__MAIN_TEXT__

Page 18

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity bronnen bijlagen

en out-let-centra die zich hier bevinden (GUST 1999: p. 34). Blijkbaar heeft de periferie haar voordelen (waaronder ‘ruimte’ en bereikbaarheid) zodanig weten uit te buiten dat het een aantrekkelijke ‘balans-partner’ is geworden voor steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. In het hierna volgende project is geprobeerd handen en voeten te geven aan deze super-urbane periferie. Hoe krijgt het stedelijk leven vorm, als de druk op de ruimte zodanig wordt dat er een alom vertegenwoordigde compactheid ontstaat?

18

Profile for Dutch Ministry of Design

DenCity - Van Polis Tot Nassuth  

Afstudeerwerk, opleiding 'Architecture and Planning' (MSc) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

DenCity - Van Polis Tot Nassuth  

Afstudeerwerk, opleiding 'Architecture and Planning' (MSc) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Profile for mindes
Advertisement