__MAIN_TEXT__

Page 1

Річний огляд «Досягнення реформи дерегуляції господарської діяльності у 2018 році»

TWITTER.COM/MINECONOMDEV WWW.ME.GOV.UA WWW.FACEBOOK.COM/MINECONOMDEV


2|С торінк а

ЗМІСТ Вступ .........................................................................................................................................................................3 Короткий огляд плану заходів щодо дерегуляції, здійснених під керівництвом Мінекономрозвитку..............4

Основні досягнення органів влади щодо підвищення позицій України у рейтингу Doing Business ...............12 Досягнення у галузі реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ................................................................................................................................................................17 Подальші кроки Мінекономрозвитку ....................................................................................................................19


3|С торінк а

ВСТУП Процес дерегулювання є основою державного управління європейського типу та передбачений у головних програмних документах України, таких як Коаліційна угода учасників коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Програми дій Уряду. Водночас надзвичайно важливою для забезпечення успіху дерегулювання є взаємодія владних структур та бізнес-спільноти, провідних громадських об’єднань, національних та міжнародних організацій, науковців. Саме тому у 2016 році у взаємодії з бізнес-спільнотою Урядом було запроваджено підхід щодо системного перегляду нормативно-правових актів, які створювали низку бар’єрів та обмежень для бізнесу. Результатом відповідної роботи стали спеціальні щоквартальні засідання Кабінету Міністрів України, на яких були внесені зміни до актів Уряду відповідно до кращих світових практик, а також скасовано десятки застарілих неефективних та необґрунтованих регулювань. У цьому Огляді відображені основні заходи, здійснені під керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в процесі проведення реформи дерегуляції господарської діяльності у 2018 році.


4|С торінк а

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ, ЗДІЙСНЕНИХ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ За ініціативи Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку та торгівлі України С.І. Кубіва від 01.08.2016 № 16499/28/1-16 було впроваджено системний перегляд регуляторних нормативно-правових актів (далі – системний перегляд). Наразі Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінрегіоном, Міненерговугілля, Мінінфраструктури здійснюють системний перегляд у 5 сферах економіки, а саме: сільського господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій та телекомунікацій.

  

Системний перегляд (англ. Rolling Review) – це перегляд регулювання ринків з метою підвищення їх ефективності, зокрема: «очищення» регуляторного поля від регулювання, що не відповідає принципам регуляторної політики (зокрема, доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, законності); оцінка якості регулювання ринків та врахування досвіду минулих рішень для проектування нового регулювання; підготовка рекомендацій щодо системного вдосконалення регулювання; практичне впровадження взаємодії держави (регуляторів), бізнесу та суспільства, що призведе до підвищення рівня залученості бізнесу до процесу регулювання його діяльності.

Відповідно до проведеної Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінрегіоном, Міненерговугілля, Мінінфраструктури у 2018 році роботи у зазначених вище 5 сферах економіки, переглянуто 1298 (загалом з 2016 року – 3215) нормативно-правових актів. Наприклад:  у сфері будівництва – 79 (загалом з 2016 року – 399);  у сфері енергетики – 258 (загалом з 2016 року – 447);  у сфері сільського господарства та безпеки харчових продуктів – 220 (загалом з 2016 року – 733);  у сфері транспорту та інфраструктури – 41 (загалом з 2016 року – 197);  у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій – 91 (загалом з 2016 року – 159). Окрему категорію становлять нормативно-правові акти, що обмежують суб’єктам господарювання доступ до ринків, з них переглянуто – 629 (загалом з 2016 року – 1743).


5|С торінк а

Rolling Review 2016-2018 (Кількість переглянутих актів)

Будівництво

1743 (у 2018 - 629)

Енергетика

399 (у 2018 - 79)

477 (у 2018 - 258)

Сільське господарство та безпека харчових продуктів Транспорт та інфраструктура

733 (у 2018 - 220) 197 (у 2018 - 41)

159 (у 2018 - 71)

Інформаційні технології та телекомунікації Обмеження доступу до ринків

За результатами перегляду у 2018 році розроблено 72 НПА, з яких 13 проектів законів України (прийнято – 2), 50 проектів рішень Уряду (прийнято – 32) та 9 проектів актів Центральних органів виконавчої влади (затверджено – 4).

Результати перегляду у 2018 році Кількість прийнятих актів

Кількість розроблених актів

50

32

13 4

2 Закони

Акти Уряду

Акти ЦОВВ

9


6|С торінк а

За результатами перегляду у 2018 році Урядом було проведено 3 дерегуляційних засідання (10.05.2018, 18.07.2018 та 31.10.2018), на яких прийнято 26 нормативно-правових актів (розпоряджень КМУ – 5; постанов КМУ – 20; проект Указу – 1), що полегшують діяльність суб’єктів господарювання у сферах електроенергетики, агрохімії, лісового господарства, надрокористування, митного контролю, телекомунікацій, трудових відносин тощо. Особливої уваги заслуговують прийняті акти, які наведені у таблиці. №

1

2

Нормативноправовий акт

Суть

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 353 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Cкасування зобов’язання використовувати печатки в окремих видах торгівлі

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 429-р «Деякі питання вітчизняного авіабудування»

Визначення стратегічних напрямів розвитку українського авіабудування

Сторони, які отримують економічну вигоди від реформи

Суть 1

Суб’єкти, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Спрощення діяльності для близько 100 тисяч суб'єктів

Суб’єкти, що здійснюють роздрібну торгівлю нафтопродуктами

Спрощення діяльності для близько 1000 компаній та близько 7000 АЗС

Суб’єкти, що здійснюють ремонт побутових виробів

Спрощення діяльності для близько 1000 компаній та для понад 10 тисяч ФОП

Підприємства авіабудівної галузі

Економічний ефект: – збільшення обсягу виробництва авіаційної техніки до 2022 року на суму понад 100 млрд грн; – дозволить спрямувати до бюджетів різних рівнів 30 - 35 млрд грн. Стратегія передбачає підвищення якості виробництва авіаційної техніки, системи підтримання льотної придатності повітряних суден вітчизняного виробництва та створення: – транспортних літаків Ан-132, Ан-178; – вітчизняних гвинтокрилів зі злітною масою 3-7 тон типу МСБ-2, МСБ-6; – безпілотних літальних апаратів та модернізацію існуючих типів пасажирських літаків Ан-140, Ан-148, Ан158; – транспортних літаків Ан-74, Ан-124; – вертольотів Мі-2, Мі-8; – зростання заробітної плати зайнятих у галузі у 2-3 рази; – збереження не менше, ніж 60 000 робочих місць; – створення 8 000 робочих місць в авіаційній промисловості.

1. Розрахунки були надані громадською організацією «Офіс ефективного регулювання» згідно з даними державної статистики.


7|С торінк а 3

4

5

6

7

8

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 355 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України № 451 від 6 квітня 1998 р.»

Скасування процедури атестації виконавців, які здійснюють діяльність з проектних, будівельномонтажних робіт, здійснюють інженерне вишукування для будівництва, надають інжинірингові та інші послуги

Суб’єкти, що здійснюють інженерні вишукування, проектні роботи та будівельно-монтажні роботи

Спрощення діяльності для більш, ніж 6700 компаній, в тому числі: – для 350 компаній, що займаються знесенням будівель й споруд та підготовчими роботами; – для 5575 компаній, що займаються будівельно-монтажними роботами; – для 830 компаній, що займаються будівництвом доріг та залізниць

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 586 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту»

Встановлення загального порядку забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики (передусім електроопор) для розташування технічних засобів телекомунікацій. Визначено порядок взаємодії власників інфраструктури і замовників доступу

Абоненти та провайдери телекомунікаційних послуг (широкосмуговий доступ до інтернету)

Прозорі правила доступу використання електроопор для 6300 провайдерів та демонополізація ринку електроопор; кращі та дешевші послуги (широкосмуговий доступ до інтернету) для 5 мільйонів споживачів, зокрема: – у селах (близько 0,5 млн користувачів) – для власників багатоквартирних будинків (близько 1,5 млн користувачів). Спрощення доступу до телекомунікаційних послуг (широкосмуговий доступ до інтернету) для 14 мільйонів споживачів, зокрема для 12,5 млн. нових абонентів, що проживають у сільській місцевості

Виключення норм щодо вимоги використання печаток суб’єктами господарювання (незалежно від їх наявності)

Всі суб'єкти господарювання

Спрощення ведення господарської діяльності суб’єктом господарювання: скасована необхідність проставляння відбитку печатки на документах, які будуть подаватися до органів державної влади. Зменшення непродуктивних витрат суб’єктів господарювання на дублювання на паперовому носії документів, складених в електронній формі

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 853 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07. 2018 № 610 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 570 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі» Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 343 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»


8|С торінк а 9

10

11

12

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 513-р «Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

Скасування обов’язку на зберігання та ведення трудових книжок представництвами іноземних юридичних осіб

Представництва іноземних юридичних осіб

Зменшення витрат на ведення трудових книжок співробітників для більш ніж 3000 суб'єктів - зменшення витрат на $2-3 млн на рік, з розрахунку $300 за кожну операцію з трудовою книжкою

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 571 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301»

Визначення особи, відповідальної за ведення трудових книжок представництвами іноземних юридичних осіб (а саме – керівника представництва)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 505-р «Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

Скасування ліцензійних умов щодо тих видів господарської діяльності, які на сьогоднішній день не ліцензуються відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Скасування деяких актів державних органів, які регламентують порядки видачі документів дозвільного характеру та які не відповідають вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Суб'єкти господарської діяльності у 22 сферах господарської діяльності

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом скасування тих актів ЦОВВ, існування яких не передбачено ані Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ані Законом України «Про перелік документів дозвільного характеру», ані жодним іншим законом України

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 651 «Про внесення зміни до пункту 33 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»

Унеможливлення відмови іноземцям, які отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, у видачі посвідок на тимчасове проживання (та їх скасування) на підставі того, що дата їх в’їзду в Україну передує даті отримання дозволу на працевлаштування

Іноземці, що отримують посвідку на тимчасове проживання без довгострокової візи, у разі працевлаштування в Україні

Іноземці зможуть отримати посвідку після отримання дозволу без виїзду з України: - компанії, що працевлаштовують іноземців не втрачають кошти через відсутність високооплачуваних співробітників на робочому місці (економія 4800 днів, або 11,4 млн грн на рік); - іноземці не змушені робити зайвий для них виїзд/в’їзд та витрачати час (близько 2 днів) та кошти (близько 5000 грн)


9|С торінк а 13

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 710 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»

Створення умов для зменшення відмов у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, в тому числі відомостей про земельні ділянки

Суб’єкти, що зацікавлені у формуванні та отриманні земельної ділянки

Близько 100 тис. суб'єктів на рік, що формують та отримують земельні ділянки зменшать витрати на доопрацювання документів (400 грн за послугу та 40 млн грн на рік). Зменшення вірогідності отримання відмови в отриманні інформації з Держкадастру з 13% до 3% (з 135 тисяч до 35 тисяч у рік, згідно з показниками 2016 року). Зменшення витрат державних кадастрових реєстраторів: близько 2000 суб'єктів зменшать витрати на доопрацювання документів (на 8 млн грн або 128 тис. годин на рік)

Протягом 2018 року виконано 8 пунктів Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (прийнято – 3 закони, 1 рішення Уряду та 2 акти Центральних органів виконавчої влади). Слід зауважити, що на розгляді Парламенту знаходяться 16 законопроектів. Водночас не розглядаються (відкликані, зняті з розгляду, надані на доопрацювання ініціатору внесення) – 7 законопроектів. На особливу увагу заслуговує прийняття: 

Закону України від 10.07.2018 № 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який набуде чинності 02.08.2019 та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту. Крім цього, гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції, а також забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів;

Закону України від 01.03.2018 № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі», що значно спрощує бюрократичні процедури для отримання права користування земельними ділянками для підприємств нафтогазового комплексу, запобігає негативним економічним наслідкам, зумовленим недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, створює умови для їх надійної та безперебійної експлуатації та забезпечить умови для нарощування видобутку природного газу шляхом поновлення ресурсної бази вуглеводнів.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 308 «Про схвалення Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні», що закладає базові принципи для подальшого впровадження моделі ефективного саморегулювання в Україні та затверджує План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.


10 | С т о р і н к а

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (кількість пунктів) 38

40

18

30

14

17

7

Залишилось виконати

20 10 0

12

3 ЗАКОНИ

2

1 АКТИ УРЯДУ

Виконано загалом Виконано за 2018 рік

АКТИ ЦОВВ

Також в рамках проведення дерегуляції Урядом було прийнято: 

розпорядження від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року», якою передбачено дерегуляцію економічної діяльності регіональних аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у частині справляння аеропортових зборів відповідно до законодавства ЄС, а також лібералізацію та дерегуляцію ринку пасажирських автомобільних перевезень;

та постанови Кабінету Міністрів України: 

від 22 серпня 2018 р. № 639 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка дає змогу оптимізувати процеси здійснення державного фінансового контролю, уникнути дублювання контролюючих функцій щодо низки суб’єктів господарювання, дотримуватися заходів щодо дерегуляції господарської діяльності;

від 07 лютого 2018 р. № 181 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», метою якої є лібералізація та дерегуляція ринку пасажирських автомобільних перевезень та розвитку автостанційного бізнесу, а саме: забезпечення якісних умов для користувачів послуг автостанцій, скасування надмірного державного регулювання фінансовогосподарської діяльності автостанцій, встановлення прозорих умов щодо відкриття нових автобусних станцій в Україні, створення умов для розвитку автостанційного бізнесу, збільшення інвестицій у будівництво та відкриття нових автостанцій тощо;


11 | С т о р і н к а 

від 07 лютого 2018 р. № 180 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», основними новелами якої є: створення прозорих і конкурентних умов на ринку автомобільних перевезень, скасування надмірного державного втручання у фінансово-господарську діяльність учасників транспортного процесу, створення умов для автомобільних перевізників для розвитку свого бізнесу, збільшення інвестицій у оновлення рухомого складу, забезпечення автобусним сполученням найбільш віддалених міст і сіл в Україні, забезпечення відповідної тарифної політики за рахунок створення ринкових умов ведення бізнесу з перевезень, запровадження конкурсного відбору перевізників на міжобласних автобусних маршрутах за заявою тощо;

від 05 вересня 2018 р. № 1034 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548», якою скасовано повноваження органів виконавчої влади щодо встановлення цін (тарифів) на продукцію (послуги), які втратили актуальність або врегульовані законом (перевалка вантажів у морських і річкових портах, послуги у сфері енергетики, продукція та послуги полювання, виготовлення документів із землеустрою), а також ті, що не реалізуються (послуги з випробувань автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення; спирт етиловий; послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом). Реалізація постанови сприятиме лібералізації (дерегуляції) у сфері ціноутворення, приведенню обсягів державного цінового регулювання у відповідність із законодавством;

від 07 листопада 2018 р. № 939 «Питання розпорядження геологічною інформацією», що дає змогу забезпечити відкритість та доступність геологічної інформації, яка належить державі, та нівелювати необґрунтоване регуляторне навантаження на суб'єктів господарювання при розпорядженні такими даними. В цілому, новий порядок дозволяє реформувати систему поводження з геологічною інформацією для залучення значних іноземних інвестицій, а також сприяння прозорій системі управління даними щодо природних ресурсів.


12 | С т о р і н к а

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У РЕЙТИНГУ DOING BUSINESS Підвищення позицій України у рейтингу Doing Business є важливим показником успішності країни і позитивним сигналом для інвесторів. Заходи, спрямовані на підвищення України в цьому рейтингу, здійснюються в рамках виконання плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» (далі – План дій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406. Мінекономрозвитку відповідає за координацію дій ЦОВВ щодо посилення України в рейтингу Doing Business. План дій містить 46 завдань за 10 напрямами: 23 (або 50%) завдань виконано, на розгляді Парламенту знаходяться законопроекти, прийняття яких дозволить виконати ще 14 завдань (або 30 %), втратили актуальність і були виключені з Плану дій – 2 завдання (або 4,5%), знято з розгляду або відправлено на доопрацювання – 3 (або 6,5%), інші 4 ( або 9%) завдання знаходяться на різних стадіях виконання. У загальному рейтингу «Doing Business 2019» Україна посіла 71 місце, піднявшись на 5 позицій. Компоненти

Doing Doing Doing Зміна рейтингу Business Business Business цього року 2017 рейтинг 2018 рейтинг 2019 рейтинг

80

76

71

+5

Рейтинг легкості ведення бізнесу за показниками 20

52

56

-4

81

82

57

+25

Кредитування

20

29

32

-3

Захист інвесторів

70

81

72

+9

150

149

145

+4

130

128

135

-7

140

35

30

+5

Реєстрація власності

63

64

63

+1

Міжнародна торгівля

115

119

78

+41

84

43

54

-11

Реєстрація підприємств Забезпечення виконання контрактів

Врегулювання питання щодо неплатоспроможності Підключення до електромереж Отримання дозволів на будівництво

Оподаткування


13 | С т о р і н к а

Найбільше Україна піднялася за компонентом «міжнародна торгівля»: + 41 позиція (з 119 на 78 місце) та «забезпечення виконання контрактів»: + 25 в позиції (з 82 на 57 місце). Також відбулося зростання на 9 позицій за напрямком «захист інвесторів», на 5 – «отримання дозволів на будівництво», на 4 – «врегулювання питання щодо неплатоспроможності», на 1 – «реєстрація власності».

Показники, за якими відбулось підвищення позиції України у рейтингу Doing Business Позиція України у 2018 році

Позиція України у 2019 році

забезпечення виконання контрактів

міжнародна торгівля

82 119 78 63 64

57

захист інвесторів 81 72

30 145

35

реєстрація власності

149

питання неплатоспроможності

отримання дозволів на будівництво

Загалом, з 2014 року по 2018 рік Україна піднялась на 41 позицію.

Україна в рейтингу Doing Business Учасники 190 країн

112

місце

2014

83

96

місце

2015

2016

71

80

76

місце

місце

2017

2018

2019

місце

місце


14 | С т о р і н к а

За останній рік Україна суттєво покращила бізнес-клімат, але на її загальну позицію в Рейтингу вплинули й істотні позитивні зміни у інших країнах, адже багато країн у своїй внутрішній діяльності орієнтуються на рейтинг Doing Business. Так, за статистикою Світового банку за 16 років існування цього рейтингу було впроваджено 3500 реформ, а з 02.06.2017 по 01.05.2018 128 країн впровадили рекордні 314 реформ, що покращують регулювання у всіх сферах, які вимірюють для рейтингу Doing Business. Суть змін за компонентами: Міжнародна торгівля: з переліку товарів військового використання виключені автомобільні запчастини, що полегшило процедуру їх імпорту. Товарообіг у цій сфері становить понад 400 млн доларів. Захист міноритарних акціонерів: запроваджено обов’язкове розкриття інформації про угоди із заінтересованістю у щорічній звітності акціонерних товариств. Примусове виконання контрактів: запроваджено спрощений порядок розгляду незначних спорів між юридичними особами, а також попереднє засідання під час розгляду справ. Одержання дозволів на будівництво: скасовано необхідність одержання вихідних даних/технічних умов від ДСНС під час проектування будівництва об’єктів класу наслідків СС1; анульовано сертифікати осіб, які займаються архітектурною діяльністю та не мають вищої профільної освіти. Крім того, в рамках виконання Плану дій станом на початок листопада 2018 року прийнято 8 законів України, створено сервіс державної реєстрації протягом доби юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з використанням Інтернету, також прийнято 2 постанови Уряду та декілька актів центральних органів виконавчої влади за такими індикаторами: 

Реєстрація підприємств: реалізовано Закон України від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань» – створено сервіс державної реєстрації протягом доби юридичних осіб та фізичних осібпідприємців з використанням Інтернету через Портал електронних сервісів; 23.03.2017 прийнято Закон України № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями», яким зокрема встановлена адміністративна відповідальність за незаконні вимоги посадової особи органу державної влади та органу місцевого самоврядування до документа, що подається суб’єктом господарювання, у тому числі щодо наявності на документі відбитка його печатки. Забезпечення виконання контрактів: 03.10.2017 прийнято Закон України № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким запроваджено Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яка забезпечує можливість обміну документами в електронній формі між усіма учасниками судового процесу. Захист інвесторів: 06.02.2018 прийнято Закон України № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», основною метою якого є вдосконалення регулювання


15 | С т о р і н к а

відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, приведення законодавства у цій сфері у відповідність із нормами ЄС. 

 

Кредитування: 24.05.2017 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 386 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна», положеннями якої змінено суб’єктний склад державних реєстраторів, уповноважених на проведення державної реєстрації обтяжень рухомого майна, а також встановлено можливість отримання інформації із Реєстру в електронному вигляді. Підключення до електромережі: 13.04.2017 прийнято Закон України №2019-VIII «Про ринок електричної енергії», яким впроваджено нову модель ринку електричної енергії. Отримання дозволів на будівництво: 17.01.2017 прийнято Закон України №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», згідно якого здійснено перехід від категорій складності об’єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності), від триступеневої дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл). На виконання цього закону прийнято низку рішень Уряду. 13.04.2017 прийнято Закон України №2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», яким, зокрема, скасовано вимогу щодо необхідності отримання від ДСНС вихідних даних та технічних умов. Реєстрація власності: 05.10.2017 прийнято Закон України № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». 24.03.2017 наказом Мін’юсту № 951/5 «Про затвердження форми звітності (щоквартальна) «Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомістю» запроваджено щоквартальне розміщення на веб-сайті Мін’юсту інформації щодо кількості правочинів з нерухомістю (за кожним окремим видом правочинів); Мін’юстом направлено начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві листи-роз’яснення «Щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам», з метою створення єдиної практики застосування нотаріусами норм чинного законодавства. Міжнародна торгівля: 09.08.2017 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 570 «Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання».


16 | С т о р і н к а

Оподаткування: 05.10.2017 прийнято Закон України № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень).

Водночас, не відбулося покращення позицій України за критеріями «оподаткування» 11, «підключення до електромереж» - 7, «реєстрація підприємств» - 4, «кредитування» - 3.

Показники, за якими не відбулось підвищення позиції України у рейтингу Doing Business 135

128

56

54

52

32 29

реєстрація підприємств

кредитування Позиція України у 2018

43 підключення до електромереж Позиція України у 2019

оподаткування


17 | С т о р і н к а

ДОСЯГНЕННЯ У ГАЛУЗІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Серед багатьох дій у напрямку дерегуляції господарської діяльності зусилля Парламенту та Уряду спрямовані також на удосконалення та спрощення системи державного нагляду (контролю), підвищення об’єктивності, прозорості та неупередженості його здійснення. На сьогодні імплементовано положення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду» (№ 1726-VIII), прийнятого Верховною Радою України 03.11.2016 та спрямованого на реформування державного нагляду (контролю) в Україні. Цим законом:  зменшено періодичність та тривалість перевірок суб’єктів господарювання в залежності від їх віднесення до ступеня ризику від здійснення їх діяльності;  запроваджено планування заходів державного нагляду (контролю) виключно на річний період та встановлено заборону на внесення до планів змін;  заборонено повторні позапланові перевірки з тих самих підстав;  заборонено застосування до суб’єктів господарювання фінансових та адміністративних санкцій у разі виконання у повному обсязі та у встановлений строк розпорядчих документів про усунення порушень;  створено засади запровадження Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб’єктів господарювання. На виконання норм цього Закону України Урядом прийнято п’ять постанов Кабінету Міністрів України, якими:  затверджено порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 387 “Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей”);  встановлено чіткі правила здійснення комплексних перевірок підприємців (постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 350 “Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)”);  забезпечено контроль за дотриманням органами контролю вимог закону при проведенні перевірок (постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 361 “Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)”;  визначено порядок участі Мінекономрозвитку та ДРС у перевірках підприємців (Постанова КМУ від 24.05.2017 № 388 "Про затвердження порядків участі Державної регуляторної служби та Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю)");  посилено участь громадськості щодо захисту прав підприємців у сфері державного нагляду (контролю) (постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 398 “Про затвердження Порядку проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об’єднань”).


18 | С т о р і н к а

З метою запровадження нових засад ризик-орієнтованого підходу до державного нагляду (контролю) затверджено новий підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також чек-листів з переліком питань (постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”. Довідково: засідання Уряду в рамках дерегуляції, проведене 31.10.2018, було присвячене затвердженням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах: надання електронних довірчих послуг, рибного господарства, оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами, промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, геологічного вивчення та раціонального використання надр, безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, містобудівної діяльності та багато інших. Загалом, протягом 2018 року затверджено 29 критеріїв. Ці критерії дозволять більш деталізовано та системно підійти до оцінки діяльності суб’єктів господарювання за рахунок встановлення чітких вимог для оцінки та визначення ступеню ризику від провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові. Також введено в дію пілотний модуль інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), яка забезпечує збирання, накопичення та систематизацію відомостей про перевірки, робить контроль та нагляд більш прозорими. Зокрема в інтегрованій системі розміщено план проведення комплексних перевірок, який доступний для всіх суб’єктів господарювання. З метою обмеження адміністративного тиску на бізнес та стимулювання розвитку підприємництва, до 31.12.2018 діє мораторій на проведення планових заходів державного нагляду (контролю), встановленого Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким також створено засади подальшого реформування системи державного нагляду (контролю).


19 | С т о р і н к а

ПОДАЛЬШІ КРОКИ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ У 2018 році Мінекономрозвитку зосередило увагу на тісній комунікації із бізнессередовищем для з’ясування його нагальних проблем. Проаналізувавши отримані пропозиції найбільших бізнес асоціацій, Мінекономрозвитку планує у подальшому спрощувати регулювання бізнес-клімату у наступних сферах господарської діяльності:  морські, автомобільні та залізничні перевезення вантажів;  надрокористування;  будівництво;  сільське господарство та харчові продукти;  екологія та захист природнього середовища;  фіскальна політика;  зовнішньоекономічна діяльність;  енергетика;  телекомунікації та ін. З метою підвищення позиції України у рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку, зокрема, планує:  координувати центральні органи виконавчої влади задля пришвидшення виконання завдань, визначених Планом заходів;  координувати зусилля центральних органів виконавчої влади задля прийняття відповідних НПА за результатами обговорень із заінтересованими сторонами;  долучитися до підготовки комплексного рішення Уряду, спрямованого на підвищення позиції України у рейтингу.

Огляд досягнень реформи дерегуляції за 2018 рік  

Огляд досягнень реформи дерегуляції за 2018 рік  

Advertisement