DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 46

clustering dense city

inleiding

polis

citĂŠ industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

is dat de overheid in Europa en Noord-Amerika een democratisch karakter heeft, waarbij inwoners nauw betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van hun gemeenschap. Hierdoor worden eisen gesteld aan private partijen die geen direct verband houden met economische belangen. De kwaliteit van de hierdoor ontstane publieke ruimte is daarmee van een aanzienlijk hoger niveau. Hoewel ook de compactheid van een stad als Hong Kong hieraan debet is, kan niet aan de indruk worden onttrokken dat met een wijziging van de politieke agenda en de daarmee gepaard gaande verandering van het belastingstelsel een leefbaarder klimaat zou hebben gecreĂŤerd. Waar een hoge compactheid besparingen oplevert op infrastructuur en landgebruik, kan het ook een kwaliteitverhogende combinatie van verschillende publieke functies in de hand werken. Het lijkt erop dat Hong Kong bespaard heeft op het eerste, zonder gebruik te maken van het laatste (Biswas 2000). Toekomst | Ten tijden van het ontstaan van de CitĂŠ Industrielle was een verbeterslag nodig in de wijze waarop stadsplanning plaats had. De donkere en ongezonde (arbeiders)buurten waren smerig en donker en een kentering was nodig. Rond 1900 (h)erkenden architecten, stedenbouwers en politici het probleem en een nieuwe koers met betrekking tot het bouwen van leefomgevingen werd ingezet. Plannen, 46