Page 1

Реформа сфери захисту прав інтелектуальної власності


Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей”

§ Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав


ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ Завдання гармонізація з законодавством Європейського Союзу

Що передбачає

електронна подача заявок

право подати до Укрпатенту заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей неї

активізація винахідницької діяльності в Україні


ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

«post-grant opposition»

можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку

адміністративна процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власної власності на корисну модель

Укрпатент зобов’язаний за заявою будь-якої особи надати протягом 6 місяців офіційний звіт про пошук за поданою заявкою

подолання «патентного тролінгу»


ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Завдання – гармонізація з законодавством ЄС: уточнються майнові права на відтворення, кабельну ретрансляцію, майновий найм;

можливість надання електронних ліцензій у вигляді публічної пропозиції


ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

врегульовуються питання належності майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, які створені на замовлення або за трудовим договором розширено перелік випадків вільного використання об’єктів авторського права і суміжних прав, передбачених в інтересах суспільства

питання діяльності Організацій колективного управління пропонується врегулювати законопроектом 7466

Законопроекти щодо реформи сфери захисту прав інтелектуальної власності  

Законопроекти щодо реформи сфери захисту прав інтелектуальної власності  

Advertisement