DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 32

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

2006). Hierdoor claimt Garnier dat de stad geen behoefte heeft aan enige vorm van rechtelijke handhaving, zoals politie, leger, rechtbanken of gevangenissen. Een oprechte overtuiging in de maakbaarheid van de mens en daarmee de samenleving komt hier duidelijk bovendrijven. Volgens Garnier werkt het systeem echter alleen wanneer de gehele stadspopulatie op enigerlei wijze betrokken is bij het productieproces. Dat is de reden dat de gebouwen in het bestuurlijke centrum cruciaal zijn voor het slagen van de Cité. Zij vervullen de klassieke rol van ‘brood en spelen’, alhoewel hier op een meer structurele en ondersteunende wijze. Door de infrastructuur te bieden voor een goed en eervol arbeidersleven, konden sociale problemen en onlusten (zoals regelmatig de kop op stak in de grote industriële steden aan het einde van de 19 e eeuw) voorkomen worden, aldus Garnier. Of zoals hij het zelfs formuleert: “Here is summarized the program of the planning of a city, in which it is exemplified that work is the human law and that there is enough of the ideal in the cult of beauty and order to endow life with splendour” (Garnier, 1917). Met een duidelijke waardering voor het Klassieke erfgoed - wat later overigens de collectieve idealen binnen het plan onder druk zette (Van Dijk, 1990) -, gecombineerd met het uitgangspunt van regionale autonomiteit heeft de Cité naast een ruimtelijke 32