DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 20

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity input bijlagen

Voertaal | Als startpunt en reflecterend element speelt de Klassieke Griekse polis (ca. 700 - 30 v.Chr.) een verbindende rol binnen de verschillende vooronderzoeken. Het jargon van de polis is als voertaal gebruikt om de onderzochte steden en plannen met elkaar te laten communiceren. In meerdere opzichten kan deze Griekse maatschappelijke entiteit worden gezien als de voorloper van de hedendaagse Westerse samenleving, maar is vooral in stedenbouwkundig opzicht interessant gebleken.

theater zuidelijke markt tempel van Athene woningen

Waar het woord polis vertaald kan worden als ‘burcht’

(oorspronkelijke

betekenis),

‘stadstaat’

(sociaal-geografisch) of ‘burgerschap’ (sociaalpolitiek) (Hauben 2004 en Duthoy 1983), is laatstgenoemde de vertaling die ik hier wil volgen. Hoewel het eerder genoemde jargon van de polis voornamelijk betrekking lijkt te hebben op fysieke zaken (de marktplaats, het huis, de tempel etc.), zijn deze echter al snel te herleiden tot uitingen

afbeelding 01: Milete ca. 494 v.Chr.

20

van een ver ontwikkeld sociaal-politiek systeem. Misschien dekt de definitie door Robert Duthoy het