DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 21

beste de lading: “[de polis kan het best omschreven worden als] een soevereine, autonome, overwegend agrarische gemeenschap die een kleinschalig grondgebied beheerst en bewoont en grotendeels geconcentreerd woont in één agglomeratie, die tevens als politiek, sociaal en religieus centrum van die gemeenschap fungeert.” (Duthoy 1983: 252). Sferen| De Griekse poleis zoals Athene, Gournia (Kreta) en Milete (hedendaags Turkije) kende wisselende samenstelling, inrichting en ligging 1 , maar er is altijd een terugkerende driedeling te onderscheiden

lis po ro ac

is ol op cr ne

a

1 Het ontstaan van de polis is volgens sommigen gevoed door de geografische verscheidenheid van de Klein-Aziatische kust en Hellas.

or

(het heilige), koinèn (het economische) en

emporium emporium emporium emporium emporiumemporium

deze driedeling al naar voren: hiéran

ag

binnen de polis scherp bekritiseert, komt

s

ideeën over de (territoriale) samenstelling

ko

van Aristotle, waarin hij Hippodamus’

oi

soorten wetten. In de opgetekende woorden

emporium emporium emporium emporiumemporium

klassen, drie verschillende territoria, drie

emporium emporium emporium emporiumemporium

emporium emporium emporium emporium emporiumemporium

(Cauter & Dehaene 2006). Drie sociale

afbeelding 02: De 5 vierkanten van Van Pelt 21