DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 190

clustering dense city bijlmermeer dencity input bijlagen

plattegronden

EXPLOITATIEMODEL

Projectnaam: Plaats: Projectnummer:

Opsteller: Kaveloppervlak [m2]: KOSTEN Code Kostensoort

0010 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0050 00.. 1010 1010 1010 1050 1050 10.. 2010* 2030 2050 2050* 20.. 4010* 4020* 4040* 4080 4080 4080* 4080* 4090* 40..

190

7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040* 70..

doorsneden

aanzichten

Afstudeerscriptie DenCity Amsterdam nvt Markt van der Burgt Pleun Bertrams 6.757

exploded view

exploitatiemodel

Alle bedragen in Euro Redactiedatum:

1-jan-09

Aankoopdatum grond:

1-jan-09

Rentevoet

5,0%

Start bouw/ inbreng grond: Start oplevering: Einde oplevering/bouw:

6-jun-10 1-jan-12 1-jan-12

Aanlooptijd [werkb.weken]: Doorlooptijd [eenh./werkb.wk]: Bouwtijd [werkb.weken]:

75,0 10,0 77,3

46

TOTAAL Aanvullende informatie 20.867 excl. parkeren 1,27 excl. parkeren 26.578 FSI 3,0 79.057 6.757 FSI gestapeld FSI grondgeb. 6.757 425 Parkeerplaatsen 23 Woningen

Appartement A+C Appartement B Cultuurhuis Sport Type: Parkeren (-2 en -1) Retail (-1, 0 , +1) VVO [m2] 16,0 5.450 125 94 5.287 1.170 BVO/VVO 1,50 1,25 1,20 1,20 1,08 1,08 BVO [m2] 24 6.813 150 113 5.710 1.264 Gem. hoogte [m] 2,8 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Inhoud [m3] 67 21.800 450 338 17.130 3.791 Kavelopp. gest. bouw [m2] 6 1.732 38 29 1.452 321 Kavelopp. grondgebonden [m2] (Fictief) kavelopp.[m2] 6 1.732 38 29 1.452 321 425 Aantal algemene eenh. 1 6 15 1 1 Aantal eenheden

Grondaankoop [€/m2 VVO gebw] Grondaankoop [€/m2 kavel]

-957 -2509

Aankoop grond Overdrachtsbelasting Verwervings-/overnamekosten Mak./Not./Inmeet./Kad. kosten Sloopkosten Bouw- en woonrijp maken Gem. opslagen/ Planschade Bodemonderzoek/sanering Rentekosten grond tot strt bw

GRONDKOSTEN

-

2498 7860

300 300 1.525 903 1.806 1.08325,3% 1.200 429

Aanneemsom Peildatumverschuiving Inbouwpakket Terreinwerken Overige bouwkundige kosten

1,00%

BOUWKOSTEN 54,7% Leges Verzekeringen Financieringskosten Aansluitkosten

2,00% 1,00% 1,00% 1,00%

BIJKOMENDE KOSTEN 2,7% Architect E & W-adviseur Constructeur AK Administratiekosten VOF/BV Overige adviseur 2 Overige adviseur 3 Opzichter

1,5% 1,0% 1,0% 6,0% -

0,5%

HONORARIA 8,0% 1,00%

0,50% ‘clustering’

VERKOOPKOSTEN 2,1%

28.800 288

13.612.845

-78 -255

300 300 433.002 256.320 512.641 981.852

11.557-

Aanneemsom [€/m2 BVO] Aanneemsom [€/m3]

Makelaarscourtage Presentatiemateriaal/maquette Advertenties Notaris Representatie Reclameborden Bijdrage G.I.W. Kopersbegeleiding + mappen

15.309-

11.921.875 119.219

52 171

300 300 9.534 5.644 11.288 679-

15.797.261 1.750 547

9.710-

180.000 1.800

330 1203

1.746.223

300 300 7.170 4.244 8.488 376

16.677 1.200 400

4.910

135.360 1.354

4.067.270

300 300 362.925 214.837 429.675 125.969

25.788 1.200 400

3476 12660

2.880.228 2.000 667

11.419.920 114.199

620 1914

300 300 80.314 47.543 95.086 293.375

1.200.420 12.004

1.501 505

406

115.344

2.540 5.000

1.910

96.677

21.394

12.156.438

189.340

138.623

11.630.796

1.233.819

576 288 288 288

238.438 119.219 119.219 119.219

3.600 1.800 1.800 1.800

2.707 1.354 1.354 1.354

228.398 114.199 114.199 114.199

24.008 12.004 12.004 12.004

1.440

596.094

9.000

6.768

570.996

60.021

1.994.631

450 288 288 1.513

622.608 119.219 119.219 2.092.800

4.875 1.800 1.800 16.387

3.900 1.354 1.354 13.109

299.597 114.199 114.199 167.841

128.520 12.004 12.004 432.000

40.771.541 797.852 Over aanneemsom 398.926 Over aanneemsom 398.926 398.926

144

59.609

900

677

57.100

6.002

1.329.725 398.926 398.926 3.630.456 199.463

2.683

3.013.455

25.762

20.393

752.936

590.531

5.957.496

300 100 100 250

415.072 5.000 5.000 2.500

2.600 1.500 1.000 1.250 500 500 1.092 500

199.731 5.000 5.000 2.500

85.680 5.000 5.000 2.500

15.000

3.250 1.500 1.000 1.250 500 500 1.366 500

447.572

9.866

8.942

301.152

1.076

5.000

ade - tu/e

5.000 83.921

5.000

36.000 eindhoven 139.180

post post post € 1.689.300 post € 1.000.000 post € 2.000.000 post

39.892.615 All in 398.926 Over aanneemsom 450.000 € 450.000 post 30.000 Lift/berging

29.494

200 126

3,93

18.836.972

4.584.188 950 317

12.935.574 134.700 134.700 1.689.300 1.000.000 2.000.000 942.698

14.067 1,16 3,93

% over VON incl. BTW % over aanneemsom % over aanneemsom Over omzet Over omzet

886.483 Over VON-prijs 89.000 78.500 140.000 10.500 110.500 198.072 Over VON-prijs excl. btw 25.500

1.538.555

1,50% 1,00% 1,00%

13/02/2009