DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 43

Vermenging | Deze beperking van bewegingsvrijheid is een zodanig onderdeel van het leven van een inwoner van Hong Kong, dat het een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van het dagelijks bestaan. Gekeken naar de culturele ontwikkeling, is duidelijk waar te nemen dat de hoge dichtheid in Hong Kong leidt tot de onderdrukking van intimiteit. Met de zeer beperkte persoonlijke ruimte (ca. 3,25 m 2 per persoon), als gevolg van de vaak meerdere gezinnen die een appartement bevolken, zijn privéaangelegenheden als het hebben van seks praktisch uitgesloten. Hiervoor wijken de inwoners uit naar zogenaamde ‘love-hotels’, welke kamers per uur verhuren. Ook hierbij is iets ogenschijnlijk vanzelfsprekends (het consumeren van een relatie in de privésfeer van het huis) een economisch delict is geworden. Wat binnen de Griekse polis als hoogst privé werd beschouwd, het woonhuis, is in Hong Kong onderdeel geworden van het (verzwegen) collectieve bestaan. Dankzij deze immense druk op ruimte, goederen en werkgelegenheid, hebben de Aziatische mega-steden zich, voortgedreven door de omarming van het kapitalisme, van hun meest flexibele kant laten zien. De idolisatie van de Westerse Moderniteit is volledig losgelaten en sommige van deze steden hebben hun groeimodel juist gebaseerd op postsocialist-utopianisme en vermijden zoveel mogelijk een revolutionair socialistisch denken (Lim 2005). De markt lijkt aan het roer te staan van de stedelijke ontwikkeling. 43