Проект Стратегії розвитку МСП до 2020 року

Page 1

ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МСП ДО 2020 РОКУ


СТАТИСТИКА МСП В УКРАЇНІ

99,8% Суб'єктів підприємництва становлять МСП - це 1,97 млн. суб’єктів МСП

79%

63%

Зайнятого населення працює в МСП

Обсяг реалізованої МСП продукції

Топ-галузі в обсязі реалізованої продукції 28.7%

15.1%

5.6%

3.0%

торгівля

промисловість

сільське господарство

транспорт


ОЦІНКА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ


МЕТА СТРАТЕГІЇ


ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ПОЛІТИКАМИ Розробляються • Експортна стратегія • Стратегія високотехнологічних галузей 2025 • Стратегія промисловості 2025 • Енергетична стратегія 2035 • Цілі сталого розвитку 2030


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП 2020: 1Й ЕТАП Підготовлено Проект

11’2016: презентація пріоритетів, обговорення в 6 тематичних групах, зустріч з донорами

3 місяці: громадське обговорення та погодження з ЦОВВ

01’2017-03’2017: 12 презентацій та дискусій із зацікавленими сторонами

Доопрацювання – фінальний проект 6


ОБГОВОРЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ

7


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ: МІНІМІЗАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ Сприятливе середовище для МСП (нормативно-правове, інституційне, регуляторне)

Доступ МСП до фінансування Податкове адміністрування для МСП 8


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ: СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ Підприємницька культура та навчання підприємництву Сприяння експорту МСП Підсилення інноваційного потенціалу 9


КІЛЬКІСНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ Загальні

Специфічні

•Зростання частки інноваційних підприємств з 14.6% (2014р.) до 20% •Збільшення частки ринків із конкурентною структурою з 42.7% (2015р.) до 49.5%

•Частка МСП у валовій доданій вартості зросла з 59.0% (2015р.) до 60.5% •Частка МСП в обсягу реалізації зросла з 63.0% (2015р.) до 66% •Частка прибутку, отриманого МСП, зросла з 72.8% від загального обсягу (2015р.) до 78% •Частка підприємств-експортерів зросла з 5.9% (2014р.) до 9.0% •Частка МСП, які впроваджують інноваційні продукти або процеси зросла з 7.4% (2015р.) до 7.9%

•TOП-20 в рейтингу «Ведення бізнесу» Світового банку •ТОП-3 Індексу економічної політики у сфері МСП


МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ

Двічі на рік зустрічі з донорами/МФО


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП 2020: 2Й ЕТАП

Затвердження Стратегії Урядом

3 місяці: розробка проекту Плану заходів по 6 стратегічними напрямам Затвердження Плану заходів Урядом 12