DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 54

clustering dense city bijlmermeer

inleiding

plan 10

situatie

locatie

organisatie

dencity input bijlagen

Het nieuw te ontwikkelen stadsdeel (hierna te noemen ‘Plan 10’) meet 500x400x60 m3 en bevat een FSI van 5,0. Dit gebied is vervolgens onderverdeeld in 10 afzonderlijke kavels (100x200x60 m3), maar met een blijvend stedenbouwkundige samenhang. Door de relatief hoge dichtheid en het ontbreken van een bepalend grid als in bijvoorbeeld Barcelona of Manhattan (Koolhaas 1978) of een invloedrijke stedenbouwkundige context, zijn maatstaven als ‘licht’, ‘lucht’, ‘logistiek’, ‘leefbaarheid’, ‘ruimte’ en ‘veiligheid’ niet langer vanzelfsprekende factoren binnen de aaneensluitende ontwerpen. Met trein

het

gebied

rondom

station

Kraaiennest als decor zijn ook een

A10

aantal wijzigingen aangebracht: het

metro

merendeel van de bestaande (laag)

plangebied A’damse Poort A2

afbeelding 16: Plangebied Amsterdam Zuid-Oost 54

bouw is niet meegenomen naar het nieuwe plan. Daarentegen zijn enkele van de, voor de Bijlmer kenmerkende, 11-verdiepingen tellende flatgebouwen bewaard gebleven (op afbeelding rechts ‘hoogbouw 11’ genoemd). Ook twee woontorens van 20 verdiepingen hoog


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.