Page 1

ПРОГНОЗ економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки

Степан КУБІВ Перший Віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України


ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У 2015-2018 роках Підсумки січня-травня 2018, Валовий внутрішній продукт

зміна % до відповідного періоду попереднього року

Зміна реального ВВП, %

(І квартал 2018)

↑ 3,1

Споживча інфляція, червень до грудня попереднього року, %

↑ 4,4

Капітальні інвестицій, % (І квартал 2018)

↑ 37,4

Реальна середньомісячна заробітна плата працівників, %

↑ 11,8

Рівень безробіття (за методологією МОП, % до економічно активного населення віку 15-70) (І квартал 2018)

Джерело: Держстат

9,7

Експорт товарів та послуг, % (за даними НБУ)

↑ 11,7

Імпорт товарів та послуг, % (за даними НБУ)

↑ 12,9

Обсяг промислового виробництва

↑ 2,6

Валова продукція С\Г

↑ 0,2


ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ


ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН (ІСЦ)

Грудень до грудня попереднього року, %


ЗАРОБІТНА ПЛАТА


РИНОК ПРАЦІ

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, % до економічно активного населення відповідного віку


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ (платіжний баланс)


ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ НА 2019-2021 роки (сценарій 1) ВВП, номінальний, млрд. грн. Зміна реального ВВП, % до попереднього року Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, % Середньомісячна заробітна плата працівників (брутто), номінальна, гривень номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, % до попереднього року Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, % до економічно активного населення відповідного віку Баланс товарів та послуг (за методологією платіжного балансу), млрд.дол.США Експорт товарів та послуг, % до попереднього року Імпорт товарів та послуг, % до попереднього року

2019

2020

2021

3946,9 3,0

4450,9 3,8

4972,6 4,1

107,4

105,6

105,0

10129

11451

12835

6,9

6,0

6,2

8,9

8,5

8,3

-11,7

-12,2

-13,0

8,3 9,1

7,9 7,3

9,8 9,3


minister@me.gov.ua

??????? ???????????? ? ??????????? ???????? ??????? ?? 2019 – 2021  
??????? ???????????? ? ??????????? ???????? ??????? ?? 2019 – 2021  
Advertisement