DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 34

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

herleiding naar de Griekse polis, duidelijk zijn weerslag gehad op het architectonisch discours na hem. Waar de nieuwe visie van de industriestad een reactie betrof op de klassenscheidende tuinsteden, daar inspireerde ‘de stad als machine’ (Betsky 2006) de C.I.A.M.-beweging in het algemeen en Le Corbusier in het bijzonder. Deze verplaatste op zijn beurt de suburbane visies terug naar het hart van de stad, teneinde de stad open te breken en te ontdoen van de donkere en slecht geventileerde arbeiderswijken. Het idee van zonering inspireerde de C.I.A.M.-beweging bij de publicatie van de ‘Charter van Athene’6 en is daarnaast veelvuldig gebruikt in de architectuur van de 20e eeuw. Een nieuw antwoord | Waar zowel in het ideaal van de tuinsteden als van de Cité, gebruik werd gemaakt van horizontaal uitgespreide woongebieden, zag Le Corbusier het antwoord daarentegen meer in het gebruik van hoogbouw, zoals zijn Plan Voisin uit 1925 getuigt. De parkachtige, open omgeving bleef, maar de collectieve voorzieningen werden nu in en om de woningen gepositioneerd. De scheiding tussen werken en wonen bleef ook in Le Corbusiers’ ontwerpen bestaan.

6 Uitkomsten van het vierde C.I.A.M.-congres werden vastgelegd in een handvest: het ‘Charter van Athene’ (La Charte d’Athènes). Eigenlijk was dit een bewerking van het document ‘Constateringen’ van de hand van Le Corbusier. Samen met Cornelis van Eesteren en Walter Gropius stelde hij een lijst op met stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten. Dit deden ze naar aanleiding van een onderzoek naar de functionele stad. Dit was overigens het eerste congres waarbij de Fransen de boventoon voerden in plaats van de Duitsers. Vooral Le Corbusier had veel invloed en dankzij hem verschoof de aandacht naar de stedenbouw. 34