Page 1

BỘ QUY CHUẨN LOGO CỘNG ĐỒNG 92-95 HÀ NỘI

2 017


PHẦN 1: BIỂU TƯỢNG - Ý TƯỞNG - QUY CHUẨN

5 cửa ô

92-95

HANOI

BIỂU TƯỢNG

Ý TƯỞNG


FONT CHÖÕ

1.5a 1.5a

9295:

HANOI:

WALTOGRAPH UI BOLD FUTURA BK

C:35 M: 100 Y:80 K:55 C:30 M:100 Y:85 K:35

a

92-95

HANOI

C:0 M:100 Y:100 K:0 C:0 M:80 Y:100 K:0 C:0 M:40 Y:100 K:0 C:100 M:75 Y:40 K:50 C:0 M:0 Y:0 K:100

GIỚI HẠN VỊ TRÍ CỦA BIỂU TƯỢNG VỚI ĐỐI TƯỢNG XUNG QUANH

MÃ MÀU BIỂU TƯỢNG


92-95

92-95

HANOI

HANOI

92-95

92-95

HANOI

HANOI

LOGO TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP


92-95

92-95

92-95

HANOI

HANOI

92-95

HANOI

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ

92-95

HANOI

HANOI

92-95

HANOI

LOGO TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÚNG


PHẦN 2: QUY CHUẨN BIỂU TƯỢNG TRÊN CÁC ỨNG DỤNG

Áo Polo

Mũ vải

Áo tập thể thao

Decan dán xe ô tô


CỘNG ĐỒNG 92-95 HÀ NỘI

CHÚNG TÔI

92-95 HÀ NỘI www.congdong9295hanoi.com.vn

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

ẢNH

LIÊN HỆ

Demo Website

92-95 HANOI

Facebook profile


Avatar Face book

Photo frame

VIDEO - VIDEO

Photo watermark

Video clip


Cр║бM каN!

BỘ QUY CHUẨN NHẬN DIỆN CỘNG ĐỒNG 92-95 HÀ NỘI  

Hướng dẫn sử dụng logo và ứng dụng với logo của Cộng đồng 9295 Hà Nội

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you