Page 18

clustering dense city

inleiding

polis

cité industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity bronnen bijlagen

en out-let-centra die zich hier bevinden (GUST 1999: p. 34). Blijkbaar heeft de periferie haar voordelen (waaronder ‘ruimte’ en bereikbaarheid) zodanig weten uit te buiten dat het een aantrekkelijke ‘balans-partner’ is geworden voor steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. In het hierna volgende project is geprobeerd handen en voeten te geven aan deze super-urbane periferie. Hoe krijgt het stedelijk leven vorm, als de druk op de ruimte zodanig wordt dat er een alom vertegenwoordigde compactheid ontstaat?

18

DenCity - Van Polis Tot Nassuth  

Afstudeerwerk, opleiding 'Architecture and Planning' (MSc) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you