DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 44

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

Einde van de polis? | Deze houding, waarbij openbare ruimte die geen deel uit maakt van het economisch verkeer als onverklaarbaar wordt beschouwd, is ondermeer verantwoordelijk voor het uitblijven van de autochtone inwoner in de non-commerciële openbare ruimte onder Norman Fosters’ Hong Kong en Shanghai Bank-gebouw. Deze ruimte wordt elke zondag overspoeld door de Filipijnse bevolking8, welke daar genieten van hun enige vrije dag. Er wordt samen gelezen, gezongen, manicuren gepleegd en gegeten. Dat de (rijkere) middenklasse zich irriteert aan de deze, in hun ogen, onacceptabele doelloosheid, blijkt uit de meerdere pogingen het wekelijkse evenement te verbieden. Met weinig succes overigens. Dat het opnemen van publieke ruimte in een private sfeer niet voorbehouden is aan een stad als Hong Kong, blijkt uit de talloze vastgoedprojecten in Nederland, waar een private partij door de overheid in staat wordt gesteld een winstgevend plan te ontwikkelen, onder voorwaarde dat er enkele publieke functies in worden opgenomen. Deze vorm van ruilhandel stelt de overheid in staat om haar eigen agenda met beperkte middelen op meerdere punten te realiseren (volkshuisvesting, publieke voorzieningen, leefbaarheid). Het verschil met Hong Kong (alhoewel deze vergelijking uiteraard op meerdere punten aanzienlijkere verschillen vertoont) 8 Filipino’s werken al enkele decennia als hulp in de huishouding van de welgestelde middenklasse en worden algemeen bechouwd als derde-rangs burgers. 44