DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 30

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

inleiding en 164 afbeeldingen. Een herziene uitgave kwam er in 1932. Uiteindelijk is dit het enige tastbare werk rondom de Cité van Garnier zelf, wat de belangrijkste reden is van de vele aannames die worden gedaan met betrekking tot de Cité. Wat ondermeer opvalt aan de schetsen van de Cité zijn de klassieke elementen die voorkomen in het plan. Tot op de dag van vandaag is er discussie over de betekenis van deze invloeden. Verlangen naar De Gouden Eeuw van de Klassieken (Tafuri & Dal Co, 1980) of gebruik van academisch onbetwistbare bouwstenen (Van Dijk, 1990)? Wat voor het laatste spreekt is de aanname dat Garnier op de École des Beaux-Arts geïnspireerd raakte door Julien Gaudet, op dat moment theorieprofessor Architectuurgeschiedenis. Hier kreeg Garnier waarschijnlijk zijn belangrijkste ontwerphouding mee. Gaudet’s specifieke interesse ging voornamelijk uit naar de programmatische analyse en classificatie van gebouwtypen (Frampton, 1980). Hij interesseerde zich niet voor stijlen binnen de bouwkunst/ architectuur, het ging hem enkel om het onbetwistbare (Gaudet, 1902). Bij het toesturen van zijn werk naar de École in 1901, stelde Garnier zelf: “Since all architecture rests on false principles, the architecture of antiquity was an error. Truth alone is beautiful. (…) In architecture truth is the product of the calculations made to satisfy known needs with known means.” (Garnier, 1901). 30