DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 16

clustering dense city

inleiding

polis

citĂŠ industrielle

hong kong

conclusie

bijlmermeer dencity bronnen bijlagen

Ten behoeven van het ontwerp heb ik onder andere de Griekse polis bekeken, waarbij een sociaal-politiek stelsel universeel leek voor een zeer grote verscheidenheid aan locaties. Deze flexibele houding over wat de stad zou moeten zijn, maakt dat wordt gezegd dat de Grieken ten tijden van de Hellenistische beschaving tot de eerste wereldburgers behoorden (Hauben 2004). Verschillende geloven en etnische achtergronden leefden relatief probleemloos naast elkaar. De stad werd gevormd door haar inwoners en minder door haar gebouwen. Zoals ook zal blijken is er in de eeuwen daarna getracht de stad te vormen met fysieke manifestaties. In pogingen een beter leefklimaat te creĂŤren, werden de gewoontes en eigenschappen van de mens (en daarmee de maatschappij) soms bruut onderkend. Vooral in de 20e eeuw heeft het architectonisch discours zich op enkele plaatsen juist van de reĂŤle stad afgekeerd, in plaats van haar te omarmen. Archetypen werden compleet losgelaten en vanaf een schone lei werd getracht de maatschappij te hervormen, zonder daarbij af te wegen welke (f)actoren in het verleden juist een positieve invloed hadden gehad op het stedelijk leven. Ondanks de experimenten uit het verleden, zullen we onder ogen moeten zien dat de stad zoals we deze (in Europa) kennen, niet meer is. Een (historisch) centrum omringd door een kleinschalige suburbane periferie - het laatste veelal ontstaan uit de aanzuigende werking van de stad - houdt geen stand meer. Door de aan kracht toenemende surburbane gebieden, 16