DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 48

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

de doelgroep, maakten plannen en projecten als de Bijlmermeer al gedateerd alvorens de eerste bewoners hun intrek hadden genomen. Dat zelfs Garnier de door hem opgestelde richtlijnen voor de bebouwde omgeving binnen de Cité moest laten vieren, blijkt ondermeer uit zijn gerealiseerde ontwerp van zijn ‘Quartiers des Etats-Unis’ in Lyon. Daarentegen lijkt een totale onttrekking van een stedenbouwkundige visie eveneens ongewenst, zoals is te zien in steden als Hong Kong. Hoewel deze stad overloopt van restricties en geboden, ontbeert de bestuurlijke macht een actieve politiek gericht op de ontwikkeling van de publieke ruimte. De private partijen laten daarbij zien dat de ultieme marktwerking (aan alles hangt een prijskaartje) niet leidt tot een gelijkwaardig substitutie. Omdat het niet aannemelijk is dat de sterk stijgende groei van Aziatische metropolen in de komende decennia af zal nemen, zal de inwoner van deze urbane jungle zich van zijn meest flexibele kant moeten laten zien. Survival of the fittest. Cohesie | Waar we hebben gezien dat de fundamenten van het Modernisme aan kracht moeten inboeten, lijkt een vervangende urbane theorie niet direct voorhanden (Lim 2005). De kapitalistische benadering heeft een groei mogelijk gemaakt op 48