DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 7

Het afstudeerproject is een zoektocht geweest naar steden en projecten die op hun eigen manier omgaan met de veranderende omstandigheden in het urbane leven. Hierbij is het atelier gestuit op ontwerpen met een verregaande idealistische inslag, tot en met de zelfregulerende favela’s welke zich bevinden in het centrum van de realiteit. Om de opgedane theorie handen en voeten te geven is er door de tien deelnemende studenten binnen het atelier een gezamenlijk (fictief) stadsdeel uitgewerkt. Deze stad met zeer hoge dichtheid (gemiddeld FSI van 5,0) is geprojecteerd in de Bijlmermeer, te Amsterdam. Door te spelen met de problematiek van licht, lucht, ruimte, logistiek en sociale verhoudingen heeft elke deelnemer zijn eigen visie op de problematiek gegeven. De uitwerking formuleert een potentieel antwoord op de ontwikkelingen naar de 22e eeuw toe. Alhoewel iedereen een zeer grote ontwerpvrijheid genoot, is toch een behouden ontwerp het resultaat. Een ontwerp wat interessante uitspraken doet over het continue gevecht in de urbane jungle.

7