DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 12

clustering

inleiding

dense city bijlmermeer dencity bronnen bijlagen

Het ontwerp wat hier voor u ligt maakt onderdeel uit van het atelier ‘Clustering’, welke begin 2007 van start is gegaan. Als collectief is begonnen met een onderzoek naar steden verspreid over de verschillende continenten: de door hun planning gekenmerkte steden in Europa, de zelforganiserende steden in Zuid-Amerika of door Feng Shui geïnspireerde Aziatische steden. Daarnaast zijn ook (nooit) gebouwde ideaalsteden meegenomen in het onderzoek. Door de gezamenlijke aanpak is in de beginfase van het atelier veel materiaal verzameld en geproduceerd. Materiaal wat de basis vormde voor de latere ontwerpopgave. Welke invloed dit vooronderzoek heeft gehad op het huidige ontwerp wordt uiteengezet onder het hoofdstuk ‘DENSE CITY’ Na een korte excursie naar Wenen, waar het atelier projecten van Adolf Loos1, de Sargfabrik en de Wiener Höfe hebben bezocht is begonnen met de stedenbouwkundige opgave: een nieuw te ontwikkelen stadsdeel van 100x200x60 m3 met een FSI (floor-space index) van 5,0. Deze hoge dichtheid is een gevolg van de scenario-benadering van het atelier. Het stadsdeel is dan ook niet gebaseerd op de ruimtelijke indeling van nu, maar die van de toekomst. Binnen een gezamenlijk grid, bestaande uit 10 kavels, heeft elke student zijn of haar visie gegeven op dit vraagstuk. Een intensieve samenwerking met de buren was noodzakelijk om een leefbaar ontwerp te maken. Als fysieke plaats voor dit compacte stuk stad van 400x500 m2 is het gebied 1 Invloedrijke Oostenrijks architect uit het begin van de 20e eeuw (geb.: Brünn, 10 december 1870 - overl.: Kalksburg, 23 augustus 1933).

12