DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 191

BVO [m2] Gem. hoogte [m] Inhoud [m3] Kavelopp. gest. bouw [m2] Kavelopp. grondgebonden [m2] (Fictief) kavelopp.[m2] Aantal algemene eenh. Aantal eenheden 0010 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0050

Grondaankoop [€/m2 VVO gebw] Grondaankoop [€/m2 kavel]

Aankoop grond Overdrachtsbelasting Verwervings-/overnamekosten Mak./Not./Inmeet./Kad. kosten Sloopkosten Bouw- en woonrijp maken Gem. opslagen/ Planschade Bodemonderzoek/sanering Rentekosten grond tot strt bw

GRONDKOSTEN

00.. 1010 1010 1010 1050 1050

-957 -2509

-

25,3%

Aanneemsom Peildatumverschuiving Inbouwpakket Terreinwerken Overige bouwkundige kosten

1,00%

Leges Verzekeringen Financieringskosten Aansluitkosten

2,00% 1,00% 1,00% 1,00%

BIJKOMENDE KOSTEN 2,7%

4010* 4020* 4040* 4080 4080 4080* 4080* 4090*

Architect E & W-adviseur Constructeur AK Administratiekosten VOF/BV Overige adviseur 2 Overige adviseur 3 Opzichter

1,5% 1,0% 1,0% 6,0% -

0,5%

HONORARIA 8,0%

40.. 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040*

Makelaarscourtage Presentatiemateriaal/maquette Advertenties Notaris Representatie Reclameborden Bijdrage G.I.W. Kopersbegeleiding + mappen

1,00%

113 3,0 338 29

5.710 3,0 17.130 1.452

1.264 3,0 3.791 321

6 425

1.732

38

29

1.452

321

15.309-

1 2498 7860

28.800 288

13.612.845

6 -78 -255

300 300 433.002 256.320 512.641 981.852

11.921.875 119.219

9.710-

15 52 171

300 300 9.534 5.644 11.288 679-

15.797.261 1.750 547

180.000 1.800

1.746.223

300 300 7.170 4.244 8.488 376

16.677 1.200 400

4.910

1 330 1203

135.360 1.354

1 3476 12660

4.067.270

300 300 362.925 214.837 429.675 125.969

25.788 1.200 400

2.880.228 2.000 667

11.419.920 114.199

620 1914

300 300 80.314 47.543 95.086 293.375

1.200.420 12.004

12.935.574 134.700 134.700 1.689.300 1.000.000 2.000.000 942.698

1.501 505

2.540 5.000

1.910

96.677

21.394

29.494

12.156.438

189.340

138.623

11.630.796

1.233.819

576 288 288 288

238.438 119.219 119.219 119.219

3.600 1.800 1.800 1.800

2.707 1.354 1.354 1.354

228.398 114.199 114.199 114.199

24.008 12.004 12.004 12.004

1.440

596.094

9.000

6.768

570.996

60.021

1.994.631

450 288 288 1.513

622.608 119.219 119.219 2.092.800

4.875 1.800 1.800 16.387

3.900 1.354 1.354 13.109

299.597 114.199 114.199 167.841

128.520 12.004 12.004 432.000

144

59.609

900

677

57.100

6.002

3.013.455

25.762

20.393

752.936

590.531

5.957.496

300 100 100 250

415.072 5.000 5.000 2.500

2.600 1.500 1.000 1.250 500 500 1.092 500

199.731 5.000 5.000 2.500

85.680 5.000 5.000 2.500

15.000

3.250 1.500 1.000 1.250 500 500 1.366 500

5.000 83.921

5.000 36.000

1.076

447.572

9.866

8.942

301.152

139.180

116

160.054

1.253

1.003

80.681

33.039

60..

Onvoorzien

3,00%

698

965.126

7.557

6.046

486.504

199.223

23.950

33.136.000

259.454

207.563

16.703.292

6.840.000

200 6,3%

476 400 6,5%

3,93

Parkeerplaatsen Woningen

post post post € 1.689.300 post € 1.000.000 post € 2.000.000 post

797.852 Over aanneemsom 398.926 Over aanneemsom 398.926 398.926

2.683

0,50%

FSI gestapeld FSI grondgeb.

40.771.541

1.329.725 398.926 398.926 3.630.456 199.463

Rente + leegstandskosten

3,93

39.892.615 All in 398.926 Over aanneemsom 450.000 € 450.000 post 30.000 Lift/berging

115.344

5.000

FSI

18.836.972

4.584.188 950 317

50..

TOTALE KOSTEN excl.btw 96,0%

26.578 3,0 79.057 6.757 6.757 425 23

406

200 126

0,50%

VERKOOPKOSTEN 2,1%

70..

150 3,0 450 38

11.5571.200 429

BOUWKOSTEN 54,7%

20..

6.813 3,2 21.800 1.732

300 300 1.525 903 1.806 1.083-

Aanneemsom [€/m2 BVO] Aanneemsom [€/m3]

10.. 2010* 2030 2050 2050*

24 2,8 67 6

% over VON incl. BTW % over aanneemsom % over aanneemsom Over omzet Over omzet

1,50% 1,00% 1,00%

886.483 Over VON-prijs 89.000 78.500 140.000 10.500 110.500 198.072 Over VON-prijs excl. btw 25.500 1.538.555 345.496 Over alle kosten 2.083.341 Over en tbv alle kosten 71.528.032

OPBRENGSTEN Rekenregel grondprijs [€/m2, ex btw] Rekenregel opstalprijs [€/m3, ex btw]

Rekenregel VON-prijs [incl. btw] Taxatie Makelaar [incl. btw]

Huur [€/m2 per jaar incl. btw] Huur [€/m2 per jaar excl. Btw] Bruto Aanvangs Rendement Opbrengst [€/m2 VVO incl.BTW] Opbrengst [€/m3 opstal incl. BTW] Grondquote Totale bijk.kostenquote

OPBR. TOTAAL incl.btw OMZET / OPBR. TOT. excl btw 100,0% RESULTAAT PROJECTRESULTAAT Winst & Risico Overwinst AK AK + Projectresultaat

Exploitatiemodel afstudeeronderzoek mark.xls

476 400 6,3%

19,0% 1875 446

19,0%

-45,8% 20,6%

4,0% 5,0% 5,0% -1,0% 4,9% 8,9%

7616 1904

30.000 25.210

1.261 1.261 0 1.513 2.773

45,3% 11,6%

5,0%

2600 722

41.507.200 34.880.000

1.744.000 1.744.000 0 2.092.800 3.836.800

6,1% 16,3%

5,0%

Pagina 1 van 1

2766 768

325.000 273.109

13.655 13.655 016.387 30.042

11,8% 16,5%

5,0%

3778 1166

260.000 218.487

10.924 10.924 13.109 24.034

19.973.111 16.784.127

0,5%

4248 1121

7323 2260

17,2% 9,7%

80.835 839.206 758.372167.841 248.676

63,7% 11,0%

25,3% 12,7%

5,0%

4,0%

8.568.000 7.200.000

360.000 360.000 0432.000 792.000

88.648.311 74.494.379

Tov totale opbrengsten 2.966.347 3.724.719 Als % van kosten 758.3723.630.456 6.596.804

5,2%

100%

Output dd 8-2-2009

191