DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 47

afbeelding 14 & 15: Garnier’s ‘Quartiers des Etats-Unis’ in de Cité (boven) en later in Lyon (onder)

al dan niet met een utopische inslag, zagen het daglicht. Een socialistische en modernistische wind (zonder ze op één hoop te gooien) waaide door Europa en stedenbouw liep in de pas met politieke overtuiging. Tegen deze achtergrond bezien, was het plan voor de Cité een welkome vertaling van reeds geopende discussie. Hoewel er een grote betrokkenheid sprak uit de vele visies om tot de ultieme maatschappelijke ordening te komen, lijken een groot aantal plannen zichzelf voorbij te streven. Een overdreven bemoeienis met de leefstijl van de uiteindelijke bewoner of het uit het oog verliezen van de behoeftes

en

mogelijkheden

van 47