DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 96

clustering dense city bijlmermeer

inleiding

plan 10

situatie

locatie

organisatie

dencity input bijlagen

Belangrijk is om deze verschillende routes dan wel slim om te leiden, dan wel bruikbaar op te nemen in het gebouw zelf. Soms zal het gebouw zich ondergeschikt moeten maken aan een belangrijke route teneinde deze intact te houden. Op alle (hoogte)niveaus aansluiting houden met de omgeving is een belangrijk uitgangspunt geweest van dit project. Daarbij is getracht de routes niet alleen te begeleiden, maar tevens uit te nodigen in het gebouw zelf. Gebouw als routing, routing als gebouw.

wonen

cultuur en activiteit aansluiting op bestaande winkelroute retail

betrekken promenade in het bouwblok

96

diagram 06: Reproductie maaiveld