DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 49

een schaal, zoals nooit eerder vertoond. Inherent aan deze ontwikkeling is een zwakkere positie van de openbare ruimte. Daarbij is het alsof de door de Grieken gehanteerde heldere uiteenzetting van sferen, geen stand lijkt te houden in een hedendaagse metropool. De traditionele plaats van het debat, de agora, lijkt verdwenen te zijn en daarmee ook de dagelijkse reflectie op het stedelijk leven. PrivĂŠ en openbaar zijn in een continu gevecht met elkaar, en lijken zich daarom maar neergelegd te hebben bij een gefuseerde tussenvorm. Maar ook in projecten als de Bijlmermeer lijken de verhoudingen zoek. Daar is de ontbrekende druk op de openbare ruimte verantwoordelijk voor het uitblijven van de vooraf toegedachte activiteiten. De inflexibiliteit van ondermeer de collectieve voorzieningen maakte dat de Bijlmermeer ingrijpende veranderingen van de bewonerssamenstelling niet kon bijbenen. Het gebrek aan beheersbaarheid door de ruimtelijke indeling, maar tot op zekere hoogte ook door de hoge doorstroming van de bewoners, maakt dat de Bijlmer het ontbeert aan sociale samenhang. Een samenhang die sinds de Griekse polis als een gegeven leek te worden beschouwd.

49


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.