Page 1

“Jeg kan varmt anbefale CALLESEN & CO til stress mestring. Jeg har fået gode redskaber til at håndtere stress og angst, samt tydelighed og klarhed over hvilke tiltag jeg kunne starte med, for at få

Stress -mestring ABC

kontrol over mit liv igen”. Kvinde 35 år:

Forebyg stress og lær stressmestringens ABC

!

D. 09/5 kl 16.00 - 20.00 D. 10/5 kl. 9.00 - 16.00 D. 11/5 kl. 9.00 - 15.30

!

Sted: Kirstinelund, Skæringvej 100, 8520 Lystrup

!

Kontakt og tilmelding tlf.: +45 3138 8968

mail: kontakt@lindacallesen.dk

www.callesenogco.dk

! !

Indhold Undervisning i stress som fænomen. Træning af dine kropslige og mentale ressourcer til stressmestring. Vi skaber en øget opmærksomhed på forebyggelse, reducering og mestring af stress tilstande. Gruppe samtaler. Formål Deltagerne opnår kendskab til øgede kropslige og mentale ressourcer til stressmestring. Kendskab til forskellige meditations øvelser. Viden om og Kendskab til hverdags øvelser, der sætter fokus på en øget opmærksomhed.

Du vil deltage med dig selv og dine egne ressourcer med evt. de forbehold du har brug for. Det tager vi hånd om i hele forløbet. Baggrund Forløbet er skabt på baggrund af mange års erfaringsudvikling og efteruddannelse i Skandinavisk Traumeterapi og ACT Acceptance Commitment Therapy, som hovedsageligt er en kognitiv teori og tænkning og mindfulness. Vi arbejder med praksis og tilfører teoretisk forståelse omkring stress, som fænomen og tilstand. Underviser og supervisor : Linda Callesen i CALLESEN & CO

Metoder Antal deltagere: Max 16 pr. hold Forløbet består af 2,5 dage hvor vi arbejder individuelt og i smågrupper på flere niveauer. Det er et forløb hvor du kan se frem til, at opdage dine egne ressourcer mentalt og kropsligt.

Pris pr. deltager kr. 2900,-

Undervisningen består af teori i et let sprog med mulighed for at gå i dybden senere og med praktiske øvelser på gulv og i små grupper. Callesen & Co.

! !

Linda Callesen

Stressmestring abc maj2014  

Få mere ro i kroppen og styr på tankerne - og få mere livsglæde i din hverdag