DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 38

clustering dense city

inleiding

polis

citĂŠ industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

van burgers, maar betrof eerder een onderhandeling over technische eisen. Daarnaast was het hele plan ontworpen met maar ĂŠĂŠn doelgroep voor ogen: de geschoolde arbeiders, dat later noodgedwongen overging in het beter betaalde middenklasse-gezin. Maar door de stadsvernieuwing in de binnensteden zoals die van Amsterdam, gebaseerd op een veranderend inzicht waar het ging om het (sub)urbane leven, maakte dat de woongebouwen in de Bijlmer een bedroevende leegstand bereikten. De reeds ingezette trend van privatisering en individualisering in het wonen, maakte dat de collectieve inslag van de Bijlmermeer zijn doel miste. Ook het schrappen van gemeenschappelijke voorzieningen naarmate de plannen vorderden, maakte dat de vooropgezette stedenbouwkundige visie aan kracht moest inboeten. Onhoudbaar | Het loslaten van de paternalistische houding ten opzichte van de gemeenschap, bleek een onomkeerbare wenteling die inzette vanaf het einde van de jaren zestig. Het individualisme kreeg de overhand en de stad herwon zijn overwicht dat het was verloren aan de voorsteden in de negentiende en begin twintigste eeuw (Biswas 2000). De stad wordt vandaag de dag niet langer benaderd als een vooraf uitdenkbaar plan, maar als een adaptief en zichzelf steeds weer uitvindend organisme. Het begin van de Homo Urbanus (Newman & 38