DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 28

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

Socialistische visie | Er was behoefte aan een nieuwe visie en die werd niet alleen gevormd door architecten en stedenbouwkundigen. In de jaren dat Garnier in zowel Lyon als Parijs aan de École (Nationale Supérieure) des Beaux-Arts studeerde, verwierf de schrijver Emile Zola bekendheid met zijn roman ‘Germinal‘ (1885) en zijn open brief aan de Franse president ‘J’Accuse...!’ (1898), betreffende de affaire Dreyfus 4

in de socialistische krant ‘l’Aurore’. Hierna publiceerde Zola

zijn pamflet voor radicale hervormingen, eveneens in de ‘l’Aurore’ (1899), als onderdeel van zijn eerste utopisch-socialistische roman ’Fécondité’. Omdat Zola een bekend schrijver was in de socialistische wijken van Parijs (waar Garnier tevens vertoefde) en omdat Garnier langdurige contacten had met de Société des Amis d’Emile Zola (vereniging van vrienden van Emile Zola) (Van Dijk, 1990), is het vrij zeker dat Garnier Zola’s teksten heeft gelezen terwijl hij werkte aan zijn plannen voor de Cité. De eerste schetsen die door Garnier zijn gemaakt in 1899 lijken een sociaal-economisch visie weer te geven, zoals Zola deze uitwerkte in zijn tweede utopisch-socialistische roman ‘Travail’ in 1901. Het was in de periode dat Garnier studeerde aan de École des Beaux-Arts te Parijs (1889-1899) dat hij voor het eerst overwoog een imaginaire, industriële stad te 4 Politiek schandaal welke Frankrijk ernstig verdeelde tussen 1890 en de vroege jaren 1900. 28