DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 6

samenvatting

We komen op het punt dat er meer mensen in de stad wonen dan er buiten. De hoge vlucht die de Aziatische metropolen nemen lijkt vooralsnog niet af te nemen, maar ook in andere delen van de wereld neemt de groei aanzienlijke vormen aan. De stedenbouwkundige keuzes die als gevolg hiervan gemaakt (moeten) worden, zijn zeer divers en spelen zich grofweg af tussen het spectrum van verdichten of verspreiden. De keuze hiervan zal afhangen van onder meer plaatselijke politiek, geografische eigenschappen, economische drijfveren en mobiliteit. Echter, het blijkt lastig te benoemen wat de stad nu precies maakt tot een leefbare omgeving. De mens vormt zich naar haar omgeving, maar we creĂŤren continu ook een omgeving waarin we in vorm zijn. Door de eeuwen heen zijn diverse theorieĂŤn met betrekking tot het urbane leven opgeworpen en al dan niet toegepast. Dit loopt uiteen van utopische ideaalsteden tot zelforganiserende systemen. Geen van allen zijn meteen te verwerpen, aangezien ze allemaal ergens de waarheid lijken te raken. Maar een ogenschijnlijk allesomvattende theorie lijkt na het Modernisme nog even uit te blijven. In de tussentijd groeien de steden ongestoord door en lijken de inwoners steeds creatiever om te gaan met de onder druk staande ruimte. De verdichting die optreedt in stedelijke gebieden (zie de Randstad, het gebied rond Parijs of het Ruhrgebied) stelt de identiteit van de aangesloten steden op de proef. Niet het centraal station of overheidsgebouwen bepalen nog langer waar het hart klopt, maar (leisure-)functies als megabioscopen, winkelcentra en vliegvelden, veelal geplaatst in de periferie. 6