DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 40

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

Lonsdale 1996)! Dat de hedendaagse stad nog verre van uitontwikkeld is, bewijzen Europese steden als Parijs en de Randstad, de favela’s in Zuid en Midden-Amerika, en Aziatische metropolen als Hong Kong en Tokyo. Om het spectrum in zijn volle omvang weer te geven is het interessant om het hedendaagse Hong Kong af te zetten tegen de stad zonder geschiedenis van Garnier. Hong Kong lijkt in alles een tegenpool te zijn, maar dit leidt niet altijd tot andere resultaten. De door Britse invloeden gevormde Westerse enclave is een opvallende combinatie van een koloniale, communistische, kapitalistische en Confuciaanse ethiek (Biswas 2000). Op het eerste gezicht lijkt de overheid een zeer terughoudende rol te spelen, als gevolg van een ver strekkende marktwerking. De belastingen op (internationale) handel zijn laag of niet bestaand en er is geen politiek gericht op het economisch handelen van haar burgers. In de woorden van Milton Friedman, goeroe van het monetarisme: “If you want to see how capitalism really works, take a look at Hong Kong.” Echter, de overheid verkrijgt een aanzienlijk deel van haar inkomsten uit het beschikbaar stellen van bouwgrond, wat maakt dat huisvestingsprojecten altijd onderhevig zijn aan de vastgoedprijzen7 en in mindere mate worden voortgedreven door sociale eisen. 7 Een plan uit 1997 om 85.000 appartementen te bouwen is, ondanks hevige protesten, op de lange baan geschoven na een daling van de vastgoedprijzen met 50%. Het spreekt voor zich dat de m2-prijs hierbij nog steeds abondant hoog lag. 40