DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 92

clustering dense city bijlmermeer

inleiding

plan 10

situatie

locatie

organisatie

dencity input bijlagen

Naast

de

bezonning

zijn

ook

andere factoren bepalend geweest voor

het

uiteindelijke

de

verspringende

ontwerp:

maaivelden

binnen de afzonderlijke plannen, de promenade (cq. groenstrook) die door meerdere plots loopt en een route langs intensieve retailgebieden. Ook op de morfologische

afbeelding 33: Openbaar groen bestaande situatie

invloeden vanuit het omringende gebied is getracht in te spelen.

afbeelding 34: Retail-gebied bestaande situatie 92