DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 72

clustering dense city bijlmermeer dencity

inleiding

functies

organisatie

logistiek

constructie

materialisatie

input bijlagen

1. Oorspronkelijke situatie Bijlmermeer | Er is een strikte scheiding tussen auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Het snelverkeer is daarbij naar een hoger niveau verplaatst, teneinde een aaneengesloten verkeersluw gebied te creëren. Bezoekt men de Bijlmermeer (het oorspronkelijke gedeelte) vandaag de dag, dan is een sociaal vacuüm voelbaar: de open ruimte tussen de bebouwing wordt niet door de bewoners geclaimd. Overdag kan het een aangename plek zijn, maar ‘s avonds en ‘s nachts wordt deze ‘groene ruimte’ gemeden. 2. Situatie Hong Kong | In het centrum van Hong Kong is het maaiveld juist geannexeerd door het auto- en busverkeer. Omdat het op sommige plaatsen onmogelijk is geworden om de straat over te steken, zijn er bruggen voor de voetgangers geplaatst. Deze overgangen zijn soms door de overheid aangelegd, maar vaker door vastgoed-eigenaren in Hong Kong (uit eigen belang). Een private partij voorziet hierdoor, uit eigenbelang, in een publieke voorziening. Gevolg: parken en ander openbaar groen ‘blijven achter’ op het maaiveld en gebouwlobby’s worden de nieuwe publieke ruimte. 3. Nieuwe situatie Bijlmermeer | Door de (groene) openbare ruimte in het gebouw te halen, vervaagt de scheiding tussen publiek en privaat. Door het opknippen van buitenruimte wordt de bewoner/ gebruiker geconfronteerd met zijn/ haar verantwoordelijkheid voor de ‘restruimte’. Een goede aansluiting op bestaande routes is een voorwaarde voor een intensief gebruik van deze buitenruimte.

72