DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 42

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

Het is verwonderlijk om tot de conclusie te moeten komen dat Hong Kong districten herbergt die zich bevinden in de situatie waartegen de Modernisten (GUST 1999) zich aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw hebben afgezet. Ook gekeken naar de minimale invloed die de bewoners van Hong Kong kunnen uitoefenen op hun stad lijkt de ontwikkeling te hebben stilgestaan. Er is een grote discrepantie tussen het leven wat zich afspeelt in de torens van banken, hotels en internationale bedrijven en dat op de straat. De overheid lijkt daarnaast volgens Ramesh Biswas geen enkele poging te ondernemen de stad te voorzien van de door zichzelf gestelde, zeer lage standaard voor publieke voorzieningen (Biswas 2000). Ter compensatie voorziet de private sector hierin, met als tegenprestatie dat zij hoger mogen bouwen dan gewoon is. Evident is dat de hieruit ontstane publieke ruimte de minimale standaard ternauwernood halen en vooralsnog ondergeschikt zijn aan de bestaande bebouwing. De ‘openbare’ gebouwlobby’s, winkelcentra en loopbruggen boven het drukke straatniveau zijn veelal ’s nachts gesloten en tijdens festiviteiten en feestdagen wordt er vaak toegangsgeld geïnd. Uitwijken naar straatniveau blijkt lastig tot onmogelijk, aangezien deze in beslag is genomen door het drukke motorverkeer. De lift als verticale manifestatie van de traditionele straat lijkt daarmee weinig steekhoudend, aangezien er in de praktijk weinig straten zijn die ’s nachts geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. 42


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.