DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 13

rondom metrostation ‘Kraaiennest’ in de Bijlmermeer genomen. Enkele bestaande flatgebouwen en een deel van de infrastructuur zijn overgenomen in het nieuwe stedenbouwkundige plan. Het resultaat vindt u onder hoofdstuk ‘BIJLMERMEER’. Na het uitwerken van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is de aandacht verlegd naar een locatie binnen het stadsdeel, teneinde een overtuigend en gedetailleerd plan te realiseren. Onder het hoofdstuk ‘DENCITY’ wordt verder ingegaan op de locatie en de kwaliteiten van dit deel-ontwerp. Vanwege het theoretisch startpunt, maar de zeer pragmatische uitwerking van de projecten binnen het atelier, is aangetoond dat beide belevingen van het architectonische discours elkaar niet hoeven uit te sluiten. Ze kunnen enkel leiden tot een completer programma en meer intense beleving van de architectuur.

13