DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 36

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

De verkeersfunctie werd hierbij gezien als de verbindende schakel. In dezelfde tijd realiseerde Jan Duiker in 1929 de eerste ‘woning-hoogbouw’ in Nederland en schreef het manifest ‘Hoogbouw’ in 1930. Zijn overtuiging was eveneens dat hoogbouw efficiënt en hygiënisch was, maar daarnaast ook comfortabel en goedkoop. Het idee dat woontorens de oplossing op het volkshuisvestingvraagstuk waren kwam meer en meer in trek, maar werd nog niet direct breed gedragen. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven de ideeën van Le Corbusier populair onder (jongere) stedenbouwkundigen. In het Verenigd Koninkrijk werd, in navolging van Le Corbusiers’ ‘Unité d’Habitation’, tussen 1957 en 1961 ‘Park Hill’ (Sheffield) gerealiseerd en gold, naast de ideeën van vernieuwers als Bruno Taut en Ernst May, als voorbeeld voor de Bijlmerontwerpers. Evenals de Bijlmermeer heeft ook Park Hill de nodige kritiek gekregen. Dat het ook anders kon bewijst het Barbicanproject in het financiële centrum van Londen. Wat deze plannen bindt is de blijvende overtuiging in de idealen van maakbaarheid en collectiviteit (Luijten 2002). Deze idealen hebben de ontwerpers van de Bijlmermeer genoopt de kritieken van dreigende homogeniteit en eenvormigheid door ondermeer Jacoba Mulder, hoofd stadsontwikkeling na Cornelis van Eesteren, in de wind te slaan. De Bijlmermeer van 1966 is tot stand gekomen zonder voorafgaande openbare discussie of inmenging 36