DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 152

clustering dense city bijlmermeer dencity

inleiding

functies

organisatie

logistiek

constructie

materialisatie

input bijlagen

De hoofdconstructie wordt voornamelijk gevormd door twee betonnen kernen. Deze wringstijve kokers verlenen het gebouw zijn stabiliteit en zijn in staat weerstand te bieden aan de externe krachten die op de massa inspelen. Hierop is over de hoogte van drie woonlagen een vakwerk geplaatst waaraan de onderliggende vloeren zijn opgehangen. De aan het vakwerk verbonden trekstaven zijn zoveel mogelijk in het gevelpakket weggewerkt, maar geven op enkele plaatsen haar geheim prijs. De plint wordt daarentegen vanuit een traditionele betonnen kolom/balk-structuur ondersteund en staat constructief zoveel mogelijk los van de rest van het gebouw. Naast de betonnen kernen, wordt stabiliteit verkregen uit stalen kruisverbanden en betonnen wanden.

diagram 26: schematische weergave constructieprincipe

152