn năm về trước, khi một dòng ngôn ngữ với tiếng Việt. miền Nam sông Dương tử chưa phải là nơi sống Bảng so sánh tên các trái cây miền nhiệt đới của người Tàu [theo ông Shafer trong sách Ancient giống nhau biết chừng nào trong khi rất xa lạ với China.]. các tên Tàu của chúng nó. Thật ra từ năm 1935, nhà khảo cổ Georges Hai bảng so sánh này chỉ là hai trong hàng ngàn Coedes cũng đã có nhắc đến tên các con vật trong bảng so sánh khác trong quyển Từ điển các tiếng con giáp [chuột, trâu, thỏ, rồng, rắn v..v.. sao mà đồng nguyên với tiếng Việt ở ĐNÁ gồm cả thảy giống nhau quá giữa các tiếng Khmer, Lào, Thái và 27500 tiếng một lẩn tiếng ghép [compound words] Mường, Việt, mặc dù hồi cách đây 70 năm rồi, ai đồng nguyên với nhau [cognatics] làm thí dụ và cũng tin là tiếng Việt là do tiếng Tàu mà ra [Phạm bằng chứng cho nguồn gốc Nam-Á của tiếng Việt Quỳnh] và rất nhiều ông Hán Việt khác, ngay cả vững chắc như đinh đóng cột trong khi giả thuyết gần đây, ông Nguyễn Phương, Đại học Huế, còn tiếng Việt từ tiếng Tàu mà ra đã bị ê-kíp ngôn ngữ cho là : … người Việt là người Tàu qua đất Việt ở học của Encyclopedia Britanica bỏ rơi [xem đoạn mà thành ra người Việt [sic]. trích dẫn sau đây]. Suốt 22 năm qua, không những tôi đã góp Tiếng Việt do đâu mà ra, ở đâu mà có, có từ nhặt được rất nhiều tài liệu ngôn ngữ so sánh hồi nào và lúc ban đầu nó như thế nào ? Hãy nghe QuÓc Gia 63


những nhận xét mới mẻ nhất về nguồn gốc tiếng Việt từ Encyclopedia Britanica 1999 và Encarta Microsoft 2000 : … a long held notion that identified the Vietnamese with one tribe of the Yueh of southern China has been abandoned … … the theory that regards them [the Yueh] as direct ancestors of the Vietnamese conflicts with ethnographic and biological evidences… … quan niệm lâu đời cho rằng người Việt là một trong những bộ lạc Yueh hồi xưa ở miền nam nước Tàu bây giờ; quan niệm ấy đã bị gạt bỏ… … cái giả thuyết cho rằng dân Yueh ở bên Tàu là tổ tiên trực tiếp của dân tộc Việt mâu thuẫn với những bằng cớ dữ kiện nhân chủng và sinh học hiện đại… … all points to strong social and cultural affinities between the Vietnamese and people of the Tai and Indonesian families… the Vietnamese people represents a racial and cultural fusion… … mọị [sự kiện] đều cho thấy rằng có nhiều điểm rất giống nhau về văn hóa và xã hội giữa các giống người Việt, người Thái [gốc Tai] và người Indonesian… … modern day Vietnamese share many cultural and linguistic traits with other non-Chinese peoples living in neighboring areas of Southeast Asia… … the Vietnamese language is distinct, it can be described as a fusion of Mon Khmer, Tai and Chinese elements… … người Việt ngày nay chia xẻ nhiều nét văn hóa và ngôn ngữ với nhiều dân tộc không phải là Tàu, đã và đang sinh sống ở những vùng lân cận với họ tại Đông nam Á… … cái tiếng nói của họ thì riêng cho họ, có thể xem như là một hỗn hợp giữa dòng tiếng Mon Khmer, các tiếng Tai và tiếng Tàu… “It is now generally believed that the Lac people were the result of a mixture between Australo-Melanesian inhabitants who had lived in the area since Paleolithic times and Asiatic people from China, who later migrated into the area.” Ngày nay người ta đồng ý nghĩ rằng các bộ tộc dân Lạc [Tàu nói là Lo] xưa là kết quả của một sự lai giống giữa các người Australo Melanesian [Nam Đảo/các đảo miền nam] đã sinh sống tại chỗ, với các sắc dân Á châu [không cứ gì người Tàu] đã tràn xuống, mãi về sau này. The official language of Vietnam is the

Vietnamese, a member of the AustroAsiatic language family, a distinct language although it has some similarities to other languages of Southeast Asia and to Chinese. Its syntax is closer to Khmer. Tiếng Việt là tiếng nói chính thức của Vietnam, một nhánh ngôn ngữ của dòng họ Austro Asiatic [Nam Á][miền Nam Á châu] một thứ tiếng nói riêng biệt mặc dù nó có nhiều sự giống nhau với các tiếng nói khác ở Đông nam Á và cả với tiếng Tàu nữa. Ngữ pháp /cách nói và đặt câu/ của tiếng Việt giống với ngữ pháp của tiếng Khmer (theo Encarta Microsoft 2000]. Những lời nói trên như là những gáo nước lạnh dội lên lưng những ai còn nghĩ là tiếng Việt chỉ là một thứ con rơi con rớt, con hoang, con nuôi của tiếng Tàu: Ông Huỳnh tịnh Paulus Của đã viết trong bài mở đầu của từ điển Đại Nam quốc âm tự vị [1895] : « ấy người Giao chỉ điêu tàn thì tiếng nói cùng chữ nghĩa Giao chỉ cũng phải lạc…nếu chẳng tham dụng chữ Trung quốc thì sao cho thành tiếng nói An nam? » [sic] chú ý : chẳng qua là ông ta lầm cái tiếng với cái chữ, và đặt cái cày trước con trâu ! Ông Phạm Quỳnh, đã nói cách đây 80 năm rằng: … quốc văn tất phải có nguồn gốc từ đâu mà ra, và nguồn gốc ấy tức là Hán văn, quốc văn là cái văn nguồn gốc từ chữ nho [sic] không thể bỏ chữ nho mà thành lập được. Ông Phạm duy Khiêm, đã nói, khi c¶ng tác với cụ Trần trọng Kim làm quyển Việt Nam văn phạm, rằng: cette langue est encore au stade des langues tribales [sic] [tiếng Việt đang còn ở giai đoạn ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số] chú ý : hiện nay tiếng Việt có độ 80 triệu người nói và đứng thứ 14 về số đông người nói trên thế giới ! Ông Lê ngọc Trụ, cách đây 40 năm, nhìn đâu cũng thấy tiếng Tàu, nên đã gượng ép gán cho rất nhiều tiếng Việt, từ Việt những cái âm hưởng đồng nguyên giả tạo [false cognatic inferences ] với tiếng Tàu hay âm Hán Việt mà không hề đưa ra bằng chứng có thật về đồng nguyên với các ngôn ngữ khác ở Đông nam Á : chỉ sinh ra [sic] giấy tranh sinh ra giành chủng sinh ra giống chính sinh ra giêng [sic] / chính nguyệt là tháng giêng! khang sinh ra xương cấp sinh ra gấp cương sinh ra giềng [- mối] tiết sinh ra

QuÓc Gia 64


Tết tải [chuyên chở] sinh ra chài [ghe chài][?!] Ta hãy xem dưới đây nguồn gốc [cognates] thật sự của các tiếng trên : GIẤY [paper / papier] Mường : k-chấy Burma : s-giuếy [nếu bảo là âm này là Tàu thì tại sao người Mường và Burma còn phát âm giống Việt hơn nhiều?] GIÀNH [to dispute, compete, vie for, to accaparate, take away from, ][se disputer, entrer en compétition, s’emparer de]. Mường : chènh, chèng Nùng : cheng = tranh giành Thái : pr-chành gièng chjing = giành nhau Mon : k-giành Khmer : pr-chèng chèng kòn-nhèng tròn-chèng Indonesia : saing = giành giựt [nếu bảo là do chữ tranh của Tàu mà ra thì tại sao không nói là cạnh giành, giành thủ, giành chấp, chiến giành! mà lại nói là cạnh tranh, tranh thủ, tranh chấp, chiến tranh?]. GIỐNG [species, gender, race][espèce, genre, race] Hmong: t-zống Thái : kh-yong (âm : khgiống) GIÊNG (tháng giêng) [first month of the lunar calendar][premier mois lunaire] không phải là do chữ chính mà ra, vì nguồn gốc và nghĩa nó khác hẳn!: Thái: chiêng, kiêng đươn chiêng = tháng giêng đươn kiêng = tháng giêng Nùng: chiêng hươn chiêng = tháng giêng Lào: đươn giêng = tháng giêng Burma: a-yiêng [đầu tiên, trước hết] Pali/Sanscrit: yir id Chàm : bulăn đhia = tháng giêng [nếu bảo là do chữ chính của Tàu mà ra, thì tại sao không nói là giêng trị, giêng quyền, giêng sách [sic]v..v.. mà lại nói chính trị, chính quyền, chính sách] ? XƯƠNG [bone][os] một tiếng rất hay nói: [bộ -, - xóc, - xẩu, gãy - v..v...] mà ông Lê ngọc Trụ gán cho nó một âm hưởng Hán Việt là khang [sic], trong khi hàng chục đồng nguyên của hàng chục ngôn ngữ anh em với tiếng Việt dưới đây, cho thấy quá rõ nó nguồn gốc từ đâu: Mường: xang Nùng: xang Khmer: x-ưang Aslian [bên Malaysia]: xương Hmong/Mèo: x-âng Bahnar: x-ang, k-xang Sedang: k-siang, k-xiang Katu, Bru: ng-ang Rengao: k-xâng Mdrah, Didrah, Todrah [gần Kontum]: k-xeng Palaung/Wa: x-ang Mundari, Santali [đông bắc Ấn độ] : xang, zang, jang [hàng chục sắc dân này đâu có dính dáng gì đến Tàu đâu, họ đều phát âm như Việt vậy]. GẤP [hurried, hasty, urgent][urgent, en hâte,

hâtif] Malay: gapah Thái : khu-ấp (âm : khấp) k-kấp k-kap = gấp gáp ! hu-ấp háp = id h-ngốp h-ngap = id Khmer : hi-ấp Saora[dòng Munda} : s-gấp Lào : hấp / rấp hấp rịp = gấp và rộn rịp! hấp pày = đi gấp Chàm : h-gấp = gấp, vội. [cả vùng ngôn ngữ Đông nam Á mấy trăm triệu người cũng nói vậy, đâu phải chỉ là vấn đề riêng giữa Việt và Tàu đâu ? mà bảo là gốc Tàu!]. GIỀNG [- mối] English : established customs, habits, patterns of transaction, business or ways of life. Francais : coutumes, habitudes de vie, pratiques de transactions. Một chữ nghe âm hưởng rất làViệt và có vẻ quê mùa, vậy mà dính gốc với Thái Lào thuần ròng và đúng điệu ! Thái : yiềng = kiểu cách, cách thức đường lối. ji êng = id Khmer : riềng = hình thức, kiểu mẫu, mô hình. Lào : yiềng = sự sắp xếp, xếp đặt, dàn xếp. [chữ giềng tự nó đã có nguồn gốc rõ ràng, cần gì phải gượng ép bắt nó dính líu vào chữ cương của Tàu? ]. TẾT [ngày -, ăn -, pháo -, chúc -, lễ -, hội -, mừng -, đi -, biếu -, quà -, sắm - // - nhất, - ta, - tây v.. v..] Tết là ngày hội hè đầu năm Eng : lunar new year festival, celebration, holidays. Fr : nouvel an oriental, du calendrier lunaire. Một tiếng « nhức nhối » về ý nghĩa, các ông Hán Việt cho là nó đọc trẹ cái âm của Tàu là tiết [season, time, climate change...] Từ điển Huỳnh tịnh Paulus Của : tiết đầu năm [sic] Từ điển Khai trí tiến đức : không hề cho rằng tết là tiết. Từ điển của Al de Rhodes : có nhắc đến những từ ngữ : tết năm, tết ai, ăn tết Nhưng coi chừng, cả mấy chục ngôn ngữ ở Đông nam Á không dính dáng gì đến Tàu cũng nói như vậy! coi chừng bé cái lầm. Sự thực cái lầm này không bé tí nào, nó lầm lớn lắm và lầm lẫn đã hơn hai ngàn năm nay rồi, hãy xem xét trong các ngôn ngữ sau đây : Nùng : Tét = Tết nièn Tét = năm Tết Chàm : băng Tít = ăn Tết [băng là ăn] Tít = Tết [lễ tháng năm của lịch Chàm] Bùlăn : Chết = tháng Tết Khmer: Chêtr = lễ tháng năm [lịch xưa của Khmer], tháng gió mùa bắt đầu thổi ngược lại, tháng của mùa gió nồm ở Đong nam Á, tháng của mùa mưa đến trên lục địa Ấn và miền ĐNÁ. [Tùy theo vị trí từng nước, mưa đến với gió mùa từ cuối tháng tư đến cuối tháng năm ] = tên tháng 4 và 5 của lịch Ấn xưa. khae Chết = tháng tết [tháng 4 dương lịch] [khae là tháng]. Tháng Tết Khmer khoảng 13 tháng tư dương lịch, khoảng 23 tháng

QuÓc Gia 65


ba âm lịch. Chết khal = thời gian có lễ Tết ấy [khal là thời gian, lúc, khi ] Thái : Thết thết khal = mùa tết, những ngày tết. [annual Thết celebration / new year propitious ritual] thết Thày = tết Thái / Thái new year ritual celebration. Trếts = Tết [từ điển Francais -Thái của Pallegoix] trêts chền = Chinese new year [ chền là Tàu] chêtr = fifth lunar month [mid April] trôts = lễ hội đầu mùa mưa của lịch Thái xưa, cuối April-May trôts farăng dịch là Tết hoa lang [western new year] chú ý: farăng = Hoa lang = occidental, western Zhuang : Sit = Tết của người Zhuang bên Quảng Tây, một bộ tộc thuộc dòng Tai, họ đông đến 25 triệu người, nói tiếng thái xưa. đươn sít = tháng tết [yearly monsoon festival ritual celebration] Mon : K-têh = first days of Mon new year Nepal : Teej [Teetj Brata] = lễ đầu năm của người Nepal [theo báo Người Việt Oct 9, 1992/ số báo 305] Mustang : Tij, tiji = ngày lễ mùa mưa đến [xứ Mustang ở sát với Nepal] Đông Bắc Ấn độ : Teej = monsoon festival [theo National geographic thì : swinging in celebration, village girls sing the ancient melodies of Teej, the festival marking the return of the monsoon and the promise of prosperity]. Sau cùng, cái cú dứt điểm [knock out punch] chấm dứt cái quan niệm sai lầm 2100 năm hơn của chúng ta là cái cú [coup]này: Chính Khổng Tử cũng không hề nói tết là do tiết mà ra ! Ông nói rằng : …’ ta không biết tết là gì! nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man[sic] họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó mà không phải là những ngày đầu năm của chúng ta. Nghe đâu họ gọi là Tế-xạ ‘[sic] / [theo kinh Lễ ký]. Nếu Khổng Tử nghĩ rằng tiết sinh ra tết, sao lại còn đi phiên âm một cách khá vụng về là Tế-sạ làm gì ? Chữ tiết của Tàu dù là đời Khổng tử đi nữa làm sao mà trẹ cái âm thành ra tế-sạ được ? Bởi vì ổng không nghĩ như thế! Rồi không lẽ ổng không nghĩ như thế mà ta lại cứ khư khư bo bo mà suy nghĩ như thế làm gì nhỉ, hơn nữa có cả chục ngôn ngữ khác chẳng ăn thua gì đến tiếng Tàu mà cũng lại nói trại trại trẹ trẹ Tết y như ở trên làm ta phải suy nghĩ lại về cái hiểu lầm tết = tiết. CHÀI [kẻ -, ông -, người -, bạn -, tay -, thuyền -, đi -, làm nghề -, thả -, kéo -, đan -, quăng -, cất -, dở -, kéo -, vạn -, làng - // - lưới, - cá // chóp -, nắm chóp -] ~ chài là cái lưới cái rớ, cái đồ đánh

cá, dụng cụ để bắt cá ~ chài là tung ra, rải ra, quăng ra, vất ra, ném ra, lia ra, liệng ra, làm cho bung ra ~ chài {nghĩa bóng} là quyến rủ, dụ dỗ, mê hoặc, nhử cho ai bị mắc bẫy, mắc lưới, vào tròng {chài gái, chài yểm, đi chài kẻ khờ khạo] Eng : fish net, fish trap / to throw a fish net, to set a fish trap / to trap, to entrap, to lure into entrapment, to catch with a snare, to ensnare. Fr : filet de pêche, épervier, tramail, carrelet de pêche / jeter l’épervier / jeter un sort, envouter, captiver qq par des paroles douceureuses. Pali/Sanskrit/Thái : chal = cái chài [lưới, rớ] Lào : chal = cái chơm tre để chơm cá Chàm : chal = cái chài, lưới cá, rớ cá thrah chal = thả lưới, thả rớ để bắt cá Indonesia : jala = cái chài [lưới, rớ, dụng cụ bắt cá] mata jala = mắt lưới chjala = cho vào lưới, làm cho mắc bẫy, gài bẫy chú ý: nghĩa bóng cũng giống nhau giữa tiếng Indonesia và Việt ! Bấy nhiêu cũng đủ đánh gục cái quan điểm hời hợt giả tạo là tiếng Tàu tiếng Việt một lò mà ra [sic] Ông ấy lại còn viết : « trong sự truy nguyên, còn xét những tiếng gần với tiếng Mường Chàm Thái Khmer, Mã lai; công việc này ngoài phạm vi chính tả của chúng tôi » [sic] Vậy hóa ra ổng làm như thể là những tiếng đó không có chính tả, muốn viết sao thì viết à ? Tại sao ông ấy lại cứ phải né tránh, mà chỉ muốn truy nguyên riêng cho Hán Việt ? Đã gọi là truy nguyên mà cứ nhè một người / đối tượng mà truy thôi, hèn gì mà đối tượng đó lãnh đủ ! có bao nhiêu tiếng Việt, ổng đều quy cho là tại tiếng Tàu mà sinh ra cả ! Cũng tội nghiệp cho tiếng Tàu, ai ăn đâu mà mình phải chịu trận. Vậy thì chân tay ở đâu mà sinh ra, không lẽ do thủ túc mà sinh ra ? mặt mũi, mắt ở đâu mà sinh ra, không lẽ lại bảo là ngoài phạm vi chính tả của ổng ? Tệ hơn nữa là gần đây, ông Nguyễn Phương, giáo sÜ Đại học Huế trước 1963, còn viết: « … người Việt chẳng qua là người Tàu [sic] mà tràn xuống sinh sống ở vùng quanh châu thổ sông Hồng hiện nay, rồi khi đủ điều kiện thuận tiện [sic] thì trở thành người Việt… »! [xin miễn phê bình] « … tiếng Việt chẳng qua là tiếng Tàu xen lẫn một vài tiếng Mường tiếng Mọi mà thôi {sic]…vì chẳng qua gặp dịp có thêm một vài tiếng để mà tiện nói chuyện hay buôn bán với họ …»[sic] [miễn phê bình luôn vì nhận xét ấy quá kì !] Cũng may là có một số ít học giả [Nguyễn Háo

QuÓc Gia 66


Vĩnh, Nguyễn Văn Ngọc, và Dương Quảng Hàm] đã nhìn xa thấy rộng và mong hiểu biết rõ thêm về nguồn gốc thật sự của tiếng Việt, như ông Dương quảng Hàm đã nói, khoảng năm 1941: … « Lạ thay cho nước mình, có tiếng nói mà không hề ai học tiếng, không đâu dạy cách dùng tiếng, không sách nào nói đến nghĩa tiếng, cùng mẹo đặt câu… chưa từng ai nghiên cứu học hành tiếng An nam cả… » [cái tinh đời của ông Dương quảng Hàm là hiểu rằng chữ viết không phải là tiếng nói, viết ra mà không hiểu thì cũng như không !] Các nhà ngôn ngữ học hiện đại đều công nhận cái ưu tiên của lời nói hơn chữ viết rất nhiều [primacy of the spoken words over their written forms] Tôi xin đưa ra một thí dụ trong hàng ngàn thí dụ : Người Việt ta viết được chữ đau đớn, [dù là bằng cách viết a b c hay bằng chữ Nôm] nhưng ta đâu có hiểu đớn là gì ?! Có cả khoảng 5000 tiếng Việt như là đẹp đẽ, mới mẻ, sạch sẽ, vui vẻ, da dẻ, v..v.. nếu chỉ viết vào đây thôi, ba ngày cũng chưa hết, vậy mà người Việt ta đâu hề có hiểu là gì ?! Khuyết điểm mà ông Dương quảng Hàm nhận thấy đó nay đã được bổ túc : Bộ từ điển đồng nguyên tiếng Việt và các tiếng Đông nam Á [Vietnamese and Southeast Asian Cognatic dictionary / Dictionnaire cognatique Vietnamien et Sud-est Asiatique] đang in và xuất bản dưới hai hình thức: một bộ 10 CD và sách [4000 trang] sẽ cống hiến cho bạn đọc khắp nơi trên thế giới [Pháp, Anh, Mỹ cũng đọc được, mà ngay cả người Khmer, Chàm, Thái, Lào, Miến điện, Mã-lai, Indonesia cũng đọc được dễ dàng từ điển này vì có ngay chữ viết của họ trong đó, chứ không phải chỉ phiên âm, phiên chữ một cách giả tạo. Nhưng trên hết là, với 275 ngàn thí dụ đồng nguyên [cognatic correspondances ] và hàng chục bản đồ ghi chỗ ở và nơi xuất phát của các dân tộc bộ lạc ở khắp vùng Đông nam Á và bảng so sánh tiếng đồng nguyên của hàng chục ngôn ngữ Đông nam Á với chừng 27 ngàn tiếng Việt của cả ba miền Bắc Trung Nam, để cho ai cũng thấy, người Việt cũng như người ngoại quốc, hiểu và ý thức được rất rõ ràng là tiếng Việt không phải là do tiếng Tàu mà ra, trái lại tiếng Việt là anh em họ hàng với bao nhiêu là tiếng nói khác ở Đông nam Á, mặc dù qua hơn hai ngàn năm, cái chữ viết khác nhau của các thứ chữ ĐNÁ đã làm cho ta lầm tưởng là cái

âm, cái tiếng, cái nghĩa của các ngôn ngữ đó cũng khác nhau luôn! Thật ra chúng nó đều giống nhau đến mức ngạc nhiên sững sờ [xem vài thí dụ đồng nguyên ở phụ lục dưới bài]. Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu là giả thuyết về nguồn gốc của tiếng Việt: Nào là gốc từ tiếng Tàu [sic], nào là gốc Mon [ông Logan] cách đây đã 150 năm, nào là gốc Thái [ông Maspero] nào là gốc Mon Khmer [được nhiều nhà ngôn ngữ học nhìn nhận] rồi thì ông Haudricourt với những nhận xét về thanh âm tiếng Việt, và nhiều ông khác nữa, cho là gốc AustroAsiatic, một dòng họ ngôn ngữ lớn hơn dòng Mon Khmer nữa. Không hề thấy có một giả thuyết nào được dẫn chứng với những nghiên cứu chi tiết và hoàn toàn đầy đủ cả, họ chỉ đưa ra vài chục thí dụ cho hàng chục ngôn ngữ, trung bình vài chục thí dụ cho một ngôn ngữ là cùng, trong khi tiếng Việt ta có cả trên 10 ngàn tiếng một, có gốc gác đàng hoàng và trên trăm ngàn tiếng ghép lại, [ghép đôi ghép ba, ghép bốn nũa là khác] thì một vài chục cái thí dụ mà họ đưa ra không đủ sức thuyết phục, không đủ điều kiện cần và đủ để minh xác cho bất cứ một nhận xét dữ kiện nào về tiếng Việt, dù là nhận xét về các nhấn giọng, các âm tiết các vần điệu, các tên bộ phận hay giác quan trong thân thể, tên cây cối, tên hoa lá, tên các trái, các con vật v..v…nói chi đến nguồn gốc. Cái mà bất cứ nhà ngôn ngữ học nào chuyên về tiếng Việt cần có để học hỏi tìm kiếm rồi làm giả thuyết là một từ điển nghiên cứu từ đồng nguyên của tiếng Việt, không được sót một từ nào, để tránh đưa ra vài thí dụ nghéo nàn vì thiếu tài liệu. Cái cần thiết ‘không có không được’ đó nay đã có. Từ điển đồng nguyên tiếng Việt- Đông nam Á đưa ra 27 ngàn từ gốc gác của tiếng Việt, sẽ giúp cho bất cứ một nhà học giả nào nghiên cứu tiếng Việt về mọi khía cạnh chứ không riêng chi về nguồn gốc của nó, có được ngay trước mắt và trên tay, hàng trăm ngàn bằng chứng sờ sờ, hiển nhiên và thực tế về muôn điều muôn vẻ những chi tiết của tiếng Việt, so sánh với muôn điều muôn vẻ những chi tiết của từng ngôn ngữ khác nhau ở vùng Đông nam Á. Nó sẽ cho họ thấy nổi bật lên hàng chục ngàn điểm giống nhau cũng như hàng ngàn điểm khác nhau, như một bảng nhất lãm [synoptic

QuÓc Gia 67


XYZ

Nhìn lá vàng rơi...lá vàng rơi. “Mùa Thu Quyến Rũ” ... đã qua rồi. Ta tìm ai nữa...tìm ai nữa. Chỉ thấy trên trời, mây trắng trôi. Nhìn lá vàng rơi...lá vàng rơi. Đời ta phiêu lãng....mấy thu rồi. Ta tìm gì nữa...tìm gì nữa. Bạn bè dăm đứa...nhớ nhau thôi. Nhìn lá vàng rơi...lá vàng rơi. Sự nghiệp, công danh, phí nửa đời. Ta còn gì nữa..còn gì nữa?. Chỉ thấy trên đầu...tóc trắng rơi.

table] khổng lồ về nguồn gốc của từng tiếng Việt một, trước khi tổng hợp chúng nó lại thành ra nhận xét chung về nguồn gốc của cả một ngôn ngữ hiện nay, dù ngôn ngữ đó là Việt hay Khmer, Thái, Lào, Chàm, Miến điện, Mã lai, Indonesia, v.v… Từ điển này không những tìm đồng nguyên và nguồn gốc cho tiếng Việt mà thôi, nó còn là một bộ sách tương đương cho hàng chục quyển từ điển riêng rẽ : Việt-Khmer Việt-Chàm Việt-Thái ViệtLào Việt-Mòn [Mòn là một phần của dòng họ ngôn

ngữ Mòn-Khmer] Việt-Mãlai Việt-Indonesia ViệtMyanmar [ trước đây là Miến điện] Việt-Khasi [một tiếng nói bên Đông bắc Ấn độ, giống tiếng Việt đến mức không tưởng tượng được] mặc dù người Khasi và tiếng Khasi rất xa lạ với chúng ta, phần đông chỉ quen với ngôn ngữ Tàu~Việt] ViệtMường, Việt- Nùng, Việt-Mon Khmer v.v… NGUYEN HY VONG M.D.

QuÓc Gia 68


GIÓ/KHÔNG KHÍ VÀ CON NGƯỜI Thái Công Tụng

1. Tổng quan

Mùa thu ở Việt Nam, thường có gió heo Nói về gió là nói đến không khí vì gió là may, một loại gió hơi lạnh và khô. Trong bản nhạc không khí chuyển động. Con người cũng như bao « Mưa Sai Gòn, mưa Hà Nội’ của nhạc sĩ Phạm sinh vật khác không thể sống nếu không có không Đình Chương có nói về loại gió này : khí . NgườI ta thường nói ta có thể sống nhịn ăn 3 Mưa hoàng hôn tuần, nhịn uống 3 ngày, nhưng chỉ có thể nhịn thở Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn .. 3 phút .. Trong 4 chất đất, nước, gió, lửa thì ta có thể thấy được đất, nước và lửa chứ không khí ta hoặc : chỉ cảm nhận vì không khí dễ biến thiên từ cơn gió thoảng đến cơn bão lốc; ta cảm nhận gió qua con Lìa xa thành đô yêu dấu diều bay, qua thưởng thức gió mát mùa hè, chiếc một sớm khi heo may về lòng khách tha hương vương sầu thương (Giấc buồm căng gió. mơ hồi hương của nhạc sĩ Vũ Thành )

2.Gió trong văn học, âm nhạc và thi ca

Gió thường đi liền với mưa nên nhà nhạc sĩ cũng hay liên kết 2 hiện tượng trên :

Trong bản nhạc xưa Đoàn người lữ thứ, có đoạn: -Những ngày mưa lạnh gió lê thê Ra đi khắp nơi xa vời. Gió bốn phương, kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc -Đêm nghe gió tự tình vì mưa (Trịnh Công Sơn ) chơi vơi. Gió khắp nơi, kìa gió khắp trời vang vang khúc nhạc say đời -Một chiều gió mưa em về thăm chốn xưa Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân Gió bốn phương là gió Bắc, gió Nam (tức Lòng xót xa tình xưa... gió nồm ), gió Đông, gió Tây (còn gọI là gió Lào) Gió Bắc, còn gọi là gió bấc, là gió thổi từ miền Bắc Dân ca cũng có bài nói về gió : Trung Hoa, đem hơi lạnh về vào các tháng 11, 12 Gió đánh cành tre, gió đập cành tre đến tháng hai, tháng ba nên khí hậu nước Việt, nhất Chi‰c thuyŠn anh vắng, le te Ç®i nàng là miền bắc, khá lạnh. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng Gió Nam, còn gọi là gió Nồm thổi từ phía Đông Dừng chèo anh hát, cô nàng ấy nghe Nam, từ Ấn độ dương cũng đem mưa xuống nước hoặc: ta, gây mưa từ tháng 6 đến tận tháng 10: Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt (thơ Sao cô mình lơ lửng mà chưa có chồng Nguyên Sa) Ca dao miền Nam có câu : QuÓc Gia 69


Gió đưa gió đẩy về rẩy ăn còng Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Lần thâu gió mát trăng thanh

Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi Ý nói người con gái lấy chồng miền rÅy thì chỉ có ăn còng, không bằng về bưng có cá, về đồng có Khi gió gác, khi trăng sân cua. Còng có nhiều miền Gò Công, sau vụ lúa thì còng bâu kín chân rạ Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ Nỗi tự tình của người thôn nữ cũng dùng hình tượng gió : Gió chiều như giục cơn sầu Vi lô hiu hắt như màu cơi trêu Đêm qua mưa bụi gió bay Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng, Thời gian trôi qua : Em với anh cùng tổng khác làng Nào em biết ngõ nhà chàng ở đâu ! Lần lần ngày gió đêm trăng Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua  Nhà thơ Xuân Diệu có thi phẩm Gửi hương cho gió Ca dao ta có câu: Truyện Kiều có nhiều chỗ nói về gió

Người ta đi cấy lấy công. Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây.... Trông mưa, trông gió, trông ngày trông đêm

Gió nhẹ : Trông ra ngọn cỏ lá cây Thấy hiu hiu gió thì hay chị về Gió quang mây tạnh thảnh thơi Có người đàn-việt lên chơi cửa già (câu 20632064)

chứng tỏ gió là một yếu tố mà người nông dân chú ý trong công việc đồng áng. Người nông dân với tích lũy kinh nghiệm bao dời: Đêm mù sương trăng sao không tỏ Ấy là điềm mưa gió tới nơi

Gió mạnh :

Đêm nào sao sáng xanh trời

Gió cao ngọn lửa càng cao Tôi đòi tìm đủ, nàng đà thấy đâu

Ấy là nắng ráo, yên vui suốt ngày

Nói chuyện lẳng lơ cũng dùng hình tượng gió :

Những ai chăm việc cấy cày

Sớm đào tối mận lân la Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng

Nhìn trời trông gió liệu xoay lấy mình

và thề nguyền cũng dùng hình tượng gió như :

Người nông dân trông gió . Nhưng gió cũng có nhiều loạị

Dù khi gió kép, mưa đơn Có ta đây, cũng chẳng cơn-cớ gì ! Tả cảnh thanh thản cũng dùng chữ gió như :

Theo vị trí địa lý : gió núi, gió thung lũng, gió Nam, gió Bắc (bấc), gió Lào Nếu căn cứ vào phương hướng ta có gió Đông, QuÓc Gia 70


gió Tây,gió Bắc, gió Nam. Nếu căn cứ vào cường độ, ta có gió thoảng, gió nhẹ, gió mạnh.

Có những chỗ khác có mây nghĩa là hơi nước đọng lại , nên không khí lạnh thì nặng hơn nên rơi xuống đất, tạo ra vùng áp suất cao (cao áp).

3.Tại sao có gió ? Gió thổi là vì có sự khác biệt áp suất không khí. Áp suất không khí không phải chỗ nào cũng giống nhau . Khí áp thay đổi theo cao độ : lên cao thì không khí loãng hơn và áp suất không khí nhỏ hơn nên những người sống quen miền thấp khi lên vùng cao sẽ rất mau mệt, chóng mặt Vài ví dụ:

Không khí sẽ chuyển động từ cao áp đến hạ áp để tạo lại cân bằng áp suất không khí và gió chính là - Cứ xem nước Bolivia với thủ đô là La Paz không khí chuyển động. Gió thổi từ vùng cao áp ở 3000m ở Nam Mỹ thì biết: đội túc cầu đến vùng hạ áp giống như nước chảy từ trên cao xứ này đá đâu thua đó nhưng những đội xuống thấp . túc cầu giỏi nhất thế giới như Bresil cũng Nhìn trên truyền hình, xem chương trình không bao giờ thắng được đội Bolivia khi thời tiết, ta thường thấy có chữ H, chữ L trên bản đấu tại La Paz ! . đồ khí tượng . H là chữ High, có nghĩa đó là nơi - Khi leo lên đỉnh núi Everest áp suất không khí cao ( cao áp) còn chữ L viết tắt (8800mét), các nhà tranh tài không bao giờ là Low, có nghĩa đó là vùng áp suất không khí thấp leo một mạch lên đỉnh mà phải leo từ trại 1 (hạ áp)

lên trại 2 cao hơn, xong lại trở về trại 1. Lý Tại sao có các nơi cao áp và hạ áp? Đó là do: phải để cơ thể quen dần với không khí vì nhiệt độ biến thiên theo mùa (mùa hạ trời nóng, loãng trên cao độ . mùa đông trời lạnh), theo vùng (nhiệt đới nóng, ôn Khí áp cũng thay đổi với nhiệt độ: nhiệt độ tăng đới lạnh), theo đêm ngày (đêm mát vì không có

làm không khí nở ra, nên khí áp giảm; nhiệt độ giảm làm không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng.

mặt trời, ngày nóng vì có ánh nắng), theo địa hình (núi, thung lũng) . Tóm lại, nóng không đồng đều trên mặt địa cầu đã tạo ra những nơi có áp suất cao hay thấp.

Gặp lúc trời nóng, không mây thì mặt đất sẽ có không khí nóng. Vì nóng nên nhẹ và bay lên Ở mặt biển (cao độ 0mét) thì áp lực không khí cao, tạo ra vùng áp suất thấp (hạ áp) trên mặt đất. cao: 1 kg/cm2 hoặc 10 tấn một mét vuông.. Áp suất QuÓc Gia 71


không khí biến thiên từ 980 millibar (mb) đến 1050 đến trưa gió ở đâu bỗng kéo về chật phố. Gió chen chúc vào đám đông đang đi trên đường, gõ cửa mb . Trên cao thì vì nhiệt độ lạnh không khí loãng những ngôi nhà, hàng quán, ngồi sát vào những người buôn bán hai bên vỉa hè rất là hồn nhiên. nên áp suất thấp hơn: áp suất giảm với cao độ. Chẳng cần nói năng gì cả. Chỉ cần có mặt, tôi đến, Vùng cao áp thường là những vùng trời quang mây tôi ngồi xuống và tôi ở lại. Giống như Caesar ngày tạnh vì trong vùng cao áp, không khí nặng nên đi trước I came, I saw, I conquered. Thế là mọi người xuống và trở nên khô, để lại bầu trời quang đãng chạy ùa đi mua áo ấm để ngồi chung với gió. Vùng hạ áp là vùng có áp suất không khí thấp hơn áp suất các vùng xung quanh .Vùng hạ áp thường Vào mùa hè, có gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ dương đem theo hơi ẩm từ biển vào và tạo mưa có không khí ấm, nóng làm hơi bốc lên cao và ở Thái lan, Miến Điện, Châu thổ Cửu Long, Cao vì vậy, thường có mây mưa. Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp khá nhiều thì gió Miên. thổi rất mạnh : 42. Gió Lào . Gió hình thành từ vịnh Thái Lan, di chuyển Đùng đục gió đục mây vần Một xe trong cõi hồng trần như bay (Kiều) hay ào theo hướng Tây Nam - Đông Bắc qua Campuchia và Lào. Vì gió ẩm khi thổi đến giãy Trường Sơn ào đổ lộc rung cây thì lên dốc gặp lạnh nên trút hết hơi ẩm và đổ thành mưa phía Trường Sơn Tây (phía Lào) nhưng Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp không lớn lắm Trường Sơn Đông (phía Việt Nam) thì nắng và thì gió thổi yếu hơn : nóng. Gió thường xuất hiện từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Chín, thường bắt đầu thổi từ 8-9 giờ Gió hiu hiu thổi mây vàng êm trôi (Bàng Bá Lân) sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều Gió Lào tạo ra khô nóng miền Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị. Dãy 4. Các loại gió (gió bắc, gió núi càng cao thì khi xuống núi, mức gia tăng nhiệt nam ..) độ càng lớn và càng khô. Hai thứ gió này đều có nguồn gốc đại dương: gió Lào xuất xứ từ Ấn độ 41. Gió mùa là một loại gió đổi hướng theo mùa. dương thổi vào đất liền; gió nồm cũng xuất phát từ Riêng Việt Nam thì có thể phân biệt gió mùa Đông đại dương, nhưng từ Thái bình dương, khi thổi đến Bắc và gió mùa Tây-Nam. Việt Nam không gặp trở ngại nào cả, nên nó rất mát Vào mùa Đông, có gió mùa Đông Bắc thổi từ và dễ chịu, tuy nhiên về mùa xuân ở bắc bộ thì rất vùng Siberia (cao áp) đến Việt Nam, đem theo ẩm do hơi nước bão hòa. không khí lạnh .. Dưới ngòi bút của nhà văn nữ Trần Mộng Tú: 43 Gió mậu dịch (tiếng Anh: trade wind hay Gió Mùa Ðông Bắc. Có không biết bao nhiêu thi passat do xuất xứ từ passar trong tiếng Bồ Đào sĩ, bao nhiêu nhạc sĩ đã xúc động về những cơn gió Nha) là gió thổi thường xuyên trong những miền này và viết ra bao nhiêu tác phẩm làm thăng hoa Cận Xích đạo. Gió mậu dịch thổi từ những miền áp đời sống con người để ngay cả khi đang sống trong cao về vùng áp thấp xung quanh xích đạo. Ở Việt một hoàn cảnh khó khăn nhất, con người vẫn tìm Nam, thuật ngữ thường được sử dụng rộng rãi để ra cái đẹp của nơi mình đang sống. Khí hậu của chỉ gió mậu dịch là tín phong (ngọn gió đáng tin). tháng Mười Một và tháng Chạp âm lịch là khí hậu Trên Bắc bán cầu thì đây là những luồng gió thổi chủ lạnh và đẹp nhất trong năm của miền Bắc. Gió hay yếu theo hướng (chiều) đông bắc-tây nam, còn trên trở lạnh đột ngột như một người đi xa bỗng trở về Nam bán cầu là hướng (chiều) đông nam-tây bắc không báo trước. Có thể mới buổi sáng trời còn rất Lý do có tên Mậu dịch (trade wind ) vì vào thế kỷ ấm không có gì báo hiệu là một ngày lạnh, nhưng 18 các đoàn tàu buôn ( mậu dịch/ trade ) của Anh QuÓc Gia 72


lợi dụng sức gió này để di chuyển trên đại dương cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình Atlantic. hô hấp và vô số các quá trình sinh học và lý học khác. 44 Gió đất, gió biển . Ban ngày mặt đất mau nóng hơn biển nên không khí nóng bốc lên cao (nóng, nhẹ) trở thành lạnh; ngược lại không khí mặt biển còn lạnh nên nặng vì nóng chậm hơn mặt đất( lạnh, nặng). Như vậy, có khác biệt nóng nhẹ (trên đất ) và lạnh nặng (trên biển) nên không khí nặng lạnh trên biển sẽ thổi vào đất để thế chỗ không khí bốc lên cao: ta gọi đó là gió biển (sea breeze, brise de mer) thường thổi từ gần trưa đến xế chiều. Vào xế chiều thì không còn gió vì lúc đó cả áp suất lẫn nhiệt độ của mặt đất và mặt biển ngang đều nhau. Ban đêm thì vì biển nóng hơn đất, nên không khí phía biển nhẹ bốc lên cao, tạo v ùng hạ áp ở mặt biển, còn phía đất liền vì lạnh nên không khí nặng, rơi xuống đ ất, tạo ra cao áp ở mặt đất nên gió thổi từ đất (cao áp) ra biển (hạ áp) : ta gọi đó là gió đất (land breeze) 45 Gió núi . Ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, không khí lạnh và vì lạnh nên nặng, không khí này chảy theo sườn núi xuống thung lũng sinh ra gió núi. Ban ngày, ngược lại, không khí trên các sườn núi nóng nhẹ và bốc lên cao, để cho không khí thung lũng mát và nặng hơn, ùn lên núi tạo thành gió thung lũng.

Carbon dioxide góp một phần nhỏ, nhưng quan trọng vào bầu khí quyển. Thực vật sử dụng nó trong quá trình quang hợp, trong quá trình đó chúng sản xuất ra cả năng lượng và oxy. Ngược lại, động vật hấp thu oxy và phóng thích carbon dioxide như một sản phẩm thải. Tỉ lệ carbon dioxide trong không khí khác nhau tùy theo thời gian và địa điểm. Tia chớp dường như làm tăng thêm sự tập trung của lượng carbon dioxide trong vùng. Tổng thể tích của carbon dioxide trong khí quyển tăng lên ổn định trong nhiều thế kỷ qua, có lẽ là do sự tăng lên trong việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Nằm ở trung tâm trên trái đất khoảng 25km là một lớp oxy “được tăng nạp” gọi là ozone. Mỗi phân tử của tầng ozone đều chứa ba nguyên tử oxy thay vì hai nguyên tử trong một phân tử oxy thông thường. Tầng ozone hấp thụ một lượng lớn nhiệt bức xạ của mặt trời, và do đó làm ấm bầu khí quyển bên dưới và bảo vệ sự sống khỏi những tác động phá hủy của bức xạ nhiệt. Sự suy yếu của tầng ozone do các chất gây ô nhiễm của con người tạo ra là mối quan tâm lớn ngày nay, và nổi lên như là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học quan trọng.

Nói về gió, tức là nói về không khí vì gió là không khí chuyển động..Không khí có hai chất hơi là oxy (21%) và nitơ (79%). Hô hấp (hít thở) không khí đóng một vai trò quan trọng nhất, trong sự sống con người. Ta thở vào để lọc qua lá phổi và thở ra giúp tống khứ hôi hám trong buồng phổi ra ngoài; nó giúp tẩy lọc mọi tư tưởng lòng trần tơ vương khanh tướng, mọi bực bội ra ngoài, 5. Không khí, hơi thở và tỉnh còn làm tinh thần tươi tỉnh hơn . Kiểm soát hơi thở giúp thức làm cho tâm tĩnh lặng, vứt bỏ những gì làm tâm ta đau khổ, buông bỏ tất cả để bớt stress cho nhẹ Bầu khí quyển gồm có phần lớn là khí nitơ nhõm hơn. (78%) và khí oxy (21%). Lượng oxy trong không Hơi thở trong tỉnh thức, biết ta đang thở khí cần thiết cho các quá trình hô hấp và trao đổi chất, những quá trình mà con người và những loài vào, biết ta đang thở ra, nói khác đi thở trong chánh động vật khác nhận lấy năng lượng cần có để duy niệm cũng giúp ta chế ngự các tư tưởng tiêu cực trì sự sống. Oxy cũng là một yếu tố cần thiết cho gọi chung là nội kết (kết= ràng buộc) . Nội kết là nhiều quá trình vật lý, như sự đốt cháy. Khí nitơ, gì ? Đó là những lo âu, phiền buồn, tiêu cực do lâu QuÓc Gia 73


ngày không chuyển hoá được, kết lại thành khối trong bề dày của tâm thức. Đi thiền, ngồi thiền chính cũng là để kiểm soát và tự chủ được hơi thở, bước đầu kiểm soát được thân và tâm, nghĩa là để cuộc đời được thanh thoát, để gặp gỡ lòng khiêm nhường, để cuộc đời bớt hành trang thế tục, để thấy được nhu cầu của tha nhân, cảm thông chia sẻ với người còn bất hạnh, để không khởi lên một niệm tham, sân, si nào Khi thở không khí thiên nhiên, hương đồng cỏ nội, «Người ngồi đây ngó mây trời biền biệt? Lơ thơ bay loáng thoáng cánh chuồn chuồn»    (Bùi Giáng), khi dòng chảy của tâm thức hoà nhập được với thiên nhiên thì mọi nội kết cũng sẽ bị ‘cuốn theo chiều gió’

6. Các chức năng của gió

các nước tận dụng sức gió để sản xuất ra điện . 63. tâm linh Gió và không khí có chiều kích tâm linh. Khi ngồi thiền hay thiền hành, con người dễ cảm thông với thiên nhiên, tìm lại chính mình, hài hoà với tạo vật, giúp cảm thông sâu xa với đấng Tạo hoá, thấy sự mầu nhiệm của cuộc sống để ‘đường trần rồi khăn gói mai kia chào cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay»

7. Kết luận. Ngày nay, không khí càng ngày càng ô nhiễm vì xe cộ, nhà máy, cháy rừng, núi lửa phun toả lên bầu trời nhiều khí gây ra biến đổi khí hậu. Ngoài ô nhiễm khí hậu lại thêm ô nhiễm tâm linh với bạo lực, nghèo về tình thương, nghèo về đạo đức. Muốn phục hồi lại các giá trị cao cả của con người thì cần khôi phục lại niềm tin. Niềm tin là hơi thở, là ngọn gió lành cho cuộc sống xô bồ hôm nay, là cầu nối giữa Thân và Tâm .Nhiều danh từ như prana (tiếng Sanskrit), pneuma (tiếng Hi Lạp), spiritus (tiếng Latin), ruach (tiếng Do Thái), đều chuyên chở liên hệ giữa hai yếu tố hồn/tinh thần và hơi thở/gió. Một cơn gió nhẹ đưa người về dĩ vãng, chở theo hồn về, như Nguyễn Du đã cho nàng Kiều thốt ra khi dặn em là Thuý Vân:

61. giúp di chuyển Từ xa xưa, con người đã tận dụng sức gió trong các chuyến hải hành . Thương mại quanh bờ Địa Trung Hải nhờ các thuyền buồm, Christophe Colomb khám phá Mỹ Châu nhờ di chuyển trên tàu có cột buồm đón gió; các di dân đầu tiên đến bờ đông nước Mỹ cũng đến bằng thuyền buồm. Chúa Nguyễn từ miền Gia Định tấn công quân Tây Sơn ở Trông ra ngọn cỏ lá cây Bình Định, Phú Xuân cũng di chuyển bằng thuyền Thấy hiu hiu gió thì hay chị về buồm nhờ sức gió: Hồn còn mang nặng lời thề Lạy trời cho chóng gió nồm Có niềm tin, may ra chúng ta mới có thể xua tan cái Cho thuyền chúa Nguyễn xuôi buồm chóng ra nhá nhem nơi ngõ ngách tâm hồn mình, xua đêm Sửa sang buồm gió lèo mây nhập nhằng nơi cõi nhân sinh và xua đi cả u minh Khuyển, Ưng lại chọn một bầy côn quang cuồng si đang trùm phủ nhân loại. Không bám víu Dặn dò hết các mọi đường vào những thứ vô thường, những thứ mong manh Thuận phong một lá vượt sang bến Tề phù phiếm; hãy để gió cuốn đi các ràng buộc, các dính mắc, để cho tâm tự tại vì tự tại là sự tự do bên trong và đó là chân hạnh phúc, là hạnh phúc Tục ngữ ta cũng có câu : thuận buồm xuôi gió ba la mật, là thực sự ‘hành thâm’ và đó là sự sống . 62.tạo năng lượng . Gió là một tài nguyên tái tạo và trong Thái Công Tụng sạch, không tạo ra khí nhà kính . Gió làm quay các cánh quạt, tạo ra điện năng và càng ngày QuÓc Gia 74


NGƯỜI TÌNH CỦA CHA

C

Tuyết Anh ***********

ha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là mới kể, lúc đầu, khi ông bà nội đi hỏi cưới mẹ cho người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ cha, cha chê mẹ xấu nên đã bỏ đi biệt xứ. Hơn 3 vỡ cũng là do người đàn bà. năm sau, cha trở về, thấy mẹ vẫn còn ở vậy. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày Lân la làm quen, chuyện trò cha mới phát hiện ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm chứa đựng mẹ là một cô gái hiền lành, đảm đang, hiếu thảo. 50 năm hạnh phúc với 10 đứa con “trứng gà, trứng Cha hỏi, sao mẹ chưa chịu lấy chồng thì mẹ trả vịt” của cha mẹ. Cha bảo, cha không muốn đi đâu lời: “Lấy người bạc bẽo như anh thì thà ở vậy còn khi không có mẹ. Ấy vậy mà vừa rồi thằng Út gọi hơn”. Lúc đó, cha trở ngược năn nỉ mẹ ưng lấy cha. điện: “Cha nói muốn lên Sài Gòn thăm con cháu Năn nỉ riết, mẹ cũng xiêu lòng nhưng giao hẹn: một chuyến”. Tụi tôi thấy lo lo. Người ta hay nói, “Lấy tui rồi thì không được lẹo tẹo với mấy đứa một người già bỗng dưng muốn đi thăm bạn bè, xóm trên nghen. Anh mà có gì với tụi nó thì tui chết thân hữu, cháu con thì chắc chắc sẽ có thay đổi lớn. trước bỏ anh đó”. Cha nghe vậy thì mừng húm vì Dù vậy, nghe bảo cha chịu đi chơi thì mấy anh em “mấy đứa xóm trên” đã đi lấy chồng hết trơn rồi. tôi rất mừng, vội vàng mướn xe về đón cha lên. Vậy là cha mẹ thành vợ thành chồng. Mấy anh em phân công nhau: cha ở với mỗi Rồi mẹ sinh anh Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm, đứa 1 tuần. Cứ thế mà xoay tua. Nếu hết tua mà cha chị Sáu, con Bảy là tôi và các em Tám, Chín, Mười, vẫn còn muốn ở chơi thì bắt đầu làm lại tua thứ hai. Út. Sau này, có những lúc nhà gặp khó khăn, chúng Thỏa thuận xong đâu đấy rồi vậy mà bỗng dưng tôi cứ hay cật vấn: “Sao cha mẹ đẻ chi mà nhiều cha đổi ý: “Cha ở với vợ chồng con Bảy. Trước nay vậy?”. Mẹ cười hiền lành: “Đẻ cho sạch ruột thì con Bảy nấu ăn giống mẹ, cha vừa miệng nhất”. thôi chớ có biết gì đâu mà kế hoạch như bây giờ?”. Vậy là tôi, con Bảy cuống quýt dọn dẹp nhà cửa Cái chuyện cha mẹ đẻ tới 10 đứa con cứ bị chúng để đón cha về. Biết ý cha, ngày nào tôi cũng hỏi: tôi đem ra làm đề tài bàn tán mỗi khi có dịp vui “Hôm nay cha muốn ăn gì để con mua?”. Cha bảo: vầy. Đứa nào cũng nghĩ, chắc cha mẹ hạnh phúc “Cha lớn tuổi rồi, ăn uống bao nhiêu đâu, gì cũng lắm mới cho ra nhiều con như thế! được”. Tuy cha nói vậy nhưng ngày nào tôi cũng Mãi sau này, trong một lần anh em tụ tập, anh cố gắng đổi món. Hôm thì cá rô kho tộ, bữa thì Hai mới kể lại một câu chuyện mà nghe xong đứa tôm kho tàu, thịt ba rọi nướng; bữa thì tôi nấu bánh nào cũng ôm bụng cười lăn, cười bò. Chẳng biết canh, bún bò cho cha ăn.. anh Hai có thêm thắt hay không nhưng anh cam Theo thói quen, hôm nào tôi cũng chờ cha gắp đoan là “nghe dượng Chín kể sao, anh kể lại i sì...” vài đũa rồi hỏi: “Cha ăn được không cha?”. Cha Lần đó mẹ sanh chị Năm được non tháng thì gật đầu: “Con là đứa biết ý cha nhất”. Thấy vậy, 2 nghe tin cha có vợ bé. thằng con tôi cũng bắt chước. Mỗi khi lên bàn ăn, Tối tối hai người ngủ với nhau dưới ghe đậu tụi nó lại tranh nhau hỏi: “Ông ngoại, ngon không ngoài vàm kinh. Chả là cha tôi buôn trái cây đường ông ngoại?”. Cha tôi xoa đầu hai thằng cháu: dài từ miền Tây lên thành phố, hay chở trái cây đi “Ngon. Nhưng mẹ con nấu không giống bà ngoại Sài Gòn bằng ghe mà. Lần đó cha đi 2 ngày thì có nấu...”. Sau câu nói, tôi thấy mắt cha rơm rớm. Có người báo cha chưa đi, còn neo ghe ngoài vàm để lẽ cha nhớ mẹ. lên thêm hàng. Họ còn nói, thấy có người phụ nữ Mấy chục năm vui buồn, tôi chưa bao giờ nghe thấp thoáng trong mui ghe. Nghe vậy thì mẹ lên cha mẹ nặng lời với nhau. Cha không bao giờ kêu cơn ghen. mẹ bằng “bà” mà gọi bằng “mẹ sắp nhỏ”. Cha kêu Cái thói thường đàn bà, hễ đụng tới chuyện như thế dù “sắp nhỏ” của cha mẹ có đứa đã ngót chồng chung thì đã “ba máu, sáu cơn”, cỡ nào cũng nghét năm mươi tuổi. Mãi sau này khi mẹ mất, cha phải bắt tận tay, day tận mặt. QuÓc Gia 75


Nửa đêm hôm đó, mẹ mượn chiếc xuồng, bơi ta xay chớ không làm bằng bột pha sẵn bán ngoài ra chỗ cha đậu ghe. Mẹ hành sự êm đến n‡i chẳng tiệm. Lúc pha bột, cha ngồi kế bên chỉ dạy: cho vào ai hay biết. Mẹ bò vô mùng rồi mà cha vẫn ngủ bột nước cốt dừa vừa phải, đậu xanh cà ngâm một say như chết. Bắt gặp tại trận cha với người đàn bà đêm cho tróc vỏ rồi đãi sạch nấu mềm, hành hương khác, mẹ suýt ngất đi nhưng rồi mẹ bình tĩnh quơ xắt nhuyễn, lòng đỏ trứng, muối, đường, chút nước hết quần áo của hai người rồi lia đèn pin vào mặt nghệ tươi rồi nêm nếm vừa ăn. Nhân bánh thì chỉ họ. Khi nhận ra tình thế hiểm nghèo, cha năn nỉ mẹ có thịt vịt bằm nhuyễn xào vừa ăn, tép bạc, củ sắn, tha cho và hứa không bao giờ tái phạm. Mẹ chỉ vào nấm rơm. Riêng món rau ăn kèm thì thật hoành mặt cha: “Ông ngồi yên đó, để tui dạy cái đứa dám tráng: Anh Hai lùng sục khắp nơi để mang về nào giựt chồng tui”. là đọt chiết, đọt xoài, bằng lăng, húng quế, đinh Cha sợ thì ít, mà lo mẹ bị lên cơn sản hậu thì lăng, lá cách; cộng với diếp cá, sà lách, tần ô, rau nhiều nên ngồi im re. thơm, húng lủi, cải bẹ xanh. Mẹ đưa trả quần áo cho người phụ nữ kia, bảo .. Chị Năm còn cất công đi mượn về cái chảo chị ta mặc vào rồi nằm xuống. Chị ta răm rắp làm gang và cái bếp than. Kể ra như vậy để mọi người theo. Mẹ nhịp nhịp cái roi tre thủ sẵn lên mông chị thấy là anh em tôi đã chuẩn bị bữa tiệc bánh xèo ta: “Nè, cô có biết anh Tám là chồng tui không? cho cha chu đáo như thế nào. Tôi lại được tín cẩn Biết hả? Biết sao còn dám rù quến? Đàn ông nào giao nhiệm vụ đổ bánh xèo. Trước khi làm thật, cũng có thói trăng hoa, không ít thì nhiều. Chồng tôi đã “xé nháp” cả chục lần để canh sao cho được tui không có lỗi. Ảnh mà hư hỏng là tại cô dụ dỗ. cái bánh xèo giòn rụm ngoài rìa nhưng phía trong Cái thứ đàn bà lăng loàn, hư thân mất nết. Tui đánh không bị khét, nhân bánh rãi đều để gắp miếng cô 20 roi cho cô chừa”. Người phụ nữ kia run lẩy bánh chỗ nào cũng có thịt vịt, có tép, có đậu xanh... bẩy nhưng không dám trả treo. Còn mẹ tôi thì chỉ Cha ăn được non cái bánh rồi gật gù: “Cũng khá đó nói được vậy rồi... xỉu! con nhưng vẫn chưa bằng mẹ”.... Ấy vậy mà từ đó về sau, cha một lòng, một dạ, Ngày cuối cùng trước khi cha về lại quê, anh không bao giờ dám léng phéng nữa... Thế nên, sau em chúng tôi họp mặt đầy đủ. Dâu rể, con cháu gần khi mẹ mất, dù đã 10 năm nhưng bữa cơm nào cha ba chục người, ngồi chật nhà anh Hai. cũng xới một chén cơm cho mẹ và rủ rỉ: “Mẹ sắp “Cha yếu rồi, không biết có còn lên chơi với nhỏ về ăn cơm với tui”. Đã mấy lần chúng tôi bảo con cháu được nữa không. Có điều cha muốn nói cha thôi đừng cúng nữa để mẹ siêu thoát thì cha với tụi con là, đàn ông hay ham thích của lạ, thích nhất định không chịu... Cha ở chơi được một tuần thì anh Hai nhớ ra: bay nhảy nhưng cuối cùng cũng quay về nhà. “Cha rất thích bánh xèo. Anh em mình dẫn cha đi Trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ ăn bánh xèo đi”. Vậy là anh Hai làm chủ xị bữa tiệc được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. bánh xèo ở cái quán nổi tiếng của thành phố. Đến Nói vậy không phải cha bao che cho mấy thằng rể nơi, chúng tôi gọi đủ thứ bánh xèo: hải sản, nấm, hay anh Hai, anh Ba mà cha muốn nói với con Tư, thập cẩm, củ hủ dừa... Khi người ta bưng bánh xèo con Năm, con Sáu, con Bảy, con Tám, con Chín, thơm phức, giòn rụm ra, cha ngắt một miếng cho con Mười là phải rộng lượng, cái gì đáng nói thì vào miệng rồi lấy đũa vạch cái bánh xèo ra săm soi: nói, không đáng thì bỏ qua. Có như vậy gia đình “Bánh xèo gì lạ lùng vậy?”. Cha chê bánh mỡ dầu mới êm ấm”. Chúng tôi lặng thinh. nhiều, nhân bánh “hỏng giống ai”. Đặc biệt, bột Cha cũng trầm ngâm hồi lâu rồi cất tiếng: “Nói bánh vừa bª, vừa nhạt, vừa hôi vì cho nhiều bột vậy chớ cha cũng có lỗi với mẹ nên mẹ mới bỏ cha nghệ được pha chế sẵn... Biết cha nhớ bánh xèo mẹ làm nên mấy chị em mà đi sớm như vậy”. Nói rồi cha lại rơm rớm nước mắt. Năm nay chúng tôi quyết định phải tự tay đổ bánh xèo cho cha ăn. “Cha có ăn uống bao nhiêu đâu mà làm chi cha đã tám mươi tư tuổi rồi mà hình như trong tim cho cực vậy?”. Tuy cha nói vậy nhưng chúng tôi cha, không có ai ngoài mẹ... biết cha rất vui. Tôi ngâm gạo rồi đi mướn người Theo Tuyết Anh QuÓc Gia 76


B 1.

à Năm rất hãnh diện vì Tâm, đứa con trai học hành chăm chỉ. Tâm tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa, thực tâp tại bệnh viện sắp xong, và chuẩn bị đi làm việc. Tâm thường ôm đàn, búng tưng tưng và hát nghêu ngao.Tâm thường lập đi lập lại những câu hát ca ngợi “người em gái” nào đó. Lời rất dịu dàng, êm ái. Bà Năm nghe Tâm hát mãi, nói rằng: - Em gái của anh, thì anh la mắng, nạt nộ, sai làm chuyện nầy, bảo làm chuyện kia, còn bắt phạt, bắt quỳ. Còn em gái người ta, thì bốc lên thấu tận trời xanh. Tâm trả lời yếu đuối: - Bài hát mà má. Thì rồi em Hương nhà mình, cũng sẽ được mấy anh con trai dại dột khác, bốc lên thấu trời xanh thôi. - Sao anh không bốc em của anh lên một chút, cho nó vui, sung sướng. Có hơn là đi bốc thiên hạ không? Bà Năm thường làm hết mọi việc trong nhà ngoài ngõ. Anh con trai chưa bao giờ mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong gia đình nầy, từ rửa chén bát, hút bụi nhà, sửa cái bóng đèn đứt dây, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh như một người khách thuê khách sạn, trong ngoài, mọi sự đã có người khác lo. Một buổi sáng chủ nhật, bà thấy Tâm đem máy ra, cắt cỏ sân trước nhà. Bà ngạc nhiên, há hốc miệng đứng nhìn đứa con trai đang hì hục, vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. Xưa nay, anh chưa hề đụng đến việc nhà. Anh đã quen thói. Có nhờ được anh cũng khó khăn, và chưa chắc đã làm. Anh cứ lần khân mãi, rồi quên việc người khác nhờ.. Hôm nay bà thấy Tâm cắt cỏ cẩn thận, cắt đi cắt lại, nghiêng đầu nhìn ngắm mãi, cho đến khi vừa lòng mới thôi. Bà Năm đứng chống nạnh, âu yếm nhìn con:

- Sao hôm nay con giỏi thế? Cắt cỏ giúp cho bố mẹ. Lại cắt cẩn thận, cắt đẹp nữa! Tâm nhìn mẹ cười, và nói tỉnh bơ: - Tuần trước, Lam ghé đây chơi, thấy cỏ cao, bảo con sao không cắt cho đẹp vườn. - Lam là ai? - Là bạn gái của con. Bà Năm hừ một tiếng nhỏ tức tối. Con của Bà sinh ra, nuôi nấng, thương yêu, bà nhờ không được, bà nói không nghe, thế mà cái con Lam nào đó, mới mở miệng một tiếng, thì nó lại răm rắp làm. Trong lòng bà, bỗng thấy không ưa cái con Lam kia. Bà cảm thấy hơi buồn

S 2.

áng chủ nhật, bà pha cà phê cho chồng, và pha luôn cho Tâm một ly. Bà biết hai bố con đều ghiền, buổi sáng không có ly cà phê thì xem như mở mắt không ra. Thấy anh con trai không buồn động đến ly cà phê thơm, bà hỏi: - Sao con không uống liền đi, để nguội mất ngon, hương cà phê bay đi hết. - Thôi, con không uống cà phê nữa má à. Con đang tập bỏ cà phê. - Sao vậy? - Lam bảo con bỏ cà phê! Uống cà phê không tốt. Nghe con nói mà bà điên tiết, muốn lộn máu lên. Lam là đứa nào, có quyền lực gì, mà làm cho thằng con trai cưng, thương yêu của bà răm rắp tuân lời? Bà thương con, muốn cho con vui, bà ra lệnh: - Uống đi. Mẹ đã pha ra rồi. Ðừng uống quá nhiều thì thôi, chứ vừa phải, cà phê cũng tốt cho sức khỏe. Anh con trai cưng của bà, đánh trống lảng, rồi bỏ lên lầu, không đụng đến ly cà phê bà đã pha. Bà Năm bực bội, quậy ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ. Bà nói với chồng: - Thằng Tâm nhà mình thế mà dại gái. Cha mẹ nói cho rát họng, thì không nghe, cái con nhỏ vất vơ

QuÓc Gia 77


nào đó, nói ra cái gì, thì nó răm rắp nghe theo như kinh điển. Thiệt là bực. Con mình sinh ra, dạy dỗ, nuôi nấng, mà nó không xem mình bằng.. Ông chồng bà cắt ngang: - Thôi bà ơi. Nó cũng đã lớn rồi, khi mới yêu, thì ai cũng vậy, mai mốt sẽ khác. Bà có nhớ không, hồi xưa khi tôi mới yêu bà, tôi cũng nghe theo bà răm rắp.. - Bây giờ thì ông không thèm nghe theo tôi bất cứ chuyện gì nữa. Lại còn nạt nộ, gầm gừ. - Có chứ, khi nào bà nói đúng thì tôi nghe theo, chứ bà sai, bắt tôi theo sao được? Ngay cả bà nội tôi, nếu nói sai, thì tôi cũng phải thưa lại cho đúng, chứ huống chi là vợ? - Ừ, bây giờ anh có tôi rồi, thì xem thường nhé! - Vẫn quý vợ như thường. Nhưng đúng sai, phải làm cho ra lẽ. Mỗi lần bà thấy Tâm không hớt tóc theo kiểu cũ, lối tóc xửng ra như rễ tre, mà hớt lối mới trông gọn gàng, lịch sự hơn. Bà khen Tâm. Tâm nói rằng Lam không thích kiểu tóc cũ. Nghe mà bà giận, bực mình. Nhưng bà công nhận kiểu tóc mới, con bà trông đàng hoàng hơn. Mấy tuần sau, khi Hương đi chơi về, báo cho bà Năm biết: - Mẹ ơi, Con gặp anh Tâm đang bưng thức ăn cho khách tại tiệm Hương Bình. Anh còn cắt rau, nhặt tôm, phụ bếp nữa. - Mẹ không hiểu con nói gì. - Tiệm của bố mẹ chị Lam ấy mà! Anh ấy đến đó làm việc, lấy điểm với ông bà già chị Lam. Bà Năm mặt mày nhăn nhó, thở dài, thất vọng nói: - Tiền bạc nó đâu có thiếu. Ở nhà thì chưa bao giờ rửa cái bát. Chưa bao giờ nấu nồi nước sôi giúp mẹ. Chắc cũng làm không công. Thế mà, thế mà.. Ngay tức thì, bà kêu Hương lái xe cho bà đi xem mặt mũi cái con Lam kia ra thế nào, mà sai khiến được ông con cưng của bà như vậy.

B 3.

nhà, chưa kịp thay áo, đã bị bà Năm gào to: - Khôn nhà dại chợ, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Việc nhà không đụng móng tay vào, ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho giỏi, đỗ đạt bằng cấp nầy nọ, mà vẫn cứ ngu dại như thường. - Thưa mẹ, mẹ nói gì? - Thằng ngu! Cái con Lam đó, xấu xí, da ngăm, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, ngực lép, mông teo. Ðã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó chưa, mà đi làm mọi cho gia đình nó? Nếu nó đẹp đẽ, nghiêng nước nghiêng thành, mà mê nó, thì không nói làm chi. Xấu xí như vậy, mà cũng mê muội, mới tức chứ. Cha mẹ nói thì không nghe, lại nghe lời đứa con gái vất vơ đó. Tưởng cành vàng, lá ngọc, con vua, cháu chúa chi cho cam, con nhà tiệm ăn.. - Mẹ đừng kỳ thị. Mẹ từng nói với con, nghề nào cũng quý. Sao bây giờ mẹ chê nghề tiệm ăn? Mẹ thấy Lam xấu, mà con thấy đẹp thì sao? Tùy theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người. Bà Năm cười chán nản, và chế nhạo. Lặp lại một lần nữa, cái nhận xét của bà về cô Lam: - Ừ, cái khiếu thẩm mỹ của anh lạ lắm, đen điu, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, người lép kẹp, là đẹp, đẹp lắm. Ha ha ha.. - Nhưng tổng hợp tất cả lại, thì nhìn rất có duyên mẹ à. Con gái, có duyên thì thu hút và hấp dẫn hơn đẹp. Con không cần vợ đẹp. Mấy cô đẹp, thì kênh kiệu, vác cái mặt lên, đòi hỏi đủ điều, và tham vọng không bao giờ ngừng. Họ khó khăn, họ tưởng đâu có cái đẹp là có quyền hành như bà hoàng. Lấy mấy cô nầy làm vợ, mệt lắm, và chưa chắc đã được lâu bền. Bà Năm há miệng ra vì ngạc nhiên, nhìn ông con trai của bà chòng chọc. Bà nói: - Khiếp, ăn nói như cụ già tám mươi. Ai dạy cho anh những điều đó? Thôi, anh đã khôn đến vậy, thì mẹ chịu thua. - Thì ba mẹ vẫn thường nói vậy, và kinh nghiệm riêng của con cũng thấy thế. Thương và cưng con, bà không muốn con bà thương ai hơn, nghe lời ai hơn là nghe lời bà. Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng bà.

à Năm hầm hầm đi theo con gái, miệng mím lại. Hương dặn bà đừng vào tiệm, đi ngang qua bên ngoài dòm vô thôi. Hai mẹ con đi qua tiệm nhiều lần. Khi được nhìn thấy mặt đứa con gái tên Lam, bà càng giận hơn. Trở về nhà, bà bứt rứt, đi lui đi tới, chờ anh con trai cưng về; 4. bà sẽ cho một trận tơi bời cho đã giận. Khi Tâm về

QuÓc Gia 78


N

hững khi Tâm mời Lam về nhà chơi, bà Năm cố tình làm mặt lạnh nhạt, và để lộ ra rằng, bà không ưa cô. Bà còn nói bóng gió xa gần rằng, đàn bà không có ngực, sau nầy khó nuôi con. Ðàn bà vòng mông nhỏ, sinh con khó, hiếm muộn. Lam vẫn vui vẻ, bình thường, làm như không biết bà Năm đang ám chỉ cô. Thấy thái độ của mẹ, Tâm không dám đem Lam về thăm nhà thường xuyên. Ông Năm khuyên vợ rằng: - Bà càng tỏ ra chống đối, thì chúng nó càng khắng khít. Tình yêu là một thứ kỳ cục, càng có nhiều trắc trở, thì càng nhiều nồng nàn, cháy bỏng. Tình yêu xuôi chèo thuận mái quá, thì cũng không bền. Bà cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau, đừng gây trắc trở, khó khăn, mà sau nầy có hậu quả không tốt, con dâu nó xa lánh gia đình chồng, và mình cũng mất con luôn. Bà Năm cũng hiểu thế. Nhưng cái ghét bỏ cô Lam vẫn tiềm tàng trong lòng bà. Có lẽ tại vì Tâm nghe lời cô nầy răm rắp, mà không nghe lời bà, là người mẹ đã dành hết yêu thương cho con. Nó coi người khác quan trọng hơn bà. Ông Năm nói rằng, việc chi mà ganh tị tình thương? Khi còn trẻ, thì ganh với bà mẹ chồng, bây giờ thành bà mẹ chồng, thì lại ganh với con dâu. Cứ cái vòng luẩn quẩn quay đi quay lại mãi, không được gì, mà chỉ gây thêm sứt mẻ, lộn xộn. Dân Á đông, thì mẹ chồng nàng dâu lục đục. Dân Âu Mỹ, thì mẹ vợ và con r‹ không ưa nhau. Có cả ngàn câu chuyện chế giễu bà mẹ vợ do các ông viết ra. Như chuyện diễu về ông Adam, thủy tổ loài người, bảo rằng ông nầy là người đàn ông sung sướng nhất, vì ông không có một bà mẹ vợ. Dù cho bà Năm có bóng gió, nói xấu cô Lam đến mấy, anh con trai cưng của bà vẫn không suy suyển cái tình si dành cho cô nầy. Bà mẹ có dàn cảnh, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái khác, đẹp hơn, anh cũng không màng liếc mắt đến. Bà Năm cắn răng chấp nhận cho Tâm cưới cô Lam. Bà tiếc rằng, từ nay những bà bạn có con gái đến tuổi cặp kê, hết o bế bà, bớt nồng nàn, tử tế như xưa.

S 5.

của vợ. Bà Năm phải nói thẳng với cô con dâu rằng, nếu các con khoan dọn ra riêng, thì sẽ tiết kiệm được một số tiền, mua nhà sớm hơn, và tốt hơn. Cô con dâu vui vẻ trả lời rằng, nếu ba mẹ cho chúng con ở chung trong thời gian đầu, thì chúng con mừng lắm, được ba mẹ cho ở, cho ăn, và gia đình sum vầy, thì vui hơn là tách biệt ra. Câu nói của đứa con dâu làm bà mát ruột. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đứa con dâu dần dần thích nghi với sinh hoạt của gia đình. Ban đầu, bà Năm nghĩ rằng, lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ anh con trai cưng của bà lại trong gia đình là được. Mỗi khi cô con dâu tự ý làm giúp cho ông bà việc gì, bà Năm nói nhỏ với chồng: - Cô dâu nầy, ưa làm màu lắm. Ông chồng bà trả lời: - Thà có đứa con dâu làm màu, còn hơn là đứa ngang ngạnh, không coi ai ra gì.

Nhiều buổi sáng rất sớm, bà Năm nghe tiếng thở phì phò, tiếng huỳnh huỵch ngoài phòng khách, bà tưởng hai vợ chồng anh con trai đang làm trò khỉ. Một lần bà hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Tâm và Lam đang múa tay, múa chân tập thể dục. Bà lắc đầu. Con trai bà, chưa thấy tập thể dục bao giờ, nay vì vợ mà tập. Bà cho rằng, con trai mà nghe lời vợ quá, cũng không tốt. Bà thử múa tay, uốn éo thân mình theo các cử động của hai người, bà nghe khoái cảm trong bắp thịt, xương cốt, và tiêu tan bớt rất nhiều mỏi mệt. Không lâu sau đó, nhiều buổi sáng, bà tập thể dục theo con, và cả ông Năm cũng tham gia. Trong phòng khách buổi sáng, theo tiếng hô của Lam, bốn người nhịp nhàng múa tay chân, hít thở trong vòng hai mươi phút trước khi ăn điểm tâm và đi làm việc. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, Tâm lái xe ra công viên rất sớm, cùng cha mẹ và vợ, chạy bộ vòng quanh sân cỏ, hít thở không khí trong lành, tập những động tác uyển chuyển. Sau đó, cùng đi ăn sáng. Bà Năm cảm thấy, nhờ có đứa con dâu mà tình mẹ con của bà gần gũi hơn, sau bao nhiêu năm gần như gián đoạn, kể từ ngày anh bước vào tuổi mười tám, hai mươi. Hai ông bà Năm trở nên mê cái món cháo gạo lức, au đám cưới, bà Năm xuống nước năn nỉ nấu đặc rền, ăn với cá nục kho khô, mặn, có tiêu Tâm khoan dọn ra riêng. Anh con trai không ớt. Ăn vào buổi sáng, do cô con dâu nấu. Ban đầu trả lời dứt khoát, và cho biết tùy theo ý kiến bà Năm cười cái món ăn nầy của người nhà quê. QuÓc Gia 79


Nhưng cô dâu nói rằng, đây là món ăn vua chúa, chứ không phải món nhà quê. Sử sách có chép rõ, các ông vua triều Nguyễn rất khoái ăn cháo trắng buổi sáng. Ông bà Năm cũng phải công nhận ăn cháo vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo, chất đường.

M 6.

ỗi buổi chiều, bà Năm về nhà trước con dâu chừng nửa giờ. Bà vào bếp chuẩn bị, cắt rau, cắt thịt. Cô con dâu vất xong cái cặp vào phòng, chạy vội xuống bếp, phụ mẹ chồng sửa soạn cơm tối. Thời gian đầu, cô phụ làm các việt lặt vặt, chỉ làm những chuyện mẹ chồng sai bảo. Cô con dâu phụ bếp, dù không phụ được gì nhiều, nhưng bà Năm thấy vui, tự ái của bà không bị tổn thương. Bà có thể hầu chồng, hầu con, chứ không muốn mang tiếng làm mọi cho cả con dâu. Nhìn thấy cô con dâu vui vẻ, hát hò trong khi làm bếp, bà cũng vui lây. Thì ra, cô làm với tấm lòng, với sự chia xẻ, chứ không phải miễn cưỡng. Cô con dâu múa dao lia lịa, cắt hành, cắt rau, ớt, nhanh như các anh đầu bếp Tàu chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng, cô con dâu đề nghị bà Năm nấu món ngon cho cả nhà, ăn chơi cho vui, ăn chơi ngon hơn ăn thật, cô lãnh trách nhiệm nấu các món nầy. Cô nấu phở, bún bò, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, mỗi chiều ăn một món thay cơm. Cả nhà vui vẻ hơn, ông Năm nói rằng, nấu ở nhà ngon như thế nầy, thì đi tiệm làm gì. Bà Năm học thêm được những bí quyết nấu ăn của cô dâu, và cộng thêm kinh nghiệm cũ, bà nấu càng ngon hơn. Bà mời bạn bè chồng đến, trổ tài nấu nướng. Nhiều người khen và khuyến khích bà ra mở tiệm ăn. Bà con, bạn bè đòi hùn vốn mở tiệm. Bà Năm sung sướng và quyết định thôi việc, ra làm kinh doanh. Trong một bữa ăn, cô con dâu nói với ông bà: - Dì Chính bảo rằng, nếu mình ghét ai thậm tệ, muốn trả thù, thì cứ đem tiền cho mượn, xúi họ mở tiệm ăn, cho họ khổ, bõ ghét. Làm tiệm ăn, khách ít thì lo, khách đông thì khổ, làm một ngày mười sáu, mười tám giờ cũng không hết việc. Nắng cũng lo, mưa cũng lo. Cực lắm, đầu bếp cũng cực, phụ bếp cũng cực, chủ tiệm còn cực hơn. Dì Thu bạn của mẹ con mở tiệm phở, bị ông đầu bếp bóp cổ, phải kêu cảnh sát can thiệp. Ông đầu bếp mệt và cực quá, mà Dì thì quá lo lắng, thúc hối, hỏi han.

Ông nổi khùng, bóp cổ Dì. Bố mẹ con, lỡ mở tiệm, không lui được nữa, cực lắm lắm, ông bà mệt quá, gây gỗ nhau hoài. Nếu mẹ muốn mở tiệm ăn, thì hãy suy nghĩ cho kỹ lại. Ít nhất cũng giả vờ đi làm công cho thiên hạ, phụ bếp hoặc làm đầu bếp vài ba tháng cho biết đá biết vàng. Rồi quyết định. Nghe con dâu nói bà hoảng hồn. Không dám ra làm kinh doanh nữa.

N 7.

hiều hôm, cô con dâu hớt hải chạy về kêu bà Năm thay áo quần ra xe đi gấp, ra phố mua hàng với cô. Vì hàng hạ giá, chỉ còn một hôm nữa là hết hạn. Cô ríu rít khoe rằng có người mách cho biết, hàng hạ xuống trên bảy mươi lăm phần trăm, không mua uổng lắm. Bà vui vẻ ngồi bên đứa con dâu, cô vừa lái xe vun vút trên xa lộ, vừa nói chuyện vui vẻ. Khi vào tiệm, cô ép bà thử áo nầy, thử váy kia, tíu tít. Rồi cô con dâu dành trả tiền mua áo quần cho mẹ chồng. Để bà khỏi thắc mắc, cô nói: - Tiền nầy do anh Tâm làm ra, mẹ có quyến xài. Anh Tâm sẽ rất vui, khi biết mẹ dùng tiền nầy. Sau đó, hai mẹ con rủ nhau đi ăn, ngồi nói chuyện trong quán, và mua thức ăn về cho cả nhà. Có lần bà Năm giận ông chồng, ngồi khóc. Cô con dâu đến ôm bà, vuốt ve và hôn lên trán bà mà an ủi. Cô kéo bà đứng dậy, đi rủ bà lên San Francisco chơi. Hai mẹ con đi bộ long rong qua chợ Tàu. Khi đã mỏi chân, cô con dâu cùng bà vào quán cà phê, ngồi ở dãy bàn dọn lấn ra trên lề đường cùng uống trà, ăn kem. Ngồi nhìn thiên hạ qua lại, cô con dâu nói với bà: - Ngồi đây, đôi khi cũng thấy tâm hồn thư giãn. Nhìn cái tất bật của thiên hạ, thấy cái nhàn nhã của mình, rồi biết quý cái hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có. Bà Năm cũng thấy vui vui, và quên bớt đi cái giận hờn ông chồng. Cô dâu nói với bà: - Trời có khi nắng khi mưa, vợ chồng có khi vui khi buồn. Rồi mọi sự đều qua. Khi nào buồn, con đem mẹ đi chơi, giải trí. Hôm nào hai mẹ con mình rủ nhau đi xem chớp bóng, khuya mới về, để cho các ông ở nhà chờ, và đói một b»a chơi. Như vậy, các ông mới biết quý cái không khí ấm áp của bữa cơm bình thường mỗi ngày trong gia đình.

QuÓc Gia 80


Mỗi buổi sáng, ông Năm đều nhắc rằng, nhờ có cái máy cà phê áp suất do cô con dâu mua tặng, nên ông có cà phê ngon mà uống. Đến sở khỏi phải tốn tiền mua cà phê áp suất bên góc đường. Nhiều hôm cô con dâu mua thức ăn ngon bên ngoài đem về. Ríu rít nói là cô ăn ngon quá, mua về cho cả nhà ăn cho vui. Không cần ăn ngon hay dở, nghe thế là bà Năm đã cảm động. Xưa nay, con bà, chồng bà, chưa hề thấy ngon mà mua về cho bà. Sau một thời gian ở chung với cô con dâu, đi đâu, bà Năm cũng khoe là bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân để tâm sự khi vui buồn. Bà nói thêm, từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui vẻ, hạnh phúc và thương yêu nhau hơn. Bà khen anh con trai khôn ngoan và khéo chọn bạn trăm năm. Bà không còn chê cô dâu là trán ngắn, mắt hí, miệng móm nữa.

M 8.

ột hôm đã khuya, bà Năm thức giấc xuống lầu uống nước, thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau nhà, bà ghé mắt nhìn. Trăng vằng vặc trải ánh vàng xuống khắp vườn. Bà thấy Tâm quàng tay qua vai vợ ngồi tựa ngữa, chân gác lên ghế. Bà nghe tiếng thì thầm: - Đôi khi thấy mẹ anh thương, và bênh em, làm anh phát ghen lên. Em làm gì mà mê hoặc được mẹ anh đến thế? Tiếng cô con dâu trong trẻo đáp lại: - Thương yêu và thông cảm. Đem hết tấm lòng mình ra mà đãi người, rồi sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Nhờ em biết thương yêu ba mẹ anh như ba mẹ ruột, thì ông bà mới thương yêu em như con ruột. Em có thêm một ông bố, một bà mẹ, một cô em, có thêm nhiều tình thương. Từ đó, vợ chồng mình hòa thuận hơn, thương yêu nhau hơn, và lâu bền hơn, hạnh phúc hơn. Bà Năm len lén trở lại phòng, chép miệng và nghĩ rằng, bà đã già một đời mà còn ngu dại, cứ ganh ghét với gia đình chồng, ganh ghét với con dâu. Bọn trẻ con ngày nay, có nhiều đứa khôn nứt hạt.

TRÀM CÀ MAU

Moät Neùt Suy Tö SUPERBE PHILOSOPHIE!

Un maître de l’Orient a vu un scorpion se noyer et décida de le tirer de l’eau, et lorsqu’il le fit, le scorpion le piqua. Par l’effet de la douleur, le maître lâcha l’animal qui de nouveau tomba à l’eau en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer nouvellement et l’animal le piqua encore. Quelqu’un qui était en train d’observer se rapprocha du maître et lui dit : - Excusez-moi, mais vous êtes têtu! Ne comprenez vous pas que à chaque fois que vous tenteriez de le tirer de l’eau il va vous piquer? Le maître répondit: - La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d’aider. Alors, à l’aide d’une feuille, le maître tira le scorpion de l’eau et sauva sa vie et continua: - Ne change pas ta nature si quelqu’un te fait mal; prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation c’est ce que les autres pensent de toi...Et ce que les autres pensent de toi... c’est leur problème !

QuÓc Gia 81


Bình Long, mùa hạ nhớ Thương tặng Đoàn Bạch Yến Có đôi lần em nói với anh Mùa hạ thường mang nhiều nhung nhớ Quê mẹ Bình Long thương sao màu đất đỏ Rừng cao su thẳng đứng buổi chiều xanh “ Đại Lộ Hoàng Hôn “ bóng lá nghiêng mình Nơi cuối dốc tượng Chúa buồn vạn thuở Nhớ không anh những trưa hè rực rỡ Tiếng ve sầu rộn rã những hàng cây Giọt nắng xôn xao nỗi nhớ đong đầy Làm sao lạc con đường “ Chân Trời Tím “ Trong mỗi chia ly có điều bịn rịn QuÓc Gia 82


Đến bao giờ trở lại tuổi thơ ngây Em sẽ không quên những tháng cùng ngày Vào Hưng Chiến, về Thanh Lương thăm bạn Buổi sáng tinh mơ, buổi chiều chạng vạng Ao học trò hai buổi bướm hoa bay An Lộc nhìn lên thành phố chân mây Là Hớn Quản, và con đường phượng đỏ Rừng lá cao su ngút ngàn mắt ngó Đợi em về thăm Thác 4 năm xưa Về hướng Lộc Ninh ghé Quán Biên Thùy Uống chút ruợu cho nồng môi lãng tử Bụi đỏ mang mang bước chân người lữ thứ Hãy ở lại đây uống hết ân tình Đến phi trường cô chủ quán xinh xinh Như trái chín trên nửa cành nguyệt lộ Mái tóc huyền buông mắt nhìn vời vợi Như đợi một người tận chốn xa xôi Chợ Cũ âm vang nao nức không rời Có tiếng hát trong Văn đàn xao xuyến Em sẽ nằm mơ mà lòng lưu luyến Ngã tư chiều êm ả tuổi đôi mươi Phú Đức xum xuê trái ngọt đầu môi Mùi vú sữa hương sầu riêng bát ngát Nắng hạ lao xao chim rừng ca hát Rủ em về Phú Lộc hái chôm chôm Dù đã mỏi chân Xa Cát, Xa Cam Em sẽ đến cùng cỏ cây ngày cũ Hạ trắng đêm nay sao lòng em ủ rũ Bởi xa người, xa lắc một miền quê Lửa khói điêu linh xương trắng tứ bề Làm sao khóc khi không còn nước mắt Quê mẹ Bình Long xót xa cùng khắp Đã một thời chinh chiến khóc thương nhau Quốc lộ 13 chan máu đỏ ngập đầu Có vang dội cũng đổi nhiều xác chết Xin hãy cho em nguyện cầu tha thiết Mãi yên bình như tên của quê hương An Lộc , Bình Long nỗi nhớ khôn lường Cho em gởi trái tim về bên ấy. PHẠM NGỌC PHI

QuÓc Gia 83


Danh sách månh thÜ©ng quân Ủng Hộ Tết Nhâm Thìn & Cộng đồng

Ủng Hộ báo Quốc Gia

Họ và Tên

Họ và Tên

Bà Phạm Thị Giáo (Tết) Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng (Tết) Bà Vũ T D Bs Tôn Nữ San (Tết) Hội ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bà Nguyễn Thị Xuyến (Tết) Bs Phạm Đăng Hương Ds Hoàng Minh Đức Bs Thân Trọng An Bs Nguyễn Ngọc Lang Bs Nguyễn Hữu Tùng Ông Đoàn Văn Bích (Tết) Ds Nguyễn Ngọc Trọng (Tết)

T.C

100.00 200.00 100.00 200.00 200.00 20.00 500.00 300.00 200.00 100.00 100.00 175.00 50.00

2 245.00

Ủng Hộ Trung Thu Hội Cựu Quân Nhân Quân QLVNCH vùng Montréal Hội Tuổi Vàng, Rồng Vàng Bà Trần Thị Mười Bà Quách Kim Sa Bs Đặng Phú Ân Gia Đình cựu Giáo Chức

Ban Tổ chức sinh hoạt Y Nha Dược

Ông Nguyễn Văn Rong Ông Phạm Văn Sắc SAIM & Nhóm phân ưu 14 1 vị ẩn danh Ông Dương Văn Thống Ông Đoàn Văn Bích Bà Trần Thị Mười Bà Phạm Thị Giáo Bà Phan Thị Quí Bs Nguyễn Tấn Hồng Bs Mạc Văn Phước Ths. Nguyễn Đình Cường Ds Đinh Thị Quỳnh Mai Ông Dương Bĩnh 1 vị ẩn danh Nv. Trà Lũ - Trần Trung Lương Bs Nguyễn Mỹ Lang Ông Đặng Tấn Hậu Bs Cấn Quang Định Ds Lê Thị Bạch Nga Bs Đỗ Đức Viên Bs Cấn Thị Bích Ngọc Bs Tôn Nữ San Ds Hoàng Minh Đức T.C

200.00 20.00 20.00 12.00 500.00 50.00 35.00 35.00 35.00 30.00 100.00 100.00 35.00 100.00 20.00 5.00 200.00 70.00 200.00 50.00 200.00 65.00 200.00 100.00 200.00 2 582.00

Ủng Hộ Trung Thu 100.00

Ông Lê Tiến Cang

50.00

200.00 20.00 20.00 50.00 100.00

Bà Phạm Thị Giáo Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng MTL Ban Tổ chức sinh hoạt Y Nha Dược

Ông Bà Đỗ Thanh Đạm T.C

Tổng Cộng

Quốc Gia 84

50.00 100.00 100.00 100.00 890.00 5 717.00


Danh sách tổng kết các vị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Ngày Trung Thu 2011 Họ & Tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

$

Ông Lê Tiến Cang Bà Phạm Thị Giáo Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Montréal Ban Tổ Chức Y Nha Dược Y Ông Đỗ Thanh Đạm Hội Cựu Quân Nhân Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng Bà Trần Thị Mười Bà Quách Kim Sa Bà Hà Thúy Hương Bs Trần Đình Thắng Hội Bảo Vệ Di Sản Gia Đình Mũ Đỏ Hội Y Sĩ ông Huỳnh Kim Phước 1 vị ẩn danh Bs đặng Đình Quảng Bs Nguyễn Đức Long Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Bs Tôn Nữ San Bs Trần Bích Thụy Ns Phạm Thế Thông Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Ths Nguyễn Đình Cường Bs Ngô Văn Mai Bs Đỗ Quốc Bảo Hội Dược Sĩ Ds Nguyễn Ngọc Trọng Gia Đình Cựu Giáo Chức Bs Đặng Phú Ân Total

Quốc Gia 85

50 50 100 100 100 100 200 20 20 50 100 100 100 100 40 45 100 200 100 20 40 100 100 100 100 100 500 50 100 50 2 935


Danh sách tổng kết các vị Mạnh Thường quân cho Báo Quốc Gia 2011 Họ & Tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

$

Ds Lê Thị Diệp Ds Đặng Thị Ngọc Lâm Ds Đào Trọng Cần Ban Tổ Chức Sinh Hoạt Y Nha Dược Ông Nguyễn Văn Rong Ông Phạm Văn Sắc SAIM & Nhóm Phân ưu 14 1 vị ẩn danh ông Dương Văn Thống ông Đoàn Văn Bích Bà Trần Thị Mười Bà Phạm Thị Giáo Bà Phan Thị Quí Bs Nguyễn Tấn Hồng Bs Mạc Văn Phước Ths Nguyễn Đình Cường Ds Đinh Thị Quỳnh Mai Ông Dương Bĩnh 1 vị ẩn danh Bs Nguyễn Mỹ Lang Ông Đặng Tấn Hậu Ông Cấn Quang Định Ds Lê Thị Bạch Nga ông Đỗ Đức Viên Bs Cấn Thị Bích Ngọc Bs Tôn Nữ San Nhà Văn Trà Lũ – Trần Trung Lương Ds Hoàng Minh Đức

100 300 100 200 20 20 12 500 50 35 35 35 30 100 100 35 100 20 5 70 200 50 200 65 200 100 200 200 Total

3 082

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Tập san Quốc Gia trân trọng cảm tạ quí vị Mạnh Thường Quân và quí đồng hương đã ủng hộ tài chánh và tinh thần cho chúng tôi . Chúng tôi nguyện sẽ đem hết tâm lực phụng sự đồng hương để xứng đáng với lòng tin cậy của quí vị.

Quốc Gia 86

Báo Quốc Gia số 134  
Báo Quốc Gia số 134  

Báo Quốc Gia số 134

Advertisement