DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 58

clustering dense city bijlmermeer

inleiding

plan 10

situatie

organisatie

locatie

dencity input bijlagen

diagram 01: Doorsnede plan 10 met voorzieningen

Doorsnede AA

Doorsnede BB Legenda:

Om een zekere diversiteit en functionaliteit van het stadsdeel te garanderen is er door het atelier gezamenlijk een ‘voorzieningenoverzicht’ opgesteld. Hierin zijn alle, op de verschillende plots aanwezige voorzieningen/ functies aangegeven.

58