Page 1

CONTINUE 001

TO BE

TIME IS RUNNING


CONVERSATION ภุชงค์ แซ่เล้า

สยาม ศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัย งานอดิเรก วาดภาพ ฟังเพลง สวัสดีครับผมชื่อนายภุชงค์ แซ่เล้า ชื่อเล่น เนะ อายุ 23 ปีบริบูรณ์ เกิดวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2533 เป็นคน จังหวัด สมุทรสาคร เหตุที่มาเรียนที่ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา โฆษณา เพราะผม เป็นคนที่ชอบคิด ชอบ อะไรที่ท้าทาย ทำ� สิ่งใหม่ๆ จึงเลือกที่จะ เรียน โฆษณา เพราะช่วยฝึกคิด ความ คิดสร้างสรรค์ ผมคิดว่าเมื่อเราได้เรียน ได้ทำ� ในสิ่งที่ตัวเราเองชื่นชอบ มันจะทำ�ได้ดี

ฝากถึงอาจารย์ พี่อั๋นสอนสนุกมากไม่เครียดให้ ความช่วยเหลือยืดหยุ่นตลอด มีความสุขที่ได้เรียนกับเพื่อนๆ และอาจารย์

ภุชงค์ แซ่เล้า 5304600331


5304600331  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you