DenCity - Van Polis Tot Nassuth

Page 110

diagram 09: Totstandkoming plint

clustering dense city bijlmermeer dencity

inleiding

functies

organisatie

input

logistiek

constructie

materialisatie

totale programma (m2)

bijlagen

Het totale programma bestaat uit functies die qua bereikbaarheid en behoeftes zeer verschillen. Het spectrum loopt van een ruime parkeergarage (dient gemakkelijk toegankelijk te zijn, geen directe behoefte aan daglicht), via retail (winkels dienen in het zicht te liggen, maar direct daglicht is veelal niet gewenst) tot aan woningen

retail-programma

(bestemmingsverkeer, veel behoefte aan direct daglicht). Daarnaast dient ondermeer de parkeergarage in te kunnen spelen op (grote) activiteiten op het veld. Aanzienlijke mensenstromen moeten in dat geval snel verwerkt kunnen worden, zonder al te veel kans op congestie. Tegelijkertijd dienen winkelend publiek en bewoners zich niet verloren te voelen binnen de hiervoor benodigde schaal en is een aansluiting op het bestaande garage-netwerk cruciaal voor een goede bereikbaarheid. Ondermeer om deze redenen is de parkeergarage direct onder het maaiveld geplaatst, met een directe toegang tot het verdiepte winkelplein. Aan dit winkelplein is ruimte voor retail, als wel in de twee verdiepingen daarboven (maaiveld en +1). Vanuit zowel de parkeergarage, het winkelplein en de winkelruimte daarboven zijn de stijgkernen gemakkelijk en zonder veel obstakels te bereiken en is er een aansluiting op de 110