DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 84

clustering dense city bijlmermeer

inleiding

plan 10

situatie

locatie

organisatie

dencity input bijlagen

Bezonning | Vanwege de hoge dichtheid is het verkrijgen van zonlicht niet vanzelfsprekend. Door de verscheidenheid aan functies is direct zonlicht ook niet overal nodig, en op sommige plaatsen zelfs ongewenst. Om tot een zo goed mogelijke invulling te komen van het programma, is er een gekeken naar de reikwijdte van het daglicht. Daarvoor zijn drie tijdstippen genomen: 07:00u, 12:00u en 17:00u. Hieruit is duidelijk op te maken welke plaatsen praktisch altijd in de schaduw zullen verkeren en welke plaatsen enkel tijdelijk geraakt worden door (slag)schaduw.

84