Page 1

Behavioural Targeting Annoncørernes overvejelser og brug af segmenteret-/adfÌrdsbaseret banner annoncering


2 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Definition

Behavioural Targeting er en online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger. Handler om at målrette bannere til brugere med en bestemt adfærd på internettet.


3 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Flere niveauer

Demografisk målretning • Brugere identificeret ud fra adfærd lig brugere, hvor den demografiske profil er kendt Adfærdsmålretning • Brugere identificeret ud fra adfærd lig brugere, der har besøgt eller konverteret på et website Re-targeting • Målretning overfor brugere, der tidligere har besøgt et website


4

…i forhold til Consumer Journey’en

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Forbrugeren indleder sin søgen efter at imødekomme sit behov

Forbrugeren deler sin købs/brugsoplevelse

Demografisk målretning

Forbrugeren involverer sig aktivt i købsprocessen

Adfærdsmålretning Re-targeting

Forbrugeren foretager selve købet


5

Ny disciplin, men mange har allerede anvendt

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Har anvendt i 2011:

Mobil marketing

36

Segmenteret/adfærdsbaseret bannerannoncering

52

Facebook - eller andre sociale netmedier

67

Betalt search

78

Almindelig bannerannoncering på internettet

83

Online markedsføring (generelt)

97 0

50

100

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


6

…og flere forventer at benytte næste år

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Vil anvende i 2012:

Mobil marketing

63

Segmenteret/adfærdsbaseret bannerannoncering

76

Facebook - eller andre sociale netmedier

78

Almindelig bannerannoncering på internettet

82

Betalt search

85

Online markedsføring (generelt)

97 0

50

100

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


7

…i endnu større omfang

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Forskel på ‘øge’ og ‘mindske’ brugen i 2012:

Almindelig bannerannoncering på internettet

20

Betalt search

38

Mobil marketing

57

Segmenteret/adfærdsbaseret bannerannoncering

58

Facebook - eller andre sociale netmedier

59

0

50

100

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


8

Fokus på køb via netværk

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Hvilke type segmenteret banner-annoncering har virksomheden benyttet i 2011/overvejer virksomheden at benytte i 2012? 80 70

67

68 59

60 50

46

40 30 20

20

21

9

10 0

21

17

Behavioural targeting Re-targeting Digital exchange netværk [eksponering [eksponering på indkøb [indkøb af på baggrund af bruger baggrund af brugers målrettet annoncering profilering] tidligere besøg på min på auktionsbasis] hjemmeside]

Anvendt i 2011

Andet

7

Ved ikke

Overvejer at anvende i 2012 Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


9

Marketingafdelingen er ansvarlig

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Hvilke afdelinger internt i jeres virksomhed er involveret i brugen af segmenteret/adfĂŚrdsbaseret banner annoncering (har benyttet i 2011)? 100

94

90 80 70 60 50 40 30 20

15 7

10 0

0 Marketing

Salg

HR/ -personale

Kommunikation/ -presse

9 4 IT

2 Kundeservice

Andre

Kilde: Mindshare/TNS Gallup �Trendanalysen 2012�


10

…primært i samarbejde med mediebureau

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Hvem benytter jeres virksomhed som leverandør i forbindelse med segmenteret/adfærdsbaseret banner annoncering? (har benyttet i 2011) 80 70

70 60 50 40 30 20

17

17 9

10

4 0

6 2

0 Vi gør det selv

Digitalt bureau

Direct Reklamebureau marketing/dialog bureau

Mediebureau

Specialist bureau inden for mobil marketing

Andre

Ved ikke

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


11

Men der mangler en strategi!

Trend 2012 | Behavioural Targeting

I hvor høj grad har jeres virksomhed udarbejdet en særskilt strategi for brug af […]? (har brugt mediet i 2011) 100% 90% 32

80% 70% 60%

73

Ved ikke 26

59 15 27

50%

30%

10%

Har ikke men planlægger inden for de næste 3 måneder Har ikke og planlægger ikke

40%

20%

Har udarbejdet og arbejder efter en særskilt strategi

17 6

50 37,8

20

18,8

Search

Sociale medier

0%

Mobile marketing

Behavioural Targeting Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


12

…og stadig en del som afviser

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Vil ikke anvende segmenteret/adfærdsbaseret banner annoncering næste år:

24%

23% 17%

Blandt:

Alle

Vil anvende online markedsføring næste år

Vil anvende alm. Bannerannoncering næste år

22%

Nettet som salgskanal i 2011

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


13

Mange barrierer

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Du vil ikke anvende segmenteret/adfærdsbaseret banner annoncering i 2012 (24%). Hvad er årsagen til dette? Kun relevant, hvis man har en online salgsfokus Hjemmeside er ikke optimeret til at opsamle information til segmentering Kun relevant, hvis man har meget smalle/specielle målgrupper Usikkerhed om juridisk grundlag ifm cookies (privacy etc.) Vi kender ikke nok til effekten Bange for at forbrugerne vil føle sig overvåget og reagere negativt Internt i virksomheden mangler vi viden og kompetence [på området] Tror generelt ikke på, at bannerannoncering virker Det er for dyrt i forhold til alm. banner-annoncering Har ikke tiltro til de steder mine annoncer bliver vist Teknik og muligheder ændrer sig stadig for meget Der er ikke nok relevante annonceringsmuligheder Vores primære målgruppe klikker ikke på bannerannoncer

0% Helt enig

Enig

20%

40%

Hverken enig eller uenig

60% Uenig

80%

100%

Helt uenig

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


14

Ikke til e-business?

Trend 2012 | Behavioural Targeting

Virksomheden har i løbet af 2011 været aktiv inden for e-business (82%):

Brugt nettet som Aktiv if. E-CRM salgskanal

Har anvendt i 2011:

Alle

Online markedsføring

97,6

98,2

97,8

Alm. Bannerannoncering

82,1

83,6

80

Behavioural targeting

53,6

50,9

55,6

Betalt Search

79,8

78,2

86,7

69

74,5

66,7

38,1

38,2

51,1

Sociale medier Mobil marketing

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


Hvilket medie har størst værdi i forhold til salg af virksomhedens produkter, dvs. giver mest salg? 40

Lokale ugeaviser

Adresseløse tryksager

Landsdækkende dagblade

4

3

3

3

Direct Marketing

10

Magasiner

12

Generelt below-theline

14

Online markedsføring

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

TV

15 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Online markedsføring kritisk for salget

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


-80 -51 -49 -47

Gratisaviser Magasiner

-40 38

2 58

45

16 62 65

Betalt search

80

Alm. Bannerannoncer

Bevioural Targeting

60

Sociale medier

40

Anden online aktivitet

20

Mobil marketing

0

Radio

-2 0

Generel below-the-line

0

Sponsering

-2

Biograf

-7

Direct marketing

-9

TV

-31 -11

Adresseløse tryksager

-20

Outdoor

Fagblade og tidsskrifter

-51

Lokale ugeaviser

-56

Ugeblade

-56

Landsdækkende dagblade

-60

Lokale dagblade

Trend 2012 | Behavioural Targeting

16

…banner annoncering i stigende grad

Forskel i hhv tabt/vundet betydning i forhold til salg af virksomhedens produkter

Kilde: Mindshare/TNS Gallup ”Trendanalysen 2012”


17 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Behavioural Targeting er mest effektiv

Kilde: Mindshare cases


18 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Målretning tættere på indkøbskurven!

Traditionel banner annoncering

Internet brugere

I markedet Har besøgt website Har lagt produkt i kurv Har købt produkt

Behavioral Targeting

Re-Targeting & Product Profiling


19 Trend 2012 | Behavioural Targeting

Opsummering

Halvdelen af annoncørerne har benyttet og tre fjerdedele vil benytte i 2012 Langt størstedelen vil øge budgettet til Behavioural Targeting Marketingafdelingen er ansvarlig og benytter primært et mediebureau To tredjedele har ikke en strategi på området Omkring en femtedel af e-business aktører vil ikke benytte, selvom størstedelen af ikke-brugere mener, at det kun er relevant ifm ebusiness Stor usikkerhed og manglende viden på området Vinder dog betydning ift salget blandt alle medier Dokumenteret effektiv Fordi målretning er tættere på indkøbskurven…


Trend 2012 | Behavioural Targeting

20

Behavioural Targeting – det fjerde ben i annoncørernes digitale strategi?  

Annoncørernes overvejelser og brug af segmenteret-/adfærdsbaseret banner annoncering

Behavioural Targeting – det fjerde ben i annoncørernes digitale strategi?  

Annoncørernes overvejelser og brug af segmenteret-/adfærdsbaseret banner annoncering

Advertisement