Page 1

РАДА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПОСАДОВИЙ СКЛАД РАДИ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ УРЯДУ ВІД 07.02.2018 № 90)


РАДА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОСНОВНІ ЦІЛІ РАДИ КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих структур, підприємств, установ та організацій у сфері інтелектуальної власності Вироблення пропозицій щодо РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ в сфері інтелектуальної власності

ТА

ГЕНЕРУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ПРОЕКТІВ УРЯДОВИХ РІШЕНЬ щодо: впровадження ПРОГРАМ, СТРАТЕГІЙ та пріоритетних напрямків розвитку сфери інтелектуальної власності України; інтегрування України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір; стимулювання винахідницької діяльності, комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої діяльності; запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РАДИ      

Посилення захисту прав інтелектуальної власності Протидія “патентному троллінгу” Боротьба з інтернет піратством Легалізація програмного забезпечення в органах державної влади Функціонування Центрів підтримки технологій та інновацій Взаємодія з Вищим спеціалізованим судом з питань інтелектуальної власності


РАДА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ РАДИ Скликання засідання Ради За рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів

Формування порядку денного засідання Ради Затверджують Голова разом із заступником Голови Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, або структур, які вони представляють

Розроблення та схвалення пропозицій та рекомендацій Пропозиції та рекомендації є схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем Ради

СКЛАД РАДИ

ПКМУ № 90

Внесення проекту та прийняття рішення Кабінету Міністрів Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень

Реалізація рішення та контроль Рада проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інтелектуальної власності

ДОДАТКОВО Рада має право залучати посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій експертів, фахівців

Затверджений Урядом посадовий склад Ради складають 31 особа: Голова Ради, заступник Голови Ради, секретар Ради та 28 членів  Представники Міністерств та інших ЦОВВ (14 осіб)  Очільники силових (правоохоронних) структур (3 особи)  Посадовці вищих органів влади (4 особи)  Лідери громадських організацій (4 особи)  Представники судової гілки влади (2 особи)  Керівники профільних підприємств, організацій в сфері (2 особи)  Фахівці наукових кіл (2 особи)

Затвердження персонального складу Ради з питань інтелектуальної власності  
Затвердження персонального складу Ради з питань інтелектуальної власності  
Advertisement