DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 24

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

1984). Hij schetst hier een fysiek, als wel mentaal aanwezige discontinuïteit in plaats of tijd, welke wordt gekenmerkt door de loskoppeling van het dagelijks leven, van tijdelijke (festival, kermis) of juist tijdloze aard (museum, bibliotheek), welke wordt ingeleid door een overgangsritueel, een rite de passage (Van Gennep 1960). Dat een heterotopie zich kenmerkt door zijn dubbelzinnige houding (tijdelijk of tijdloos, openbaar en privé, wordt ook duidelijk als de kaart van Rome (door Giambattista Nolli) nader wordt bekeken. De kerkelijke (sacrale, hiéran) ruimtes zijn weergegeven als uitgehakte holtes in de solide massa van de stad. Hiermee lijkt deze stedelijke ruimte zonder twijfel deel uit te maken van het ‘publieke’, uitgaande van de zwart/wit cq. privé/publiek-logica van de kaart (Cauter & Dehaene 2008). Cité Industrielle | Waar Hippodamus’ opvattingen met betrekking tot de samenstelling van de polis door Aristotle worden bekritiseerd als zijnde naïef (“[Hippodamus] was the first man without practial experience of politics who attempted to handle the theme of the best form of constitution.” (Aristotle [onbek.] 2005: 1267b22)), daar is misschien wel een parallel te trekken met Tony Garnier’s ontwerp voor ‘La Cité Industrielle’.

24