Page 1

РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ


ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВИХ КРИТЕРІЇВ СТУПЕНІВ РИЗИКУ

ПРОБЛЕМА Неефективний розподіл зусиль контролюючих органів. Надлишковий тиск на бізнес. Недостатня робота з окремими ризиками.

РІШЕННЯ Зміна механізму дії критеріїв ризику. Розширення переліку критеріїв для окремих сфер. Скасування окремих критеріїв для окремих сфер. Зміна значень окремих критеріїв для окремих сфер.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Перерозподіл зусиль контролюючих органів. Зниження тиску на бізнес. Зменшення ризиків для населення та споживачів товарів та послуг.


ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВИХ КРИТЕРІЇВ СТУПЕНІВ РИЗИКУ: СФЕРИ, ДЛЯ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ

Освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню

Будівництво об’єктів середнього та високого класу наслідків

Електронні довірчі послуги

Промисловий вилов водних біоресурсів

Криптографічний захист та технічний запис інформації

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів

Ядерна та радіаційна небезпека

Використання об’єктів права інтелектуальної власності

Містобудівна діяльність

Вивчення та використання надр


СФЕРА: ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ ОРГАН КОНТРОЛЮ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Зміна механізму дії критеріїв

Розширення переліку критеріїв

Заміна переліку критеріїв

Для ліцензованої діяльності додаються 5 нових критеріїв

Для вищої освіти замість 4 існуючих критеріїв запроваджуються 7 нових


СФЕРА: ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ ТА ЕЦП ОРГАН КОНТРОЛЮ

Запровадження критеріїв

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Нові критерії для новоствореної сфери діяльності (в т.ч. включає ЕЦП) – «кількість послуг» та «рівень довіри»

Зміна ваги окремих критеріїв для ЕЦП

Зміна значень окремих критеріїв для ЕЦП

Змінюється вага критерії «наявність фактів порушення законодавства»

Змінюються значення критерію «кількість сформованих сертифікатів»


СФЕРА: КРИПТОГРАФІЧНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ОРГАН КОНТРОЛЮ

Зміна механізму дії критеріїв

Зміна ваги окремих критеріїв

Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Знижується вага критеріїв «державна таємниця», «оборонне замовлення», «пошук закладних пристроїв» та «попередні порушення»

Зниження для окремих суб’єктів


СФЕРА: ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОРГАН КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Зміна механізму дії критеріїв

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Зміна ваги окремих критеріїв

Знижується вага критеріїв «вид матеріалу», «вид установки» та «попередні порушення»

Зміна ступеню ризику

Зниження для окремих суб’єктів


СФЕРА: МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАН КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

Зміна механізму дії критеріїв

Розширення переліку критеріїв

Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критерієм «клас наслідків»

Додаються критерії «дотримання вимог законодавства» та «структура (склад) об’єкту будівництва»

Ці два критерії можуть посилювати рівень ризику для об’єктів СС1 та СС2


СФЕРА: БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ СЕРЕДЬОГО ТА ВИСОКОГО КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОРГАН КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

Зміна механізму дії критеріїв

Зміна ваги окремих критеріїв

Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Знижується вага критеріїв «строк провадження будівельної діяльності», «клас наслідків» та «попередні порушення»

Зниження для окремих суб’єктів


СФЕРА: ПРОМИСЛОВИЙ ВИЛОВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ОРГАН КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Зміна механізму дії критеріїв

Заміна більшості критеріїв для безпеки мореплавства

Заміна переліку критеріїв Звуження переліку критеріїв Зміна ваги окремих критеріїв Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Скасування критерію «строк провадження діяльності» Знижується вага критеріїв «обсяг добування», «обсяг забору води» та «попередні порушення»

Зниження для окремих суб’єктів рибного господарства та безпеки мореплавства, підвищення для окремих суб’єктів безпеки мореплавства


СФЕРА: ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ

ОРГАН КОНТРОЛЮ

Зміна механізму дії критеріїв

Зміна ваги окремих критеріїв

Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями

Зменшується вага показника «кількість апеляцій на рішення»

Зниження для окремих суб’єктів


СФЕРА: ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР ОРГАН КОНТРОЛЮ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР

Зміна механізму дії критеріїв

Розширення переліку критеріїв

Зміна ваги окремих критеріїв

Зміна ступеню ризику

Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями Додаються нові критерії ризику – загальний («попередні порушення») та специфічні для різних видів корисних копалин Зменшується вага критеріїв «значення корисних копалин», «добування підземних вод» та «добування дорогоцінного каміння органогенного утворення». Збільшується вага критерію «геологічне вивчення мінеральних вод»

Зниження для окремих суб’єктів, підвищення для деяких інших


ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!

РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ  
РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ  
Advertisement